Mi razvodno distributivni
ormari do 630A
kao strujna postrojenja i upravljački
sklopovi (PSC)
u skladu sa IEC 61 439 Deo 1 i Deo 2
- kombinovani sistem kućišta
- Stepen zaštite IP 65;
Kutije zasebno bez prirubnica i
komponenti montiranih na poklopcu IP 66
- napravljen od visokokvalitetne
termoplastike
- zaštitna klasa II, 
- ASTA sertifikovano
Dizajnirajte brže, jednostavnije,
pametnije
www.enyguide.eu
49
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 49
31.07.2012 10:53:00
Mi modularna razvodna kućišta &
Područje primene:
pogodno za instalacije na otvorenom
prostoru i u teškim uslovima
Uslovi okoline
Ambijentalna temperatura:
 za prazna kućišta: - 25°C do + 70° C
 za razvodne ormane1)
u skladu sa standardom IEC 61 439:
- 5°C do + 35° C, max. + 40° C
vlaga: 50% na 40° C, 100% na 25° C
Nazivni napon izolacije zavisi i od instalirane
opreme.
1) Oblast primene
Mi modularna razvodna kućišta su se dokazala u teškim uslovima,
pre svega u poslovnim prostorima u industrijskoj sredini i
zahtevnim uslovima sredine, kao i u instalacijama na otvorenom
prostoru. Međutim, treba voditi računa o klimatskim uticajima i
njihovom delovanju na opremu.
Izolacija
Izolacija je priložena, potpuno
izolovan, sistem modularnih kutija
za sklapanje tipski testiranih
sklopova razvodnih uređaja niske
voltaže do 630 A u skladu sa
EN 60 439-1.
Otpornost na udare
Zaštita od stranih
čvrstih objekata i
direktnog kontakta
Zaštita od prodora vode sa štetnim
efektima
Sve kutije se mogu pojedinačno
koristiti a mogu se i kombinovati
u mrežu od 150 mm za veće
razvodne ormare do 630 A.
Priključna kutija za montiranje
na zidove kutije od 300 mm za
instalaciju uređaja sa kojima se
mora rukovati spolja kao što su
utikači, tasteri i prekidači.
Primenljivo u okviru Hensel-ovog
Mi-sistema.
Električni
parametri
Mi Pojedinačne praznekutije sa
zglobnim poklopcima za instalaciju
uređaja putem DIN šina ili
montažnih ploča.
zaštićen od vodenih mlazeva
Stepen zaštite IP 65
Napomena: Zasebne kutije bez prirubnica i
komponenti montiranih na poklopcu imaju stepen
zaštite IP 66
Nominalna struja: 630 A
Nominalni izolacioni napon: AC 690 V, DC 1000 V*,
IEC 60 664
* Nominalni napon izolacije može biti smanjen u
zavisnosti od instalirane opreme
Materijal: Termoplast
Ponašanje u požaru
Otpornost na
UV zrake
Otpornost na prašinu
Stepen zaštite IP 65
Stepen zaštite od mehaničkog naprezanja
IK 08 (5 Joule)
u skladu sa standardom IEC 62 262
Sistem kutija:
Funkcionalne kutije sa
standardizovanom opremom do
630 A, npr. prazne kutije, kutije
automatskih prekidača, kutije sa
prekidačkim komponentama do
630 A i merači, itd.
Izolovan sistem
(Klasa izolacije II) 
Kućišta su podesna za montažu na otvorenom
prostoru. teški uslovi i/ili na otvorenom.
Međutim, neophodno je uzeti u obzir klimatske
efekte na opremu.
Test zapaljivosti 960°C
u skladu sa standardom IEC 60 695-2-1,
usporava plamen, samougasivo
UL Predmet 94, V-2
Materijal je ispitan i kvalifikovan za spoljnu montažu
(teški uslovi i/ili na otvorenom) izložen direktnom
sunčevom zračenju
Hemijska otpornost
Otpornost na kiseline 10% i baze 10%, benzin i
mineralna ulja
Toksično dejstvo
Dostupno sa svom potrebnom
dodatnom opremom kao što
su produžni ramovi, poklopci,
prirubnice za kablovske ulaze,
montažne ploče, DIN šine,
sabirnice, podupirači, itd.
bez halogena, bez silikona
Otpornost na
koroziju
Otporan na vlagu.
50
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 50
31.07.2012 10:53:37
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi modularna razvodna kućišta

s istem modularnih kućišta u mreži
od 150 mm

5
veličine kućišta:
150 x 300 mm,
300 x 300 mm,
450 x 300 mm,
600 x 300 mm i
600 x 600 mm

z a sklapanje tipski testiranih sklopova
razvodnih uređaja niske voltaže do 630 A

K
ućišta se mogu koristiti kao i pojedinačne
kutije.
Mi Prazne kutije
Mi HRC kutije osigurača,
sa osiguračima prekidača,
veličine HRC 00, HRC 1,
HRC 2, HRC 3, 3-pola
Mi Prazne kutije
sa šarkama na poklopcima
Mi Kutija sa automatskim
prekidačima
Mi KWH merač
Mi HRC kutije sa
osiguračima, veličine
HRC 00, HRC 1,
HRC 2, HRC 3, 3-pola
Mi HRC kutije sa osiguračima na sabirnicama,
Mi HRC kutije sa osiguračima sa prekidačima
osigurača sa sabirnicama,
Mi kutije sabirnica do 630 A
Mi izolacijske kutije,
Mi MCCB kutije sa automatskm
prekidačima sa toplotnim i
magnetnim okidačem do 630 A
51
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 51
31.07.2012 10:53:43
Mi modularna razvodna kućišta &
Dizajn sistema
Primeri primene
Može se kombinovati i nadograditi sa
svih strana
Primeri primene:
Providni poklopci omogućavaju spoljašnju
kontrolu bez otvaranja kućišta.
Par osnovnih modula i standardnih delova
sistema omogućavaju sklapanje od malih do
vrlo velikih razvodnih kućišta pomoću iste
opreme.
Modularni sistem omogućava fleksibilno
prilagođavanje lokalnom slobodnom
prostoru.
Materijal od polikarbonata, koji je otporan na
UV zračenje i koroziju, i stepen zaštite IP 65
omogućavaju instalaciju i u zatvorenom i na
otvorenom prostoru.
Aplikacija sa nadstrešnicom
52
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 52
31.07.2012 10:53:49
Mi modularna razvodna kućišta &
Prazno kućište
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, Noseće šine, montažne ploče ili poklopci se
dodatno naručuju
Mi 0100
Mi 0200
Mi 0401
Mi 0100
Veličina kućišta 1 sa transparentnim poklopcem
300x150x170 mm
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 125 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0101
300x150x170 mm
Veličina kućišta 1 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 125 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0200
300x300x170 mm
Veličina kućišta 2 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0201
300x300x170 mm
Veličina kućišta 2 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0210
300x300x214 mm
Veličina kućišta 2 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0211
300x300x214 mm
Veličina kućišta 2 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0220
300x300x182 mm
Veličina kućišta 2 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 115 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 104 mm
sa poklopcem sa šarkama za ugradne
uređaje sa zaštitom od dodira kojim se
mora upravljati
Mi 0221
300x300x182 mm
Veličina kućišta 2 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 115 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 104 mm
sa poklopcem sa šarkama za ugradne
uređaje sa zaštitom od dodira kojim se
mora upravljati
Mi 0300
Veličina kućišta 3 sa transparentnim poklopcem
300x450x170 mm
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0301
300x450x170 mm
Veličina kućišta 3 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0310
300x450x214 mm
Veličina kućišta 3 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0311
300x450x214 mm
Veličina kućišta 3 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0400
300x600x170 mm
Veličina kućišta 4 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0401
Veličina kućišta 4 sa netransparentnim poklopcem
300x600x170 mm
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 0410
300x600x214 mm
Veličina kućišta 4 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0411
300x600x214 mm
Veličina kućišta 4 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 0800
600x600x170 mm
Veličina kućišta 8 sa transparentnim poklopcem
Ugradna širina: 575 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Mi 0801
600x600x170 mm
Veličina kućišta 8 sa netransparentnim poklopcem
Ugradna širina: 575 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 53
53
31.07.2012 10:53:50
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište automatskog prekidača
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, sa pokrivnim trakama za
nekorišćene otvore uređaja
Mi 1109
Mi 1109
Mi 1112
Mi 1224
9 Modula:
1 x 9 x 18 mm
1-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
PE/N broj x poprečni presek
2 x 25 mm², Cu
8 x 4 mm², Cu
300x150x170 mm
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
300x150x170 mm
sa terminalima sa navojem za PE- i N,
za bakarne provodnike
PE/N broj x poprečni presek
10 x 16 mm², Cu
Mi 1224
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
300x300x170 mm
2-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
PE/N broj x poprečni presek
3 x 25 mm², Cu
12 x 4 mm², Cu
Mi 1220
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
300x300x182 mm
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa poklopcem sa šarkama
PE/N broj x poprečni presek
3 x 25 mm², Cu
12 x 4 mm², Cu
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
300x450x170 mm
3-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
Mi 1336
Kućište automatskog prekidača
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, sa pokrivnim trakama za
nekorišćene otvore uređaja
Mi 1448
48 Modula:
4 x 12 x 18 mm
4-redni
300x600x170 mm
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
Mi 1456
56 Modula:
2 x 28 x 18 mm
600x300x170 mm
2-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
Mi 1884
84 Modula:
3 x 28 x 18 mm
600x600x170 mm
3-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
54
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 54
Mi 1111
Mi 1333
Mi 1111
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
300x150x185 mm
sa terminalima sa navojem za PE- i N,
za bakarne provodnike
sa 1 poklopcem sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
PE/N broj x poprečni presek
10 x 16 mm², Cu
Mi 1222
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
300x300x185 mm
2-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa 2 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
PE/N broj x poprečni presek
3 x 25 mm², Cu
12 x 4 mm², Cu
Mi 1333
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
3-redni
300x450x185 mm
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa 3 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
Mi 1444
48 Modula:
4 x 12 x 18 mm
300x600x185 mm
4-redni
FIXCONNECT® tehnologija terminala
za PE i N
N se može isključiti za različite potencijale
sa 4 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
PE/N broj x poprečni presek
6 x 25 mm², Cu
24 x 4 mm², Cu
Kućište automatskog prekidača
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
bez PE- i N-terminala, Zatvarači poklopca za ručni režim rada,
sa pokrivnim trakama za nekorišćene otvore uređaja
Mi 1115
Mi 1335
Mi 1115
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
300x150x170 mm
Mi 1225
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
300x300x170 mm
Mi 1226
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
sa poklopcem sa šarkama
300x300x182 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:53:51
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi 1335
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
3-redni
Mi 1440
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
4-redni
300x600x170 mm
sa 1 DIN nosećom šinom širine
216 mm (za ugradnu dužinu uređaja
od 72 mm)
Mi 1455
56 Modula:
2 x 28 x 18 mm
2-redni
sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
Mi 1885
84 Modula:
3 x 28 x 18 mm
3-redni
600x600x170 mm
sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
300x450x170 mm
600x300x170 mm
Kućište automatskog prekidača
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, bez PE- i
N-terminala, Zatvarači poklopca za ručni režim rada, sa pokrivnim trakama
za nekorišćene otvore uređaja
Mi 1117
Mi 1337
Mi 1117
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
sa 1 poklopcem sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
300x150x185 mm
Mi 1227
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
sa 2 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
300x300x185 mm
Mi 1337
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
3-redni
sa 3 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
300x450x185 mm
4-redni
sa 3 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
sa 1 DIN nosećom šinom širine 216 mm
(za ugradnu dužinu uređaja od 72 mm)
300x600x185 mm
4-redni
sa 4 poklopca sa šarkama
Poklopac sa šarkama koji se može
zaključati, sa dodatnom opremom
300x600x185 mm
Mi 1443
Mi 1445
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
48 Modula:
4 x 12 x 18 mm
Kućište automatskog prekidača sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, bez PE- i
N-terminala, Zatvarači poklopca za ručni režim rada, sa pokrivnim trakama
za nekorišćene otvore uređaja
Mi 1118
Mi 1118
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
300x150x170 mm
Mi 1228
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
300x300x170 mm
Mi 1221
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
sa poklopcem sa šarkama
300x300x182 mm
Mi 1338
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
3-redni
300x450x170 mm
Mi 1446
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
4-redni
sa 1 DIN nosećom šinom širine 216 mm
(za ugradnu dužinu uređaja od 72 mm)
300x600x170 mm
Kućište automatskog prekidača sa odvojivom nosećom policom i
priključkom za uzemljenje
za ugradnju rednih ugradnih uređaja prema DIN 43 880
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, bez PE- i
N-terminala, Zatvarači poklopca za ručni režim rada, sa pokrivnim trakama
za nekorišćene otvore uređaja
Mi 1119
Kućište automatskog prekidača
za sigurnosni osigurač glavnog voda (SH-prekidač)
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za ručni režim rada,
sa 1-polnim glavnim razvodnim terminalom za bakarne provodnike, poklopac za zaštitu od dodira se može plombirati, sa pokrivnom trakom na
zaključavanje
6 Modula:
1 x 6 x 18 mm
1-redni
PEN broj x poprečni presek
1 x 25 mm², Cu
2 x 16 mm², Cu
300x300x170 mm
Mi 1339
Mi 1119
12 Modula:
1 x 12 x 18 mm
1-redni
sa 1 poklopcem sa šarkama
300x150x185 mm
Mi 1229
24 Modula:
2 x 12 x 18 mm
2-redni
sa 2 poklopca sa šarkama
300x300x185 mm
Mi 1339
36 Modula:
3 x 12 x 18 mm
3-redni
sa 3 poklopca sa šarkama
300x450x185 mm
Mi 1449
48 Modula:
4 x 12 x 18 mm
4-redni
sa 4 poklopca sa šarkama
300x600x185 mm
Kućište električnog brojila
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarač
poklopca za alatni režim rada, može se dvostruko plombirati, Koristi se u
područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama,
maks. ugradna dubina 108 mm,
Dužina priključnog kabla: Dovod: 4 x 1000 mm, Odvod: 3 x 1000 mm,
Poklopac za zaštitu od dodira se može plombirati
Mi 2312
Mi 1281
Mi 1338
Mi 2313
Mi 2312
za panel brojila BKE-I za ugradnju 1 elektronskog brojila za
domaćinstva (eHz)
300x450x170 mm
Mi 2313
za panel brojila BKE-I za ugradnju 2 elektronska brojila za
domaćinstva (eHz)
300x450x170 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 55
55
31.07.2012 10:53:53
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište električnog brojila
Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači poklopca za alatni
režim rada, može se dvostruko plombirati, Koristi se u područjima bez
merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama
Mi 2200
Mi 2200
Mi 2300
Mi 2400
maks. ugradna dubina 146 mm
300x300x170 mm
Vrsta zaštite: IP 65
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
maks. ugradna dubina 146 mm
300x450x170 mm
Vrsta zaštite: IP 65
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2310
maks. ugradna dubina 190 mm
300x450x214 mm
Vrsta zaštite: IP 65
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2400
maks. ugradna dubina 146 mm
300x600x170 mm
Vrsta zaštite: IP 65
sa dodatnom nosećom šinom
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2410
maks. ugradna dubina 190 mm
300x600x214 mm
Vrsta zaštite: IP 65
sa dodatnom nosećom šinom
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2413
maks. ugradna dubina 190 mm
300x600x228 mm
bez noseće šine
sa rasklopnim prozorom strujomera, može se plombirati
Standardne dimenzije otvora 140 x 310 mm
za alatni ili ručni režim rada
za maksimalne strujomere, uklopne satove itd.
za katanac (prečnik čivije maks. 6 mm)
Vrsta zaštite: IP 54
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2420
maks. ugradna dubina 146 mm
300x600x192 mm
Vrsta zaštite: IP 65
poklopac sa šarkama sa zaštitom od dodira za 12 modula
(1 x 12 x 18 mm) i pripadajućom nosećom šinom
sa ugrađenom konzolom brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje
brojila
Mi 2800
Mi 2820
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 25 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
4 x 25 A, 3-polni, D II, E 27, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 6 Terminala svaki PE+N,
Nominalni napon: AC 500 V
maks. ugradna dubina 146 mm
sa dodatnom nosećom šinom
Uvođenje kablova je moguće samo preko montažne
prirubnice
Vrsta zaštite: IP 65
sa 3 konzole brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje brojila
600x600x170 mm
maks. ugradna dubina 146 mm
poklopac sa šarkama sa zaštitom od dodira za 12 modula
(1 x 12 x 18 mm) i pripadajućom nosećom šinom
Uvođenje kablova je moguće samo preko montažne
prirubnice
Vrsta zaštite: IP 65
sa 3 konzole brojila i zavrtnjima za pričvršćivanje brojila
600x600x192 mm
56
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 56
Mi 3225
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3226
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3227
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 25 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
4 x 25 A, 3-polni, D II, E 27, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 6 Terminala svaki PE+N,
Nominalni napon: AC 500 V, sa poklopcem sa šarkama
Mi 3220
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3221
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3222
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x182 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:53:54
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 25 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
8 x 25 A, 3-polni, D II, E 27, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 12 Terminala svaki PE+N,
Nominalni napon: AC 500 V
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu, sa PE- i N-terminalima
maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni provodnici,
3 x 63 A, 3-polni, D III, E 33, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 3 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 500 V, sa poklopcem sa šarkama
Mi 3425
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3260
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3423
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3261
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3424
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Mi 3262
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x182 mm
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu, sa PE- i N-terminalima
maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni provodnici,
3 x 63 A, 3-polni, D III, E 33, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 3 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 500 V,
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu, sa PE- i N-terminalima
maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni provodnici,
6 x 63 A, 3-polni, D III, E 33, Sistem prolaznih prstenova, Dovodni terminali
10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm², 6 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 500 V,
Mi 3263
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3463
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3264
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3464
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3265
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Mi 3465
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 57
57
31.07.2012 10:53:55
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište osigurača
sa elementima osigurača 25/63 A, Diazed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
4 x 25 A, 3 x 63 A, 3-polni, D II, E 27 und D III, E 33 Sistem prolaznih
prstenova, Dovodni terminali 10-70 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm²,
9 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 500 V
Mi 3426
Mi 3427
Mi 3428
Nominalna struja sabirnice 250 A
Sabirnica
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A
Sabirnica
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Sabirnica
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Neozed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
5 x 63 A, 3-polni, D0 2, E 18, Sistem prolaznih omotača,
Dovodni terminali 4-35 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm²,
5 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 400 V,
sa poklopcem sa šarkama
Mi 3230
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3231
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x182 mm
Mi 3232
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x182 mm
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Neozed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
5 x 63 A, 3-polni, D0 2, E 18, Sistem prolaznih omotača,
Dovodni terminali 4-35 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm²,
5 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 400 V, za kombinaciju
zasebno naručiti Mi SV 25 konektor sabirnice
Kućište osigurača
sa osnovama osigurača 63 A, Neozed
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, montiran na sabirnicu,
sa PE- i N-terminalima maks. 16 mm², Cu, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici,
12 x 63 A, 3-polni, D0 2, E 18, Sistem prolaznih omotača,
Dovodni terminali 4-35 mm², Cu, Izlazni terminali 1,5-16 mm²,
12 Terminala svaki PE+N, Nominalni napon: AC 400 V,
Mi 3235
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3435
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3236
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 3436
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 3237
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Mi 3437
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
58
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 58
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:53:56
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište niskonaponskog osigurača
sa osnovama osigurača veličine NH 00, 3-polne, prema IEC 60 269
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za alatni režim rada, sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike, Nominalni napon: AC 690 V
Mi 4150
Mi 4350
Mi 4150
1 x NH 00,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm²
150x300x170 mm
Mi 4205
1 x NH 00,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm² / Mi VS 100/160
300x300x170 mm
Mi 4250
2 x NH 00,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm² / Mi VS 100/160
sa dvostrukom stezaljkom za spajanje
dovodnih kablova osigurača
300x300x170 mm
Mi 5451
1 x NH 1,
3-polni + PE+N
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 250 A
Terminali PE+N
Priključak M 10 / Mi VS 250 + VA 400
300x600x170 mm
Mi 5452
1 x NH 2,
3-polni + PE+N
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 400 A
Terminali PE+N
Priključak M 10 / Mi VS 400 + VA 400
300x600x170 mm
Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
sa sigurnosnim rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-3, veličine
NH 3, 3-polni
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, Nominalni napon: AC 690 V, Nominalna radna
struja: 475 A za dovod odozgo, 530 A za dovod odozdo, Uvođenje kablova
je moguće samo preko montažne prirubnice
Mi 5853
Mi 4350
3 x NH 00,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm² / Mi VS 100/160
sa dvostrukom stezaljkom za spajanje
dovodnih kablova osigurača
450x300x170 mm
Mi 5853
1 x NH 3,
3-polni + PE+N
sa PE- i N-terminalima
600x600x170 mm
Kapacitet povezivanja
L1 - L3: M 12 / VA 630 + Mi VS 630
PE + N: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu /
Mi VS 630
sa uklonjivim mostom između PE i N
Mi 4451
1 x NH 1,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 250 A
Terminali PE+N
Priključak M 10 / VA 400 + Mi VS 250
300x600x170 mm
Mi 5860
1 x NH 3,
4-polni + PE
Mi 4452
1 x NH 2,
3-polni
AC 400 A
Terminali PE+N
Priključak M 10 / VA 400 + Mi VS 400
300x600x170 mm
sa PE-terminalima za bakarne provodnike 600x600x170 mm
Kapacitet povezivanja
L1 - L3, N: M 10 / VA 630 + Mi VS 630
PE: 1 x 120-300 / 2 x 95-185, Cu / Mi
VS 630
N vodeći
Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
sa sigurnosnim rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-3, veličine
NH 00, 3-polni
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, sa PE- i N-terminalima za bakarne provodnike, Nominalni napon: AC 690 V
Mi 5150
Mi 5451
Mi 5150
1 x NH 00,
3-polni + PE+N
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm²
150x300x170 mm
Mi 5250
1 x NH 00,
3-polni + PE+N
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE+N
Priključak 4-35 mm² / Mi VS 100/160
300x300x170 mm
Mi 5260
1 x NH 00,
4-polni + PE
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 125 A
Terminali PE
Priključak 1,5-35 mm² / Mi VS 100/160
N vodeći
300x300x170 mm
Kućište niskonaponskog osigurača
sa osnovama osigurača veličine NH 00, 3-polne, prema IEC 60 269
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, montiran na sabirnicu, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, sa PE- i N-terminalima za bakarne provodnike,
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni provodnici, sa zaštitom od
dodira,
Nominalni napon: AC 690 V, maksimalna nazivna struja korišćenja osigurača:
125 A, Izlazi gore, Izlazni terminali 4-35 mm², Dovodni terminali 25-70 mm²,
Cu / Mi VS 100/160/250/400
Mi 6212
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6213
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6214
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 59
59
31.07.2012 10:53:57
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi 6422
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6423
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6424
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Mi 6474, Mi 6475
Mi 6432
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6433
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6434
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Kućište niskonaponskog osigurača
sa osnovama osigurača veličine NH 00, 3-polne, prema IEC 60 269
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za alatni režim rada, montiran na sabirnicu, Centralno
rastojanje sabirnica 60 mm, 5-polni, N provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici, sa zaštitom od dodira, Nominalni napon: AC 690 V,
maksimalna nazivna struja korišćenja osigurača: 125 A, samo za kombinaciju, Izlazi gore, Izlazni terminali 4-35 mm², bez terminala za napajanje, sa zaštitom
od dodira
Mi 6461
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6462
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6463
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
60
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 60
Kućište niskonaponskog osigurača
sa osnovama osigurača veličine NH 1, 3-polne, prema IEC 60 269
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, montiran na sabirnicu, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni
provodnici, Nominalni napon: AC 690 V, Priključak M 10
Mi 6476, Mi 6477
Mi 6474
1 x NH 1,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 250 A
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
može se kombinovati sa Mi-kućištima
sabirnica od 250 A ili 400 A
300x600x214 mm
Mi 6475
1 x NH 1,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 250 A
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
može se kombinovati sa Mi-kućištima
sabirnica od 630 A
300x600x214 mm
Mi 6476
1 x NH 2,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 400 A
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
može se kombinovati sa Mi-kućištima
sabirnica od 250 A ili 400 A
300x600x214 mm
Mi 6477
1 x NH 2,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
osigurača: 400 A
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
može se kombinovati sa Mi-kućištima
sabirnica od 630 A
300x600x214 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:53:58
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
sa sigurnosnim rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-3, veličine
NH 00, 3-polni
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, montiran na sabirnicu, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, sa PE- i N-terminalima za bakarne provodnike,
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni provodnici, sa zaštitom od
dodira,
Nominalni napon: AC 690 V, maksimalna nazivna struja korišćenja osigurača: 125 A,
izlazni kablovi se mogu menjati odozgo ili odozdo, Izlazni terminali 4-35 mm²,
Dovodni terminali 25-70 mm², Cu / Mi VS 100/160/250/400
Mi 6226, Mi 6227, Mi 6228
Mi 6426, Mi 6427, Mi 6428
Mi 6436, Mi 6437, Mi 6438
Mi 6226
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6227
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6228
1 x NH 00,
3-polni
1 Terminal svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Mi 6426
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6427
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6428
2 x NH 00,
3-polni
2 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Mi 6436
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6437
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
3 x NH 00,
3-polni
3 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Mi 6438
Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
sa sigurnosnim rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-3, veličine
NH 00, 3-polni
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, montiran na sabirnicu, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, N provodnici istog strujnog kapaciteta kao fazni
provodnici, sa zaštitom od dodira, Nominalni napon: AC 690 V, maksimalna
nazivna struja korišćenja osigurača: 125 A, samo za kombinaciju, izlazni kablovi
se mogu menjati odozgo ili odozdo, Izlazni terminali 4-35 mm², bez terminala
za napajanje, sa zaštitom od dodira
Mi 6465
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6466
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6467
4 x NH 00,
3-polni
4 Terminala svaki PE+N
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Kućište sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
sa osnovama osigurača veličine NH 1, 3-polne, prema IEC 60 269
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
može se kombinovati sa Mi-kućištima sabirnica od 250 A ili 400 A,
izlazni kabl se može menjati odozgo ili odozdo, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, sa PE- i N-terminalima,
Nominalni napon: AC 690 V, Priključak M 10
Mi 6478
1 x NH 1,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
300x600x214 mm
osigurača: 250 A
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
Mi 6479
1 x NH 1,
3-polni
maksimalna nazivna struja korišćenja
300x600x214 mm
osigurača: 250 A
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 61
61
31.07.2012 10:53:59
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućište sabirnice
za kombinaciju sa Mi-kućištima osigurača Diazed, Neozed, odnosno
niskonaponskih osigurača
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za alatni režim rada, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici, Centralno rastojanje sabirnica 60 mm,
5-polni
Mi 6252
Mi 6352
Mi 6459
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x600x170 mm
Mi 6452
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 450 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6452
Mi 6252
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6455
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 450 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
600x300x170 mm
Mi 6255
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x170 mm
Mi 6456
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 450 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
600x300x170 mm
Mi 6256
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x170 mm
Mi 6856
Mi 6352
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x450x170 mm
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje 600x600x170 mm
napajanje
treba popuniti 450 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Mi 6355
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x450x170 mm
Mi 6356
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x450x170 mm
Mi 6457
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x600x170 mm
Mi 6458
bez terminala za rastojanje između nosača sabirnica koje
napajanje
treba popuniti 225 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x600x170 mm
62
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 62
Kućišta sabirnica za sigurnosni osigurač glavnog voda
pripremljen za sigurnosni osigurač glavnog voda
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici, Poklopac za zaštitu od dodira se može
plombirati, sa pokrivnim trakama na zaključavanje, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, sa adapterom sabirnica za sigurnosni osigurač
glavnog voda (SH-prekidač) do 63A nominalne struje, za montažu na noseću
šinu, sa 1 PE-terminalom i 3 N-terminala 1,5-16 mm², Maska za 6 modula
Mi 6202
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x214 mm
Mi 6204
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x214 mm
Mi 6206
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x214 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:00
Mi modularna razvodna kućišta &
Kućišta sabirnica za sigurnosni osigurač glavnog voda
pripremljen za sigurnosni osigurač glavnog voda
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za ručni režim rada, N provodnici istog strujnog
kapaciteta kao fazni provodnici, Poklopac za zaštitu od dodira se može
plombirati, sa pokrivnim trakama na zaključavanje, Centralno rastojanje
sabirnica 60 mm, 5-polni, sa 2 adaptera sabirnica za sigurnosni osigurač
glavnog voda (SH-prekidač) do 63A nominalne struje, za montažu na noseću
šinu, sa 2 PE- i 6 N-terminala 1,5-16 mm², Maska za 2 x 6 modula
Mi 6203
Nominalna struja sabirnice 250 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 12 x 10 mm
N: 12 x 5 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x214 mm
Mi 6205
Nominalna struja sabirnice 400 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 20 x 10 mm
N: 12 x 10 mm
PE: 12 x 5 mm
300x300x214 mm
Mi 6207
Nominalna struja sabirnice 630 A
Dimenzije sabirnica:
L1-L3: 30 x 10 mm
N: 25 x 10 mm
PE: 12 x 10 mm
300x300x214 mm
Kućište rastavnog prekidača
sa ugrađenim rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-3
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za alatni režim rada, Ručka na zaključavanje
Mi 7142
Mi 7256
Mi 7213
100 A
3-polni + PE + N
Priključak 10-35 mm², Cu / Mi VS 100
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
40 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 100 A
Nominalni napon: AC 690 V
300x300x216 mm
Mi 7214
100 A
4-polni + PE
Priključak 10-35 mm², Cu / Mi VS 100
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
40 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 100 A
Nominalni napon: AC 690 V
300x300x216 mm
Mi 7256
160 A
3-polni + PE + N
Priključak 6-70 mm², Cu / Mi VS 160
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
80 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 160 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x300x239 mm
Mi 7257
160 A
4-polni + PE
Priključak 6-70 mm², Cu / Mi VS 160
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
80 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 160 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x300x239 mm
Mi 7456
160 A
3-polni + PE + N
Priključak 6-70 mm², Cu / Mi VS 160
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
80 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 160 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x600x239 mm
Mi 7457
160 A
4-polni + PE
Priključak 6-70 mm², Cu / Mi VS 160
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
80 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 160 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x600x239 mm
Mi 7455
250 A
3-polni + PE + N
Priključak M 10 (maks. 1 x 150 mm² po
fazi) ili VA 400 + Mi VS 250
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
132 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 250 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x600x239 mm
Mi 7454
250 A
4-polni + PE
Priključak M 10 (maks. 1 x 150 mm² po
fazi) ili VA 400 + Mi VS 250
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
132 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 250 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x600x239 mm
Mi 7445
400 A
3-polni + PE + N
Priključak M 10 (maks. 1 x 240 mm² po
fazi) ili VA 400 + Mi VS 400
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
220 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 400 A
Nominalni napon: AC 500 V
300x600x239 mm
Mi 7846
400 A
4-polni + PE
600x600x239 mm
Priključak M 10 (maks. 1 x 240 mm² po
fazi) ili VA 400 + Mi VS 400
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
220 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 400 A
Nominalni napon: AC 500 V
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Mi 7445
Mi 7142
40 A
4-polni + PE
Priključak 1,5-16 mm², Cu
Maksimalni rezervni osigurač: 40 A
Nominalni napon: AC 690 V
300x150x216 mm
Mi 7243
40 A
4-polni + PE
Priključak 1,5-16 mm², Cu
Maksimalni rezervni osigurač: 40 A
Nominalni napon: AC 690 V
300x300x216 mm
Mi 7103
63 A
3-polni + PE + N
Priključak 2,5-35 mm², Cu / Mi VS 100
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
30 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 80 A
Nominalni napon: AC 690 V
150x300x216 mm
Mi 7104
63 A
4-polni + PE
Priključak 2,5-35 mm², Cu / Mi VS 100
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
30 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 80 A
Nominalni napon: AC 690 V
150x300x216 mm
Mi 7264
63 A
4-polni + PE
Priključak 2,5-35 mm², Cu / Mi VS 100
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
30 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 80 A
Nominalni napon: AC 690 V
300x300x216 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 63
63
31.07.2012 10:54:01
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi 7865
Mi 7866
480 A
480 A
3-polni + PE + N
600x600x239 mm
sa uklonjivim mostom između PE i N
Priključak L1 - L3: M 12 / VA 630 +
Mi VS 630
Priključak PE + N: 1 x 120-300 / 2 x
95-185, Cu / Mi VS 630
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
280 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 630 A
Nominalni napon: AC 500 V
Nominalna radna struja
480 A za dovod odozgo,
580 A za dovod odozdo
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
4-polni + PE
600x600x239 mm
Priključak L1 - L3, N: M 12 / VA 630 +
Mi VS 630
Priključak PE: M 10 / VA 400 + Mi Mi
VS 400
Kapacitet prekidanja: AC-23A/B 400 V
280 kW
Maksimalni rezervni osigurač: 630 A
Nominalni napon: AC 500 V
Nominalna radna struja
480 A za dovod odozgo,
580 A za dovod odozdo
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Kućišta sa preklopnim prekidačima
sa ugrađenim konvertorskim prekidačima shodno IEC 60 947-3
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Zatvarači poklopca za alatni režim rada, Ručka na zaključavanje,
sa PE-terminalima za bakarne provodnike, Položaji prekidača: I - 0 - II
Kućište energetskog prekidača
sa rastavnim prekidačima shodno IEC 60 947-2
Vrsta zaštite: IP 55, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Zatvarači
poklopca za alatni režim rada, Ručka na zaključavanje, sa osiguračem od
preopterećenja i kratkog spoja, 3-polni PE + N, Nominalni napon: AC 690 V
Mi 7431
Mi 7431
160 A
Priključak 70 mm², Cu / Mi VS 160
Opseg podešavanja Osigurač za
preopterećenje: 112-160 A
Nominalni kapacitet prekidanja kratkog
spoja
Ics = Icu na AC 415 V 36 kA
Ics = Icu na AC 690 V 8 kA
300x600x262 mm
Mi 7432
250 A
Priključak 150 mm², Cu / Mi VS 250
Opseg podešavanja Osigurač za
preopterećenje: 175-250 A
Nominalni kapacitet prekidanja kratkog
spoja
Ics = Icu na AC 415 V 36 kA
Ics = Icu na AC 690 V 8 kA
300x600x262 mm
Mi 7434
400 A
Priključak M 10 / VA 400 + Mi VS 400
Opseg podešavanja Osigurač za
preopterećenje: 160-400 A
Nominalni kapacitet prekidanja kratkog
spoja
Ics = Icu na AC 415 V 36 kA
Ics = Icu na AC 690 V 10 kA
300x600x262 mm
Mi 7836
630 A
600x600x347 mm
Priključak L1 - L3: M 10 / VA 630 +
Mi VS 630
Priključak PE + N: 1 x 120-300 / 2 x
95-185, Cu / Mi VS 630 mm², Cu
sa uklonjivim mostom između PE i N
Opseg podešavanja: Osigurač za
preopterećenje 250-630 A
Nominalni kapacitet prekidanja kratkog
spoja
Ics = Icu na AC 415 V 36 kA
Ics = Icu na AC 690 V 10 kA
Nominalna radna struja
475 A za dovod odozgo,
530 A za dovod odozdo
Uvođenje kablova je moguće samo preko
montažne prirubnice
Mi 7481
Mi 7481
160 A
4-polni + PE
Priključak 6-70 mm², Cu / Mi VS 160
Maksimalni rezervni osigurač: 160 A
Nominalni napon: AC 500 V
600x300x324 mm
Mi 7882
250 A
4-polni + PE
Priključak M 10 (maks. 1 x 150 mm² po
fazi) ili VA 400 + Mi VS 250
Maksimalni rezervni osigurač: 250 A
Nominalni napon: AC 500 V
600x600x324 mm
Razvodna tabla glavne linije
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, sa dvostrukom stezaljkom za spajanje dovodnih
kablova osigurača, Dovod: sa steznim terminalom 16-35 mm²,
Odvod: sa steznim terminalom 4-25 mm², Provodni materijal: Cu,
Dubina: 170 mm
Mi 8014, Mi 8015
64
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 64
Mi 8064, Mi 8065
Mi 8014
2 x NH 00,
3-polni
3-polni + PEN
300x477x170 mm
Mi 8015
2 x NH 00,
3-polni
3-polni + N + PE
300x477x170 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:02
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi 8064
3 x NH 00,
3-polni
3-polni + PEN
600x502x170 mm
Mi 8065
3 x NH 00,
3-polni
3-polni + N + PE
600x502x170 mm
Razvodna tabla glavne linije
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, Dovod: sa terminalom za sabirnicu
KS 120 25-70 mm², Odvod: sa steznim terminalom 4-25 mm²,
Provodni materijal: Cu, Dubina: 170 mm
Mi 8020, Mi 8025
Mi 8030, Mi 8035
Mi 8020
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
za 70mm², dodatno naručiti montažne
kablovske armature ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8025
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
600x502x170 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
600x502x170 mm
Mi 8030
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
za 70mm², dodatno naručiti montažne
kablovske armature ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8035
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
900x502x170 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
900x502x170 mm
Razvodna tabla glavne linije
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, Dovod: sa terminalom za sabirnicu
KS 120 25-70 mm², Odvod: sa steznim terminalom 4-25 mm²,
Provodni materijal: Cu, Dubina: 170 mm
Mi 8040, Mi 8045
Mi 8050
5 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
za 70mm², dodatno naručiti montažne
kablovske armature ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8055
5 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
900x502x170 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Razvodna tabla glavne linije
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 54, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, Koristi se
u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa
montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, Dovod: sa terminalom za sabirnicu KS 120 2595 mm², Odvod: sa steznim terminalom 4-35 mm², Provodni materijal: Cu,
Dubina: 170 mm
Mi 8070, Mi 8075
4 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
za 70mm², dodatno naručiti montažne
kablovske armature ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8045
4 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
900x502x170 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
900x502x170 mm
Mi 8080, Mi 8085
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8075
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
600x526x170 mm
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Mi 8080
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8085
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
900x526x170 mm
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Mi 8090
4 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Mi 8095
4 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
900x526x170 mm
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 65
Mi 8090, Mi 8095
Mi 8070
Mi 8050, Mi 8055
Mi 8040
900x502x170 mm
600x526x170 mm
900x526x170 mm
900x526x170 mm
65
31.07.2012 10:54:04
Mi modularna razvodna kućišta &
Razvodna tabla glavne linije
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 54, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, Provodni materijal: Cu/Alu, Dubina: 214 mm,
Zamagljeni poklopac
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. Kraj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača,
npr. noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili
četke!).
2. Odmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika
mazivom koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah
priključiti u terminal.
3. Navedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Zbog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre
puštanja u rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Razvodna tabla glavne linije - Sigurnosni rastavni prekidač
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, Nominalni napon: AC 690 V, Provodni materijal: Cu, Dubina: 180 mm
Mi 8124
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
Dovod: 1 kabl 25-50 mm²
Odvod: 2 kabl 4-35 mm²
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Odobren kao razvodna tabla glavne linije
u oblasti snabdevanja gradske centrale
Augsburg.
sa montažnim armaturama ASM (labavo
pričvršćene)
Mi 8125
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
450x507x180 mm
Dovod: 1 kabl 25-35 mm²
Odvod: 2 kabl 4-35 mm²
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa montažnim armaturama ASM (labavo
pričvršćene)
Mi 8322
Mi 8322
Mi 8326
Mi 8333
Mi 8336
2 x NH 1,
3-polni
2 x NH 1,
3-polni
3 x NH 1,
3-polni
3 x NH 1,
3-polni
66
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 66
montiran na sabirnici 400 A, 4-polni
Dovod: sa terminalom za direktno
priključivanje 25-185 mm²,
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
Odvod: sa kablovskom papučicom M10
25-70 mm²,
za izlazne vodove 4x 95 mm², dodatno
naručiti zavrtanjske spojeve za kablove
ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
600x921x214 mm
Razvodna tabla glavne linije - Sigurnosni rastavni prekidač
za posredni brojač, može se plombirati
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast,
Koristi se u područjima bez merenja po dogovoru sa lokalnim elektrodistribucijama, sa montažnim armaturama ASM (labavo pričvršćene),
Nominalni napon: AC 690 V, Dovod: 1 kabl 25-120 mm²,
za dovod 120 mm², dodatno naručiti kablovski uvodnik Mi FP 82,
Odvod: 2 kabl 4-50 mm², Dubina: 232 mm
600x921x214 mm
montiran na sabirnici 400 A, 5-polni
Dovod: sa terminalom za direktno
priključivanje 25-185 mm²,
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
Odvod: sa kablovskom papučicom M10
25-95 mm²,
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
montiran na sabirnici 400 A, 4-polni
Dovod: sa terminalom za direktno
priključivanje 25-185 mm²,
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
Odvod: sa kablovskom papučicom M10
25-70 mm²,
za izlazne vodove 4x 95 mm², dodatno
naručiti zavrtanjske spojeve za kablove
ASM 63
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
450x507x180 mm
Mi 8824, Mi 8825
2 x NH 00,
3-polni
Mi 8825
2 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
686x600x232 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Mi 8834
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Odobren kao razvodna tabla glavne linije
u oblasti snabdevanja gradske centrale
Augsburg.
Mi 8835
3 x NH 00,
3-polni
montiran na sabirnici 250 A, 5-polni
686x600x232 mm
od 4x50/25mm², dodatno naručiti
montažne kablovske armature ASM 63
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
900x921x214 mm
montiran na sabirnici 400 A, 5-polni
900x921x214 mm
Dovod: sa terminalom za direktno
priključivanje 25-185 mm²,
Dovodni kabl se postavlja sa prednje
strane
Odvod: sa kablovskom papučicom M10
25-95 mm²,
N provodnici istog strujnog kapaciteta kao
fazni provodnici
sa PE- i N-terminalima za bakarne
provodnike
Mi 8834, Mi 8835
Mi 8824
montiran na sabirnici 250 A, 4-polni
PEN provodnici istog strujnog kapaciteta
kao fazni provodnici
Odobren kao razvodna tabla glavne linije
u oblasti snabdevanja gradske centrale
Augsburg.
686x600x232 mm
686x600x232 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:05
Mi modularna razvodna kućišta &
Prazna kućišta sa poklopcem sa šarkama
Vrsta zaštite: IP 65, Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, mogu
se kombinovati na tri strane, 3 stranice sa metričkim izrezima za uvođenje
kablova i sastavljanje, Zatvarači poklopca za alatni režim rada, Šarke poklopca su labavo pričvršćene, Noseće šine, montažne ploče ili poklopci se
dodatno naručuju
Mi 9100
Mi 9300
Mi 9401
Mi 9100
165x300x170 mm
Veličina kućišta 1 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 125 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9101
165x300x170 mm
Veličina kućišta 1 sa netransparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 125 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9200
315x300x170 mm
Veličina kućišta 2 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9201
315x300x170 mm
Veličina kućišta 2 sa netransparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9210
315x300x214 mm
Veličina kućišta 2 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 9211
Veličina kućišta 2 sa netransparentnim poklopcem sa
315x300x214 mm
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 275 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 9300
315x450x170 mm
Veličina kućišta 3 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9301
315x450x170 mm
Veličina kućišta 3 sa netransparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9310
315x450x214 mm
Veličina kućišta 3 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 9311
315x450x214 mm
Veličina kućišta 3 sa netransparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 425 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 9400
315x600x170 mm
Veličina kućišta 4 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9401
Veličina kućišta 4 sa netransparentnim poklopcem sa
315x600x170 mm
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 146 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 135 mm
Mi 9410
315x600x214 mm
Veličina kućišta 4 sa transparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Mi 9411
315x600x214 mm
Veličina kućišta 4 sa netransparentnim poklopcem sa
šarkama
Ugradna širina: 275 mm
Ugradna visina: 575 mm
maks. ugradna dubina
sa ugrađenom montažnom pločom 191 mm
sa ugrađenom nosećom šinom 180 mm
Priključna kutija
Nijansa: siva, RAL 7032, Materijal: Termoplast, za montažu na stranice
kućišta 300 mm, montažna površina sa šarkama, sa zidnim zaptivačem
Mi CB 10 Opremanje: bez
za ugradnju uređaja koji se moraju upravljati sa spoljašnje strane, npr. utični
uređaji, tasteri i prekidači
Vrsta zaštite: IP 65
Međuokvir
za povećanje ugradne dubine za 85 mm, vrsta zaštite IP 65 se održava
korišćenjem do dva međuokvira, sa materijalom za pričvršćivanje
Mi ZR 4
Mi ZR 4
za Mi-prazna kućišta veličine 4
Mi ZR 8
za Mi-prazna kućišta veličine 8
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 67
67
31.07.2012 10:54:06
Mi modularna razvodna kućišta &
Noseća šina
u skladu sa standardom DIN EN 60 715, za opremu ili terminale sa pritisnom
ili steznom montažom, sa zavrtnjima za pričvršćenje
Pokrivne trake
za pokrivanje nekorišćenih otvora uređaja, za materijale debljine do 3 mm,
Nijansa: siva, RAL 7035
Mi TS 15
Mi TS 15 za Mi-prazna kućišta veličine 1
Mi AS 12
Mi TS 30 za Mi-prazna kućišta veličine 1 do 8
AS 12
12 Modula: po 18 mm
može se podeliti na po 9 mm
AS 18
18 Modula: po 18 mm
može se podeliti na po 9 mm
Mi TS 45 za Mi-prazna kućišta veličine 3
Mi TS 60 za Mi-prazna kućišta veličine 4 i 8
Odstojnik
za montažu Mi-nosećih šina Mi TS .., 2 komada, sa zavrtnjima za
pričvršćivanje za dno kućišta i noseću šinu
Sabirnica
Dužina 2400 mm, Provodni materijal: Cu
Mi SS 22
Mi SS 22 12 x 5 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A kao N/PE, 400 A kao PE, 250 A kod ENYSTAR
kao L1, L2, L3, N i PE
Mi DS 25
Mi DS 25 Visina: 25 mm
Mi SS 25 12 x 10 mm
Nominalna struja sabirnice 250 A kao L1-L3, 400 A kao N, 630 A kao PE
Mi DS 50 Visina: 50 mm
Montažna ploča
Materijal: tvrdi papir, u slojevima, Debljina materijala 4 mm, sa zavrtnjima za
pričvršćenje
Mi SS 40 20 x 10 mm
Nominalna struja sabirnice 400 A kao L1-L3
Mi SS 45 25 x 10 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A kao N
Mi SS 63 30 x 10 mm
Nominalna struja sabirnice 630 A kao L1-L3
Nosač sabirnice 250 A
za ugradnju u Mi-prazno kućište, Centralno rastojanje sabirnica 60 mm
Mi MP 4
Mi MP 1
za Mi-prazna kućišta veličine 1, 3, 4
Mi MP 2
za Mi-prazna kućišta veličine 2 do 8
Mi MP 3
za Mi-prazna kućišta veličine 3, 4
Mi MP 4
za Mi-prazna kućišta veličine 4, 8
Mi MP 8
za Mi-prazna kućišta veličine 8
Mi ST 25
Mi ST 25 za sabirnice 12 x 10 mm (L1-L3)
za sabirnice 12 x 5 mm (N+PE)
sa zavrtnjima za pričvršćenje
Zavrtanj za pričvršćivanje
za montažu na dno kućišta, samourezni, pocinkovano
Mi ST 41 za sabirnice 20 x 10 mm (L1-L3)
za sabirnice 12 x 10 mm (N)
za sabirnice 12 x 5 mm (PE)
sa zavrtnjima za pričvršćenje
Mi ST 63 za sabirnice 30 x 10 mm (L1-L3)
za sabirnice 25 x 10 mm (N)
za sabirnice 12 x 10 mm (PE)
sa zavrtnjima za pričvršćenje
Mi BS 11
Mi BZ 11 za debljine materijala od 1 do 2,5 mm
Dužina: 11 mm
Mi BZ 13 za debljine materijala od 2,5 do 4 mm
Dužina: 13 mm
Poklopac
za naknadnu ugradnju, zatvorene maske od termoplasta, kao zaštita od
dodira ili za ugradnju uređaja, sa materijalom za pričvršćenje
Traka za ožičenje
Mi VS 100
Mi VS 100 Nominalna struja: 100 A
za električne veze od 100 A između sabirnica i ugradnih uređaja
Dužina: 2000 mm
Lamele: 3 komad
Širina: 9 mm
Debljina materijala po lameli 0,8 mm
Mi VS 160 Nominalna struja: 160 A
za električne veze od 160 A između sabirnica i ugradnih uređaja
Dužina: 2000 mm
Lamele: 6 komad
Širina: 9 mm
Debljina materijala po lameli 0,8 mm
Mi EP 01
Mi EP 01 za Mi-prazna kućišta veličine 1
Mi EP 02 za Mi-prazna kućišta veličine 2
Mi EP 04 za Mi-prazna kućišta veličine 4
Mi EP 92 zatvorene maske od termoplasta, kao zaštita od dodira ili za ugradnju uređaja
Mi EP 94 zatvorene maske od termoplasta, kao zaštita od dodira ili za ugradnju uređaja
68
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 68
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:08
Mi modularna razvodna kućišta &
Mi VS 250 Nominalna struja: 250 A
za električne veze od 250 A između sabirnica i ugradnih uređaja
Dužina: 2000 mm
Lamele: 6 komad
Širina: 15,5 mm
Debljina materijala po lameli 0,8 mm
Mi VS 400 Nominalna struja: 400 A
za električne veze od 400 A između sabirnica i ugradnih uređaja
Dužina: 2000 mm
Lamele: 10 komad
Širina: 15,5 mm
Debljina materijala po lameli 0,8 mm
Komplet terminala za direktno povezivanje opreme
Mi DA 61
Mi DA 61 Prizmasti terminal
komplet sa 3 dela
Kapacitet povezivanja
1 x 150-300 mm² s (kružni), Cu/Alu
1 x 150-300 mm² s (sektor), Cu/Alu
15,5x10x0,8 mm² Mi VS 630, na sigurnosni rastavni prekidač veličine NH 3
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. K raj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača, npr.
noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili četke!).
2. O
dmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika mazivom
koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah priključiti u
terminal.
3. N
avedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Z bog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre puštanja u
rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Mi VS 630 Nominalna struja: 630 A
za električne veze od 630 A između sabirnica i ugradnih uređaja
Dužina: 2000 mm
Lamele: 11 komad
Širina: 20 mm
Debljina materijala po lameli 1 mm
Priključni terminal trake za ožičenje
VA 400
VA 400
VA 630
VA 630
do 400 A
Terminal za direktno priključivanje lamelirane bakarne trake za ožičenje
(Mi VS 250 i Mi VS 400)
na kontrolnim uređajima sa prirubnim priključkom M10
Pritezni moment za terminal: 8,0 Nm
do 630 A
Terminal za direktno priključivanje lamelirane bakarne trake za ožičenje
(Mi VS 630)
na kontrolnim uređajima 630 A, sa prirubnim priključkom M10 / M12
Pritezni moment za terminal: 22 - 24 Nm
Terminal za direktno priključivanje uređaja
do 400 A, za montažu na kontrolnim uređajima sa prirubnim priključkom M
10, sa izolacionim poklopcem, Kapacitet povezivanja 35-70 mm² s (kružni),
Cu/Alu, 50-185 mm² s (sektor), Cu/Alu, sol (kružni) 35-50 mm², Cu/Alu, sol
(sektor) 70-240 mm², Cu/Alu, Pritezni moment za terminal: 22,0 Nm,
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. Kraj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača,
npr. noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili
četke!).
2. Odmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika
mazivom koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah
priključiti u terminal.
3. Navedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Zbog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre
puštanja u rad i nakon prvih 200 radnih sati.
DA 240
Mi DA 62 Prizmasti terminal
komplet sa 3 dela
Kapacitet povezivanja
2 x 150-185 mm² s (kružni), Cu
2 x 150-185 mm² s (sektor), Cu
15,5x10x0,8 mm² Mi VS 630, na sigurnosni rastavni prekidač veličine NH 3
Mi DA 72 okvirni terminal za bakarne i aluminijumske provodnike
komplet sa 3 dela
1 x 120-300 mm² s / f (kružni)
1 x 120-300 mm² s (sektor)
1 x 120-185 mm² sol (sektor)
2 x 70-150 mm² s / f (kružni)
2 x 95-150 mm² s (sektor)
2 x 70 mm² sol (kružni)
2 x 95-150 mm² sol (sektor)
za priključivanje rastavnog prekidača 630 A (Mi 7865)
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. K raj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača, npr.
noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili četke!).
2. O
dmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika mazivom
koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah priključiti u
terminal.
3. N
avedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Z bog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre puštanja u
rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Pomoćni kontakt
2-polni, Nominalna struja: 6 A, 2 preklopna kontakta za nadogradnju na
rastavne prekidače 160-630 A, Priključak sa ravnim konektorom 6,3 mm
Mi HS 20
Preklopni pomoćni kontakt
1-polni, Nominalna struja: 6 A, za energetski prekidač 160-630 A,
Pomoćni prekidači mogu da signaliziraju različite funkcije u zavisnosti od
mesta ugradnje u energetskom prekidaču.
MK 0107 Energetski prekidač 160/250 A = 2x signal UKLJ./ISK. + 1x signal za aktiviranje
Energetski prekidač 400/630 A = 3x signal UKLJ./ISK. + 1x signal za aktiviranje
+ 1 signal za električni kvar
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 69
69
31.07.2012 10:54:08
Mi modularna razvodna kućišta &
Osigurač za prekid strujnog kola
za energetski prekidač 160-630 A, AC 50/60 Hz, 200 do 240 V
MK 0106 kada upravljački napon bude veći od 0,7 x Un, glavni kontakti energetskog
prekidača se otvaraju
Podnaponski osigurač
za energetski prekidač 160-630 A, AC 50/60 Hz, 200 do 240 V
MK 0105 Kada upravljački napon padne ispod 0,35 - 0,7 x Un, glavni kontakti energetskog
prekidača se otvaraju.
Zatvaranje kontakata se može izvršiti tek kada napon bude veći od 0,85 x Un
Terminal za direktno priključivanje na energetski prekidač
za energetski prekidač 400 A i 630 A, komplet sa 3 dela
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. Kraj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača,
npr. noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili
četke!).
2. Odmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika
mazivom koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah
priključiti u terminal.
3. Navedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Zbog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre
puštanja u rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Mi VE 240 Strujni kapacitet 400 A
4-polni
stezaljke po polu: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS ..
Pritezni moment za terminal: 40,0 Nm
Mi VE 245 Strujni kapacitet 400 A
5-polni
stezaljke po polu: 2 x 50-240 mm², 4 x 25-120 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS ..
Pritezni moment za terminal: 40,0 Nm
Mi VE 302 Strujni kapacitet 630 A
2-polni
stezaljke po polu: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS 630
Pritezni moment za terminal: 50,0 Nm
Mi VE 303 Strujni kapacitet 630 A
3-polni
stezaljke po polu: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS 630
Pritezni moment za terminal: 50,0 Nm
Mi VE 304 Strujni kapacitet 630 A
4-polni
stezaljke po polu: 2 x 120-300 mm², 4 x 95-185 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS 630
Pritezni moment za terminal: 50,0 Nm
Spojni terminal
Mi NK 1
Mi NK 1
Provodni materijal: Cu
Kapacitet povezivanja 2 x 35 mm²
Strujni kapacitet 125 A
Mi NK 2
Provodni materijal: Cu
Kapacitet povezivanja 1 x 70 mm², 2 x 35 mm²
Strujni kapacitet 160 A
MK 0109 Kapacitet povezivanja 2 x 70-240 mm², Cu/Alu
Mi NK 3
Terminal za napajanje
za ugradnju u Mi-prazna kućišta veličine 2 do 8, kompletno na ugradnoj
ploči 300 x 300 mm, sa zavrtnjima za pričvršćenje,
Provodni materijal: Cu
Kapacitet povezivanja 4 x 35 mm²
Strujni kapacitet 160 A
Mi NK 4
Provodni materijal: Cu
Kapacitet povezivanja 2 x M 10
Strujni kapacitet 400 A
KKL 25
kao spojni ili zaštitni terminal
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
sa dva električno povezana stezna mesta za Cu-provodnik
jednožilni, višežilni ili fleksibilni provodnici sa navučenim omotačima žica nepropusnim za gas
Provodni materijal: Cu
Strujni kapacitet 102 A
Širina: 29 mm
Vrsta provodnika: 1 x 35 mm², 2 x 25 mm², 2 x 16 mm², 3 x 10 mm², 3 x 6 mm²
KKL 50
kao spojni ili zaštitni terminal
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
jednožilni ili višežilni provodnik
Provodni materijal: Cu
Strujni kapacitet 150 A
Širina: 26,2 mm
Vrsta provodnika: 2 x 70 mm², 4 x 50 mm², 4 x 35 mm², 4 x 25 mm², 6 x 16
mm²
MK 0108
MK 0108 Kapacitet povezivanja 1 x 35-300 mm², Cu/Alu
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. Kraj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača,
npr. noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili
četke!).
2. Odmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika
mazivom koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah
priključiti u terminal.
3. Navedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Zbog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre
puštanja u rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Mi VE 120
Mi VE 120 Strujni kapacitet 250 A
4-polni
stezaljke po polu: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS ..
Pritezni moment za terminal: 20,0 Nm
Mi VE 125 Strujni kapacitet 250 A
5-polni
stezaljke po polu: 2 x 16-150 mm², 4 x 16-70 mm²
Odvodna Cu-traka Mi VS ..
Pritezni moment za terminal: 20,0 Nm
70
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 70
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:09
Mi modularna razvodna kućišta &
FIXCONNECT® terminal
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
FC L 10
FC L 10
FC N 10
Sigurnosni niskonaponski rastavni prekidač
3-polni, za montažu na montažnu ploču, Nominalna struja: 125 A,
Nominalni napon: AC 690 V, Priključak sa terminalima 1,5-70 mm², Cu
FC PN 10
FIXCONNECT® terminal
broj provodnika x poprečni presek
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
Strujni kapacitet 80 A
MN ST 00
FIXCONNECT® tehnologija terminala za N-provodnik
N broj x poprečni presek
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
Strujni kapacitet 80 A
Modul sigurnosnog niskonaponskog rastavnog prekidača
3-polni, za montažu na sabirnice, Sabirnice debljine 10 mm i centralno
rastojanje od 60 mm, Nominalna struja: 125 A, Nominalni napon: AC 690 V,
Priključak sa terminalima 1,5-70 mm², Cu
FC PE 10 PE-terminal
PE broj x poprečni presek
2 x 25 mm², 8 x 4 mm², Cu
Strujni kapacitet 80 A
FC PN 10 FIXCONNECT® terminal za PE- i N-provodnik
PE/N broj x poprečni presek
1 x 25 mm², 4 x 4 mm², Cu
Strujni kapacitet 80 A
FIXCONNECT® natpisna ploča
Nalepnice za označavanje FIXCONNECT® terminala, nije za utične terminale
sa 2x25 + 4x4 mm², za lepljenje natpisnih traka ili označavanje flomasterom,
komplet sa 5 delova
MS NH 00 Širina: 105 mm, Visina: 216 mm
Donji deo niskonaponskog osigurača
3-polni, za montažu na montažnu ploču, Nominalna struja: 125 A,
Nominalni napon: AC 690 V, Priključak sa terminalima 1,5-70 mm²,
Pristup preko dvostruke stezaljke 1,5-35 mm², Cu
Mi SU 00
FC BS 5
Spojni terminal
Pričvršćivanje na noseću šinu sa profilom kape, za naknadnu ugradnju u Miprazno kućište, broj provodnika x poprečni presek: 1 x 25 mm², Cu,
12 x 16 mm², Cu
Modul niskonaponskog osigurača
3-polni, za montažu na sabirnice, Priključak sa terminalima 5-70 mm² Cu,
za sabirnice debljine 10 mm i centralno rastojanje od 60 mm,
Nominalna struja: 125 A, Nominalni napon: AC 690 V
NH SU 00 Širina: 105 mm, Visina: 216 mm
Osnova modula osigurača
3-polni, sa zaštitom od dodira, Sabirnice debljine 10 mm i centralno rastojanje od 60 mm
Mi NK 14
Glavni razvodni terminal
KKL 34
KKL 34
3-polni kao spojni ili zaštitni terminal 25 mm²
po 4 x 1,5-25 mm² kao L1-L3
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
Provodni materijal: Cu
Strujni kapacitet 80 A
Širina: 61 mm
KKL 48
4-polni kao spojni ili zaštitni terminal 25 mm²
po 4x 1,5-25 mm² kao L1-L3, 8x 1,5-25mm² kao N
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
Provodni materijal: Cu
Strujni kapacitet 80 A
Širina: 100 mm
KKL 54
5-polni kao spojni ili zaštitni terminal 25 mm²
po 4x 1,5-25 mm² kao L1-L3, 4x 1,5-25mm² kao N, 4x 1,5-25 mm² kao PE
za montažu na noseću šinu shodno DIN EN 60 715, profil kape 35 mm
Provodni materijal: Cu
Strujni kapacitet 80 A
Širina: 100 mm
Mi RS 18
Mi RS 18 63 A, E 18, D0 2, Neozed, Širina: 36 mm
Nominalni napon: AC 400 V
za zamenu u Mi-kućištima osigurača Neozed
Kapacitet povezivanja: jednožilni, višežilni ili fleksibilni provodnici (sol/s/f)
1,5-25 mm², Cu
Mi RS 27 25 A, E 27, D II, Diazed, Širina: 42 mm
Nominalni napon: AC 500 V
za zamenu u Mi-kućištima osigurača Diazed
Kapacitet povezivanja: jednožilni, višežilni ili fleksibilni provodnici (sol/s/f)
1,5-25 mm², Cu
Mi RS 33 63 A, E 33, D III, Diazed, Širina: 57 mm
Nominalni napon: AC 500 V
za zamenu u Mi-kućištima osigurača Diazed
Kapacitet povezivanja: jednožilni, višežilni ili fleksibilni provodnici (sol/s/f)
1,5-35 mm², Cu
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 71
71
31.07.2012 10:54:11
Mi modularna razvodna kućišta &
Terminal za direktno priključivanje na sabirnicu
za bakarne provodnike jednožilne (sol), višežilne (s), elastične (f) sa
navučenim omotačima žica nepropusnim za gas Cu provodnik 1,5 - 16 mm²
KS 16 F
KS 120 Z
KS 240 V
KS 16 F
za sabirnice ... x 5 mm
Širina: 11 mm
Kapacitet povezivanja 1,5-16 mm², Cu
Pritezni moment za terminal: 4,0 Nm
KS 16 Z
za sabirnice ... x 10 mm
Širina: 11 mm
Kapacitet povezivanja 1,5-16 mm², Cu
Pritezni moment za terminal: 4,0 Nm
KS 35 F
za sabirnice ... x 5 mm
za sistem sabirnice 250A N+PE, 400A PE
Širina: 16 mm
Kapacitet povezivanja 4-35 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 100 (100 A) + Mi VS 160 (160 A)
Pritezni moment za terminal: 8,0 Nm
KS 35 Z
za sabirnice ... x 10 mm
za sistem sabirnica 250A L1-L3, 400A N + L1-L3, 630A N+PE + L1-L3
Širina: 16 mm
Kapacitet povezivanja 4-35 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 100 (100 A) + Mi VS 160 (160 A)
Pritezni moment za terminal: 8,0 Nm
KS 70 F
za sabirnice ... x 5 mm
za sistem sabirnice 250A N+PE, 400A PE
Širina: 21 mm
Kapacitet povezivanja 10-70 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 100 (100 A) + Mi VS 160 (160 A)
Pritezni moment za terminal: 10,0 Nm
KS 70 Z
za sabirnice ... x 10 mm
za sistem sabirnica 250A L1-L3, 400A N + L1-L3, 630A N+PE + L1-L3
Širina: 21 mm
Kapacitet povezivanja 10-70 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 100 (100 A) + Mi VS 160 (160 A)
Pritezni moment za terminal: 10,0 Nm
KS 120 F za sabirnice ... x 5 mm
za sistem sabirnice 250A N+PE, 400A PE
Širina: 25 mm
Kapacitet povezivanja 25-120 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 250 (250 A) + Mi VS 400 (400 A)
Pritezni moment za terminal: 20,0 Nm
KS 120 Z za sabirnice ... x 10 mm
za sistem sabirnica 250A L1-L3, 400A N + L1-L3, 630A N+PE + L1-L3
Širina: 25 mm
Kapacitet povezivanja 25-120 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 250 (250 A) + Mi VS 400 (400 A)
Pritezni moment za terminal: 20,0 Nm
KS 240/12 za sabirnice 12x5 mm / 12x10 mm
za sistem sabirnica 250A N+PE + L1-L3, 400A N+PE, 630A PE
Širina: 32 mm
Kapacitet povezivanja 35-240 mm², Cu/Alu
Pritezni moment za terminal: 40,0 Nm
KS 150
KS 185
za Cu šinu 12x10mm
za sistem sabirnica 250A N+PE + L1-L3, 400A PE, 630A PE
Širina: 34 mm
Kapacitet povezivanja 35-150 mm², Cu
Traka za ožičenje Mi VS 630 (630 A)
Pritezni moment za terminal: 20,0 Nm
za Cu šinu 20x10mm do 30x10mm
za sabirnice 630A N + L1-L3
Širina: 38 mm
Kapacitet povezivanja 95-185 mm², Cu/Alu
Pritezni moment za terminal: 30,0 Nm
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. K raj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača, npr.
noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili četke!).
2. O
dmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika mazivom
koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah priključiti u
terminal.
3. N
avedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Z bog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre puštanja u
rad i nakon prvih 200 radnih sati.
KS 240 V za Cu šinu 25x10mm / 30x10mm
za sabirnice 630A N + L1-L3
Širina: 38 mm
Traka za ožičenje Mi VS 630 (630 A)
Pritezni moment za terminal: 30,0 Nm
KS 300
za Cu šinu 20x10mm do 30x10mm
za sabirnice 630A N + L1-L3
Širina: 38 mm
Kapacitet povezivanja 120-300 mm², Cu/Alu
Pritezni moment za terminal: 30,0 Nm
Uputstvo za pripremu aluminijumskih provodnika:
1. K raj kabla sa koga je skinuta izolacija treba pažljivo, pomoću strugača, npr.
noža, očistiti od oksidnog sloja (nikad ne koristiti brusni papir ili četke!).
2. O
dmah nakon uklananja oksidnog sloja, prebrisati krajeve provodnika mazivom
koje ne sadrži kiseline i baze, na primer vazelinom, i odmah priključiti u
terminal.
3. N
avedene radne korake treba ponoviti ako je provodnik skinut, pa ponovo
priključen.
4. Z bog tendencije tečenja aluminijuma, terminale treba pritegnuti pre puštanja u
rad i nakon prvih 200 radnih sati.
Završni poklopac
Mi BA
Mi BA
za zatvaranje zaštitnih poklopaca u Mi kućištima osigurača Diazed odn. Neozed
Širina: 108 mm
Mi BA 6
za zatvaranje zaštitnih poklopaca u Mi-NH 00 kućištima osigurača
Širina: 108 mm
Zidni zaptivač
za sklapanje Mi-kućišta, Zidovi kućišta 150 ili 300 mm, sastoji se od
1 zaptivača, 4 kablovske spojnice i 1 Terminal
Mi WD 2
Konektor sabirnice
5-polni, sa zidnim zaptivačem, za sklapanje Mi-kućišta sa sabirnicama
Mi SV 25 Nominalna struja sabirnice 250 A
Pritezni moment za terminal: 6,0 Nm
Sabirnice 250 A i 400 A mogu se spajati samo konektorima sabirnica Mi SV 25.
Spajanje sabirnica različitih nominalnih struja samo pod odgovarajućim uslovima
kratkog spoja i preopterećenja.
Mi SV 45 Nominalna struja sabirnice 400 A / 630 A
Pritezni moment za terminal: 10,0 Nm
72
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 72
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:12
Mi modularna razvodna kućišta &
Separator stranica
za podelu stranica kućišta od 300 mm na 2 x 150 mm za montažu prirubnica, odnosno kućišta
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi FP 70
Mi FP 72
Mi FP 70 za kabl spoljašnji prečnik maks. 72 mm
Vrsta zaštite: IP 65
Stranica kućišta 300 mm
Zaptivni opseg: Ø 30-72 mm
Mi WT 1
Rezervni delovi za učvršćivanje
za sklapanje Mi-kućišta, kod prerade postojećih instalacija, sastoji se od
4 spojnice i 5 klinova
Mi FP 72 za 2 kabla spoljašnji prečnik maks. 72 mm
Vrsta zaštite: IP 65
Stranica kućišta 300 mm
Zaptivni opseg: 2 x po Ø 30-72 mm
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi BE
Mi FM 63 sa većim prostorom za postavljanje kabla
Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 3 x M 40/50/63
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi FP 15
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi FM 15
Mi FP 15 korisna ugradna površina
Ugradna širina: 65 mm, Ugradna visina: 88 mm
Stranica kućišta 150 mm
Izrezi: bez
Mi FM 15 Stranica kućišta 150 mm
Izrezi: 3 x M 20, 1 x M 32/40/50
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi FP 82 spoljašnji prečnik maks. 72 mm Vrsta zaštite IP 54 samo uz korišćenje dodatnog
rasterećenja na istezanje i pritisak (npr. Mi ZE 62)
Vrsta zaštite: IP 54
Stranica kućišta 300 mm
Zaptivni opseg: 2 x po Ø 30-72 mm
Metalni uložak za ugradnu prirubnicu
za uzemljenje armiranog kabla
Mi FP 20
Mi FM 32
Mi FP 20 korisna ugradna površina
Ugradna širina: 215 mm, Ugradna visina: 88 mm
Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: bez
Mi FM 20 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 15 x M 16, 15 x M 20
Mi FP 30 Ugradna širina: 215 mm, Ugradna visina: 88 mm
Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: bez
Stezni prsten za rasterećenje na istezanje
za 2 kabla spoljašnjeg prečnika maks. 60 mm, sa pričvrsnom šinom dužine
284 mm, Koristiti samo zajedno sa kablovskim umetkom Mi FP 82,
Mi FM 25 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 19 x M 16/25
Mi FM 32 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 8 x M 25/32, 1 x M 25/32/40
Mi FM 40 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 2 x M 25/32, 5 x M 32/40
Mi ZE 62
Mi FM 50 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 2 x M 20, 4 x M 32/40/50
Stabilizator kućišta
može se ukloniti, za postavljanje kablova preko 2 kućišta, za stranice kućišta
300 mm, može se naknadno montirati
Mi FM 60 Stranica kućišta 300 mm
Izrezi: 3 x M 40/50/63
Montažna prirubnica
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi GS 30
Mi FP 38
Mi FP 38 sa ugrađenim, elastičnim zaptivnim membranama za uvođenje kabla
Vrsta zaštite: IP 65
Stranica kućišta 300 mm
Zaptivni opseg: 29 x Ø 7-12 mm, 4 x Ø 7-14 mm, 4 x Ø 11-20 mm,
1 x Ø 16-29 mm
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 73
73
31.07.2012 10:54:14
Mi modularna razvodna kućišta &
Prirubnica za ventilaciju
za ventilaciju Mi razvodnih tabli u slučaju ekstremno visokih unutrašnjih
temperatura ili opasnosti od kondenzacije, za vertikalnu montažu na bočne
stranice kućišta, Vrsta zaštite: IP 23
Mi šarke za poklopac
Za rad sa ugradnim uređajima u velikom prostoru. Pri otvaranju poklopac ne
prekida vezu sa kućištem
Mi ZS 20
Mi ZS 20 za Mi-kućišta veličine 1, 2, 3 i 4.
Kada se sastavlja više kućišta, umetanje se može obaviti samo kod spoljašnjih
kućišta.
Mi BF 20
Mi ZS 40 za Mi-kućištima veličine 1 do 8
Za montažu su potrebni zidni konektori ili montažne prirubnice
Ne može se koristiti u kućištima sa zaštitom od dodira
Nadstrešnca
Mi DB 15
Mi DB 30
Mi DB 01
Mi DB 15 za zidove kutije 150 mm
Širina: 150 mm, Dubina: 245 mm
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi ZS 60 za Mi-kućišta veličine 4 i 8, sa međuokvirima
Za montažu su potrebni zidni konektori ili montažne prirubnice
Ne može se koristiti u kućištima sa zaštitom od dodira
Poklopac sa šarkama
sa šablonom za bušenje i rezanje, može se plombirati, može se zaključati
pomoću brave poklopca sa šarkama, Debljina zida 1,5-4,5 mm
Mi DB 30 za zidove kutije 300 mm
Širina: 300 mm, Dubina: 245 mm
sa pričvrsnim klinovima i zaptivačem
Mi DB 01 krajnja ploča nadstrešnice
za nadstrešnicu širine 150 mm i 300 mm
Plombirna kapica
2 plombirne kapice za promenu zatvarača poklopca,
Mi KL 6
Mi KL 6
Modula: 1 x 6 x 18 mm
Dimenzije otvora 117 x 60 mm
Mi KL 12 Modula: 1 x 12 x 18 mm
Dimenzije otvora 220 x 60 mm
Zaštita od dodira
sa zavrtnjima za pričvršćenje
Mi PL 2
Mi BS 6
Komplet za preradu
Mi BS 6
za Mi KL 6
Modula: 1 x 6 x 18 mm
Mi BS 12 za Mi KL 12
Modula: 1 x 12 x 18 mm
Mi SR 4
Mi SR 4
4 pričvrsna poklopca
za promenu zatvarača poklopca iz ručnog režima na alatni režim
Mi SN 4
4 ručna aktivatora
za promenu zatvarača poklopca iz alatnog režima na ručni režim
Brava poklopca sa šarkama
za naknadnu ugradnju u poklopce sa šarkama sa 6 ili 12 modula , za zaštitu
kontrolnih uređaja koji se nalaze iza poklopca sa šarkama od neovlašćenog
pristupa (efikasno samo u kombinaciji sa bravom za poklopac Mi ZS ..)
Zatvarač poklopca
Mi SK 01
Mi DV 01
Mi ZS 11
Mi DV 01 Zatvarač poklopca
samo u kombinaciji sa Mi PL 2, Mi SR 4 ili Mi SN 4
Rasklopni prozor električnog brojila
u skladu sa standardom DIN 43 870, Standardne dimenzije otvora 140 x
310 mm, za alatni ili ručni režim rada, može se plombirati, može se zatvoriti
pomoću katanca (prečnik čivije maks. 6 mm), kompletno sa zavrtnjima, Vrsta
zaštite: IP 54
Mi ZS 11 Zatvarač poklopca za uređajem za zaključavanje
Uređaj za zatvaranje I
Koristi se umesto zatvarača za ručni ili alatni režim rada da bi se sprečilo
neovlašćeno otvaranje poklopca
sastoji se od: brave sa cilindrom, ključa, zatvarača poklopca, poklopca za zaštitu
od prašine
Mi ZS 12 Zatvarač poklopca za uređajem za zaključavanje
Uređaj za zatvaranje II
Koristi se umesto zatvarača za ručni ili alatni režim rada da bi se sprečilo
neovlašćeno otvaranje poklopca
sastoji se od: brave sa cilindrom, ključa, zatvarača poklopca, poklopca za zaštitu
od prašine
Mi DR 04 Zatvarač poklopca za alatni režim rada
Trougao 8 mm
Koristi se umesto zatvarača za ručni ili alatni režim rada da bi se otežalo
neovlašćeno otvaranje poklopca
4 zatvarača poklopca sa trouglom 8 mm i ključem
74
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 74
NZ KL 54
Poklopac za zaštitu od prašine
za 2 pričvrsne cevi za poklopac, za kućišta veličine 1 do 4
Mi SA 2
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:16
Mi modularna razvodna kućišta &
Montažni set za učvršćivanje
samourezni, za pričvršćivanje Mi-kućišta na montažnu šinu MX 0101, komplet sa 12 dela,
Džep za električnu šemu veze
DIN A5, samolepljivi
MX 0111 M 6 x 16
Kanal za postavljanje
MT SP 01
Spoljašnje konzole od oplemenjenog čelika
za spoljašnje priključivanje kućišta kod Mi-kućišta, Montažni komplet se
sastoji od 4 konzole za fiksiranje, 4 zavrtnja
Z RK 19
Z RK 19
Mi AL 40
Montažna šina
za zidnu montažu sa Mi-razvodnim tablama do 900 x 1200 mm, sa 8 zavrtnjeva M6 x 16, podloškama i navrtkama za učvršćivanje kućišta, Čelični profil
pocinkovan sendzimir postupkom i sa strukturisanim praškastim premazom,
Nijansa: siva, RAL 7016, Dužina: 1950 mm
Poklopac kanala za ožičenje
Visina: 150 mm x Dubina: 190 mm
Dužina: 2000 mm
Materijal: Plastika
Nijansa: siva, RAL 7030
Z RKW 19 Profilisani držač kanala za ožičenje
Visina: 150 mm x Dubina: 190 mm
Materijal: Plastika
Z RKZ 19 Krajnje kapice kanala za ožičenje
Visina: 150 mm x Dubina: 190 mm
Materijal: Plastika
Nijansa: siva, RAL 7030
Mi MS 2
Montažni set za učvršćivanje
U-profilisana šina za konstrukciju montažnog okvira, sastoji se od:, 1 kom.
montažne šine dužine 1950 mm, 2 kom. ugaonika za pričvršćivanje, 1 kom.
ravnog konektora sa spojnim zavrtnjima, Čelični lim pocinkovano i sa strukturisanim praškastim premazom, Nijansa: RAL 7016, antracit,
MX 0101 Komplet montažnih šina
Komplet okvirnog konektora
za konstrukciju montažnog okvira, sastoji se od: 2 spojnice za okvire sa
zavrtnjima i navrtkama, Čelični lim, pocinkovan
MX 0112 Pričvrsni elementi za T ili L spojeve
Montažni set za učvršćivanje
sastoji se od:, 2 kom. spojnih ugaonika sa spojnim zavrtnjima, Čelični lim
pocinkovano i sa strukturisanim praškastim premazom, Nijansa: RAL 7016,
antracit,
MX 0105 Komplet spojnih ugaonika
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 75
75
31.07.2012 10:54:18
Mi modularna razvodna kućišta &
76
2011_Mi-Verteiler_ser.indd 76
Više informacija putem interneta, na www.hensel-electric.de
31.07.2012 10:54:18
Download

Mi razvodno distributivni ormari do 630A