NH rastavljači
Glavne sklopke
16A do 1600A
NH rastavljači i rastavljačke pruge
Ovdje odgovara jedno s drugim: Hager NH-rastavljači i NH-pruga rastavljači su idealno
usklađeni sa univers N sistemom. To možete primjetiti u svakom radnom koraku: Lakše i
sigurnije se rastavljači i rastavljačke pruge ne mogu montirati. Za različite izmjene Vam ni
alat nije potreban. Tehnička savršenstva Hager rastavljača su naprimjer okretljivi priključci
sabirničkog sistema, montaža svih NH-veličina na istom nivou sabirnih šina i naravno
Hager LT0050, najuži rastavljač na tržištu.
3.47
NH-Rastavljači
- Norma: DIN VDE 0660T.107,
EN 60947-3
Naziv
Karakteristike
Pako- Šifra
vanje
NH000, 100 A,
za DIN šinu
NH000- Rastavljač, 3x100A, montaža na DIN šinu
1
LT0050
NH000- Rastavljač, 3x100A, SS 40mm
1
LT0054
NH000- Rastavljač, 3x100A, SS 60mm
NH000- Rastavljač, 3x100A, SS 60mm prizma
stezaljke Cu/Al
1
1
LT0056
LT0057
Karakteristike:
- Za DIN šinu
- Ulaz i izlaz 50 mm²
- Moguće blombiranje
LT0050
NH000, 100 A, za sabirne šine,
razmak 40 mm
(sabirnički sistem)
LT0054
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers Z/
Univers N, 12 x 5/10 mm
razmak 40 mm
- Izlaz 50 mm², kavez kleme
- Izlaz gore
- Moguće blombiranje
NH000, 100 A, za sabirne šine,
razmak 60 mm
(sabirnički sistem)
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers Z/
Univers N, 12-30 x 5/10 mm
razmak 60 mm
- Izlaz 50 mm², kavez kleme
- Moguće blombiranje
LT0056
NH00, 160 A, za DIN šinu
LT050
Karakteristike:
- Za DIN šine Univers Z/Univers N
- LT050: Ulaz i izlaz 70 mm²,
kavez kleme
- LT051: Ulaz 70 mm² kavez
kleme, izlaz 3 x 16 mm²
- LT052: Ulaz i izlaz M8 priključni
vijak
- Moguće blombiranje
NH00, 160 A, za sabirne šine,
razmak 40 mm
(sabirnički sistem)
LT053
3.48
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers Z/
Univers N, 12 x 5/10 mm
razmak 40 mm
- LT053: Izlaz sa M8 priključnim
vijkom, pripremljen za izlaz gore
- LT054: Izlaz 70 mm² kavez
kleme, pripremljen za izlaz dolje
- LT055: Izlaz 3 x 16 mm²
pripremljen za izlaz gore
- Moguć izlaz dolje
- Moguće blombiranje
1
NH00- Rastavljač, 3x160A, ulaz/izlaz 70mm²
NH00- Rastavljač, 3x160A, ulaz 70mm², izlaz 3x16mm² 1
1
NH00- Rastavljač, 3x160A, ulaz/izlaz, M8
LT050
LT051
LT052
NH00- Rastavljač, 3x160A, SS 40mm, M8
NH00- Rastavljač, 3x160A, SS 40mm, 70mm²
NH00- Rastavljač, 3x160A, SS 40mm, 3x16mm²
LT053
LT054
LT055
1
1
1
NH-Rastavljači
- Norma: DIN VDE 0660T.107,
EN 60947-3
Karakteristike
Pako- Šifra
vanje
NH00, 160 A, za sabirne
šine, razmak 60 mm
(sabirnički sistem)
NH00- Rastavljač, 3x160A, SS 60mm, kavez kleme 70mm²
NH00- Rastavljač, 3x160A, SS 60mm, prizma stezaljke 70mm²
1
1
LT056
LT057
NH1- Rastavljač, 3x250A, za montažnu ploču, M10
1
LT150
NH1- Rastavljač, 3x250A, SS 40mm, M10
1
LT152
NH1- Rastavljač, 3x250A, SS 60mm, M10
NH1- Rastavljač, 3x250A, SS 60mm, 2 x izlaz., M10
1
1
LT153
LT154E
NH2- Rastavljač, 3x400A, za montažnu ploču M10
1
LT250
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers
N, 12-30 x 5/10 mm
razmak 60 mm
- LT056: Izlaz kavez kleme
70 mm²
- LT057: Izlaz prizma
stezaljke 70 mm² Cu/Al
- LT057: Izlaz dolje
postižemo okretanjem
kukica za prihvat
sabirnih šina
- Moguće blombiranje
NH1, 250 A, za
montažnu ploču
Glavne sklopke
16A do 1600A
LT056
Naziv
Karakteristike:
- Ulaz i izlaz sa
univerzalnim
priključcima M10
- Moguće blombiranje
LT150
NH1, 250 A, za sabirne
šine, razmak 40 mm
(sabirnički sistem)
LT152
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers Z/
Univers N, 12 x 5/10 mm
razmak 40 mm
- Izlaz sa priključnim
vijkom M10
- Moguće blombiranje
NH1, 250 A, za sabirne
šine, razmak 60 mm
(sabirnički sistem)
LT153
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers Z/
Univers N, 12-30 x 5/10 mm
razmak 60 mm
- LT153: pripremljeno za izlaz
gore, ulaz i izlaz sa
univerzalnim priključcima
M10 (nije namijenjen za
ormare dubine 205 / 218 mm)
- LT154E: Izlaz gore M10
i na sabirne šine
napajanje dolje M10
- Izlaz dolje postižemo
okretanjem kukica za
prihvat sabirnih šina
- Moguće blombiranje
NH2, 400 A,
za montažnu ploču
Karakteristike:
- Za montažnu ploču
- Ulaz i izlaz sa
univerzalnim
priključcima M10
- Moguće blombiranje
LT250
3.49
NH-Rastavljači
- Norma: DIN VDE 0660T.107,
EN 60947-3
LT252
Naziv
Karakteristike
Pako- Šifra
vanje
NH2, 400 A, za sabirne
šine, razmak 40 mm
(sabirnički sistem)
NH2- Rastavljač, 3x400A, SS 40mm, M10
1
LT252
NH2- Rastavljač, 3x400A
NH2- Rastavljač, 3x400A, SS 60mm, 2 x izlaz, M10
1
1
LT253
LT254E
NH3- Rastavljač, NH3, 3x630A, montažna ploča, M10
1
LT350
NH3- Rastavljač,NH3, 3x630A, SS 60mm, M10
1
LT353
Karakteristike:
- Za sabirne šine,
12 x 5/10 mm,
razmak 40 mm
- Pripremljeno za izlaz
gore, sa univerzalnim
priključcima M10
- Napajanje dolje M10
(nije namijenjen za ormare
dubine 205 / 218 mm)
- Moguće blombiranje
NH2, 400 A, za sabirne
šine, razmak 60 mm
(sabirnički sistem)
LT253
Karakteristike:
- Za sabirne šine,
12-30 x 5/10 mm
razmak 60 mm
- LT253: pripremljen za
izlaz gore,
sa univerzalnim
priključcima M10
(nije namijenjen za
ormare dubine
205 / 218 mm)
- LT254E: izlaz gore M10
i na sabirne šine,
napajanje dolje M10
- Moguće blombiranje
NH3, 630 A,
za montažnu ploču
Karakteristike:
- Za montažnu šinu
Univers N
- Sa priključnim vijkom
M10
- Moguće blombiranje
LT350
NH3, 630A za sabirne
šine, razmak 60mm
Karakteristike:
- Za sabirne šine Univers
N, 12-30 x 5/10mm
sa razmakom 60mm
- Sa priključnim vijkom
M12
- Moguće blombiranje
LT353
3.50
NH-Rastavljači
LZ051
Naziv
Karakteristike
Pako- Šifra
vanje
Set prizma stezaljki
Prizma stezaljke, Univers, NH00, 6-70mm²
1
LZ051
Mikroprekidač za prikaz stanja 2A.
1
LZ053
Set za blokiranje prozorčića, Univers, NH00/1/2/3
1
LZ054
Set prizma stezaljki za NH1, 70-150mm²
Set prizma stezaljki za NH2, 120-240mm²
Set prizma stezaljki za NH3, 150-300mm²
Set prizma stezaljki za NH1, 2x35-70mm²
Set prizma stezaljki za NH2, 2x70-120mm²
Set prizma stezaljki za NH3, 2x150-185mm²
1
1
1
1
1
1
LZ151
LZ152
LZ153
LZ154
LZ155
LZ156
Set prizma stezaljki za, NH1, 70-150mm²
Set prizma stezaljki za, NH2, 120-240mm²
Set prizma stezaljki za, NH3, 150-300mm²
1
1
1
LZ057
LZ058
LZ059
Set za montažu strujnih Set za montažu strujnih transformatora, Rastavljač NH1
transformatora
Set za montažu strujnih transformatora, Rastavljač NH2
Set za montažu strujnih transformatora, Rastavljač NH3
Karakteristike:
Priključni dio za praćenje napona NH1/2/3
- LZ254: za praćenje
napona
1
1
1
1
LZ251
LZ252
LZ253
LZ254
Poklopac klema
1
1
1
LZ157
LZ158
LZ159
Karakteristike:
- Za NH00 rastavljače sa
priključnim vijkom M8
- Presjek priključka:
6-70 mm² Cu/Al
Mikro prekidač
Karakteristike:
- Za prikaz stanja
NH000/NH00/1/2/3
- 2 A, 250 V
LZ053x
Set za blokiranje
prozorčića
Karakteristike:
- Za rastavljače
NH00/1/2/3
LZ054
Set prizma stezaljki,
3-polni, za Cu/Al vodiče
Karakteristike:
- Za Cu i Al vodiče
LZ151
Set prizma stezaljki,
3-polni, za Cu vodiče
Karakteristike:
- Samo za Cu vodiče
LZ057
LZ252
Karakteristike:
- Za upotrebu kod
montiranja strujnih
transformatora
na NH rastavljače
Poklopac klema NH1 kod upotrebe strujnih transformatora
Poklopac klema NH2 kod upotrebe strujnih transformatora
Poklopac klema NH3 kod upotrebe strujnih transformatora
LZ157
3.51
Glavne sklopke
16A do 1600A
- Norma: DIN VDE 0660T.107,
EN 60947-3
Download

Stranice kataloga (PDF, 539 KB)