Шаховски савез Војводине
21000 Нови Сад, Масарикова 25
Текући рачун: 340-1945-12 ПИБ бр. 101631739;
Матични бр. 08088152; Шифра делатности бр. 92622
телефон: 420-378, факс: 572-238;
Е-маил: [email protected]; http://www.vojvodinachess.net/
DRUGO MEЂUNARODNO OТVORENO PRVENSTVO VOJVODINE U ШАHU
01. MESTO I DATUM
Prvenstvo } e se odr`ati u Novom Sadu od 23.07. do 30.07.2011. godine.
Mesto igraњa biћe odreђeno naknadno.
02. ORGANIZATOR
[ahovski savez Vojvodine uz pokroviteљstvo [ahovskog saveza Srbije, Pokrajinskog
sekretarijata za sport, Grada Novog Sada i Univerzitetskog studentskog centra
03. PRAVO NASTUPA
Pravo nastupa na prvenstvu imaju svi zainteresovani, turnir je OTVORENOG i
me|unarodnog karakterа.
Турнир је квалификациони за појединачно првенство Србије 2012. године
Прва четворица играча са СРБ листе играју додатни четворомеч редовним темпом
за два места на Првенству Србије 2012. године. Остали детаљи ће бити
дефинисани у Правилнику Шампионата. 04. SISTEM I TEMPO IGRE
Prvenstvo }e se odr`ati po [vajcarskom sistemu u 9. kola, u skladu sa turnirskim
pravilima FIDE TEMPO (1.30 часа uz bonus 30 sec po одиграном потезу до краја партије).
- [vajcarski system parovanja, u slu~aju deobe mesta odlu~uje:
- Buholz (- 1),
- Buholz,
- Ve}i broj pobeda,
- Progres
Organizator kompletno obezbe|uje rekvizite za igru.
05. DODATNE PROPOZICIJE
23.7. - 18.00 2. Meђunarodno prvenstvo Vojvodine u cugeru 2 x 5 min (8 kola)
- Kompletiraњe i prijava liste uчesnika
24.7. - 10.00 1.kolo
- 17.30 2.kolo
25.7. - 17.30 3.kolo
26.7. - 17.30 4.kolo
27.7. - 17.30 5.kolo
28.7. - 10.00 6.kolo
- 17.30 7.kolo
29.7. - 17.30 8.kolo
30.7. - 10.00 9 kolo
- 16.00 Dodela nagrada
- 17.00
igraчu)
Me|unarodno РАПИД prvenstvo Vojvodine (7 kola, 12 min.+5 sec. po
Lista u~esnika zakљu~uje se 23.07.2010. godine u 21.00 ~as u sali za igru.
Дозвољено кa{њeњe na partiju toleri{e se do 60 minuta.
06. PRIJAVA I REZERVACIJA SME[TAJA
Prijave za u~e{}e na prvenstvu i rezervacija sme{taja mo`e se obaviti na
e-mail: [email protected] ili [email protected] ili na:
Tel/Fah: ++381 (0)21 572 238, Tel: ++381 (0)21 450 714.
Kontakt osoba: ++381 (0)64 124 97 41 - VM Sini{a Dra`i}
www.vojvodinachess.net www.drazic.co.rs
07. NAGRADE
Apsolutne nagrade (za sve u~esnike):
60.000, 40.000, 30.000, 24.000, 17.000, 12.000, 10.000, 8.000, 6.000, 5.000, 3.000, 3.000
= 218.000 dinara (12 nagrada)
ispod 2300 ELO, 1) 8.000,00
ispod 2200 ELO, 1) 8.000,00
ispod 2000 ELO, 1) 7.000,00
ispod 1800 ELO, 1) 5.000,00
= 80.000 din (12 nagrada)
2) Dig. sat,
2) Dig. sat,
2) Dig. sat,
2) Dig. sat,
3) шah.
3) шah.
3) шah.
3) шah.
garnitura
garnitura
garnitura
garnitura
10 najboљe plasiranих ненаграђених са територије [ahovskog saveza Vojvodine (samo
registrovani ~lanovi sa va`e}im kњi`icama!) {ah garniture (vrednost 20 eura)
Ove nagrade su KUMULATIVNE! Kod drugih nagrada mora se izabrati ve}a.
Ukupan nagradni fond je 4400 Еura. Nagrade su Neto! (ukupno 44 nagrade!)
08. SME[TAJ
Sme{taj za sve u~esnike i pratioce obezbe|en je u Studentskom novom sme{taju ili hotelu sa
tri zvezdice.
- Cene studentskog novog sme{taja po 18 eura spavaњe u dvokrevetnoj sobi.
- Hotel po izboru organizatora tri zvezdice. Polupansion (2 obroka)
- jednokrevetna soba - 33 Еura,
- dvokrevetna soba - 28 eura po osobi dnevno.
- Specijalna ponuda, sme{taj u domovima A klase (2-3 zvezdice), gratis upisnina i 7 no}enja
- 129 eura za prvih 30 prijavљenih (na bazi dvokrevetne sobe).
- Asistencija pri transportu - najpovoљnije cene - posebni dogovori za ve}e grupe u~esnika!
09. TEHNI^KI DETAЉI I UPISNINE
Upisnina za u~e{}e na prvenstvu iznosi za:
Дeca do 15 god
Ispod 1600 Еlo
Ispod 2200
Elo preko 2200
FM, IM
Blic
Rapid
Do 30.05.2011.
8 eur
25 eur
20 eur
17 eur
12 eur
4 eur
4 eur
Do 30.06.2011.
10 eur
28 eur
25 eur
20 eur
15 eur
5 eur
5 eur
Do 23.07.2011.
12 eur
33 eur
30 eur
25 eur
18 eur
6 eur
6 eur
Download

Шаховски савез Војводине