http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
Astrološki pojmovi
Asc - Ascedent (podznak)-1 kuca
Desc - Descedent - 7 kuca
IC - Imum coeli - 4 kuca
MC - Medium coeli - 10 kuca
Z - zenit
N - Nadir
sol - solarni horoskop
lun - lunarni horoskop
rx - radix
dir - direkcije
rm - rodjenje musko
rw - rodjenje zensko
sign - potentna planeta, signifikator
prom - latentna planeta
MD - Mutual disposition
R - retrogradni hod
lum - svetla (So, Mo)
DR - cvorovi Meseca
ben - benefici
mal - malefici
egz - egzaltacija
alf - aflikacija
disp - vladalac znaka
dom - sediste
apl - dopunjujuci aspekti
sep - odvajajuci aspekti
stat - stacionirana planeta
f - buduce
ST - sideralno vreme
LT - lokalno vreme
GT - vreme po Grinicu
ALKOHODAN - Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na
mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u
nekom aspektu smatra za Hilega.
AFEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko
Sunca maksimalno udaljeno od Sunca.
AJANAMŠA - Sanskritska reč za precesiju. To je rastuća razlika
između tropskog i sideralnog zodijaka, koja se menja konstantno
oko 50'' godišnje i trenutno iznosi 23 stepeni 50'.
1/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
APOGEJ - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj putanji oko
Zemlje maksimalno udaljeno od Zemlje.
ASTROKARTOGRAFIJA - vrsta prostorne astrologije koja za svoju
osnovu uzima ekvatorski koordinatni sistem.
AZIMUT - koordinata horizontalnog sistema. Označava ugao
između nebeskog merdijana koji prolazi iznad mesta posmatranja i
vertikala.
ALMUTIN - planeta koja je procenjena kao vladajuća, po pitanju
određivanja životnog veka.
ANARETA - razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori
najnepovoljniji aspekt.
ANTISCIJUM - aspekt određen time što dva nebeska tela zauzimaju
istu dužinu u odnosu na solsticijum.
APLIKATIVAN - aspekt koji je najpre privremen, pa tek onda
egzaktan.
ASCEDENT, ASC - tačka na ekliptici koja za određeno mesto ili
trenutak upravo izlazi na horizontu.
ASPEKTI - uglovi planeta.
ASTROLOŠKI SATI - planetarni sati.
BRZA PLANETA - ubrzana planeta, čija je trenutno kretanje po
putanji brže od srednjeg.
ČVOROVI - tačke preseka putanje nekog nebeskog tela sa
Zemljinom ravni. U astrologiji se pažnja pridaje samo lunarnim
čvorovima.
DEBILITATES - slabost planete.
DEKADA - podela zodijaka na trideset šest jednakih podeljaka.
DEKLINACIJA - ugaono rastojanje nebeskog tela od nebeskog
ekvatora.
DESCEDENT - tačka ekliptike koja u odnosu na neko mesto i
vremenski trenutak upravo zalazi na zapadnom horizontu.
DETRIMENTUM - poništavanje i jedna od slabosti planeta.
2/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
DIGNITITET - sistem uzvišenih položaja planeta.
DIREKCIJA - tehnika predviđanja, 1 stepen = 1 godina života.
DOMICIL - sedište neke planete.
DOMINACIJA - vladavina znaka, položaj neke planete u svom
domicilu (kući).
DONJA KULMINACIJA - prolazak zvezde kroz najnižu tačku na
nebeskom merdijanu.
EGZAKTAN ASPEKT - nastupa kada je razlika između stvarne i
teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena.
EGZALTACIJA - položaj planete u kojem je njeno dejstvo najjače.
EKLIPSA - pomračenje Sunca ili Meseca.
EFEMERIDSKO VREME - vreme koje se zasniva na godišnjoj
revoluciji Zemlje oko Sunca.
EKVINOCIJ - Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći.
Kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama.
EKVATOR - veliki krug opasan oko Zemlje, podjednako udaljen od
oba pola, deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu.
EKLIPTIKA - veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni
Zemljine putanje sa nebeskom sferom.
ELEVACIJA - visina nebeskog tela iznad horizonta.
FIKSNI ZNACI - Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.
GALAKTIČKI CENTAR - centar gravitacije galaksije Mlečni put.
Trenutno je na 26 stepeni 54' Strelca.
GENITURA - horoskop.
GEOCENTRICAN - kojem je Zemlja središnja tačka.
HAJC - položaj određene muške i dnevne planete u nekom muškom
zodijačkom znaku ili ženske i noćne planete u datom ženskom
zodijačkom znaku iznad horizonta.
HELOCENTRIČAN - koji se odnosi na Sunce kao središnju tačku.
3/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
HILEG - planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.
HORIZONT - kružna linija koja se prividno spaja na Nebu i Zemlji.
HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na
horizont.
HORIZONTALNI SISTEM - sistem koordinata koji se odnosi na
horizont.
IMUM COELI - Nadir ili 4. kuća horoskopa.
IZGON - egzil, slabost u kojem nebeska tela bivaju ometena u svom
dobrom dostojanstvu.
JULIJANSKI KALENDAR - rimski kalendar koji je 46. godine po
Hristu uveo Cezar, a kasnije prozvan julijanksi kalendar.
KADENCE - silazne kuće, kuće u padu.
KARDINALNI ZNACI - Ovan, Rak, Vaga i Jarac.
KAZIMI - neka planeta se nalazi u kazimiju ili Sunčevom srcu kada
njeno odstojanje od Sunčevog središta, bilo po širini ili dužini,
iznosi manje od 16 lučnih minuta. Njeno dejstvo tada biva naročito
pojačano.
KAZUS - pad.
KONJUKCIJA - zajednički sjaj, aspekt prilikom kojeg nebeska tela
zauzimaju istu dužinu, dakle 0 stepeni.
KOSMIČKI IZLAZAK - nastupa kada neko nebesko telo izlazi
zajedno sa Suncem.
KOSMOGRAM - horoskop.
KULMINACIJA - prolaz nekog nebeskog tela kroz merdijan mesta
osmatranja.
KVADRAT - četvrtinski sjaj, aspekt sa uglom od 90 stepeni ili 270
stepeni. Nepovoljan aspekt.
KVINKUNKS - petodvanaestinski sjaj, aspekt sa uglom od 150
stepeni ili 210 stepeni. Nepovoljan aspekt.
LATITUDA - koordinata ekliptičkog koordinatnog sistema.
Predstavlja uglovno odstojanje nebeskog tela od ekliptike.
4/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
LONGITUDA - predstavlja ugao u ravni ekliptike koji se meri od
gama tačke do projekcije nebeskog tela na ekliptiku u direktnom
smeru.
LILIT - u astrologiji Crni Mesec.
LOTOS POZICIJA - cvetna konstalacija.
LUNACIJA - uzastopni sled svih Mesečevih mena.
MEDIUM COELI - zenit, M. C; deseta kuća horoskopa.
MESEČEVI ČVOROVI - Zmajeve glave.
MUŠKE PLANETE - Sunce, Mars, Jupiter, Saturn.
MUŠKI ZNACI - Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija.
NADIR - tačka položaja koja leži naspram zenitu na nebeskoj sferi,
4. kuća u horoskopu.
NASILNE ZVEZDE - Algol, Antares, Aldebaran, jer podstiču
nasilnost.
NEBESKA KARTA - zvezdana karta, kartografski prikaz rasporeda
zvezda po sferi.
NEBESKA SFERA - sfera čiji je prečnik mnogo veći od Zemljinog, a
u čijem se središtu nalazi Zemlja.
OKCIDENT - Zapad.
OKCIDENTALAN - oznaka planete koja, sledeći Sunce, uveče zalazi
i ujutro izlazi posle njega.
OKULTACIJA - eklipsa planete, termin eklipsa se uglavnom koristi
za okultaciju koja skriva Sunce ili Mesec od pogleda sa Zemlje.
OPOZICIJA - suprotni sjaj, aspekt pod uglom od 180 stepeni.
Nepovoljan aspekt.
ORBIS - krug dejstvovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko
jedne tačke aspekta u okviru kojeg je još na snazi efekat koji
stvara neka planeta iz određenog područja.
OSNOVNA TAČKA - prolećna tačka.
PAD - kazus, položaj neke planete prilikom kojeg je njeno dejstvo
umanjeno u najvećoj meri.
5/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
PARALELNI ASPEKT - deklinacijski aspekt, širinski aspekt,
nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu ili
deklinaciju.
PARAN - uglovni odnos između planeta i fiksnih zvezda u
horoskopu.
PERIGEJ - tačka u kojoj je objekat na svojoj putanji oko Zemlje
najbliži Zemlji.
PERIHEL - tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji
oko Sunca najbliže Suncu.
PEREGRINITET - određena planeta je oslobođena od bilo kakvih
digniteta.
P. M. - skraćenica od izraza Post merdiem, tj. posle podne.
POLARNA OSA - rotaciona osa koja prolazi kroz oba Zemljina pola
ili polove nekog drugog nebeskog tela.
POMRAČENJE - geometrijsko - optički fenomen, koji dovodi do
zamračivanja nekog nebeskog tela.
PONOĆNO SUNCE - Sunce koje u polarnim regijama ne izlazi na
horizont.
POSLEDANJA ČETVRT - Mesečev položaj na 90 stepeni zapadno od
Sunca, nastupa oko sedam dana pre mladog Meseca.
PRAZAN HOD - horoskopski fenomen kada neka planeta unutar
180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu.
PRECESIJA - kretanje Zemljine ose oko ekliptičkog pola u toku ca.
25.800 godina.
PRIMARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod koje
se koristi dnevno Zemljino obrtanje; jednom direkcijskom luku od
1 stepen (4 minute), odgovara jedna godina života.
PROLEĆNA TAČKA - Ovnovska tačka, ekvinocijska tačka u kojoj
Sunce stoji u Prolećnoj ravnodnevnici i seče nebeski ekvator u
pravcu jug - sever.
PROMENJIVI ZNACI - Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.
PRVA ČETVRT - položaj Meseca na 90 stepeni istočno od Sunca,
nastupa oko 7 dana posle mladog Meseca.
6/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
PUN MESEC - mena u kojoj se Mesec nalazi u opoziciji.
RADIJALNO KRETANJE - kretanje nekog nebeskog tela u pravcu
posmtračevog pogleda.
RADIKS HOROSKOP - horoskop rođenja.
RECEPCIJA - nastupanje suprotnih planetarnih dignititeta.
REKTASCENZIJA - prvi uspon, luk izmeren na nebeskom ekvatoru,
između Prolećne tačke i deklinacijskog kruga, koji prolazi kroz
zvezdu.
REKTIFIKACIJA - korektura vremena rođenja.
RETROGRADNO - unazadno kretanje.
ROTACIJA - obrtanje nekog nebeskog tela oko sopstvene rotacione
ose ili sistema tela oko zajedničke ose rotiranja.
SAGOREO - izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje
od 8 stepeni 30', pa je njeno značenje usred poklapanja sa
Sunčevim prilično umanjeno.
SEKSTIL - šestinski sjaj, aspekt sa uglom od 60 stepeni ili 300
stepeni. Smatra se za dobar aspekt.
SEKULARAN - koji se ponavlja isključivo na svakih sto godina,
odnosi se na velike vremenske periode.
SEKUNDARNA DIREKCIJA - astrološka tehnika direktiranja kod
koje direkcijski ključ predstavlja Zemljino dnevno spojeno kretanje
oko ose i godišnje obrtanje oko Sunca. Svaki dan posle rođenja
važi kao jedna godina života.
SEPARACIJA - okončanje nekog aspekta, pri čemu se brža planeta
udaljava od sporije.
SICIGIJA - astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između
dva nebeska tela, posebno između Zemlje i Meseca.
SINGLTON - žižna tačka horoskopa, planeta koja se jedina nalazi s
jedne strane horizonta, dok su sve ostale na drugoj.
SUNČEV DAN - interval između dva uzastopna prolaska Sunca kroz
isti merdijan.
SIDERALAN - koji se odnosi na fiksne zvezde.
7/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
SILAZNE KUĆE - horoskopske kuće od devete do četvrte.
SOLSTICIJUM - Sunčeva obratnica, vreme najvišeg, odnosno
najdubljeg Sunčevog podnevnog položaja.
STACIONIRANOST - stanje u kretanju neke planete ili komete
prilikom prelaska sa unaprednog na unazadno kretanje ili kod
preokreta, kada prividno nepokretno miruje na sferi.
STELIJUM - gomilanje više planeta u jednoj kući ili znaku,
označava koncentraciju i obilje zbivanja.
SVETLO - u astrologiji označava Sunce i Mesec,
TRANZITI - prelasci planeta tokom kretanja preko područja koja
se u natalnoj karti smatraju kao nepomična.
TRIGON - trećinski sjaja, aspekt sa uglom od 120 setepeni ili 240
stepeni. Važi kao najprijatniji i najpovoljniji sapekat.
TRIPLICITET - povezivanje po tri zodijačka znaka u četiri grupe.
TROPSKI - koji se odnosi na prolećnu tačku, npr. Tropska godina
ili tropsko obrtanje.
TROPSKI ZNACI - Ovan, Vaga, Rak i Jarac.
UGAONA POLJA - ugaone kuće, oznaka za 1, 4, 7, i 10. kuću u
horoskopu.
VIA KOMBUSTA - zona u zodijaku između 13 stepeni Vage i 9
stepeni Škorpiona.
VRH - u astrologiji prvi stepen pojedine kuće ili znaka.
VERTEKS - tačka koja se nalazi na zapadnoj strani horoskopa i
označava presek ekliptike i primarne vertikale. Neki astrolozi ga
smatraju pomoćnim DSC.
ŽENSKE PLANETE - Mesec i Venera (Merkur je anceps).
ŽENSKI ZNAKOVI - Bik, Rak, Devica, Škorpion, Jarac i Ribe.
ZENIT - temena tačka, najviša tačka na nebeskoj sferi, koja leži
nasuprot nadiru, potpuno vertikalno iznad posmatrača.
ZLOĆUDNE PLANETE - Mars i Saturn, koje donose nesreću.
8/9
http://bibiboom.forumotion.com/t83-astroloski-pojmovi
ZMAJEV REP - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa
seče ekliptiku u pravcu juga, u astrologiji se smatra da nonosi
nesreću.
ZMAJEVA GLAVA - Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa
juga, seče ekliptiku u pravcu severa, u astrologiji se uopšteno
smatra da donosi sreću.
ZODIJAK - zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike na
po otprilike 16 stepeni širine, unutar koje se po svojoj putanji
kreću Sunce, Mesec i planete.
ZVEZDANO VREME - vremenska podela uslovljena dnevnim
Zemljanim obrtanjem oko sopstvene ose, čija je jedinica zvezdani
dan.
9/9
Download

Astrološki pojmovi