Osnovi organizacije
STUDIJA SLUČAJA
ACME PROIZVODNA KOMPANIJA
Steve Arnold, rukovodilac proizvodnje u kompaniji ACME, parkirao je auto na službenom parkingu oko
8:45 u utorak ujutru. Već je kasnio na posao 45 minuta. Steve se uspavao tog jutra jer je prethodnog
dana do kasno radio mesečni izveštaj proizvodnje za njegov proizvodni deo. Parkirao je svoj automobil, a
zatim je ušao na zadnji ulaz fabričkog pogona. Prolazeći kroz deo za špediciju Steve je sreo prijatelja
Georgea Summersa i zastao da ga upita kako napreduju radovi na renoviranju njegove kuće.
Ušavši u svoju kancelariju oko 9:05, Steve je pozdravio sekretaricu Ruth Sweeney i pitao je da li ima nešto
što je hitno i što treba odmah uraditi. U tom trenutku se setio da je zaboravio mobilni telefon kod kuće.
Ruth ga je podsetila na sastanak u 9:30 sa njegovim šefom Frankom Jonesom, potpredsednikom za
proizvodnju, i drugim rukovodiocima proizvodnje. Zahvalio se Ruth što ga je podsetila (jer je potpuno
zaboravio na ovaj sastanak) i produžio u svoj deo kancelarije. Došao je do svog stola i počeo da prebire
po gomili papira kako bi pronašao dopis u kome su ga obavestili za ovaj sastanak. Sećao se, kao kroz
maglu, da je taj dopis dobio prošle nedelje, ali da tada nije imao vremena da ga pročita, niti da pogleda
materijal za sastanak koji je bio u prilogu.
U tom trenutku je zazvonio telefon. Na vezi je bila Sue Bradley, potpredsednik za prodaju koju je
interesovao status hitne porudžbine za jednog od većih klijenata kompanije. Steve joj je obećao da će
proveriti kako stoji ta porudžbina i da će joj se javiti u toku dana. Potom je ovaj posao delegirao Lucy
Adams, jednom od šefova u njegovom proizvodnom delu i od tada nije razmišljao o tome. Izašavši
ponovo u prvi deo kancelarije Steve je pitao Ruth da li je danas videla Lucy. Ruth ga je podsetila da je
Lucy van grada na stručnom seminaru i da će teško stupiti u kontakt sa njom. Zamolio je Ruth da joj
ostavi poruku da mu se javi za vreme pauze na seminaru.
Vrativši se nazad u svoju kancelariju Steve je nastavio da traži dopis sa obaveštenjem o sastanku. Nakon
10 minuta frenetične potrage konačno ga je pronašao. Svrha sastanka je bila diskusija o predlogu nove
procedure za kontrolu kvaliteta. Već je bilo 9:25 i Steve više nije imao vremena da pročita predlog koji je
bio u materijalu za sastanak. Izjurio je iz kancelarije kako ne bi zakasnio na početak sastanka. Na sastanku
su svi rukovodioci imali konstruktivne predloge osim Stevea, koji nije ništa drugo mogao da kaže osim da
on ne vidi da će biti bilo kakvih problema u vezi sa predloženim promenama.
Sastanak je završen oko 10:30 i Steve se vratio u kancelariju gde je zatekao Paula Chena, jednog od
šefova u njegovom pogonu. Paul je hteo da priča sa njim u vezi sa otkazom opreme koji je prouzrokovao
probleme u realizaciji postavljenih planova. Steve je pozvao svoju pomoćnicu Glendu Brown da im se
pridruži kako bi zajednički napravili promenu u rasporedu za sledećih nekoliko dana. Glenda je ubrzo
stigla i njih troje su zajedno radili na koncipiranju novog rasporeda. Oko 11:25 u kancelariju je ušla Ruth i
rekla kako je stigao gospodin Ferris koji tvrdi da ima zakazan sastanak sa Steveom u 11:30. Steve je
pogledao u svoj raspored, ali nije pronašao nikakvu informaciju o tom sastanku. Zamolio je Ruth da mu
kaže da malo sačeka.
-1-
Planovi proizvodnje su bili gotovi oko 11:40. Pošto je već bilo skoro podne, Steve je pozvao gospodina
Ferrisa da mu se pridruži na ručku u obližnjem restoranu. Tokom ručka Steve je shvatio da je gospodin
Ferris iz kompanije koja je dobavljač određenog materijala koji se koristi u proizvodnji u kompaniji ACME.
Došao je kako bi se dogovorili o određenim izmenama u nabavkama koje je kompanija tražila. Dok mu je
gospodin Ferris objašnjavao o čemu se radi, Steve je shvatio da nije u stanju da odgovori na neka
tehnička pitanja u vezi sa ovim. Kada su se vratili u kancelariju oko 13:15 predstavio je gospodina Ferrisa
inženjeru koji će moći da odgovori na njegova pitanja.
Nakon toga se vratio u kancelariju gde ga je čekala poruka da je Lucy odgovorila na njegov poziv dok je
bio na ručku. Upravo u tom trenutku naišao je njegov šef (Frank Jones) koji je ga je pitao nešto u vezi sa
podacima o kvalitetu koje je od njega tražio prošle nedelje. Frank je bio ljut jer su mu ti podaci bili
neophodni kako bi završio izveštaj za nove procedure kvaliteta, a naglasio je da je ovaj zadatak bio hitniji
od mesečnog izveštaja proizvodnje. Rekao je Steveu da mu ove podatke pripremi što pre i izašao je
napolje. Steve je odmah pozvao Glendu Brown i zahtevao od nje da donese tražene podatke u njegovu
kancelariju. Ova analiza podataka i priprema izveštaja nije bio težak zadatak, ali je zahtevao više vremena
nego što je predviđeno. Bilo je 14:40 kada je Steve završio izveštaj i poslao ga e-mailom svom šefu.
U svom dnevnom planeru Steve je tada video da u 14:30 ima zakazan sastanak sa komisijom za
bezbednost, na koji je već kasnio. Ova komisija se sastaje jednom nedeljno kako bi sagledala pitanja u
vezi sa bezbednošću. Svaki pogon u kompaniji šalje po jednog predstavnika. Steve je požurio na sastanak
koji se održavao u drugom delu pogona. Ove nedelje je sastanak, može se reći, bio nepotreban, jer nije
bilo važnijih pitanja i problema koje je trebalo razmatrati.
Sastanak je završen u 15:30 i dok se Steve vraćao u kancelariju prolazeći kroz svoj pogon zastao je da
popriča sa svojim pomoćnikom. Glenda je želela da čuje savet o tome kako da reši problem u rasporedu
proizvodnje za sledeći dan. Razgovarali su oko pola sata. Kada se vratio u kancelariju oko 16:05, njegova
sekretarica je upravo izlazila. Obavestila ga je da je Lucy ponovo zvala oko 16:00, pre nego što je krenula
na aerodrom na povratku sa konferencije.
Steve je bio jako umoran i odlučio je da je vreme da i on krene kući. Dok je izlazio sa parkinga pomislio je
kako sve više zaostaje sa svojim poslom i pitao se šta bi mogao da uradi kako bi imao bolju kontrolu nad
svojim radom.
Pitanja:
1. Koje konkretne stvari Steve radi pogrešno i šta bi trebalo da uradi u svakoj od navedenih
situacija?
2. Šta bi Steve trebalo da uradi kako bi postao efikasniji kao menadžer?
3. Koliko vremena menadžeri provode sami na poslu?
-2-
Download

ACME PROIZVODNA KOMPANIJA