KADA JE ČOVEK MASON?
Kada je čovek mason?
Kada može da gleda preko reka i brda, pogleda uprtog u daleki horizont, sa dubokom svešću o sopstvenoj
majušnosti u univerzalnom poretku stvari, i da uprkos tome ima veru, nadu i hrabrost,
koji su koren svake vrline.
Kada u dubini svoje duše zna da je svaki čovek i plemenit i grešan, i božanski i đavolski.
Kada je spokojan sa samim sobom, kada želi da spoznaje, kada ume da prašta i kada voli druge ljude.
Kada iskreno saoseća sa drugima u trenucima njihove žalosti, čak i kada su grešni, jer je duboko svestan
da svaki čovek bije tešku bitku i da se suočava sa mnogim nevoljama.
Kada je naučio kako se prijatelji stiču i kako da prijateljstva traju,
a pre svega kako da bude prijatelj sa samim sobom.
Kada voli cveće, kada juri za pticama, ali bez puške,
kada smeh deteta u njemu probudi čaroliju stare i skoro zaboravljene radosti.
Kada je srećan i uspravan uprkos svim nedaćama koje život nosi.
Kada pogled u krošnje drveća ili odsjaj sunca na vodi obuzme njegove misli,
kao što ih obuzme misao na ljude koje je mnogo voleo a koji su se preselili na Večni Istok.
Kada ne ostane gluv na nijedan poziv u pomoć i kada nijedna ruka
koja mu je pružena ne ostane u vazduhu.
Kada nalazi dobro u svakoj veri koja pomaže čoveku da bude bolji i pronađe smisao života,
bez obzira kako se ta vera zove.
Kada u bari pored puta vidi više od blata i kada u licu bespomoćnog smrtnika vidi više od greha.
Kada zna kako da se moli, kako da voli i kako da se nada.
Kada je zadržao veru u sebe, veru u druge ljude i veru u Velikog Neimara Svih Svetova.
Kada u svom srcu čuva pesmu, a u svojoj ruci drži mač uvek spreman za Zlo.
Kada uživa u radosti života, ali se ne plaši da umre.
Takav čovek je otkrio jedinu pravu tajnu Masonerije, onu koju Masonerija želi da otkrije čitavom svetu.
Br. Joseph Fort Newton
Download

Kada je čovek mason?