Casarum d.o.o. Umag
Mate Balota 2a
52470 Umag
tel. 052 / 720 – 809
fax. 052 / 720 – 808
[email protected]
www.mjenjacnica.com
SADRŽAJ
SADRŽAJ
SADRŽAJ ............................................................................................................................................ 1
1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA"...................................................................... 3
2. INSTALACIJA PROGRAMA I POSTAVKE SUSTAVA ......................................................... 4
2.1. INSTALACIJA PROGRAMA................................................................................................... 4
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA................................................................. 9
3.1. POKRETANJE PROGRAMA ................................................................................................... 9
3.2. POSTAVKE PROGRAMA ..................................................................................................... 10
3.3. ŠIFARNICI .............................................................................................................................. 20
3.3.1. Autorizacije programa ....................................................................................................... 20
3.3.2. Korisnici programa............................................................................................................ 22
3.3.3. Valute ................................................................................................................................ 23
3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja .................................................................................................... 24
3.3.5. Vrste transakcija ................................................................................................................ 25
3.3.6. Mjenjačka mjesta .............................................................................................................. 27
4. SVAKODNEVNI RAD SA PROGRAMOM .............................................................................. 28
5. TEČAJNA LISTA ......................................................................................................................... 29
5.1. TEČAJNA LISTA BANKE ..................................................................................................... 29
5.1.1. Ručni unos ......................................................................................................................... 29
5.1.2. Punjenje tečajeva iz datoteke ............................................................................................ 32
5.2. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE ........................................................................................ 33
5.3. STORNIRANJE TEČAJNE LISTE MJENJAČNICE ............................................................. 34
6. TRANSAKCIJE ............................................................................................................................ 35
6.1. OTKUP VALUTE ................................................................................................................... 35
6.2. PRODAJA VALUTE ............................................................................................................... 37
6.3. UPLATE I ISPLATE U KUNAMA ........................................................................................ 39
6.4. UPLATE I ISPLATE U STRANOJ VALUTI ......................................................................... 40
6.5. STORNO TRANSAKCIJE ...................................................................................................... 41
6.6. PRODAJA STRANE VALUTE BANCI ................................................................................. 41
6.6. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE ....................................................................................... 43
6.6.1. Privremeni obračun dnevne blagajne ................................................................................ 44
6.6.2. Konačni obračun dnevne blagajne .................................................................................... 44
7. IZVJEŠĆA ..................................................................................................................................... 45
7.1. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE ........................................................................................ 45
7.2. PREGLED I ISPIS BLAGAJNIČKIH POTVRDA ................................................................. 46
7.3. BLAGAJNIČKI DNEVNIK .................................................................................................... 47
7.4. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE ....................................................................................... 48
7.5. DNEVNICI OTKUPA I PRODAJE ........................................................................................ 49
7.6. SPECIFIKACIJA VALUTE I ČEKOVA ................................................................................ 50
7.7. REKAPITULACIJA OTKUPA PO VALUTI ......................................................................... 51
7.8. REKAPITULACIJA PRODAJE PO VALUTI ........................................................................ 52
7.9. RAZLIKA OTKUPA I PRODAJE PO VALUTI .................................................................... 52
7.10. IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI ....................................................................................... 53
7.11. STANJE BLAGAJNE ............................................................................................................ 54
7.12. PREGLED TRANSAKCIJA PO KRITERIJIMA ................................................................. 54
7.13. BROJ ISPISIVANJA POTVRDA ......................................................................................... 55
7.14. PREGLED OSOBNIH PODATAKA .................................................................................... 56
1
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.15. RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI .................................................................................. 56
7.15.1. DNEVNIK BLAGAJNE ZA PERIOD............................................................................ 56
7.15.2. ZBIRNI PREGLED OBRAČUNA BLAGAJNE ............................................................ 57
7.16. GRAFIČKI PRIKAZI............................................................................................................. 57
7.16.1 KRETANJE TEČAJA ...................................................................................................... 57
7.16.2 KRETANJE OTKUPA I PRODAJE ................................................................................ 58
7.17. RAD SA LISTAMA ............................................................................................................... 58
8. SISTEM .......................................................................................................................................... 60
8.1. IZVOZ PODATAKA ............................................................................................................... 60
8.2. ARHIVIRANJE PODATAKA ................................................................................................. 62
8.3. KOMPRESIJA GLAVNE BAZE ............................................................................................. 62
8.4. TEST POS ŠTAMPAČA.......................................................................................................... 63
8.5. OTVARANJE LADICE BLAGAJNE ..................................................................................... 63
8.6. PROMJENA KORISNIČKE LOZINKE .................................................................................. 63
8.7. POSTAVKE PROGRAMA ...................................................................................................... 63
9. OSTALO......................................................................................................................................... 64
9.1. O PROGRAMU ........................................................................................................................ 64
9.2. ODJAVA .................................................................................................................................. 64
9.3. KRAJ RADA ............................................................................................................................ 64
10. ODRŽAVANJE PROGRAMA .................................................................................................. 65
11. ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA ................................................... 66
2
1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA"
1. OPĆENITO O PROGRAMU "MJENJAČNICA"
Program "Mjenjačnica" certificirani je program od Hrvatske narodne banke, a namijenjen je
pravnim i fizičkim osobama koje u svom poslovanju obavljaju otkup strane gotovine, otkup čekova
koji glase na stranu valutu i prodaju strane gotovine.
Osnovne značajke programa :
koristi se na Windows sustavima svih verzija
jednostavno i brzo se instalira (instalacija je prilagođema za krajnjeg korisnika)
funkcionalan je i jednostavan za korištenje
prilagodljiv je prema potrebama svih vrsta mjenjača
zadovoljava kriterije različitih banaka vezanih uz mjenjačko poslovanje
Glavne funkcionalnosti programa :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
unos redovnih i povoljnijih tečajeva za željene valute
automatsko formiranje tečajeva na bazi prethodno unesenih tečajeva banke
automatski unos tečajeva banke iz formatirane datoteke (npr. učitane sa web
stranice banke)
unos postotka provizije mjenjačnice kao i minimalnog iznosa provizije u kunama
otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu
prodaju strane gotovine
uplate i isplate u kunama
uplate i isplate u stranoj valuti
izradu i prikaz svih izvješća predviđenih zakonom i ostalih izvješća koja olakšavaju
rad mjenjaču
izvoz podataka za potrebe nadzornih tijela i druge potrebe
Ostale funkcionalnosti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
definiranje različitih razina autorizacija za rad s programom
štampanje blagajničkih potvrda na svim vrstama štampača (POS štampač, A4 štampač)
prilagodljiv izgled tečajne liste
izvoz svih izvještaja u različite formate (Excel, PDF, HTML, RTF)
arhiviranje podataka na različite medije i povratak podataka iz arhive
prilagodba programa za brži rad (poziv opcija funkcijskim tipkama, navigacija strelicama i dr.)
prodaja odabranih stranih valuta banci (po potrebi i više puta dnevno) kao i djelomična isplata
pojedine valute koja se nosi u banku na otkup
izrada specifikacije po apoenima sa mogućnošću različitih tečajeva za gotovinu i različitih za
čekove po istoj valuti
grafički prikaz kretanja tečaja te kretanja otkupa i prodaje za željeni period
izrada izvještaja za potrebe računovodstva
mogućnost automatskog poziva vanjskog programa prilikom unosa svake transakcije (npr. za
prikaz podataka na display-u za kupce ili automatski unos transakcije u drugi sustav)
logiranje svih transakcija na dnevnoj razini radi mogućnosti rekonstrukcije podataka u slučaju
havarije
3
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
2. INSTALACIJA PROGRAMA I POSTAVKE SUSTAVA
2.1. INSTALACIJA PROGRAMA
Preduvjet za instalaciju programa "Mjenjačnica" je minimalna konfiguracija računala i odgovarajući
operativni sustav :
Windows 98 i noviji
Radna memorija: Win 98/ME – 64 MB, Win NT/2000/XP/Vista/7 – 128 MB
CD ROM jedinica (ukoliko se instalacija vrši sa CD-a)
POS štampač (preporučeno za blagajničke potvrde) i klasičan Windows štampač (za
izvješća)
Važno: Prilikom instalacije i postavki programa, korisnik mora imati odgovarajući nivo autorizacije u
Windows sustavu, tj. mora biti član grupe "Administrator" ili "Power User" (ovo važi samo
za Windows 2000 i novije).
Postupak instalacije "Mjenjačnice" vrlo je jednostavan i može se obaviti u nekoliko koraka:
1. Preuzeti program sa Internet adrese http://www.mjenjacnica.com/index.php/download (Za
preuzimanje je potrebno kliknuti gumb «Preuzmi» pokraj posljednje oznake verzije programa.
2. Pokretanjem preuzetog programa pokreće se postupak instalacije programa "Mjenjačnica". Otvara
se prvi prozor za instalaciju:
4
2. INSTALACIJA PROGRAMA I POSTAVKE SUSTAVA
3. Klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:
Na ovoj masci opisan je Ugovor o korištenju računalnog programa "Mjenjačnica".
4. Prihvaćanjem Ugovora i klikom na tipku Nastavak otvara se sljedeća maska:
5
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
U ovom koraku potrebno je odrediti lokaciju na disku računala gdje će biti instalirano okruženje
programa. Inicijalno je ponuđen direktorij "Mjenjacnica" na lokalnom disku C, no korisnik ovisno o
potrebi, može promijeniti ponuđenu lokaciju.
5. Nakon određivanja lokacije, kliknuti na Nastavak
Otvara se maska u kojoj se može proizvoljno dodijeliti naziv programske mape u koju će se smjestiti
prečica za pokretanje programa "Mjenjačnica". Inicijalno je ponuđena programska grupa
"Mjenjačnica".
6. Klikom na tipku Nastavak otvara se maska za odabir dodatnih opcija:
6
2. INSTALACIJA PROGRAMA I POSTAVKE SUSTAVA
Ponuđene su opcije:
Izradi ikonu na radnoj površini (omogućuje pokretanje programa klikom na ikonicu koja će se
izraditi na radnoj površini - desktop)
Izradi ikonu na Quick Launch traci (omogućuje pokretanje programa sa Quick Launch trake –
obično je to traka smještena na dnu ekrana desno od gumba START).
7. Nakon odabira željenih opcija, kliknuti na Nastavak
Na masci se prikazuju sve odabrane postavke potrebe za pokretanje instalacije.
8. Klikom na tipku Instaliraj pokreće se instalacija programa "Mjenjačnica". Nakon instalacije
pojavljuje se poruka o uspješno obavljenoj instalaciji.
Klikom na tipku Završi postupak instalacije se privodi kraju i "Mjenjačnica" je spremna za prvo
pokretanje.
7
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Napomena:
Za deinstalaciju programa "Mjenjačnica" potrebno je odabrati opciju "Ukloni program sa računala" iz
programske grupe u kojoj je instaliran program (ako korisnik nije mijenjao ponuđenu lokaciju prilikom
instalacije, onda je to grupa Programs->Mjenjačnica).
Ukoliko se program koristio u svrhu testiranja, nakon testnog perioda potrebno ga je
obavezno deinstalirati i ponovno instalirati kako bi se sa pravim radom počelo iznova.
U slučaju ponovljene instalacije programa, a bez prethodne deinstalacije, uneseni podaci neće se
izbrisati!
Važno (vrijedi samo za Windows 2000 i novije):
Ako je korisnik programa u redovnom radu prijavljen u Windowse se ograničenom autorizacijom
("Restricted/Limited user"), nakon unosa prve tečajne liste potrebno je datoteci HNBkd.ini, koja se
kreira u sistemskom folderu Windowsa (System32), dodijeliti "Full access" prava. U tom slučaju,
unos prve tečajne liste potrebno je obaviti sa administratorskim ovlastima kako bi se navedena
datoteka uspješno prvi put kreirala.
Folderu u koji je instaliran program Mjenjačnica, potrebno je također dodijeliti "Full access" prava
zbog uspješnog upisa podataka tokom rada.
8
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
Korisno:
Pored korisničkih uputa koje upravo čitate, u program je ugrađena i interaktivna pomoć (tzv. On-Line
pomoć) koja u svakom trenutku korisniku pruža sve informacije vezane uz način rada programa. Do
On-Line pomoći korisnik dolazi pritiskom na tipku F1 te mu se u tom trenutku otvara prozor pomoći u
kojem može potražiti sve informacije vezane uz rad sa programom. Sadržaj pomoći moguće je
pozvati iz menija Ostalo -> On-Line pomoć ili pritiskom na ikonu Pomoć na alatnoj traci.
3.1. POKRETANJE PROGRAMA
Pokrenuti program (vidi korak br.6 INSTALACIJA). Prilikom pokretanja programa pojavljuje se
maska za prijavu korisnika :
Kod prvog pokretanja programa korisnici još nisu uneseni pa se za šifru korisnika i lozinku, koristi
pojam "sistem" (program ne razlikuje mala i velika slova).
Polje "Datum prijave" dozvoljeno je mijenjati (prijava u nazad) samo u slučajevima "više sile". Pod
pojmom "viša sila" podrazumijevamo izvanrednu situaciju u kojoj korisnik iz opravdanih razloga
(nestanak el. energija, kvar na računalu i dr.) nije u mogućnosti koristiti računalni program, te je
prisiljen cijeli poslovni proces mjenjačnice raditi ručno.
Nakon otklona kvara na računalu, program dozvoljava prijavu sa datumom u kojem nije okončan
dnevni obračun blagajne, unos svih transakcija nastalih ručno te izradu konačnog obračuna dnevne
blagajne za taj datum.
Napomena: Nakon prijave sa korisničkom šifrom "sistem", u programu su omogućene samo
osnovne funkcije koje omogućuju postavljanje programa za rad (postavke programa, autorizacije
programa, korisnici programa). Nakon kreiranja novih korisnika koji imaju pravo i na sve ostale
funkcije, potrebno je zatvoriti program ili odjaviti se iz programa u kojem smo prijavljeni sa šifrom
i lozinkom "sistem", te se ponovo prijaviti sa novom kreiranom korisničkom šifrom i lozinkom, kako
bi se dozvole koje smo istome dodijelili, aktivirale.
Nakon prve prijave u program, automatski se otvara maska "Postavke programa". Do iste se maske
može doći klikom na ikonicu
.
9
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
3.2. POSTAVKE PROGRAMA
Nakon prve prijave, program automatski detektira da nedostaju osnovni podaci za ispravan rad
programa, te se otvara maska za podešavanje postavki programa, podijeljenih u 10 grupa:
Matični podaci
Štampač
Ispis potvrda
Kontrole
Tečajna lista
Otkup/Prodaja
Banka
Datoteke
Grafovi
Ostalo
Postavke programa se u bilo kojem trenutku mogu mijenjati, ovisno o tome da li je korisniku
dodijeljena autorizacija za mijenjanje postavki.
Prva grupa postavki koju treba upisati su "Matični podaci":
U ovoj masci unose se opći podaci vezani za tvrtku koja koristi program "Mjenjačnica". Podaci u
okviru Osnovni podaci tvrtke obavezni su, dok su oni u okviru Ostali podaci opcionalni. Podatak
Naziv trasata koristi se prilikom izrade specifikacije valute i nije ga potrebno unositi.
10
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
U dijelu maske "Štampač" otvara se novi okvir za definiciju podataka o štampaču za ispis
blagajničkih potvrda. Za štampu svih ostalih izvješća nema posebnih postavki u programu, već se
koristi bilo koji štampač koji podržava format A4 i instaliran je u Windowsima.
U okviru Način komunikacije sa štampačem za blg. potvrde, potrebno je odabrati način veze sa
štampačem. Ukoliko se koristi serijski port ili paralelni port, štampanje se vrši direktno preko
odabranog serijskog porta (npr. COM port 1), odnosno paralelnog porta, te u tom slučaju ne smije
biti instaliran POS štampač u Windows sustavu. Treći tip jest Windows štampač koji prethodno
mora biti instaliran u Windows sustavu.
U okviru Postavke ispisa bl. potvrda biraju se tri načina ispisa blagajničkih potvrda :
a) Ispis na traku do 40 znakova u redu (POS štampač)
b) Ispis na traku do 80 znakova u redu (Matrični štampač)
U ove prve dvije opcije moguće je sa desne strane okvira definirati slijedeće opcije:
Kodna stranica štampača – (odnosi se na ispis hrvatskih znakova čšćđž). Ukoliko se koristi
POS štampač, u većini slučajeva je potrebno odabrati 852 kodnu stranicu, a ukoliko se koristi
klasičan Windows štampač, potrebno je odabrati kodnu stranicu 1250.
Kôd za rezanje papira – poseban kod u ASCII formatu koji označava štampaču komandu za
rezanje papira. Zbog velikog broja POS štampača na tržištu, u uputama nije moguće
obuhvatiti sve kodove. Jedan od najčešće korištenih je 027105. Za pojedinačni slučaj
potrebno je konzultirati tvrtku Casarum za pomoć.
Kôd za otvaranje ladice – poseban kod u ASCII formatu koji računalu šalje komandu za
otvaranje ladice (koristi se samo u slučajevima kada korisnik ima ladicu na računalu – kasa).
Za specifičnu vrstu el. ladice, kontaktirati tvrtku Casarum,
Broj praznih redova nakon ispisa listića – određuje broj praznih redova koje će štampač
izbaciti na kraju potvrde kako bi nakon kidanja listića sadržaj ostao kompletan.
c) Ispis na klasičan papir gdje se u poljima upisuje širina i visina papira u kojim okvirima bi se
blagajničke potvrde listale. Time se određuje dužina papira na kojoj bi štampač završio listati.
Tipičan je primjer kod papira A4 unaprijed podijeljenih na 3 dijela.
11
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Okvir "Ispis potvrda":
U okviru Ispis potvrda određuju se tekstovi koji će se ispisivati na potvrdama:
Potvrda o otkupu
Potvrda o prodaji
Moguće je i odrediti zajedničke postavke za obje potvrde: tekst koji će se ispisati u posljednja dva
reda.
U okviru Ostale opcije ispisa potvrda moguće je podesiti:
a) Broj kopija ispisa potvrda o otkupu i prodaju strane valute – ova vrijednost određuje koliko će
se kopija o otkupu ili prodaji strane valute automatski ispisati. Kod uplata i isplata ova opcija
nema efekta, osim ako se podesi štampanje od 0 kopija. Tada se neće štampati niti uplate
niti isplate. Ovo je pogodno kad se vrše razna testiranja gdje ispis nije potreban ili kod
ponovnog unosa transakcija koje su prethodno ručno obavljane, te ispis također u tom
slučaju nije potreban.
b) Skupni ispis svih stranih valuta isplaćenih prilikom prodaje banci - omogućuje korisniku
odabir načina ispisa navedenih isplata na masci za pregled i ispis transakcija. Ukoliko je ova
opcija uključena, isplate nastale prilikom prodaje valute banci, ispisivati će se sve na jednom
listiću. U protivnom, isplate se štampaju pojedinačno za svaku valutu posebno.
12
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
Slijedeći okvir je "Kontrole":
U okviru Moguća izmjena postotka može se na nivou programa odrediti dozvola za izmjenu
postotka prilikom automatskog formiranja kupovnog odnosno prodajnog tečaja mjenjačnice.
Ukoliko se dozvola ne dodijeli, korisnik nema pravo na izmjenu postotka pri automatskom
formiranju vlastitog tečaja, već postotak ostaje onaj koji je prethodno definiran.
U okviru Odabir mjenjačkih poslova određuje se da li mjenjač vrši samo otkup valute ili i
otkup i prodaju valute. Ukoliko je odabrana prva opcija, tj. Vrši se samo otkup valute,
program će automatski isključiti mogućnost unosa transakcija prodaje valute, a na tečajnoj
listi biti će prikazan samo kupovni tečaj. U slučaju odabira druge opcije, tj. Vrše se otkup i
prodaja valute, program će omogućiti unos transakcija prodaje valute, ali će istovremeno
zabraniti naplatu provizije kod transakcija otkupa valute. Kod ove opcije, program na tečajnoj
listi prikazuje i kupovni i prodajni tečaj. Odabir jednu od dviju ponuđenih opcija moguće je
izvršiti jedino nakon kreiranog konačnog obračuna dnevne blagajne odnosno prije
prve transakcije u novom radnom danu.
U okviru Ostale kontrole moguće je podesiti rad programa prilikom određenih akcija na način na
koji to najviše odgovara mjenjaču :
Ukoliko je opcija Dozvoljen je ručni unos i izmjena tečajeva mjenjačnice uključena, program
će prilikom unosa tečajne liste mjenjačnice dozvoliti ručne izmjene tečajeva. U protivnom,
ova će radnja biti zabranjena. Ovu je opciju poželjno isključiti za one mjenjače koji kreiraju
vlastitu tečajnu listu automatski, isključivo temeljem tečajne liste banke. Na taj način
smanjuje se mogućnost pogreške.
Uključenjem opcije Dozvoljena je izmjena provizije prilikom unosa tečajne liste omogućuje se
izmjena postotka provizije i minimalnog iznosa provizije u kunama na masci za unos tečajne
liste mjenjačnice. U protivnom, postotak provizije i minimalni iznos provizije u kunama neće
biti moguće mjenjati prilikom unosa tečajne liste.
Opcijom Dozvoljen je odabir valuta koje se isplaćuju prilikom prodaje strane valute banci
omogućuje se odabir željenih valuta koje se nose u banku na otkup, odnosno, izostavljanje
13
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
određenih stranih valuta koje se ostavljaju u mjenjačnici radi daljnje prodaje. Ukoliko je ova
opcija isključena, prilikom prodaje valute banci selektirane su sve valute i ne mogu se
isključiti iz isplate.
Uključenjem opcije Dozvoljena je djelomična isplata valuta prilikom prodaje strane valute
banci u programu se dozvoljava promjena iznosa strane valute koja se isplaćuje prilikom
prodaje strane valute banci (vrijedi samo za gotovinu).
Ukoliko je opcija Prilikom prodaje strane valute banci, nudi se aktualni kupovni tečaj banke
uključena, program će prilikom transakcija prodaje valute banci nuditi zadnji uneseni kupovni
tečaj banke. Ukoliko je ova opcija isključena, nudi se temeljni kupovni tečaj mjenjača. Ako se
pak prodaja valute banci vrši narednog dana, ovisno o samom ugovoru s bankom, isplata
stranih valuta će biti izvršena po tečaju tekućeg dana (dana prodaje valute banci), ili tečaju
prethodnog dana (dana kreiranja potvrde o prodaji valute banci). Ukoliko se radi o prvom
slučaju, u masku Unos tečajne liste banke moguće je unijeti tečaj za naredni dan, te će se
kod kreiranja potvrde o prodaji valute banci, nuditi upravo taj tečaj.
Ukoliko je opcija Pri unosu specifikacije valute, kupovni tečaj mjenjača i banke puni se
automatski uključena, program će automatski ponuditi temeljni kupovni tečaj mjenjača i
kupovni tečaj banke za svaku valutu koja se pojavljuje na specifikaciji. Ukoliko je ova opcija
isključena, program će tečajeve ispuniti nulom, te ih korisnik u tom slučaju sam unosi.
Okvir "Tečajna lista":
U okviru Tečajna lista određuju se postavke za izgled tečajne liste. Kombinacijom ponuđenih
postavki moguće je odrediti izgled liste po želji.
Parametri Dužina i Visina logotipa banke postavljeni su na idealne veličine (kako je na primjeru
prikazano), no korisnik ih po želji može izmijeniti.
U polje Proizvoljan tekst na dnu tečajne liste korisnik može upisati tekst koji želi da se prikaže na
dnu liste. Maksimalna dužina proizvoljnog teksta je 250 znakova.
U okviru Ostale opcije, u polje "Naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke" moguće je navesti
naziv datoteke iz koje se puni tečajna lista banke. Ukoliko je naziv datoteke uvijek isti, prilikom
svakog punjenja tečajeva banke neće biti potrebno ručno upisivati naziv datoteke ili ju odabirati sa
željene lokacije.
14
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
Okvir "Otkup/Prodaja":
U ovoj masci mogu se postaviti željene opcije vezane uz otkup i prodaju strane valute. Opcije za
otkup nalaze na lijevom dijelu maske dok se opcije za prodaju strane valute nalaze sa desne strane
maske :
Ponuđena oznaka rezidentnosti određuje koja će se oznaka rezidentnosti nuditi na maski otkupa
odnosno prodaje. U mjestima gdje su stranke pretežno strani državljani, ova se opcija postavlja
na N - strano lice, dok u protivnom, ova se opcija postavlja na R – domaće lice
Ponuđena valuta određuje koja će se valuta automatski već nuditi kod otkupa odnosno prodaje
valute. Ukoliko je ova opcija isključena, na masci otkupa ili prodaje neće se nuditi nikakva valuta,
već ju je u tom slučaju potrebno upisati.
Na masci za otkup prikazuje se trenutni saldo kuna u blagajni omogućuje uključenje ili isključenje
prikaza trenutnog salda blagajne (kod otkupa se radi o saldu kuna, dok kod prodaje se radi o
saldu odabrane valute) na masci za otkup odnosno prodaju valute. Ova je opcija interesantna na
mjestima gdje je ekran okrenut prema kupcima, te bi prikaz trenutnog salda blagajne mogao
predstavljati rizik od potencijalnih pljačkaša.
Nakon otkupa maska za novi otkup ostaje prikazana na ekranu određuje da li će se nakon
potvrde unosa transakcije otkupa strane valute maska za otkup automatski ponovno otvoriti i na
taj način odmah omogućiti novi otkup. Analogno tome posebna se opcija podešava i za prodaju
strane valute (desna strana maske)
Na potvrdi o otkupu ispisuju se podaci za povrat strane valute stranci određuje da li će se na
potvrdi o otkupu, na dnu potvrde ispisivati podaci o tome koliko je, pored kuna, potrebno isplatiti i
strane valute stranci. To je zanimljivo u situacijama kada je stranka dala veći iznos strane valute
nego što želi zamijeniti (npr. stranka daje 200,00Eur ali želi promijeniti samo 150,00Eur. U tom
slučaju je pored protuvrijednosti kuna potrebno isplatiti i 50,00Eur). Analogno tome, posebna se
opcije uključuje i za prodaju strane valute.
Boja pozadine polja na masci određuje koje će boje biti pozadina svih unosnih polja na masci za
otkup valute odnosno prodaju valute. Kod nekih monitora (npr. prijenosna računala) boje nisu
toliko izražene pa korisnik može sam odrediti boju kako bi se maske otkupa i maske prodaje što
bolje razlikovale. Boja se mijenja na način da se mišem klikne u prozorčić sa bojom nakon čega
se otvara nova maska za odabir boje.
15
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Okvir "Banka":
U ovoj se masci odabire Banka sa kojom mjenjačnica posluje. Banku je moguće odabrati iz
ponuđenog izbornika u polju "Odabir banke". U polja "Prvi red ispisa" i "Drugi red ispisa" može se
proizvoljno upisati željeni tekstualni dio koji će se pojaviti u naslovu tečajne liste kao i na
blagajničkim dokumentima (potvrde o otkupu/prodaji, uplate i isplate).
U okviru "Odobrena provizija banke" mogu se podesiti postoci provizije koju banka odobrava
mjenjača prilikom svakog odnošenja strane valute u banku na otkup. Ti su postoci prikazani u tabeli
prilikom poziva opcije "Prodaja valute banci" iz menija Transakcije.
Ukoliko je opcija Dozvoljena izmjena provizije pri transakciji prodaje valute banci uključena, prilikom
poziva opcije Prodaja valute banici moguće je u tabeli proizvoljno mijenjati postotak provizije.
16
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
Okvir "Datoteke":
U ovom okviru postavljaju se putanje (lokacije foldera) gdje će biti smještene određene datoteke koje
se koriste tokom rada programa:
Folder baze podataka – određuje lokaciju datoteke Mjenjacnica.mdb odnosno glavne
datoteke u kojoj se nalaze svi podaci korišteni u programu. Inicijalno je ova lokacija
podešena na lokaciju same instalacije programa.
Folder za arhiviranje – određuje lokaciju u koju će se spremati podaci prilikom arhiviranja.
Svakako je preporučeno da ova lokacija ne bude na lokalnom tvrdom disku računala, već
da to bude neka druga lokacija (npr. USB memorijska kartica, mrežni disk i dr.). Razlog
tome je osiguranje podataka u slučaju kvara tvrdog diska pri čemu je nemoguće vratiti
podatke iz arhive ukoliko su oni bili pohranjeni na tvrdi disk koji se pokvario.
Folder za datoteke tečajnih listi banke – folder koji će se ponuditi na masci za punjenje
tečajne liste banke iz datoteke. To znači da ukoliko korisnik prilikom preuzimanja tečajne
liste banke sa Internet stranica, datoteku pohrani u taj folder, isti će mu se automatski
prikazati prilikom punjenja tečajne liste banke iz datoteke.
Folder za logove transakcija - folder u koji će se spremati logovi transakcija. Više o
logovima piše u odjeljku Postavke -> Ostalo u ovom poglavlju.
17
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Okvir "Grafovi" predstavlja postavke koje se odnose na izgled grafičkih prikaza kretanja tečaja i
otkupa i prodaje.
Prvi dio maske, Pozadina grafa, odnosi se na boju pozadine grafičkog prikaza. Izbor, odnosno,
paleta boja, dobija se jednim klikom na okvir s bojom. Klikom na željenu boju, automatski se
preuzima ista u navedeni okvir.
Dijelovi maske Linije otkupa i Linije prodaje odnose se na boju i izgled linije (opcije su Puna i
Isprekidana linija) istih u grafičkom pregledu. Odabir boje izvodi se na isti već ranije navedeni način.
Okvir "Ostalo":
18
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
U okviru Ostale opcije dozvoljen je izbor dodatnih funkcionalnosti u programu:
Prikazuje se alatna traka – ako se odabere ova opcija, u glavnom prozoru se prikazuje alatna
traka sa tzv. prečicama najkorištenijih funkcija:
Windows XP izgled menija - odnosi se na prikaz ikonica (sličica) u Windows XP stilu u
menijima programa.
Veličina prikaza informacija o posljednjoj upisanoj transakciji određuje veličinu pisma (fonta)
kojim će se prikazivati tekst o zadnjoj transakciji otkupa ili prodaje strane valute. Ukoliko
koristiti ekran sa većom rezolucijom taj je tekst moguće povećati radi bolje vidljivosti.
U okviru Sistemske opcije mogu se podesiti slijedeće opcije :
Broj arhiva za čuvanje – određuje koliko će se čuvati posljednjih arhiva koje se kreiraju
prilikom arhiviranja podataka. Starije arhive se automatski brišu. Posljednja arhiva uvijek
sadrži sve podatke.
Upisuju se logovi transakcija – uključivanjem ove opcije program će u folderu za logove (vidi
pod Postavke -> Datoteke) automatski kreirati zapis svake transakcije. To je korisno u
slučaju da se oštetila glavna baza podataka i nije moguće vidjeti podatke unesene od
posljednje arhive na dalje. Logovi omogućuju da se izlistaju sve transakcije i na taj način
ponovno unesu. Logovi se čuvaju za svaki dan po jedna datoteka u folderu za logove. Broj
datoteka odnosno dana čuvanja određuje se pomoću vrijednosti zapisane u polju Broj logova
za čuvanje. Inicijalno postavljena vrijednost je 30 što znači da će se čuvati logovi unazad 30
dana.
Koriste se strelice za navigaciju po poljima na ekranu – za korisnike koje nisu navikli na rad
uz pomoć tipke TAB, omogućena je navigacija uz pomoć strelica za pomicanje kursora ( lijevo i desno ).
U okviru Upozorenja moguće je podesiti tri opcije:
Pri izradi obračuna dnevne blagajne, upozorava se na neobavljenu prodaju valute banci uključivanjem ove opcije program će prilikom izrade konačnog obračuna dnevne blagajne
kontrolirati da li ste obavili "Prodaju valute banci" te ako niste, na to upozoriti. Ovo je korisno
npr. ako se svaku večer izrađuje specifikacija valute za banku, pa da nebi greškom prije toga
izradili konačni obračun dnevne blagajne čime onemogućujete izradu specifikacije u tom
datumu.
Upozorenje na neizvršeno arhiviranje podataka nakon obračuna dnevne blagajne uključivanjem ove opcije program će prilikom zatvaranja programa kontrolirati da li ste nakon
obavljenog konačnog obračuna dnevne blagajne obavili arhiviranje podataka te ako niste, na
to upozoriti
Kontrola datuma kod unosa tečajne liste - Uključivanjem ove opcije program će prilikom
unosa tečajne liste kontrolirati koji je posljednji datum tečajne liste u bazi. Ako je razlika
trenutnog datuma i posljednjeg veća od broja koji se tu podesi, program će na to upozoriti.
Ova je opcjia korisna u slučajevima kada ste se greškom nesvjesno prijavili u program sa
nekim pogrešnim datumom (npr. mjesec dana unaprijed i unesli tečajnu listi i nekoliko
transakcija. U tom slučaju više nije moguće stornirati niti tečajnu listu niti transakcije.
19
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
3.3. ŠIFARNICI
Nakon što su unesene postavke programa, slijedi inicijalno podešavanje podataka u šifarnicima iz
glavnog menija "Šifarnici":
Autorizacije programa
Korisnici programa
Valute
Vrste mjenjačkog tečaja
Vrste transakcija
Mjenjačka mjesta
3.3.1. Autorizacije programa
Program dozvoljava primjenu različitih nivoa autorizacija. Autorizacija podrazumijeva dozvolu,
odnosno, ograničenja korištenja određenih funkcija unutar programa "Mjenjačnica". Ovisno o
potrebama, mogu se formirati različite razine autorizacije za različite korisnike.
Nakon prve instalacije programa, u programu su unaprijed unesene tri autorizacije: "Voditelj",
"Mjenjač" i "Kontrolor". Autorizacija "Voditelj" ima sve omogućene opcije u programu, autorizacija
"Mjenjač" ima sve opcije osim opcija iz menija Šifarnici i Postavka programa, dok autorizacija
"Kontrolor" ima samo opcije izvješća. I dalje je moguće definirati druge različite nivoe autorizacija u
programu. Svaki korisnik može imati pridružen samo jedan nivo autorizacije.
Ako se ukaže potreba za više razina
autorizacija, iste se mogu definirati
na sljedeći način:
U meniju odabrati opciju "Šifarnici"
"Autorizacije programa"
U masci su prikazane sve postojeće
autorizacije (u primjeru ih ima tri). Za
dodavanje nove kliknuti na DODAJ.
20
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
U polje "Naziv" upisuje se proizvoljan naziv autorizacije za kojeg se naknadno odabiru dozvole (npr.
Vlasnik, Admin, Blagajnik itd.).
U pregledu na lijevoj strani, inicijalno su prikazane sve dostupne opcije u programu, a na desnoj
strani one koje se dodjeljuju za autorizaciju koja se u tom trenutku unosi.
Dodjela dostupnih opcija za pojedinu autorizaciju vrši se selekcijom željene funkcije u lijevom stupcu
i klikom na ">".
Kada je autorizacija formirana kliknuti na PRIHVATI.
Ukoliko se u fazi dodavanja opcija pogriješi, moguće je jednostavno "vratiti" opciju iz drugog stupca
u prvi klikom na "<".
Klikom na ">>" program omogućuje prebacivanje svih navedenih opcija iz prvog stupca u drugi. Kod
pogreške, princip je jednak ranije navedenom.
Osim dodavanja dozvoljene su izmjene i brisanje već postojećih autorizacija.
21
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
3.3.2. Korisnici programa
Prije početka rada s programom potrebno je unijeti korisnike programa. Minimalno je potrebno
odrediti jednog korisnika:
U meniju odabrati opciju "Šifarnici" "Korisnici programa"
U početku je okvir za unos korisnika prazan (nema definiranih korisnika). Klik na DODAJ otvara
masku za unos novih korisnika:
U polja je potrebno upisati tražene podatke. Šifra korisnika
predstavlja ključnu riječ kojom će se korisnik prijavljivati u
program. Inicijalna lozinka ista ja kao i šifra, a moguće ju
je naknadno izmijeniti u bilo kojem trenutku (Sistem ->
Promjena korisničke lozinke). Polje "Nivo autorizacije"
dozvoljava izbor onih autorizacija koje su prethodno
definirane, kao npr. "Voditelj", "Mjenjač", "Kontrolor" i itd.
(poglavlje 3.3.1.).
Uneseno ime i prezime korisnika prikazati će se na
svakom blagajničkom dokumentu (potvrda o otkupu,
potvrda o prodaju, uplate i isplate).
Potvrda unesenog korisnika ostvaruje se klikom na
PRIHVATI.
Nakon što je korisnik unesen može se unijeti novi ili završiti unos pritiskom na gumb ZATVORI. Osim
navedenih, dozvoljene operacije su izmjena i brisanje već postojećeg korisnika. Brisanje korisnika
moguće je samo ako isti nikada ranije nisu vršili transakcije u programu.
Nakon unosa prvog korisnika, potrebno je odjaviti se iz programa (Ostalo -> Odjava) i prijaviti se
sa novounesenom korisničkom šifrom kako bi autorizirane opcije bile dostupne za daljnji rad.
22
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
3.3.3. Valute
Nakon instalacije programa, šifarnik valuta popunjen je sa standardnim valutama. Ukoliko korisnik
ima ugovor sa bankom koja vrši otkup valuta koje nisu u ponuđenom šifarniku, program omogućuje
unos novih valuta i ažuriranje istih.
Na masci za rad sa valutama moguće je odabrati izmjenu postojeće valute, dodavanje nove valute ili
brisanje valute. Brisanje valute dopušteno je samo za one valute koje nisu bile korištene u niti jednoj
tečajnoj listi.
Za rad sa valutama u glavnom
meniju odabrati opciju "Šifarnici"
"Valute"
Na masci za prikaz valuta
prikazane su šifre i oznake valuta
sa pripadajućim nazivima i
paritetima koji se koriste na
tečajnoj listi. U koloni Valuta
aktivna prikazano je da li će se
pojedina valuta pojaviti na tečajnoj
listi odnosno da li se koristi.
Redni broj valute označava
redoslijed prikaza valuta na
tečajnoj listi. Inicijalno su valute
poredane po šiframa valute od
najmanje prema najvećoj, ali je po želji to moguće promijeniti na način da se izmijeni vrijednost polja
"Redni broj valute na listi". Posljednja tri polja na maski za izmjenu valute omogućuju prilagodbu
prikaza samog ispisa valute. Tako se npr. može pojedina valuta prikazivati podebljano (bold), može
se odabrati boja pisma (fonta) ili boja pozadine cijelog retka valute.
23
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Pritiskom na gumb DODAJ otvara se maska za unos nove valute. Ukoliko korisnik želi da se na
tečajnoj listi prikazuju i zastave zemalja, za svaku novu valutu potrebno je u folder (direktorij)
Zastave, snimiti datoteku koja sadrži sliku željene zastave. Datoteka mora imati naziv koji se sastoji
od šifre valute i oznake valute, a nastavak datoteke je gif. Tako npr., datoteka sa zastavom za Euro
ima naziv "978EUR.gif". Folder Zastave nalazi se u folderu u kojem je program "Mjenjačnica"
instaliran.
Ukoliko ne želite koristiti pojedine valute, potrebno je za njih isključiti opciju "Valuta je aktivna".
Valute za koje je isključena navedena opcija neće se prikazati na maskama za unos tečaja, kao ni
na samoj tečajnoj listi.
Pritiskom na gumb PRIHVATI potvrđuje se unos ili izmjena unesene valute.
Napomena:
Zastave svih zemalja moguće je pronaći na web adresi : http://www.flags.com
Oznake novčanih jedinica moguće je pronaći na web adresi :
http://www.poslovniforum.hr/tp/novac_valuta.asp
3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja
Korisniku se pruža mogućnost korištenja povoljnijih tečaja koji važe za određene minimalne
protuvrijednosti kuna prilikom otkupa ili prodaje strane valute. U slučaju korištenja povoljnijih
tečajeva, isti se prikazuju na tečajnoj listi.
U meniju odabrati opciju "Šifarnici" " Vrste mjenjačkog tečaja ":
U početku je ponuđen samo redovni tečaj. On se ne može brisati niti mijenjati. Inicijalni minimalni
iznos u kunama je 0. To znači da će se sve transakcije bez obzira na iznos raditi po redovnom
tečaju.
U slučaju da korisnik želi nuditi povoljniji tečaj za neke veće iznose, mora ga dodati klikom na
"DODAJ".
24
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
Otvara se maska u kojoj se određuje povoljni tečaj 01. U polje Minimalni iznos u kunama upisuje se
minimalni iznos od kojeg se želi nuditi povoljniji tečaj. Klikom na PRIHVATI, povoljni tečaj je unesen:
Minimalni iznos kuna koji je ovdje unesen označava samo inicijalni iznos koji će se nuditi za svaku
valutu prilikom unosa povoljnijih tečajeva mjenjačnice. Taj je iznos, prilikom unosa tečajne liste,
moguće izmijeniti za svaku valutu posebno. Naravno, može se unijeti više povoljnih tečajeva 02, 03
... ovisno o potrebama korisnika.
Povoljniji tečajevi unose se putem opcije Unos tečajne liste mjenjačnice (detaljnije opisano u
poglavlju "5.2. Tečajna lista mjenjačnice".)
3.3.5. Vrste transakcija
Pozivom opcije "Vrste transakcija" otvara se tabela u kojoj se nalaze sve vrste transakcija koje se
koriste u programu. Kod pokretanja opcije javlja se upozorenje kojim se preventivno upozorava
korisnika da prouči upute jer bi pogrešna izmjena mogla uzrokovati nepravilan rad programa.
25
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Vrijednosti u tabeli mijenjaju se direktnim unosom pri čemu program vrši kontrolu unosa pojedinih
vrijednosti, odnosno ne dozvoljava unos krivih podataka.
Šifra vrste transakcije – propisana vrijednost koju nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili
mijenjati. Unos ove vrijednosti vrši se isključivo zakonskim odredbama i propisanim vrstama
transakcija koje se koriste u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Transakcija aktivna – ukoliko se želi onemogućiti korištenje pojedinih vrsta transakcija, tu se
može isključiti pojedina šifra transakcije. U radu sa programom, pri pokušaju unosa vrste
transakcije koja nije aktivna, program će na to upozoriti te neće dozvoliti takav unos.
Grupa transakcije – vrijednost koja opisno ukazuje na grupu transakcije. Dozvoljene grupe
transakcija propisane su "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja
ovlaštenih mjenjača" ("Narodne novine", br. 115/2003)
Opis transakcije – vrijednost koja opisuje svrhu pojedine transakcije. Opisi transakcija su
također propisani "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih
mjenjača" ("Narodne novine", br. 115/2003)
Akronim – skraćena oznaka transakcije. Ovu vrijednost nije dozvoljeno proizvoljno unositi ili
mijenjati, već je ona također propisana "Uputom za primjenu Odluke o uvjetima i načinu
poslovanja ovlaštenih mjenjača" ("Narodne novine", br. 115/2003)
Oznaka ser. broja – U ovu se kolonu unosi vrijednost koja određuje prefiks za serijske
brojeve pojedinih transakcija. Tako npr. transakcije prodaje valute imaju prefiks "P" dok npr.
transakcije "uplata u kunama – primitak kuna s računa za redovno poslovanje" imaju prefiks
"UP". (Napomena: transakcije otkupa imaju prefiks "O0" iz razloga što programska funkcija
koja dodjeljuje serijski broj transakciji ne može jednoznačno odrediti vrstu transakcije kad bi
prefiks bio samo "O" zbog transakcija čiji serijski brojevi počinju također sa "O" : "OU" ostale
uplate i "OI" ostale isplate)
Oznaka autom. unosa opisa – Vrijednost ove kolone smije biti "D" ili "N". Ukoliko je
vrijednost "D", znači da se prilikom unosa te transakcije polje "Opis" automatski popunjava i
nije ga moguće mijenjati. Ukoliko je vrijednost ove kolone "N", polje "Opis" se također
automatski popunjava, ali ga je moguće izmijeniti po potrebi. Inicijalno je samo kod
transakcija "Ostale uplate" i "Ostale isplate" moguća ručna izmjena opisa. Ovu je kolonu
dozvoljeno mijenjati po potrebi.
Numerička oznaka grupe – Vrijednost ovog polja određuje u koju grupu spada određena
transakcija. Transakcije su svrstane u grupe po slijedećoj tabeli :
Grupa transakcije
Otkup valute
Prodaja valute
Uplate u kunama
Isplate u kunama
Uplate u stranoj gotovini
Isplate u stranoj gotovini
Ostale uplate
Ostale isplate
Vrijednosti za numeričku grupu
100 – 199
200 – 299
300 – 399
400 – 499
500 – 599
600 – 699
700 – 799
800 – 899
Napomena: Preporuka je da se ažuriranje vrsta transakcija u redovnom radu onemogući
putem autorizacija, kako ne bi došlo do slučajne izmjene, a koja može
imati negativne posljedice na rad programa.
26
3. PRVO POKRETANJE I POSTAVKE PROGRAMA
3.3.6. Mjenjačka mjesta
Šifarnik Mjenjačka mjesta služi samo u onim slučajevima kada ovlašteni mjenjač posluje sa više
mjenjačkih mjesta, te ja početkom kalendarskog mjeseca dužan izraditi jedinstveno izvješće o kupnji
i prodaji strane valute za banku.
Prilikom izrade navedenog izvješća, mjenjač ima mogućnost "uvoza" prethodno izvezenih podataka
sa svih mjenjačkih mjesta u kumulativnu tabelu iz koje se izrađuje zbirno izvješće. Prilikom uvoza
podataka u kumulativnu tabelu, korisnik je dužan odabrati za koje mjenjačko mjesto se vrši uvoz.
Prilikom odabira mjenjačkih mjesta, nude se sva ona koja su unesena u šifarnik Mjenjačka mjesta.
Ažuriranje mjenjačkih mjesta vrši se direktno
upisom vrijednosti u tabeli. Svakom mjenjačkom
mjestu potrebno je dodijeliti numeričku šifru i naziv.
Napomena:
Program za izradu kumulativnog izvješća o kupnji i
prodaji strane valute za banku, nije sastavni dio
programa "Mjenjačnica", već je to poseban
program koji se distribuira zajedno sa programom
"Mjenjačnica".
27
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
4. SVAKODNEVNI RAD SA PROGRAMOM
Nakon koraka objašnjenih u točkama 2. i 3., prije samog opisa rada programa, u ovom su poglavlju
ukratko opisani koraci sa kojim se svakodnevno susreću korisnici mjenjačnice.
1. Za početak rada s mjenjačnicom, svakog je dana obavezan unos tečajne liste mjenjačnice
čime se aktiviraju funkcije transakcija u programu i omogućuje daljnji rad.
2. Nakon unosa prve tečajne liste, u blagajnu mjenjačnice potrebno je izvršiti uplatu u kunama.
Kod prve uplate kuna, odabire se vrsta transakcija "OU" (ostale uplate) sa opisom "Početni
saldo" ili transakcija "UP" (primitak kuna s računa za redovno poslovanje). To je početni
iznos kuna sa kojim mjenjač raspolaže i započinje mjenjačko poslovanje ovim programom.
Kod daljnjeg rada, svakodnevno se prije samog početka rada, a nakon formiranja tečajne
liste mjenjačnice, unose transakcije uplate na temelju prodaje valute banci, te ostale
potrebne transakcije same mjenjačnice.
3. Tijekom dana, korisnik vrši niz otkupa i/ili prodaja stranih valuta. U svakom trenutku
tijekom dana program korisniku omogućuje uvid u niz pregleda i izvještaja kako vezanih za
tekući dan, kao npr. Privremeni obračun blagajne (nelimitirani broj kreiranja), stanje blagajne
itd., tako i onih vezanih za datum ili vremenski period unazad, kao npr. Dnevnici otkupa i
prodaje, Obračuni dnevnih blagajni, Pregled transakcija po kriterijima itd..
4. Krajem svakog radnog dana vrši se izrada konačnog obračuna dnevne blagajne. Treba
obratiti pažnju na ograničenja koja nosi sama izrada istoga. Nakon izrade konačnog
obračuna dnevne blagajne, u programu nije više dozvoljeno vršiti transakcije u tom danu.
5. U svakom trenutku tijekom rada programa, moguće je izvršiti prodaju strane valute banci.
Prodaja strane valute banci vrši se neposredno prije odnošenja strane gotovine u banku na
otkup. To znači da ako mjenjač odnosi stranu valutu banci na otkup npr. jednom tjedno,
upravo će i tada u programu izvršiti prodaju strane valute banci. Tom se radnjom obuhvaćaju
sve transakcije od posljednje obavljene prodaje strane valute banci pa do trenutka izrade
prodaje strane valute banci. Potvrdom opcije "Prodaja valute banci" automatski se isplaćuju
sve strane valute iz blagajne mjenjačnice. Takve isplate evidentirane su u popisu transakcija
čiji serijski brojevi počinju sa FG (gotovina) i FC (čekovi koji glase na stranu valutu).
6. Nakon obavljene "Prodaje valute banci", program će automatski ponuditi izradu specifikacije
strane valute i čekova koja se temelji na upravo obavljenoj prodaji strane valute banci.
Specifikacija strane valute i čekova nosi se zajedno stranom valutom u banku na otkup.
28
5. TEČAJNA LISTA
5. TEČAJNA LISTA
Tečajnu listu korisnik je obavezan unijeti svaki radni dan, odnosno, za svaki radni dan mora se
formirati nova tečajna lista (sa novim rednim brojem) bez obzira što se možda broj tečajne liste
banke nije mijenjao (npr. subota, nedjelja ili praznik).
Unos tečajne liste je prva akcija koju je potrebno obaviti u svakom novom radnom danu.
Nakon unosa prve transakcije u radnom danu, tečajnu listu za taj dan više nije moguće
mijenjati niti stornirati, te je stoga preporučeno da se nakon unosa tečajne liste, ista
odštampa i još jednom provjeri njena ispravnost.
Tečajnu listu mjenjačnice moguće je formirati na dva načina:
1. Automatski, na osnovu prethodno unesene tečajne liste banke
2. Ručnim unosom vlastitih tečajeva (redovnih i povoljnijih)
5.1. TEČAJNA LISTA BANKE
Tečajna lista bake se unosi u onim slučajevima kada korisnik želi na temelju iste formirati vlastite
tečajeve. Nakon što je korisnik unio tečajnu listu banke, program mu omogućuje da na temelju iste,
automatski formira vlastite tečajeve. Automatsko formiranje opisano je kasnije u ovom poglavlju .
Tečajnu listu banke moguće je unijeti na dva načina :
1. Ručni unos
2. Punjenje tečajeva banke iz formatirane datoteke
5.1.1. Ručni unos
Vrši se ručnim unosom vrijednosti tečajeva banke u tabelu.
U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Unos tečajne liste banke":
Svi potrebni podaci za unos nalaze se na svakoj
tečajnoj listi koju ispostavlja pojedina banka:
Šif.Val. – šifra pojedine valute
Ozn.Val. – slovčana oznaka valute
Jedinica – paritet određene valute
Kupov. tečaj – kupovni tečaj valute
Prod. tečaj – prodajni tečaj valute
U tabeli je potrebno ručno unijeti (prepisati)
tečajeve za pojedine valute. Iako se mjenjačnica
bavi samo otkupom, obavezan je unos i
kupovnog, i prodajnog tečaja.
Nakon unosa svih tečajeva kliknuti na ZATVORI.
29
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Slijedeći je korak formiranje tečajne liste na
osnovu unesenih tečajeva banke. U meniju
odabrati opciju "Tečajna lista" "Automatsko
formiranje vlastitih tečajeva".
U masci Formiranje tečajeva mjenjačnice određuju se postoci umanjenja kupovnog tečaja i uvećanja
prodajnog tečaja za pojedinu valutu i za pojedine vrste tečaja (redovni, povoljni01, povoljni02, ...
poglavlje "3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja").
Postoci umanjenja, odnosno uvećanja, mogu biti različiti za pojedine valute (ne moraju biti svi
jednaki kao na primjeru). Vrijednosti postotaka moguće je mijenjati jedino ako je to omogućeno u
postavkama programa (pogledati "Postavke programa").
U slučaju više povoljnijih tečajeva (3.3.4. Vrste mjenjačkog tečaja), potrebno je formirati tečaj za
svaku vrstu posebno (na slici polje "Odaberite vrstu tečaja za formiranje"). Povoljniji tečaj se može, a
i ne mora odrediti za sve valute, ovisno o potrebama korisnika.
Ako korisnik odredi više povoljnijih tečajeva, onda ne može odrediti povoljniji tečaj "02" ako
prethodno nije unijo povoljniji tečaj "01" za istu valutu. Isto tako povoljni tečaj "01" ne smije
biti povoljniji od "02".
30
5. TEČAJNA LISTA
Klikom na PRIHVATI otvara se prozor
("Tečajna lista mjenjačnice") u kojemu
su prikazane vrijednosti tečajeva
izračunate na osnovi prethodnog
umanjenja/uvećanja
za
odabrani
postotak po svakoj valuti.
U okviru "Tečajna lista mjenjačnice"
mogu se obaviti još pojedine izmjene
ako korisnik ima potrebu za istim:
Kolone:
Šif.Val. – šifra valute
Ozn.Val. – slovčana oznaka valute
Paritet – paritet za pojedinu valutu
Kupovni tečaj – kupovni tečaj umanjen za prethodno definiran postotak
Prodajni tečaj – prodajni tečaj uvećan za prethodno definirani postotak
Min. iznos kn za povoljniji tečaj – vrijedi samo za definirane povoljnije tečajeve, kod
redovnog je 0,00. Predstavlja minimalan iznos u kunama od kojeg će se primjenjivati
pojedini povoljniji tečaj
Oznaka upisa tečaja – prilikom formiranja tečajne liste, za povoljnije tečajeve, mogu se
odabrati samo određene valute. Ako se pojedina valuta iz nekog razloga želi izostaviti, sa
maske za unos potrebno je ukloniti kvačicu uz navedenu valutu
Kao i u prethodnom koraku, u slučaju da je korisnik odredio povoljnije tečajeve, tada mora formirati
tečaj za svaki posebno (polje "Odaberite vrstu tečaja"). Povoljniji tečaj se može i ne mora unijeti za
sve valute, ovisno o potrebama i odluci korisnika.
Kada je korisnik unio sve tečajeve za pojedinu vrstu tečaja, klikom na PRIHVATI vrši se unos
tečajeva odabrane vrste. Otvara se lista na kojoj je prikazana konačna tečajna lista. Podešavanje
izgleda tečajne liste objašnjeno je u poglavlju 3.2 Postavke programa.
Napomena: Ukoliko je korisnik potvrdio unos odabranog povoljnijeg tečaja za označene valute, taj
povoljniji tečaj više nije moguće ukloniti sa tečajne liste. Ukoliko korisniku ne odgovara unesena
vrijednost povoljnijeg tečaja za određenu valutu, moguće je postaviti minimalnu vrijednost u kunama
na neku veliku vrijednost čime bi u praksi onemogućio njegovu primjenu. Druga solucija je
storniranje tečajne liste i unos nove sa ispravnim vrijednostima.
31
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
5.1.2. Punjenje tečajeva iz datoteke
Ako banka sa kojom korisnik posluje formira tečajnu listu i dozvoljava njeno učitavanje s Interneta (ili
nekog drugog medija) u obliku formatirane datoteke, tada je moguće puniti tečaj na osnovu tečajeva
iz datoteke koju je korisnik prethodno učitao sa Interneta.
Postupak je slijedeći (vrijedi samo za one banke koje na Internetu imaju tečajnu listu u formatiranom
zapisu – TXT ili XML):
Spojiti se na Internet stranicu željene banke
Na glavnoj stranici potražiti link tečajne liste banke i kliknuti na njega
Otvara se prozor u kojem je prikazana tečajna lista banke, na ekranu potražiti "Formatirani
zapis" ili "Tečajna lista u txt formatu" ili slično, ovisno o banci, i kliknuti
Nakon što je odabrana tečajna lista prikazana, iz menija odabrati "File" "Save As" i odrediti
direktorij ili lokaciju na računalu u kojem će datoteka tečajne liste biti spremljena (koja se
definira već u postavkama programa u masci "Datoteke").
Napomena: Preuzimanje tečajne liste banke u obliku formatirane datoteke ovisi o izvedbi Internet
stranica banke. U slučaju problema sa preuzimanjem formatirane datoteke tečajne liste banke sa
Internet stranica, preporučuje se potražiti pomoć kod banke.
Nakon uspješnog spremanja formatirane datoteke tečajne
liste, može se prijeći na rad u programu "Mjenjačnica"
U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Punjenje tečajeva
banke iz datoteke" (slika lijevo).
Pritiskom na "Odabir datoteke tečajne liste" otvara se maska u
kojoj je potrebno potražiti i odabtati preuzetu datoteku tečajne
liste sa Interneta. Ukuliko ste prilikom preuzimanja datoteke istu
spremili u folder koji je u postavkama podešen za tečajne liste
banke (Postavke->Datoteke) onda će Vam se taj folder
automatski otvoriti prilikom odabira datoteke tečajne liste.
Formatirane datoteke nekih banaka ne sadrže datum važenja pa je u tim slučajevima datum važenja
potrebno unijeti u odgovarajuće polje na masci za unos. Klikom na PRIHVATI program prikazuje upit
sa pročitanim podacima o tečajnoj listi banke čiji se tečajevi žele napuniti. Potvrdnim odgovorom na
upit prihvaćamo ponuđenu tečajnu listu i automatsko punjenje kreće. Nakon uspješnog punjenja
tečajeva banke, program prikazuje poruku u uspješnosti punjenja te nakon toga otvara prozor za
automatsko formiranje vlastitih tečajeva (tečajeva mjenjačnice) opisan u prethodnom poglavlju.
Pravila formiranja vlastite tečajne liste iz tečajeva banke opisana su u prethodnom poglavlju.
32
5. TEČAJNA LISTA
5.2. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE
Kod direktnog unosa vlastite tečajne liste, korisnik sam određuje tečaj (kupovni i prodajni), neovisno
o tečaju banke. U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Unos tečajne liste mjenjačnice":
Otvara se maska "Tečajna lista mjenjačnice":
Tečajevi za pojedinu valutu
mogu se ručno unositi i
mijenjati. U slučaju da korisnik
koristi više vrsta tečajeva
(redovni, povoljniji01, ...), mora
svakog unijeti posebno. Pravila
popunjavanja ovog okvira ista
su kao i kod formiranja tečajeva
mjenjačnice
na
osnovu
tečajeva banke i opisana su u
poglavlju "4.1.1. Ručni unos".
Polje "Broj tečajne liste"
dozvoljeno je za unos samo
prilikom prvog unosa tečajne
liste, kako bi korisnik nastavio
pravilan slijed do tad korištenih
tečajnih listi. Nakon prvog
unosa, broj tečajne liste
automatski se izračunava i nije
ga moguće više mijenjati.
Ukoliko
mjenjačnica
od
stranaka naplaćuje proviziju
(što ovisi o ugovoru sa
bankom), u okviru Provizija
mjenjačnice moguće je upisati
postotak provizije i minimalni
iznos provizije u kunama.
Minimalni iznos provizije u kunama korisna je opcija ukoliko se želi osigurati minimalna provizija kod
situacija gdje ima puno otkupa malih iznosa.
Postotak provizije i minimalni iznos provizije moguće je mijenjati samo ako je to u postavkama
dozvoljeno (Postavke -> Kontrole) i ako mjenjačnica obavlja samo otkup.
Ukoliko mjenjačnica obavlja otkup i prodaju, onda su unos i izmjena provizije onemogućeni.
Važno:
Konačna maska za unos tečajne liste je uvijek "Tečajna lista mjenjačnice". Sve prethodne
opcije služe samo kao pomoć prilikom formiranja konačnih tečajeva mjenjačnice. Korisnik
može tečajeve direktno unositi pozivom "Tečajna lista" "Unos tečajne liste mjenjačnice",
bez da prethodno koristi pomoćne funkcije.
Ako se vrši samo otkup valute, prodajni tečaj je također obavezno unositi iako se on neće
prikazivati na tečajnoj listi. Razlog tome su ugrađene zakonske kontrole propisane od strane
Hrvatske narodne banke.
33
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Preporuke u radu sa tečajnom listom:
Ako korisnik u radu koristi tečajnu listu banke, tj. vrijednosti tečajeva banke i mjenjača su isti,
poželjno je najprije unijeti tečajnu listu banke (opcija "Tečajna lista" "Unos tečajne liste
banke"), a nakon toga, pomoću opcije "Automatsko formiranje vlastitih tečajeva" formirati
vlastitu tečajnu listu. Postotci umanjenja i uvećanja tečajeva su u ovom slučaju nula.
Ako korisnik vlastitu tečajnu listu formira na način da tečajeve banke umanjuje ili uvećava za
određeni postotak ("ugrađuje proviziju u tečaj"), također je poželjno najprije unijeti tečajnu
listu banke (opcija "Tečajna lista" "Unos tečajne liste banke"), a nakon toga, pomoću
opcije "Automatsko formiranje vlastitih tečajeva" formirati vlastitu tečajnu listu. U tom ju
slučaju, postotke umanjenja kupovnog tečaja i uvećanja prodajnog tečaja, potrebno upisati
za svaku valutu. Upis postotaka se pamti, tako da se uvijek nude zadnje korišteni postoci.
Ukoliko banka na vlastitim Internet stranicama objavljuje tečajnu listu u formatiranom zapisu,
umjesto ručnog unosa, poželjno je tečajnu listu banke preuzeti sa Internet stranica u obliku
datoteke te koristiti opciju "Punjenje tečajeva banke iz datoteke". Takav način unosa puno je
brži od ručnog, a mogućnost greške smanjuje se na minimum.
U danima kada se tečajna lista banke ne mijenja (subote, nedjelje, praznici), a mjenjač je
ipak obavezan unijeti novu tečajnu listu sa novim brojem i datumom ali istim vrijednostima
tečajeva, dovoljno je odabrati opciju "Tečajna lista" "Unos tečajne liste mjenjačnice" i
potvrditi unos jer se vrijednosti tečajeva uvijek pamte od posljednjeg unosa.
Važno :
Nakon što je tečajna lista unesena, poželjno ju je dobro još jednom pregledati. U slučaju
naknadnog otkrivanja greške u tečaju (a prva transakcija je već unesena), tečajnu listu
više nije moguće mijenjati čak ni nakon storniranja svih sprovedenih transakcija od tekućeg
dana!!!
5.3. STORNIRANJE TEČAJNE LISTE MJENJAČNICE
Korisniku se dozvoljava opcija storniranje tečajne liste. Operacija se vrši na sljedeći način:
U meniju odabrati opciju "Tečajna lista" "Storno tečajne liste mjenjačnice":
Prije samog storniranja korisniku se prikazuje okvir u kojem se još jedanput mora potvrditi operacija.
Nakon toga važeća tečajna lista se stornira i mora se formirati nova sa novim rednim brojem.
Ova se opcija koristi samo u slučajevima kada korisnik želi zadržati informaciju o krivo unesenoj
tečajnoj listi. U protivnom, tečajnu je listu moguće ispravljati i mijenjati.
Storniranje i izmjena tečajne liste dozvoljeni su samo ako u tom radnom danu korisnik nije
unio niti jednu transakciju. U protivnom, program javlja slijedeću poruku: "Postoje upisane stavke
koje nisu proknjižene!!! TEČAJNA LISTA NE MOŽE SE STORNIRATI!!!".
34
6. TRANSAKCIJE
6. TRANSAKCIJE
Sve transakcije koje se unose u programu, mogu se pozivati iz menija "Transakcije", direktno
odgovarajućim funkcijskim tipkama ili klikom na odgovarajuću ikonu na alatnoj traci glavne maske
programa.
U opisima pojedinih polja na maskama, podebljanim slovima navedena su ona polja koja se mogu
unositi ili mijenjati. Ostala polja pune se automatski i nije ih moguće mijenjati.
6.1. OTKUP VALUTE
Opcija Otkup valute može se pokrenuti na tri načina:
1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Otkup valute"
2. Funkcijskom tipkom F5
3. Na alatnoj traci odabirom ikone "Otkup" (ako je prethodno u postavkama određen prikaz
alatne trake)
Opis polja:
Serijski broj potvrde – puni se automatski. Svake poslovne godine počinje od 1
Stanje blagajne (kn) – puni se automatski. Prikazuje iznos stanja blagajne u kn u trenutku
vršenja otkupa.
Vrsta transakcije – određuje se vrsta transakcije koja se u određenom trenutku obavlja
odnosno izbor otkupa gotovine ili čekova (moguć brzi izbor strjelicama)
Provizija – puni se automatski na osnovu provizije koja je unesena prilikom unosa tečajne
liste.
35
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Oznaka rezidentnosti – mogući odabir je Rezident ili Nerezident, ovisno o klijentu (inicijalno
je ponuđena vrijednost koja je definirana u postavkama programa). Promjena ove vrijednosti
vrši se tipkom F12 ili putem miša.
Oznaka platnog instrumenta u kunama – puni se automatski (GOT)
Šif. Val. – šifra valute koja se otkupljuje (dozvoljen izbor tipkom F4 sa bilo koje polja na
maski)
Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski na osnovu šifre valute)
Iznos u valuti – iznos valute koja se otkupljuje
Tečaj – prikazuje se tečaj mjenjačnice za određenu valutu. U slučaju korištenja povoljnijih
tečajeva, kada protuvrijednost u kunama izračunata po redovnom tečaju prijeđe minimalnu
vrijednost određenog povoljnijeg tečaja, povoljniji tečaj se nudi automatski, i nova
protuvrijednost u kunama se izračunava po odgovarajućem povoljnijem tečaju.
Protuvrijed. (kn) – protuvrijednost određene valute u kunama bez provizije
Provizija (kn) – iznos provizije mjenjača u kunama
Za isplatu – protuvrijednost određene valute u kunama umanjena za proviziju (iznos za
isplatu) – isti iznos je prikazan na velikom polju u gornjem desnom uglu okvira radi boljeg
uočavanja. Ukoliko se želi vidjeti koliki je iznos valute potrebno promijeniti, a da se dobije
željeni iznos kuna, moguće je to obaviti na način da se željni iznos kuna upiše u polje "Za
isplatu" i izaći strelicom na tipkovnici (desno) iz polja. U tom se trenutku izračunava iznos
strane valute za uneseni iznos kuna.
Stranka daje – inicijalno se automatski napuni sa iznosom strane valute za otkup, međutim,
ukoliko je stranka dala veći iznos u valuti nego što želi promijeniti, u ovo se polje upisuje
točan iznos koji je stranka dala. Temeljem tog iznosa program će na dnu glavne maske
ispisati koliko je potrebno isplatiti strane valute zajedno sa iznosom kuna.
Opis transakcije – puni se automatski (dozvoljena je i izmjena ako je u tabeli Vrsta
transakcija u polju "Oznaka automatskog unosa opisa" postavljeno na N )
Serijski broj tiskanog obrasca – u uvjetima normalnog poslovanja se ne popunjava, a u
slučaju da mjenjač iz razloga više sile nije u mogućnosti koristiti program ili računalo, izdaju
se tiskani obrasci banke, a kasnije kod unosa istih transakcija u program, u to se polje
upisuje serijski broj iskorištenog tiskanog obrasca.
Ostali podaci – Ime i Prezime; Zemlja; Br. dokum.; Serijski brojevi novčanica ili čekova –
nisu obavezni za unos, međutim ovlašteni mjenjač dužan je voditi računa o obavezama koje
su propisane odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca.
Ukoliko korisnik bilo gdje na maski pritisne tipku F4,
otvara se prozor sa popisom stranih valuta i pripadajućih
oznaka. Strelicom je potrebno pozicionirati se na željenu
valutu i pritisnuti tipku Enter ili jednostavno dva puta
kliknuti na željenu valutu. Prozor sa valutama se zatvara,
pojavljuje se ponovno maska za otkup, a kursor se
automatski pozicionira na polje za unos iznosa u valuti.
Ugrađene kontrole :
•
•
•
•
36
Nedozvoljen unos neispravne šifre valute
Opis je obavezan
Iznos gotovine u kunama se kontrolira (blagajna ne može biti u minusu)
U slučaju da je u toku dana bilo prodaje valute, program ne dozvoljava obračunavanje
provizije
6. TRANSAKCIJE
•
•
•
Kontrolira se unos serijskog broja tiskanog obrasca. Nije dozvoljen unos već unesenog
tiskanog obrasca.
Ukoliko se vrši otkup čekova, serijski broj čeka/čekova je obavezan
Iznos strane valute koji stranka daje ne može biti manji od iznosa koji se želi promijeniti
6.2. PRODAJA VALUTE
Opcija Prodaja valute može se pokrenuti na tri načina:
1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Prodaja valute"
2. Funkcijskom tipkom F6
3. Na alatnoj traci odabirom ikone "Prodaja" (ako je prethodno u postavkama određen prikaz
alatne trake)
Opis polja:
Serijski broj potvrde – puni se automatski
Stanje blagajne (valuta) – puni se automatski nakon unosa šifre valute. Prikazuje stanje
upisane valute u trenutku vršenja prodaje valute.
Vrsta transakcije – određuje se vrsta transakcije koja se u određenom trenutku obavlja
(moguć brzi izbor).
Provizija – postotak definirane provizije (kod prodaje valute je uvijek nula!)
Oznaka rezidentnosti – mogući izbori su Rezident ili Nerezident, ovisno o klijentu mjenjača
(inicijalno je ponuđena vrijednost koja je definirana u inicijalnim postavkama)
Oznaka platnog instrumenta u kunama – puni se automatski (GOT)
37
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Šif. Val. – šifra valute koja se prodaje (postupak izbora tipkom F4 jednak je kao i kod otkupa
valute, a opisan je u prethodnom poglavlju)
Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski na osnovu šifre valute)
Iznos u valuti – iznos valute koja se prodaje
Tečaj – prikazuje se tečaj mjenjačkog mjesta za određenu valutu. Pravila primjene povoljnijih
tečajeva vrijede kao što je i opisano kod otkupa valute.
Protuvrijed. (kn) – protuvrijednost određene valute u kunama bez provizije
Provizija (kn) – iznos provizije kod prodaje valute uvijek je 0,00.
Za uplatu (kn) – protuvrijednost određene valute u kunama (iznos za uplatu) – isti iznos je
prikazan na velikom polju u gornjem desnom uglu okvira
Stranka daje – inicijalno se automatski napuni nakon unosa iznosa strane valute sa
izračunatom protuvrijednosti u kunama, međutim, ukoliko je iznos kuna za uplatu ručno
izmijenjen, onda se automatski mijenja i polje iznosa koji stranka dalje. Temeljem tog iznosa
program će na dnu glavne maske ispisati koliko je potrebno isplatiti strane valute i koliko je
ostatak kuna za vratiti (isplatiti).
Opis transakcije – puni se automatski (dozvoljena je i izmjena ako je u tabeli Vrsta
transakcija u polju "Oznaka automatskog unosa opisa" postavljeno na N )
Serijski broj tiskanog obrasca – u uvjetima normalnog poslovanja se ne popunjava, a u
slučaju da mjenjač iz razloga više sile nije u mogućnosti koristiti program ili računalo, izdaju
se tiskani obrasci banke, a kasnije kod unosa istih transakcija u program, u to se polje
upisuje serijski broj tiskanog obrasca. Dakle, u navedenom se slučaju prijavljuje u program
sa datumom kad je mjenjač bio onemogućen raditi na programu, te doslovno unašati
transakcije kao da se one u tom trenutku dešavaju.
Ostali podaci – Ime i Prezime; Zemlja; Br. dokum.; Serijski brojevi novčanica – nisu
obavezni za unos, međutim ovlašteni mjenjač dužan je voditi računa o obavezama koje su
propisane odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca.
Ugrađene kontrole :
•
•
•
•
•
•
38
Nedozvoljen unos neispravne šifre valute
Opis je obavezan
Iznos strane gotovine u blagajni se kontrolira (devizna blagajna ne može biti u minusu)
U slučaju da je u toku dana bilo otkupa valute sa naplatom provizije, program ne dozvoljava
prodaju valute.
Kontrolira se unos serijskog broja tiskanog obrasca. Nije dozvoljen unos već unesenog
tiskanog obrasca.
Iznos kuna koji stranka daje ne može biti manji od izračunate protuvrijednosti u kunama.
6. TRANSAKCIJE
6.3. UPLATE I ISPLATE U KUNAMA
Opcija "Uplate i isplate u kunama" može se pokrenuti na tri načina:
1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Uplate i isplate u kunama"
2. Funkcijskom tipkom F7
4. Na alatnoj traci odabirom ikone "Up/Is Kn" (ako je prethodno u postavkama određen prikaz
alatne trake)
Za uplatu kuna temeljem prodaje strane valute
banci, koristi se šifra transakcije "UL" ili "UA",
ovisno o tome da li mjenjač obavlja samo otkup ili
otkup i prodaju valute.
Za ostale uplate ili isplate, potrebno je pogledati
sve ponuđene vrste transakcija iz šifarnika
(pritiskom na tipku F4 na polju šifra transakcije) te
odabrati odgovarajuću. Ukoliko niti jedan opis ne
odgovara namjeni transakcije koju mjenjač želi
obaviti, potrebno je odabrati šifru "OU" (ostale
uplate) ili "OI" (ostale isplate) i u opisu upisati
namjenu transakcije.
Opis polja:
Serijski broj dokumenta – puni se automatski
Šifra – šifra vrste transakcije koja se obavlja (dozvoljen izbor sa tipkom F4)
Opis – puni se automatski na osnovu šifre vrste transakcije, a moguća je i izmjena
Oznaka platnog instrumenta – puni se automatski (GOT)
Iznos u kunama – iznos u kunama koji se uplaćuje/isplaćuje
Ukoliko korisnik prilikom unosa šifre transakcije odabere izbor tipkom F4, otvara se prozor sa
popisom mogućih transakcija i pripadajućih šifri. Strelicom je potrebno pozicionirati se na
željenu transakciju i pritisnuti tipku Enter čime se prozor zatvara i pojavljuje se ponovno
maska za uplate i isplate u kunama, a kursor se automatski pozicionira na slijedeće polje za
unos.
Ugrađene kontrole :
•
•
•
Nedozvoljen unos neispravne šifre transakcije
Opis je obavezan
Prilikom isplata, kontrolira se da li ima dovoljno kuna u blagajni (blagajna ne smije ići u
minus)
Napomena: Prva transakcija koju mjenjač unosi u programu je transakcija "OU" (ostale uplate) sa
opisom "Početni saldo" ili transakcija "UP" (primitak kuna s računa za redovno poslovanje). To je
početni iznos kuna sa kojim mjenjač započinje mjenjačko poslovanje ovim programom.
39
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
6.4. UPLATE I ISPLATE U STRANOJ VALUTI
Opcija "Uplate i isplate u stranoj valuti" može se pokrenuti na dva načina:
1. Na glavnom meniju odabrati "Transakcije" "Uplate i isplate u stranoj valuti"
2. Funkcijskom tipkom F8
Opis polja:
Serijski broj dokumenta – puni se automatski
Šifra – šifra vrste transakcije koja se obavlja (dozvoljen izbor tipkom F4, a postupak je isti
kao i kod uplata i isplata u kunama)
Opis – puni se automatski na osnovu šifre vrste transakcije
Ozn. platnog instr. u stranoj valuti – puni se automatski na osnovu šifre transakcije (moguć
izbor ako je šifra transakcije OU ili OI – ostale uplate i ostale isplate)
Šif. Val. – šifra valute za koju se vrši uplata/isplata (dozvoljen izbor tipkom F4 na isti način
kao i kod otkupa i prodaje valute)
Ozn. Val. – oznaka valute (puni se automatski na osnovu šifre valute)
Iznos u valuti – iznos u valuti za koji se vrši uplata/isplata
Tečaj – puni se automatski temeljni kupovni tečaj mjenjačkog mjesta za određenu valutu.
Polje Tečaj dozvoljeno je ručno unositi samo u transakciji FN – Uplata u stranoj gotovini –
Primitak strane gotovine s drugog mjenjačkog mjesta istog ovlaštenog mjenjača (tečaj se
unosi ručno)
Iznos (kn) – protuvrijednost iznosa u valuti za koji se vrši uplata/isplata
Ugrađene kontrole :
•
•
•
•
40
Nedozvoljen unos neispravne šifre transakcije
Opis je obavezan
Prilikom isplata, kontrolira se da li ima dovoljno strane valute u blagajni (devizna blagajna ne
smije ići u minus)
Transakcije FC – Isplata u stranoj gotovini – Odnošenje čekova koji glase na stranu valutu u
banci na otkup i FG – Isplata u stranoj gotovini – Odnošenje strane gotovine banci na otkup,
ne unose se kroz ovu masku, već se iste automatski unose kroz opciju "Prodaja strane valute
banci". Kod pokušaja unosa vrste transakcija FC ili FG, program će na to upozoriti.
6. TRANSAKCIJE
6.5. STORNO TRANSAKCIJE
Pomoću ove opcije moguće je vršiti storniranje određenih transakcija.
Opcija Storno transakcije može se pokrenuti na tri načina:
1. Na glavom meniju odabrati "Transakcije" "Storno transakcije"
2. Funkcijskom tipkom F11
3. Odabirom opcije "Storno" iz maske za pregled i ispis transakcija
Opis polja:
Vrsta storna – prije storniranja mora se odrediti vrsta
storna (dozvoljene opcije su: Storno na zahtjev stranke i Pogrešan
unos)
Serijski broj dokumenta koji se stornira – unosi se
serijski broj transakcije koje se želi stornirati
Klikom na PRIHVATI željena se transakcija stornira. Program
omogućuje storniranje samo onih transakcija koje su unesene
tokom dana, a konačni obračun dnevne blagajne još nije izrađen. Ukoliko storniranjem pojedine
transakcije blagajna za određenu valutu pokušava ići u minus, storno je onemogućen.
6.6. PRODAJA STRANE VALUTE BANCI
Opcija "Prodaja strane valute banci" poziva se neposredno prije odnošenja strane gotovine i čekova
u banku na otkup, a obavlja isplatu navedene valute iz blagajne mjenjača. Pozivom ove opcije otvara
se maska na kojoj su prikazane sve strane valute čiji je saldo u blagajni veći od nula, i to posebno za
stranu gotovinu, a posebno za strane čekove (slika dolje).
Kolona "Iznos za isplatu u stranoj valuti" prikazuje razliku otkupa i prodaje nastalu od posljednjeg
odnošenja te valute u banku na otkup. Navedeni iznos za isplatu program automatski izračunava, a
moguće ga je mijenjati jedino ako je to u postavkama programa omogućeno (Postavke->Kontrole).
41
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Korisniku je također dozvoljeno mijenjati vrijednost tečaja (tečaj po kojem će banka otkupiti
navedenu valutu) i postotak provizije za koji banka dodatno odobrava mjenjača na iznos valute
donesen u banku. Ukoliko je u postavkama programa tako podešeno, program će automatski na
ovoj masci nuditi trenutno uneseni kupovni tečaj banke (pogledati postavke programa - odjeljak
Kontrole). U protivnom, nudi se temeljni kupovni tečaj mjenjača. Važno je da u koloni "Kupovni tečaj
banke" bude uvijek onaj tečaj po kojem će banka stvarno otkupiti stranu valutu, jer će u protivnom
nastati tečajne razlike koje se prikazuju na slijedećem obračunu dnevne blagajne.
Postotak provizije automatski se nudi na temelju vrijednosti postavljenih u postavkama programa, a
moguće ga je ovdje mijenjati samo ako je za to uključena dozvola (pogledati postavke programa odjeljak Banka - Odobrena provizija banke).
Kolona "Isplata valute" pokazuje koje su sve strane valute i platni instrumenti odabrani za isplatu.
Ukoliko je u postavkama programa tako podešeno (pogledati Postavke programa odjeljak Kontrole),
moguće je proizvoljno odabrati koje će valute mjenjač odnijeti u banku, a koje će ostaviti u blagajni
za daljnju prodaju (Ova je opcija interesantna samo onim mjenjačima koji vrše i otkup i prodaju
valute).
Ukoliko je iznos pojedine strane valute koja se isplaćuje izmijenjen, odnosno umanjen, program će
ostatak iznosa pribrojiti izračunatom iznosu za isplatu kod prve slijedeće prodaje valute banci.
Važno je napomenuti da program kontrolira saldo pojedine valute u blagajni, te onemogućuje isplatu
za pojedinu valutu ako je izračunati iznos za isplatu (razlika otkupa i prodaje) veći od iznosa te valute
u blagajni (npr. mjenjač je u međuvremenu isplatio određeni iznos pojedine valute u svrhu posudbe
drugom mjenjačkom mjestu pa je saldo u blagajni nedovoljan).
Isto tako program onemogućuje isplatu u slučaju da je izračunati iznos za isplatu negativan, tj.
prodaja valute bila je veća od otkupa (ako je mjenjač u toku rada izvršio uplatu valute u blagajnu, te
je svu tu valutu prodao strankama).
Napomena:
• Valute čiji je saldo u blagajni jednak nuli, ne prikazuju se u tabeli (npr. nije bilo transakcija po
pojedinoj valuti, ili je iznos otkupa bio jednak iznosu prodaje za pojedinu valutu
• Ukoliko je program prikazao valutu, ali je detektirao nemogućnost njene isplate iz gore
navedenih razloga, ta ja valuta prikazana crvenom bojom i nije ju moguće isplatiti !!!
Ako je sve u redu, tj. isplata odabranih valuta je moguća, pritiskom na gumb "PRIHVATI", program
pita korisnika za potvrdu čime se potvrđuje unos svih odabranih valuta za isplatu. Po upisu
transakcije isplate stranih valuta, program ispisuje isplatnicu sa popisom svih isplaćenih valuta i to
posebno za gotovinu, a posebno za strane čekove. Navedenu isplatnicu moguće je uvijek ponovno
ispisati grupno ili pojedinačno pošto se isplata svake valute i platnog instrumenta upisuje zasebno sa
vlastitim serijskim brojem.
Po uspješno izvršenoj isplati odabranih valuta, program automatski nudi izradu specifikacije strane
gotovine i čekova koji glase na stranu valutu.
Dnevnike otkupa i prodaje moguće je odštampati odabirom opcije "Dnevnici otkupa i prodaje" iz
menija "Izvješća".
Napomena:
Gore opisani proces prodaje strane valute banci, tj. isplate strane valute u svrhu odnošenja u
banku na otkup, moguće je obavljati po potrebi mjenjača, ovisno o ugovoru između mjenjača i
banke s kojom isti posluje (To može npr. biti jednom tjedno, a može biti i više puta dnevno).
42
6. TRANSAKCIJE
6.6. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE
Pomoću ove opcije izrađuje se obračun dnevne blagajne. Funkcija se može pozivati na dva načina:
1. Privremeni obračun dnevne blagajne
2. Konačni obračun dnevne blagajne
I privremeni i konačni obračun pozivaju se na slijedeći način:
"Transakcije" "Izrada obračuna dnevne blagajne"
Opis opcija:
Odabir vrste obračuna – može se odabrati: Privremeni obračun dnevne blagajne i Konačni
obračun dnevne blagajne. Privremeni obračun dnevne blagajne može se pozivati više puta u
toku dana i služi za kontrolu i uštimavanje blagajne, dok je konačni obračun moguće izraditi
samo jednom, nakon zadnje unesene transakcije u radnom danu. Izradom konačnog
obračuna dnevne blagajne, u tekućem danu program više ne dozvoljava upis
transakcija.
Kolone:
Šif.Val. – Šifra valute (puni se automatski)
Ozn.Val. – Oznaka valute (puni se automatski)
Naziv valute – Puni naziv valute (puni se automatski)
Gotovina – Ručni unos, stvarno stanje gotovine u blagajni
Čekovi – Ručni unos, stvarno stanje čekova u blagajni
Stvarno stanje kuna u blagajni: Na temelju prebrojenog iznosa kuna po platnim
instrumentima, vrši se kontrola prikazanog stanja blagajne po pojedinoj valuti. Ako sve štima,
43
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
prikazani iznos mora biti jednak prebrojenom iznosu iz blagajne. Ukoliko iznosi za pojedinu
valutu nisu jednaki, potrebno je prebrojeni iznos upisati u odgovarajuću kolonu kako bi se
ispravno prikazao u izvješću "Obračun dnevne blagajne".(kolona Stvarno stanje blagajne)
Gotovina
Čekovi građana (onemogućeno polje)
Slipovi po debitnim karticama (onemogućeno polje)
Slipovi po kreditnim karticama (onemogućeno polje)
6.6.1. Privremeni obračun dnevne blagajne
Izrada privremenog obračuna, za razliku od konačnog, dozvoljena je više puta tijekom radnog dana.
Izrada privremenog obračuna služi samo za kontrolu i eventualno uštimavanje blagajne.
Nakon izrade privremenog obračuna prikazuje se lista sa Obračunom dnevne blagajne na kojoj je
crvenom bojom ispod naslova naznačeno da se radi o privremenom obračunu.
Posebna se pažnja mora pridavati kolonama "Konačno stanje" (prema izračunu programa), "Stvarno
stanje" (ručno uneseno stanje) i "Razlika".
6.6.2. Konačni obračun dnevne blagajne
Nakon što je zadnja transakcija u radnom danu unesena, vrši se izrada konačnog obračuna dnevne
blagajne. Nakon izrade konačnog obračuna dnevne blagajne, daljnji rad sa transakcijama u tom
radnom danu je onemogućen. Ako korisnik nakon obračuna dnevne blagajne želi unijeti tečajnu listu
važeću za naredni radni dan, to može učiniti na način da se odjavi iz programa i ponovno prijavi, ali
sa datumom narednog radnog dana, čime mu program omogućuje unos nove tečajne liste.
Nakon izrade konačnog obračuna prikazuje se lista sa Obračunom dnevne blagajne koju je moguće
odštampati na štampaču. Sve prethodno izrađene obračune dnevnih blagajni moguće je
pregledavati i štampati iz opcije "Obračun dnevne blagajne" iz menija "Izvješća" opisane u poglavlju
6.
Ugrađene kontrole :
•
•
44
Provjera da li je bilo transakcija u toku radnog dana
Ukoliko je tako definirano u Postavkama programa pod Ostalo>Upozorenja, program
provjera da li je u toku radnog dana izrađena prodaja strane valute banci. Ako nije bilo
prodaje valute banci, program će na to upozoriti.
7. IZVJEŠĆA
7. IZVJEŠĆA
U izborniku Izvješća omogućen je pregled svih transakcija i stanja (trenutnih i prošlih) po određenim
kriterijima.
7.1. TEČAJNA LISTA MJENJAČNICE
Omogućuje pregled tečajne liste mjenjačnice, trenutne ili arhivske:
Izvješća Tečajna lista mjenjačnice:
Opis opcija:
Trenutno važeća tečajna lista – Prikazuje trenutno važeću tečajnu listu
Datum važenja tečajne liste (potrebno unijeti željeni datum na koji je vrijedila tečajna lista) ;
Prikazuje tečajnu listu za traženi datum važenja iste
Tečajna lista broj (potrebno unijeti broj tečajne liste i godinu) – Prikazuje tečajnu listu za
traženi broj i godinu važenja
Klikom na Pregled izvršava se operacija prikaza tečajne liste.
Ukoliko je tražena tečajna lista stornirana, ispod glavnog naslova tečajne liste prikazuje se poruka
crvene boje koja ukazuje da je tečajna lista stornirana.
Prikaz same tečajne liste prilagodljiv je prema potrebi korisnika, a svi načini i kombinacije prilagodbe
prikaza opisani su u poglavlju 3.2 Postavke programa -> Tečajna lista.
Ukoliko korisnik vrši samo otkup valute, prodajni tečaj se ne prikazuje na listi, a u slučaju korištenja
povoljnijih tečajeva, isti se prikazuju u istom stupcu kao i redovni tečaj, s time da je u desnom stupcu
naznačen minimalni iznos u kunama od kojeg povoljniji tečaj vrijedi.
45
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.2. PREGLED I ISPIS BLAGAJNIČKIH POTVRDA
Uz pomoć ovog pregleda moguće je imati uvid u sve transakcije koje su obavljene za određeni
vremenski period.
Opcija Pregled i ispis blagajničkih potvrda može se pokrenuti na tri načina:
1. Na glavom meniju odabrati "Izvješća" "Pregled i ispis blagajničkih potvrda"
2. Funkcijskom tipkom F9
3. Na alatnoj traci odabirom ikone "Pregled" (ako je prethodno u postavkama određen prikaz
alatne trake)
Opis polja:
Od – odabire se ili upisuje datum od kojeg se žele prikazati tražene transakcije
Do – odabire se ili upisuje datum do kojeg se žele prikazati tražene transakcije
Pritiskom na komandu "OSVJEŽI PRIKAZ" pokreće se pretraga za zadani period (od datuma
do datuma transakcije)
Serijski broj dokumenta – koristi se za funkciju pozicioniranja (npr. ako za zadani period
pretrage postoji velik broj transakcija, a korisnik zna serijski broj dokumenta može ga upisati
kako bi se prije i lakše pozicionirao na traženu transakciju)
Opcija Pregled ili dupli klik miša na odabranu transakciju prikazuje izgled odabrane transakcije u
obliku dokumenta za štampu. Tako odabrani dokument moguće je ponovno odštampati pritiskom
na gumb ISPIS ili odustati od akcije pritiskom na gumb ZATVORI.
Opcija ISPIS – pokreće ispis odabrane transakcije na štampaču
Napomena:
Kao kontrola radi izbjegavanja zlouporabe ponovnog štampanja istih potvrda, svako se
štampanje potvrde o otkupu ili prodaji pamti, te se pregled broja odštampanih potvrda o otkupu i
prodaji može dobiti u izvješću "Broj ispisivanja potvrda".
46
7. IZVJEŠĆA
Opcija Storno – omogućuje storniranje odabrane transakcije. Otvara se prozor za storno sa već
popunjenim poljem serijskog broja transakcije. Pravila storniranja opisana su u poglavlju 5.5. Storno
transakcije.
7.3. BLAGAJNIČKI DNEVNIK
Izrađuje se izvještaj "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija".
Izvješća Blagajnički dnevnik:
U okviru Odabir prikaza, moguće je birati jednu od triju opcija:
•
•
•
Posljednji blagajnički dnevnik - gdje se dobija prikaz blagajničkog dnevnika za transakcije
nastale u posljednjem radnom danu
Blagajnički dnevnik na dan - upisuje se datum za blagajnički dnevnik
Blagajnički dnevnik broj - ukoliko je poznat točan broj blagajničkog dnevnika za kojeg se želi
dobiti pregled, u ovo se polje upisuje isti
Klikom na dugme PREGLED formira se izvještaj u formatu za ispis, a klikom na ZATVORI
jednostavno se izlazi iz ove maske.
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Redni broj transakcije
Vrijeme transakcije
Opis transakcije
Serijski broj
Valuta
Tečaj
Platni instrument u stranoj
gotovini
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Primici u stranoj gotovini
Izdaci u stranoj gotovini
Platni instrument u kunama
Primici u kunama
Izdaci u kunama
Provizija u kunama
Izvještaj "Blagajnički dnevnik za evidentiranje transakcija" moguće je pozvati u bilo kojem trenutku.
47
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.4. OBRAČUN DNEVNE BLAGAJNE
Prikazuje izvještaj obračuna dnevne blagajne za traženi datum.
U Odabiru prikaza, moguće je birati jednu od triju opcija:
Izvješća Obračun dnevne blagajne:
•
•
•
Posljednji obračun dnevne blagajne - gdje
se dobija prikaz posljednjeg obračuna
dnevne blagajne
Obračun dnevne blagajne na dan upisuje se datum za obračun dnevne
blagajne
Obračun dnevne blagajne broj - ukoliko je
poznat točan broj obračuna dnevne
blagajne za koju se želi dobiti pregled, u
ovo se polje upisuje isti
Ovaj je izvještaj najopširniji u ovom programu, te sadržava najveći broj podataka.
Izvještaj Obračun dnevne blagajne sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
48
Valuta
Paritet
Tečaj
Početno stanje blagajne
Obračunska tečajna razlika po valutama
Primitak od mjenj. poslova
Izdatak mjenj. poslova
Prihod od financijske dobiti
Prihod od provizije
Uplata u kunama
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Isplata u kunama
Uplata u stranoj gotovini
Isplata u stranoj gotovini
Obrač. tečajna razlika
Konačno stanje blagajne
Stvarno stanje blagajne
Razlika
Višak
Manjak
7. IZVJEŠĆA
7.5. DNEVNICI OTKUPA I PRODAJE
Prikazuje se izvještaj "Dnevnik otkupa i prodaje".
Izvješća Dnevnici otkupa i prodaje:
Omogućen je prikaz dnevnika otkupa i prodaje
Dio maske Odabir dnevnika – omogućuje prikaz odabranog dnevnika
• Dnevnik otkupa
• Dnevnik prodaje
Odabir prikaza
• Prikaz privremenog dnevnika – pri izradi dnevnika obrađuju se sve transakcije obavljene od
zadnjeg izrađenog dnevnika otkupa/prodaje do posljednje obavljene transakcije (koristi se
samo u informativne svrhe)
• Prikaz posljednjeg konačnog dnevnika – prikazuje se posljednji konačni dnevnik
• Prikaz dnevnika za datum – prikazuje se dnevnik za određeni datum. Ukoliko je u upisanom
datumu bilo više dnevnika, pojavljuje se prozor za odabir istog. U tom slučaju potrebno je
strelicom odabrati željeni dnevnik i pritisnuti Enter za prikaz.
• Prikaz dnevnika broj - ukoliko je poznat broj dnevnika, u ovo se upisuje isti
49
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.6. SPECIFIKACIJA VALUTE I ČEKOVA
Specifikacija valute i čekova je izvještaj koji sadrži podatke o apoenima svih valuta koje se nose u
banku na otkup, kao i podatke o otkupljenim čekovima koji glase na stranu valutu, a koji se također
nose u banku na otkup. Specifikaciju je potrebno priložiti uz dnevnike otkupa i prodaje prilikom
odnošenja valute u banku.
Specifikacija se popunjava na osnovi prethodno izvršene prodaje strane valuta banci.
Ovo je jedina maska iz menija "Izvješća", a koja osim navedenog izvješća, sadrži i opciju samog
unosa podataka (apoena i čekova).
Napomena: Modul za izradu specifikacije u programu "Mjenjačnica" služi samo kao pomoćno
sredstvo za bržu i točniju izradu izvješća. Specifikaciju nije obavezno izrađivati putem programa, već
ju je dozvoljeno izraditi i ručno ukoliko tako korisniku odgovara.
Nakon što je banka potvrdila specifikaciju, ista se odlaže uz ostalu dokumentaciju na mjenjačkom
mjestu, te se kao takva i koristi kao službeni dokument u poslovanju mjenjača. Važeća specifikacija
je samo ona potvrđena od strane banke.
Za izradu specifikacije, iz menija odabrati "Izvješća" "Specifikacija valute i čekova"
Otvara se prozor na kojem je moguće odabrati
UNOS / IZMJENA specifikacije ili PRIKAZ postojeće
specifikacije. Moguće je unositi ili prikazati posljednju
unesenu specifikaciju ili specifikaciju za određeni
datum. Ukoliko je u istom datumu bilo više
specifikacija, otvara se prozor za odabir željene
specifikacije u tom datumu.
U slučaju odabira unosa, pritiskom na gumb PRIHVATI otvara se prozor sa popisom svih valuta i
platnih instrumenata obuhvaćenih u prodaji strane valute banci. Ukoliko je u postavkama programa
uključena opcija Pri unosu specifikacije valute, kupovni tečaj mjenjača i banke puni se automatski,
kolone "kupovni tečaj mjenjača" i "kupovni tečaj banke" pune se automatski. Kupovni tečaj banke
puni se iz tabele unesene kod opcije "Unos tečajne liste banke".
Pritiskom na gumb UNOS (Ins) ili na tipku "Insert" otvara se novi prozor : unos gotovine u apoenima
ili unos čekova, ovisno o odabranom platnom instrumentu iz tabele valuta.
50
7. IZVJEŠĆA
Vrijednosti kod oba unosa vrše se direktno u tabelu, a navigacija po poljima vrši se strelicama. Po
gotovom unosu vrijednosti za pojedinu valutu, potrebno je kliknuti na gumb "ZATVORI" te na prozoru
sa valutama odabrati unos slijedeće valute, i tako redom za sve valute.
Kod prozora za unos apoena, kao i kod prozora za unos čekova, u zaglavlju se prikazuje za koju se
valutu vrši unos, s time da se na prozoru za unos čekova prikazuje i naziv trasata. Naziv trasata
podešen je u postavkama programa.
Kod odabira opcije PRIKAZ, dobija se izvješće na temelju zatraženog uvjeta na dnu maske. Ukoliko
se specifikacija sastoji od više valuta, pregled daje sve valute na jednom izvješću.
7.7. REKAPITULACIJA OTKUPA PO VALUTI
Prikazuje se rekapitulacija otkupa strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za zadane
kriterije i to zbirno po valuti.
Za prikaz rekapitulacije otkupa, iz menija odabrati "Izvješća" "Rekapitulacija otkupa po valuti"
U slučaju odabira prve opcije, tj. Trenutno
neproknjižene stavke, prikazati će se
rekapitulacija za sve trenutno unesene
transakcije za koje još nije obavljen
konačan obračun dnevne blagajne.
Druga opcija, tj. Posljednja proknjižena
rekapitulacija, obuhvatiti će sve transakcije
evidentirane u posljednjem datumu za koji
je napravljen konačan obračun dnevne
blagajne.
Treća opcija, tj. Rekapitulacija po
serijskom broju, nudi ispis rekapitulacije za željeni raspon serijskih brojeva potvrda o otkupu.
51
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Posljednja opcija, tj. Rekapitulacija za period nudi mogućnost izrade rekapitulacije za zadani period.
Izvještaj "Rekapitulacija otkupa po valuti" sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
Valuta
Iznos otkupa u valuti
Kupovni tečaj mjenjača
Protuvr. u kn po kupov. tečaju mjenjača
7.8. REKAPITULACIJA PRODAJE PO VALUTI
Prikazuje se rekapitulacija prodaje strane gotovine za zadane kriterije i to zbirno po valuti.
Za prikaz rekapitulacije prodaje, iz menija odabrati "Izvješća" "Rekapitulacija prodaje po valuti"
Pravila odabira prikaza jednaka su kao i
kod rekapitulacije otkupa valute.
Izvještaj "Rekapitulacija prodaje po valuti" sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
Valuta
Iznos prodaje u valuti
Kupovni tečaj mjenjača
Protuvr. u kn po kupov. tečaju mjenjača
7.9. RAZLIKA OTKUPA I PRODAJE PO VALUTI
Prikazuje se izvješće o razlici otkupa i prodaje strane valute po zadanim kriterijima.
Za prikaz razlike otkupa i prodaje, iz menija
odabrati "Izvješća" "Razlika otkupa i prodaje
po valuti".
Izvješće je moguće prikazati za sve valute koje
još nisu odnesene u banku na otkup, (Opcija 1),
zatim razliku za prodaju valute banci u
određenom datumu (Opcija 2) i razliku za željeni
vremenski period (Opcija 3).
Na dnu liste prikazuju se svi serijski brojevi
novčanica uneseni prilikom transakcija otkupa i prodaje strane gotovine.
52
7. IZVJEŠĆA
Izvještaj "Razlika otkupa i prodaje" sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Šifra valute
Oznaka valute
Oznaka platnog instrumenta
Otkupljeno
Prodano
Razlika
7.10. IZVJEŠĆE O KUPNJI I PRODAJI
Izrađuje se izvještaj "Izvješće o kupnji strane gotovine i otkupa čekova koji glase na stranu valutu za
razdoblje".
Izvješća Izvješće o kupnji i prodaji valute:
U polja Od i Do upisuju se datumi za željeni period izvještaja. Klikom na Pregled izrađuje se izvještaj
u obliku spremnom za ispis.
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1. Redni broj
2. Šifra valute
3. Oznaka valute
4. Kupnja strane gotovine – iznos u valuti
6. Otkup čekova koji glase na stranu valutu
– iznos u valuti
7. Otkup čekova koji glase na stranu valutu
– iznos u kunama
8. Prodaja strane gotovine – iznos u valuti
9. Prodaja strane gotovine – iznos u
kunama
5. Kupnja strane gotovine – iznos u kunama
Izvješće o kupnji i prodaji potrebno je predati banci najkasnije do 7. kalendarskog dana u
mjesecu, a obuhvaća transakcije unesene u prethodnom kalendarskom mjesecu. Svi iznosi u
izvješću izraženi su u apsolutnim iznosima.
53
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.11. STANJE BLAGAJNE
Prikazuje se izvještaj o uvidu u trenutno stanje blagajne.
Izvješće "Stanje blagajne" može se pokrenuti na dva načina:
1. Meni Izvješća Stanje blagajne
2. Ikonica Stanje bl. na alatnoj traci ako je ista prikazana
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
Za stranu valutu:
1. Šifra valute
2. Oznaka valute
3. Gotovina
4. Čekovi
5. Ukupno po valuti
Za kune:
1. Gotovina
2. Čekovi po tekućim računima
3. Slipovi po debitnim karticama
4. Slipovi po kreditnim karticama
7.12. PREGLED TRANSAKCIJA PO KRITERIJIMA
Omogućuje pregled svih transakcija po raznim kriterijima.
Izvješća Pregled transakcija po kriterijima:
Ovisno o kriteriju koji korisnik odredi, formira se pregled transakcija.
U dijelu maske Odabir vrste transakcija može se birati željeni pregled. Inicijalno su aktivne sve
kategorije transakcija.
U dijelu maske Redoslijed sortiranja, tri su razine sortiranja koje sam korisnik bira prema željama.
54
7. IZVJEŠĆA
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Redni broj
Vrijeme transakcije
Opis transakcije
Serijski broj
Valuta
Tečaj
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Platni instrument u stranoj valuti
Iznos u stranoj valuti
Platni instrument u kunama
Iznos u kunama
Iznos provizije
Šifra odgovorne osobe
Kolone koje prikazuju iznose u kunama sumirane su na dnu izvješća, te je na taj način omogućen
uvid u sumarne podatke u slučajevima kada se radi o pregledu transakcija iste vrste (npr. samo
uplate u kunama ili samo prikaz otkupa gotovine i čekova itd.)
7.13. BROJ ISPISIVANJA POTVRDA
Izrađuje se izvještaj "Dnevnik ispisivanja potvrda otkupa i prodaje za period".
Izvješća Broj ispisivanja potvrda:
U polja "Od" i "Do" upisuju se datumi za željeni period izvještaja. Dozvoljen je i odabir vrste potvrda
(Potvrda o otkupu i Potvrda o prodaji). Klikom na "Pregled" izrađuje se izvještaj u obliku spremnom
za ispis.
Izvještaj sadrži slijedeća polja:
1. Datum
2. Serijski broj potvrde
3. Broj ispisa
55
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.14. PREGLED OSOBNIH PODATAKA
Izrađuje se izvještaj sa popisom transakcija i pripadajućih osobnih podataka. Lista sadrži samo one
transakcije za koje su unešeni osobni podaci ili serijski brojevi novčanica ili čekova.
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
Redni broj
Datum transakcije
Serijski broj transakcije
Ime i prezime
5. Zemlja
6. Broj dokumenta
7. Serijski broj novčanica / čekova
Sve podatke sa liste moguće je pretraživati pomoću funkcije za pretraživanje, odnosno pritiskom na
kombinaciju tipki CTRL+F ili klikom miša na «dvogled» na alatnoj traci.
7.15. RAČUNOVODSTVENI IZVJEŠTAJI
Računovodstveni izvještaji sadrže dvije vrste pregleda po zadanom periodu, a služe prvenstveno u
knjigovodstvene svrhe te za uvid u ostvarenu financijsku dobit.
7.15.1. DNEVNIK BLAGAJNE ZA PERIOD
Ovaj izvještaj pokazuje kretanje salda blagajne kroz poslovanje za zadani period.
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1. Datum
2. Dokument
3. Ops
56
4. Uplata
5. Isplata
6. Saldo
7. IZVJEŠĆA
7.15.2. ZBIRNI PREGLED OBRAČUNA BLAGAJNE
Ovaj izvještaj pokazuje zbirne podate iz obračuna dnevnih blagajni, odnosno. financijsku dobit za
zadani period.
Izvještaj sadrži slijedeće kolone:
1.
2.
3.
4.
5.
Datum obračuna
Broj obračuna
Obrač. teč. razlika iz stupca 5
Obrač. teč. razlika iz stupca 14
Tečajna razlika od kupoprodaje
6.
7.
8.
9.
Tečajna razlika od prodaje banci
Naplaćena provizija od stranaka
Provizija banke na predanu stranu valutu
Ukupno
7.16. GRAFIČKI PRIKAZI
Ova točka u meniju omogućuje izbor grafičkih pregleda za period, i to, kretanje tečaja te kretanje
otkupa i prodaje.
7.16.1 KRETANJE TEČAJA
Odabirom ove opcije, otvara se maska za odabir perioda grafičkog prikaza te valute za koju se želi
dobiti pregled.
57
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
7.16.2 KRETANJE OTKUPA I PRODAJE
Odabirom ove opcije, otvara se slijedeća maska:
U prvom se dijelu maske bira "Period" grafičkog prikaza. U drugom se dijelu bira "Vrsta upita",
odnosno, pregled za sve valute ili za jednu valutu. Ukoliko se odabere opcija Jedna valuta, u tom se
slučaju otvara mogućnost unosa u polja veznog za dio maske "Odabir valute", polje Šifra valute.
7.17. RAD SA LISTAMA
Prilikom pozivanja funkcija koje generiraju izvještaje u obliku liste spremne za ispis, izgled glavnog
menija se mijenja i prikazuju se nove opcije koje omogućuju rad sa listama.
1
2
4
58
3
5
6
7
8
9
10
7. IZVJEŠĆA
1. Funkcije – omogućuje neke od osnovnih funkcija sa listama:
Otvori – omogućuje otvaranje dokumenata (izvješća) spremljenih na računalu
Spremi – omogućuje spremanje dokumenta na odabranu lokaciju na računalu
Štampaj – pokreće se ispis dokumenta na štampaču
Podešavanje štampača – otvara se maska u kojoj se mogu podesiti osnovne funkcije
štampača
Zatvori – zatvara se lista
2. Export – omogućuje izvoz liste u odabrani format koji može biti:
Excel – izvoz dokumenta u excel tablicu (pogodno za daljnje proračune koje nije moguće
dobiti direktno iz programa)
PDF – izvoz dokumenta u PDF formatu (PDF dokumenti otvaraju se uz pomoć programa
Acrobat Reader)
HTML – izvoz dokumenta u HTML formatu (format koji se koristi na Internetu, Internet
stranice su u HTML formatu)
RTF – izvoz dokumenta u RTF formatu (format kojeg je moguće učitati u program Microsoft
Word)
Text – izvoz dokumenta u ASCII formatu (ASCII format pogodan je za prijenos podataka u
druge aplikacije)
3. Pogled – koristi se radi prilagodbe izgleda listi:
Traka s alatima – ako je uključena, prikazane su opcije od 4 – 7
Boja podloge – omogućuje izmjenu boje podloge liste (bijela, žuta i plava)
4. Štampaj – otvara masku za izbor Windows štampača u kojoj je moguće podesiti parametre
štampe i pokrenuti samu štampu
5. Kopiraj – Vrši se operacija kopiranja trenutno prikazane liste (uz pomoć funkcije "Paste" ili
kombinacijom tipki "ctrl" + "v" može se kopirani tekst "prilijepiti u neki drugi dokument)
6. Pronađi – otvara se maska u kojoj se može upisati određeni pojam koji se želi pronaći unutar
liste. Klikom na gumb "Find Next" pretraga započinje
7. Prilagodi prikaz – omogućuje smanjenje prikaza liste na ekranu
8. Umanji i Uvećaj – omogućuje izmjenu veličine prikaza liste na ekranu
9. % - omogućuje izmjenu veličine prikaza liste na ekranu uz pomoć postotaka
10. Trenutna strana / Ukupno strana – prikazuje broj trenutno prikazane strane u odnosu na
ukupan broj strana liste. U ovo se polje može direktno unijeti broj stranice na koju se želi
pozicionirati i pritiskom na tipku Enter izvršiti pozicioniranje.
59
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
8. SISTEM
8.1. IZVOZ PODATAKA
Opcija "Izvoz podataka" omogućuje korisniku spremanje podataka o tečajnim listama i blagajničkim
transakcijama za željeni period u datoteku na željenu lokaciju na računalu.
Izvješća Izvoz podataka:
U masci su prikazana polja koja je potrebno ispuniti kako bi se operacija mogla izvesti:
Vrsta izvoza podataka
Izvoz nekodiranih podataka – spremaju se samo oni podaci iz baze koji su nekodirani
Izvoz samo kodiranih podataka – spremaju se samo oni podaci iz baze koji su kodirani
Izvoz kodiranih i nekodiranih podataka – spremaju se svi podaci iz baze
Odabir podataka za izvoz
Odabire se koji se podaci žele izvesti, a dozvoljene opcije su:
Tečajna lista
Blagajničke transakcije
Tečajna lista i blagajničke transakcije
Period
Potrebno je unijeti datume koji određuju period za koji se podaci izvoze.
60
8. SISTEM
Lokacija i naziv odredišne datoteke
Određuje se lokacija gdje će se željeni podaci izvoziti.
Naziv datoteke
Određuje se naziv koji će dobiti datoteka koja sadrži izvezene podatke.
Izlazna datoteka
Izlazna datoteka je datoteka koja sadrži sve odabrane podatke prilikom pozivanja funkcije za izvoz
podataka.
Datoteka može sadržavati samo nekodirane podatke, samo kodirane ili i jedne i druge. Podaci mogu
biti: samo tečajna lista, samo blagajničke transakcije ili oboje za odabrani period.
Za tečajnu listu izgled kodiranih i nekodiranih podataka u izlaznoj datoteci ima slijedeći format:
Opis polja
Broj tečajne liste
Datum primjene tečajne liste (DDMMGGGG)
Brojčana oznaka valute
Slovna oznaka valute
Vrsta tečaja (prema odluci o mogućim vrstama mj.
tečajeva)
Kupovni tečaj strane valute
Prodajni tečaj strane valute
Minimalni iznos strane valute za koji vrijedi objavljeni
tečaj
Kodirani podaci
Dužina polja
3
8
3
3
3
10
10
10
69
Svaki tečaj predstavlja jedan red u izlaznoj datoteci.
Sva polja međusobno su odvojena tzv. delimiterom, znakom točka-zarez (;)
Za blagajničke transakcije izgled kodiranih i nekodiranih podataka u izlaznoj datoteci ima slijedeći
format :
Opis polja
Broj tečajne liste
Datum primjene tečajne liste (DDMMGGGG)
Brojčana oznaka valute
Slovna oznaka valute
Vrsta transakcije
Serijski broj transakcije
Datum i vrijeme obavljene transakcije (DDMMGGGGhhmm)
Šifra odgovorne osobe
Akronim transakcije propisan Uputom i Funkcionalnom
specifikacijom
Iznos transakcije u valuti
Iznos transakcije u kunama
Tečaj primijenjen u obavljanju transakcije
Iznos mjenjačke provizije u kunama
Oznaka platnog instrumenta u kunama propisana uputom
Oznaka rezidentnosti
Serijski broj tiskanog obrasca koji se koristi u slučajevima više
sile
Unosi se vrijednost za tip transakcije (RD – redovna
transakcija, ST – storno transakcija)
Kodirani podaci
Dužina polja
3
8
3
3
8
10
12
8
8
11
11
10
11
4
1
12
2
144
61
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
Svaka transakcija predstavlja jedan red u izlaznoj datoteci.
Sva polja međusobno su odvojena tzv. "delimiterom", znakom ';'
U slučaju da se odaberu samo kodirani ili samo nekodirani podaci, biti će prikazani samo oni
odabrani.
Kod izvoza i tečajne liste i blagajničkih transakcija prvo se prikazuju slogovi tečajnih listi, a zatim
slogovi blagajničkih transakcija.
8.2. ARHIVIRANJE PODATAKA
Funkcija "Arhiviranje podataka" namijenjena je arhiviranju svih transakcija na posebnu lokaciju na
disku računala ili neki drugi medij (npr. disketa, CD...).
Preporučuje se vršiti arhiviranje podataka nakon svakog radnog dana.
Sistem Arhiviranje podataka:
U masci "Arhiviranje podataka" moguće je odabrati lokaciju gdje
će biti spremljena datoteka arhive. Lokacija se inicijalno nudi na
osnovu postavka programa (pogledati poglavlje "Postavke
programa -> Datoteke")
Prilikom arhiviranja uvijek se arhiviraju kompletno svi podaci, tj.
zadnja arhiva sadrži kumulativno sve podatke.
Preporučuje se da se arhiviranje izvrši na lokaciju koja se ne
nalazi na lokalnom tvrdom disku računala (disketa, CD,
prenosiva memorija i dr.)
Program automatski čuva onoliko posljednjih arhiva koliko je to
podašeno u postavkama programa (Postavke->Ostalo).
8.3. KOMPRESIJA GLAVNE BAZE
Sistem Kompresija glavne baze:
Ova funkcija koristi se za tzv. kompresiju ili reorganizaciju baze podataka. Pozivanjem ove funkcije
vrši se "reparacija" tzv. "praznina" koje se javljaju u bazi podataka zbog frekventnog ažuriranja.
Operacija korisniku ništa ne mijenja, osim što pospješuje performanse izvođenja programa.
Preporučuje se povremeno korištenje, npr. jednom mjesečno. Kompresija glavne baze vrši se
automatski prilikom svakog arhiviranja podataka.
62
8. SISTEM
8.4. TEST POS ŠTAMPAČA
Odabirom ove opcije ispisuje se testni listić na štampaču odabranom za ispis blagajničkih potvrda.
Testni ispis pomoću ove opcije moguć je jedino u slučaju da je u postavkama programa odabran
ispis na POS traku do 40 znakova (Postavke -> Štampač).
Ova je opcija praktična iz razloga što je moguće isprobati i podesiti ispis bez potrebe unosa
transakcije.
8.5. OTVARANJE LADICE BLAGAJNE
Ova funkcija omogućuje otvaranje ladice blagajne (za one korisnike koji imaju elektronsku ladicu, i
definiran njen kod za otvaranje u postavkama programa).
Ladica se može otvoriti na dva načina:
Sistem Otvaranje ladice blagajne:
Funkcijska tipka F12
8.6. PROMJENA KORISNIČKE LOZINKE
Koristi se kada prijavljeni korisnik, želi promijeniti postojeću lozinku.
Sistem Promjena korisničke lozinke:
U polje "Tekuća lozinka" upisuje se stara korisnička lozinka,
odnosno, lozinka koju korisnik želi izmijeniti.
U polja "Nova lozinka" i Potvrda nove lozinke" upisuje se nova
lozinka koju korisnik želi koristiti.
Klikom na PRIHVATI vrši se izmjena lozinke. Od tog trenutka
korisnik se može prijavljivati isključivo sa novom lozinkom.
8.7. POSTAVKE PROGRAMA
Sistem Postavke programa:
Opis rada funkcija iz ovog menija već je opisan u poglavlju 3.2. POSTAVKE PROGRAMA. Korisniku
je dozvoljeno da i u kasnijim fazama izmjenjuje određene postavke u radu programa prema svojim
potrebama.
Napomena:
Za unos i izmjenu postavka programa korisnik mora imati odgovarajući nivo autorizacije u Windows
sustavu, tj. mora biti član grupe "Administrator" ili "Power User" (ovo važi samo za Windows 2000 i
novije).
63
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
9. OSTALO
9.1. O PROGRAMU
Ostalo O programu
Prikazuju se osnovni podaci koji se odnose na program (dozvoljene platforme na kojoj program
može raditi, verzija i podaci o registraciji programa) .
9.2. ODJAVA
Ostalo Odjava
Vrši se odjava korisnika iz programa čime se automatski pojavljuje maska za ponovnu prijavu
korisnika u program.
9.3. KRAJ RADA
Ostalo Kraj rada
Vrši se zatvaranje programa.
64
10. ODRŽAVANJE PROGRAMA
10. ODRŽAVANJE PROGRAMA
Ukoliko korisnik primijeti nepravilnosti u radu programa, intervencije se vrše na način da se u
trenutku nastanka problema obavi arhiviranje podatke, te se tako arhivska datoteka u privitku pošalje
na e-mail adresu [email protected]
U sadržaju e-mail poruke potrebno je što detaljnije opisati problem i okolnosti u kojima je nastao.
Alternativa je instalacija programa za udaljeno spajanje na računalo korisnika (npr. TeamViewer) te
se na taj način osoblje tvrtke Casarum d.o.o. može putem Interneta spojiti direktno na računalo
korisnika i pokušati otkloniti kvar.
Napomena: Poželjno je na računalu uvijek imati ažuran antivirusni program te računalo koristiti
isključivo u poslovne svrhe kako bi se mogućnost nastanka problema svela na minimum. Isto je tako
poželjno na kraju svakog radnog dana arhivirati podatke na poseban mediji i pohraniti ga na sigurno
mjesto.
Tvrtka Casarum d.o.o. nudi svim korisnicima godišnji ugovor o održavanju programa, čime se
korisniku pruža sigurnost u ažurno i pravovremeno otklanjanje svih eventualnih poteškoća u radu sa
programom kao i ostalih savjeta i konzultacija vezanih uz mjenjačko poslovanje.
65
Casarum d.o.o.
Mjenjačnica – korisničke upute
11. ODGOVORI NA NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA
1. Ne možemo unijeti transakcije jer su nam opcije u meniju nedostupne ("zasivljene"
su). Što dalje ?
Transakcije se mogu unositi samo ako je unešena tečajna lista za taj radni dan, a konačni
obračun blagajne nije još obavljen. Znači, potrebno je unijeti tečajnu listu mjenjačnice kako bi
meni sa transakcijama postao dostupan.
2. Nakon izrade specifikacije valuta za banku i obavljenog konačnog obračuna dnevne
blagajne, uočili smo da imamo krive novčanice ili čekove koje nam banka neće primiti.
Što možemo napraviti ?
Ukoliko Vam banka ne želi uzeti određenu stranu valutu sa specifikacije, možete u programu
ponovno otvoriti specifikaciju (Izvješća -> Specifikacija valute i čekova), odabrati
"UNOS/IZMJENA" i ispraviti ili izbrisati valute koje nisu ispravne. Također tu možete i
izmjeniti tečaj banke ako je pogrešan. Nakon toga, ispravljenu specifikaciju ponovno izlistate i
odnesete u banku. Ispravak specifikacije nije vezan uz obračun dnevne blagajne, tako da to
možete obavljati u svakom trenutku. Ako Vam je nakon ispravljene specifikacije ostala valuta,
odnosno novčanice koje Vam banka neće primiti, onda se morate osobno rješiti te valute
(prodati ju nekome tko će Vam je otkupiti). Uglavnom, tu valutu ne smijete ponovno uplaćivati
kroz program mjenjačnice.
3. Kako možemo vidjeti točnu zaradu u određenom periodu ?
Zaradu u određenom periodu možete pogledati pozivom izvještaja "Zbirni pregled obračuna
blagajne" iz menija Izvješća -> Računovodstveni izvještaji. Taj se izvještaj temelji na
sumarnim podacima svakog pojedinog obračuna dnevne blagajne za odabrani period.
Međutim, ukoliko ste vršili prodaju valute banci po jednom tečaju, a banka Vam nije priznala
taj tečaj, već Vam je valutu otkupila po drugom tečaju, izvještaj neće pokazati Vašu stvarnu
zaradu, već onu koju bi ostvarili da Vam je banka otkupila valutu po tečaju banke koji je bio
zadan priliko poziva opcije "Prodaja strane valute banci". Stoga je važno da nastojite uvijek
znati po kojem tečaju će Vam banka otkupiti valutu kako bi Vam svi izvještaji bili točni.
Spomenuta zarada odnosi se samo na zaradu od predane strane valute banci na otkup.
4. Koji ja "Kod za rezanje papira" za naš POS štampač ?
Obzirom da na tržištu postoji velik broj različitih tipova i modela POS štampača, ne postoji
jedinstveni kod koji će vrijediti za sve modele. Međutim, ukoliko koristite jedan od većine POS
štampača koji podržavaju standardne sekvence, u polje "Kod za rezanje papira" u
postavkama programa, možete upisati 027105 i provjeriti da li će štampač odrezati papir.
Ukoliko se ne desi ništa, znači da kod nije dobar te u tom slučaju možete kontaktirati tvrtku
Casarum za pomoć. Svakako prije provjerite da li Vaš model POS štampača ima ugrađen
rezač papira.
5. Program i sve podatke želimo preseliti na drugo računalo. Kako to obaviti ?
Prvi uvjet za uspješnu instalaciju programa i preseljenje podataka na drugo računalo je da
imate arhivu podataka na prenosivom mediju (disketa, USB memorija i sl.). Nakon što ste
obavili arhivu (ili ju imate od prije), potrebno je instalirati program na novo računalo
(instalacijski program možete preuzeti na http://www.mjenjacnica.com ). Zatim je potrebno
pokrenuti program «Rad sa arhivama» iz izbornika Start -> Programs -> Mjenjacnica. Iz
glavnog menija "Rad sa arhivom" odabrati opciju "Povratak podataka iz odabrane arhive" i
kliknuti na gumb "Odabir arhive". Otvara se maska na kojoj odabirete željenu arhivu te klikom
na gumb Open vraćate prethodnu masku na kojoj su prikazani svi važni podaci o odabranoj
arhivi (Naziv, datum, veličina). Ako ste provjerili da je to arhiva čije podatke želite vratiti,
klikom na gomb "PRIHVATI" pokrećete povratak podataka iz arhive. Nakon prikaza poruke o
uspješnom povratku podataka, zatvorite program za rad sa arhivama, i pokrenite Mjenjačnicu
kako bi provjerili da li su svi podaci vraćeni. Sada se u Mjenjačnicu možete prijaviti sa
vlastitom šifrom i lozinkom jer se one nalaze zajedno sa podacima koje ste upravo povratili.
66
10. ODRŽAVANJE PROGRAMA
6. Napravili smo nekoliko transakcija, te uvidjeli da nam je tečaj krivi. Kako dalje ?
Nakon što ste uvidjeli da imate krivi tečaj, a transakcije su već unešene, tečajnu listu više ne
možete mijenjati. U tom slučaju možete prestati koristiti valutu čiji je tečaj krivi ili vratiti
podatke iz posljednje arhive, tj. od prethodnog dana (pod uvjetom da arhivu radite svaki dan
nakon obračuna). Povratak podataka iz posljednje arhive radite na način da prvo zatvorite
program Mjenjačnica, i nakon toga pokrenite "Start -> Programs -> Mjenjačnica -> Rad sa
arhivama" . Prijavite se u program (šifra i lozinka su iste kao i za Mjenjačnicu) i iz glavnog
menija pozovite opciju "Povratak podataka iz posljednje arhive" . Pozivom ove opcije podaci
će biti vraćeni u stanje koje je bilo nakon obavljenog posljednjeg arhiviranja. U tom trenutku
možete ponovno unijeti novu ispravnu tečajnu listu i nastaviti sa radom.
7. Program nam je s vremenom postao spor prilikom unosa transakcija ? Što možemo
učiniti?
S vremenom, odnosno sa sve većim brojem transakcija u glavnoj bazi, program postaje
sporiji prilikom unosa i pokretanja izvještaja. Da bi se program ubrzao, moguće je prebaciti
podatke prethodnih godina iz glavne baze programa u arhivsku bazu. Time se smanjuje
veličina glavne baze sa kojom program svakodnevno radi, a samim time ubrzava se i rad
programa. U slučaju da je iz nekog razloga potrebno pregledavati izvješća prethodnih godina,
u svakom je trenutku moguće podatke vratiti iz arhivske baze u glavnu bazu programa.
Postupci premještanja podataka iz glavne baze u arhivsku bazu i obrnuto, vrše se pomoću
programa za rad sa arhivama kojeg je moguće pokrenuti iz "Start -> Programs ->
Mjenjačnica –> Rad sa arhivama". Važno je znati da se postupak prebacivanja podataka iz
glavne baze u arhivsku bazu može pokrenuti samo u trenutku kada ja saldo svih stranih
valuta u blagajni jednak nuli (tj. nakon poziva opcije "Prodaja valute banci" te odaberu sve
valute za prodaju). Obrnuti proces, tj. prebacivanje podataka iz arhivske baze u glavnu bazu
može se obaviti u bilo kojem trenutku neovisno o saldu blagajne.
8. Priključili smo POS štampač, ali ne radi. Što treba provjeriti ?
Ukoliko imate POS štampač koji je spojen na serijski ili paralelni port, u postavkama
programa treba odabrati odgovarajući port. U tom slučaju u Windowsima ne smije biti
instaliran POS štampač. Druga mogućnost je da je u Windowsima instaliran POS štampač,
ali onda u postavkama treba odabrati "Windows štampač". Test štampača vrši se pozivom
opcije "Test POS štampača" iz menija Sistem.
9. Program nam se odjednom zatvorio, a nakon pokušaja ponovnog pokretanja javlja se
poruka "Program je već pokrenut". Što treba učiniti ?
Ako Vam se javi spomenuta poruka, znači da pokušavate pokrenuti program, a on je već
pokrenut. Ako ga ne možete uočiti na traci sa pokrenutim programima na dnu ekrana,
probajte pritisnuti kombinaciju tipki CTRL+ALT+DEL i iz Task manager maske u zaglavlju
odabrati opciju "Processes". Nakon što se pojavi lista svih pokrenutih programa, potrebno je
pronaći "Mjenjac70.exe", odabrati ga i kliknuti na gubm "End Task". Ako niti to ne pomaže,
zadnja solucija je restart računala.
10. Izgubili smo CD sa programom. Kako najbrže doći do programa ?
Program možete u svakom trenutku skinuti sa web stranica http://www.mjenjacnica.com u
sekciji "Download".
67
Download

www.mjenjacnica.com