Rathův náměstek pro dopravu Robin Povšík čelí trestnímu
oznámení
Praha, 20. květen 2012 – Obecně prospěšná organizace Acta non verba (ANV) dnes podala
trestní oznámení na středočeského náměstka pro dopravu Robina Povšíka (ČSSD) Klade mu
za vinu, že zrušil výběrové řízení na zajištění dopravní obslužnosti kraje, aby se osobně
obohatil.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě
cestujících po železnici a silnici, vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Nařízení stanovilo pro smlouvu
o veřejné službě povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Ve Středočeském
kraji však byly smlouvy uzavřeny „z ruky“, a to těsně předtím, než byla zmíněná povinnost krajům
uložena zákonem. ANV tuto skutečnost dlouhodobě kritizovala, až kraj v létě 2011 všechny tyto
smlouvy vypověděl a začal chystat výběrové řízení. To by se mohlo uskutečnit už v létě, po roce od
zveřejnění oznámení o konání soutěže na vývěsce Evropské unie. Rada Středočeského kraje však dne
21. 5. 2012 na Povšíkův návrh zahájení výběrového řízení odložila.
Ředitel obecně prospěšné společnosti ANV Vojtěch Razima komentuje: „Robin Povšík má ze zákona
povinnost tuto veřejnou soutěž vypsat. On ji naopak zrušil. Neumíme si to vysvětlit jinak než jeho
snahou získat od autobusových dopravců úplatek za možnost uzavřít se Středočeským krajem pro ně
výhodnou smlouvu. Podle nás pan Povšík využil příležitost, a když mu zavřeli šéfa a stranického
kolegu, snaží se ještě urvat také něco pro sebe.“
Vojtěch Razima, ředitel společnosti Acta non verba, o.p.s.
mobil: 602 547 235
e-mail: [email protected]
www.kverulant.org
Pražská 1148, 102 00 Praha 10
Download

Rathův náměstek pro dopravu Robin Povšík čelí