Sistem filtracije dizel goriva
Najlakši za održavanje
■
Čep za nalivanje
goriva
Filter element
■
Providni omotač
- verujte svojim
očima
■
■
■
■
Patentirana “Seeing is Believing®” tehnologija –
sami utvrdite kada NE treba menjati filter
Zamena filtera za pet minuta, bez stvaranja fleka i
prljanja
Kontrolni ventil niskog otpora sprečava odlivanje
goriva prilikom zamene filtere ili ispuštanja vode
Samo odzračujući ventil za ispuštanje vode iz goriva
Produženi servisni intervali
Senzor za vodu u gorivu (opciono)
Najveći radni učinci
■
Najbolje moguće odvajanje vode iz goriva - sa
patentiranim StrataPore™ medijumom
Životni vek filter uloška do 3 puta duži od
standardnih filtera
Smanjen otpor protoku goriva
■
U skladu sa zahtevima proizvođača opreme
■
■
Kontrolni
ventil
Najviše prilagodljiv
■
■
Aluminijumsko
kućište
Ventil za ispuštanje
vode iz goriva
■
Smanjuje potrebu za posebnim alatom za zamenu
filtera i čini zamenu jednostavnom
Kompatibilan sa biodizel standardom ASTM D6751
i standardom za gorivo EN14214
Opcija sa i bez grejača
Preporučuje sa za upotrebu u
■
■
■
■
■
■
Rudarstvu
Građevinarstvu
Poljoprivredi
Privredno - komercijalnim vozilima
Naftnoj industriji
Generator setovima
FUEL
FH230 Series Fuel Pro®
Stvarne prednosti.
Sve u paketu - filtracija goriva, odvajanje vode i grejač
Tehnički podaci
Kućišta u ponudi
Oznaka
kućišta
Filter
Mikron PredPred- Grejanje Senzor
element karak- grejač 1 grejač 2 tečnosti za
**
teristika
vodu
FH23027
FS19763
7
12 VDC
FH23028
FS19763
7
24 VDC
FH23029
FS19763
7
N/A
FH23030
FS19729
50
N/A
FH23031
FS19763
7
FH23032
FS19763
7
FH23038
FS19763
7
FH23039
FS19763
7
120
VAC
120
VAC
Tehnički podaci
Fuel Pro®
Ukupna visina
409.7 mm (16.13”)
Ukupna dubina
184.15 mm (7.25”)
175 mm (6.89”)
3.9 - 4.42 kg (7.25 - 9.75 lbs)
M22 x 1.5 (1/2”-14 NPTF )
Da
Ne
Da
Ne
N/A
Ne
Ne
Širina, max
Razmak između otvora na
nosaču
Težina (bez tečnosti)
N/A
Ne
Ne
Ulazni vod goriva
12 VDC
N/A
Ne
Ne
Izlazni vod goriva
M22 x 1.5 (1/2”-14 NPTF)
24 VDC
N/A
Ne
Ne
Ulazni navoj grejača
M22 x 1.5 (1/2” NPTF)
N/A
N/A
Da
Ne
Izlazni navoj grejača
M22 x 1.5 (1/2” NPTF)
Da
Kapacitet (sa filterom)
1.9 L (64.2 oz)
681 L/hr (180 gal/hr)
N/A
N/A
Da
150.11 mm (5.91”)
FH23040
FS19763
7
12 VDC
N/A
Da
Ne
Radna brzina protoka goriva
FH23041
FS19763
7
12 VDC
N/A
Da
Da
Preporučeni tip primene
Heavy Duty motori
FH23042
FS19763
7
24 VDC
N/A
Da
Ne
1.0 L (33.8 fl oz)
FH23045
FS19763
7
120 VAC N/A
Da
Ne
FH23049
FS19763
7
12 VDC
N/A
Ne
Da
Kapacitet nakupljanja vode
Minimalni razmak za zamenu
filtera
FH23050
FS19763
7
24 VDC
N/A
Ne
Da
FH23054
FS19763
7
12 VDC
120
VAC
Ne
Ne
FH23060
FS19765
25
N/A
N/A
Ne
Da
FH23061
FS19763
7
N/A
N/A
Ne
Da
FH23067M* FS19765
25
24 VDC
N/A
Ne
Da
FH23068M* FS19765
25
Ports
Avail.
N/A
Ne
Da
FH23069M* FS19765
25
24 VDC
N/A
Da
Da
N/A
Predviđeni
ulazi
Ne
FH23070
FS19762
20
N/A
FH23076
FS19765
25
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
120
VAC
Da
Da
FH23081
FS19763
7
*
M označava metrički navoj M22 x 1.5.
**
Za biogorivo iznad B5 obavezno koristite zaptivač 3950445 S
umesto zaptivača koji dolazi u standardnom paketu.
Pažnja:
88.9 mm (Min. 3.5”)
Električni grejač
12 VDC, 250 W, 18 A ± 3 A
24 VDC, 250 W, 11 A ± 2 A
120 VAC, 75 W, 0.65 A ± .1 A
Tipovi goriva
Kompatiblina sa gorivima:
dizel #1, dizel #2, kerozin,
biodizel i JP8
Tehničke karakteristike proizvođač može menjati bez prethodne
najave i obaveštenja
Tipična instalacija (sa grejačem)
Na raspolaganju su i izvedbe filtera različite mikronaže.
Za više detalja pogledajte Fleetguard katalog sa
tehničkim informacijama (LT32599).
Ispravan tok goriva za sve napred navedene tipove:
Ulaz desno / Izlaz levo
Za više informacija posetite
cumminsfiltration.com
LT32559SB
©2010 Cummins Filtration Inc.
Filtration for the REAL™ World
Download

FH230 Series Fuel Pro®