Ovo je jedan od primera dobre prakse prikazanih na tribinama Kampanje “Svi
u školu, budućnost za sve”
Goran Hasanović, pedagoški
asistent,
Prokuplje
• B.B. je izbeglo i raseljeno lice sa područja
Kosova i Metohije. Sa porodicom je došao u
Srbiju usled ratnih nemira. Zbog nemogudnosti
školovanja porodica ga nije upisala u obavezni
pripremni predškolski program i nisu ga na
vreme upisali u prvi razred. Upisan je u prvi
razred osnovne škole sa dve godine
zakašnjenja.
Adaptacija i Podrška
•
•
U početku se se privikavao na učiteljicu,
učenike tog odeljenja i školu. Tada je bilo slučajeva
neprihvatanja od strane pojedinih učenika zbog
godina i nacionalne pripadnosti. Zahvaljujudi učiteljici
koja mu je pružala podršku u odeljenju, on je uskoro
bio prihvaden.
U početku nije bio na zavidnom nivou znanja, ali
zahvaljujudi individualnom radu učiteljice je
vremenom stekao znanje koje je potrebno za učenike
njegovog uzrasta. Pokazujudi svoje znanje dobio je
svoje mesto u odeljenju i prihvadenost u razredu.
Prvi razred
• U prvom razredu u prvom polugođu je iskazao želju za
znanjem, upornost i istrajnost. Pisao je lepo štampana
slova ali je imao problema sa pisanjem pisanih i čitanjem.
• Sa matematikom nije zaostajao za ostalom decom.
Jednim delom je bio prihvaden u društvu.
• U drugom polugođu prvog razreda je bio više prihvadeniji
zbog znanja i aktivnosti na času ali još uvek mu je čitanje
bilo slabija tačka.Potrebno je bilo da što više čita i savlada
čitanje kako bi imao i vedeg samopouzdanja i da bi
napredovao u učenju.
Drugi razred
• Zahvaljujući stalnoj podršci od strane
pedagoškog asistenta došlo je do velikog
napretka.
• U drugom razredu je napredovao i položio sa
odličnim uspehom (5,00). Takođe je i u ovom
razredu iskazao želju za znanjem. Radom sa
učiteljicom je popravio pisanje pisanih slova i
bolje je čitao. Sa matematikom nije zaostajao
za ostalom decom.
Tredi razred
• U tredem razredu je položio sa odličnim
uspehom (4,71). Takođe je i u ovom razredu
iskazao želju za znanjem. Ima solidan nivo
znanja iz srpskog jezika i matematike, lepo crta
i peva. Uključen je recitatorsku sekciju.
Četvrti razred
• U četvrom razredu u prvom polugođu je
položio sa odličnim uspehom (4,57). Takođe je
i u ovom razredu iskazao želju za znanjem. Ima
odličan nivo znanja iz srpskog jezika i solidan
nivo znanja iz matematike ,lepo crta i pošto
voli da crta uključen je u likovnu sekciju.
Danas
• U odeljenju se promenila atmosfera i osim
direktne podrške učiteljice, on je dobio podršku
u odeljenju od vedine učenika. On je odličan
učenik i uključen je u recitatorsku sekciju.
Danas je samouverniji jer je stekao nova znanja
i ima želju da još uči. Kada ga učiteljica ili
drugovi pitaju, šta bi želeo da postane kad
poraste on kaže da je njegov san da postane
glumac.
Svi se nadamo da de u tome i uspeti.
Download

Ovo je jedan od primera dobre prakse prikazanih na tribinama