Оrganizacija kadaverične
transplantacije bubrega u Srbiji
Dr Mirjana Laušević
Nefrološka klinika KCS
•
Škola transplantacije, Novi sad, 30.09- 01.10.2011.
• Uspeh je sposobnost da idete iz
neuspeha u neuspeh a da ne izgubite
entuzijazam
Winston Churchill
Rizik smrti
• Inaktivni bolesnici 20%
• Ruzik smrti 2.3 (K), 4.8
(L); p <0.05
• Svi/ aktivni bolesnici
p>0,05
• Značajan broj smrti
transplantabilnih
kandidata
Potencijalni
donori
Identifikacija
donora
Potencijalni
recipijenti
Transplantacioni
centar
Održavanje
Transplantacija
liste
Održavanje i
evaluacija
Saglasnost
Alokacija
Expanding the Donor Pool: Can the Spanish
Model Work in the United States?
Chang GJ, Mahanty HD, Ascher NL, Roberts JP.
Am J Transpl: 2003;10 (3) : 1259–63
Srbija - Demografski podaci
• Stanovništvo 7,306,677 (januar 2010)
• % stanovništva 0 -19 godina ↓ (35% vs 22%)
• > 65 g.↑ (11% vs 24%)
• Prosečna starost: 37.3 g
Očekivana dužina života:75.06 g
• Stopa nezaposlenosti 18.1%
• Prirodni priraštaj - 4,7
Stavovi opšte populacije o
transplantacija organa
11%
1 - Veoma negativan stav
Ocena 2
6%
Sum -
17%
Ocena 3
17%
66%
Sum +
Ocena 4
5 - Veoma pozitivan stav
26%
40%
1070 ispitanika, 107 uzoračkih tačaka
• Srednja ocena 3.8 na skali od 1 do 5
Da li je verovatno da bi ste donirali organe . . .
– odgovor DA
Vašem detetu
93%
Vašem supružniku-ici
81%
Nekom iz bliže rodbine (roditeljima,
bratu-sestri)
77%
Vašem prijatelju
44%
40%
Nekom iz dalje rodbine
Vašem poznaniku ili komšiji
Nekom strancu, nepoznatoj osobi
29%
24%
• Da li biste pristali da
neki član Vaše porodice
postane donor u
slučaju njihove smrti?
Ne bih
15%
Da, bih
25%
Možda,
neodlučan-na
sam
18%
Morao-la bih da
ih pitam, ne bih
to radio-la bez
njihovog
pristanka
42%
• A ukoliko bi nekom
članu Vaše porodice
bila potrebna
transplantacija, da li
biste se složili da se
transplantacija izvrši?
Možda,
neodlučan-na
Ne bih
sam
3%
8%
Morao-la bih da
ih pitam, ne bih
to radio-la bez
njihovog
pristanka
39%
Da, bih
50%
Uzroci mortaliteta
•56% oboljenja kardiovaskularnog sistema
• CVI - 17%
•19.9% maligna oboljenja
•3.8% povrede
< 29 g - 38.2 %
Povrede glave i vrata 31.7%
Letalitet od CVI u opštim
bolnicama u Srbiji
Zdravstvene institucije
Dom zdravlja 116
•Opšta bolnica 16
•Zdravstveni centar 22
•Speijalna bolnica 37
•Zavod 22
•Instituti javnog zdravlja 23
•Klinike 6
•Instituti 16
•Kliničko-bolnički centri 4
•Klinički centri 4
•Ukupno 266
Broj bolničkih kreveta
•Domovi zdravlja 348
•Opšte bolnice 6947
•Specijalne bolnice 8704
•Zavodi 55
•Klinike 1121
•Instituti 4134
•Centri za zdravstvenu zaštitu 8567
•Kliničko - bolnički centri 2367
•Klinički centri 7637
•Ukupno 39,880
•
•
•
•
•
Donorske bolnice: 6
Bolnice sa ICU: 76
ICU kreveti: 2600
ICU lekari: 1313
ICU tehničari: 7209
ICU
• F:mogućnost ventilacije> 12 h
• N:invazivni hemodinamski monitoring +
meh. ventilacija
• Š – kapacitet za dijagnozu moždane
smrti
Moždana smrt
• Moguća moždana smrt –poznat uzrok
+odsustvo spontanog disanja+1)
• Visoko verovatna moždana smrt –
poznat uzrok + odsustvo spontanog
disanja +2 (midrijaza, refleksi,
atropinski test) ili 1+1(hipotenzija,
poliurija, intrakranijalna hipertenzija)
• Potvrđena moždana smrt
Broj donora/1 000 000
stanovnika
• 1.3/pmp – 2008.
• 2.8/pmp - 2009.
• 5.0/pmp – 2010.
• Donori organa 30/1000 000
2010. Σ 38
donora
• KCS – 30
(81.08%)
• KCV – 4
• KCN – 3
• VMA - 1
• 4-8
donorskih bolnica /1000 000 (0,5 - 1)
Osoblje
• Koordinatori 5-7/1000 000 (8)
• Donor/koordinator/godisnje 8-10 (6480)
Kadaverični organi /Donorske bolnice
Broj donora
Broj eksplantiranih
organa
Bubreg
Jetra
KCS
30
56
11
KCV
4
8
2
KCN
3
6
3
VMA
1
2
1
Ukupno
38
72
17
1.89
bubreg/donor
0.45 jetra/donor
Broj kadaveričnih
donora
38
Broj eksplantiranih
bubrega
72
Broj iskorišćenih
bubrega
66 (1.73 bubreg / donor)
Donor 1 bubrega
6
Donor 2 bubrega
32
Odbačeni bubrezi
6 (8.3%)
Razmena organa
Tx bubrega u
donorskoj
bolnici
Dodeljeno nedonorskom
centru
Bubreg
Jetra
KCS
39 (KCS)
KCV
8
11 = 6
UDK +5
VMA
0
10 = 7
VMA +3
KCV
0
KCN
6
0
VMA
2
0
3 =2
VMA+1
KCS
0
Analiza potencijala za donaciju
•
•
•
•
Broj hospitalnih/ ICU prijema
Broj hospitalnih/ICU kreveta
Broj hosptalnih/ICU smrti
Broj ICU smrti sa oštećenjem mozga
Centralna ICU UC KCS
•
•
•
•
•
2010. g.
Prijema – 773
Smrti – 376
Kreveti – 13
Potencijalnih donora sa potvrdjenom
moždanom smrću – 69
• Aktuelnih donora – 30
• Iskorišćenih donora - 28
Indikatori potencijala za
donaciju ?
• Potencijalni donori 69/ICU prijemi
773x100 =8,9%
Potencijalni donori 69/ICU smrti
376x100= 18,35%
Potencijalni donori 69/broj ICU kreveta
13 x100 =530,7
BD/s
BD/ICU BD/100 BD/100 BD/ICU
s
hk
ICU k
prijema
Ukupno 2,4%
13,9%
3,6
95,8
1,0%
Sa NH
16,4%
4,4
109,8
1,2%
8,0%
2,0
60,0
0,6%
3,0%
Bez NH 1,3%
Indikatori organizacije ?
• Potencijalni donori sa med. KI 3/69x100=
4,3%
• Potencijalni donori izgubljeni tokom održavanja
3/69x100= 4,3%
•
Odbijanje porodice28/69x100= 40,6%
•
Odbijanje porodice28/ 58 obavljeni razgovori
x100=48,3%
•
Nemogućnost potvrđivanja BD3/69x100=4,3%
Indikatori efektivnosti?
Broj aktuelnih donora 30 /broj BD
69x100=43,4%
Aktuelni donori 30/ ICU prijemi 773x100
= 3,9%
Aktuelni donori 30/broj ICU kreveta x 100 =
230
1 donor / 1 ICU krevet
Vreme smrti
• Ukupno 376
• U prvih 1 h po prijemu - 12
•
1-6 h po prijemu - 24
•
6-24 h po prijemu- 71
•
269 bolesnika > 24 h po prijemu
Timovi za eksplantaciju
• Povećati broj multiorganskih donora
• Organ specifični eksplantacioni timovi
???
• Timovi za multiorgansku eksplantaciju
Programi transplantacije
bubrega
• Preporuka –
1/1000 000
700
600
500
400
LRD
CAD
300
200
100
0
CSS
NS
UCH
NI
MA
TRANSPLANTACIJA BUBREGA - WL
850 bolesnika na listi čekanja
2010. – 54 novih bolesnika (7,4/pmp)
98 skinutih sa liste
PRA > 85% (4.5%)
PRA 6-85% (27%)
WT > 10 g. (21%)
Održavanje liste čekanja
50% - direktan kontakt sa bolesnikom (27% vizite iz
transplamtacionog u dijalizni centar)
50% - telefonski kontakt
•
•
•
•
50 % - 1g. 500 bolesnika- 40 kontakta/mesečno)
23% - 6 m.
7% -2g.
7% 3m.
Održavanje liste čekanja
• Obaveštavanje o interkurentnim med.
problemima bitnim za transplantaciju dijalizni nefrolog
• 61% programa < 2% poziva otkriva
neprijavljene medicinske probleme
• 26% u 2 - 5%
• 10% u 5 - 10%
• 3% u >10%
Odnos dijaliznog i
transplantacionog centra
• 3K
•
Konsultacija
•
Komunikacija
•
Komplijansa
Alokacija organa
• Definisanje alokacionih pravila
Bolesnik
60 g/ DM
20 g
20 g DM
Preživljavanje
na listi
4
16
9
Preživljavanje
Tx
9
22
18
LYFT
5
6
7
60 g DM – produženje preživljavanja na listi
20 g. –preživljavanja posle transplantacije
20 g DM – povećati razliku u preživljavanju
Alokacija
Alokacija zasnovana na prvenstvu centra
Centralna alokacija i alokaciona pravila?
Recipijenti bubrega, 2010
HLA
mismatch
%
ET
0
0
21,6%
1
0
8,3%
2
11,1%
26,6%
3
44,4%
30,2%
4
44,4%
10,5%
5
0
2,4%
6
0
0,4%
Recipijenti bubrega, 2010.
Vreme čekanja (mes)
% recipijenata
0
0
1-5
7,4%
4-11
12-23
22,2%
44,4%
24-59
18,6%
60+
7,4%
Ukupno
100%
Primaoci bubrega
PRA
%
0-5%
96,3%
6-84%
3,7%
85-100%
0%
Tx
Prva
96,3%
Ponovljena
3,7%
Dokumentacija
Донорски центар Број донора
Крвна група
Датум рођења
Медиинска историја
Хипертензија:
од:
Лечен:
Дијабетес мелитус тип:
од:
Лечен:
Злоупотреба алкохола:
од:
Унос:
Пушење:
Пакле на дан:
Злоупотреба дрога:
од:
Малигни тумор
од:
од:
Коментари/остала обољења:
Лечен:
Лекови пре пријема:
2
Колико, шта
Физички подаци
мл у последњих
………… ч.
24/12
Диуреза:
Клинички подаци
Температура
Срчана фреквенца
Систолни притисак
Дијастолни притисак
ЦВП
Клиничке девијације
Највиши артериски КП
Трајање ниског КП
Коришћење лекова
Адреналин
Норадреналин
Допамин
Добутамин
Други вазопресори
Трансфузија крви:
задња 24ч:
Плазма експандери:
задња 24ч:
Други крвни продукти
Антибиотици:
Антидиуретици:
Остали лекови (задња 24ч)
Опште напомене
Датум:
Датум / време:
min.
Датум:
Диуреза последњи сат:
Датум:
мл
Датум:
˚C
/ min
mmHg
mmHg
˚C
/ min
mmHg
mmHg
˚C
/ min
mmHg
mmHg
cm H2O /
mmHg
cm H2O /
mmHg
cm H2O /
mmHg
mmHg
min
Доза:
продукт:
продукт:
терапеутски / профилактички
Датум / време:
min.
Датум:
mmHg
min
Доза:
продукт:
продукт:
терапеутски / профилактички
Датум / време:
min.
Датум:
mmHg
min
Доза:
продукт:
продукт:
терапеутски / профилактички
h: Да / Не
ер
Дуг /
ак
фолошке варијације:
Не
их има, наведи:
ЛИТЕТ
НИ БУБРЕГ
фузија: Добра / Прихватљива / Лоша
ректомија извршена у: ………………… часова
ог зашто бубрег није искоришћен:
литет десног бубрега
ар / Прихватљив / Лош
ЛАНТАЦИОНИ
ТАР:
Број вена ................... Patch: Да / Не
Уретер
Дуг
/ Кратак
Морфолошке варијације: Да / Не
Ако их има, наведи:
ЛЕВИ БУБРЕГ
Перфузија: Добра / Прихватљива / Лоша
Нефректомија извршена у: ………………… часова
Разлог зашто бубрег није искоришћен:
Квалитет левог бубрега
Добар / Прихватљив /
Лош
ЕКСПЛАНТАЦИОНИ
ЦЕНТАР:
ХИРУРГА ..............................................
ИМЕ ХИРУРГА ..............................................
ПИС .......................................................
ПОТПИС .......................................................
и бубрег трансплантиран: Да / Не
Леви бубрег трансплантиран: Да / Не
пиент Центар:
Реципиент Центар:
Izveštaj o učinjenoj
transplantaciji
Šalje se u roku od 72 h
Popunjava transplantacioni hirurg
Ako organ nije prihvaćen, detaljno
obrazloženje u pisanoj formi
Na otpustu – izveštaj nosiocu liste
Srbija
• Donori 200 (38)
• Koordinatori 40 (8)
•
•
•
•
•
•
Ukupan broj transplantacija organa 600 (81)
Bubreg 300 (66)
Jetra 150 (16)
Srce 66 (0)
Pankreas 40 (0)
Pluća 40 (0)
FINANSIRANJE TRANSPLANTACIJE
1. Budžet
Sredstva za opšti razvoj programa
- edukacija, oprema, promocija.....????
2. Obavezno zdravstveno osiguranje
- Održavanje donora
- Procedure eksplantacije i transplantacije
- Praćenje recipijenta pre i posle transplantacije
- Nadoknada zarade živog donora u slučaju privremene
nesposobnosti za rad
- Lekovi / Imunosupresivi
Uprava za biomedicinu
1) Koordinacija aktivnosti zdravstvenih ustanova
2) Kontrola kvaliteta
3) Koordinacija razmene organa u zemlji, kao i sa
međunarodnim organizacijama
4) Nacionalni registar donora
5) Jedinstvene liste čekanja po organima
6) Učešće u promociji transplantacije
• U pripremi su Podzakonska akta
• Tajna uspeha je u spremnosti,
napornom radu i učenju na greškama
Colin Powell
Download

преузмите презентацију у PDF формату