Uputstvo za korištenje
HypoNet usluge
Hypo Alpe-Adria-Bank
Hypo Alpe-Adria-Bank
Sadržaj
Sadržaj
2
1. Minimalne postavke za korištenje HypoNet usluge
4
2. Prijava u aplikaciju
2.1. Ulaz sa promjenljivom lozinkom - Token
2.2. Ulaz sa statičkom lozinkom – TAN lista
2.3. HypoNet - Početna strana
5
6
8
9
3. Pretraživanje podataka
3.1. Eliminacija i dodavanje kolona u glavni pregled
3.2. Grupisanje/grupiranje podataka
3.3. Filtriranje podataka
10
10
10
11
4. Prikaz i izvoz (eksport) podataka
12
5. Pregled prometa, stanja i izvoda
5.1. Svojstva računa
5.2. Pregled prometa
5.3. Pregled stanja računa
5.4. Pregled izvoda
13
13
13
14
14
6. Plaćanja
6.1. Nalozi
6.2. Unos naloga
6.3. Opći/opšti nalog za prenos/prijenos
6.4. Uplata javnih prihoda
6.5. Kupoprodaja deviza
6.6. Interni nalog
6.7. Pregled naloga
15
15
15
15
17
18
19
20
7. Uzorci
21
8. Skupno/grupno potpisivanje naloga – kreiranje nove liste
8.1. Dodavanje naloga u listu
8.2. Potpisivanje liste
22
22
23
9. Moj HYPO
9.1. Postavke
9.2. Poruke
24
24
24
10. Informacije
26
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo Alpe-Adria-Bank
Općenito/Uopšteno
Općenito/Uopšteno o HypoNet-u
HypoNet je namijenjen razmjeni informacija i obavljanju
bankovnih transakcija između fizičkog lica koje ima otvoren
transakcioni račun u Banci i Banke. Prednosti HypoNet-a:
•
•
•
•
•
Korištenje bankarskih usluga sa bilo kojeg mjesta u
svijetu gdje postoji pristup Internetu
Pristup Vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u
nedjelji
Brže, jednostavnije i personalizovano obavljanje
transakcija
HypoNet omogućava on-line rad
Ekonomičnija i brža komunikacija sa Bankom
elektronskim putem
Usluge koje nudi HypoNet za domaća fizička lica
(rezidenti):
• pregled stanja po računima
• pregled i štampu prometa po računima
• pregled i štampu izvoda po Visa Classic/MasterCard
kartici
•
•
•
•
•
•
•
pregled i štampu izvoda po Visa Revolving kartici
plaćanja unutar domaćeg platnog prometa
nalog kupoprodaja deviza
interni nalog
pregled i kontrolu platnih naloga
arhivu svih naloga
kreiranje naloga po uzorku
Usluge koje nudi HypoNet za strana fizička lica
(nerezidenti):
• pregled stanja po računima
• pregled prometa po računima
• pregled i štampu izvoda po Visa Classic/MasterCard
kartici
• pregled i štampu izvoda po Visa Revolving kartici
HypoNet zadovoljava visoke sigurnosne standarde,
transackije se obavljaju uz sve potrebne sigurnosne
mehanizme za enkripciju podataka. Za provjeru identiteta se
koriste Token i TAN liste.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
3
Hypo Alpe-Adria-Bank
Minimalne postavke
1. Minimalne postavke za korištenje
HypoNet USLUGE za fizička lica
Softverska osnovica
•
Operativni sistem: Windows XP ili noviji
Internet pretraživači: Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3, Chrome 2.1 ili noviji
Napomena za sve pretraživače:
•
•
•
•
Za domen HypoNet - potrebno je dozvoliti korištenje cookie-ja, te izvršavanje javascript kôda
Preporuka klijentima koji koriste Internet Explorer je da obrate pažnju na sigurnosne rizike u vezi sa korištenjem
starije verzije pretraživača.
Ukoliko klijent ima Internet Explorer 7, ne bi trebalo da radi update instalacije Windows-a (što je veliki sigurnosni
rizik), već je potrebno da instalira novi Internet Explorer.
Preporučena Internet brzina: od 512 Kbps do 2 Mbps
Hardverska osnovica
•
•
•
•
4
CPU Intel Pentium Core 2 Duo 1.86 Ghz
RAM 2 GB
Grafička kartica: bilo koja sa podržanom 2D akceleracijom i 256 MB DRAM
Prostor na disku: za 32-bitno Windows okruženje sa 2 GB RAM-a, trebalo bi obezbijediti minimalno 4 GB slobodnog
prostora na disku
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo alpe-adria-Bank
Prijava u aplikaciju
2. PrIjava U aPlIkacIjU
HypoNet-u pristupate putem linka: https://www.e-hypo.ba/retail/ ili https://www.hypo.ba/retail/ zavisno od toga da li ste
korisnik HypoNet usluge Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka ili HypoNet usluge Hypo Alpe-Adria-Bank d.d, odnosno
preko naše web stranice: http://www.hypo-alpe-adria.ba/index.php ili http://www.hypo-alpe-adria.rs.ba/ i klika na HypoNet
E-bankastvo u gornjem desnom uglu.
Na pristupnoj tački možete odabrati Ulaz sa tokenom ili taN-om:
HypoNet za građane /
HypoNet for Retail
Ulaz sa tokenom / Entrance with Token
Ulaz sa TAN-om / Entrance with TAN
DOBRODOŠLI
WELCOME
TEHNIČKA PODRŠKA ZA GRAĐANE / TECHNICAL SUPPORT FOR RETAIL
KONTAKT / CONTACT
ADRESA / ADDRESS
Telefon/Phone: +387 (0) 70 340 440
Fax: +387 (0) 51 336 518
E-mail: [email protected]
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
5
Hypo alpe-adria-Bank
Prijava u aplikaciju
2.1. Ulaz sa promjenljivom lozinkom - token
Nakon odabira Ulaz sa tokenom, otvoriće Vam se mjesto za unos korisničkog imena i šifre koju je generisao token.
Postupak za ulaz:
•
unesitekorisničkoime
•
unesitestatičkulozinku
•
unesitelozinkukojajegenerisanauključivanjemtokena
•
kliknitenaUlaz/login
HypoNet za građane /
HypoNet for Retail
Ulaz sa dinamičkom lozinkom / Entrance with Dynamic Password
Korisničko ime / User Name:
Lozinka / Password:
Token:
ULAZ / LOG IN
DOBRODOŠLI
WELCOME
TEHNIČKA PODRŠKA ZA GRAĐANE / TECHNICAL SUPPORT FOR RETAIL
6
KONTAKT / CONTACT
ADRESA / ADDRESS
Telefon/Phone: +387 (0) 70 340 440
Fax: +387 (0) 51 336 518
E-mail: [email protected]
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo Alpe-Adria-Bank
Prijava u aplikaciju
Za pravilan unos osmocifrene/osmoznamenkaste šifre, koju je generisao token,
slijedite uputstva:
1. Uključite token (slika 1.)
2. Prikazanu dinamičku lozinku (slika 2.) osmocifreni broj
koji je generisao token, upišite u otvoreno polje token na
aplikaciji na web stranici.
Uključi/isključi
Dinamička
lozinka
Nakon toga pritisnite ikonicu Ulaz/log in i uspješno se logujte na HypoNet aplikaciju elektronsko bankarstvo za
fizička lica.
Banka je uvela dodatnu opciju sigurnosti, a to je unos još jedne OTP lozinke prilikom potpisivanja naloga.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
7
Hypo alpe-adria-Bank
Prijava u aplikaciju
2.2. Ulaz sa statičkom lozinkom - taN lista
Nakon odabira Ulaz s TAN-om, otvoriće Vam se mjesto za unos korisničkog imena i lozinke.
Postupak za ulaz:
•
unesitekorisničkoime
•
unesitelozinku,osmocifrenibrojizTANliste
•
kliknitenaUlaz
HypoNet za građane /
HypoNet for Retail
Ulaz sa statičkom lozinkom / Entrance with Static Password
Korisničko ime / User Name:
Lozinka / Password:
ULAZ / LOG IN
DOBRODOŠLI
WELCOME
TEHNIČKA PODRŠKA ZA GRAĐANE / TECHNICAL SUPPORT FOR RETAIL
8
KONTAKT / CONTACT
ADRESA / ADDRESS
Telefon/Phone: +387 (0) 70 340 440
Fax: +387 (0) 51 336 518
E-mail: [email protected]
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13
78000 Banja Luka
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo Alpe-Adria-Bank
Prijava u aplikaciju
2.3. HypoNet – Početna strana
Početna strana u centralnom dijelu aplikacije sadrži stavke koje su prikazane na sljedećem grafičkom prikazu:
Osnovni podaci o
stanju na računu
Marketinške poruke
Tekstualne primljene
poruke
Tečajna/Kursna lista
Brzi link za
kreiranje naloga
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
9
Hypo Alpe-Adria-Bank
Pretraživanje podataka
3. Pretraživanje podataka
Pretraživanje podataka na svim ekranima omogućeno je na isti način. Pregled možete sami kreirati prema Vašoj želji ili
potrebi. Vremenski raspon pretraživanja podataka je maksimalno 60 dana, a pretraživanje je omogućeno najviše jednu godinu
unazad.
3.1. Eliminacija i dodavanje kolona u glavni
pregled
Prilagođavanje prikaza polja omogućava uređivanje
kolona u pregledu prema ličnim potrebama. Klikom na
dugme Prilagodba prikaza polja, otvorit će se prozor
Odaberite polja. Lijevom tipkom miša povucite zaglavlje
polja u prozor ili iz prozora gore u glavni pregled.
Pojava bijelih okomitih strelica pokazuje novu poziciju
kolone u pregledu.
Prilagođene postavke možete pohraniti odabirom opcije
Zapamti postavke.
Za vraćanje na početni pregled kolona, kliknite na dugme
Vrati početne postavke.
3.2. Grupiranje/Grupisanje podataka
Grupiranje/grupisanje podataka pojedine kolone postiže
se premještanjem/odvlačenjem zaglavlja odabrane kolone u
liniju Za grupiranje/grupisanje podataka zaglavlje stupca/
kolone povucite ovdje
Ukoliko grupiranu/grupisanu kolonu želite vratiti u
glavni pregled, jednostavno premjestite zaglavlje kolone na
željenu lokaciju. Pojava bijelih okomitih strelica pokazuje
novu poziciju kolone u pregledu.
Svaku izmjenu u pregledu spremate klikom na dugme
Zapamti postavke nakon čega se pojavljuje dialog box na
kojem je potrebno potvrditi/odbiti radnju.
10
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo Alpe-Adria-Bank
Pretraživanje podataka
3.3. Filtriranje podataka
Kolona koja u desnom uglu sadrži oznaku ključa omogućava filtriranje podataka sa ključnim riječima: Počinje sa, Sadrži,
Ne sadrži, Završava sa, Je jednako, Nije jednako.
Ključnu riječ, kojom želite da pretražujete, označite kvačicom, te upišite željeno slovo ili riječ po kojoj želite pretraživati
podatke.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
11
Hypo Alpe-Adria-Bank
Prikaz i izvoz podataka
4. Prikaz i izvoz (eksport) podataka
Sve preglede unutar HypoNet-a je moguće izvoziti u formate: PDF, XLS, XSLX, RTF i CSV.
NOVI Prikaz za stranu 12, •
•
•
•
Ukoliko koristite Microsoft Excel 2003 ili stariji, odaberite Izvoz u XLS.
Izvoz u XLSX birajte u slučaju da koristite Microsoft Excel 2007 ili noviji.
Izvoz u RTF je preporučljiv ukoliko želite da pohranite datoteku manje veličine, ali forma sadržaja izgleda i ispisuje se
jednako kao izvorna.
Izvoz u CSV se koristi za izvoz podataka u običnom tekstualnom obliku (word).
12
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo Alpe-Adria-Bank
Pregled prometa, stanja i izvoda
5. Pregled prometa, stanja i izvoda
računa stanja i izvoda
5. PregledSvojstva
prometa,
Računi ->Svojstva
5.
Pregled prometa, stanja i izvoda
5.1. Svojstva računa
Svojstva računa
Računi ->Svojstva
5.
Pregled prometa, stanja i izvoda
Svojstva računa
Računi ->Svojstva
Računi ->Promet
5.2. Pregled prometa
Odaberite broj računa i vremenski period po kojem želite da izvršite pretragu prometa te kliknite na dugme Traži, nakon
->Promet
čega će seRačuni
pojaviti
tablica s prikazom
prometa
prema
parametrima.
Odabrani
promet po
računuunesenim
možete ispisati
klikom na ikonu štampača.
Računi ->Promet
Pregled stanja
računa
Odabrani
promet po računu možete ispisati klikom na ikonu štampača.
Odabrani promet po računu možete ispisati klikom na ikonu štampača.
Stanje -> Pregled
U Pregledu stanja računa možete vidjeti listu svih Vaših računa sa njihovim detaljima.
Pregled stanja računa
Stanje -> Pregled
U Pregledu stanja računa možete vidjeti listu svih Vaših računa sa njihovim detaljima.
Pregled stanja računa
Stanje -> Pregled
Uputstvo
za korištenje
HypoNet-a,
bankarstva
za fizičkaštampača.
Odabrani
promet
po računu
možete
ispisati
na ikonu
U Pregledu
stanja
računa
možete elektronskog
vidjeti
listuklikom
svih Vaših
računa salicanjihovim detaljima.
Page 11
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
13
Hypo alpe-adria-Bank
Pregled prometa, stanja i izvoda
5.3. Pregled stanja računa
Pregled stanja računa
Stanje -> Pregled
Stanje -> stanja
Pregled
U Pregledu
vidjeti listu svih Vaših računa sa njihovim detaljima.
Pregledračuna
stanjamožete
računa
U Pregledu stanja računa možete vidjeti listu svih Vaših računa sa njihovim detaljima.
Stanje -> Pregled
U Pregledu stanja računa možete vidjeti listu svih Vaših računa sa njihovim detaljima.
Pregled izvoda
Pregled izvoda
5.4. Pregled izvoda
Izvodi
-> Pregled
Izvodi
-> Pregled
Nakon
štoizabrali
ste izabrali broj računa i vremenski raspon kliknite na dugme Traži i prikazat će se svi izvodi
Nakon
Izvodišto->ste
Pregled broj računa i vremenski raspon kliknite na dugme Traži i prikazat će se svi izvodi
kreirani
u
zadanom
vremenskom
periodu.
kreirani
u
zadanom
vremenskom
periodu.
Nakon što ste izabrali
broj računa
i vremenski raspon kliknite na dugme Traži i prikazat će se svi izvodi kreirani u
Detalje
izvoda
ćete dobiti
nakon
klika
na klika
znak na
plusznak
(„+“) plus
sa lijeve
prikazastrane
popisaprikaza
izvoda. popisa izvoda.
Detalje
izvoda
ćete
dobiti
nakon
(„+“)strane
sa lijeve
zadanom vremenskom periodu.
Detalje izvoda ćete dobiti nakon klika na znak plus („+“) sa lijeve strane prikaza popisa izvoda.
Izvodi
klikom
na ikonu
štampača.
štampača. Izvodisesemogu
moguispisati
ispisati
klikom
na ikonu
14
Izvodi se mogu ispisati klikom na ikonu štampača.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Hypo alpe-adria-Bank
Plaćanje
6. PlaĆaNje
6. Plaćanja
6.1. Nalozi
Nalozi
Ovastavka
stavka služi
služi za
se tu
novinovi
i pregledaju
postojeći
nalozi.
Ova
za upravljanje
upravljanje nalozima,
nalozima, aatotoznači
značidada
se kreiraju
tu kreiraju
i pregledaju
postojeći
nalozi.
U skladu
sasa
statusom,
mijenjati.
U skladu
statusom,naloge
nalogejejemoguće
mogućepotpisati,
potpisati, štampati
štampati ii mijenjati.
Unos naloga
6.2. Unos naloga
Odabirom Opći/opšti nalog za prenos/prijenos otvorit će se jedinstvena forma koja se koristi za izradu
naloga
domaćeg
platnognalog
prometa.
Odabirom
Opći/opšti
za prenos/prijenos otvorit će se jedinstvena forma koja se koristi za izradu naloga domaćeg
platnog
prometa.
Odabirom
Uplata javnih prihoda otvara se forma za plaćanje javnih prihoda.
Odabirom Uplata javnih prihoda otvara se forma za plaćanje javnih prihoda.
Podopcijom
opcijom
Interni
nalozi
možete
birateKupoprodaja
između Kupoprodaja
devizanalog.
i Interni nalog.
Pod
interni
nalozi
možete
biratida
između
deviza i Interni
Bankajejeuvela
uveladodatnu
dodatnu
opciju
sigurnosti
potpisivanja
naloga
tokenom.
Aplikacija,
prilikom
potpisa
naloga,
Banka
opciju
sigurnosti
kod kod
potpisivanja
naloga
tokenom. Aplikacija prilikom potpisa naloga traži traži od
korisnika
da se zamijeniti
riječ, odnosno
unese još
jednu
od korisnika da se authentificira, odnosno unese još lozinku.
jednu lozinku.
Opći/opšti nalog za prenos/prijenos
6.3. Opći/opšti nalog za prenos/prijenos
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane
aplikacije. Ta polja su:
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane aplikacije.
Račun koji se zadužuje i Uplatio je (ime, adresa i telefon nalogodavca)
Tapoljasu:
Račun koji se zadužuje i Uplatio je (ime, adresa i telefon nalogodavca)
Polja koja popunjava korisnik su:
NAZIV
Polja koja popunjava korisnik su:
OPIS
Račun koji se odobrava
Transakcioni račun dužine 16 brojeva.
Opis
Iznos
doznake
Račun koji Svrha
se odobrava
Transakcioni račun dužine 16 brojeva.
Primalac/primatelj
Iznos
Iznos novčanih sredstava u KM.
Datum naloga
Mora biti veći ili jednak današnjem datumu
Naziv
UNOS OBAVEZAN
DA
Unos obaveza
DA
DADA (1. polje)
DA
DA (1. polje)
DA
Svrha doznake
Opis obaveze plaćanja.
DA (1. polje)
Primalac/primatelj
Tačan naziv primaoca/primatelja.
DA (1. polje)
Datum naloga
Mora biti veći ili jednak datumu popunjavanja naloga.
DA
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
15
Hypo Alpe-Adria-Bank
Plaćanje
Kod plaćanja nekih vrsta usluga (npr. struja, telefon i dr.) obavezno je unijeti poziv na broj u za to
Prilikom
plaćanjapolje.
nekih vrsta usluga (npr. struja, telefon i dr.) obavezno je unijeti poziv na broj u za to predviđeno polje.
predviđeno
Ukoliko želite
da
Vam
bude
hitno
plaćen,
trebate
kliknuti
natrebate
kućicu kliknuti
Hitno na
(Napomena:
ova(Napomena:
usluga se dodatno
Ukoliko želitenalog
da Vam
nalog
bude
odrađen
kao hitni
nalog,
kućicu Hitno
ova usluga
naplaćuje).
se dodatno naplaćuje)
Klikom na dugme Potvrdi nalog se upisuje u bazu – uz prethodnu provjeru ispravnosti naloga.
Klikom na dugme Potvrdi nalog se upisuje u bazu – uz prethodnu provjeru ispravnosti naloga.
Nalog možete da kreirate iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka, unutar naloga.
Nalog možete kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka, unutar naloga.
Popunjeni nalog je moguće pohraniti kao novi uzorak (opcija na dnu naloga).
Popunjeni nalog je moguće pohraniti kao novi uzorak (opcija na dnu naloga).
opcije Pza
otvrdi za uneseni nalog oguće izmjenu,
je uraditi izmjenu, potpis, brisanje, odustajanje Vas NakonNakon opcije Potvrdi
uneseni nalog
moguće
jem
uraditi
potpis,
brisanje,
odustajanje
(čime
Vas vraća(čime na pregled
vraća n
a p
regled n
aloga), i
li k
reirati n
ovi n
alog.
naloga), ili kreirati novi nalog.
Uplata javnih prihoda
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane
aplikacije. Ta polja su:
Račun koji se zadužuje i Uplatio je (ime, adresa i telefon nalogodavca)
Polja koja popunjava korisnik su:
NAZIV
Račun koji se odobrava
Iznos
Svrha doznake
Primalac
Datum naloga
Transakcioni račun dužine 16 brojeva
Mora biti veći ili jednak današnjem datumu
Polja specifična za uplate javnih prihoda su:
NAZIV
16
Broj poreznog obaveznika
Uputstvo za korištenje HypoNet
za fizička lica
Vrsta usluge
prihoda
Opština
OPIS
OPIS
Fiksna dužina 13 brojeva.
Fiksna dužina 6 brojeva. Šifra vrste prihoda
Fiksna dužina 3 broja. Šifra opštine
UNOS OBAVEZAN
DA
DA
DA (1. polje)
DA (1. polje)
DA
UNOS OBAVEZAN
DA
DA
DA
Hypo Alpe-Adria-Bank
Plaćanje
6.4. Uplata javnih prihoda
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane aplikacije. Ta polja su:
Račun koji se zadužuje i Uplatio je (ime, adresa i telefon nalogodavca)
Polja koja popunjava korisnik su:
Naziv
Opis
Unos obaveza
Račun koji se odobrava
Transakcioni račun dužine 16 brojeva.
DA
Iznos
DA
Svrha doznake
DA (1. polje)
Primalac/primatelj
DA (1. polje)
Datum naloga
Mora biti veći ili jednak datumu popunjavanja naloga.
DA
Polja specifična za uplate javnih prihoda su:
Naziv
Opis
Unos obaveza
Broj poreznog obveznika
Fiksna dužina 13 brojeva.
DA
Vrsta prihoda
Fiksna dužina 6 brojeva. Šifra vrste prihoda
DA
Opština
Fiksna dužina 3 broja. Šifra opštine
DA
Poziv na broj
DA
Vrsta uplate
DA
Poreski period od
Poreski period do
DA
DA
Budžetska organizacija
DA
Klikom na dugme Potvrdi nalog se upisuje u bazu – uz prethodnu provjeru ispravnosti naloga.
Klikom
na dugme
Potvrdi nalog
se upisuje u opcija
bazu – uz
prethodnu
provjeru
ispravnosti naloga.
Nalog
možete
da kreirate
iz uzoraka,
Novi
nalog
iz uzoraka
unutar naloga.
Nalog možete kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka unutar naloga.
Popunjeni
je moguće
kao
novi
uzorak
Popunjeninalog
nalog je moguće
pohranitipohraniti
kao novi uzorak
(opcija
na dnu
naloga).(opcija na dnu naloga).
Nakon opcije Potvrdi za uneseni nalog moguće je uraditi izmjenu, otpis, brisanje, odustajanje (čime Vas Nakon
opcije
Potvrdi
za uneseni
nalog
moguće
je puraditi
izmjenu,
potpis,
brisanje,
odustajanje (čime Vas vraća na pregled
vraća na pregled naloga), ili kreirati novi nalog.
naloga), ili kreirati novi nalog.
Kupoprodaja deviza
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
17
Hypo Alpe-Adria-Bank
Plaćanje
Nakon opcije Potvrdi za uneseni nalog moguće je uraditi izmjenu, potpis, brisanje, odustajanje (čime Vas vraća na pregled naloga), ili kreirati novi nalog.
Kupoprodaja deviza
6.5.Kupoprodaja deviza
Unošenje podataka u nalog Kupoprodaja deviza započinjete izborom iz padajuće liste s desne strane polja Interni
Unošenje podataka u nalog Kupoprodaja deviza započinjete izborom iz padajuće liste s desne strane polja Interni nalog, a
nalog, a aktiviranje same Kupoprodaje deviza klikom na zelenu strelicu.
aktiviranje Kupoprodaje deviza klikom na zelenu strelicu.
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane aplikacije. Ta polja su
ime, adresa i telefon nalogodavca
Polja koja popunjava korisnik su:
Naziv
Opis
Račun koji se odobrava
Iznos
DA
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Račun koji se zadužuje
Datum naloga
Unos obaveza
Mora biti veći ili jednak današnjem datumu
DA
Page 15
DA
DA
Kupoprodaja deviza se obavlja tako da je uvijek jedan od računa u KM. Kada upišete jedan fiksan iznos, kliknite na dugme
Konverzija i popuniće se polje preračunatim iznosom koji je informativan. Tečaj/Kurs se može promijeniti usljed promjene tečajne/
kursne
liste. Ukoliko ste nalog uradili u radnom vremenu Banke, nalog će biti obrađen isti dan po važećoj tečajnoj/kursnoj listi za taj
Kupoprodaja deviza se obavlja tako da je uvijek jedan od računa u KM. Kada upišete jedan fiksan
kliknite na dugme nalog
Konverzija
će se polje sasutradan
preračunatimpo
iznosom
koji je tečajnoj/kursnoj listi za naredni dan. Ukoliko ste nalog uradili u neradni
dan.iznos,
U suprotnom,
ćei popunit
biti obrađen
važećoj
informativan. Tečaj/Kurs se može promijeniti usljed promjene tečajne/kursne liste. Ukoliko ste nalog uradili u
dan,radnom
nalog
će biti
odrađen
prvi
sljedeći
radni
vremenu
Banke,
nalog će biti
obrađen
isti dan po
važećojdan.
tečajnoj/kursnoj listi za taj dan, u
suprotnom,
nalog ćekoji
biti obrađen
sutradan po važećoj
tečajnoj/kursnoj
za naredni dan.
Ukolikoiz
stepadajućeg
nalog
Polja Račun
se odobrava
i Račun
koji selistizadužuje
birate
menija.
uradili u neradni dan, nalog će biti odrađen prvi sljedeći radni dan.
Klikom
dugme
Potvrdi
nalog
se upisuje
u bazumenija.
uz prethodnu provjeru ispravnosti naloga.
Polja
Račun na
koji se
odobrava
i Račun koji
se zadužuje
birate iz padajućeg
Klikom
na dugme
nalogizseuzoraka,
upisuje u bazu
– uzNovi
prethodnu
provjeru
naloga.
Nalog
možete
daPotvrdi
kreirate
opcija
nalog
iz ispravnosti
uzoraka
unutar naloga.
Nalog možete kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka unutar naloga.
Popunjeni
nalog
moguće
je kao
pohraniti
Popunjeni nalog
je moguće
pohraniti
novi uzorakkao
(opcijanovi
na dnuuzorak
naloga). (opcija na dnu naloga).
Nakon opcije Potvrdi za nalog moguće je uraditi izmjenu, brisanje, odustajanje (čime Vas Nakon
opcije
Potvrdiuneseni za uneseni
nalog
moguće
jepotpis, uraditi
izmjenu,
potpis,
brisanje, odustajanje (čime Vas vraća na pregled
vraća na pregled naloga) ili kreirati novi nalog.
naloga) ili kreirati novi nalog.
Interni nalog
18
Uputstvo
za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Unošenje podataka u interni nalog započinjete klikom na zelenu strelicu sa desne strane polja Interni nalog.
Nalog možete kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka unutar naloga.
Popunjeni nalog je moguće pohraniti kao novi uzorak (opcija na dnu naloga).
Hypo Alpe-Adria-Bank
Plaćanje
Nakon opcije Potvrdi za uneseni nalog moguće je uraditi izmjenu, potpis, brisanje, odustajanje (čime Vas vraća na pregled naloga) ili kreirati novi nalog.
6.6. Interni nalog
Interni nalog
Unošenje
podataka
u interni
započinjete
klikom
na zelenu
sa desne
strane polja Interni nalog.
Unošenje podataka
u interni
nalog nalog
započinjete
klikom na zelenu
strelicu
sa desnestrelicu
strane polja
Interni nalog.
Polja o nalogodavcu su bez mogućnosti izmjene (read only) i automatski se popunjavaju od strane aplikacije. Ta polja su:
ime, adresa i telefon nalogodavca
Polja koja popunjava korisnik su:
Naziv
Opis
Unos obaveza
Račun građana
Transakcioni račun dužine dužine 16 brojeva.
DA
Iznos
Iznos novčanih sredstava u KM.
DA
Svrha doznake
Opis obaveze plaćanja.
NazivInternim
primatelja/primaoca
Tačanunutar
naziv primaoca
/ primatelja.
nalogom se obavljaju transakcije
Banke prenosom
sa računa fizičkog lica na
Uputstvo
za
korištenje
HypoNet-a,
elektronskog
bankarstva
za fizička lica
račun
fizičkog
lica.
Polja:
Iznos,
Svrha
doznake,
Račun
građanina
Naziv
Datum naloga
Mora biti veći ili jednak datumui popunjavanja
naloga.
primatelja/primaoca
se ručno popunjavaju i obavezna su.
DA
DA
Page 17
DA
Polje Račun koji se zadužuje birate iz padajućeg
menija. nalogom obavljaju se transakcije unutar Banke prenosom sa računa fizičkog lica na račun fizičkog lica. Polja:
Internim
kaoSvrha
uzorakdoznake,
i upišite naziv
uzorkagrađanina
radi Vaše lične
evidencije
Iznos,
Račun
i Naziv
primatelja/primaoca
popunjavaju se ručno i obavezna su.
Klikom
na
dugme
Potvrdi
nalog
se
upisuje
u
bazu – uz
prethodnu
Polje Račun koji se zadužuje birate iz padajućeg
menija
kao provjeru
uzorakispravnosti
i upišite naloga.
naziv uzorka radi Vaše lične evidencije
Nalog možete kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka unutar
Klikom
naloga. na dugme Potvrdi nalog je upisan u bazu uz prethodnu provjeru ispravnosti naloga.
Nalog moguće je kreirati iz uzoraka, opcija Novi nalog iz uzoraka unutar naloga.
Popunjeni
nalogjeje moguće
moguće pohraniti
kao novi
(opcija na(opcija
dnu naloga).
Popunjeni
nalog
pohraniti
kaouzorak
novi uzorak
na dnu naloga).
Nakon opcije Potvrdi za uneseni nalog
nalog moguće
moguće jje
e uuraditi
raditi izmjenu, potpis, brisanje, odustajanje (čime (čime Vas vraća na pregled
Nakon
opcije
Potvrdi
za uneseni
izmjenu,
potpis,
brisanje,
odustajanje
Vas vraća na pregled naloga) ili kreirati novi nalog.
naloga) ili kreirati novi nalog.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
19
Hypo Alpe-Adria-Bank
Plaćanje
Pregled naloga
pregledu naloga
naloga postoji opcija Kopiraj nalog kojim kopirate postojeći nalog u
6.7. UPregled
potpuno novi kojeg možete promijeniti i/ili potpisati. U pregledu naloga postoji i opcija akcije na nalogu,
gdje je klijentu omogućen pregled unesenog naloga, promjena podataka, potpis i sl.
U pregledu naloga postoji opcija Kopiraj nalog kojom možete kopirati postojeći nalog u potpuno novi, kojeg možete
promijeniti i/ili potpisati. U pregledu naloga postoji i opcija akcije na nalogu, gdje je klijentu omogućen pregled unesenog
naloga, promjena podataka, potpis i sl.
20
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Page 20
Hypo Alpe-Adria-Bank
Uzorci
7. UZORCI
Naloge,
ste kreirali, možete potpisati svaki posebno ili dodati u listu te jednim potpisom realizovati sve naloge
7. koje
Uzorci
odjednom.
7. Uzorci
U slučaju
ovakvog
potpisivanja
potrebno
prvo
da kreirate
nalogepostojećih
(NE potpisivati
Stavka
omogućuje
kreiranje naloga,
novih naloga
direktnoje iz
uzorka,
kao i brisanje
uzoraka. ih) koje ćete ubaciti u listu.
Stavka omogućuje kreiranje novih naloga direktno iz uzorka, kao i brisanje postojećih uzoraka.
Klijentima će biti omogućeno memorisanje do
Klijentima će biti omogućeno
memorisanje do 100 uzoraka.
100 uzoraka.
Klijentima će biti omogućeno memorisanje do
Kreiranje naloga
korištenjem uzoraka moguće je kroz
100 uzoraka.
Kreiranje naloga korištenjem uzoraka je moguće
opciju Novi nalog iz uzorka klikom na strelicu, nakon
kroz opciju Novi nalog iz uzorka klikom na
Kreiranje
naloga
korištenjem uzoraka je moguće
čega se pojavljuje lista
uzoraka.
strelicu,
nakon čega se pojavljuje lista uzoraka.
kroz opciju Novi nalog iz uzorka klikom na
strelicu, nakon čega se pojavljuje lista uzoraka.
Odabir omogućuje kreiranje novih naloga
direktno iz uzorka, kao i brisanje postojećih
Odabir omogućujeOdabir
kreiranjeomogućuje
novih nalogakreiranje novih naloga direktno iz
uzoraka.
direktno iz uzorka, kao i brisanje postojećih
uzorka, kao i brisanje postojećih uzoraka.
uzoraka.
Odabirom
“Novi nalog“
otvara
se nalog
Odabirom
Novi
nalog
otvarasase nalog sa svim
svim popunjenim podacima koje možete
Odabirom “Novi nalog“
otvara
se
nalog
sa
popunjenim
podacima
koje možete da promijenite
promijeniti
ukoliko želite,
spasiti i potpisati.
svim popunjenim podacima koje možete
ukoliko želite da ga spasite i potpišete.
promijeniti ukoliko želite, spasiti i potpisati.
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Page 21
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Page 21
21
Hypo Alpe-Adria-Bank
Skupno/grupno potpisivanje naloga
8. Skupno/grupno potpisivanje naloga –
KREIRANJE NOVE LISTE
8. Skupno/grupno potpisivanje naloga – KREIRANJE NOVE LISTE
koje
kreirali,možete
možetepotpisati
potpisivati
svaki
ali i dodati
te sapotpisom
jednim potpisom
8.Naloge
Skupno/grupno
potpisivanje
naloga
–posebno,
KREIRANJE
LISTE
Naloge,
koje
steste
kreirali,
svaki
posebno
ili dodati
uNOVE
listuu telistu,
jednim
realizovati sve naloge
realizovati sve naloge odjednom.
odjednom.
U slučaju
ovakvog
potpisivanja
naloga, svaki
potrebno je prvo
kreirati
potpisivati
ih) koje ćete ubaciti
Naloge
koje
ste
kreirali,
možete naloga,
potpisivati
ali kreirate
i dodatinaloge
u listu,(NE
te sa
jednim potpisom
U
slučaju
ovakvog
potpisivanja
potrebnoposebno,
je prvo da
naloge
(NE
potpisivati
ih) koje ćete ubaciti u listu.
u listu. sve
realizovati
naloge odjednom.
U slučaju ovakvog potpisivanja naloga, potrebno je prvo kreirati naloge (NE potpisivati ih) koje ćete ubaciti
u listu.
Kako se kreira NOVA LISTA?
Plaćanje->Nalozi
Kako se kreira NOVA LISTA?
KLIKNITE SKUPNO/GRUPNO
Plaćanje->Nalozi
POTPISIVANJE
KLIKNITE SKUPNO/GRUPNO
POTPISIVANJE
Dodavanje naloga u listu
8.1. Dodavanje naloga u listu
Nakon klika
na Skupno/grupno
otvara se prozor sa svim pojedinačnim nalozima koje možete
Dodavanje
naloga upotpisivanje
listu
Nakon
klika
na Skupno/grupno
potpisivanje otvara se prozor sa svim pojedinačnim nalozima koje možete označiti i
označiti
i pridružiti
listi za potpisivanje.
pridružiti listi za potpisivanje.
Nakon klikaOZNAČITE
na Skupno/grupno
potpisivanje otvara se prozor sa svim pojedinačnim nalozima koje možete
NALOGE KOJE ŽELITE
označiti i pridružiti
za potpisivanje.
DODATI listi
U LISTU
ZA POTPISIVANJE.
OZNAČITE NALOGE KOJE ŽELITE
DODATI U LISTU ZA POTPISIVANJE.
NAKON OZNAČAVANJA NALOGA
KLIKNUTI NA POTVRDI
NAKON OZNAČAVANJA NALOGA
KLIKNUTI NA POTVRDI
22
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Page 22
Hypo Alpe-Adria-Bank
Skupno/grupno potpisivanje naloga
Potpisivanje liste
8.2. Potpisivanje liste
Odabirom linka Potvrdi otvara se prozor s pregledom naloga i detaljima liste. Na dnu prozora postoji opcija
za linka
potpisivanje
liste otvara
naloga. se prozor s pregledom naloga i detaljima liste. Na dnu prozora postoji opcija za
Odabirom
Potvrdi
potpisivanje liste naloga.
LISTU POTPISUJETE
KLIKOM NA POTPIŠI
Potpis liste: Nije moguće potpisati naloge s datumom izvršenja manjim od tekućeg.
Kod takvog slučaja program će Vas obavijestiti i ponuditi automatsku promjenu datuma.
Potpis liste: Nije moguće potpisati naloge na kojima je datum izvršenja manji od tekućeg.
Kod takvog slučaja program će Vas obavijestiti i ponuditi automatsku promjenu datuma.
Uputstvo za korištenje HypoNet-a, elektronskog bankarstva za fizička lica
Page 23
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
23
Hypo Alpe-Adria-Bank
Moj Hypo
9. MOJ HYPO
9. Moj HYPO
9.1. Postavke
Postavke
U okviru stavke Moj HYPO, klikom na opciju Postavke moguće je podesiti prikaz početne stranice. Ukoliko korisnik želi
9. Moj HYPO
U okviru stavke Moj HYPO, klikom na opciju Postavke moguće je podesiti prikaz početne stranice. Ukoliko
da se stanje
određenog
prikazuje računa
na početnoj
stranici,
potrebno
je da
označijetaj
odabira željenih računa,
korisnik
želi da seračuna
stanje određenog
prikazuje
na početnoj
stranici
potrebno
daračun.
označi Nakon
taj račun.
potrebno
je
kliknuti
na
dugme
Potvrdi
na
dnu
stranice.
Nakon
odabira
željenih
računa
potrebno
je
kliknuti
na
dugme
Potvrdi
na
dnu
stranice.
Postavke
U okviru stavke Moj HYPO, klikom na opciju Postavke moguće je podesiti prikaz početne stranice. Ukoliko
korisnik želi da se stanje određenog računa prikazuje na početnoj stranici potrebno je da označi taj račun.
Nakon odabira željenih računa potrebno je kliknuti na dugme Potvrdi na dnu stranice. OZNAČITI RAČUNE
OZNAČITI RAČUNE
9.2. Poruke Poruke
Razmjena poruka služi za komunikaciju Klijenta i Banke. Odabirom Inbox (Primljene poruke) omogućeno je kreiranje
nove poruke, odgovor na postojeću, brisanje i ispis poruke.
Poruke
Razmjena poruka služi za komunikaciju klijenta i Banke.
24
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Razmjena poruka služi za komunikaciju klijenta i Banke.
Hypo Alpe-Adria-Bank
Moj Hypo
Za odgovor na poruku, brisanje i ispis potrebno je da se
kursor miša pozicionira na određenu poruku te nakon toga
odabrati željenu akciju.
Poruke koje ste Vi poslali, moguće je pregledati odabirom
stavke Outbox. Za brisanje i ispis potrebno se pozicionirati
na određenu poruku te nakon toga odabrati željenu akciju.
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
25
Hypo Alpe-Adria-Bank
Informacije
10. INFORMACIJE
Odabirom stavke Informacije možete pregledati Tečajnu/Kursnu listu za tekući datum te pristupiti službenoj web stranici
Banke.
26
Uputstvo za korištenje HypoNet usluge za fizička lica
Download

Hyponet-Uputstvo za korištenje - Hypo Alpe-Adria