Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
(Ayrıca 52 Bilişim Terimleri Sözlükleri için tıklayınız)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var) Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Anasayfaya dönüş
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Ağızlar
t
t
t
t
Leylâ Karahan
Münir Erten
Hüseyin Dallı
Kemal Edip
Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması
Diyarbakır Ağzı
Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar
Urfa Ağzı
1996
1994
1976
1945
1
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Türk Dillerinde Akrabalık Adları
Türk Kökenli Rus Soyadları
1999
1997
1
1
Simurg
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
Ankara
Deutsch - Türkisches Wörterbuch (2 cilt)
Türkçe Almanca Lûgat
Türkçe Almanca Sözlük
1958
1967
1972
1
6
1
Otto Harrassowitz
Otto Harrassowitz
Otto Harrassowitz
Wisbaden
Wisbaden
Wisbaden
Anatomi Sözlüğü
Resimli Anatomi Sözlüğü (Dilgibilim adlığı)
1985
1979
2
1
Çağ Matbaası
İnkılâp ve AKA Kitabevleri
Ankara
İstanbul
Lumpen Sözlüğü
Mecaz ve Argo Lûgatçesi
Türk Argosu
Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla)
2007
1958
1980
2000
2
1
6
2
Sel Yayıncılık
Okay Yayınevi
Aydın Kitabevi
YKY (Yapı Kredi Yayıncılık)
İstanbul
İstanbul
Ankara
İstanbul
1997
3
İnkılâp Kitabevi
Alfa Yayıncılık
İstanbul
Akrabalık ve Adlar
t
t
Yong-Sŏng Li
N.A. Baskarov
Almanca - Türkçe
t
t
t
Herbert Jansky
Fritz Heuser, Şevket (?)
Karl Stuerwald
Anatomi
t
t
M. Tahir Hatiboğlu
Heinz Feneis¸ Süreyya Ülker
Argo
t
t
t
t
Levent Tülek
Seyfettin Şimşek
Ferit Devellioğlu
Hulki Aktunç
Arkeoloji
b
t
b
b
b
b
Secda Saltuk
Tamay Tekçam
Ali Çelik
Halet Çambel, Sönmez K. vd
Arkeoloji Sözlüğü
Arkeoloji Sözlüğü
Arkeoloji Sözlüğü
Arkeoloji Sözlüğü 1.0
Arkeoloji Sözlüğü 2 - Anadolu Arkeolojisi
Arkeoloji Terim Sözlüğü
Arkeoloji Terimleri Sözlüğü
Çok Dilli Arkeoloji Sözlüğü
1/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
Anna Kieburg
Yasemin Er
Murat Karatağ
M.C. Howatson; Faruk Ersöz
b
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Grabungswörterbuch (Türkçe dahil 8 dilde Kazı sözlüğü)
Klasik Arkeoloji Sözlüğü
Klasik Arkeoloji Sözlüğü
Oxford Antikçağ Sözlüğü
2012
2006
Asalakbilim Terimleri Sözlüğü
Philippe von Zabern
Phoenix Yayınevi
Genesis Kitap
Almanya
2
1970
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
2006
Asalakbilim
t
Mehmet Turan Yarar
Bilim (Biyoloji, Zooloji, Fizik, Kimya, İstatistik, Matematik, Yerbilim)
t
t
t
Mehmet Ardos
Açıklamalı Fransızca-Türkçe Jeomorfoloji Sözlüğü
Sevinç Karol¸ Zekiye Suludere¸ Biyoloji Terimleri Sözlüğü
CevatNasuhoğlu
Ayvalı
Rauf
vö.
Fizik Terimleri Sözlüğü
1976
1998
1983
1
1
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
t
Oktay Sinanoğlu
1978
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
1983
1981
1997
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Literatür
Ankara
Ankara
İstanbul
1994
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
1983
2000
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
1963
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü
1997
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Bulmaca Sözlüğü
1990
1
Çağdaş Yayıncılık
İstanbul
Adını Unutan Ülke - Türkiye'de Adı Değiştirilen Yerler
Sözlüğü
Archeological Map of Western Anatolia & Some Old Cities
2010
1
Everest Yayınları
İstanbul
1
Tifset
t
t
t
t
t
t
t
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü (Tr., eski terimler, Alm.,
Fr., İng, Japonca)
Ceyhan İnal vö.
İstatistik Terimleri Sözlüğü
Saadet Üneri, Ömer Kuleli, … Kimya Terimleri Sözlüğü
Meryem Orhunbilge, …
Kuramsal ve Uygulamalı İstatistik Terimleri Sözlüğü (Alm.,
Fr., İng.)
E. Denison Ross; Emine
Kuş İsimlerinin Doğu Türkçesi, Mançuca ve Çince Sözlüğü
Gürsoy-Naskali
Doğan Çoker, Timur Karaçay Matematik Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.)
Hilmi Hacısalihoğlu vö.
Matematik Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng., Ru,
Azerbeaycan Türkçesi)
Sevinç Karol
Zooloji Terimleri Sözlüğü
Bitki
t
Turhan Baytop
Bulmaca
t
Gül Önet
Coğrafya - Yer Adları
t
Sevan Nişancıyan
t
Lâle Naim
2/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
t
M. Türker Acaroğlu
Bulgaristan'da Türkçe Yer Adları Kılavuzu
1988
1
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara
t
t
t
Sami Öngör
M. Orhan Bayrak
Tuncer Gülensoy
Coğrafya Terimleri Sözlüğü
İzahlı İstanbul Sözlüğü
Türkçe Yer Adları Kılavuzu
1980
2004
1995
2
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Tarih Düşünce Kitapları
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
İstanbul
Ankara
2003
1998
2007
1980
2003
2004
1
1
1
1
1
1
Beta Basım Yayın
(Basımevi belirtilmemiş)
Değişim Yayınları
TDK (Türk Dil Kurumu)
Bağlam Yayıncılık
Sakarya Yayıncılık
İstanbul
Ankara
İstanbul
Ankara
İstanbul
1996
1980
2
2
Remzi Kitabevi
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
Ankara
1
2
1
4
11
1
1
1
DD (Dil Derneği)
İnkılap ve AKA Kitabevleri
Özgür Yayınları
Varlık Yayınevi
Varlık Yayınevi
Cem Kitabevi
Toroslu Kitaplığı
DD (Dil Derneği)
Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ankara
Çevre
Çevre Terimleri Sözlüğü
b
Davranış Bilimleri - Etik - Yönetim
t
t
t
t
t
Ali Seyyar
Salih Güney
Ali Seyyar, Cihan Selek Öz
Ruşen Keleş
Nuri Bilgin
Ali Seyyar
Orhan Hançerlioğlu
Özer Ozankaya
Ahlak Terimleri Ansiklopedik Sözlük
Davranış Bilimleri ve Yönetim Psikolojisi Terimler Sözlüğü
İnsan Kaynakları Terimleri Ansiklopedik Sözlük
Kentbilim Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.)
Sosyal Psikoloji Sözlüğü
Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedikl Sözlük
(Tr,
Alm., İng.)
Toplumbilim Sözlüğü
Toplumbilim Terimleri Sözlüğü
Denizcilik ve Sualtı
b
b
b
b
Aşkın Yıldırım vd
Dalış Terimleri Sözlüğü
Deniz Taşıtları Sözlüğü
Denizcilik Terimleri Sözlüğü
Zıpkıncı/Sualtı Avcılığı ve Serbest Dalış Sözlüğü
2006
Anlatım Terimleri Sözlüğü (Fr., İng.)
Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü
Edebiyat Sözlüğü
Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü
Şairler ve Yazarlar Sözlüğü
Türkçe Dil ve Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Yazın Terimleri Sözlüğü (eski terim, Alm., Fr., İng.)
1998
1978
1996
1976
1983
1985
2006
1998
Dil - Edebiyat - Yazın - Anlatım
t
t
t
t
t
t
t
Beşir Göğüş
Seyit Kemal Karaalioğlu
Ali Püsküllüoğlu
L. Sami Akalın
Behçet Necatigil
Şükran Kurdakul
Yusuf Çotuksöken
Beşir Göğüş vö.
3/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Dilbilim - Dilbigisi
t
t
t
Berke Vardar vö.
Berke Vardar vö.
Atakan Altınörs
Dilbilim ve Dilbigisi Terimleri Sözlüğü
Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü
Dil Felsefesi Sözlüğü
1980
1998
2000
1
2
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
ABC Kitabevi
Paradigma
Ankara
İstanbul
İstanbul
Eğitim Terimleri Sözlüğü
Eğitim Terimleri Sözlüğü (İng.-Tr., Tr.-İng.)
Pedagoji Sözlüğü
1981
1993
1994
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
USEM Yayınları
Sosyal Yayınlar
Ankara
Ankara
İstanbul
Açıklamalı Maliye ve Vergi Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü İngilizce-Türkçe Türkçe-İngilizce
Ekonomi Terimleri Sözlüğü Fransızca-Türkçe-Fransızca
Ekonomik Ve İşletmecilik Terimleri Açıklamalı Sözlük
İngilizce - Türkçe
Gümrük Terimleri Sözlüğü
1986
1989
1990
2008
1
1
1
3
Birlik Yayıncılık
Çağlayan Kitabevi
Çağlayan Kitabevi
Seyidoğlu (Bireyserl)
Ankara
İstanbul
İstanbul
1972
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Elifin Öküzü Ya Da Sürprizler Kitabı
Quelques Matériaux pour un Dictionnaire Étymologique de la
Langue Turque
Sözlerin Soyağacı - Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü
Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü
Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü
2003
1912
3
1
Adam Yayınları
Stephen Austin and Sons ltd.
İstanbul
Londra
2002
1991
1999
1
2
1
Adam Yayınları
Sosyal Yayınlar
Bizim Büro Basımevi
İstanbul
İstanbul
Ankara
Felsefe Sözlüğü
Felsefe Tarihi Sözlüğü
Felsefe Terimleri Sözlüğü
Paradigma Felsefe Sözlüğü
1989
1960
1994
2000
1
5
4
Remzi Kitabevi
Ataç Kitabevi
İnkılâp Kitabevi
Paradigma
İstanbul
Ankara
İstanbul
İstanbul
Fransızca - Türkçe Büyük Sözlük
1976
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Gizli Topluluklar Sözlüğü
2006
2
Neden Kitap
İstanbul
Eğitim
t
t
t
A. Ferhan Oğuzkan
Özcan Demirel
Paul Foulquié
Ekonomi - Finans
t
t
t
b
t
Abdurrahman Akdoğan, …
Demir Demirgil
Bilge Aloba Köksal
Halil Seyidoğlu
İrfan Kızıklı
Etimoloji
t
t
Sevan Nişanyan
Bedros Kerestedjian
t
t
t
Sevan Nişanyan
İsmet Zeki Eyuboğlu
Hasan Eren
Felsefe
t
t
t
t
Orhan Hançerlioğlu
Hatemi Senih Sarp
Bedia Akarsu
Ahmet Cevizci
Fransızca - Türkçe
t
Tahsin Saraç
Gizli Topluluklar
t
Michael Benson
4/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Hukuk
t
t
Hasan Eren, Hamza Zülfikar
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
t
Muzaffer Uyguner
Anayasa Sözlüğü
Türkçeleştirilmiş Metinleriyle Birlikte Türk Medeni Kanunu
ve Borçlar Kanunu - Üçüncü Cilt: Terim ve Sözcükler
Kılavuzu
Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü
1985
1975
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
1971
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
İslâm İnançları Sözlüğü
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü
1984
2005
1
2
Remzi Kitabevi
Kabalcı Yayınları
İstanbul
İstanbul
1947, 1
1952
1972
1984, 1
1993
1974, 25.
1996 baskı
OUP (Oxford University Press) Oxford
1976
2003
1
3
TDK (Türk Dil Kurumu)
ODTÜ
Ankara
Ankara
Küçük Mitologya Sözlüğü
Küçük Yunan Mitologyası
Mitologyadan Ünlü Kişiler
Mitoloji Sözlüğü
1957
1959
1961
1
2
1
Varlık Yayınları
Maarif Vekâleti
Ataç Kitabevi
Remzi Kitabevi
İstanbul
Ankara
İstanbul
İstanbul
Büyük Osmanlıca - Türkçe Sözlük
Osmanlıca Türkçe Sözlük
1959
1985
3
1
İnkılâp Kitabevi
Bilgi Yayınevi
İstanbul
Ankara
İnanç
t
t
Orhan Hançerlioğlu
Süleyman Uludağ
İngilizce - Türkçe
t
H.C. Hony, Fahir İz
A Turkish - English Dictionary
t
t
Fahir İz
A.D. Alderson, Fahir İz
İngilizce - Türkçe Sözlük
Türkçe - İngilizce Sözlük
t
Robert Avery vö.
İngilizce - Türkçe Redhouse Sözlüğü
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
OUP (Oxford University Press) İstanbul
İnkılâp Kitabevi
Redhouse Yayınevi
İstanbul
Tureng (İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce)
b
Mantık
t
t
Teo Grünberg¸ Adnan Onat
Teo Grünberg vö.
Mimari
Mantık Terimleri Sözlüğü
Mantık Terimleri Sözlüğü (genişletilmiş)
Mimari Terimler Sözlüğü
b
Mitoloji
t
t
t
Behçet Necatigil
Eckart Peterih; Yakup Baydur
Emel Dilman
Azra Erhat
Osmanlıca
t
t
Mustafa Nihat Özön
5/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Nümizmatik
Ahmet Semih Tülay
Genel Nümizmatik Sözlüğü
2001
1
İstanbul
Ansiklopedik Metapsişik Terimler Sözlüğü (Lat., Alm., İng.,
Fr., Os., Tr.)
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.)
1989
3
Ruh ve Madde Yayınları
İstanbul
1980
2
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Halk Dilinde Sağlık Deyişleri Sözlüğü
Hekimlik Terimleri Kılavuzu
Kapsamlı Teni Tıp Sözlüğü
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü
1992
1980
2012
1
2
2
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Boyut Yayıncılık
Ankara
Ankara
İstanbul
İstanbul
Ruhbilim
t
t
Ergün Arıkdal
Mithat Enç
Sağlık - Tıp
t
t
Zafer Öztek
(yarkurul)
Taner Çamsarı
b
Sanat
t
Uğur Göktaş
Ebru Terimleri Sözlüğü
1987
1
t
t
t
t
Özdemir Nutku
Uğur Göktaş
Metin Sözen, Uğur Tanyeli
Faruk Şahin
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü
Karagöz Sözlüğü
Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü
Seramik Sözlüğü
1983
1986
1999
1983
1
1
5
1
t
Nijat Özön
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü (Eski terimler,
Fransızca, İngilizce, Almanca)
1981
1
ASY (Anadolu Sanat
Yayınları)
TDK (Türk Dil Kurumu)
ASY (Anadolu Sanat
Yayınları)
Remzi
Kitabevi
ASY (Anadolu Sanat
Yayınları)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Hint Uygarlığının Sayısal Simgeler Sözlüğü
1995
1
TÜBİTAK
Ankara
Açıklamalı Söylev Sözlüğü
Büyük Nutuk'ta Kim Kimdir?
1981
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Milenyum Yayınları
Ankara
İstanbul
1976
1974
1970
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
Ankara
1969
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ankara
Simgeler
t
Georges Ifrah
Söylev
t
t
Sami N. Özerdim
Orhan Bayrak
Spor
t
t
t
Nurettin Alkanat
Hakkı Bekensir
Atletizm Terimleri Sözlüğü
Ayaktopu Terimleri Sözlüğü
Çifteker Terimleri Sözlüğü
t
Cemal Alpman
Cimnastik Terimleri Sözlüğü
6/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Güreş Terimleri Sözlüğü
Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü
Sepettopu Terimleri Sözlüğü
Spor Sözlüğü
Uçantop, alantopu¸ masa topu Terimleri Sözlüğü
Yumruktopu Terimleri Sözlüğü
1974
1970
1969
1989
1968
1968
1
1
1
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Remzi Kitabevi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
Osmanlı Tarih Lûgatı
Tarih Terimleri Sözlüğü
1986
2000
1
3
Enderun Kitabevi
İmge Kitabevi
İstanbul
Ankara
1968
1973
1969
1960
1998
1974
1
1
1
1
3
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
İTÜ Makina Fakültesi
Bilim ve Sanat Yayınları
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
1979
1995
1959
1980
1
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
İTÜ Makina Fakültesi
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
t
t
t
t
t
Ağaçişleri Terimleri Sözlüğü (eski terim, Alm.)
Aydınlatma Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.)
Döşem Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.)
Elektrik Ark Kaynağı İçin Terim Lügatı (Alm., Fr., İng.)
İletişim Sözlüğü
Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü (eski terim, İng.)
Maden Terimleri Sözlüğü
Enver Ediger vö.
Madencilik Terimleri Kılavuzu (Alm., Fr., İng.)
Mazhar Boyla, Yılmaz CanküyerNükleer Enerji Terimleri Sözlüğü (Alm., Fr., İng.)
Nurettin Çuhadar vö.
Oksi-Asetilen Kaynağı İçin Terim Lügatı (Alm., Fr., İng.)
İbrahim Kuyumcu, Yavuz
Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri Sözlüğü (eski terim,
Beşorak
Alm., Fr., İng.)
Nuri Özbalkan
Teknik Terimleri Sözlüğü - İngilizce-Türkçe
Nurettin Çuhadar vö.
Umumi Kaynak Terimleri Lügatı (Alm., Fr., İng.)
Kaya Türkay vö.
Uygulayım Terimleri Sözlüğü (eski terim, Fr., İng.)
Muzaffer Uyguner
Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü (eski terim, Fr., İng.)
Ahmet Duyar, Yurdanur Pamukçu
Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlük Taslağı
1990
1960
1980
1971
1975
9
1
2
1
1
Özbalkan Yayınları
İTÜ Makina Fakültesi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TÜBİTAK-Marmara BvEAE
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ankara
Gebze
t
t
t
Bülent Sankur, Gündüz Ulusoy, …
Yöneylem Araştırması Terimleri Sözlük Taslağı
Muzaffer Sencer
Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
Zanaat Terimleri Sözlüğü
1981
1981
1976
1
1
1
BÜ (Boğaziçi Üniversitesi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
Ankara
Ankara
t
t
t
t
t
t
İhsan Harmandalı
Sait Tayla
Cem Atabeyoğlu
İsa Savaş
Sinan Erdem
Nihat Işıtman
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Tarih
t
t
Midhat Sertoğlu
Bekir Sıtkı Baykal
Teknik
t
t
t
t
t
t
b
t
t
t
t
Nazım Şanıvar
Şazi Sirel
Cavit Sıdal
Nurettin Çuhadar vö.
Erol Mutlu
Berin U. Yurdadoğ
7/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Turizm
Turizm Terimleri Sözlüğü
b
Türk Dünyası
t
Altayca - Türkçe Sözlük
1999
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Azərbaycan Dialektoloji Lüğəti (2 cilt)
Çuvaş Sözlüğü
Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü
Gagauz Türkçesinin Sözlüğü
1999
1950
1968
1991
1
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Kültür Bakanlığı
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
2007
2000
1992
1
1
2
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Kültür Bakanlığı
Ankara
Ankara
Ankara
1998
1998
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
2000
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
t
t
t
Hakasça Türkçe Sözlük
Karaçay - Malkar Türkçesi Sözlüğü
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Türkiye, Azerbeycan,
Başkurt, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar, Türkmen, Uygur
Türkçeleri ve Rusça) (2 cilt, 2. cilt: dizin)
K.K. Yudahin
Kırgız Sözlüğü (2 cilt)
Ertuğrul Yaman, Nizamiddin Özbek Türkçesi - Türkiye Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Mahmud
Özbek Türkçesi Karşılıklar Kılavuzu
L.T. Ryumina,-Sırkaşeva, N.A. Teleüt Ağzı Sözlüğü
Kuçigaşeva
Emine Gürsoy-Naskali vö.
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
Yuriy Vasiliev
Türkçe - Sahaca (Yakutça) Sözlük
Ekrem Arıkoğlu, Klara Kunlar Tuva Türkçesi Sözlüğü
2007
1995
2003
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
Ankara
Ankara
t
Emin Necipoviç Necip
Yeni Uygur Türkçesi Sözlüğü
1995
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
Ankara
1960'tan Günümüze Türkçe - Bir Sözlüğü Denemesi
Çağdaş Türkçe sözlük
Derleme Sözlüğü (Türkiye'de Halk Ağzından Derleme) (12
cilt)
Öz Türkçe Sözlük
1998
1989
19631982
1994
1
5
1
YKY
Milliyet Yayınları
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
İstanbul
Ankara
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Emine Gürsoy-Naskali,
Muvaffak Duranlı
M.Ş. Şirəliyev, İ. İslamov
H. Paasonen
A. Caferoğlu
Abdülmecit Doğru, İsmail
Kaynar (aktaranlar)
Komisyon
Ufuk Tavkul
Ahmet Bican Ercilasun vö.
Türkçe
t
t
t
Neşe Emecan
Ali Püsküllüoğlu
Ali Püsküllüoğlu
8/10
11 Arkadaş Yayınevi
Ankara
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
t
Övgün Ahmet Ercan
t
t
Mertol Tulum vö.
t
t
t
t
t
t
t
t
Orhan Hançerlioğlu
Şükrü Halûk Akalın vö.
Ali Püsküllüoğlu
Tayyibe Uç vö.
İsmail Parlatır vö.
Mustafa Canpolat vö.
Hamza Zülfikar
Cem Dilçin
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Şu Üretken Türkçemiz konulu sözlük
2011
1
Tarama Sözlüğü (13. yüzyıldan beri Türkiye Türkçesiyle
yazılmış kitaplardan toplanan tanıklarıyla) (8 cilt)
Temel Türkçe Sözlük (Sadeleştirilmiş ve genişletilmiş Kâmusı Türkî - Şemsettin Sami) 3 cilt
Türk Dili Sözlüğü
Türkçe Sözlük
Türkçe Sözlük (Türkiye Türkçesinin en büyük sözlüğü)
Türkçe Sözlük c. 1 (A-J); c. 2 (K-Z)
Türkçe Sözlük c. 1 (A-J); c. 2 (K-Z)
Türkçe Sözlük c. 1 (A-K); c. 2 (L-Z)
Türkçede Ses Yansımalı Kelimeler
19631977
1985
1
Türk Dünyası Araştırmaları
Vakfı
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
Ankara
İstanbul
1992
2005
1995
1998
1998
1983
1995
1983
Tercüman Gazetesi / Yapı
Kredi Bankası
Remzi Kitabevi
10 TDK (Türk Dil Kurumu)
2 YKY (Yapı Kredi Yayınları)
1 (DD) Dil Derneği
9 TDK (Türk Dil Kurumu)
7 TDK (Türk Dil Kurumu)
1 TDK (Türk Dil Kurumu)
1 TDK (Türk Dil Kurumu)
Ataç'ın Sözcükleri
Batı Kaynaklı Sözcüklere Karşılık Bulma Denemesi II
Dilimizi Eşekarısı Soktu
Karşılıklar Kılavuzu
Ortak Kültür Sözlüğü
1963
1978
1996
1990
1992
1
1
1
1
1
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
Güncel Yayıncılık
Bilgi Yayınevi
Tüm Zamanlar Yayıncılık
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
İstanbul
Öz Türkçe Kılavuz Sözlük
Özleştirme Kılavuzu
Tartışılan Sözcükler
Türkçe Yabancı Kelimeler Sözlüğü
Türkçedeki Yabancı Sözcükler Sözlüğü
Yabancı Kelimelere Karşılıklar
Yabancı Kelimelere Karşılıklar - İkinci kitap
Yabancı Sözcüklere Türkçe Karşılıklar
1976
1979
1976
1
1
1
1997
1995
1998
2007
1
1
1
1
Varlık Yayınevi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
İnkılâp ve AKA Kitabevleri
Arkadaş Yayınevi
TDK (Türk Dil Kurumu)
TDK (Türk Dil Kurumu)
ODTÜ ADT (Atatürkçü
Düşünce Topluluğu)
İstanbul
Ankara
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
1
İstanbul
Ankara
İstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Türkçe Karşılıklar
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Yılmaz Çolpan
Deniz Som
Neşe Atabey-Ayla Bayaz
Yurdanur Salman, Gamze
Varım, Serhan Keser
Emin Özdemir
Doğan Aksan
Mustafa Nihat Özön
Ali Püsküllüoğlu
Ahmet B. Ercilasun vö.
Ahmet B. Ercilasun vö.
9/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Türkçe Sözlükler (44 öbekte 203 Türkçe sözlük)
b Bilgisunardan (İnternet) erişim var (17)
t (175 tanesi Tuncer Ören'in kitaplığında da var)
(Bu sayfa yapım aşamasındadır)
baskı
yayınevi
şehir
Toplam 203 (17 + 175 + 11) Türkçe sözlük
Uyak
t
t
Nevzat Erkmen
Belgin Tezcan Aksu, …
Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü
Türkçe Sözlük'ün Ters Dizimi
1983
2004
1
1
Söz Yayın
TDK (Türk Dil Kurumu)
İstanbul
Ankara
Türkçe Anlamdaşlar ve Karşıtanlamlılar Sözlüğü
Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü
Türkçede Anlamdaşlar Sözlüğü
Türkçede Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğü
Türkçede Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü
2012
1982
1
1
1956
1998
1
1
Papatya Yayıncılık Eğitim
İnkılâp ve AKA Kitabevleri
İnkılâp Kitabevi
TDK (Türk Dil Kurumu)
İmge Kitabevi
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Ankara
Ankara
Yakın ve Karşıt Anlamlılar
t
t
t
t
Yusuf Çotuksöken
Pars Tuğlacı
Kemal Demiray
Mehmet Ali Ağakay
Özcan Yalım
10/10
Güncelleme: 2014-10-29 Tuncer Ören
Download

Askin Elcisi pdf free - PDF eBooks Free | Page 1