OPREMA ZA
RAZVODNE ORMARE
Oprema za razvodne ormare / 1
7
EDB ploča
MGK 2
MS šarka T15 Zn
MGK 4
Kat. broj
Opis
Izgled
Kat. broj
Opis
Izgled
Kat. broj
Opis
Izgled
MGK 1
Sabirnica za automatske osigurače
Dimenzije D 1.5 mm, 2 mm H 17.5mm i D 2mm H 25 mm (ABB)
8
Oprema za razvodne ormare / 2
Kat. broj
Izgled
MGK 5
Kat. broj
Opis
Sabirnica za EZN
Tip 25 A i 63 A
Kat. broj
Nulta klema
Dimenzije 6+2, 8+2, 10+2, 12+2, 14+2, 16+2, 18+2, 20+2,
L-1000, L-1000 M5 10x15
Opis
Izgled
MGK 6
Izgled
MGK 51
Oprema za razvodne ormare / 3
Opis
Stepenasta stopica
9
PVC stopica
MGK 95
Nastavak za NK 16-35 bočni (manji)
MGK 116
Kat. broj
Opis
Izgled
Kat. broj
Opis
Izgled
Kat. broj
Opis
Izgled
MGK 51
Nastavak za NK 16-35 direktni (veći)
10
Oprema za razvodne ormare / 4
Kat. broj
Opis
Izgled
MGK 10
Kat. broj
DIN šina perforirana
Dimenzije 35x7,5 35x15
Izgled
MGK 16
Kat. broj
Opis
Zavrtanj za blombiranje
Izgled
MGK 17
Oprema za razvodne ormare / 5
Opis
Čelična šarka
Dimenzije Ø6, Ø8, Ø10, Ø12x50, Ø12x60, Ø12x70
11
Download

OPREMA ZA RAZVODNE ORMARE