Vážený pane řediteli OŠ KÚ MSK.
Jak jsem Vám již sdělil přes datovou schránku, bylo našim žákům uděleno ředitelské volno z důvodů zcela
jasných... Od čtvrtku poběží výuka, "i kdyby čert na koze jezdil"... Jak jsem viděl na záběrech ČT, byl jste
dnes ráno přítomen a vystupoval jste v televizní "šou" pana Loučky. No, je ale dobře, že jste tam byl a tedy
víte, že výuka neprobíhá ne naší vinou, ale svévolným znepřístupněním našich výukových prostor panem
Tesarčíkem. Nevím, jestli si uvědomujete, že pan Tesarčík páchá poměrně závažnou trestnou činnost a bere
si jako rukojmí naše žáky.
Promiňte, ale Vy tomu jen přihlížíte, naopak Město Havířov se usilovně snaží naši nezaviněnou situaci
řešit... Na svou čest prohlašuji, že škola, tedy SOU "BARON SCHOOL" nedluží žádné firmě pana Tesarčíka
ani korunu, ani já, jako jednatel a zřizovatel, jak jsem se již dočetl v různých článcích... Naopak, jedna
Tesarčíkova firma dluží mé osobě částku okolo 600.000,- Kč. Uvažuji o podání návrhu na insolvenci
Vzdělávací akademie Havířov. Navíc, právě probíhá soud mezi naprosto odlišnými subjekty, než je škola či
já... I Vy jistě víte, že žádné pravomocné rozhodnutí ještě nepadlo a pan Tesarčík, za Vaší přítomnosti,
nemůže "brát spravedlnost do vlastních rukou". Navíc dobře víte, jak se naše škola do Tesarčíkových
prostor dostala...
Po Vašem odchodu proběhlo jednání mezi našimi advokáty a panem Tesarčíkem, škoda, že jste nebyl
přítomen. To zástupci odboru školství Města Havířov zájem měli, dostavili se k jednání, ale pan Tesarčík s
nimi tvrdě "vyrazil dveře". Hm, já bych si to nedovolil, asi je pozice pana Tesarčíka taková, že si to dovolit
může... Výsledky jednání jsou takové, že zítra, buďto budou uzavřeny smlouvy o tom, že škola bude
Tesarčíkovi sama platit požadované částky, což možná Vaše kontrolní oddělení zase neuzná, nebo budou
na firmu pana Tesarčíka podány návrhy na předběžné opatření soudu civilnímu i trestnímu, včetně
příslušných trestních oznámení na více osob včetně Tesarčíka. Co znamená neuposlechnutí případného
trestního předběžného opatření Vám je asi jasné. Apeluji tedy na Vás, abyste se zasadil o uzavření
příslušných dohod, protože vím, že Váš osobní vztah k Tesarčíkovi je poměrně blízký. Rovněž se mi nezdá
vhodné již teď hovořit do televize o rozmísťování žáků, protože mě znáte a víte, že já výuku zajistím
případně i v náhradních prostorech.
Budu Vás touto cestou pravidelně informovat o průběhu jednání a nezlobte se, dám své informace na
vědomí více zainteresovaným osobám, či médiím a uveřejním ho na našem webu.
Mgr. Jiří Baron, zřizovatel a jednatel Středního odborného učiliště "BARON SCHOOL" v Havířově,
Tajovského 2
Download

více... - Baron School