Sistem program PAD
Program profila
Sistemi za svaku potrebu – sa 2, 3, 4 ili 5 komora,
za sintetičke prozore
sa 60, 70 ili 107 mm dubine ugradnje, za sve varijante otvaranja,
i vrata
brza i ekonomska izrada.
LB.PAD – program koji za svaku potrebu
LB.COMPACT
3 komore, 60mm dubina ugradnje
prednja širina 106/114mm
Standardni prozor kao ekonomsko rešenje
za stambene i poslovne graðevine
AL1-3, AZ 2-3, AG 4
površinski razmetnute
AL1-3, AZ1-3, AG 4
površinski polu razmetnute
AL1-3, AZ 4-3, AGZ 4
površinski povezane
AL1-3, AZ10-3, AG 6
Uf = 1,5 W/(m² · K)
LB.COMPACT-5
koeficijent prolaza
toplote uključujuči
čeličnu armaturu.
Po kontroli kroz:
3 komore, 60mm dubina ugradnje
prednja širina 114mm
Kompaktni prozor za visoku
toplotnu izolaciju
AL1-5, AZ 2-5, AG 4
površinski razmetnute površinski polu razmetnute
AL1-5, AZ 2-5, AG 8C
AL 1-5, AZ 4-5, AGZ 4
narukvice
AZ 2-5, AS1, AG 4
ima odgovarajuče rešenje ...
LB.CLASSIC
3 komore, 60mm dubina ugradnje
prednja širina 129mm
Ista krila kao kod COMPACT-a,
sa velikim izborom pregradnih okvira,
profila narukvica i podupirača.
AL 2-3, AZ 2-3, AG 4
površinski razmetnute
AL 2-3, AZ 2-3, AG 4
narukvice
AZ 2-3, AS1, AG 4
podupirači
AZ 2-3, AT 2-3, AG 4
LB.CLASSIC-5
5 komora, 60mm dubina ugradnje
prednja širina 129mm
Prozor za visoku toplotnu izolaciju
kod stambenih i poslovnih graðevina.
AL 2-5, AZ 2-5, AG 4
površinski razmetnute
AL 2-5, AZ 2-5, AG 4
površinski polu razmetnute površinski polu razmetnute
AL 2-5, AZ 4-5, AGZ 4
AL 2-5, AZ 7-5, AGZ 4
... ili za prozore, kučna ulazna vrata i balk
LB.CONTOUR
5 komora, 70mm dubina ugradnje
prednja širina 121mm
ŠENI JN
R
V
SA
DIZA
Dizajn prozor u modernoj optici, sa visokom
toplotnom izolacijom, za najviše zahteve
stambenih i poslovnih graðevina.
AL 7-5, AZ 7-5, AGZ 4
Uf = 1,3 W/(m² · K)
koeficijent prolaza
toplote uključujuči
čeličnu armaturu.
Po kontroli kroz:
površinski razmetnute
AL7-5, AZ 7-5, AGZ 4
površinski razmetnute
AL7-5, AZ 4-5, AG 4
podupirači
AZ 7-5, AT 7-5, AGZ 4
LB.CLASSIC-XT
Udubljeni sistem, 107mm dubina
ugradnje, za prozore i vrata
Odgovaraju sve vrste krila sistema
COMPACT, CLASSIC i CONTOUR.
VT 1-3, AZ 1-3, AG 4
VT1-3, AZ 4-3, AG 4
VT1-3, AZ 8-4, AGZ 4
VT 2-3, AZ 2-3, AG 4
onska vrata
LB.CONTOUR / T
Sistem vrata
4 komore, 70mm dubina ugradnje
Sistem vrata odgovarajuči CONTOUR-u
Sistem prozora, elegantna optika sjedinjena sa
visokom stabilnošču i toplotnom izolacijom
AZ 8-4, AGZ 4, H 752
otvaranje spolja
AT 28-4, AGZ 4, H 751
otvaranje iznutra
AZ 8-4, AGZ 4, H 751
otvaranje iznutra
AL7-5, AZ 8-4, AGZ 4
LB.CLASSIC / T
Sistem vrata
2 komore, 60mm dubina ugradnje
Standardni sistem vrata za velika
i mala ulazna kučna vrata
kao i balkonska vrata
Kučna ulazna vratamala otvaranje iznutra
AZ 3-2, AG 4, H 751
AZ 5-2, AG 4, H 752
Kučna ulazna vratamala otvaranje spolja
AT 21-2, AG 4, H 751
Kučna ulazna vratavelika otvaranje iznutra
AZ 5-2, AG 4, H 751
Kučna ulazna vratavelika otvaranje spolja
AT 24-2, AG 4, H 751
Prvoklasni sistem za najviše
LB.CONTOUR
CONTOUR prozori
5 komora, 70mm dubina ugradnje
prednja širina 121mm
pregradni okvir AL 7-5
krilo AZ 7-5, stakleni kalup AGZ 4
boja: standardno bela
zastaklenje: 24mm, 2 okna
armatura: čelik S 12
Uf = 1,3 W/(m² · K)
koeficijent prolaza
toplote uključujuči
čeličnu armaturu.
ŠENI AJN
R
V
SA
DIZ
pregradni okvir AL 7-5
krilo AZ 7-5, stakleni kalup AG 4
boja: spolja sa folijom "Golden Oak"
poslojena, iznutra bela
zastaklenje: 24mm, 3 staklena okna sa
toplotnom izolacijom
armatura: GFK sa toplotnom izolacijom
sigurnosni sloj do armature spojen
zavrtnjima
Po kontroli kroz:
Uw = 0,8 W/(m² · K)
● 70mm
dubina ugradnje, 5 komora
atraktivna, elegantna optika
● ekstra uska prednja širina okvira
● glatke unutrašnje površine,
lake za čiščenje
● visoka toplotna izolacija
● centralni evro žleb, 13mm mera osovine,
za oplate sprečavajuče za provale
● kompatibilna sa PAD programom
● u svim bojama PAD programa
● zastaklenje do 34mm
●
koeficijent prolaza toplote
prozora, proračun po
DIN EN 10077-1: 2000-11
Samoregulirajuca, trajna ventilacija, bez
promaje sa prevojnim ventilacionim sistemom
LB.AirControl. Sistem može – takoðe
i naknadno – da se ugradi i kod večine
prozora sa zaptivnom udarnom
površinom brzo i bez troškova.
LB.AirConrol sadrži toplotnu i zvućnu
izolaciju, proverenu po DIN 18055.
LB.AirControl
zahteve prozora i vrata
CONTOUR vrata
5 komora, 70mm dubina ugradnje
prednja širina 161mm
● 70mm
dubina ugradnje, 4 komore
● vrata na otvaranje iznutra i spolja
● pragovi u novogradnji i u saniranim
objektima
● visoka toplotna izolacija
● centralni evro žleb, 13 mm mera osovine,
za oplate sprečavajuče za provale
● kompatibilna sa PAD programom
● u svim bojama PAD programa
● zastaklenje do 34mm
pregradni okvir AL 7-5
vratno krilo AZ 8-4, otvaranje iznutra
stakleni kalup AGZ 4
boja: standardno bela
zastaklenje: 24mm, 2 okna
armatura: čelik S 42
prag H 752
Tri termički razdvojene vrste praga stoje na raspolaganju:
H 775, H 751 i H 752 (sa leva na desno).
Stabilni vareni ugaoni
povezi spajaju armaturu do
jednog "okvira u okviru".
Vrata ne mogu da utonu,
i nasilno podizanje je
skoro nemoguče.
3 komore, 60mm dubina ugradnje
krila
narukvica
23
13
47
51
59
78
70
23
22
22
13
16,5
78
13
60
13
AZ 1-3 / S 14
AS 3
70
AT 22-3 / S 12
AT 4-2 / S 27
oscilirajuče krilo
22
13
AS 6 / S 15
22
AZ 2-3 / S 12-15TG**)
(ili S 12)
Z 25*)
80
118
AS 1
pregradni okvir
60
23
AT 3-2 / A 24
22
AS 7 / S 15
zarezi/podupirači
XT-okviri
13
78
60
44
82
24,2
AZ 4-3 / S 12
AL 1-3 / S 12-15TG**)
(ili S 12, S11)
L 25*)
22
13
70
29
67
22
22
59
13
60
13
107
AT 5-3 / S 13
13
VT 1-3 / S 28
60
22
22
13
24,2
22
63
63
44
59
82
78
22
13
13
76,5
60
13
AL 2-3 / S 35-15
(ili S 12)
13
82
22
22
22
60
13
13
60
60
AT 20-3 / S 12
22
22
63
59
63
**) Umjesto čelik S12 termalan
odvojen armiranje S12-15TG
moči biti korišten svuda.
78
VZ 1-3 / S 28
13
Termalan odvojen
armiranje
13
107
AT 2-3 / S 11
T 25*)
44
AZ 10-3 / S 12
107
AT 2-2 / S 21
(ili S 21-30)
S 12-15 TG
*) = EU-B
VZ 2-3 / S 28
5 komore, 60/70mm dubi
vratna krila
krila
krila
79
98
22
13
VT 2-3 / S 28
13
AZ 2-5/ S 12
Z 25-5*)
24,2
13
AZ 7-5 / S 12
Z 7-25*)
pregradni okvir
AZ 3-2 / S 23
(ili S 22)
24,2
44
82
60
13
107
VT 3-3 / S 28
spojač podupirača
PKV 22-23
PKV 32-84
AZ 4-5/ S 12
pregradni okvir
sa zaptivačem
AL 7-5 / S 12
(ili S 11)
L 7-25*)
vratna krila
AT 21-2 / S 23
(ili S 22)
13
PV 22-23
109
PKV 23
PKV 22
PKV 42
SKV 53
128
22
sa zaptivačem
AL 1-5 / S 12
(ili S 11)
L 25-5*)
13
60
PV 23 / PV 13
AZ 8-4 / S 42
(ili SK 42)
AZ 5-2 / S 24
(ili SK 24)
udvojenje
13
22
AL 2-5 / S 12
(ili S 35-15)
109
128
zarezi/podupirači
13
60
AZ 6-2 /A 24
(ili S 24)
AT 24-2 / S 24
(ili SK 24)
AT 2-5 / S 11
*) = EU-B
AT 28-4 / S 42
(ili SK 42)
na ugradnje
zarezi/podupirači
staklene letve,
staklene letve
AG 4
AG 3
ukrasne letve
K 223 / K 222
AGZ 4
AGR 4
AG 6
AG 5
ZL 150
ZL 160
ZL 020
ZL 021
K 252 / K 251 (x= 60mm)
K 252 / K 253 (x= 70mm)
AT 8-4 / S 43
AG 7
AG 9
ukrasni delovi
K 212 / S 8
AG 11
AG 10
AT 7-3 / S 21
(ili S 21-30)
AG 4C
AGZ 4C
AGR 4C
H 66 / S 9
ZS 105
ZS 104
K 244
(60mm)
AG 5C
AG 8C
AG 6C
K 243/
K 233
31
16
ZS 104/105
FV 1
AG 11C
zarezi
K 245
sprege
AT 7-5 / S 11
(70mm)
3
100
sprege
K 201
4
100
K 202
K5
AT 10-3 / S 20
K 204
K 203
87
K 224 /K 222
Z 411
Z 421
Z 431
Z 432
47
spojni profili
K 234 / S 20
K 211
Z 441
Z 405
V 18 / S 21
(ili S 21-30)
Z 404
Z 442
Z 402
K 235 / S 20
Z 403
K 3 (x = 60)
K 4 (x = 107)
K 236
dodatni profili, pribor
priključci na vratima
39,5
zaptivači
16,75
36
spojni profili
DVU 16
DVU 13
74,1
FBA 2
V 3 / S13
DVI 18
DVI 20
DFI 53
DAV 39
DIV 38
DS 634
H 711C
H 733
FBA 3
pribor roletne
H 711 B
H 732
FBA 4
V 6 / S 22
prozorska unutr. klupca
H 712-1
H 736
x = 200, 250, 300, 350,
400, 500, 600 mm
FBI…
Vijake, šarafe
R 110
ulivnik R 102 L/R
krajnji poklopci R 112
FBSCH 3,9 × x
H 737
x = 16, 19, 25, 32
H 755
V 9/ S 21
FBSCH 4,1 × x
x = 25, 35
dodatni profili
V 8/S 20
R 110 K
A 314
sa četkastim zaptivačem
ulivnik R 102 L/R
krajnji poklopci R 112
4
H 752
4
30
4
A 333
40
V 13
20
60
V 11
A 332
20
H 751
V 17
A 331
40
L 123 (x= 30)
L125 (x= 40)
42
40
R 134
R 131
R 131K sa četkastim zaptivačem
ulivnik R 132 L/R
H 775
30
20
V2
V4
10
10
30
20
R 107
R 104
R 103
16,5
13,5
12
A 302
21
V7
S 804
R1
S 805
R2
S 821
26
14
19,5
38
P10-24
L162 (x= 30)
L163 (x= 40)
L164 (x= 50)
L166 (x= 70)
R 108
10
40
25
L142 (x= 30)
L143 (x= 40)
L144 (x= 50)
L146 (x= 70)
21
vratni panel
59
K 03
H 21
S 822
R 5 (x = 16,5)
R 4 (x = 20,5)
R 122
za klizna vrata
LB.COMFORT
Ugradnja kliznih vrata 107mm dubina ugradnje,
uski pogled, 3/4 komore
Klizna vrata za balkon, terasu ili zimski vrt daju se sa COMFORT-om
naročito lako i ekonomski realizovati.
COMFORT klizne ugradnje su jeftinije nego dizno-klizne ugradnje.
Takoðe je moguča i realizacija velikih elemenata, pri čemu se u
potpunosti zadržavaju lakoča kretanja i visoka toplotna izolacija.
Svi stakleni kalupi, zarezi, podupirači i dodatni profili PAD programa
se mogu umetnuti. To omogučava ne samo individualno oblikovanje,
nego i upotrebu zastaklavanja sa toplotnom izolacijom ili sprečavanja
provale bez posebnih graðevinskih delova.
LB.COMFORT klizna ugradnja
107mm dubina ugradnje, 2 x 3 komore
● nekomplikovana mehanika
● lako kretajuča na visokim točkićima
● laka za održavanje, pošto skoro nema
habajućih delova
● laka jednoručna upotreba
● visoka toplotna izolacija
● kompatibilna sa PAD programom
● u svim bojama PAD programa
● jeftinija u poreðenju sa isto velikim
dizno-kliznim ugradnjama
●
pregradni okvir SU 2-3
krila SH 2-3, staklene letve AG 4C
zastaklenje: 24mm, 2 okna
Tehnika na najnovijem nivou
Toplotna izolacija
Oko 20-30% ukupnog gubitka toplote
u jednoj kuči se svodi na račun prozora.
Novi propis o štednji energije ("EnEV") iz 2001. g.
zahteva za celi prozor koeficijent prolaza
toplote Uw od najviše 1,4 W/m2·K.
Ukoliko je ova vrednost manja, utoliko bolje.
Kroz moderne prozore sa izolacionim staklom
moguča je uštednja energije i do 76% nasuprot
prozorima sa jednostavnim zastaklenjem.
jednostavno zastaklenje
izolaciono zastaklenje
sa dva okna
izolaciono zastaklenje
sa tri okna
specijalno zastaklenje
sa termičkom izolacijom
Akustična izolacija
Po „VDI“-smernici su prozori podeljeni u klase
za akustičnu izolaciju od 0 do 6. Osim zastaklenja,
pažljive izrade i montaže prozora utiču i zaptivanje i
hermetičnost šavova dostignutu prigušenost zvuka.
Kvalitetom upotrebljenih sirovina i krajnjom preciznošču
u izradi profila dostižu se visoko održavanje mera i
dugogodišnja postojanost forme. Ugaono zavareni
zaptivi garantuju zavisno od vrste zastaklenja vrednosti
akustične izolacije i do klase 5.
Sigurnost od provala
Profili PAD programa su pripremljeni za ugradnju oplata
sprečavajučih za provale, višestrukih zabravljenja i sigurnosnih
cilindra. Centralno ležeći evro-oplatni žleb sa 13 mm merom
osovine otežava nasilno podizanje prozora. Visokodimenzionirana
armatura sa stabilnim ugaonim zavarivanjem u krilima kučnih
vrata daje dodatnu stabilnost i sigurnost u oblasti kučnih vrata.
Sigurnost kvaliteta
Na sopstvenim ispitnim stolovima
redovno se kontrolišu izmeðu
ostalog: čvrstina uglova, propust
šavova i sigurnost na jaku kišu
po smernicama vrednosti kvaliteta
za prozore od sintetike. Domači i
inostrani kontrolni instituti garantuju
putem kontinuirane strane kontrole
visoki kvalitet naših profila.
RAL
Oblikovati farbom i formom
Standardne boje su bela, krem boja,
svetlo-siva i tamno-siva (pojedinačno
profarbane), četiri drvena dekora
(jednostrano ili dvostrano na tamno
profarbanom profilu) kao i crvena,
zelena i plava (jednostrano spolja).
Osim toga mi možemo naše profile u
sopstvenom preduzeču poslojiti sa svim Renolit®
folijama i time ponuditi spektrum farbi i dizajna,
koji ispunjavaju svaku želju oblikovanja.
Za sve farbne profile postoje RAL-certifikati.
RAL
CONTOUR sistem dozvoljava
i izvoðenje prozora i vrata u dvobojnim
i trobojnim farbama. Moguče su kombinacije
svih farbi PAD programa.
CombiColor
Mnogobrojni statični profili i ugaone
sprege za definisane ili slobodno izabrane
uglove su dečja igra i za neobične
ugradnje prozora i vrata.
Takoðe nudimo i za zimske vrtove specijalne
dodatne profile, vrata i klizna vrata.
Kompetencija i „Know-how“
u internacionalnom savezu
„LB.Profile Herbstein“ spadda u jedne od najstarijih i najiskusnijih
firme sintetičkih profila za gradnju prozora i vrata u Nemačkoj.
Več 1968. godine smo kao prvi proizvoðač sistema izneli na tržište
PVC-profilni sistem sa udarnim zaptivačem. Početkom osamdesetih
godina sledio je naš srednje-zaptivajuči sistem PM. On je bio jedan
od najmodernijih na tržištu i korišćen je za izradu dugo godina od
strane mnogobrojinih preduzeča za ugradnju prozora. Devedesetih
godina predstavili smo onda jedan sasvim novi i od tada veoma
uspešni sistem profila sa udarnim zaptivačem. PAD sistem je bio
koncipiran specijalno za brzu i ekonomski automatsku obradu i
zahvaljujuči fleksibilnim mogučnostima konfiguracije takoðe
pripremljen i za upotrebu u mnogim evropskim zemljama.
PAD se kontinuirano dalje razvija i obuhvata danas mnogostruki
broj sistema za prozore i vrata, koji su podešeni najvišim zahtevima
mušterija.
LB.Profile su zastupljeni na
mnogobrojnim internacionalnim
sajmovima za izgradnju
prozora, na primer u:
Belgiji, Grčkoj, u Holandiji,
Litvaniji, Nemačkoj, Poljskoj,
Rusiji, SAD, Srbiji, Ukrajini
i u Velikoj Britaniji.
L.B. Profile GmbH
Herbstein, Nemačka
L.B. Plastics Inc.
Mooresville, SAD
L.B. Plastics Ltd.
Derby, UK
L.B. Profile-Poland
Chrzanów, Poljska
Više nego samo profil
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2-4, D-36358 Herbstein , Nemačka
Tel: +49 (0 )66 43 7 03-0, Fax: +49 (0 )66 43 7 03 70
E-Mail: [email protected], www.lb-profile.eu
Član u "Litchfield Group of Companies"
70099555-ser 3.07 1T
Technične greške proizrukuju promenu
Savetovanje, školovanje
tehnički servis
„Just-in-time“ isporuka
briga o arhitektima
Download

LB PAD System serbisch1