SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Uputstvo za korišćenje tabele pojalica za duhovno isceljivanje
Razvrstali smo različite bolesti i pripadajuće pojalice i mantre koje služe za uklanjanje
duhovnog uzroka bolesti. Slede uputstva za korišćenje ove tabele:
1. Nađite pojalicu: Odgovarajuća pojalica nalazi se uz određenu bolest.
2. O pojalicima: Svakim sistemom unutar našeg tela upravlja određeni Božanski princip
poznat kao Božanstvo. Ime Božanstva koje treba pojati kao i biđ-mantra, dati su pored
izabrane bolesti ili tegobe. Možete izabrati da ponavljate ime Božanstva ili biđ-mantru.
Izaberite pojalicu koja vam najviše odgovara.
3. Koliko treba pojati: Pojte ime Božanstva ili biđ-mantru koliko god je moguće tokom
celog dana.
.
.
.
Za duhovno isceljivanje kod blagih oboljenja može se pojati 1 - 2 sata dnevno,
neprekidno ili u više navrata
Ako su simptomi umereni treba pojati 3 – 4 sata ili više
Ako je oboljenje ozbiljno, molimo upražnjavajte duhovne mere svakog dana,
koliko god možete (minimalno 8 -10 sati dnevno)
Možete pojati naglas ili mentalno, međutim, mentalno pojanje ima veću snagu.
4. Kada pojati: Iako se može pojati tokom celog dana, preporučljivo je da se pojanje
započne ujutru, jer su tada prepreke najmanje.
Dopunite svoje pojanje za zdravlje sa pojalicom Šri Krišne
U današnje vreme, princip Šri Krišne je najaktivniji. Stoga, bez obzira na to koje ste
Ime Božanstva odabrali za pojanje prema vašem zdravstvenom problemu, dobro je
takođe pojati Ime Šri Krišne na sledeći način:
.
.
Pola vremena koje smo tokom dana predvideli za pojanje treba posvetiti pojanju
Imena određenog Božanstva vezanog za zdravstveni problem.
Drugu polovinu vremena treba pojati Šri Krišninu pojalicu koja glasi:
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II.
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.org I stranica 1 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Zarazne bolesti uzrokovane mikrobima
SIDA
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Ô
Om
Tuberkuloza
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II ili
II Om Pam Padmavatibjan Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Polne bolesti
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Ô
Om
Sve ostale zarazne bolesti
uzrokovane mikrobima
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜÒb
Hruum
Groznica i infekcije
Groznica
II Om Namah Šivaj II ili
II Om Mam Mukutešvaribjan Namaha II *
Ô
Om
Malarija
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
Hruum
Dečja paraliza
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Tifus
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
ÜÒb
ÜÒb
ÜÒb
Tetanus
II Om Ham Hanumate Namaha II
nb
Ham
Sve ostale vrste groznica
i infekcija
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
SW
Aim
Ô
Ô
Om
ÜeR
keä}eR
ÜÒb
nb
Hriim
Kliim
Hruum
Ham
Hruum
Hruum
Тumori
Uvećani limfni čvorovi
II Om Namah Šivaj II
Sve ostale vrste tumora
II Om Namah Šivaj II
Om
Duhovi i negativne energije
Napadi duhova i
negativnih energija
II Šri Gurudev Data II ili
II Šri Kalidevatajaj Namaha II ili
II Om Ham Hanumate Namaha II *
Opšte bolesti
Osećaj žarenja po celom telu
II Om Čandramase Namaha II
ÜÒb
Hruum
Opšta slabost, umor
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Fizička bolest
II Om Arkaja Namaha II ili
II Šri Danvantridevaj Namaha II ili
II Šri Ašvinikumarbjan Namaha II *
Üeb
Hraam
Oticanje
II Om Arkaja Namaha II ** ili
II Om Surijaja Namaha II ** ili
II Om Čandramase Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Bilo koja bolest koja nije ovde
navedena ili nije svrstana u
određeni sistem
II Om Arkaja Namaha II ili
II Šri Danvantridevaj Namaha II ili
II Šri Ašvinikumarbjan Namaha II *
Üeb
Hraam
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 2 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Kardiovaskularni sistem
Krvarenje
II Om Mangalaja Namaha II ili
II Om Čandramase Namaha II *
Üeb
Hraam
Bolesti srca
II Om Lam Lalitadevibjan Namaha II ili
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II *
ÜÒb
Hruum
Hipertenzija
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II ili
II Om Vam Vađrahastabjan Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Sve ostale bolesti
kardiovaskularnog sistema
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Üb
ÜeQb
Hram
Hraum
Krvotvorni sistem
Anemija
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜŠ
Hraha
Hemoliza
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
ÜeQ
Üb
Hraum
Hram
Leukopenija
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
ÜeQ
Üb
Hraum
Retikulocitopenija
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
ÜeQ
Üb
Hraum
Hram
Sve ostale bolesti
krvotvornog sistema
II Om Pam Parvatibjan Namaha II ili
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II *
Meb
ÜŠ
Šam
Hraha
Hram
Endokrine žljezde
Šećerna bolest
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜÒb
Hruum
Sve ostale bolesti povezane
sa endokrinim žljezdama
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜÒb
Hruum
Urinarni sistem
Bolesti bubrega i
mokraćne bešike
II Šri Varundevatajai Namaha II
ÜQ
Hraim
Otkazivanje bubrega
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Üb
ÜeQb
Hram
Hraum
Oticanje tela
II Om Arkaja Namaha II ili
II Om Surijaja Namaha II ili
II Šri Varundevatajai Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Sve ostale bolesti
urinarnog sistema
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
ÜQ
Hraim
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 3 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Probavni sistem – 1. deo
Ascites (nakupljanje tečnosti u stomaku)
II Om Agnidevaj Namaha II
Üeb
Hraam
Osećaj žarenja u grudima
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Opstipacija (zatvor)
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Dijareja (proliv)
II Om Agnidevaj Namaha II
ieB
Gan
Bolesti tankog creva
II Om Agnidevaj Namaha II
ÜeQ
Hraum
Stomačne bolesti
II Om Agnidevaj Namaha II
ÜeQ
Hraum
Zubne bolesti i problemi
sa zubima
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Bolesti nepca
II Om Um Umadevibjan Namaha II
ÜeR
Hriim
Bolesti jezika
II Om Agnidevaj Namaha II ili
II Om Sam Sarvamangalabjan Namaha II *
Üeb
Hraam
Bolesti anusa
II Šri Jamaja Namaha II
Hraum
Bolesti usta
Gajatri Mantra
ÜeQ
ÜÒb
Üb
ÜeQ
ÙebQb
Hram
Hraum
Jaiim
Ô
Om
Bolesti slezine
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Hruum
Neuhranjenost
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Namo Narajanaja II *
Suva usta
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Dizenterija, krvava stolica,
proliv
II Šri Ganešaja Namaha II ili
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II *
nb
Ham
Nadutost
II Om Ham Hanumate Namaha II ili
II Om Vam Vađrahastabjan Namaha II *
nb
Ham
Gastrointestinalne bolesti
II Om Agnidevaj Namaha II ili
II Om Šum Šuladarinibjan Namaha II *
nb
Ham
Gastrointestinalni čir
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Hiperaciditet
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Zaplitanje creva
II Om Ham Hanumate Namaha II
Ham
Žutica
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
nb
Ham
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 4 od 11
SSRF.org - Pojalice za duhovno iscjeljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Probavni sistem – 2. deo
Ostale bolesti
debelog creva
II Om Agnidevaj Namaha II
ÜeQ
Hraum
Bolesti jetre sa simptomima
vezanim za probavni sistem
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Üb
ÜeQ
Hram
Hraum
Bolesti vezane za jetru
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Üb
ÜeQ
ÙebQb
Hram
Hraum
Jaiim
Slabije varenje
II Om Agnidevaj Namaha II
Üeb
Hraam
Afte u ustima
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Hemoroidi
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II ili
II Om Gam Guhješvaribjan Namaha II
nb
Ham
Rast zuba kod male dece
II Šri Ganešaja Namaha II ili
II Om Kum Kumaribjan Namaha II *
ieB
Gan
Ulcerozni kolitis
(zapalenje creva)
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
nb
Ham
Povraćanje
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Ostale bolesti probavnog sistema
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II ili
II Om Gam Guhješvaribjan Namaha II *
nb
Ham
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 5 of 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Oči
Mrena
II Om Surijaja Namaha II ili
II Om Šam Šakinibjan Namaha II
ÜÒb
Hruum
Konjunktivitis
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
ÜeQ
Hraum
Ostale vrste očnih bolesti
II Om Arkaja Namaha II ili
II Om Surijaja Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Uši
Gluvoća
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Namo Narajanaja II *
Ô
Om
Vrtoglavica
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜÒb
Hruum
Bol u ušima
II Om Dikdevebjo Namaha II
Üeb
Hraam
Zujanje u ušima / Tinitus
II Om Dikdevebjo Namaha II
Üeb
Hraam
Ostale bolesti ušiju
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II ili
II Om Jam Jamgantabjan Namaha II ili
II Om Dvan Dvaravasinibjan Namaha II *
nb
Ham
Nos
Obična prehlada
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Sinuzitis (upala sinusa)
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Ostale bolesti nosa
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Grlo
Bolesti vrata
II Om Namah Šivaj II ili
II Om Čin Čitragantabjan Namaha II *
ÜeR
ÜŠ
Hriim
Hraha
Bolesti grla i grkljana
II Om Namah Šivaj II
ÜeR
ÜŠ
Hriim
Hraha
Bolesti glasnih žica
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Ô
Om
ÜÒb
Hruum
Koža
Sve vrste kožnih bolesti
II Šri Gurudev Data II
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 6 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Respiratorni sistem
Kafa tip osobe prema Ajurvedi
II Šri Hanumate Namaha II ili
II Om Pam Padmavatibjan Namaha II *
nb
Ham
Bronhijalna astma
II Om Arkaja Namaha II ili
II Om Surijaja Namaha II ili
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Namo Narajanaja II ili
II Om Ham Hanumate Namaha II *
nb
Ô
Üebb
ÜÒb
Ham
Om
Hraam
Hruum
J
II Šri Vajudevatajai Namaha II
Ùe
Üebb
ÜŠ
Hronični kašalj
Hraam
Hraha
II Om Ham Hanumate Namaha II
ieB
nb
Ham
Veliki kašalj
II Om Ham Hanumate Namaha II
nb
Ham
Ostale vrste kašlja
II Om Arkaja Namaha II ili
II Om Surijaja Namaha II ili
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Namo Narajanaja II *
nb
Ô
Ham
Om
Upala pluća
II Šri Ganešaja Namaha II
ieB
Gan
Ostale bolesti
respiratornog sistema
II Om Ham Hanumate Namaha II
nb
Ham
Kašalj sa iskašljavanjem
II Šri Ganešaja Namaha II
Suvi kašalj
Gan
Koštano-mišićni sistem – 1. deo
Bolovi u kostima /
Bolovi u kičmi
II Om Ham Hanumate Namaha II
nb
Ham
Bolesti kičme
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***, ili
II Om Dan Danurdaribjan Namaha II *
Üb
ÜeQ
Hram
Hraum
Savijanje kostiju
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Hram
Hraum
Krtost kostiju (osteoporoza)
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Üb
ÜeQ
Üb
ÜeQ
Sve ostale bolesti kostiju
II Šri Ganešaja Namaha II ili
II Šri Kuladevatajai Namaha II ili
II Om Pam Padmavatibjan Namaha II *
Meb
ÜeR
Šam
Hriim
Hram
Hraum
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 7 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
Artritis
Gajatri Mantra ili
II Om Arkaja Namaha II ili
II Om Surijaja Namaha II ili
II Om Ham Hanumate Namaha II *
ÜÒb
nb
Hruum
Ham
Sve ostale bolesti kostiju
i zglobova
II Om Ham Hanumate Namaha II
nb
Ham
Grčevi u mišićima
II Om Ham Hanumate Namaha II
Ham
Ostale bolesti koštano-mišićnog
sistema
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
nb
Üb
ÜeQ
Hram
Hraum
ÜÒb
Hruum
Koštano-mišićni sistem – 2. deo
Dečije bolesti
Neonatalni problemi
II Šri Gurudev Data II
Reproduktivni organi
Neplodnost
II Šri Gurudev Data II ili
II Om Prađapataje Namaha II *
Üeb
Hraam
Problemi u trudnoći
II Šri Gurudev Data II ili
II Om Gam Guhješvaribjan Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Za povećanje seksualne želje
II Om Šri Rudraja Namaha II ili
II Om Šri Kamadevaja Namaha II *
ÜeQ
Hraum
Za smanjenje seksualne želje
II Om Namah Šivaj II ili
II Om Čin Čitragantabjan Namaha II *
Meb
ÜÒb
Šam
Hruum
Frigidnost
II Om Šri Rudraja Namaha II ili
II Om Šri Kamadevaja Namaha II *
Ô
Om
Polne bolesti
II Šri Gurudev Data II ili
II Om Gam Guhješvaribjan Namaha II *
ÜÒb
Hruum
Ostale bolesti
reproduktivnih organa
II Šri Gurudev Data II
ÜÒb
Hruum
Ginekološki poremećaji
Oboljenja materice
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
SW
Aim
Materica
II Šri Kuladevatajai Namaha II
SW
Aim
Ostale vrste ginekoloških
poremećaja
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
SW
Aim
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 8 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Sledeće pojalice se mogu ponavljati kada bolujemo od dole navedenih bolesti
Bolest/oboljenje/simptom
Pojalica
Biđ-mantra
Sanskrit
Izgovor
ÜÒb
ÜÒb
Hruum
Centralni nerni sistem
Amnezija
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Dugo komatozno stanje (mesecima)
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Konvulzije (grčevi)
II Šri Durgadevjai Namaha II ili
II Om Namah Šivaj II ***
ÜeQ
Hraum
Bunilo usled jake groznice
(visoke temperature)
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
Üeb
Hraam
Bolesti mozga
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
ÜÒb
Hruum
Bolesti nerava
II Om Um Umadevibjan Namaha II ili
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II *
ÜeR
Hriim
Epilepsija
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II
Hruum
Meningitis
II Šriram Đai Ram Đai Đai Ram II
ÜÒb
Üeb
ÜeQ
Hraum
ÜÒb
Ô
Hruum
Om
Teško moždano krvarenje
Ostale bolesti centralnog
nervnog sistema
II Šri Durgadevjai Namaha II i
II Om Namah Šivaj II ***
Gajatri Mantra ili
II Om Surijaja Namaha II ili
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Namo Narajanaja II ili
II Om Namo Bhagavate Vasudevaja II *
Hruum
Hraam
Um
Bračni problemi – bračni nesklad,
obostrano nerazumevanje,
netolerantnost
II Om Šri Parvatidevjai Namaha II
Meb
Šam
Psihička napetost, ludilo
II Šri Sarasvatidevjai Namaha II
Ô
Om
II Šri Gurudev Data II ili
ÜÒb
Hruum
Ô
Om
Ô
Om
Ô
Om
Svađe među parovima
Stalna zabrinutost
Ostale bolesti povezane sa umom
II Om Šum Šokavinašinibjan Namaha II *
II Om Namah Šivaj II ili
II Om Šum Šokavinašinibjan Namaha II *
II Om Namah Šivaj II
Intelekt
Pamćenje
II Om Višnave Namaha II ili
II Om Aćjutaja Namaha II *
Problemi vezani za učenje
II Šri Sarasvatidevjai Namaha II
SW
Aim
Ostali problemi vezani
za intelekt
II Om Gan Ganapataje Namaha II
ieB
ÜeR
Gan
Hriim
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 9 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Često postavljana pitanja – 1. deo
Kako mogu znati da li je uzrok moje bolesti duhovne ili fizičke prirode?
Odgovor: Duhovnim istraživanjem smo zaključili da u skoro svim slučajevima postoji
duhovni uzrok koji doprinosi bolesti od koje bolujemo, stoga je najbolje uz redovnu terapiju
preduzeti i mere duhovnog isceljivanja.
Da li da nastavim medicinsku (alopatsku) terapiju?
*
Odgovor: Da. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa
merama duhovnog isceljivanja za fizičke i psihičke bolesti. Molimo vas da koristite ove
pojalice kako biste nadopunili svoje medicinsko lečenje i učinili terapiju efikasnijom.
Da li pojati ime prema religiji u kojoj sam rođen ili pojalicu za duhovno isceljivanje
datu u ovoj tablici?
Odgovor: Prednost treba dati pojalicama za duhovno isceljivanje. Kada se završi pojanje
koliko je gore navedeno da je potrebno, može se nastaviti pojanje Božjeg Imena prema
religiji rođenja.
Koliko dugo treba ponavljati pojalice za duhovno isceljivanje?
Odgovor: Treba pojati dok problem nije ublažen ili otklonjen.
Kako mogu poboljšati efikasnost duhovne prakse pojanja?
Odgovor: Efikasnost pojanja se može poboljšati povećanjem koncentracije, povećanjem
vere u pojanje, da pojemo sa duhovnom emocijom zajedno sa učestalim molitvama.
Na primer, možemo se pomoliti na sledeći način:
“Bože, molim Te da iskusim Tvoju Božansku energiju kroz ovo pojanje, i neka se stvori
zaštitni omotač oko mene. Neka se na meni desi duhovno isceljivanje prema Tvojoj želji.”
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 10 od 11
SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti
Često postavljana pitanja – 2. deo
Šta ako ne mogu da pronađem svoju bolest u tablici?
Odgovor: Ukoliko ne možete da pronađete određenu bolest, možete odabrati iz kategorije
'Ostale…', koja se odnosi na taj određeni telesni sistem.
Koliko je potrebno vremena za isceljenje?
Odgovor: Da bi se otklonio problem izazvan duhovnim uzrocima, potrebno je od nekoliko
sekundi do mnogo meseci ili godina. Na primer, neko se može rešiti svraba izazvanog
kožnim osipom istog trenutka kada primeni Svetu vodicu ili Gomutru (kravlji urin), ako je
problem uzrokovan preminulim precima. Međutim, ako je npr. zavisnost od cigareta
delimično uzrokovana nečijom sklonošću ka pušenju (tj. na psihološkom nivou), a
delimično zbog zaposednutosti (tj. na duhovnom nivou), može biti potrebna i godina
duhovne prakse da se takva navika prevaziđe.
Šta ako je osoba koja je bolesna u komi i ne može sama da poje?
Odgovor: U tom slučaju, rođak pacijenta u komi može pojati u njegovo ime. Pre
početka pojanja, rođak treba da se pomoli a molitva treba da sadrži sledeću rečenicu:
"Nudim ovo pojanje u korist (reći ime i prezime bolesnika), za oporavak od duhovnih
uzroka koji doprinose njegovoj bolesti".
Koja je važnost metoda duhovnog isceljivanja u predstojećim vremenima?
Odgovor: Svet je trenutno u previranju. Mnogi su Sveci predvideli mogućnost Trećeg
svetskog rata i neviđenih prirodnih katastrofa tokom sledećih nekoliko godina. Kao
posledica tog rata, doći će do nestašice mnogih osnovnih dobara. Fabrike će se zatvoriti i
lekovi će biti nedostupni. U tom razdoblju ćemo se oslanjati pre svega na mere duhovnog
isceljivanja i raspoložive alternativne terapije u lečenju bolesti. Stoga je učenje i
upražnjavanje mera duhovnog isceljivanja od sada samo po sebi izuzetno važno.
Napomene
* Izaberite pojalicu koja vam najviše odgovara.
** Pojalica Božanstva Sunca – izaberite bilo koju.
*** Pojte obe pojalice naizmenično.
Ovu pojalicu treba ponavljati 108 puta nakon pranja zuba i pre odlaska u kupatilo. To pomaže u lečenju hemoroida.
Pojanje imena ovog Božanstva pre svitanja, ako se na oči stavi crveni cvet, pomaže u izlečenju mrene.
Ova pojalica je preventivna po prirodi, ako neko predviđa bolesti vezane uz matericu.
Rođak može da poje za pacijenta.
Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je neprofitna organizacija posvećena razjašnjavanju važnosti duhovne
dimenzije u našim životima. Molimo vas da naša istraživanja preporučite prijateljima i rođacima, jer im to može pomoći da prebrode većinu problema.
SSRF.rs I stranica 11 od 11
Download

SSRF.rs - Pojalice za duhovno isceljivanje bolesti