BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013–2014 Bahar Yarıyılı
Haftalık Ders Programı Çizelgesi
Birinci Sınıf
DS
SAAT
1
08:30–09:20
2
09:30–10:20
3
10:30–11:20
4
11:30–12:20
5
12:30–13:20
6
13:30–14:20
7
14:30–15:20
8
15:30–16:20
9
16:30–17:20
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
KİM192
Kimya II-Lab.
(Kimya Lab.)
TÜR182
Türk Dili II
(EEM-D102)
MAT182
Matematik II
(MAD-D007)
JEL104
Statik
(MAD-D111)
JEL106
Mineraloji
(Min. Pet. Lab.)
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
Böl. Bşk.
CUMA
FİZ182
Fizik II
(MAK-006)
YDL184
Yab. Dil II
(MAD-D007)
JEL102
Genel Jeoloji II
(Min. Pet. Lab.)
KİM194
Kimya II
(MAD-D111)
FİZ192
Fizik II Lâb.
(Fiz. Lab.)
Doç. Dr. Alper ÖZYİĞİT
Dekan Yrd.
BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013–2014 Bahar Yarıyılı
Haftalık Ders Programı Çizelgesi
İkinci Sınıf
DS
SAAT
1
08:30–09:20
2
PAZARTESİ
SALI
JEL208
Sedimanter Kayaç Petrografisi
(MAD-D111)
09:30–10:20
3
10:30–11:20
4
11:30–12:20
ÇARŞAMBA
JEL202
Optik Mineraloji
(Min. Pet. Lab.)
YDL286
Yab. Dil. IV
(Meslk. İng.)
(MAK-006)
PERŞEMBE
CUMA
JEL214
Tarihsel Jeoloji
(MAD-D112)
JEL204
Magmatik Kayaç Petrografisi
(Min. Pet. Lab.)
JEL216
Kristalografi
(Min. Pet. Lab.)
JEL902
Mineraller ve
Kayaçlar
(MAK-008)
JEL218
Kil Mineralojisi
(MAD-D114)
5
12:30–13:20
6
13:30–14:20
7
14:30–15:20
8
15:30–16:20
9
16:30–17:20
JEL210
Mukavemet
(MAD-D007)
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
Böl. Bşk.
JEL212
Mühendislik Jeofiziği
(MAD-D114)
AİT282
Atatürk İ. İ. Tarihi II
(MAD-D111)
JEL204
Magmatik
Kayaç
Petrografisi
(Min. Pet.
Lab.)
JEL232
Mühendislikte
Etik
(MAD-D113)
JEL206
Jeolojik Harita Bilgisi
(MAD-D111)
Doç. Dr. Ö. Alper ÖZYİĞİT
Dekan Yrd.
BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013–2014 Bahar Yarıyılı
Haftalık Ders Programı Çizelgesi
Üçüncü Sınıf
DS
SAAT
1
08:30–09:20
2
09:30–10:20
3
10:30–11:20
4
11:30–12:20
5
12:30–13:20
6
13:30–14:20
7
14:30–15:20
8
15:30–16:20
9
16:30–17:20
PAZARTESİ
JEL312
Maden Arama
(MAD-D007)
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
JEL320
Paleontoloji
(MAD-D111)
JEL322
Jeomorfoloji
(MAD-D006)
JEL320
Paleontoloji
(MAD-D006)
JEL310
Sondaj Tekniği
(MAD-D 006)
JEL314
Yeraltı Jeolojisi
(MAK-008)
JEL332
Plaka Tektoniği ve
Maden Yatakları
(MAD-D111)
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK
Böl. Bşk.
CUMA
JEL318
Metamorfik Kayaç
Petrografisi
(MAD-D007)
JEL330
Türkiye Tektoniği
(MAD-D007)
SSP 900
Sosyal
Sorumluluk
Projesi Dersi
(MAD-D007)
JEL308
Yol Jeolojisi
(MAD-114)
JEL326
Jeolojide
Bilgisayar
Uygulamaları
(MAD-D114)
Doç. Dr. Ö. Alper ÖZYİĞİT
Dekan Yrd.
Download

BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ