Prijava po konkursu Filmskog centra Srbije za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih dokumentarnih filmova Decembar 2012. SADRŽAJ PRIJAVA SINOPSIS O NIŠTA REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / NARACIJA REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / VIZUALIZACIJA REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / RADNI PROCES REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / UMESTO SCENARIJA EKIPA FILMA PRODUCENT REDITELJ I SCENARISTA DIREKTORI FOTOGRAFIJE NARATOR, KOMPOZITOR, MONTAŽER KOPRODUCENTI TV PARTNERI PREDRAČUN TROŠKOVA PLAN FINANSIRANJA VREMENSKI PLAN REALIZACIJE PRILOG / IZBOR CITATA O NIŠTA PRILOG / IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE PRILOG / IZBOR IZ RADNIH BELEŠKI SINOPSIS “SLATKO OD NIŠTA” je odvažna dokumentarna parabola u kojoj Ništa, personifikovano kroz stilizovanu naraciju, luta svetom u pokušaju da izgladi istorijski nesporazum sa našom civilizacijom. ’Ništa’ tako beži od kuće – iliti od nas i našeg nerazumevanja – obećavajući da se neće vratiti sve dok ne dokaže svoje iskonske dobre namere. Sledi 90‐minutna avantura u kojoj se Ništa pojavljuje kroz metaforične dokumentarne scene u raznim delovima sveta, posmatrajući i komentarišući zablude savremenog društva ne bi li nas ubedilo koliko nam je ono zapravo prirodan, neophodan i konstruktivan partner. Sedam elitnih snimatelja iz Brazila, Koreje, Južnoafričke republike, Irana, Rusije, Amerike i Poljske postepeno dobijaju instrukcije za oslikavanje dokumentarnog Ničeg, dok autor ostaje u bazi Srbiji i adaptira scenario i upustva u zavisnosti od pristiglih materijala. Svaki kadar u filmu prikazivaće neku finesu, konotaciju ili perspektivu Ničega; svaki rez, zvuk i replika takođe. S druge strane, narativna linija će biti utoliko jednostavnija, prateći dinamiku klasičnih runaway/ pobeguljskih igranih filmova u 3 čina, sa očekivanim hepiendom, ili u ovom slučaju – hepi novim početkom. O NIŠTA BIlo jednom jedno Ništa... A sve i da nije, danas je tu, prisutnije, svrsishodnije i nesvhaćenije nego ikad. Jedino univerzalno iskustvo, imanentnost svake promene, trn u egu zapadnog društva, poslednja i prva tema svetske dokumentaristike. Od paganskih kosmogonija do kvantnih apstrakcija svemira, preko raznih nirvana, sudilišta, jin‐i‐jangova, nula, placeba, bankrota, relativizacija, tabula raza, klasnih stigmi, strahova od praznina, iluzija istrajnosti, nemogućnosti suočavanja i paradoksa postojanja, Ništa se dojmi najstarijim i najtrajnijim izazovom ljudskog poimanja stvari. Kroz razne faze mistifikacija, odbijanja ili strahopoštovanja, sve civilizacije su pokušavala da ga racionalizuju, ali nijedna nije uspela. Filozofi su se lomili da ga osmisle, duhovnici da ga dosegnu, naučnici da ga stvore, astronomi da ga lociraju, teolozi da ga udome, matematičari da ga teoretizuju, političari da ga ovaplote, narod da ga ignoriše, ali ništa ‐ Ništa je vazda ostajalo nedokučivo. Ali ma koliko uznemiravajuće delovalo, Ništa se oduvek pokazalo sposobnim da uzdrma dogmatske osnove svojevremenih shvatanja – bilo u razbijanju mitova o božanskom stvaranju, u radikalnim uvođenju nule u matematiku, u renesansnoj rekonceptualiziciji perspektive, u kadriranju egzistencijalnih kriza u poslednja dva veka, u prozivanju sadašnjeg ekonomskog ćorsokaka i ko zna još ubuduće gde. Danas kao i ranije, reinterpretacija poimanja Ničega mogla bi da unapredi – ili bar zaleči – naš način razmišljanja, osećanja i postupanja. Kao takav, sastavni, suštinski deo naše stvarnosti, Ništa se nameće i kao više nego legitimna tema za dokumentarni film. Ova dokumentarna parabola se tako zasniva na pokušaju da se stvori originalna, inspirativna i pristupačna kritika savremenog društva – s aspekta Ničega1. 1
Da bismo izbegli kabastiji uvod, interdisciplinarnu širinu našeg ‘glavnog junaka’ možete sagledati u priloženoj bibliografiji i u odlomcima iz radnih beleški na kraju prijave. REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / NARACIJA NIŠTA će personifikovati stilizovani glas fiktivnog naratora, slično kao u autorovom prethodnom filmu „Doviđenja, kako ste?“ 2 Glas Ničega je vanvremenski, staložen, umorno melanholičan ali i harizmatično sarkastičan. Muči ga, mada ne bi moralo, to što ga ljudi ignorišu, tabuiziraju ili pogrešno shvataju. Pokušava već duže vreme to da ispravi, i pošto ne može da promeni sebe, pokušaće da utiče na nas. Ništa nema direktnu publiku već se obraća samom sebi, lakonski, fragmentirano, kao u stripu. Sveprisutan i sveznajući, pojavljuje se gde hoće i kad god hoće, ali ne interveniše, samo komentariše. Zlo koje čini i nije u mogućnosti da izbegne, to mu je u prirodi. A i pitanje je da li je to stvarno zlo. Možda mu sve te stvari krivo pripisujemo, ili ih još u startu samo neprecizno imenujemo... Intrige i podsvesne empatije radi, tekst naracije će biti dvostruko stilizovan, tako da može istovremeno da se pripiše i Ničemu kao apstraktnom pojmu koji nam se prvi put obraća, i nekom anonimnom ljudskom junaku, koji može a i ne mora da predstavlja Ništa. U ambicioznom ali ne i neizvodljivom produkcionom zahvatu, narator bi mogao biti Džek Nikolson, kontaktiran preko Vlade Divca, bivše zvezde Los Anđeles Lejkersa, čiji je Nikolson najpoznatiji višedecenijski front row sezonski pretplatnik. Srpsku verziju će svakako glasifikovati Nebojša Glogovac, narator ’Doviđenja, kako ste’. 2 DVD u prilogu. REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / VIZUALIZACIJA 7 snimatelja, 7 kultura, 7 poetika, 1 zajedničko Ništa… Svaki kadar, svaki položaj i pokret kamere, svaki zvuk i svaki rez aludiraće na neku manifestaciju, konotaciju ili tačku gledišta Ničega. Dok se u off‐u čuje samo glas naratora, film će oslikati sedam vrhunskih direktora fotografije iz Koreje, Rusije, Brazila, Poljske, Južne Afrike, Irana i Amerike, čiji su radovi osvajali Kan, Berlin, IDFU, Zlatni Globus, Kamerimaž, Slemdens i druga značajna priznanja. Oni će materijale slati reditelju, koji sve vreme ostaje u bazi Srbiji. Ideja je da direktori fotografija ostvare nesvakidašnji kreativni doprinos tako što će snimiti što više dokumentarnih ilustracija Ničega, i to u 5 faza: 1‐
2‐
3‐
4‐
5‐
carte blanche ‐ na prvu, iz glave, iz ugla svoje kulture i lične poetike nakon isčitavanja stotinu raznovrsnih citata o Ničemu po izboru autora3 nakon uvida u sažetu verziju našeg naširokog istraživanja o Ničemu4 na osnovu teksta naracije, koji će se do tada iskristalisati, ali bez uputstava za snimanje uz precizna, završna rediteljska uputstva U ovako iskričavoj proceduri, samo je pitanje vremena kada će se nametnuti dobitna korelacija između slike i teksta. Dok se to ne desi, materijali koji budu pristizali će svakodnevno uticati kako na scenario, tako i na vizuelni identitet filma. 3 Primeri u prilogu #2. 4 U ovoj fazi autori će za domaći zadatak dobiti stotinak stranica namenski sažetih beleški iz naše raznovrsne bibliografije od preko 20.000 strana, a koja pokrivaju savremena shvatanja o Ničemu kroz najrazličitije discipline: dekonstruktivistička psihoterapija, meditacija u hrišćanstvu i sufi islamu, filozofija post‐nihilizma, teatar anti‐apsurda, primena subatomske fizike na arhitekturu kompjuterskih čipova, pasivni turizam, audiologija, apstraktni inženjering, teoretska matematika, istorija umetničkih deinstalacije, demonetarizovana ekonomija, itd‐) – a sve radi šire indirektne inspiracije. Kao i kod citata, nije poenta da se ove informacije ilustruju, već samo da zavarniče nove snimateljske ideje. REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / RADNI PROCES Kako radni proces izgleda u praksi? Direktori fotografija postepeno dobijaju sve detaljnija uputstva za snimanje dokumentarnog Ništa. Slobodni su da snimaju kad god hoće, šta god žele i koliko god im volja, u okviru zadatih vremenskih intervala. Nakon toga šalju sve svoje snimke autoru, koji sa timom montažera kategoriše kadrove po semantičkim i estetskim kvalitetima i grupiše ih u moguće scene i sekvence. Na sličan način funkcioniše i razvoj scenarija. Od ogromne količine bibliografskog materijala destilišu se određene upotrebljive ideje, citati i teze, koje ćе se vremenom takođe grupisati u izvesne celine. Po završetku svake faze snimanja, sledi faza probna montaža, u kojoj će se ukrštati ne samo slike i ideje, nego i probni komentari naratora. U zavisnosti od rezultata probne montaže, korigovaće se i naracija i vizuelni stil, o čemu će direktori fotografija i lokalni producenti biti ažurno i proaktivno obaveštavani putem komentara i daljih uputstava. Cilj takvog procesa (grafički prikazanog na narednoj stranici) je ne samo da se obezbedi što veća količina adekvatnog materijala i time umnoži potencijal kombinatorike u scenarizaciji i montaži, već i da se alhemija između ideja, slika i narativnog komentara razvije na najorganskiji mogući način. Upravo je taj aspekt ukrštene, dvosmerne kreativnosti i bio ključan za pristanak svih ovih svetski renomiranih direktora fotografije. S druge strane, domaće snimateljske snage će biti angažovane na razrađivanju dodatnih varijanti pristiglih materijala, to jest na probnim dosnimavanjima koje će reditelj moći u potpunosti da kontroliše, pre nego što zaključke prosledi glavnim snimateljima. RADNI PROCES (ŠEMATSKI PRIKAZ) video materijali
bibliografija
ilustracije
ideje
ilustrovane ideje
probna montaža
probna naracija
nova uputstva
REDITELJSKA EKSPLIKACIJA / UMESTO SCENARIJA Svaki dokumetarni film, a pogotovo ovakav, može da ima samo hipotetički scenario. Zato se u savremenoj autorskoj dokumentaristici umesto storibordovanih scenarija osmišljavaju ovakvi ’kreativni radni procesi’, sa ciljem da se dođe do fleksibilne strukture koja će biti u stanju da asimilira sve ideje i otkrića nastala u daljem toku snimanja. „Doviđenja, kako ste?“ je klasičan primer takvog razvoja situacije, iako je tu konačni ’kreativni radni proces’ definisan tek nakon dve godine nezadovoljavajućih snimanja. Ovde je radni postupak već u startu jasan i garantovano uspešan, no ipak implicira ogromnu dozu neizvesnosti i konstantan rad na scenarizaciji, montaži i snimanju. U tom smislu, logično je da teksta naracije još uvek nema, obzirom da će nastati tek nakon uvida u prve materijale, a razvijajaće se sve do poslednjeg pristiglog kadra. Još uvek nema ni video trejlera filma, zbog očiglednih sedmostrukih troškova. Ono što u međuvremenu možete pogledati jesu reprezentativni kadrovi sedmorice snimatelja i montažerke (na priloženom DVD‐u i na www.dribblingpictures.com/nista), autorov prethodni film, čiji je “Slatko od Ništa” neka vrsta globalnog visokobudžetnog nastavka, prvi foto‐kolaž kadrova na duplerici štampane brošure i Prilog #3: „Izbor iz radnih beleški“, koji dodatno pojašnjava međufaze kreativnog procesa. EKIPA FILMA „SLATKO OD NIŠTA“ piše i režira Boris Mitić, autor nagrađivanog, pojednako izazovnog i od Filmskog centra Srbije podržanog „Doviđenja, kako ste?“. Srpsku naraciju radi Nebojša Glogovac, muziku ponovo potpisuje Paskal Komelad, tonsku podlogu kreiraju Marćin Knižijak i Aleksandar Protić, a film montira Milena Z. Petrović. Direktori fotografije koji su potvrdili učešće su: ¾ Cesar Charlone (Brazil, Direktor fotografije ’Božji grad’, nominacija za Oskara, Zlatni Globus 2002) ¾ Pavel Kostomarov (Rusija, DF ’Kako sam proveo ovo leto’, Srebrni medved za kameru, Berlin 2010) ¾ Wojciech Staron (Poljska, 3x dobitnik Krakova i Kamerimaža, Srebrni medved za kameru, 2011) ¾ Yeon‐Taek Seo (Koreja, DF ’Gvozdene vrane’, pobednik IDFE 2009) ¾ Jack Cahill (SAD, DF ’Long Gone’, pobednik Slamdance‐a 2003) ¾ Homayun Payvar (Iran, DF ’Ukus trešnje’, Zlatna Palma 1997) ¾ Johan Sigfusson (Island, DF ’Volcano Eruption’, Emmy 2010) ¾ Miloš Jaćimović (Srbija, DF ’Tilva Roš’, pobednik Sarajevo FF 2010) 5 Film producira beogradski Dribbling Pictures u saradnji sa eminentnim producentskim kućama posvećenim kreativnom dokumentarnom filmu: Staron Film iz Poljske, Minch&Films iz Koreje, Grey Matter Media iz Južnoafričke republike, Mouka Filmi iz Finske, ProFilm sa Islanda i Propeler Film iz Hrvatske. Film će nakon očekivane domaće podrške (Ministarstvo kulture +‐ Grad Beograd) sufinansirati i nekoliko redovnih evropskih partnera (televizije ARTE, MDR (Nemačka), SVT (Švedska), YLE (Finska), RUV (Island), ERR (Estonija), TVC (Španije), IBA (Izrael), RTRS (Bosna), TV Slovenija i dr.), što će doprineti dobijanju top funding‐a za evropske koprodukcije (Media Development, Nordisk Film Fond, Eurimages). Biografije članova ekipe, koproducenata i TV partnera, kao i njihova pisma o namerama, možete pogledati na stranicama koje slede. 5 ‐Inserte iz njihovih prethodnih filmova možete pogledati na www.dribblingpictures.com/nista i na priloženom info DVD‐u. BIO­FILMOGRAFIJA PRODUCENTA / DRIBBLING PICTURES
Dribbling Pictures je beogradska producentska kuća osnovana 2002., a registrovana kao d.o.o. 2006.g. Posvećena je isključivo proizvodnji autorskih dokumentarnih filmova svojih osnivača, Mile Turajlić i Borisa Mitića. Prethodna četiri filma u njenoj produkciji, “Pretty Dyana”, “Unmik Titanik” i “Doviđenja, kako ste?” u režiji Borisa Mitića i “Cinema Komunisto” Mile Turajlić, bila su emitovana na preko 20 međunarodnih televizija i pozvana na više od 250 festivala, gde su osvojila 35 nagrada. Mila Turajlić, diplomirani producent sa FDU, magistar ekononomskih nauka sa LSE (London School of Economics) i trenutni doktorant filmologije na Sorboni, radila je kao asistent režije na nekoliko holivudskih filmova (“Apokalipto” Mela Gibsona) i ko‐produkcija snimanih kod nas (“Fade to Black”, “Brothers Bloom”). Bila je stipendista francuske vlade na Nacionalnoj filmskoj školi LA FEMIS za specijalizaciju iz dokumentarnog filma. Završila je i ARCHIDOC, seminar za korišćenje arhivske građe u dokumentarnom filmu, kao i Documentary Campus Masterschool i EURODOC. Njen prvenac “Cinema Komunisto” (www.cinemakomunisto.com) premijerno je prikazan pred 3000 ljudi na otvaranju festivala ‘7 Veličanstvenih’ u Beogradu, da bi kasnije obišao najuglednije festivale na svetu (IDFA, Hot Docs, Tribeca, San Francisco, Brisbane, Guangzhou…) Nagrađen je u Čikagu, Riu, Londonu, Trstu, Prizrenu i još 5 festivala. Mila trenutno snima svoj drugi film, u koprodukciji sa televizijom HBO Central Europe i producentskom kućom Mira Film iz Ciriha. Biografija Borisa Mitića sledi. BIO FILMOGRAFIJA AUTORA / BORIS MITIĆ Rođen 1977.g. u Leskovcu. Živeo na nekoliko kontinenata, vratio se u Beograd, radio pet godina za najveće svetske medije, dok nije shvatio neke stvari i posvetio se svojoj porodici, autorskim dokumentarcima i uličnom fudbalu. Njegova tri filma prikazana su na preko 150 festivala, bila nagrađena 25 puta i emitovana na 20 međunarodnih televizija. Predaje real‐politiku dokumentarnog filma u Kini, Evropi, Americi, na Bliskom istoku i onlajn, piše satirične kolumne za časopise Plejboj i DOX i sprema novi petogodišnji dokumentarac o Ničemu. (CV u prilogu) Filmografija:
(1) PRETTY DYANA (2003, dokumentarni, 45min, 80+ festivala, 13 nagrada, 15 TV prodaja) (2) UNMIK TITANIK (2004, dokumentarni, 56min, 18 festivala, 3 nagrade) (3) DOVIĐENJA, KAKO STE ? (2009, dokumentarni, 60min, 60 festivala, 12 nagrada, 10 TV prodaja) (opisi u prilogu) www.dribblingpictures.com PRETTY DYANA (2003)
Prva ciganska kaskadersko-ekološka dokumentarna tragikomedija
Sinopsis: Kako i zašto Romi raseljeni sa Kosova u predgrađu Beograda prepravljaju stare Spačeke i Dijane?
Kultni automobili uz priručni alat očas bivaju pretvoreni u neukrotive mašine za reciklažu: sve se sa njih skida,
svašta se dograđuje – bitno je samo da se radi i da se ima stila. Svakodnevnica četiri romske porodice koje žive u
kartonskom naselju preko puta ogromne crkve u izgradnji i preživljaju zahvaljujući reciklaži kartona i flaša koje
sakupljaju svojim « Dijanama », sa čijih akumulatora crpe i struju da bi imali svetlo, gledali TV, slušali radio i punili
mobilne telefone. Ali policiji ta čudna vozila nisu uvek simpatična…
Glavni festivali i nagrade: Amsterdam IDFA, Geteborg FF, Documenta Madrid, RomaDocFest (nagrada publike),
Pula FF, Sarajevo FF (nagrada za ljudska prava), Dokufest Prizren (najbolji dokumentarni film), Dokument FF
Glazgov, Docupolis Barcelona, Zagreb FF, Cinemambiente Torino, Astra FF Sibiu (najbolji centralno i istočno
evropski dokumentarac), Jihlava Doc FF, DokMa Maribor, Verzio FF Budapest, Festival romskog filma Skopje
(najbolji scenario), Tirana FF, Beogradski etno FF (nagrada za doprinos etnološkom filmu), Festivali srpskog filma
u Torontu, Parizu i Hamburgu, World Social Forum Porto Alegre, Fajr FF Teheran, Mar del Plata FF, 1001 Docs
Istanbul,
Bilan
du
cinéma
ethnographique
Paris,
Wiesbaden
Go
East
FF
(najbolji dokumentarac), Mediawave Festival Gyor (najbolji dokumentarac), Cronograf FF Kišinjev (nagrada
UNICEF-a), Tartu World FF, Ecocinema Atina, Ecofilms Rodos, Ecocine Salvador de Bahia, Jerevan FF
(Jermenija), Valdivia FF (Čile), Sukre FF (Bolivija), Meetings in Siberia Novosibirsk (najbolji film), Kanzas Siti FF,
Balkan Black Box Berlin, Kasseler Dokfest, Karači FF, Jeevika FF Nju Delhi (nagrada žirija), Tampere FF, London
Gypsy FF, New York Gypsy FF, Refugee FF Kairo i Tokio, Riddu-Riddu Fest Tromso, DOCSDF Meksiko Siti,
Migration Festival Tajvan, Human Rights in Film Varšava, Visual Anthropology FF Moskva...
Bioskopi: Italija (Docume mreža), London (Blue Elephant), Amsterdam (Rialto), Berlin (Babylon Mitte),
Beč (Filmarchiv, Top Kino), Ljubljana (Kino Dvor), Bern (Lichtspiel), Beograd (Dom omladine), Kustendorf...
TV: SVT (Švedska), YLE (Finska), ARD (Nemačka), Al Jazeera, RTSI (Švajcarska), RAI 3 (Italija), ERR (Estonija),
LTV (Letonija), Kanal 5 (Makedonija), TV SLO, HRT, RTRS, BHT1, B92, Top Channel (Albanija)
Specijalne projekcije: Univerziteti u Beču, Barseloni, Bostonu i Melburnu; alterglobalistički forumi u Brazilu, Indiji,
Danskoj, Keniji i Australiji; Romski arhiv u Kelnu; seminari o pomirenju u Švajcarskoj i Sloveniji; Centar za
motivaciju mladih u Rijeci; Institut za mentalno zdravlje u Beogradu; Ekološka mreža “Ecocinema” - Torino;
međugradske i međunarodne autobusne linije; plutajući bioskop “Dunav”; vrtići i hosteli u Beogradu…
Kontakt: Boris Mitić, 00.381.63.7715.241
[email protected], www.dribblingpictures.com
Kamera, montaža, režija, produkcija: Boris Mitić
© 2003 Dribbling Pictures, DIGIBETA, 45 min
Priština. 31. decembar 2003. Četiri godine od uvođenja UN protektorata na Kosovu.
500 000 Albanaca. 5 000 NATO vojnika. Poslednjih 100 Srba - svi u jednoj zgradi.
UNMIK TITANIK (2004)
A gde biste drugo proveli Novu godinu?
- dokumentarac Borisa Mitića -
Groteskna novogodišnja noć u Prištini, četiri godine od kraja rata i uvođenja UN protektorata. Poslednjih 100 Srba
(od 40.000 pre rata) nikada ne izlaze iz svoje šestospratne zgrade u centru grada u strahu od napada albanskih
komšija i ekstremista.
Odrasli ubijaju vreme međusobnim posetama i opijanjem u jedinoj prodavnici u podrumu; deca igraju fudbal po
hodnicima, love golubove na tavanu i raspravljaju koje je boje nebo u sumrak, ali nikome ne pada ni na kraj pameti
da odustane od proslave Nove godine…
Voajeristički prikaz ovog monolitskog geta, pun političkog sarkazma, crnog humora i filozofije apsurda.
.
Scenario, kamera, montaža, režija i produkcija: Boris Mitić
Muzika: Boris Kovač, Orkestar Bobana i Marka Markovića
Tonski miks: Dragutin Ćirković
© Dribbling Pictures 2004
Premijera: Amsterdam IDFA, novembar 2004.
TV premijera: B92, 1. januar 2005.
…RomaDocFest (pohvala žirija), Documenta Madrid, Festival politički nekorektnog filma Ljubljana,
Jerevan FF, Meetings in Siberia Novosibirsk (najbolji film), Films South Asia FF Katmandu,
Glasgow FF, Festival evropskih ko-produkcija Sofija, Budapest Verzio FF, Balkan Black Box Berlin
(najbolji dokumentarni film), Vivisect FF Novi Sad, Priština One World FF, DOCSDF Mexico City,
Migration FF Tajvan, Human Rights in Film Varšava, Srebrenica Doc Film Fest…
Festivalska kopija: DIGIBETA / BETA SP, 56 min.
Na srpskom, sa engleskim titlom.
www.dribblingpictures.com
“DOVIĐENJA, KAKO STE?“ (2009)
satirična dokumentarna bajka
“Osećam se kao nakon predstava Samjuela Beketa, isprovociran i zabavljen na jedan kreativan način.
Hoću da pogledam ponovo. Bravo!” – Tue Steen Miller
“Pun satire, i vizuelne i intelektualne, ovaj otkačeni uvod u srpsku aforistiku poziva nas
da osvežimo naš blazirani pogled na svet – Dok.Fest Minhen
“Sjajno odabrani i pametno izmontirani kadrovi stvaraju produbljen, fascinantan portret svakodnevnog života u svim
svojim banalnostima, ekstremima i ironijama. Sa nijansama Patrika Kejlera i Krisa Markera,
ovaj kolaž ideja poziva na razmišljanje i uveseljava mračnim humorom.” – Edinburg Film Festival
Sinopsis: Najmudriji, najcrnji politički aforizmi današnjice oslikani su u ovom zabavnom srpskom putopisu koji
pojašnjava kako građani koriste jezik da kritikuju – i pruže otpor – političkom ludilu. Fascinantan film-esej u tradiciji
Krisa Markera i Žan-Lik Godara, i vrhunski prikaz balkanskog intelekta, otpora i istorije.
Glavni festivali i nagrade: Mediawave FF (gran pri), DOCSDF Mexico City (najbolji dokumentarac), DokMa Maribor
(najbolji dokumentarac), Soleluna FF Palermo (najinovativniji film), EcoFilms Rodos (nagrada publike), Dallas
Videofest (najbolji dokumentarac), Iasi FF (najbolji dokumentarac), Urugvaj FF (pohvala žirija), Documenta Madrid
(pohvala žirija), AFI Silverdocs (nominacija Američkog udruženja scenarista za najbolji scenario), Edinburg FF, Abu
Dabi FF, Jerevan FF, Sarajevo FF, Hueska FF, Go East Vizbaden FF, Motovun FF, Parnu FF, Kork FF, Dok.Fest
Minhen, Docupolis Barselona, Dok.Lajpcig, Jihlava FF, DMZ Docs Koreja, Anuu-ru Aboro FF Nova Kaledonija,
RIDM Montreal, Meetings in Siberia FF, Sofija FF, Dokufest Prizren, One World FF Bukurešt, Play-Doc Tui,
Ljubljana Doc FF, London Doc FF, Al Jazeera Doc FF, Planete Doc Varšava, Docstown FF Mexicali,
Documentarist Istanbul, MakeDox Skoplje, Underhill FF Podgorica, Jerusalim FF, Aye Aye FF Nansi, Bratislava
FF, TIDF Tajvan, Hot Springs Documentary FF, St. Louis FF, Listapad FF Minsk, Deboshir FF Petrograd, Tirana
FF, Kustendorf FF, Docudays Bejrut…
TV emitovanja: ARTE/ MDR (Nemačka, Francuska), YLE (Finska), SVT (Švedska), IBA Channel 1 (Izrael), Duna
TV (Mađarska), TV Catalunya, TV Galicia (Španija), CapeTown TV (Južnoafrička Republika),
ERR (Estonija), Top Channel (Albanija), RTRS, HRT, RTV Slovenija…
Scenario, kamera, montaža, režija i produkcija: Boris Mitić
Ko-montažer: Aleksandar Uhrin. Tonski miks: Ivan Uzelac
Korišćeni aforizmi autora Beogradskog aforističarskog kruga
Naracija: Nebojša Glogovac. Muzika: Pascal Comelade
Produkcija: Dribbling Pictures, u saradnji sa televizijama ARTE, MDR, YLE, SVT,
Ministarstvom kulture Republike Srbije i Sekretarijatom za kulturu grada Beograda
HDCAM / DIGIBETA / BETA SP, 56min.
Na sprskom, sa engleskim, francuskim, ruskim, nemačkim, španskim, hebrejeskim i arapskim titlom
www.dribblingpictures.com
BORIS MITIĆ Bitoljska 2, 11030 Beograd 063 7715 241 011 2391 370 skype/fb: borismitic [email protected] www.dribblingpictures.com [email protected] Radno iskustvo 2003‐ Autor dokumentarnih filmova. Osmislio, producirao, režirao, snimio i montirao tri međunarodno priznata srednjemetražna dokumentarna filma : “Pretty Dyana” (2003), “Unmik Titanik” (2004) i „Doviđenja, kako ste?“ (2009). Asistent režije na nekoliko međunarodnih dokumentarnih ko‐produkcija. Osnivač producentske kuće Dribbling Pictures. Predavač na filmskim školama u Evropi, Kini, Americi i na Bliskom istoku. Satirični kolumnista časopisa Playboy i magazina “DOX” Evropske dokumentarne mreže. 2000‐2004 Stalni reporter beogradskog biroa Agencije Frans‐Pres (AFP). Izveštavao sa terena, pisao članke i reportaže sa čitavog Balkana. 1999‐2004 Saradnik stranih medija (fikser): ARTE, Los Angeles Times, France soir, RFI, Le Monde diplomatique, Figaro Magazine, Marianne, Radio BFM, RTBF... Producirao originalne reportaže, istraživao, sređivao kontakte, prevodio. 1996‐1997 Obrazovanje Druga znanja . . . . . . Interesovanja . . . . . . Lično Asistent na Fakultetu masovnih komunikacija Univerziteta u Otavi. Pripremao predavanja, vodio debate, ocenjivao radove i završne ispite. Fakultet Masovnih komunikacija, Univerzitet u Otavi, Kanada. 2 jezika na nivou maternjeg: francuski i engleski video‐produkcija: kreativna scenarizacija, snimanje i montaža informatika: obrada teksta i fotografija, prezentacije, priprema za štampu istraživanje i analiza: tradicionalna i kompjuterizovana metodologija, terenski rad efektivne producentske, komunikacione, organizacione i PR veštine međunarodno iskustvo: živeo u 6 zemalja, putovao u preko 60 kreativno roditeljstvo dokumentarni i autorski film medijska i agitprop analiza beletristika XX vek, aforizam i satira, filozofija umetnosti etno turizam, street art, gastronomija mali fudbal, košarka, brzopotezni šah, triatlon 35 godina. Supruga Barbara, deca Feđa, Ksjuša i Nastja. DIREKTORI FOTOGRAFIJE _____________________________________________________________________________________ BRAZIL ­ Cesar Charlone Rođen u Urugvaju, živi u Brazilu. Nominovan za Oskara za fotografiju filma “Božji grad.” Izbor iz fIlmografije: City of God, r. Fernando Meirelles (2003) Sucker Free City, r. Spike Lee (2005) The Constant Gardener, r. Fernando Meirelles (2005) Blindness, r. Fernando Meirelles (2008) Stranded, r. Gonzalo Arijon (2008) The Pope’s Toilet, sopstvena režija (2009) ‘Teško je objasniti sopstveni stil jer je to jednostavno nešto što spontano radiš. Ja dolazim iz sveta fotografije i puno vremena provodim sa kamerom tražeći pravi kadar. U mojoj porodici se puno bavilo i govorilo i o slikarstvu. Kao fotograf, ja sam više voleo razvijanje slika nego škljocanje, tako da mi se ova digitalna postprodukcija posebno sviđa. Pokušavam da snimim slike na što neutralniji način, da bi kasnije mogao da kreiram u postprodukciji.' ‘Često ne postoji jasna linija razdvajanja izmedju rada reditelja i direktora fotografije, zato što neki reditelji vole da kadriraju. Na primer, braća Skot (Ridli i Toni): oni tačno znaju šta hoće i tu ima jako malo prostora za direktora fotografije. Drugi reditelji se pak više koncentrišu na glumu, pa snimatelj ima veću slobodu. Naše je da pomognemo na najbolji mogući način, ali ja više volim da radim sa rediteljima koji ne zahtevaju čisto tehnički pristup.’ “In praise of nothing” is a project I will really like to participate as a Cinematographer here in Brasil. I have been interchanging emails with Boris since he contacted me more than a year ago. Since then I am very enthusiastic to join him in this film. I love the idea.6 Cesar Charlone, December 8, 2012 <[email protected]> 6
„Slatko od Ništa“ je projekat u kojem bi jako voleo da učestvujem kao snimatelj ovde u Brazilu. Sa Borisom razmenjujem mejlove već duže od godinu dana i od tada se vrlo radujem da mu se pridružim u ovom filmu. Sviđa mi se ideja. POLJSKA ­ Wojciech Staron Diplomirao kameru u Lođu, dobitnik Zlatnog medveda za umetnički doprinos u filmu “El Premio” (Berlinale 2011), više puta proglašen za najboljeg poljskog direktora fotografije (Krakov, Camerimage). “Jedna stvar je jako bitna, a to je emotivna veza između pojedinačnih kadrova, scena i celine. Svaka sekvenca, scena, kadar, frejm, sve mora da ima podjednaki potencijal da poveže film u jednu celinu. To je meni jako važno.” ‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐ From: Wojciech Staroń To: Dribbling Pictures Sent: Wednesday, October 12, 2011 11:24 AM Subject: Re: DOP proposal ‐ a documentary about Nothing Hi Boris, I m very sick, and not strong enough to think‐work at the moment, but once again I tried to pass trough your proposal and still have many questions. You are using a lot of words in your proposal, there are a lot of funny and clever sentences but film is about an image, so could you explain me more about the strategy of shooting this film, more concrete? About ideas how and what to shoot? Now It is very wide this topic, and it seems to be danger shoot anything and put it togeather and pretend that is ok, but I don't like this kind of work. Sorry, as DoP I need some very simple, concrete explanations how and what to shoot. Poetry and philosophy comes sometimes into the images, but after. Beginning should be based on sth real not philosophical. thanks Wojtek On Oct 12, 2011, at 7:00 PM, Dribbling Pictures wrote: Hi Wojtek Thanks for the clear and healthy response, I will try to reply. The essence of the concept is to give instructions to the DoPs gradually, from phase to phase. In Phase 1, you would get a budget and carte blanche to film documentary nothingness in any way you want, really the first visualizations that pop into your mind, depending on your personal aesthetics, technical skills, equipement available and cultural background. (I can explain what I mean by documentary nothingness further on) In Phase 5, I will give you exact and full instructions on what to shoot. In between, I will be sending you more and more guidelines and more and more material to be inspired with. I understand your concern of a pretentiously random kaleidoscope of footage, and that's of course not what i want either. In Phase 1, yes, that will be the case, but that's only the beginning of the process. I would really want to see what the 7 of you will come up with without my instructions, otherwise there's no point in hiring you, I can find lyrically‐
trained DPs here in Belgrade as well. In Phase 2, on top of 100 quotes about Nothing, you will get precise feedback of what you sent me in Phase 1, both in terms of your own material, and compared to what the others have sent, and the same in Phases 3 and 4. I dont intend to make any judgment on the footage, there will be no 'bad shots' ‐‐ any shot that can inspire other shots or nuance some existing ideas will be greatly celebrated. Also, don't forget that I hold the dramaturgical reins in my command, both in the editing and in terms of narration writing, and that's really what I am best at. The goal is really, as I said, to allow for the alchemy between ideas, images and text to develop naturally, and then to create as many potential combinations as possible so as to expand the possibilities in the editing and final scriptwriting. Sorry about being so wordy, I also cant wait to start talking in images. Recover well, and hope to meet you in person soon. Boris ‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐ From: Wojciech Staroń To: Dribbling Pictures Sent: Wednesday, October 19, 2011 5:41 PM Subject: Re: DOP proposal ‐ a documentary about Nothing Hi Boris, now it is clear enough to say ‐ let's try to work together! all the best Wojtek Izbor iz fIlmografije: Sibirska lekcija, sopstvena režija (1998) Argentinska Lekcija, sopstvena režija (2011) El Premio, r. Paola Marković (2011) RUSIJA ­ Pavel Kostomarov r. 1975. Diplomirao biologiju pa kameru na VGIK‐u. Radio sa Sergejem Loznicom, Antoanom Katenom i Aleksejem Popogrebskim. Dobitnik Zlatnog medveda za kinematografiju (Berlinale 2010), laureat Lajpciga, Krakova, Tamperea i Niona. Pokrenuo onlajn serijal dokumentarnih vesti zvani MANDAT, koji je u verite stilu pratio svakodnevnicu građana za vreme mandata nove/stare vlasti u Rusiji, dok nije prekinut, 7. decembra 2012.g., pretresom stana i oduzimanjem materijala. U filmu će pokušati da oslika ne samo svoje i neko rusko Ništa, već i nama dobro poznato a kod njih tek rastuće razočarenje u svaku političku opciju. Filmografija: Portret, r. Sergej Loznica (2002) Transformator, r. Antoan Katen i Pavel Kostomarov (2003) Life in Peace, r. Antoan Katen i Pavel Kostomarov (2004) The Mother, r. Antoan Katen i Pavel Kostomarov (2007) How I Ended This Summer, r. Aleksej Popogrebski (2010) Two Together, r. Aleksandar Rostorgev i Pavel Kostomarov (2009) I love you – I don’t love you, r. Aleksandar Rostorgev i Pavel Kostomarov (2011) The Term, r. Aleksandar Rostorgev i Pavel Kostomarov (2012) ISLAND – Johann Sigfusson DF ‘Iceland Volcano Eruption’ (Emmy 2010) JUŽNA KOREJA – Yeon Taek Seo DF ‘Iron Crows’ (pobednik IDFE 2010), ‘9 Muses of Star Empire’ (2012) IRAN – Homayun Payvar DF ‘Ukus trešnje’ (1997), ‘I život teče dalje’ (2000), oba r. Abas Kiarostami SAD ­ Jack Cahill DF ‘Long Gone’ (Dobitnik Slamdance‐a 2004) DODATNI SNIMATELJI ‘Glavnih snimatelja’ koji će odraditi svih 5 faza će biti više ili manje, u zavisnosti od uspešnosti koproducenata da se izbore za svoje lokalne i nacionalne fondove, no njima će se svakako pridružiti brojne kolege, mahom moje filmski prijatelji i bivši studenti, koji će takođe slati svoje snimke o Ništa. U jednom trenutku, pokrenućemo i VIMEO kampanju gde će glavni snimatelji uputiti javni poziv VIMEO korisnicima širom sveta da pošalju svoj doprinos u oslikavanju dokumentarnog Ništa, o čemu smo već pregovarali sa čelnicima VIMEA. U međuvremenu, dodatni međunarodni tim će se sastojati od sledećih snimatelja: Ed Godsell (Irska) Qi Zhou (Kina) Emid Khodabaksh (Iran) Alastair Cole (Zambija, Škotska) Olivier Jourdain (Haiti, Madagaskar) Ruben Khatchatryan (Jermenija) Veronica Souto (Argentina) Nishta Jain (Indija) Simon El Habre (Liban) Leo Bello (Brazil/Amazonija) Brand Ferro (Makedonija) Uldis Cekulis (Letonija) Nurit Kedar (Izrael) Amit Virmani (Singapur) Kim Munsamy (Južnoafrička republika) Svaki pristigli kadar biće analiziran, kategorisan i evenutalno razrađen po uputstvima reditelja, koji će u tom pogledu sarađivati sa timom srpskih direktora fotografije. Domaću ekipu za razradu pristiglih kadrova čine: Miloš Jaćimović ‐ DF ‘Tilva Roš’ (2011), ‘Varvari’ (2013) Pablo Ferro ‐ DF ’Zvezda je rođena’ (2009), ’Selo bez žena’ (2011), ’Anplagd’ (2013) Damjan Radovanović ‐ DF ’Bluebird’ (2011) ZVUČNA PODLOGA Kompletna 32‐kanalna zvučna podloga biće kreirana u studiju; muziku ponovo potpisuje Paskal Komelad; Ništa glasifikuje Nebojša Glogovac. Nakon pažljivog, dubinskog tonskog snimanja na terenu, svi zvučni efekti će biti post‐procesuirani u studiju, radi ojačavanja vizuelnih metafora i stvaranja zasebnih, zvučnih. Takođe će se ‘kreirati’ zvukovi raznih nestajanja, nastajanja, nepostojanja, naglašavanja i neoglašavanja, u najširem smislu tih reči. Koliko god su zvučni dodaci u “Doviđenja, kako ste?” bili nepotrebni zbog harmonije muzike i naracije i namernog diskontinuiteta slika, toliko će ovde odabrani, namenski kreirani zvučni efektni imati ključnu ulogu u kreiranju smisla. Nasuprot njima, naracije i muzike će biti mnogo manje, ali će, upravo zato morati da budu još upečatljiviji. Tonsko Ništa stvaraju Aleksandar Protić, jedan od najaktivnijih i najkreativnijih domaćih dizajnera zvuka, i njegov poljski pandan Marcin Knyziak. Naratora Nebojšu Glogovca smatramo da nije potrebno predstavljati. MUZIKA Muziku će kao i u prethodnom filmu komponovati francusko‐katalonski multi‐instrumentalista Paskal Komelad, majstor kombinovanja zarazno melanholičnih melodija sa ironičnim cirkuskim primesama. Od 1975 do danas objavio je preko 40 potpuno različitih albuma. Sarađivao sa PJ Harvey, Robert Wyatt‐om, Pierre Bastien‐om i dr. Muziku iz “Doviđenja, kako ste?” možete preslušati na pratećem info‐DVD‐u. Muzičke teme „Slatkog od Ništa“ će biti takođe prijemčive ‐ čas minimalističko aleatorne à la Džon Kejdž, čas simfonijski grandiozne, čas poletno zarazne, čas barokno opore, ali uvek uz deflatorni dodatak zvukova proizvedenih dečijim igračakama, koji su Komeladu uža specijalnost. ‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐ From: Pascal Comelade <[email protected]> To: Boris Mitic <[email protected]> Sent: Wednesday, December 12, 2012 1:42 PM Subject: lettre d'intention pour la bande sonore originale du film sur "Le Rien' de Boris Mitic Je, soussigné Pascal Comelade, compositeur de musique, réitère par la présente mon plaisir et mon intention de travailler avec Boris Mitic à la réalisation de la bande sonore originale de son futur film "L'éloge du Rien", suite à notre heureuse, naturelle et très réussie collaboration sur son précédent film "Au revoir,comment va ?".7 à Céret, le 12 décembre 2012 Pascal Comelade 7 Ja, dolepotpisani Paskal Komelad, kompozitor, ovim iskazujem svoje zadovoljstvo i nameru da radim sa Borisom Mitićem na stvaranju originalne muzike za film „Slatko od Ništa“, nakon naše srećne, prirodne i vrlo uspešne saradnje na filmu „Doviđenja, kako ste?“ MONTAŽA ____________________________________________________________________________________________ Obzirom da će montaža trajati maltene 18 meseci, suštinski je bitno da se autor, montažerka i lokalni snimatelji savršeno razumeju na karakternom i na intelektualnom planu, i to da umeju da iskomuniciraju filmski. Otud izbor Milene Z. Petrović, dipl. montažerke sa FDU, filmskog erudite i vizuelnog perfekcioniste. Montirala je bezbroj kreativnih spotova i reklama i nekoliko dugometražnih dokumentarnih filmova, među kojima su domaći “Beogradski fantom” i korejski “Captain Kang” i “9 Muses of Star Empire”. Izbor iz fotografskog, rediteljskog i montažerskog portfelja: http://cargocollective.com/mimmasenna http://www.flickr.com/photos/mimmasenna http://vimeo.com/user3306043 http://vimeo.com/26568814
KOPRODUCENTI __________________________________________________________________________________________ Kako su domaća i televizijska sredstva nedovoljna da se isfinansira ovako ambiciozan projekat, Dribbling Pictures će se udružiti sa nekoliko stranih partnera iz zemalja porekla snimatelja ili zemalja koje pod povoljnim uslovima ulažu u manjinske koprodukcije. Spisak koproducenata sa kojima je postignut načelni dogovor je sledeći: PROPELER FILM, Zagreb www.propelerfilm.com Koproducent: Boris T. Matić, osnivač i prvi direktor Motovun Film Festivala, a od 2003. godine, osnivač i direktor Zagreb Film Festivala. Filmovi koje je producirao ili koproducirao osvojili su preko 50 nagrada i bili prikazani na prestižnim A festivalima (San Sebastijan, Berlin, Sandens) Izbor iz producentske filmografije: -
1997. / MONDO BOBO –Gorana Rušinovića -
2005. /OD GROBA DO GROBA –Jana Cvitkoviča -
2006. / KARAULA –Rajka Grlića -
2006. / SVE DŽABA –Antonija Nuića -
2007. / BUICK RIVIERA –Gorana Rušinovića -
2010. /KENJAC –Antonija Nuića. -
2013. / KRUGOVI –Srdana Golubovića PROFILM, Rejkjavik www.profilm.is Vrunski snimatelj krajolika, nominovan za EMMY nagradu, sarađuje preko 20 godina sa TV kanalima BBC, Discovery i National Geographic. Nas ta estetika pak ne interesuje kao konačni proizvod, već kao početna pozicija za dalju razradu. MINCH & FILMS, Seul www.minchnfilms.com Najuspešniji korejski producent dokumentaraca, pobednik IDFE 2010 sa filmom Planet of Snail i IDFE 2009 sa filmom ‘Iron Crows’ , čiji je direktor fotografija angažovan i na našem filmu. Izbor iz producentske filmografije: Iron Crows (2009), Planet of Snail (2010), 9 Muses of Star Empire (2012), Captain Kang (2012), State of Play (2013), Kamikaze Spa (2013) STARON FILM, Varšava [email protected] Poslovično introvertan umetnički par: producentkinja Malgoržata i reditelj i direktor fotografije Vojček Staron. Siberian Lesson (1998), Argentinian Lesson (2011), El Premio (2011), Brothers (2011) GREY MATTER MEDIA, Johannesburg [email protected] Direktor Udruženja južnoafričkih dokumentarista, dobitnik EMMY‐a. Biografija u prilogu. MOUKA FILMI, Helsinki www.mouka.fi Sami Jahnukainen i Jukka Kärkkäinen, producent i reditelj nordijskih dokumentarnih hitova The Living Room of the Nation (2009), Into Eternity (2010) i The Punk Syndrome (2011). Pregovori u toku sa partnerima u Brazilu, Rusiji, Izraelu i UAE. MINCH & FILMS #218-701 UMULGOL, JINGWANDONG EUNPYUNG NEWTOWN,
EUNPYUNG-GU, SEOUL 122-732, SOUTH KOREA
Dribbling Picctures
Bitoljska 2/11,
11030 Belgrade
Serbia
Seoul, December 2012
Letter of commitment
I hereby confirm my commitment as a co-producer in the feature documentary film
project “In praise of nothing”
I am very much excited and honored to participate in this revolutionary documentary
project about ‘nothingness’ told with the new language of cinema by the visionary
filmmaker Boris Mitić.
Since I believe that this project appeals to wide audiences of South Korea while it is a
universal story for the international market, I further confirm my intent to apply to
national funds, broadcasters and financiers in South Korea and beyond in order to
contribute to the financing of the film.
All further details of this collaboration will be agreed upon in the official co-production
contract between Dribbling Pictures and Minch & Films
Sincerely,
Min-Chul Kim
Founder / Owner, Minch & Films
LETTER OF INTENT December 17, 2012 To: Boris Mitic, Dribbling Pictures This letter serves to establish the communication between myself and Boris Mitic who I met recently while I was part of the South African delegation of documentary filmmakers to IDFA (The International Documentary Filmmakers Association) in Amsterdam. We spoke at length about Boris’s current project, “The Praise of Nothing” which is to be filmed in various parts of the world, including South Africa. We have agreed that I will assist him and his Production Company, Dribbling Pictures to make full use of the extraordinary potential that South Africa has in relation to this project. South Africa has proved itself to be an increasingly sought after film destination as it has a world class filmmaking infrastructure. I am able to source cinematographers and crew with the technical expertise that is of the same standard as the other six cinematographers being utilised on this project. South Africa is also ideally suited to this project because of the variety of locations and images that this film project seeks to tap into. This is a unique documentary as it takes the form of a parable where the power of the images carry the narrative as it probes the follies and foibles of the global ‘family’. South Africa is a vast country that has a visual, economic and cultural landscape that embodies the First World and the Third World, the urbanised and the rural, the tamed and the wild. It is a landscape that, as a documentary filmmaker, I know extremely well, having filmed extensively over many years. I will also assist in accessing potential South African financial sources of support for this project. As a Board Member of the DFA (The Documentary Filmmakers Association) I am also able to reach a much wider body of filmmakers as we develop the South African component of the visual archive. I am familiar with Boris Mitic’s earlier documentary essay, “Goodbye, How are You?” which enjoyed huge acclaim and I have no doubt that this project will have a similar impact. This presents us with a wonderful opportunity therefore to promote South Africa in a special way: with a lightness of touch that makes the serious accessible. In conclusion, I have below set out my own Brief CV and Company bio. Mark J Kaplan Producer/director with a special interest in human rights and sports documentaries, he has been the recipient of numerous awards, including, as Co‐Producer, an Emmy for “A Lion’s Trail” which tells the story of South Africa’s most famous song, ‘Mbube”, in 2005. “Where Truth Lies” was voted The Best International Documentary at the One World Film Festival in London, in 1999. It also was awarded The Best Film of the Festival at the International Film Festival in Vermont, 2000. Producer of two 13‐part Pan African Television & Radio documentary series, Africa: Search for Common Ground and African Renaissance. The series won a Silver Award at the Columbus International Film and Video festival in 1997. “Between Joyce and Remembrance” received The Award of Excellence in 2006 at The American Anthropological Association Film and Video Festival. Grey Matter Media
Grey Matter Media CC. Reg.No:CK: 2002/088663/23. Vat No: 4880206059.
Directors: Mark Kaplan & Xola Mkefe.
11 Park Road, Rondebosch, Cape Town, 7700.
Mission Statement:
Conceptualized as a creative think-tank that would approach issues with the combined
experience of black and white South Africans, Grey Matter Media is geared towards the
production of incisive and timeous media productions.
Grey Matter Media refers also to a level of maturity, understanding and sensitivity that it has
taken years (and a few grey hairs) to accumulate.
Grey Matter Media is a CC founded in April 2003. Currently Mark J Kaplan and Xola Mkefe
are the two Directors of the company.
Grey Matter Media is committed to an affirmative action policy and wherever possible
employs and trains previously disadvantaged people, on a production by production basis.
Grey Matter Media specializes in social documentaries, with a special focus on human rights
and environmental issues.
TV PARTNERI __________________________________________________________________________________________ Značajan finansijski doprinos imaće i strane televizije koje su ranije otkupljivale filmove autora, tim pre što su njihovi novci uglavnom neuslovljeni, to jest mogu se ulagati gde god su najneophodniji. Trenutni potpis TV partnera izgleda ovako: MDR/ARTE MDR je regionalna nemačka televizija sa učešćem u programu francusko‐nemačkog pan‐evropskog kanala kulture ARTE. Otkupila je „Doviđenja, kako ste?“ za prestižni ARTE‐ov termin La Lucarne, posvrećen najautorskijim dokumentarcima. Urednica dokumentarnog programa Katja Wildermuth otkupila je za isti termin i “Slatko od Ništa”, uz maksimalnu licencu od 28.000eur koja treba da bude odobrena na sledećoj programskoj konferencija ARTE‐a 15. januara 2013. [email protected] YLE Državna televizija Finske, otkupila sve prethodne filmove autora. Uz obećanu podršku islandske I švedske televizije, otvara vrata Nordijskom filmskom fondu, koji podržava zajedničke nastupe skandinavskih producenata. 6000eur ili više u slučaju učešća finskog koproducenta. [email protected] SVT Državna televizija Švedske, takođe otkupila prethodne filmove autora. Novi Arts & Culture urednik dokumentarnog programa posebno blagonaklon prema autorovom minulom radu; obećao pre‐buy od 6000eur. [email protected] RUV Islandska državna televizija. Otkup izvestan, između ostalog i zbog značajnog snimanja u lokalu. 5‐10.000eur, iznos koji sleduje lokalnom koproducentu, biće uložen u tamošnje snimanje. [email protected] HBO Central Europe Nova urednica dokumentarnog programa Hanka Kastelicova obećala je značajno ulaganje u film, pominjući čak i šestocifrene iznose, no tek u završnoj fazi, obzirom da je upravo ušla u koprodukcijski dil sa novim filmom Mile Turajlić, takođe u produkciji Dribbling Pictures. [email protected] TV3 Katalonska regionalna televizija. Otkupila „Doviđenja, kako ste?“, obećala i kupovinu “Ničeg” kada bude gotov, taman dok im se ne oporavi budžet. 2000eur. [email protected] RTRS Radio‐televizija Republike Srpske. Otkupili sve autorove filmove, uz veliku gledanost. Pre‐buy potvrđen, 1000eur. [email protected] TV SLOVENIJA Otkupila prethodne filmove autora. Obećan pre‐buy, takođe dogodine pošto “ove godine nemamo budžet za strane dokumentarce”. 1500eur. [email protected] HRT Otkupila prethodne filmove autora, otkupiće i Ništa, po domaćoj tarifi od 600HKN/min, tj. 7500eur. [email protected] ERR Državna televizija Estonije. Otkupila prethodne filmove autora, doduše po simboličnoj tarifi, ali značajnoj po specifičnoj težini u evaluaciji MEDIA prijave, obzirom da se radi o novijoj EU zemlji i samim tim prioritetnijoj za finansijsku podršku. Pre‐buy izvestan. 500eur. [email protected] IBA Izraelska državna televizija. Otkupili “Doviđenja” za 2500eur, žele i “Ništa”, ali postoji mogućnost i koprodukcije, čime bi se otkupna vrednost uvišestručila. [email protected] TVP Poljska državna televizija. Otkup izvestan uz učešće Vojčeka Starona, trenutno najcenjenijeg poljskog dokumentariste. Iznos takođe sleduje lokalnom koproducentu za potrebe snimanja u Poljskoj. TG4 Irska nacionalna televizija. Otkup u najavi. 4000eur. [email protected] _______________________________________________________________ LETTER OF INTENT “In Praise of Nothing”.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sant Joan Despí, 23.11.12
Boris Mitic,
Dribbling Pictures
Bitoljska 2
11030 – Belgrade
Serbia
Dear Boris Mitic,
I'm glad to inform you that we received with real interest your last feature length documentary
project “In Praise of Nothing”. After studying it carefully, it seems to us a very original
proposal, once again. Completely “Mitic’s style”.
Having in mind the strong dossier and, most of all, the successful broadcasting at TELEVISIÓ
DE CATALUNYA of your previous documentary "Goodbye, How are you?”, we would like to
pre-buy it.
Nevertheless, we must wait for the first rough cut in order to decide. As you know for our
previous acquisition, our usual prices are around 2..000€ for 4 runs / 4 years.
Yours sincerely,
Jordi Ambròs
“El documental” director
Televisió de Catalunya / TV3
Carrer de la TV3
08970 – Sant Joan Despí
Catalonia (Spain)
[email protected]
PLAN FINANSIRANJA Zamišljeni model finansiranja podrazumeva da se pret‐produkcija i post‐produkcija rade u Srbiji, sa tzv. ‘slobodnim novcem’ (domaćim i televizijskim), a da se sva snimanja u u inostranstvu pokriju lokalnim koproducentskim sredstvima. Svaki snimatelj dobiva po 25.000eur za svih 5 faza, đuture sa uračunatom opremom i pratećim troškovima. Taj iznos bi u komercijalnim uslovima bio zanemarljiv, ali su atipičnost projekta, epistolarna diplomatija i sudar komplementarnih kreativnih sujeta su na kraju prevagnuli nad profesionalnom matematikom. Pri prijavi za EURIMAGES, ne‐evropski koproducenti će se pridružiti udelu Dribbling Pictures‐a zbog uslovljenog minimalnog učešća od 10% koji oni sami po sebi ne ispunjavaju, a ostatak sredstava EURIMAGES‐a će biti raspoređen tako da i svaki od evropskih koproducenata dostigne bar 10% udela. Naravno, svaki pomak u ulaganju dodatno diže ili ugrožava produkcionu vrednost filma, ali baš je zato je radni proces i zamišljen tako da sva budžetska odstupanja sretno amortizuje. Ipak, nadamo da će Filmski centar Srbije prepoznati kreativni i karakterni značaj ovog ambicioznog projekta i na domaćem i na svetskom planu, te da će ga podržati maksimalnim sredstvima, što bi podstaklo i druge partnere da ulože više. Slede grafički pregledi predračuna troškova i plana finansiranja, čije ažurirane detalje možete pogledati u Excel tabelama na navedenim linkovima. PLAN FINANSIRANJA ‐ pregled ‐ 17/12/2012*
TOP
FUNDING
KO‐PRODUCENTI
TV
SRBIJA
Iznos EUR
Filmski Centar Srbije
Dribbling Pictures
Grad Beograd
ARTE/MDR
SVT
YLE
TVP
RUV
TV3
RTRS
TV Slovenija
HRT
ERR
TG4
IBA
HBO CE
FINSKA ‐ Mouka Filmi
ISLAND ‐ ProFilm
HRVATSKA ‐ Propeler Film
KOREJA ‐ Minch & Films
BRAZIL ‐ Audiovisual Sector Fund
POLJSKA ‐ Staron Film
JAR ‐ Grey Matter Media
IZRAEL ‐ New Israeli Film Fund
UAE ‐ Sanad
MEDIA DEVELOPMENT
NORDISK FILM FOND
EURIMAGES
Naknada za festivalske i dr. projekcije
Licenca za akademske institucije
DVD
UKUPNO Iznos RSD
100.000 11.500.000
25.000 2.875.000
44%
125.000 14.375.000
28.000 3.220.000
6.000
690.000
6.000
690.000
6.000
690.000
5.000
575.000
2.000
230.000
1.000
115.000
1.500
172.500
7.500
862.500
500
57.500
4.000
460.000
5.000
575.000
72.500 8.337.500
20.000 2.300.000
25.000 2.875.000
40.000 4.600.000
20.000 2.300.000
25.000 2.875.000
25.000 2.875.000
25.000 2.875.000
20.000 2.300.000
20.000 2.300.000
220.000 25.300.000
20.000 2.300.000
20.000 2.300.000
99.848 11.482.497
10.000 1.150.000
10.000 1.150.000
10.000 1.150.000
169.848 19.532.497
587.348 67.544.997
* Ažuriranu detaljnu verziju plana finansiranja možete pogledati na www.dribblingpictures.com/download/nista_finplan_details.xlsx
4%
5%
7%
3%
4%
5%
4%
4%
3%
17%
PREDRAČUN TROŠKOVA ‐ pregled*
Iznos EUR
Iznos RSD
Istraživanje
Pretprodukcija
20.000
5.000
2.300.000
575.000
Reditelj, scenarist, producent
Koordinator produkcije
Narator
Kompozitor
50.000
10.000
2.500
10.000
5.750.000
1.150.000
287.500
1.150.000
Direktori fotografije
Dodatna oprema
Troškovi koproducenata
Prevoz
200.000
50.000
50.000
20.000
23.000.000
5.750.000
5.750.000
2.300.000
Montaža
Korekcija slike
Dizajn zvuka
20.000
5.000
10.000
2.300.000
575.000
1.150.000
Troškovi produkcije
Računovođstvo i pravne stvari
Doprinosi na honorare
10.000
5.000
31.480
1.150.000
575.000
3.620.200
Promocija
Distribucija
20.000
15.000
2.300.000
1.725.000
Zbirno
Neplaniranih troškova 10%
533.980
53.398
61.407.700
6.140.770
Total
587.378
67.548.470
* Ažuriranu detaljnu verziju budžeta možete pogledati na
www.dribblingpictures.com/download/nista_budget_details.xlsx
VREMENSKI PLAN REALIZACIJE Konkurs FCS >> nacionalni fondovi ko‐producenata >> EURIMAGES >> snimanje >> završni novac na pitching forum‐ima u Nionu, Šefildu i Amsterdamu >> 7/2015. 2011 Pretprodukcija Istraživanje, prvi kontakti, Jihlava 2011, IDFA 2011 2012 Pretprodukcija Istraživanje, razrada kreativnog procesa, pregovori sa snimateljima i finansijerima, IDFA 2012, konkurs FCS 2013 Jan Feb Mart Mart Jun Jul? Jul Jul Avg Okt Okt 2014 Jan Mart April Maj Jun Nov Dec ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Produkcija: učešće koproducenata i prve tri faze snimanja ’When East Meets West’ ‐ pitching forum u Trstu (selektovan) Prva faza snimanja ’East European Forum’ ‐ pitching forum u Pragu (selektovan, uz neophodan trejler) prijave ko‐producenata svojim nacionalnim fondovima (HR, Island, Koreja, Finska, JAR) prijava MEDIA DEVELOPMENT prijava GRAD BEOGRAD Lažna Kickstarter kampanja (Goal: 0$), kao reklama za paralelnu Vimeo kampanju druga faza snimanja prijava EURIMAGES pitching forum Lajpcig treća faza snimanja ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Produkcija: 4. i 5. faza snimanja finalizacija scenarija pitching forum Solun pitching forum Nion četvrta faza snimanja pitching forumi La Rošel i Šefild pitching forum IDFA peta faza snimanja 2015 Jan‐Mart Apr‐Jun Jul Post‐produkcija Montaža (picture lock) Post‐produkcija Završna kopija PRILOG #1/ IZBOR CITATA O NIŠTA Primeri citata kakve će snimatelji dobiti za inspiraciju pred drugu fazu snimanja. Ništa je sve ono što se ne dešava upravo u ovom trenutku. – Martin Hajdeger Bog je stvorio Sve iz Ničeg, i to Ništa se baš nazire. – Pol Valeri Ima onih koji kreću od prazne stranice, i onih koji tamo završavaju. Ne bez poteškoća doduše, jer se često treba dobro namučiti da bi se povratilo malo beline. – Marsel Benabu Da bismo voleli svoje ništavilo moramo voleti sve ono što ponosan čovek voli kada misli o sebi. Ali to moramo voleti iz sušto suprotnih razloga. – Tomas Merton Kad ti ostane Ništa, nemaš šta da izgubiš. – Bob Dilan Ja notama ne baratam ništa bolje od drugih pijanista. Ali pauze između nota, ah, u tome je cela umetnost. ‐ Artur Šnabel Nepoznato je bilo moj kompas. Neznano je bila moja enciklopedija. Neimenovano je bila moja nauka i moj napredak. ‐ Anais Nin Volim njene tišine, liče na moje. – Antonen Arto Tišina tog čoveka je predivna za slušati. ‐ Tomas Hard Ono što ljudi zaboravljaju je da i put ka Ničemu takođe počinje sa jednim korakom. – Čak Palanijak Sunce je sijalo, nemavši izbora, nad ničim novim. – Samjuel Beket Ništa je senka Svega. ‐ Meher Baba Možde je isprazna bezličnost savremene arhitekture odraz teskobe koju osećamo naspram praznine, neka vrsta vizuelne statike koja isijava iz naše kolektivne psihe, kao da ne znamo kuda idemo. – Norman Mejler Često razmišljam o “praznim” prostorima. Praznina je ono što nam dozvoljava da se razvijamo. To sam nakon svih ovih godina morao ponovo da naučim – jer je jedna od zamki umetnika stalna potreba za stvaranjem. – Meredit Monk Praznina je ono što se nalazi tačno u sredini između onog i ovog. – Brus Li Kada ne bi bilo praznine, stvari ne bi mogle da se kreću. – Lukrecije Dok sam lutao video sam jedan znak: S jedne strane je pisalo “Zabranjen prolaz”, a sa druge – Ništa. Ta strana je, znaj, stvorena za nas dvoje. – Vudi Gatri Napredovao sam, priznajem, od Ničeg ka ekstremnom siromaštvu. – Gručo Marks Najbolji način da budete dosadni je da ništa ne izostavite. – Volter Ništa suvišno. ‐ Antički moto uklesan na hramu u Delfima Gubitak nije ništo drugo nego promena, a promene su radost prirode. – Marko Aurelije Moj stari profesor glume je govorio: ‘Nemoj tek tako da stojiš na sceni, radi nešto.’ Geri Kuper se nije bojao da ne radi ništa. – Klint Istvud Svi dolazimo na ovaj svet bez ičega. Sve što kasnije dobijemo je čist profit. – Sem Juing Svaka stručna budala može da napravi nešto veće, kompleksnije ili nasilnije. Ttreba biti genijalan, i svakako hrabar, pa krenuti u suprotnom smeru. – Ernst Fridrih Šumaher Materijalne blagodeti, kad prevaziđu kategoriju potreba, stvaraju začuđujuće glavobolje. – Filip Vajli Ne želeti nešto je isto kao i imati ga. ‐ Donald Horban Ameriko, dao sam ti sve, sada sam Ništa. – Alen Ginsberg Sve spremljene večere, svo oprano suđe, sva deca odškolovana i otišla u svet. Ništa od toga ne ostaje. Sve nestaje. Nijedna biografija ni istorija im ne posvećuju nijednu jedinu reč.‐ Virdžinija Vulf Možete imati život na kojem vam svi zavide, ali sva ta lepota, i vi sa njima, kao da ja postavljena na živom blatu. Jedan trenutak, jedna reč, i sve se može urušiti. ‐ Henrik Ibzen Verujem u sve ono što još nije izrečeno. – Rajner Marija Rilke Jedino ono što nije rečeno je iskreno. ‐ Fernando Sabino Ništa je snaga koja renovira ovaj svet. – Emili Dikinson Ništa nije bolje od interneta. – Bil Gejts Ništa će promeniti moj svet. – Džon Lenon I Pol Mekartni Da biste živeli čist, nesebičan život, morate prisvojiti Ništa u trenucima izobilja. – Buda Ako shvatiš da se sve menja, nizašta se nećeš vezati. Ako se ne bojiš smrti, ne postoji ništa što ne možeš da uradiš. – Lao Cu Podsećanje na neminovnost umiranja je najbolji način da izbegnete zamku da mislite da imate nešto da izgubite. – Stiv Džobs Jedini način da se pobede advokati je da se umre bez ičega. – Vil Rodžers Jedina prava mudrost je znati da ne znate Ništa. – Sokrat Ništa, dragi moj pametni kolega, nije ono vaše obično, izlizano ništa, rezultata nečinjenja i pasivnosti, već dinamično, agresivno Ništavilo, savršeno, jedinstveno, sveprisutno, drugim rečima nepostojanje, konačno i uzvišeno. – Stanislav Lem Osnovno pravilo ekonomije je da se ne može dobiti nešto od ništa. – Ser Roj Herod Potrošačko društvo nas ubeđuje da sreću čine materijalne stvari, a izbegava da kaže da sreću može činiti i njihovo odsustvo. – Eliz Boulding Zapadni čovek, do vrha zaglibljen u stvarima, predmetima i načinama kako da ih ukroti, sa strahom izbegava bilo kakav susret sa Ništavilom i tretira bilo kakvu raspravu o tome kao ‘negativnu’, tj. moralno osudljivu. – Vilijam Baret Ne raditi ništa je najteža stvar na svetu, najteža i najintelektualnija. – Oskar Vajld Istina je da se ne zna šta će se sutra desiti. Život je luda vožnja, u kojoj Ništa nije garantovano. – Eminem Izdaleka je nešto, a izbliza Ništa. – Lafonten Ako ne znate ništa da stvorite, stvorite eto sami sebe. – Karl Jung Pokušaj biti jedan od onih ljudi na kojima se Ništa ne gubi. – Henri Džejms Ne sviraj ono što tu piše. Sviraj ono što ne piše. – Miles Davis PRILOG #2 / IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE A History of God, Karen Armstrong (Ballantine, 1993) Antiapsurd, Andrej Slapovski (Logos, 2006) Being & Time, Martin Heidegger (Harper, 2008) Black Holes, J.P.Luminet (Cambridge, 1992) Chroma, Derek Jarman (Vintage, 1994) Corto Maltese, Hugo Pratt (Casterman: 1967‐1989) Einstein’s Mirror, A.Hey & P. Walters (Cambridge, 1997) Espèces d’espaces, Georges Perec (Galilée, 1974) Estetika praznine, Đanđorđo Paskvaloto (Clio, 2007) Genealogy of Nihilism, Connor Cunningham (Routledge, 2002) In Praise of Idleness, Bertrand Russell (Routledge Classics, 2004) Introduction to Sufism: The Inner Path of Islam, Eric Geoffroy (World Wisdom, 2010) Le Je‐ne‐sais‐quoi et le presque‐rien, Vladimir Jankelevitch (Presses universitaires, 1957) Martial Arts and Philosophy: Beating and Nothingness, ed. Damon Young (Chicago, Open Court 2010) Nil: Episodes in the literary conquest of the void in the XIXc., Robert Adams (Oxford, 1966) Nothing mat(t)ers: a Feminist Critique of Postmodernism, Sommer Brodrib (Spinifex Press, 1992) Nothingness in the Philosophy of Lao‐tzu, Gi‐Ming Shien, (Philosophy East and West, 2001) Korto Malteze, roman, Vladimir Pištalo (Agora, 1986, 2008) On Nothing and Kindred Subjects, Hillaire Belloc (Project Gutenberg, 1907) Philosophy of boredom, Lars Fr.H.Svendsen (Reaktion, 2005) Preyze Nothing, Edward Dyer (1585) Sartre, the Philosophy of Nothingness, and the Modern Melodrama, András Bálint Kovács, (The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 64, 2006) Silence: Lectures & Writings, John Cage (Wesleyan, 1961) Talk about Nothing, Transcripts from public talks on Nothing with Laurie Anderson, Philip Glass, Robert Wilson, Bill Viola and others (Ruben Art Museum, New York, 2011) Dark Matter, Dark Energy, and the Race to Discover the Rest of Reality, Richard Panek (One World, 2011) The Book of Nothing, John D. Barrow, (Vintage, 2000) The Man Without Qualities, Robert Musil (Vintage, 1996) The Secret World of Doing Nothing, Billy Ehn & Orvar Lofgren (University of California Press, 2010) The Mind's Eye, Oliver Sacks (Knopf, 2010) The Perfection of Nothing, Rick Lewis (Hohm, 2000) The Value of Nothing, Raj Patel (Picador, 2010) The Ways of Naysaying: no, not, nothing, and nonbeing, Eva T. H. Brann (Rowman & Littlefield, 2001) Upon Nothing, John Wilmot (1670) Voids – a Retrospective, Catalogue exhibition (Centre Georges Pompidou, Paris, 2010) Very Little, Almost Nothing: Death, Philosophy, Literature, Simon Critchley (Routledge, 1997) Zero: The Biography of a Dangerous Idea, Charles Seife (Penguin, 2000) … PRILOG #3 / IZBOR IZ RADNIH BELEŠKI Teško je iskazati opsežnost istraživačkog procesa na ovu temu ‐‐ jednom prilikom smo to objasnili kao „slagalicu od 1000 delova koja menja oblik i gde svaki element može biti i centralni i rubni“. Dodatak koji sledi opisuje radni proces istraživanja i naš interni sistem baratanja sa tom ogromnom količinom podataka. 1. ISČITAVANJE BIBLIOGRAFIJE Isčitano je preko 10.000 stranica interdisciplinarne literature, i još toliko u elektronskoj formi putem akademskih pretraživača WorldCat i Google Scholar, u saradnji sa međunarodnim, metodološki potkovanim i u tematiku vrlo upućenim istraživačkim timom: ≡
Sara Bader, profesionalni istraživač‐dokumentalista iz Njujorka ≡
Alice Bardan, doktor filmskih nauka, UCLA, Los Anđeles ≡
May Abdalla, doktor političkih nauka, Damask/Kairo/London ≡
Katarina Zdjelar, doktor teorije umetnosti, Beograd/Roterdam ≡
Boris Mitić, autor i scenarista filma 2. KONSULTACIJE SA EKSPERTIMA Dobijene informacije i izvedeni zaključci provereni su u konsultacijama sa eminentnim ekspertima iz raznih oblasti koje tretiraju Ništa, među kojima su: ≡
Paul Harris, doktor filozofije, predaje predmet o Ništa na USC u Los Anđelesu ≡
Lawrence Rudnick, profesor astronomije na Univerzitetu u Minesoti, takođe predaje o Ništa ≡
Frank Wilczek, dobitnik Nobela za fiziku 2004‐e, predavač na MIT, radi fotografije Ničega ≡
John Barlow, autor bestselera “The Book of Nothing” ≡
Shizuteru Ueda, vodeći filozof tzv. ‘Kjoto škole’ ≡
Alain Seban, direktor Centra Pompidu u Parizu i kustos retrospektivne izložbe o Ništa ≡
Melissa Harris, direktorka Fondacije Džon Kejdž 3. OBRADA REZULTATA AKADEMSKOG ISTRAŽIVANJA U toku je priprema jednostranih sažetaka iz svih obrađenih oblasti, radi ustupanja snimateljima pred treću fazu snimanja. Istovremeno se iz istraženog korpusa izdvajaju elementi koji se kanališu u centralni radni fajl i svrstavaju po sledećim kategorijama: ‐
karakterizacija glavnog junaka ‐
diskurs filma ‐
vizualizacija (stavovi, postupci, lajtmotivi) ‐
upozorenja (kakav film ne bi smeo da bude) ‐
zapovesti (čega u filmu mora biti) ‐
fabula (teme, scene, fraze, počeci i krajevi, prelazi, sporedni likovi...) ‐
citati o Ništa ‐
dizajn zvuka ‐
ideje za promociju ‐
rezervni planovi za snimanje sa manjim ili većim budžetom Evo nekoliko primera: 3.1
-
Karakterizacija Ničega možda jeste Ništa, a možda i nije možda se obraća nekom‐nečem nepoznatom, a mi sve vreme mozgamo šta bi/ ko bi to mogao biti sam protivu svih, All in none superheroj, baš kao što su i američki stripovski superheroji nastali nakon Velike depresije poprimio ljudske slabosti posmatrajući nas u iskušenju da postane (smrtan) čovek dinamičan, višeslojan, drag, ranjiv, istrajan non‐stop šarmatno besan oko reprezentativnih sitnica iz stvarnog života šeta kroz prostor i epohe, oseća se savremenikom svojih idola i stanovnikom svojih omiljenih gradova … mešanac Korto Maltezea, Zaratustre, Zeliga, Chris Markera, Dostojevskog, Beketa, Borisa Viana, Neba nad Berlinom, Tarkovskog, Musila, Eliota, Tarantina i Pištala ne može ni da se hvali, ni da se ne hvali ne može ni da se obezvređuje, to bi bilo licemerno, zato nadmeno komentariše, ali mimo svoje volje stvari mogu da pričaju, a Ništa može sa njima da komunicira plaća za naše vrline; reciklira energiju palih entuzijasta bori se za pravo da pored službenog, korporativnog stava ima i privatno mišljenje navija za ars moriendi, umetnost filozofskog umiranja, jer je rizik filozofskog umiranja rizik samodovoljnosti, sebičnosti i opsesivnosti granice filma odredjuje indivualizam jednog intelektualnog posmatrača koji sa svog stajališta koje ničim nije ugroženo znatiželjno ali skeptično motri svet. i Ničemu treba drugačiji svet, poetski. Ali ne ovom našom poezijom, niti našim moralom 3.2 Diskurs filma ‐ pitak, erudicijski, populističko‐elitistički film ‐ univerzalan, globtroterski, panreligijski ‐ traži se nova uloga za Ništa unutar trenutne racionalne stvarnosti, bez mnogo filozofiranja ‐ kritika svega, pa i Ničega, s aspekta Ničega ‐ strah od ‘ničeg’ učiniti konstruktivnim elementom. Od tog neshvaćenog, prokazanog i potcenjenog “ništa”, napraviti nešto što je pozitivno i inspirativno, ili barem uvažiti njegov point of view. ‐ FORMULA1: FULL XXIc NOTHING OVERVIEW x DOC FILM LANGUAGE x APPLIED SOCIAL COMMENTARY x SCRATCH ERUDITION x IMPLICIT POP SELF‐HELP x CHARISMATIC MONOLOGUE x VISUAL POETRY x UBER‐
RESEARCH x BAROQUE MINIMALISM x OPEN’ENDNESS x INSPIRING THE INSPIRED x SPLEENY PARADOX ‐ izbegavati filozofske verbalizme, književni govor neprimeren naraciji, jeftine igre rečima, isprazne sajnfeldizme ‐ uštopovati teoretičare Ničeg, mistike, sektaše, katastrofičare, skeptike, nihiliste, ezoteričare ‐ paziti da korišćeni citati ili teze ne budu vezani za pojedinačne autore/religije/filozofske pravce/naglašene reference, nego univerzalni, zamešani ‐ sve akutne probleme današnjice sagledati kroz Ništa; ubaciti ## primera i komentara iz svakodevnog života ‐ predstavljanje Ničega zavisi od očekivanja publike; što ga više očekuje, više će ga i pronaći ‐ all inclusive rečenice (3 vekovne dileme u 1 frazi, sa sve tarantinovskim punchline‐om) ‐ poigravati se sa onim što se navodno dešava PRE i POSLE filma ‐ čim filmska magija profunkcioniše, pucati sam sebi u nogu, aludirajući na imanentne paradokse o Ničemu koji predstavlja film o Ništa… 4. MONTAŽA Nakon obrade rezulata istraživanja i pristizanja prvih snimaka, sledi njihova organizacija i međusobno ukrštanje. Svi kadrovi će biti numerisani i opisani na osnovu semantičke i strukturalno‐estetske analize, i to po sadržaju, porukama, konotacijama, stilizacijama, tipologiji i trajanju. Za sve te kategorije postojaće numerisani spiskovi, radi lakšeg pregledavanja i ukrštanja materijala. VRSTA MANIFESTACIJE
NIČEGA
OSNOVNA PORUKA
TIP KADRA
SEMANTIČKA
ESTETSKA
DUŽINA KADRA
STILSKA NOVINA
DRUGE KONOTACIJE
ime kadra: #_###-#_xxxxxx
(redni broj snimatelja_redni broj kadra-redni broj dubla_opis sadrzaja)
opis kadra: P###_K###_S###_xxx_###''
(redni broj poruke_redni broj konotacije_redni broj stilizacije_tip kadra_trajanje)
Tako numerisani kadrovi će se ukrštati sa elementima iz radnih beleški, u vidu asocijativnih celina koje će komplementarno ili u kontrapunktu iskazivati određene poruke. Po potrebi, ta poruka će biti i verbalizovana, u vidu stilizovanog naratorskog komentara. Rezultati tih trajnih brainstorming session‐a između autora, montažerke i naratora biće redovno predočavani snimateljima u vidu komentara i upustava za naredne faze snimanja, a paralelno će se razvijati i tekst naracije. U jednom neizbežnom trenutku tokom tok procesa, diskurs, ritam i estetika filma će se neizostavno posložiti, nakon čega će privođenje filma kraju biti stvar rutine. MOTIVACIJA Dokumentarna kinematografija polako počinje da upada u zamku sopstvenih dobrih namera: filmovi se mahom svode na hiperbolisane životne crtice ili na nekritičko moralisanje u ime nekih navodno uzvišenih ili idealnih vrednosti, kojih u održivim količinama zapravo i nema. Nema ni dostojnih diskursa – ni konzervativnih, ni liberalnih, ni katastrofičnih ni idealističkih – koji bi tu mučninu ublažili. Otud beg u Ništa, bratimljenje s Ničim kao permanentna mogućnost novog početka, kao komentar na stanje u društvu, kao interna prozivka industrije dokumentarnog filma i i kao novi, beskrajno zahvalni filter za lično preispitivanje. Ne osećam ja nikakvu prazninu, naprotiv. Pamtim svoje najlepše fudbalske poteze još s početka 80‐ih, ispoštovao sam roditelje, državu, većinu prijatelja i neku svoju ličnu religiju; imam predivnu decu, izdržljivo telo i zaigrani um. A opet, upravo svest o ‘ničemu’ čini tu životnu ispunjenost još većom, i pritom pruža najneutralniju i možda najpošteniju osnovu za sagledavanje ličnih i profesionalnih stavova i dostignuća. Ideja o dokumentarcu o Ništa, koja je zapravo krenula kao intelektualna provokacija, interiorizovala se do te mere da se osećam kao da sam upao u sopstveni film. Poenta ove priče je da i svaki gledalac, i filmofil i kinofob, doživi taj pozitivni potencijal Ničeg na neki svoj način. Ako refleksni smešak koji svi imaju kada prvi put čuju koja je tema filma ostane i na kraju, onda je zadatak više nego uspeo. Jasno je da ne postoji prepotentnija i pretencioznija tematika od ove, ali sam upravo zato spremam da je razrađujem dokle god ne dostigem dramaturgiju i estetiku koji će je biti dostojni. Ja bih sada najradije ovaj film pripremao još narednih 30 godina i snimio ga u 65‐oj, ali ipak verujem da se osnovna ideja ne bi promenila. Želeo bih da napravim vizuelni, dokumentarni pandan Erazmovoj „Pohvali ludosti“ – jednu svojevrsnu „Pohvalu Ničega“, ravno 500 godina kasnije, na svetskom nivou i to baš iz srednjevekovne Srbije. Voleo bih i da me praunuci pamte kao ’onog našeg ludog pradedu koji je snimio dokumentarac o Ništa’, ili bar kao ’onog našeg ludog pradedu koji je ceo život pokušavao da snimi dokumentarac o Ništa’. U oba slučaja, hvala. 
Download

Slatko od Nista - FCS dugometrazni dec 2012