Islamitisch Cultureel Centrum Bosnië en Hercegovina
INZAMELINGSACTIE!
Beste lezers,
ICC B&H - Djemaat Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor het kopen van het pand (mesdjied) aan de
Pieter Calandlaan 321-323. Onder andere de volgende activiteiten zullen in dit pand ondernomen worden:
-
Het verzorgen van ruimte voor het gebed,
Maatschappelijk-, taal- en islamitisch onderwijs voor kinderen en volwassenen,
Ontmoetingscentrum voor maatschappelijke en culturele activiteiten,
Om dit unieke project (totale kosten € 273.000) voor 31 maart 2015 financieel te kunnen realiseren hebben wij nog €
72.500 (stand 31 januari 2015) dringend nodig. We kunnen alle donaties, groot en klein heel goed gebruiken. Met dit
pand kunnen wij een een grote stap zetten richting de toekomst en kunnen we ons bestaan en identiteit veilig stellen.
Uw donatie kunt u storten op een speciaal hiervoor geopend rekeningnummer, te weten:
Rekeningnummer IBAN: NL90INGB0009693550 (Islam Centr Bosnie/Hercegovina).
Daarnaast kunnen donaties in contact geld gedaan worden. Dit kunt u doen bij Hakija Rešić (voorzitter Djemaat) tel:
06-41286033, Enver Delic (voorzitter comitee inzamelingsactie) tel: 06-16539625 of Senahid Vareslija (imam) tel:
06-57437395.
Meer informatie en de actuele laatste ontwikkelingen kunt volgen via onswebsite www.dzematamsterdam.nl
Bosna Hersek İslam Kültür Merkezi
YARDIM KAMPANYAS!
Sevgili Türk kardeşlerimiz,
ICC B & H Amsterdam Cemaati, Pieter Calandlaan 321-323 adresinde Mescit alanı satın almak amacıyla yardim
kampanyası başlatmıştır. Toplanan bağışlar aşağıdaki faaliyetler için kullanılacaktır.
- İbadet için yer sağlanması,
- Çocuklar ve yaşlılar için akşam dil ve Kuran kursları düzenlenmesi,
- Sosyal ve kültürel faaliyetler için toplantı merkezi
Tüm masraflar dahil 273.000 Avroya mal olacak projemiz için 31 Mart 2015 tarihine kadar 72.500 Avro toplanması
gerekmektedir. Kültürel varlığıimzı korumak ve çocuklarıimızın geleceği için bağiş yoluyla katkida bulunmanızı rica
ediyoruz. Bağışlarınızı aşağıda belirtilen hesap numarasına havale ile ya da ilgili kişilere elden teslim edebilirsiniz.
Hesap numarası IBAN: NL90INGB0009693550 (Islam Centr Bosnie/Hercegovina).
Nakit: Hakija Rešić (Başkan vekilli) Tel: 06-41286033, Enver Deliç (Yönetim Kurulu Başkanı) Tel: 06 16539625
veya Senahid ef. Vareşlija (İmam) Tel 06 57437395
Kampanyamız hakkındaki mevcut durum ve gelişmeleri görmek için web sitemiz: www.dzematamsterdam.nl
Islamski kulturni centar Bosne i Hercegovine
Dobrotvorna akcija
Poštovani dobri ljudi,
ICC B&H - Džemat Amsterdam je pokrenuo dobrotvornu akciju prikupljanja finasijskih sredstava za kupovinu
namjenskih prostorija za potrebe Džemata Amsterdam na adresi Pieter Calandlaan 321-323. Ovaj objekt će se koristiti
za sljedeće aktivnosti:
-
Obavljanje namaza
Islamska vjeronauka i dopunska skola Bosanskog jezika
Obavljanje raznih drustvenih i kulturnih aktivnosti
Kako bi mogli da realizujemo ovaj projekat (ukupni troškovi: € 273.000) potrebno nam je još € 72.500 (stanje 31.
Januara 2015.). Mi kao Džemat Amsterdam imamo roka do 31. Marta 2015. da prikupimo potrebna sredstva (€
72.500) kako bi mogli da postanemo vlasnik ovog objekta. U ovom trenutku potrebne i dobrodošle su nam sve
moguće donacije, ma kolike one bile. Svaki vaš dobrovoljni prilog će nam pomoći da ostvarimo ovaj cilj i da svima
nama a posebno našoj djeci osiguramo mjesto gdje ce moći da se sastaju, podućavaju o vjeri i uće Bosanski jezik.
Naravno kroz sve ovo da saćuvamo naš Bosanski identitet. Sve vaše dobrovoljne priloge možete uplatit na sljedeći
broj raćuna:
IBAN: NL90INGB0009693550 (Islam Centr Bosnie/Hercegovina)
Ili u gotovini predate kontakt osobama koje se nalaze u odboru za kupovinu džematskog prostora, a to su:
Hakija Rešić (predsjednik Džemata Amsterdam) broj telefona: 06-41286033, Enver Delić (predsjednik odbora za
kupovinu džematskog prostora) broj telefona: 06 16539625 odnosno Senahid Varešlija (imam Džemata Amsterdam)
broj telefona: 06 57437395.
Više informacija o kupovini džematskog prostora kao i o aktuelnin dešavanjima možete pronaći na našoj web stranici
www.dzematamsterdam.nl.
Download

Islamitisch Cultureel Centrum Bosnië en Hercegovina