Cenovnik
NID Kompanija "Novosti" a.d.
Trg Nikole Pa{i}a 7, 11000 Beograd
oglasnog prostora
(nekretnine, name{taj, tehnika)
`iro ra~un: 165-5347-09, poz. na broj 99-43
Hypo Alpe-Adria Bank
Novosti oglasi
komercijalni oglasi tel: 011/3028-058, 3028-078, 3028-133; fax: 011/3398-151
e-mail: oglasiÞnovosti.rs
mali oglasi tel: 011/3028-059, 3028-079; fax: 011/3398-189
e-mail: moglasiÞnovosti.rs
foto oglasi tel: 011/3028-302,3028-305; fax: 011/3398-151
e-mail: fotooglasiÞnovosti.rs
Stuba~ni (komercijalni) oglasi
unutra{nje strane (VI stubaca)
1 st/cm (37x10 mm)
1/1 strana (240x295 mm)
1/2 strane (240x146 mm, 118x295 mm)
1/3 strane (240x96 mm, 78x295 mm)
1/4 strane (118x146 mm, 240x71 mm)
1/8 strane (118x71 mm)
1/16 strane (118x34 mm)
Ý cena oglasa u koloru vi{a je 20%
Foto oglasi
mali foto oglas (37 x 31 mm - kolor)
veliki foto oglas (78 x 64 mm - kolor)
1 broj
4 broja 8 brojeva
12 brojeva
(popust 10%) (popust 15%) (popust 20%)
150
10.000
6.900
5.500
4.500
2.900
1.600
540
36.000
24.840
19.800
16.200
10.440
5.760
1.020
68.000
46.920
37.400
30.600
19.720
10.880
1.440 din
96.000 din
66.240 din
52.800 din
43.200 din
27.840 din
15.360 din
Ist IIst IIIst IVst Vst VIst
37 mm
78 mm
118 mm
159 mm
200 mm
240 mm
720
2,880
1.360
5.440
U OVE CENE NIJE URA^UNAT PDV OD 20%
1/8
1/16
1/4
1/2
200
800
1/4
1/1
1.920 din
7.680 din
1/2
mali
foto oglas
veliki
foto oglas
Mali oglasi
standardni mali oglas do 15 re~i (uokviren)
svaka naredna re~
120 din
12 din
U OVE CENE JE URA^UNAT PDV OD 20%
dodatni popusti:
Ý posebni popusti za kontinuirano ogla{avanje
(6 meseci - 30%, 12 meseci - 40%) na 1/4
strane i vi{e
priprema oglasa
- oglase primamo isklju~ivo u EPS ili TIF formatu (300 dpi)
- kolorne oglase snimiti u CMYK modu
- oglase dostaviti na CD-ROM-u, ZIP disketi, USB memoriji ili poslati na e-mail:
komercijalne oglase na: oglasiÞnovosti.rs
foto oglase na: fotooglasiÞnovosti.rs
Ovaj cenovnik se primenjuje od 28.8.2013. godine
NID Kompanija "Novosti" a.d.
marketing
Download

Nekretnine - Novosti Oglasi