No Leaks.
Guaranteed.
Terms
and
Conditions
Protects your devices and holds power for up to 10 Years
*
**
More power†. Less waste††.
†
*From leakage of batteries up to 2 years after fully used. | **Shelf life.
Versus Energizer Alkaline Power; applies to Energizer MAX batteries. | ††Use less batteries, create less waste.
© 2014 Energizer. Energizer and other marks are trademarks of Energizer.
www.energizer.eu
6106_Energizer_Max_Camera_KV.indd 1
07/08/2014 10:55
Name
CLieNt: eNeRgiZeR
Date: 05/08/14
JOB NO: 6106
SiZe: 420 X 594 (W X H)
JOB Name: maX KeY ViSUaL
BLeeD: 10mm
DeSCRiPtiON: CameRa
DPi: 250
aCCOUNt HaNDLeR: DK
COLOURS: C:m:Y:K
DeSigNeR: -
SPeCiaLS: -
aRtWORKeR: SP
NOteS: -
Date
SigNeD
UK/ICELAND/IRELAND
Terms and Conditions
Energizer will repair or replace, at our option, any device damaged by leakage from Energizer
Max AA/AAA batteries, with a use by date of 2025 or later, for up to two years after full
discharge. If exact replacement is not available, devices may be replaced with a product of
comparable market value at the time of claim. Leaking battery and damaged device must be
provided to Energizer as proof of claim. Energizer reserves the right to deny claims of damage
caused by misuse or modification of the batteries or device. If you have a leaking battery,
contact [email protected] for return instructions.
Energizer will repair or replace, at our option, any device damaged by leakage from Energizer
Ultra+ AA/AAA batteries, with a use by date of 2023 or later, for up to two years after full
discharge. If exact replacement is not available, devices may be replaced with a product of
comparable market value at the time of claim. Leaking battery and damaged device must be
provided to Energizer as proof of claim. Energizer reserves the right to deny claims of damage
caused by misuse or modification of the batteries or device. If you have a leaking battery, contact
[email protected] for return instructions.
Energizer will not be liable under these terms and conditions for any other loss, costs, claim or
damages that a customer suffers except those losses which arise as a foreseeable consequence
of the failure of the device which is damaged by leakage from Energizer batteries.
These terms and conditions are issued by Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge
Road, High Wycombe, HP13 6DG
PREVIOUS
HOME
NEXT
FRANCE
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
GERMANY
Terms and Conditions
Kein Auslaufen – Garantiert*
*Bei vollständig entladenen Batterien bis zu 2 Jahre lang kein Auslaufen in Ihrem Gerät.
Energizer ersetzt - nach Einsendung der ausgelaufenen Batterien und des beschädigten Gerätes den durch das Auslaufen einer in D, AT oder CH erworbenen Energizer Max Batterie verursachten
Schaden am Gerät. Die Garantie gilt bis 31.12.2018 und ist gegenüber Energizer geltend zu
machen. Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers werden hierdurch nicht eingeschränkt.
Energizer Consumer Service, TSA61640 w75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
PREVIOUS
HOME
NEXT
ITALY
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
SPAIN
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
PORTUGAL
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
GREECE
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
NORDICS - SWEDEN
Terms and Conditions
Inga läckor. Garanterat. Även om batteriteknologin har utvecklats, är läckande batterier fortfarande
ett problem. Batterier från många olika varumärken kan fortfarande läcka och orsaka skador på
dina enheter efter att de blivit fullt ut använda.
Energizer® är annorlunda. Våra batterier är utformade för att förhindra skadliga läckor om de trots
detta uppstår kommer vi att ersätta din enhet.
Så när det kommer till leksaker, digitalkameror och andra värdefulla prylar kan du känna dig säker
på att du har den långvariga energin och det skydd du förväntar dig av Energizer®.
* Fritt från läckage av fullt urladdade batterier i upp till två år (tiden varierar beroende på produkt).
Villkor och Förutsättningar
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Max AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2025 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut mot
en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri och
skadad enhet måste tillhandahållas Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Ultra+ AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2023 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut
mot en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri
och skadad enhet måste ges till Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer kan inte hållas ansvarig baserat på dessa Villkor och Förutsättningar för någon annan
typ av förlust, kostnader, anspråk eller skadestånd som en kund erfar, utöver de förluster som
uppstår som en omedelbar följd av förlusten av den enhet som skadats av läckage från Energizer
batterier.
PREVIOUS
HOME
NEXT
NORDICS - NORWAY
Terms and Conditions
Inga läckor. Garanterat. Även om batteriteknologin har utvecklats, är läckande batterier fortfarande
ett problem. Batterier från många olika varumärken kan fortfarande läcka och orsaka skador på
dina enheter efter att de blivit fullt ut använda.
Energizer® är annorlunda. Våra batterier är utformade för att förhindra skadliga läckor om de trots
detta uppstår kommer vi att ersätta din enhet.
Så när det kommer till leksaker, digitalkameror och andra värdefulla prylar kan du känna dig säker
på att du har den långvariga energin och det skydd du förväntar dig av Energizer®.
* Fritt från läckage av fullt urladdade batterier i upp till två år (tiden varierar beroende på produkt).
Villkor och Förutsättningar
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Max AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2025 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut mot
en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri och
skadad enhet måste tillhandahållas Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Ultra+ AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2023 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut
mot en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri
och skadad enhet måste ges till Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer kan inte hållas ansvarig baserat på dessa Villkor och Förutsättningar för någon annan
typ av förlust, kostnader, anspråk eller skadestånd som en kund erfar, utöver de förluster som
uppstår som en omedelbar följd av förlusten av den enhet som skadats av läckage från Energizer
batterier.
PREVIOUS
HOME
NEXT
NORDICS - DENMARK
Terms and Conditions
Inga läckor. Garanterat. Även om batteriteknologin har utvecklats, är läckande batterier fortfarande
ett problem. Batterier från många olika varumärken kan fortfarande läcka och orsaka skador på
dina enheter efter att de blivit fullt ut använda.
Energizer® är annorlunda. Våra batterier är utformade för att förhindra skadliga läckor om de trots
detta uppstår kommer vi att ersätta din enhet.
Så när det kommer till leksaker, digitalkameror och andra värdefulla prylar kan du känna dig säker
på att du har den långvariga energin och det skydd du förväntar dig av Energizer®.
* Fritt från läckage av fullt urladdade batterier i upp till två år (tiden varierar beroende på produkt).
Villkor och Förutsättningar
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Max AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2025 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut mot
en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri och
skadad enhet måste tillhandahållas Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Ultra+ AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2023 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut
mot en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri
och skadad enhet måste ges till Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer kan inte hållas ansvarig baserat på dessa Villkor och Förutsättningar för någon annan
typ av förlust, kostnader, anspråk eller skadestånd som en kund erfar, utöver de förluster som
uppstår som en omedelbar följd av förlusten av den enhet som skadats av läckage från Energizer
batterier.
PREVIOUS
HOME
NEXT
NORDICS - FINLAND
Terms and Conditions
Inga läckor. Garanterat. Även om batteriteknologin har utvecklats, är läckande batterier fortfarande
ett problem. Batterier från många olika varumärken kan fortfarande läcka och orsaka skador på
dina enheter efter att de blivit fullt ut använda.
Energizer® är annorlunda. Våra batterier är utformade för att förhindra skadliga läckor om de trots
detta uppstår kommer vi att ersätta din enhet.
Så när det kommer till leksaker, digitalkameror och andra värdefulla prylar kan du känna dig säker
på att du har den långvariga energin och det skydd du förväntar dig av Energizer®.
* Fritt från läckage av fullt urladdade batterier i upp till två år (tiden varierar beroende på produkt).
Villkor och Förutsättningar
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Max AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2025 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut mot
en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri och
skadad enhet måste tillhandahållas Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer reparerar eller byter ut, efter vår bedömning, alla enheter som skadas av läckage från
Energizer Ultra+ AA / AAA-batterier, med en sista förbrukningsdag av 2023 eller senare, i upp till
två år efter full urladdning. Om exakt ersättning inte är möjlig, kan enheter komma att bytas ut
mot en enhet av jämförbart marknadsvärde vid tidpunkten för skadeanmälan. Läckande batteri
och skadad enhet måste ges till Energizer som bevis på skadeanmälan. Energizer förbehåller
sig rätten att neka reklamationer orsakade av felaktig användning eller modifiering av batterierna
eller enhet. Om du har ett läckande batteri, kontakta [email protected] för
returanvisningar.
Energizer kan inte hållas ansvarig baserat på dessa Villkor och Förutsättningar för någon annan
typ av förlust, kostnader, anspråk eller skadestånd som en kund erfar, utöver de förluster som
uppstår som en omedelbar följd av förlusten av den enhet som skadats av läckage från Energizer
batterier.
PREVIOUS
HOME
NEXT
NETHERLANDS
Terms and Conditions
Geen lekken. Gegarandeerd*.
*Lekt niet tot 2 jaar na volledige ontlading in uw apparaat.
Energizer waarborgt dat haar batterijen niet lekken in apparaten en dit, tot 2 jaar na volledige
ontlading. In het onwaarschijnlijke geval dat de batterij toch zou lekken, verbindt Energizer zich
ertoe om de betrokken batterij en het beschadigde apparaat te vervangen (de “Waarborg”).
De Waarborg wordt aan de volgende voorwaarden onderworpen:
• de Waarborg is enkel van toepassing op de volgende producten:
• Energizer MAX AA/AAA
• de Waarborg kan enkel tot en met 31 december 2018 worden ingeroepen;
• om van de Waarborg te kunnen genieten, dient u de beschadigde batterij en het apparaat naar onze Consumentendienst te sturen:
Energizer Consumer Service TSA 61640 75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
• na vaststelling dat bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn, verbindt Energizer zich ertoe om
de volgende kosten terug te betalen: (i) de verzendkosten, (ii) de waarde van de beschadigde
batterij, en (iii) de cataloguswaarde van het beschadigde apparaat of, indien het apparaat niet
meer op de markt is, de cataloguswaarde van een vergelijkbaar apparaat van hetzelfde merk;
• de verbintenissen van Energizer ten gevolge van de Waarborg worden tot het bovenstaande
beperkt en Energizer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade
berokkend door het gebruik van de batterij of door de lekkage hiervan. Deze beperkte
Waarborg doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van Energizer als fabrikant
van de betrokken batterijen.
PREVIOUS
HOME
NEXT
POLSKA
Szczegóły
Baterie Max AA & AAA:
• Nie wylewają. Gwarancja jakości.**
• Zachowują moc* do 10 lat.
*Okres przydatności.
**Bateria w urządzeniu nie wyleje do 2 lat od całkowitego rozładowania.
Konsumentowi przysługują uprawnienia określone przez powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny oraz z
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Energizer Group Polska sp. z o.o.,
ul. Postępu 21C,
02-676 Warszawa, Polska
[email protected]
PREVIOUS
HOME
NEXT
HUNGARY
Terms and Conditions
Használati feltételek és szabályozások az Energizer MAX alkáli elemekre vonatkozó és azok
csomagolásában található „NO LEAKS. GUARANTEED” promóciós üzenettel kapcsolatban:
Az Energizer – saját döntése alapján – kijavít vagy kicserél bármely olyan készüléket, amelynek
károsodását olyan Energizer MAX AA/AAA elemekből származó szivárgás okozott (amelyek
csomagolásában „NO LEAKS. GUARANTEED” = „Garantáltan nem szivárog.” szöveg található)
és amely elemeken 2023 vagy annál későbbi szavatossági idő található; az elem a lemerüléstől
számított 2 évig garantáltan nem szivárog a készülékben. Amennyiben a sérült termékkel teljesen
azonos készülékre nem lehetséges a csere, a készüléket egy, az igény benyújtásakor az eredeti
készülékkel összevethető piaci értékű készülékre kerül kicserélésre. A károsodást okozó elemet
és a károsodott készüléket a kárigény igazolásaként át kell adni az Energizer vagy annak
megjelölt megbízottja számára. Az Energizer fenntartja a jogot, hogy (1) az eszköz javításának
vagy kicserélésének költségét 150 EUR összegben maximalizálja, valamint (2) elutasítson
bármely olyan kárigényt, amelyet az elemek vagy az eszköz nem rendeltetés szerinti használata
vagy módosítása okozott. Amennyiben elemszivárgást tapasztal, írjon a consumer.serviceEU@
energizer.com e-mail címre, ahonnan tájékoztatást kap a további teendőkről.
Ezen feltételek alapján az Energizer nem tartozik felelősséggel a fogyasztó bármely egyéb
vesztesége, költsége, igénye vagy kára vonatkozásában, amennyiben ezek nem a készüléknek
az Energizer elemekből származó szivárgás által okozott meghibásodása előre látható
következményeként merültek fel.
Ezen Használati feltételeket és Szabályozásokat az Energizer Group Polska Zo.o, PL-02-676
Warsawa, ul. Postepu 21C adta ki.
PREVIOUS
HOME
NEXT
CZECH
Terms and Conditions
Podmínky pro MAX alkalické baterie s příbalovým letáčkem „NO LEAKS. GUARANTEED:
Na základě svého uvážení Energizer opraví nebo vymění, jakýkoli přístroj poškozený vytečením
baterií Energizer MAX AA/AAA (s příbalovým letáčkem „NO LEAKS. GUARANTEED“) s datem
použitelnosti v roce 2023 nebo později, a to až po dobu dvou let po úplném vybití těchto
baterií. Není-li možné zajistit výměnu stejného přístroje, může být přístroj nahrazen produktem
srovnatelné tržní hodnoty v době vznesení nároku. Vytékající baterie a poškozený přistroj, musí
být poskytnuty společnosti Energizer nebo jejímu zástupci k prokázání právního nároku.
Energizer si vyhrazuje právo (1) omezit hodnotu opravy nebo výměny přístroje do výše € 150
a (2) odmítnout nárok na náhradu újmy způsobené z důvodu nesprávného použití nebo úpravy
baterií nebo přístroje.
Vytelkly-li vám baterie Energizer MAX AA/AAA, kontaktujte prosím: consumer.serviceEU@
energizer.com pro další pokyny.
Na základě těchto podmínek není Energizer odpovědný za jakoukoli další ztrátu, náklady, nebo
újmu vzniklou zákazníkovi, kromě újmy vzniklé v důsledku selhání zařízení, které je poškozeno
vytečením z baterií Energizer MAX AA/AAA s označením ‘NO LEAKS. GUARANTEED’.
Tyto pravidla a podmínky vydala spol. Energizer Group Polska Zo.o, PL 02-676 Warsawa, ul
Postpu 21C
PREVIOUS
HOME
NEXT
SLOVAKIA
Terms and Conditions
Obchodné podmienky pre alkalické batérie Energizer MAX s príbalovým letáčikom “NO LEAKS.
GUARANTEED”:
Energizer opraví alebo vymení (podľa vlastného uváženia) každý elektronický prístroj poškodený
vytečením batérií Energizer MAX AA/AAA (v obale ktorých sa nachádza príbal “NO LEAKS.
GUARANTEED”) s dátumom spotreby v roku 2023 alebo neskôr, ku ktorému dôjde do dvoch
rokov od úplného vybitia batérií. V prípade, že nie je možné uskutočniť výmenu za rovnaký kus,
prístroje môžu byť vymenené za výrobok s porovnateľnou trhovou hodnotou v čase vznesenia
nároku. Na preukázanie nároku je potrebné, aby spoločnosti Energizer alebo jej zástupcovi bola
predložená vytekajúca batéria spolu s poškodeným prístrojom. Energizer si vyhradzuje právo 1)
limitovať výšku hodnoty opravy alebo výmeny prístroja do sumy 150 € a 2) odmietnuť akékoľvek
nároky na náhradu škody, ktorá bola spôsobená nesprávnym použitím alebo neodborným
zásahom do batérií alebo prístroja. Ak vám vytieklibatérie Energizer MAX, pre bližšie informácie o
vrátení kontaktujte prosím: [email protected]
Energizer podľa týchto obchodných podmienok nenesie zodpovednosť za akékoľvek ďalšie straty,
náklady, nároky alebo škody, ktoré zákazník utrpel, okrem strát, ktoré vzniknú ako predvídateľný
následok poruchy na prístroji poškodenom vytečením batérií Energizer.
Tieto pravidlá a podmienky vydala spoločnosť Energizer Group Polska Zo.o, PL-02-676 Varšava,
ul. Postepu 21C.
PREVIOUS
HOME
NEXT
TURKEY
Terms and Conditions
Energizer® Sızdırmazlık Garantisi
Hüküm ve Koşullar
Sızdırmazlık Garantili
Pil teknolojisi gelişmiş olsa bile, günümüzde pil sızıntıları hala problem teşkil etmektedir. Çeşitli
markalardan pek çok pil hala tamamen kullanıldıktan sonra cihazı çürütüp hasara neden
olabilmektedir.
Energizer farklıdır. Bizim pillerimiz hasar verici sızıntıları önlemek için tasarlanmıştır, aksi taktirde
cihazınızı yeniliyoruz.
Oyuncaklar, dijital kameralar ve diğer değerli cihazlar söz konusu olduğunda, Energizer(R)’dan
beklediğiniz uzun süreli enerjiye ve korumaya sahip olduğunuzu bilerek kendinizi güvende
hissedebilirsiniz. İşte bu pozitif enerjidir (positiveenergyTM).
*Tamamen kullanılmış pillerin iki yıla kadar sızdırmalarından elde edilen veriler (süre ürüne göre
değişiklik göstermektedir)
Energizer, kullanımı 2023 ya da daha ileri bir yıla kadar olan Energizer Max AA/AAA pillerinin
(Paketinde Energizer Sızdırmazlık Garantisi olan) sızdırması sebebiyle hasar gören (değeri 250
€’ya kadar olan) her cihazı pillerin tamamen boşalmasından sonra iki yıla kadar, takdiri bize bağlı
olmak kaydıyla, tamir edecek ya da değiştirecektir. Eğer ürünün birebir değişiminin yapılması
mümkün değilse, cihaz, değişim talebinin yapıldığı zamanda geçerli olan piyasa değeri üzerinden
aynı tutardaki benzeri bir ürün ile değiştirilebilir. Sızdıran pil ve hasar gören cihaz Energizer’a iddia
kanıtı olarak gösterilmelidir. Energizer’ın pillerin ya da cihazın hatalı kullanımından veya modifiye
edilmesinden kaynaklanan hasar iddialarını reddetme hakkı saklıdır. Eğer piliniz sızdırıyorsa,
lütfen iade açıklamaları için [email protected] ile iletişime geçiniz.
Energizer, işbu hüküm ve koşullar kapsamında, Energizer pillerinden kaynaklanan sızıntı
nedeniyle hasar gören bir cihazın bozulmasının öngörülebilir sonucu olarak ortaya çıkan zararlar
hariç olmak kaydıyla, müşterinin uğrayacağı tüm diğer zarar, ücret, tazminat ya da hasarlardan
sorumlu değildir.
İşbu hüküm ve şartlar, Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, HP13 6DG adresinde
mukim Energizer Group Limited tarafından düzenlenmiştir.
PREVIOUS
HOME
NEXT
SERBIA
Terms and Conditions
Energizer® No Leak Guarantee
pravila I uslovi koriscenja
Nema curenja.Garantovano
Iako je tehnologija proizvodnje baterija evoluirala, curenje baterija I danas predstavlja problem.
Mnogi razliciti brendovi baterija jos uvek mogu korodirati I ostetiti uredjaj nakon sto budu potpuno
iskorisceni.
Energizer je drugaciji.Nase baterije su dizajnirane da sprece curenja a ukoliko se to desi mi cemo
Vam zameniti aparat.
Kada se baterija postavi u igracku,digitalnu kameru i neki drugi vredan uredjaj, mozete biti sigurni
znajuci da imate najdugotrajniju bateriju i zastitu koju ocekujete od Energizer-a.To je pozitivna
energija.
* Od curenja potpuno iskoriscene baterije do dve godine (period varira u zavistnosti od tipa
baterije).
Energizer ce popraviti ili zameniti Vas uredjaj (po nasem izboru), bilo koj uredjaj (vrednosti
do 250€) ostecen curenjem Energizer Max AA/AAA baterija ( sa Energizer ‘’nema curenja
garantovano’’ poruci na samom pakovanju/No Leak Guarantee), sa rokom trajanja do 2023 ili
kasnije a sve do dve godine nakon potpunog praznjenja.Ukoliko zamena ostecenog uredjaja nije
moguca, uredjaji mogu biti zamenjeni nekim drugim uporedive trzisne vrednosti u momentu kada
je zahtev podnesen.Baterija koja je iscurela i osteceni aparat moraju biti dostavljeni Energizer-u
kao dokaz za podneti zahtev-reklamaciju.Energizer zadrzava pravo da odbije zahtev vezan za
ostecenja ako su ista izazvana nepravilnom upotrebom baterija ili aparata.Ukoliko imate nasu
bateriju koja curi, kontaktirajte [email protected] kako bi ste dobili dalja
uputstva.
Energizer nece biti odgovoran pod ovim pravilima I uslovima koriscenja za niti jedan drugi dalji
gubitak,trosak, zahtev ili ostecenje koje kupac ocekuje a nastaju kao predvidljiva posledica kvara
na aparatu koji je ostecen curenjem Energizer baterija.
Ova pravila I uslovi su izdati od strane Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road,
High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
LITHUANIA
Terms and Conditions
Energizer® Garantija nuo ištekėjimo
Nuostatos ir sąlygos
Neištekės. Garantuota.
Nors baterijų technologija vystėsi, baterijų ištekėjimas vis dar išlieka šiandienos problema.
Daugelio prekių ženklų baterijos vis dar gali ištekėti ir sugadinti prietaisus po visiško jų išsekimo
(panaudojimo).
Energizer baterijos skiriasi. Jos sukurtos taip, kad būtų išvengta ištekėjimo, kitu atveju mes,
baterijų gamintojas, pakeisime jūsų prietaisą arba kompensuosime prietaiso kainą.
Taigi, kai šios baterijos yra naudojamos žaisluose, skaitmeniniuose fotoaparatuose ir kituose
vertinguose prietaisuose, galite būti tikri žinodami, jog turite ilgalaikę galią ir apsaugą kokios ir
tikitės iš Energizer (Energizer®. that’s positivenergyTM).
* Nuo ištekėjimo po visiško baterijų išsekimo (panaudojimo) iki dviejų metų (laikas gali skirtis
priklausomai nuo produkto).
Energizer sutaisys arba, savo nuožiūra, pakeis bet kokį prietaisą (vertė iki 250 €), kurio
gedimą sukėlė ištekėjusi Energizer Max AA / AAA baterija (su Energizer garantijos žymėjimu
nuo ištekėjimo ant pakuotės) su galiojimo data iki 2023m ar vėliau po visiško išsekimo
(panaudojimo). Jei analogiškas prietaiso keitimas yra neįmanomas pretenzijos laikotarpiu,
prietaisas gali būti pakeistas į panašios rinkos vertės produktą. Ištekėjusi baterija ir sugadintas
prietaisas turi būti pateikiami Energizer kaip įrodymas. Energizer pasilieka teisę atmesti pretenzijas
dėl padarytos žalos piktnaudžiavimo pakeičiant baterijas arba prietaisus. Jei turite nesandarią
bateriją, kreipkitės [email protected] dėl grąžinimo instrukcijų.
Pagal šias nuostatas ir sąlygas, Energizer nebus atsakinga už nuostolius, išlaidas ar žalą, kuriuos
patiria klientai bet kuriuo kitu atveju, išskyrus, kai prietaiso gedimo priežastis yra Energizer baterijų
ištekėjimas.
Šios nuostatos ir sąlygos yra garantas Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road,
High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
LATVIA
Terms and Conditions
Energizer® Garantija pret iztecēšanu
Noteikumi un nosacījumi
Neskatoties uz to, ka bateriju tehnoloģija ir attīstījusies, bateriju tecēšana, joprojām ir problēma.
Daudzu zīmolu baterijām, vēl aizvien, pēc to lietošanas beigām, ir novērojama korozija, kā arī
tecēšana, kas bojā ierīces.
ENERGIZER ar to atšķiras. Mūsu baterijas tiek izstrādātas, lai novērstu bateriju tecēšanu, vai mēs
apmainīsim jūsu ierīci.
Tāpēc, kad runa ir par rotaļlietām, digitālajām foto kamerām un citām vērtīgām ierīcēm, Jūs varat
justies droši, zinot, ka Jums ir baterijas, kas nodrošina ilgstošu enerģiju un aizsardzību, ko Jūs
sagaidāt no Energizer® that’s positivenergyTM.
* no pilnībā izlietotas baterijas iztecēšanas brīža līdz diviem gadiem (laiks atšķiras atkarībā no
Produkta)
Energizer salabos vai apmainīs pēc saviem ieskatiem jebkuru ierīci (vērtībā līdz 250€), kas
bojāta Energizer MAX AA/AAA bateriju (ar norādi uz bateriju iepakojuma ‘Energizer® Garantija
pret iztecēšanu’) iztecēšanas gadījumā, ar derīguma termiņu 2023.gads vai vēlāk, līdz divi gadi
pēc to pilnīgas izlādes. Ja nav iespējams nodrošināt identiskas ierīces apmaiņu, ierīce var tikt
aizstāta ar produktu, kas līdzvērtīgs tā tirgus vērtībai, pretenzijas iesniegšanas brīdī. Iztecējušās
baterijas un bojātā ierīce jānogādā Energizer kā pierādījums pretenzijai. Energizer patur tiesības
noraidīt prasību par zaudējumiem, kas radušies nepareizas ierīces vai bateriju ekspluatācijas
rezultātā. Ja jums ir iztecējušas baterijas, sazinieties ar [email protected], lai
saņemtu tālākās norādes.
Ja klients cieš zaudējumus, saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem, Energizer nav
atbildīgs par jebkuriem citiem zaudējumiem, izmaksām vai bojājumiem, izņemot tos bojājumus,
kas radušies Energizer bateriju iztecēšanas rezultātā.
Šos noteikumus un nosacījumus ir izdevusi kompānija Energizer Group Limited (adrese:
Totteridge Road, Damokla House, High Wycombe, HP13 6DG).
PREVIOUS
HOME
NEXT
ESTONIA
Terms and Conditions
Energizer® lekkekindluse garantii
Tingimused
Lekkekindel. Garanteeritud.
Samal ajal kui patareide tehnoloogia on arenenud on patareide lekkimine tänapäeval endiselt
probleemiks. Paljude kaubamärkide patareid võivad peale täielikku kasutamist endiselt
korrodeeruda ja kahjustada seadmeid.
Energizer on erinev. Meie patareid on disainitud selliselt, et ära hoida lekkeid või vastasel korral
me asendame teie seadme.
Mis puutub mänguasjadesse, digitaalkaameratesse ja teistesse väärtuslikesse seadmetesse siis
võite olla kindlad teades, et teil on kauakestev jõudlus ning kaitse, mida te Energizerilt ootate - see
on positivenergyTM.
* Lekkest, mis on tekkinud täielikult tühjenenud patareidest kuni kahe aasta jooksul (aeg varieerub
erinevate toodete lõikes).
Energizer parandab või asendab omal valikul mistahes seadme (väärtuses kuni 250€), mis on
rikutud Energizer Max AA/AAA patareide poolt (tooted, millel on pakendil Energizer lekkekindluse
garantii) kasutustähtajaga 2023 või hiljem, kuni kaks aastat peale täielikku tühjenemist. Kui
asendamine täpselt sama seadmega ei ole võimalik siis seade võidakse asendada sarnase
tootega, millel on sama turuväärtus pretensiooni esitamine ajal. Lekkivad patareid ja rikutud seade
tuleb tagastada Energizerile kui pretensiooni tõestusmaterjal. Energizer jätab endale õiguse mitte
rahuldada pretensiooni juhul kui kahjustused on tekitatud patareide või seadme väärkasutuse või
muutmise tulemusena. Kui teil on lekkivad patareid siis võtke tagastuse asjus ühendust aadressil
[email protected]
Nende tingimuste raames ei ole Energizer vastutav mistahes teiste kahjude, kulude, nõuete ja
vigastuste eest, mis kliendile on tekkinud v.a. need, mis on Energizer patareide lekkimise tõttu
tekkinud nähtavate tagajärgedega kahjustused seadmes.
Need tingimused on väljastanud Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road, High
Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
ROMANIA
Terms and Conditions
Termeni și condiții pentru baterii alcaline Energizer MAX cu pliantul ‘NO LEAKS. GUARANTEED’
în interior:
Energizer va repara sau înlocui, la alegerea sa, orice aparat care se defectează ca urmare
a scurgerilor rezultate din baterii Energizer MAX tip AA/AAA (care au pliantul „No Leaks.
Guaranteed” inclus in ambalaj) cu valabilitate 2023 sau mai mare, ca urmare a reclamațiilor
adresate în termen de doi ani de la data descărcării. Dacă înlocuirea produsului cu altul identic
nu este posibilă, produsul va fi înlocuit cu unul de valoare asemănătoare, această valoare fiind
calculată la data reclamației. Bateria cu scurgeri și aparatul defectat ca urmare a scurgerilor
trebuie predate către Energizer sau agenții acesteia ca dovadă în vederea susținerii reclamației.
Energizer își rezervă dreptul de a refuza orice reclamații datorate folosirii incorecte sau
modificărilor aduse bateriilor sau aparatelor. Dacă dețineți baterii cu urme de scurgeri, contactaține la [email protected] pentru a primi instrucțiuni cu privire la retur.
Energizer nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere, cost, reclamație sau pagubă suferită de
un cumpărător cu excepția acelor pagube care apar ca urmare previzibilă a defectării aparatului
afectat de scurgeri ale bateriilor Energizer.
Termenii și condițiile actuale sunt emise de Energizer Group Polska Zo.o, PL-02-676 Warsawa, ul.
Postepu 21C.
PREVIOUS
HOME
NEXT
BULGARIA
Terms and Conditions
Energizer® Гаранция против протичане
Условия
Без протичане. Гарантирано
Въпреки подобрените технологии, протичащите батериите са все още актуален проблем .
Много марки батерии ръждясват и повреждат устройствата, след употребата им.
Energizer са различни. Нашите батерии са създанени да предотвратят изтичането или ще
Ви заменим устройството.
Така че, когато става въпрос за играчки, дигитални камери и други ценни устройства,
можете да сте сигурни в дългосрочното използване на енергията и защитата, която
очаквате от Energizer®. Това е позитивната енергияTM.
*От изтичане от напълно изразходвани батерии до две години (срокът зависи от
продукта)
Energizer ще поправи или замени, по наша възможност, всяко устройство (на стойност
до 250 евро) повредено от протичане на батерии (отбелязани с Гаранция против
протичане на опаковката), със срок използвай до 2023 година или по-късно, до две
години след напълно изтощаване. Ако точна замяна не е възможна, устройствата могат
да бъдат заменени с продукт на сравнима пазарна стойност, по времето на поискване.
Протеклите батерии или повредените устройства трябва да се предоставят на Energizer
като доказателство по жалбата. Energizer си запазва правото да откаже такива жалби
за повреда, породени от неправилна употреба или модификация на батериите или
устройството. Ако имате протекли батерии, свържете се с [email protected]
com за инструкции по връщането.
Energizer не е отговорен по тези условия за никакви други загуби, разходи, искове или
повреди, които потребителят е претърпял , освен тези загуби, които възникват поради
предвидимо последствие от повредата на устройството, повредено от изтичане на
батериите Energizer.
Тези условия за издадени от Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road, High
Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
CROATIA
Terms and Conditions
Opći uvjeti ugovora za Energizer MAX Alkaline Baterije s letkom „NO LEAKS. GUARANTEED”:
Energizer će, prema svom izboru, popraviti ili zamijeniti bilo koji uređaj oštećen curenjem
iz Energizer MAX AA/AAA baterija (koje u svom pakiranju imaju obavijest „NO LEAKS.
GUARANTEED” = „GARANTIRANO BEZ CURENJA”), a čiji je krajnji rok uporabe 2023. ili kasnije,
i koje se dogodi u roku do dvije godine od potpunog pražnjenja baterije. Ako zamjena jednakim
uređajem nije moguća, uređaji mogu biti zamjenjeni proizvodima usporedive tržišne vrijednosti
u vrijeme podnošenja zahtjeva. Iscurena baterija i oštećeni proizvod moraju biti dostavljeni
Energizeru ili njegovom zastupniku kao dokaz osnovanosti zahtjeva. Energizer pridržava pravo
(1) ograničiti vrijednost popravka ili zamjene uređanja na € 150 i (2) osporiti zahtjeve za naknadu
štete nastale zbog pogrešne uporabe ili izvršenih preinaka na baterijama ili uređajima. Ako Vam je
iscurila baterija, za daljnje upute kontaktirajte: [email protected]
Prema ovim Općim uvjetima ugovora, osim za predvidljivu posljedicu kvara uređaja uslijed curenja
Energizerove baterije, Energizer neće biti odgovoran za bilo koji drugi gubitak, trošak, zahtjev ili
štetu koju pretrpi potrošač.
‘’GARANTIRANO BEZ CURENJA’’ ne utječe na prava potrošača zajamčena odredbama hrvatskog
prava koje uređuju prodaju potrošačke robe.
Ove Opći uvjeti ugovora sastavila je Energizer Group Polska Zo.o.m, PL-02-676, Varšava, ul.
Postepu 21C.
PREVIOUS
HOME
NEXT
MACEDONIA
Terms and Conditions
Energizer®Гаранциja за непротекуванье
Услови и правила
Нема протекуванье. Гарантирано
Иако технологиjaта на батериите е многу развиена, сепак протекуваньето на батериите.
И денес преставува проблем. Многу брендови на батерии можат кородираат. И да ги
оштетат апаратите каде се користат.
Energizer е поинаков. Нашите батерии се дизаjнирани така да го превенират
протекуваньето или ние ке го замениме вашиот уред
Па кога се работи за играчки, дигитални камери и други апарати, можете да се осекате
сигурни знаеjки дека ке имате долготраjна енергиja и заштита коja ja очекувате од
Energizer, тоа е позитивна енергиja ТМ.
*од протекуванье, на потполно искористени батерии до две години (времето зависи од
типот на производот)
“Energizer ке го порави или замени - по наше мисленье било коj уред (во вредност до
250€) оштетен уред предизвикано од протекуванье на Energizer Max AA/AAA батерии
(соEnergizer Гаранциja за Не протекуванье означено на пакуваньето), со дата на употреба
од 2023 или покасно, до две години по потполно празненье. Ако иста замена не е можна,
уредот може да биде заменет со компатибилен уред. Протекуваньето на батериите и
оштетуваньето на уредите мора да бидат доставени на Energizer како доказ.
Energizer го задржува правото да го обдие бараньето за оштета предизвикано од
неправилна употреба на батериите или уредот. Ако батериjaта протекува, контактирајте
[email protected] за враќање инструкции.”
Energizer нема да биде обврзан под овие услови и правила за било какви други губитоци
предизвикани од други причини освен од протекуванье на батерии на Energizer
Овие правила и услови се поставени од Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge
Road, High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
BOSNIA
Terms and Conditions
Energizer® No Leak Guarantee
pravila I uslovi koriscenja
Nema curenja.Garantovano
Iako je tehnologija proizvodnje baterija evoluirala, curenje baterija I danas predstavlja problem.
Mnogi razliciti brendovi baterija jos uvjek mogu korodirati I ostetiti uredjaj nakon sto budu potpuno
iskorisceni.
Energizer je drugaciji.Nase baterije su dizajnirane da sprece curenja a ukoliko se to desi mi cemo
Vam zamjeniti aparat.
Kada se baterija postavi u igracku,digitalnu kameru i neki drugi vrjedan uredjaj, mozete biti sigurni
znajuci da imate najdugotrajniju bateriju i zastitu koju ocekujete od Energizer-a.To je pozitivna
energija.
* Od curenja potpuno iskoriscene baterije do dve godine (period varira u zavistnosti od tipa
baterije).
Energizer ce popraviti ili zamjeniti Vas uredjaj (po nasem izboru), bilo koj uredjaj (vrednosti
do 250€) ostecen curenjem Energizer Max AA/AAA baterija ( sa Energizer ‘’nema curenja
garantovano’’ poruci na samom pakovanju/No Leak Guarantee), sa rokom trajanja do 2023 ili
kasnije a sve do dve godine nakon potpunog praznjenja.Ukoliko zamjena ostecenog uredjaja nije
moguca, uredjaji mogu biti zamenjeni nekim drugim uporedive trzisne vrednosti u momentu kada
je zahtev podnesen.Baterija koja je iscurela i osteceni aparat moraju biti dostavljeni Energizer-u
kao dokaz za podneti zahtev-reklamaciju.Energizer zadrzava pravo da odbije zahtev vezan za
ostecenja ako su ista izazvana nepravilnom upotrebom baterija ili aparata.Ukoliko imate nasu
bateriju koja curi, kontaktirajte [email protected] kako bi ste dobili dalja
uputstva.
Energizer nece biti odgovoran pod ovim pravilima I uslovima koriscenja za niti jedan drugi dalji
gubitak,trosak, zahtjev ili ostecenje koje kupac ocekuje a nastaju kao predvidljiva posledica kvara
na aparatu koji je ostecen curenjem Energizer baterija.
Ova pravila I uslovi su izdati od strane Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road,
High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
MONTENEGRO
Terms and Conditions
Energizer® No Leak Guarantee
pravila i uslovi koriscenja
Nema curenja.Garantovano
Iako je tehnologija proizvodnje baterija evoluirala, curenje baterija I danas predstavlja problem.
Mnogi razliciti brendovi baterija jos uvjek mogu korodirati I ostetiti uredjaj nakon sto budu potpuno
iskorisceni.
Energizer je drugaciji.Nase baterije su dizajnirane da sprece curenja a ukoliko se to desi mi cemo
Vam zameniti aparat.
Kada se baterija postavi u igracku,digitalnu kameru i neki drugi vrjedan uredjaj, mozete biti sigurni
znajuci da imate najdugotrajniju bateriju i zastitu koju ocekujete od Energizer-a.To je pozitivna
energija.
* Od curenja potpuno iskoriscene baterije do dve godine (period varira u zavistnosti od tipa
baterije).
Energizer ce popraviti ili zamjeniti Vas uredjaj (po nasem izboru), bilo koj uredjaj (vrednosti
do 250€) ostecen curenjem Energizer Max AA/AAA baterija ( sa Energizer ‘’nema curenja
garantovano’’ poruci na samom pakovanju/No Leak Guarantee), sa rokom trajanja do 2023 ili
kasnije a sve do dve godine nakon potpunog praznjenja.Ukoliko zamjena ostecenog uredjaja nije
moguca, uredjaji mogu biti zamenjeni nekim drugim uporedive trzisne vrednosti u momentu kada
je zahtev podnesen.Baterija koja je iscurela i osteceni aparat moraju biti dostavljeni Energizer-u
kao dokaz za podneti zahtev-reklamaciju.Energizer zadrzava pravo da odbije zahtev vezan za
ostecenja ako su ista izazvana nepravilnom upotrebom baterija ili aparata.Ukoliko imate nasu
bateriju koja curi, kontaktirajte [email protected] kako bi ste dobili dalja
uputstva.
Energizer nece biti odgovoran pod ovim pravilima I uslovima koriscenja za niti jedan drugi dalji
gubitak,trosak, zahtjev ili ostecenje koje kupac ocekuje a nastaju kao predvidljiva posledica kvara
na aparatu koji je ostecen curenjem Energizer baterija.
Ova pravila I uslovi su izdati od strane Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge Road,
High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
SLOVENIA
Terms and Conditions
Splošni pogoji za Energizer MAX alkalne baterije, z vloženim sporočilom ‘NO LEAKS.
GUARANTEED’:
Energizer bo po lastni izbiri popravil ali zamenjal, katerokoli napravo, ki bo poškodovana zaradi
iztekanja iz Energizer MAX AA/AAA baterij (z ‘NO LEAKS. GUARANTEED’ = ‘NI IZTEKANJA
ZAGOTOVLJENO’ sporočilom v embalaži) z rokom uporabe do 2023 ali kasneje, za obdobje
do dveh let po popolni izpraznitvi. Če ni na voljo zamenjava z enako napravo, se lahko naprava
zamenja z izdelkom s primerljivo tržno vrednostjo v času podaje zahtevka. Baterija, ki je iztekla,
in poškodovana naprava se mora predložiti Energizer-ju ali njegovemu agentu kot dokazilo za
zahtevek. Energizer (1) omejuje vrednost popravila ali zamenjave naprave na 150 EUR in (2)
zavrača kakršnekoli zahtevke za škodo, ki je nastala zaradi napačne uporabe ali poseganja v
baterijo ali napravo. Če imate baterijo, ki je iztekla, prosim kontaktirajte: consumer.serviceEU@
energizer.com za nadaljnja navodila glede vrnitve.
Energizer na podlagi teh splošnih pogojev ni odgovoren za kakršnokoli izgubo, stroške, zahtevke
ali škodo, ki jo utrpi stranka, razen za tisto izgubo, ki nastane kot predvidljiva posledica okvar v
napravi, ki je poškodovana zaradi iztekanja iz Energizer baterije.
‘NI IZTEKANJA ZAGOTOVLJENO’ predstavlja jamstvo in ne predstavlja garancije ali garancijske
izjave po slovenski zakonodaji s področja varstva potrošnikov. ‘NI IZTEKANJA ZAGOTOVLJENO’
ne posega v pravice potrošnikov po slovenski zakonodaji o prodaji potrošniškega blaga.
Navedene splošne pogoje je izdal Energizer Group Polska Zo.o, PL-02-676 Varšava, ul. Postepu
21C., Poljska.
PREVIOUS
HOME
NEXT
ALBANIA
Terms and Conditions
Energizer® No Leak Guarantee
Termat dhe kushtet
Pa rrjedhje. E garatuar.
Megjithese teknologjia e baterise ka evoluar, rrjedhja e baterise eshte ende nje problem. Shume
marka te baterive gerryejne dhe demtojne aparatet pas perdorimit te plote te tyre.
Energizer eshte ndryshe. Baterite tona jane te prodhuara ne menyre qe te parandalojne demtimin
e rezistencave ose ne do t’ju zevendesojme aparatin tuaj.
Keshtu kur ajo vendoset tek lodrat, kamerat dixhitale apo aparate te tjera me vlere, ju do te
ndjeheni te sigurte duke ditur fuqine afatgjate dhe mbrojtjen qe kerkoninga Energizer®. Kete
energji pozitive TM.
Nga rrjedhja e baterive te perdorura plotesisht per me shume se dy vjet (koha varion sipas
produktit).
Energizer do te riparoje apo do te zevendesoje sipas opcionit tuaj, çdo aparat (per nje vlere deri
ne 250 €) i demtuar nga baterite Energizer Max AA/AAA (me Energizer pa rrjedhje e garantuar
ne pakete), me nje perdorim nga data e vitit 2023 apo me vone, per nje periudhe deri ne dy
vjet pas shkarkimit te plote. Nese zevendesimi i sakte nuk eshte i vlefshem, aparatet mund te
zevendesohen me nje produkt me vlere tregu te krahasueshem ne kohen e ankeses. Rrjedhja e
baterise dhe aparati i demtuar do te sigurohet si prove e ankeses. Energizer rezervon te drejten
per te refuzuar ankesat e demit te shkaktuar nga keqperdorimi apo modifikimi i baterive apo i
aparatit. Nese keni nje rrjedhje baterie, kontaktoni [email protected] per
dhenien e udhezimeve.
Energizer nuk ka asnje detyrim sipas ketyre kushteve dhe termave per çdo humbje, kosto, ankese
apo demtime qe nje klient ka pesuar, perveçse humbjeve qe dalin si pasoje e parashikuar e
deshtimit te aparatit i cili eshte demtuar nga rrjedhja e baterive Energizer.
Keto kushte dhe afate jane caktuar nga Energizer Group Limited of Sword House, Totteridge
Road, High Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
KOSOVO
Terms and Conditions
Energizer® No Leak Guarantee
Termat dhe Kushtet
Nuk Rrjedhë e Garantuar.
Edhe si teknologji bateria ka evoluar, rrjedhja e baterive ende është një problem sot. Shumë
pajisje mundë ti prishë duke u përdorur plotësisht.
Energizer ndryshon nga të tjerët . Bateritë tona janë të dizajnuara për të parandaluar rrjedhjet e
dëmshme ose ne do ta zëvendësojmë pajisjen tuaj.
Pra, kur është fjala për lodra, kamera digjitale dhe pajisje të tjera të vlefshme, ju mund të ndjeheni
të sigurt duke e ditur se ju keni fuqinë të gjatë të qëndrueshme dhe mbrojtje nga Energizer®. kjo
është positivenergyTM.
* Nga rrjedhjet e baterive të përdorura plotësisht deri në dy vjet (koha varion nga produkti).
Energizer do të riparojë ose të zëvendësojë, në opsionin tonë, ndonjë pajisje (vlera deri në 250
€), të dëmtuar nga rrjedhjet prej baterive Energizer Max AA / AAA (me Energizer Jo rrjedhje
me Garancion në Pako), me një përdorim deri nga viti 2023 ose më vonë, për deri në dy vjet
pas shkarkimit të plotë. Nëse zëvendësimi i saktë nuk është në dispozicion, pajisjet mund të
zëvendësohet me një produkt me vlerë të krahasueshme të tregut në kohën e kërkesës. Rrjedha e
baterise dhe pajisjes të dëmtuara duhet të sigurohet për Energizer si provë e kërkesës. Energizer
rezervon të drejtën për të mohuar pretendimet e dëmit të shkaktuar nga keqpërdorimi apo
ndryshim i baterive ose pajisje. Nëse ju keni një bateri rrjedh, kontaktoni Consumer.serviceEU@
energizer.com për udhëzime të kthimit.
Energizer nuk do të jetë përgjegjës sipas këtyre termave dhe kushteve për çdo humbje tjetër,
kostot, pretendim ose dëmet që një klient ka përveç atyre humbjeve që lindin si pasojë e
parashikueshme të dështimit të pajisjes e cila është dëmtuar nga rrjedhjet nga bateritë Energizer.
Këto kushte janë lëshuar nga energjik Group Limited, e Sword House, Totteridge Road, High
Wycombe, HP13 6DG.
PREVIOUS
HOME
NEXT
AUSTRIA
Terms and Conditions
Kein Auslaufen – Garantiert*
*Bei vollständig entladenen Batterien bis zu 2 Jahre lang kein Auslaufen in Ihrem Gerät.
Energizer ersetzt - nach Einsendung der ausgelaufenen Batterien und des beschädigten Gerätes den durch das Auslaufen einer in D, AT oder CH erworbenen Energizer Max Batterie verursachten
Schaden am Gerät. Die Garantie gilt bis 31.12.2018 und ist gegenüber Energizer geltend zu
machen. Die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers werden hierdurch nicht eingeschränkt.
Energizer Consumer Service, TSA61640 75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
PREVIOUS
HOME
NEXT
BELGIUM
Terms and Conditions
Geen lekken. Gegarandeerd*.
*Lekt niet tot 2 jaar na volledige ontlading in uw apparaat.
Energizer waarborgt dat haar batterijen niet lekken in apparaten en dit, tot 2 jaar na volledige ontlading. In het
onwaarschijnlijke geval dat de batterij toch zou lekken, verbindt Energizer zich ertoe om de betrokken batterij en het
beschadigde apparaat te vervangen (de “Waarborg”).
De Waarborg wordt aan de volgende voorwaarden onderworpen:
• de Waarborg is enkel van toepassing op de volgende producten:
• Energizer MAX AA/AAA
• de Waarborg kan enkel tot en met 31 december 2018 worden ingeroepen;
• om van de Waarborg te kunnen genieten, dient u de beschadigde batterij en het apparaat naar onze
Consumentendienst te sturen:
Energizer Consumer Service TSA 61640 75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
•
na vaststelling dat bovenvermelde voorwaarden vervuld zijn, verbindt Energizer zich ertoe om de volgende kosten
terug te betalen: (i) de verzendkosten, (ii) de waarde van de beschadigde batterij, en (iii) de cataloguswaarde
van het beschadigde apparaat of, indien het apparaat niet meer op de markt is, de cataloguswaarde van een
vergelijkbaar apparaat van hetzelfde merk;
•
de verbintenissen van Energizer ten gevolge van de Waarborg worden tot het bovenstaande beperkt en Energizer
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade berokkend door het gebruik van de batterij of
door de lekkage hiervan. Deze beperkte Waarborg doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van
Energizer als fabrikant van de betrokken batterijen.
Garantie*: Ne coule pas
*Ne coulera pas dans votre appareil juqu’à 2 ans après décharge complète.
Energizer garantit que ses piles ne couleront pas dans les appareils, jusqu’à deux années après leur décharge
complète. Dans l’hypothèse improbable où la pile coulerait, Energizer s’engage à remplacer la pile et l’appareil
endommagé (la « Garantie »).
La Garantie est soumise aux conditions suivantes :
• la Garantie est uniquement applicable aux piles Energizer MAX AA et AAA achetées dans le Benelux après le
mois de mars 2015 ;
• la Garantie peut uniquement être réclamée jusqu’au 31 décembre 2018 ;
• afin de réclamer l’application de la Garantie, vous devez nous envoyer une copie de votre preuve d’achat, la pile
endommagée et l’appareil, à l’attention de notre service consommateur :
Energizer Consumer Service TSA 61640 75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
•
•
pour autant que les conditions précitées soient réunies, Energizer s’engage à rembourser les frais suivants: (i)
les frais d’expédition, (ii) la valeur de la pile endommagée et (iii) la valeur catalogue de l’appareil endommagé ou,
si l’appareil n’est plus disponible sur le marché, la valeur catalogue d’un appareil comparable de la même marque;
les engagements d’Energizer en vertu de la Garantie sont limités à ce qui précède et Energizer ne pourra être
tenue responsable d’aucun autre dommage causé par l’utilisation de la pile ou par sa fuite. Cette Garantie limitée
est sans préjudice de la responsabilité légale d’Energizer en sa qualité de fabricant des piles.
PREVIOUS
HOME
NEXT
CYPRUS
Terms and Conditions
N/A
PREVIOUS
HOME
NEXT
SWITZERLAND
Terms and Conditions
Garantie*: Ne coule pas
*Ne coulera pas dans votre appareil juqu’à 2 ans après décharge complète.
Energizer remplace le dommage causé à votre appareil par l’écoulement d’une pile Energizer Max
achetée en Suisse. Pour ce faire, vous devez envoyer la pile ayant coulé et l’appareil endommagé
à l’adresse indiquée ci-après. Cette garantie est valable jusqu’au 31.12.2018, et vous devez la
faire valoir envers Energizer. Les droits légaux du consommateur ne sont pas affectés par cette
garantie. Energizer Consumer Service, TSA61640
75217 Paris Cedex 16, France
[email protected]
Senza perdite. Garantito*.
*A batterie completamente scariche, nessuna perdita nel dispoitivo fino a 2 anni.
Energizer risarcisce il danno causato alle apparecchiature dalle batterie Energizer Max che
perdono acido acquistate in Germania, Austria o Svizzera, previo l’invio di queste batterie e delle
apparecchiature danneggiate. È possibile far valere il proprio diritto alla garanzia nei confronti di
Energizer fino al 31.12.2018. Tale garanzia non limita i diritti legali del consumatore.
Energizer Consumer Service, TSA61640
75217 Paris Cedex 16, Francia
[email protected]
PREVIOUS
HOME
NEXT
SOUTH AFRICA
Terms and Conditions
1. Energizer® will repair or replace, at our option, any device damaged by leakage from
Energizer® MAX® AA/AAA Alkaline batteries (with “Energizer® No Leaks. Guaranteed. Or we
will replace your device.” on the package). If exact replacement is not available, devices may be
replaced with a product of comparable market value at the time of claim. Leaking battery and
damaged device must be provided to Energizer as proof of claim, along with proof of purchase.
Claims will only be verified from 1 March 2015. Energizer reserves the right to deny claims
of damage caused by misuse or modification of the batteries or device. If you have a leaking
battery, contact +2711 802 2424 or visit http://www.energizer.co.za/contact/contact-us for return
instructions.
NO LEAKS GUARANTEED *
* WON’T LEAK IN YOUR DEVICE FOR UP TO 2 YEARS AFTER FULL DISCHARGE
2. Energizer® will not be liable under these terms and conditions for any other loss, costs, claim or
damages that a customer suffers except those losses which arise as a foreseeable consequence
of the failure of the device which is damaged by leakage from Energizer batteries.
3. Terms and Conditions have been issued by Energizer® South Africa.
PREVIOUS
HOME
NEXT
Download

Terms and Conditions