www.vedskaakademija.rs
SADRŽAJ
www.vedskaakademija.rs
PREDGOVOR 7
I DEO - RAZUMEVANJE AJURVEDE 8
ISTORIJAT AJURVEDE 8
Šta je ajurveda i njena uloga 8
Uloga ajurvede 8
Ajurveda kao deo veda 9
Ašvini blizanci – šastre 9
Danvantari - Božanska inkarnacija medicine 11
Filozofija ajurvede 12
TRI GUNE - ODLIKE MATERIJALNE PRIRODE 12
Gune (kvaliteti) i njihov uticaj 14
Sattva 15
Rađas 15
Tamas 15
MAHABHUTA, PET GRADIVNIH ELEMENATA - SRCE AJURVEDE 17
Zemlja 17
Voda 18
Vatra 18
Vazduh 18
Etar 18
DESET ČULA I UM 19
TRI DOŠE, KONSTITUCIJE - SOKOVI ČOVEKA 20
Opšte razumevanje doša 20
Pozicija doša u ljudskom telu 21
Funkcije doša 21
Subdoše 22
Uticaji i poremećaji doša 24
Vata 25
Pitta 27
Kapha 30
Kombinacije tipova 31
Određivanje tipa čoveka 33
Tabelarni sažetak doša 37
Doše u godišnjim dobima i različitim aspektima života 38
DHATUI 41
Prikaz sedam dhatua 41
Rasa dhatu 41
Rakta dhatu 41
Mamsa dhatu 41
Meda dhatu 41
Asthi dhatu 41
Mađđa dhatu 41
Šukra dhatu 41
Produkti dhatua 42
Ođas 44
ŠROTIJI 45
Šrotiji - telesni kanali 45
TRI MALE 47
KUNDALINI I ČAKRE 49
Muladhara 51
www.vedskaakademija.rs
Svadišthana 51
Manipura 51
Anahata 51
Višuddha 51
Agja 51
Sahasra 51
AGNI 51
Četiri stanja agnija 52
Procesi varenja 53
Važnost dobrog varenja 53
AMA 54
Ama i bolesti 54
Simptomi nastajanja ame 55
Načini uklanjanja ame 55
Analiza ravnoteže i gomilanja u tkivima 56
II DEO - ZDRAVO TELO I ZDRAV DUH 58
PREVENTIVNE MERE 58
Duša i njene potrebe 58
Suptilno telo i njegove potrebe 59
Grubo telo i njegove potrebe 59
Joga i sport 60
Joga vežbe za vata telesni tip 62
Joga vežbe za pitta telesni tip 62
Joga vežbe za kapha telesni tip 63
Opis najvažnijih pranajama 64
Meditacija 65
Mantra 66
Ishrana 67
Navodi Isusa o sirovoj vegetarijanskoj ishrani 68
Načela hrane 70
I. Ukusi – rase 73
II. Gune - kvaliteti 76
III. Potencija - virja 77
IV. Postdigestivni efekt vipak 77
V. Prabhava 77
Priprema, konzumiranje i količina hrane 78
Vegetarijanstvo 79
Zdravlje i vegetarijanstvo 80
Odmor - dnevni, nedeljni, mesečni, godišnji 80
Vastu i ajurveda 82
Đotiš i ajurveda 85
Medicinska astrologija 88
Boje 90
Sadhana, režim života - korisni saveti ponašanja 94
Ravnoteža tela, uma i svesti 97
Postovi i dijete 100
Profesija i slobodno vreme 103
Tabela namirnica sa potrebnim sastojcima za telo 103
Tabela namirnica vata tip 109
Tabela namirnica pitta tip 109
Tabela namirnica kapha tip 110
Tabela rasa, virje, vipaka i uticaja na doše 110
Tabela ukusa, hrane i uticaja 113
Tabela po vastu / đotišu 113
www.vedskaakademija.rs
III DEO – DIJAGNOSTIKA 114
Prvi znaci su na telu 114
Meridijani prstiju 115
Test 116
Pulsna dijagnostika 116
Pulsna samodijagnostika 118
Dijagnostika preko noktiju 118
Dijagnostika pomoću jezika 121
Dijagnoza pregledom očiju 123
Dijagnostika pregledom usana 124
Dijagnostika pregledom lica 124
Dijagnostika putem mokraće 126
IV DEO - PRIRODNO DO ZDRAVLJA 127
Bolest i njena podela 127
Nastajanje bolesti 127
Doše i bolesti i balansiranje doša 128
Vata doša 128
Pitta doša 129
Kapha doša 130
KURATIVNE MERE 132
Akupresura – marme 132
Aromaterapija 139
Ajurvedska apoteka, preparati, bilje i začini 142
Drago i poludrago kamenje 150
Metali 153
Priprema zlatne, bakrene i srebrne vodice 154
Mudre 155
Muzika i mantre 160
Panča karma 161
Postovi 161
Ishrana – dijete 162
Recepti 162
Joga i sport 165
SPECIFIČNE BOLESTI 166
Bolesti uzrokovane vatom 166
Bolesti uzrokovane pittom 166
Bolesti uzrokovane kaphom 166
Alergije 167
Alzheimerova bolest 168
Anemija 168
Anoreksija i bulimija 169
Artritis i reuma 170
Astma 171
Bakterije napadaju 172
Debljina 173
Diareja i opstipacija 173
Dijabetes 173
Epilepsija 174
Gastritis 175
Glavobolje i migrene 176
www.vedskaakademija.rs
Gljivična oboljenja 176
Hemeroidi 176
Kičma, bolna leđa 177
Kičma, deformiteti 177
Koža 178
Krvni pritisci 179
Multiplaskleroza 179
Nesanica 180
Zavisnost 180
Paraziti u telu 181
Parkinsonova bolest 181
Prehlade i kašalj 182
Prostata 182
Pshički problemi 182
Sinusi 183
Slabo varenje 183
Srce i srčani problemi 184
Strahovi 184
Stres 184
Povišena temperatura 185
Tumori - dobroćudni i zloćudni 185
Vid 186
Žuć i žučni kamen 187
PURV KARMA 188
Purv karma - priprema za panča karmu 188
Šaman čikitsa 189
Šodan čikitsa 190
Snehana i abhjanga 190
Svedana 193
Širodhara 194
PANČA KARMA 197
Životni stil 197
Pet procesa panča karme 197
1. Vaman - terapeutsko povraćanje 197
2. Virečan - terapeutsko čišćenje, purgativi 199
3. Basti - terapeutsko čišćenje i oporavak debelog creva 200
4. Nasja - terapija čišćenja predela glave 202
5. Rakta mokša - terapija ispuštanja krvi 203
PAŠČAT KARMA 205
Samsarađana 205
Dinačarja 206
Rasajana 206
REČNIK 208
LITERATURA 210
Download

sadržaj - Vedska Akademija