Crypton Standardne klime
Crypton CGSAO i CGSBO klima uređaji su moderni i
pristupačni uređaji za kontrolu temperature, vlažnosti i
čistoće vazduha u prostoriji, dizajnirani minimalistički kako bi
idealno mogli da se uklope u svaki enterijer.
Crypton klime prave ugodnu temperturu tokom cele godine.
One istovremeno predstavljaju savršen izvor hladnog
vazduha tokom visokih temperatura, kao i izvor grejanja u
prelaznim periodima i zimskim mesecima i to sa radnom
temperaturom u rasponu od čak -7° do +43°.
Osim što stvara prijatnu atmosferu u domu ili kancelariji,
Crypton CGSBO istovremeno čuva i životnu sredinu. Razlog
je to što CGSBO za razliku od drugih standardnih klima
sličnog cenovnog ranga i karakteristika, koristi eco gas koji
životnu sredinu čuva netaknutom.
Ostale karakteristike CGSAO i CGSBO klima koje bi trebalo
posebno istaći jesu njihova mogućnost automatskog
uključivanja i isključivanja u određeno vreme, prečišćavanje
vazduha, funkcija smanjivanja vlažnosti u prostoriji i druge.
Crypton Inverter klime
Niska potrošnja električne energije, nečujan rad, brzina i
inovativna tehnologija za bolji kvalitet vazduha, najvažnije su
karakteristike Crypton Inverter klima uređaja.
Za razliku od klasičnih uređaja, koji vazduh uduvavaju
punim kapacitetom (on/off regulacija), uređaji sa inverter
tehnologijom imaju nekoliko brzina na kojima rade. Naime,
kako se približava zadatoj temperaturi, inverter klima
smanjuje snagu grejanja, čime se uduvava samo neophodna
količina vazduha, obezbeđujući i do 30% ekonomičniji
rad, ali i manje opterećenje električne instalacije stalnim
uključivanjem i isključivanjem kompresora.
Na osnovu preciznih proračuna, Crypton Inverter brzo i
efikasno izvršava zadate operacije i održava konstantnu
temperaturu u prostoriji.
Rezultat su i smanjena potrošnja električne energije, duži
vek trajanja proizvoda i smanjeni troškovi održavanja i
servisiranja. Na taj način kupovina Crypton Inverter klime
postaje dugoročno isplativa.
Inverter klime
Kako bi se poboljšao rad klima uređaja na niskim temperaturama,
razvojem se došlo do inverter tehnologije koja podrazumeva
nekoliko brzina za pametniji rad klima uređaja. Broj obrtaja
kompresora i spoljnog ventilatora se elektronski menja zbog čega
se na spoljnoj jedinici sporije hvata led, zahvaljujući čemu se
konstantno uduvava samo neophodna količina vazduha. Tako se
dobija na uštedi energije kao i daleko bolji rad u zimskim uslovima.
Kako Inverter čuva energiju
Radi u fiksnoj brzini, pa je na taj način potrebno
dosta vremena da se dostigne prijatna temperatura
Ne može da podesi ubrzanje. Potrebno je mnogo
vremena za dostizanje prijatne temperature, da bi
onda brzo ponovo postala neprijatna
Prostor postaje hladan u jednom
trenutku, a topao u drugom
Neprijatno
0.1˚C
Prijatno
Podešena temperatura
Neprijatno
Brzo dostiže prijatnu
temperaturu
Podešavanje ubrzanja;
veća ušteda energije
Održava temperaturu
na prijatnom nivou
Inverter sistem
Šematski prikaz izlazne snage
Sistem fiksirane brzine
50%
0.1°C
Brže hlađenje
Precizna kontrola temperature
Ušteda energije
Prijateljski nastrojen prema
životnoj sredini
Sve što treba da znate
o klima uređajima
Toplotna pumpa
Toplotna pumpa je naziv za efekat koji se postiže kada se freon
zagreva prilikom povećanja pritiska.
Unutrašnja i spoljašnja jedinica
klima uređaja
Sistem toplotne pumpe
COP 4,67
Tradicionaln
COP 1
0.75 kW
obnovljivi izvor
energije (vazduh)
+
Unutrašnja jedinica sadrži izmenjivač, elektromotor, ventilator,
rashladni fluid (freon) i elektro instalaciju. Kada hladi, unutrašnja
jedinica ima funkciju isparivača.
Kod nekih tipova klima uređaja temperatura isparavanja zavisi od
vrste freona koji se koristi u sistemu (može da ide i do -20 stepeni).
U unutrašnjoj jedinici se nalazi saćasti isparivač, a ispod njega
Sistem toplotne pumpe
ventilator, koji vazduh iz prostorije prevlači preko isparivača (na taj
COP
4,67
način ga hladi,
isušuje
i pročišćava) i iznova vraća u prostoriju.
1 kW
energija
1 kW
0.25 kW
Tradicionalni električni grejni sistem
COP 1
Kada je klima podešena na mod za grejanje, ceo proces ide
obrnutim tokom: unutrašnji isparivač ima ulogu kondenzatora, a
spoljašnji kondenzator ulogu isparivača.
Spoljašnja jedinica se sastoji od kompresora, isparivača ili
kondenzatora. Kada uređaj radi u režimu grejanja, kondenzator se
0.75
zagreva, a toplota se
unosikW
u prostoriju preko ventilatora.
obnovljivi izvor
energije (vazduh)
Multi split
sistemi
+
1 kW
energija
1 kW
1 kW
0.25 kW
Iako tom prilikom uređaj troši 1 KW električne energije, on u
stvari isporučuje toplotu koja je ekvivalentna potrošnji 2-6 KW.
Objašnjenje leži u tome što se u ovom slučaju za grejanje ne koristi
električna energija, već gas.
Multi split sistemi se sastoje iz jedne spoljašnje i više unutrašnjih
jedinica. U zavisnosti od modela, neki koriste isti kompresor
spoljašnje jedinice za svaku unutrašnju jedinicu, dok druge imaju po
jedan kompresor za svaku posebno.
Koeficijent grejanja i hlađenja
Koeficijent grejanja je parametar koji pokazuje koliko puta veću
energiju grejanja emituje klima uređaj u odnosu na uloženu
električnu energiju. Na primer, ako je koeficijent grejanja 3, to znači
da za 1kW utrošene električne energije dobijamo 3kW toplote.
Ovaj parametar, međutim, nije konstantan i zavisi od spoljne
temperature. Prethodni proračun važi za temperature iznad +5
stepeni.
Isti parametar se primenjuje i za koeficijent hlađenja. Na
karakteristikama uređaja se mogu naći i kao energetski učinak.
Skraćene oznake su EER za hlađenje i COP za grejanje. Kapacitet
grejanja ili hlađenja se dobija tako što se vrednost utrošene
električne energije (po deklaraciji uređaja) pomnoži sa koeficijentom
COP ili EER. Inverter klime imaju veći koeficijent uštede (COP).
Ipak, ovakav koeficijent grejanja se postiže samo na temperaturama
preko +5 stepeni. Na nižim temperaturama dolazi do pojave leda na
spoljnoj jedinici čime se stvara inje na isparivaču koje tada počinje
da se ponaša kako izolator i tako ometa razmenu toplote. Problem
postaje sve veći sa svakim daljim smanjenjem temperature, kada je
i vlažnost velika. Međutim, ukoliko uređaj poseduje defrost funkciju,
može se koristiti i na niskim temperaturama u minusu, ali se u tom
slučaju koeficijent grejanja dosta smanjuje. To je ujedno i razlog
zbog kojeg se klima uređaji ređe koriste za grejanje, a češće za
dogrevanje prostorija.
Kompresor
Kompresor je najosetljiviji i najskuplji deo u klima uređaju. Nalazi se
u spoljnoj jedinici split sistema i služi za povećanje radnog pritiska
freona. Od kvaliteta kompresora zavisi i vek trajanja uređaja, a od
njegovog kapaciteta jačina hlađenja ili grejanja prostorije.
Freon
Defrost funkcija
Freon je naziv za više vrsta gasova koji se pre svega koriste
za rashladne uređaje. Decenijama unazad su korišćeni
hlorofluorougljenici (CFC) – poznatiji su R-11, R-12, R-502 i
hidrohlorofluorougljenici (HCFC) – od kojih je najzastupljeniji R-22.
Zbog svojih ekoloških karakteristika freoni R407c i R410A polako
postaju dominantni.
Kada se klima uređaj koristi za grejanje na nižim temperaturama,
opterećuje se kompresor čime se smanjuje efekat grejanja. Rešenje
ovog problema je defrost funkcija. Ona deluje tako što se uključuje
reverzibilni ventil na kompresoru kada klima na kratko prelazi na
režim hlađenja (tada ne duva hladan vazduh u prostoriju nego
samo topao vazduh spolja radi otopljavanja cevi).
Defrost funkcija deluje na dva načina: vremenski i merenjem
temperature senzorom i uključivanjem prema potrebi.
Filter za prašinu
BTU
Prilikom prolaska kroz unutrašnju
jedinicu, filter za prašinu na
bazi aktivnog uglja mehanički i
antialergijski proćišćava vazduh,
značajno poboljšavajući njegov
kvalitet. Uklanja prašinu i čestice
iz vazduha kako bi osigurao
konstantantan dovod čistog vazduha.
BTU je najznačajniji parametar za klima uređaje. Na osnovu njega
se procenjuje koji klima uređaj je najbolji za hlađenje/grejanje
određenog prostora. Kada se kaže da je neka klima „devetka“,
„dvanaestica“ ili „osamnaestica“, misli se da uređaj ima 9000 BTU,
12000 BTU, odnosno 18000 BTU. Sam kapacitet klima uređaja
se određuje na osnovu više parametara: veličina prostorije (oblik
i namena), položaj prostorije (broj sunčanih strana), površina
zastakljenih površina, broj električnih uređaja u prostoriji, postojeća
termička izolacija prostorije, položaj unutrašnje jedinice itd.
Dodatna pogodnost ovog filtera je ta
što se održava veoma jednostavno,
pranjem ili usisavanjem.
Energetska klasa uređaja
Pripadnost uređaja određenoj energetskoj klasi zavisi od odnosa između
utrošene električne energije i ostvarenog rashladnog ili toplotnog učinka.
Evropska unija je postavila ambiciozne planove u pogledu zaštite
životne sredine koje bi trebalo postići do 2020. godine. U tom cilju su od
2013. godine svi proizvodi klasifikovani u energetske razrede po novim
standardima i sa novim oznakama energetske potrošnje, omogućujući
korisnicima da baziraju svoj izbor na pouzdanijim informacijama.
Nova oznaka energetske potrošnje sadrži veći broj kategorija, od A+++ do
D kategorije, koja označava najnižu energetsku efikasnost. Kategorije su
obeležene nijansama od tamno zelene (za najveću energetsku efikasnost)
do crvene (za najmanju energetsku efikasnost).
Crypton klime se kreću od srednjeg, C nivoa (CGSAO i CGSBO manjih
dimenzija) do A – najvišeg nivoa energetske efikasnosti (CGSBO većih
dimenzija i Crypton Inverter klime).
Energy Efficiency
Class
SEER
SCOP
A+++
SEER > 8.50
SCOP > 5.10
A++
6.10 < SEER < 8.50
4.60 < SCOP < 5.10
A+
5.60 < SEER < 6.10
4.00 < SCOP < 4.60
A
5.10 < SEER < 5.60
3.40 < SCOP < 4.00
B
4.60 < SEER < 5.10
3.10 < SCOP < 3.40
C
4.10 < SEER < 4.60
2.80 < SCOP < 3.10
D
3.60 < SEER < 4.10
2.50 < SCOP < 2.80
E
3.10 < SEER < 3.60
2.20 < SCOP < 2.50
F
2.60 < SEER < 3.10
1.90 < SCOP < 2.20
G
SEER < 2.60
SCOP < 1.90
SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio (Stepen sezonske energetske efikasnosti)
SCOP: Seasonal Coefficient of Performance (Sezonski koeficijent učinka)
Multi Fan
Speed
Healthy Filters
(Active Carbon)
*dostupno kod modela:
CGSAO12CC,
CGSAO18CC,
CGSAO24CC
‘Turbo’
Cooling*
*dostupno kod modela:
CGSAO18CC,
CGSAO24CC
Intelligent
Preheating*
CGSAO
CGSAO09CC
Kapacitet hlađenja
Kapacitet grejanja
Ulazna snaga
Napajanje
Nivo buke
Protok vazduha
Punjenje rashladnim
sredstvom
Dimenzije ŠxVxD
Neto težina
Tip filtera
Dodatne funkcije
Energetska klasa
CGSAO12CC
CGSAO18CC
CGSAO24CC
W
2500
3222
5300
8000
Btu/h
8000
10000
16000
22000
W
2500
3368
5700
8000
Btu/h
9000
12000
18000
24000
2350
Hlađenje W
1010
1235
1900
Grejanje W
1078
1165
1800
2450
Napon V
220-240
220-240
220-240
220-240
Frekvencija Hz
50
50
50
50
Unutrašnja jedinica (db)
40
42
45
46
Spoljna jedinica (db)
50
52
56
57
Unutrašnja m³/h
400
550
850
950
Spoljna m³/h
1200
1600
2800
3200
Tip gasa/kg
R22/0,60
R22/0,85
R22/1,3
R22/2,15
Unutrašnja jedinica (mm)
730x255x174
790x265x177
940x298x200
1007x315x219
Spoljna jedinica (mm)
720x428x310
776x540x320
913x680x378
955x700x396
Unutrašnja jedinica (kg)
8
9
13
15,5
Spoljna jedinica (kg)
29,5
Aktivni ugalj
30
Aktivni ugalj
46
Aktivni ugalj
56
Aktivni ugalj
Self diagnosis, led display, Self diagnosis, led display, Self diagnosis, led display, Self diagnosis, led display,
memory, dehumidify
memory, dehumidify
memory, dehumidify
memory, dehumidify
C
C
C
C
Multi Fan
Speed
Intelligent
Preheating
Healthy Filters
(Active Carbon)
CGSBO
CGSBO09CC
Kapacitet hlađenja
Kapacitet grejanja
Ulazna snaga
Napajanje
Nivo buke
Protok vazduha
Punjenje rashladnim
sredstvom
Dimenzije ŠxVxD
Neto težina
Tip filtera
Dodatne funkcije
Energetska klasa
CGSBO12CC
CGSBO18AB
CGSBO24AB
W
2638
3223
5300
6600
Btu/h
9000
11000
16000
22000
W
2814
3370
5850
7250
Btu/h
9600
11500
18000
24000
Hlađenje W
942
1150
1580
2056
Grejanje W
879
1053
1620
2126
Napon V
220-240
220-240
220-240
220-240
Frekvencija Hz
50
50
50
50
Unutrašnja jedinica (db)
40
45
45
46
Spoljna jedinica (db)
50
52
56
57
Unutrašnja m³/h
400
600
850
1250
Spoljna m³/h
1200
1600
2800
3200
Tip gasa/kg
R410A/0,60
R410A/0,80
R410A/1,40
R410A/1,70
Unutrašnja jedinica (mm)
730x255x174
845x275x180
940X298X200
1007x315x219
Spoljna jedinica (mm)
720x428x310
776x540x320
910x680x378
955X700X396
Unutrašnja jedinica (kg)
8
10
13
15,5
Spoljna jedinica (kg)
26
29
46
57
Aktivni ugalj
Aktivni ugalj
Aktivni ugalj
Aktivni ugalj
Turbo cooling, intelligent Turbo cooling, intelligent Turbo cooling, intelligent Turbo cooling, intelligent
defrosting, self-diagnosis, defrosting, self-diagnosis, defrosting, self-diagnosis, defrosting, self-diagnosis,
auto restart, led display,
auto restart, led display,
auto restart, led display,
auto restart, led display,
timer, intelligent
timer, intelligent
timer, intelligent
timer, intelligent
pre-heating, dehumidify
pre-heating, dehumidify
pre-heating, dehumidify
pre-heating, dehumidify
C
C
A
A
-15˚C Cooling
-20˚C Heating
Energy Saving
*dostupno kod modela:
CGSBI24AA
Intelligent
Preheating*
Multi Fan
Speed
Intelligent
Defrosting
Compact
Design
Healthy Filters
(Active Carbon)
CGSBI
CGSBI09AA
Kapacitet hlađenja
CGSBI12AA
CGSBI18AA
CGSBI24AA
W
2638
3223
5300
6600
Btu/h
9000
11000
16000
22000
W
2814
3370
5850
7250
Btu/h
9600
11500
18000
24000
Hlađenje W
942
1150
1580
2056
Grejanje W
879
1053
1620
2126
Napon V
220-240
220-240
220-240
220-240
Frekvencija Hz
50
50
50
50
Unutrašnja jedinica (db)
40
45
45
46
Spoljna jedinica (db)
50
52
56
57
Unutrašnja m³/h
400
600
850
1250
Spoljna m³/h
1200
1600
2800
3200
Tip gasa/kg
R410A/0,60
R410A/0,80
R410A/1,40
R410A/1,70
Unutrašnja jedinica (mm)
730x255x174
845x275x180
940X298X200
1007x315x219
Spoljna jedinica (mm)
720x428x310
776x540x320
910x680x378
955X700X396
Unutrašnja jedinica (kg)
8
10
13
15,5
Spoljna jedinica (kg)
26
29
46
57
Defrost funkcija
Tip filtera
Automatska
Aktivni ugalj
Automatska
Aktivni ugalj
Dodatne funkcije
Automatic operation,
dehumidify, sleep mode,
timer, auto-restart, selfdiagnosis, turbo cooling,
low voltage startup, led
display
Automatic operation,
dehumidify, sleep mode,
timer, auto-restart, selfdiagnosis, turbo cooling,
low voltage startup, led
display
Automatska
Aktivni ugalj
Automatic operation,
dehumidify, sleep mode,
timer, auto-restart, selfdiagnosis, turbo cooling,
low voltage startup,
led display, intelligent
preheating
Automatska
Aktivni ugalj
Automatic operation,
dehumidify, sleep mode,
timer, auto-restart, selfdiagnosis, turbo cooling,
low voltage startup,
led display, intelligent
preheating
Energetska klasa
A
A
A
A
Kapacitet grejanja
Ulazna snaga
Napajanje
Nivo buke
Protok vazduha
Punjenje rashladnim
sredstvom
Dimenzije ŠxVxD
Neto težina
Download

crypton katalog