Romani
En möjlighet för dig som är nyanländ i Sverige och söker jobb
Dobrodoslo ki Svedska ko
Korakobukate
Jek mogucnost tuke so sijan nevo pristignime ki Svedska hem so
rodeja buti
Ko Biro za zaposljavanje djanaja kozom i vazno te ovol manuse buti. Bute
firmen hem organizacije isi potreba taro rabotno snaga. Te praven pe jaka
basi i kompetencija so isi tut te nudinen hem javere strancen ,i vlada
odlucindja te del prilog odole poslodavceske so ka zaposlinel tut.
Shaj te dobine korakokibuti
Te sine tut boravicno dozvola o zadnjo 36
masekija hem te pripadineja ki akaja
metagrupa shaj te dobine podrska ko
korakokibuti.
Te isi tut drzavljanstvo ki jek EU/EES-phuv
ili Svajcarska nasti te dobine korakokibuti.
Isi tut pravo ko isto tipi pomoh sar jek
svedsko drzavljani.
Korakokibuti znacini odova so zaposlinelatut
dobinela prilogo te platake, 80 procentija ili
najvise 800 krune ko dive.
O uslovi i tu istovremeno te ucine svedsko
strancenge, sfi hem prvo te vakere amencar
ko Biro za zaposljavanje.
I buti shaj te ovol delimicno, skroz, stalno
rabotno odnosi, probno zaposliba ili
odredeno vreme.
Akava odnosinelapes ki te dobine
koroakokibuti
Boravicnodozvola
Valajni te dobindjan ti boravicno dozvola
ko zadnjo 36 masekija.Nasti sine te kere
buti posto arkljan te chave so i potikno taro
duj bersh, dodainelapes odova vreme ko 36
masekija.
Prijavime ko Biro za zaposljavanje
Valjani te ove bizo buti hem prijavime ko
Biro za zaposljavanje.
Svedsko strancenge
Valjani te ucine svedsko strancenge, sfi ili
pak te ovol tuke obekime kaj ka kere odova.
Odoboka shaj te ovol ko toko
Korakokibuti delapes 6 masek taro jek puti
i shaj te trajini najvise 24 masek. Nevo
uputstvoske basi o korakokibuti valjani te
ucine svedsko najvise dji o kursi sfi ko jek
angleder kokorakokibuti. Te kerdjan buti
vise taro 50 procentija korakokibuti shaj
te odobrinelpes najvise ko periodi taro
6-masek.
Plata hem javer uslovija zaposlibaskare
Odova so dela tut i buti , to rabotodavco,
valjani te isplatinel plata hem javer rabotno
benificije prema kolektivno ugovorija.
Kontaktirin amen 0771-416 416
arbetsformedlingen.se
Ama navazinela LAS, Zakoni baso sigurnost
ko zaposliba, odoleske so i zaposlime so
posebno podrske zaposlibaskere sar
korakokibuti. Ali primeninelapes kolektivno
dogovorno pravilija.
Deluinela li interesno?
Te sijan zainteresime taro jek kokorakokibuti
dobro doslo sijan ko Biro za zaposljavanje.
Amen sijam odgovorna bashi o detalija
kozom ka ovol i ekonomsko pomoch hem
kozom ka traini kokoarkokibuti. Amende
obratinenenapes o rabotodavija so i
zainteresime.
Kontaktirin to biro za zaposljavanje amari
aderza ka rake ki webstrana
arbetsformedlingen.se.
Download

Informationsblad om instegsjobb för nyanlända arbetssökande på