Biblioteka Pravni INFORMATOR
V - TABELE
TABELE
Tabela 1 - Zakonsko nasleÿivanje - I NASLEDNI RED
Primer: Ostavilac sa suprugom (koja je živa) imao je troje dece, þetvoro unuþadi (od
ranije preminulog sina), dva praunuka (od ranije preminule unuke) i jednog þukununuka (od ranije preminule praunuke)
I NASLEDNI RED
NUŽNI NASLEDNICI
nužni deo - POLOVINA
172
POREZ:
0%
Biblioteka Pravni INFORMATOR
V - TABELE
Tabela 2 - Zakonsko nasleÿivanje - II NASLEDNI RED
Primer: Ostavilac sa suprugom (koja je živa) NIJE imao dece, roditelji su mu umrli
ranije, ali je imao dve sestre i jednog brata i jednog sestriüa i jednu sestriþinu
(dvoje neüaka - deca od ranije preminule sestre)
II NASLEDNI RED
NUŽNI NASLEDNICI
nužni deo - POLOVINA
NUŽNI NASLEDNICI
nužni deo - TREûINA
DA + USLOV
nužni deo - TREûINA
(trajna nesposobnost za rad)
NE
/
/
173
SUPRUŽNIK
RODITELJI
I POTOMCI RODITELJA - DECA
(braüa i sestre ostavioca)
I DALJE - POTOMCI RODITELJA UNUCI RODITELJA
POREZ: 0%
-"-
0%
-"-
1,5%
-"-
1,5%
Biblioteka Pravni INFORMATOR
V - TABELE
Tabela 3 - Zakonsko nasleÿivanje - III NASLEDNI RED
Primer: Ostavilac je bio jedinac, sa suprugom (koja je umrla ranije) NIJE imao dece,
roditelji su mu umrli ranije, ali je otac imao brata i sestru, a majka brata, dakle
imao je strica, ujaka i tetku (od kojih su tetka i ujak umrli ranije, ali su za sobom ostavili po dvoje dece)
III NASLEDNI RED
NUŽNI NASLEDNICI
+ Uslov
NE
nužni deo - 30%
/
OSTAVIOýEVI DEDOVI I BABE POREZ: 2,5%
/
NJIHOVI POTOMCI
174
-"-
2,5%
Biblioteka Pravni INFORMATOR
V - TABELE
Tabela 4 - Zakonsko nasleÿivanje - IV NASLEDNI RED
Primer: Ostavilac je bio jedinac, sa suprugom (koja je umrla ranije) NIJE imao dece,
roditelji su mu umrli ranije, roditelji su mu takoÿe bili jedinci (nije imao striþeve, ujake ili tetke)
IV NASLEDNI RED
NUŽNI NASLEDNICI
+ Uslov
OSTAVIOýEVI
PRADEDOVI I PRABABE
nužni deo - 30%
175
POREZ: 2,5%
Download

Tabela nasledjivanja po zakonskim naslednim rdovima