Innovative Hygiene.
K ATALOG PROIZVODA
2014/15 srb
www.hagleitner.com
Kao porodično preduzeće postavili smo sebi cilj, da inovacijom i
servisom opravdamo poverenje naših kupaca.
Inovativna rešenja u higijeni, koja treba da sluće korisniku, Vaša
je lična prednost. XIBU sistem dozatora je tehničko savršenstvo,
ekonomično nepobediv i optički – u raznim dekorima – bogatstvo
za svako kupatilo.
Neuništivi dozatori od plemenitog čelika ujedinjuju dizajn i inteligentne funkcije. Senzorske armature kompletiraju našu ponudu za
higijensko kupatilo.
Sa HAGLEITNER senseMANAGEMENT-om prvi puta usmereno
planiranje čišćenja i servisiranja postaje realnost. Time smanjujete
troškove, optimizujete magacin, upravljate eficijentno angažovanje personala i permanentno dokumentijete status čišćenja u Vašoj
kući. Ovaj razvoj biće revolucionaran u ukupnom prostornom menadžmentu.
Austrijski znakovi za zaštitu okoliša i EU-Ecolabel možete naći na
mnoštvu naših proizvoda čime podvlačimo savest i dugutrajnost.
To važi za proizvod integral CLEAN za kuhinjsku higijenu, foamSOAP za dozator za sapun u peni ili za una-proizvode koji štite okoliš.
Sa green efficiency konceptom obezbeđujemo, da razni dozirni
proizvodi za kuhinju i veš ne sadrže NTA, EDTA i fosfate. Sa inteligentnim sistemskim rešenjima realzujemo štedljivu potrošnju u
svim segmentima.
Perfektan servis je obećanje kupcu i počinje već kod besplatne
isporuke robe. Profesionalna montaža i održavanje dozirnih uređaja, kompetentno školovanje naših radnika i prvoklasno savetovanje
preko higijenskih savetnika obezbeđuju sigurnost kod svih pitanja
vezano za profesionalnu higijenu. HAGLEITNER Webshop nudi
servis poručivanja 24 sata dnevno, uz dogovorene kondicije. Pomoću HAGLEITNER Branchen Newsletter-a neprekidno ste upoznati sa najaktuelnijim stanjem kada je u pitanju higijen.
Ovaj katalog sadrži kompletnu ponudu za sve oblasti profesionalne
higijene. Informišite se o ponudi kod Vašeg higijenskog savetnika u
najbližem servisnom centru ili na internetu na www.hagleitner.com.
Hvala na poverenju. Preuzimam zadatak da inovacijom i servisom
doprinesem Vašem preduzetničkom uspehu.
Vaš
Hans Georg Hagleitner
Innovative Hygiene.
Ovo je naš doprinos Vašem uspehu.
Mi o nama
Innovative Hygiene.
Mi
Wiro über
namauns
Sadržaj.
Mi o nama .................................................................... 02-09
HIGIJENA toaleta ......................................................... 10-35
XIBU touch/sense ................................................................ 12
XIBU dezinfekcija ................................................................. 18
XIBU inox ............................................................................. 20
XIBU senseTAP .................................................................... 24
LUNA 2.0 ............................................................................. 26
LUNA specijalni proizvodi ................................................... 30
LUNA dozatori za radionice ................................................ 31
Specijalni sanitarni proizvodi .............................................. 32
Sapuni i sanitarni proizvodi ................................................. 34
Ubrusi i toaletni papir ......................................................... 34
Dopune LUNA dozatori ....................................................... 35
kuhinjska HIGIJENA .................................................... 36-45
green efficiency .................................................................. 38
Perfektan servis .................................................................. 38
integral COMPACT sistem .................................................. 39
Manuelno pranje suđa tečno .............................................. 39
integral COMPACT sredstva za čišćenje ............................. 40
integral COMPACT sredstvo za sjaj ..................................... 40
integral COMPACT dodatni proizvodi ................................. 41
Manuelno pranje suđa tečno ............................................... 41
ecosol PROFESSIONAL sistem .......................................... 42
ecosol PROFESSIONAL mašinsko pranje posuđa .............. 42
ecosol PROFESSIONAL mašinsko pranje čaša ................... 42
ecosol PROFESSIONAL sredstvo za sjaj ............................. 43
ecosol PROFESSIONAL dezinfekcija .................................. 43
ecosol deterdžent u prahu za pranje suđa .......................... 43
ecosol proizvodi za održavanje ........................................... 44
Proizvodi za čišćenje i negu ................................................ 45
HIGIJENA veša ............................................................. 46-53
green efficiency .................................................................. 48
Perfektan servis .................................................................. 48
havon PROFESSIONAL ...................................................... 49
havon MANUAL .................................................................. 51
Dodatne komponente ......................................................... 52
HIGIJENA objekata ...................................................... 54-81
i.h.s. sistem .......................................................................... 56
integral dozatori ................................................................... 57
koncentrati – glavni proizvodi ............................................. 57
integral koncentrati – specijalni proizvodi ............................ 58
integral start paket .............................................................. 58
safetyMOP sistem ............................................................... 59
una – Ugodno za okoliš. Prirodno. Aktivno. ......................... 61
HIGIJENA podova .................................................... 62-69
Osnovno sredstvo za čišćenje podova ............................ 62
Zaštitni slojevi ................................................................. 62
Sredstvo za održavanje podova ...................................... 63
Čišćenje tepiha ............................................................... 63
Mašinsko čišćenje podova .............................................. 64
Specijalna sredstva za čišćenje podova .......................... 64
Pregled upotrebe ............................................................ 65
Profi četke professional .................................................. 66
Profesionalne četke za održavanje domaćinstva ............. 66
uniMOP sistem ............................................................... 67
mop sistem ..................................................................... 68
prese za mopove ............................................................ 68
TROLLEY sistem kolica .................................................. 69
Pads universal & special .................................................. 69
HIGIJENA sanitarija ................................................. 70-71
Tečna sredstva za čišćenje ............................................. 70
Snažna sredstva za čišćenje ........................................... 71
2
univerzalna HIGIJENA ............................................. 72-78
Univerzalna sredstva za čišćenje ..................................... 72
Specijalni proizvod .......................................................... 73
hup – vlažne maramice sa sistemom. ............................... 74
Krpe ................................................................................ 75
Sunđeri i pomoćna sredstva za ribanje ........................... 75
Specijalni artikli ............................................................... 76
Čišćenje prozora.............................................................. 77
Pomagala za doziranje & pribor ...................................... 77
Dezinfekcija ............................................................. 79-81
Pravilna dezinfekcija .................................................. 80-81
Salvete .......................................................................... 82-88
Standardno pakovanje, štampane ...................................... 84
Standardno pakovanje, bele ................................................ 84
Standardno pakovanje, u boji ............................................. 85
Standardno pakovanje, platno (vlies) .................................. 86
Salvete štampane ............................................................... 87
Mi o nama
Snažne vrednosti.
Garancija funkcionisanja.
Kvalitet, oduševljenje, budućnost i tradicija su vrednosti koje
odražavaju kulturu firme kod HAGLEITNERa. Ovde rade ljudi
koji svakodnevno korist kupca stavljaju u prvi plan.
Garancija funkcionisanja je dokaz poverenja. Ona svedoči
o permanentnom nastojanju postizanja najvećeg kvaliteta u
proizvodnji.
Kao snažni i nezavisni internacionalni brend, HAGLEITNER odudara inovacijom i servisom. U međuvremenu je HAGLEITNER
etablirao direktnu prodaju u 12 evropskih zemalja. To zanči da
možete svugde profitirati od istih proizvoda, sistema i rešenja.
Garancija funkcionisanja vredi za sve dozatore iz serije XIbu i
LUNA koji su u katalogu označeni znakom „10 godina garancije
funkcionisanja“ i obuhvata isključivo ponovno dovođenje
uređaja u funkciju. Garanciju za sve kupljene dozatore marke
HAGLEITNER svojim korisnicima daje HAGLEITNER
HYGIENE
BiH
d.o.o.
DERVENTA
i
HAGLEITNER HYGIENE SRBIJA u trajanju od 10 godina
od
datuma
računa
(datuma
prodaje),
za sve, normalnom upotrebom pokvarene uređaje, osim
kućišta dozatora, zatim kvarova izazvanih trećim osobama,
kao i kvarova izazvanih greškama u montaži. Garancija ispravnosti je upotreba isključivo originalnih punjenja kao i pomagala. Hiljade zadovoljnih korisnika iz različitih privrednih područja imaju poverenje u kompetenciju kompanije HAGLEITNER.
Kao HAGLEITNERov partner u svakoj državi dobijate identičan kvalitet usluga. Robu isporučujemo besplatno. Dobro
obučeni tim servisnih tehničara montira i održava Vaše uređaje i školuje Vaš personal za korišćenje proizvoda.
Kod odabira pravog sistema na raspolaganju Vam stoji higijenski savetnik sa kompetentnim savetima.
3
Mi
Wiro über
namauns
Proizvodnja.
Ponosni smo, što smo u Zell am See-u izgradili najmoderniji hemijsko-tehnički proizvodni pogon u segmentu čišćenja i
održavanja u Evropi.
Da bismo stalno obezbedili najbolji kvalitet, HAGLEITNER je
osnovao lični menadžment za kvalitet. Ovaj menadžment stalno kontroliše i poboljšava procese. Time samo najbolji proizvodi napuštaju na še proizvoden pogone.
„
Svi sistemi stalaka i dozatora XIBU, LUNA, LUNA 2.0 i integrali,
kao i punjenja za iste, razvijaju se, proizvode, štampaju i podvrgavaju strogoj kontroli kvaliteta unutar našeg preduzeća. Kod
montaže potrebna je najveća preciznost. Samo to garantuje da
će stalci i dozatori kasnije kod kupaca funkcionisati besprekorno.
„
HAGLEITNER-ov proizvodni pogon deli se na četiri područja:
Hemijska proizvodnja
HAGLEITNER unutar preduzeća proizvodi sva tečna sredstva za čišćenje i proizvode za higijenu. Hemijska proizvodnja
zasnovana je na potpuno automatizovanoj proizvodnoj liniji
za punjenje, kojom upravlja centralni softver. Isto je i sa lepljenjem etiketa koje su individualno prilagođene zahtevima
55 zemalja u koje izvozimo.
4
Prerada papira
Naše vrhunske linije za obradu papira omogućuju nam potpuno
automatizovano oplemenjivanje papira u cilju postizanja najvišeg
kvaliteta. Imamo dve mašine za obradu papira koje služe za impregnaciju, lepljenje, perforaciju, rezanje i na kraju za pakovanje
WC-papira i papirnih ubrusa.
Nezavisni kontrolor je pregledao HAGLEITNER-ov menadžment za kvalitet i izdao preduzeću ISO 9001 : 2008 serifikat.
„
Konstrukcija stalaka i dozatora
„
Brizgani delovi
U pogonu brizganih delova proizvodimo pojedinačne plastične
delove za dozatore. Znanje u području tehnike brizganja povećava proizvodnu dubinu i obezbeđuje najbolje uređaje. Činjenica,
da Hagleitner od razvoja preko izrade pojedinih delova, pa sve
do kompletnih dozatora sve samostalno realizuje, naše sisteme
dozatora čini nepobedivim.
Mi o nama
Inovativna i bezbedna.
Intenzivno istraživanje i razvoj obezbeđuju HAGLEITNER-u
odlučujuću prednost na internacionalnim tržištima. U najmodernije opremljenim istraživačkim laboratorijima, hemičari i inženjeri rade kako na obezbeđivanju kvaliteta i daljnjem razvoju
već postojeće palete proizvoda, tako i na razvijanju novih,
inovativnih sredstava za čišćenje i tehnologija
„
Rolna papira multiROLL kompaktno je omotana oko uske
plastične jezgre. U usporedbi sa običnim rolnama papira, multiROLL sadrži do četiri puta više papira. To znatno
smanjuje volumen kod skladištenja i učestalost menjanja
rolni, te pomaže kupcima u uštedi novca. Time je potreban
znatno manji prostor kod transporta, čime ujedno čuvamo
našu okolinu. Proizvodi vrhunskog kvaliteta imaju oznaku
kvaliteta HAGLEITNER.
Kod dopuna pojedinih grupa dozatora XIBU. LUNA i integral
pronašli smo revoluciona rna rešenja. Ova rešenja obezbeđuju
jedinstvenost i nezamenjivost naših proizvoda.
„
„
vacuumBAG – tečne dopune.
Nagrađena vakumska vrećica je 60 % lakša od uobičajenih
vrećica sapuna i smanjuje se za vrijeme upotrebe do 10 %
od prvobitnog volumena. Sadržaj tako ne može doći u kon
takt sa klicama i ne može se isušiti. vacuumBAG nosi
HAGLEITNER-ov pečat kvaliteta.
multiroll – papir za nadopunjavanje.
multiFILL patrona – koncentrati za čišćenje.
Patentirana patrona za sistem dozatora integral olakšava
pronalaženje rešenja za upotrebu, zahvaljujući manjoj težini
i veličini spremnika. Ovo inovativno rešenje, za kupce znači
jednostavnije rukovanje i manji prostor kod skladištenja.
Istovremeno naša kompaktna sredstva za čišćenje donose
uštedu na prostoru i težini prilikom transporta i time se
uklapaju u naše predodžbe o razvoju, koja vodi računa o
zaštiti okoline.
5
Mi
Wiro über
namauns
Bezbrižni paket u servisu.
Samo savršen servis i najboljim proizvodima daje pravu vrednost. Kompetentan tim higijenskih savetnika brine se za brz i
profesionalan odgovor na Vaša pitanja o higijeni. Obrada narudžbi u našim servisnim centrima odvija se brzo i efikasno.
Sopstveni dostavljači dovoze robu do mesta gde se koriste.
Takođe ćete profitirati i u mnoštvu drugih prednosti kao što
je stručna montaža, ekonomično i ekološko podešavanje dozatora, redovno tehničko održavanje, analiza grešaka i prilagodba programa kod mašina za pranje suđa i veša ili besplatna
analiza troškova pranja.
HAGLEITNER-ovi tehničari školuju personal, plasiraju planove pranja i uputstva i otklanjaju smetnje na licu mesta. Za
brzu pomoć 24 sata dnevno naveden je na uređajima servisni
hotline broj.
Moderni kontrolni sistemi dokumentuju temperaturu, doziranje i tok pranja. Jednostavan sistem boja osigurava, da dozirni
proizvodi budu ispravno priključeni.
6
Naše znanje vezano za higijenu rado prenosimo na naše
partnere. Profesionalnim školovanjem kupaca preko internih
i spoljnih trenera, know-how se prenosi tako, da se može primeniti u svakodnevnom radu.
Aktuelne ponude o školovanju možete naći svakodnevno na
www.hagleitner.com.
Obilazak firme nudi mogućnost, da se uživo prati proizvodnja
u centrali u Zell am See-u. Istovremeno ćete u ta 2 sata upoznati kulturu firme našeg preduzeća. Razumećete kako razmišljamo i delujemo i zašto ćete Vi kao kupac stalno profitirati.
Posetite nas sa Vašim radnicima u Zell am See-u. Radujemo
se Vašem kontaktu!
Prijava telefonom +43 (0)5 0456 ili direktno kod Vašeg higijenskog savetnika.
Mi o nama
Najmoderniji Hygieneshop.
Dugotrajna sistemska rešenja.
Mi znamo šta trebate i kako to da dobijete – 24 časa dnevno, 7
dana u sedmici – u najmodernijem Hygieneshop-u u Evropi na
www.hagleitner.com. Ovde možete 24 časa na dan poručivati
po već dogovorenim uslovima.
Austrijski znak za zaštitu okoliša i EU-Ecolabel su neosporni
znakovi za ekološke proizvode najviše iskorištenosti.
Vaše poslednje narudžbe vidlive su samo jednim klikom. Proivodi su pomoću pretraživača na ekranu u nekoliko sekundi. Bezbednosno tehnički listovi i listovi sa podacima o proizvodu stoje
uvek na raspolaganju i može se skinuti u PDF-u.
Adrese isporuke možete sami određivati. Pod „Moj konto“ imate statistiku kupovine kao i kopiju računa. Profitirajte na specijalnim akcijama, koje važe samo u webshopu.
Sa HAGLEITNER newsletter-om permanentno ste obavešteni.
Pripremljeno ozbiljno i razumljivo, jednom mesečno šaljemo
aktuelne novosti zainteresovanim kupcima.
Registrujte se – profitiraćete!
Sa integral CLEAN razvili smo prvi kompaktni deterdžent za profesionalnu kuhinjsku higijenu, koji odgovara ovim strogim kriterijumima. Takođe i ekološka una proizvodna linija ispunjava
ove zahteve.
Sapuni foamSOAP i foamSOAP PREMIUM, kao i multiROLL
papiri odlikovani su EU-Ecolabel-om.
Sa green efficiency HAGLEITNER je obezbedio da razni hemijski proizvodi u kuhinjskoj higijeni i higijeni veša ne sadrže
NTA, EDTA i fosfate. Mi smo ove upitne sirovine zamenili sigurnim alternativama, pogodnim za okolinu. Uslov koji je obavezan u čitavoj branži.
Da održivost kod HAGLEITNERa zauzima visoko mesto među
prioritetima, potvrđuje i sopstveni priključak na javnu železnicu.
Time godišnje prebacujemo oko 10.000 tona tereta, odnosno
600 šlepera sa ceste na prugu.
7
Mi
Wiro über
namauns
Moderna higijena kupatila.
Jednostavna orijentacija.
Nijedna serija dozatora ne nudi toliko mogućnosti kao XIBU.
Bilo da se radi o raznim dekorima ili o izvedbi u plemenitom
čeliku, zidnoj ili unutrašnjoj montaži, manuelnim ili senzorskim
koriščenjem – sa XIBU Vam stoji na raspolaganju najfleksibilniji sistem za kupatila.
Piktogrami su simboli koji jednostavnim grafičkim prikazom
daju važne informacije.
Tek sa HAGLEITNER senseMANAGEMENT-om inteligentni
dozatora dolaze do izražaja. Svaki XIBU dozator prosleđuje
podatke preko statusa baterija. Tako možete uvek i svugde
jednim pogledom videti, u kojem kupatilu i kod kojeg dozatora
je potreban servis.
Dodatne funkcije kao digitalni planovi čišćenja i dezinfekcije
proširuju mogućnosti HAGLEITNER senseMANAGEMENT-aTako možete stalno eficijentno planirati angažovanje personala za ćišćenje i stanje magacina. Instalacijom HAGLEITNER
senseMANAGEMENT-a prostorni menadžment postaje realnost.
8
Piktogrami u našem katalogu daju važna uputstva za ispravnu
primenu proizvoda i pH-vrednosti. Ove grafičke oznake
pronaćićete ćete kod svih naših hemijskih proizvoda, kako u
katalogu, tako i na deklaracijama i planovima čišćenja. Time
nezavisno od jezika, dobijate brzu informaciju.
Na strani 89 kataloga možete naći pregled piktograma koji će
Vam pomoći kod čitanja tekstova o proizvodima.
Razni proizvodi za doziranje za kuhinje i higijenu veša obeležene
su jednostavnim sistemom boja. Jasnim označavanjem kanistera i odgovarajućih priključaka, praktično je isključena
mogućnost zamene proizvoda. To svakom korisniku daje sigurnost.
Mi o nama
Neverovatna dostignuća.
Planovi za čišćenje i dezinfekciju.
Koncentrati u dozirnoj tehnici su ključ za eficijentno čišćenje.
Niski troškovi lagerovanja i transporta, jednostavna upotreba i
ekonomično doziranje su velike prednosti HAGLEITNERovih
koncentrata za integrale.
Naše planove za čišćenje i dezinfekciju prilagođavamo individualno Vašim potrebama. U svakom području korišćenja možemo
izraditi poseban plan. Svaki korišteni HAGLEITNER proizvod
za čišćenje je naveden. Slikoviti prikazi i jasni podaci za upotrebu, čine planove za čišćenje i dezinfekciju razumljivim za
svakoga.
Jedno multiFILL patrona od 2,5 litre daje 500 litara gotove
tečnosti za upotrebu. Ovime možete očistiti više od 40.000
kvadratnih metara. Bez obzira da li se radi o čišćenju podova,
stakla i dezinfekciji površina, ovo rešenje sa koncetrovanim
integral rastvorima omogućavaju eficijentan rad.
U kuhinji ćete bravurozno odgovoriti na svaki HACCP zahtev,
a u higijeni objekata planovi će Vašem personalu olakšati svakodnevni rad.
Inovativni i.h.s-sistem garantuje dodatnu perfektnu higijenu
bez rizika infekcije. Radnici stalno imaju na raspolaganju prpremljenu, pravilno doziranu tečnost. Patrone štite od direktnog
kontakta proizvoda sa kožom.
Troškovi čišćenja su niski, a ovakav koncept štedi 30% radnog
vremena u odnosu na prethodni način rada.
9
HIGIJENA toaleta
Prvi utisak je
odlučujući.
Nijedan sistem u kupatilu nije tako kompletan i ne nudi
toliko prednosti kao XIBU. Ova serija dozatora zdivljuje svojim plemenitim dizajnom i prilagođava se raznim
dekorima svakog kupatila. Inteligentne funkcije dopune
i rezerve garantuju jednostavnu upotrebu i ekonomičnu
potrošnju. Senzorska upotreba osigurava maksimalnu
higijenu.
Sa XIBU inox ovaj plemeniti dizajn dostupan je i od
neuništivog plemenitig čelika. Skladno oblikovane armature kompletiraju savršenu sliku XIBU-a.
HAGLEITNER senseMANAGEMENT sistem koristi
inteligenciju XIBU dozatora za potpuno nov oblik menadžmenta higijene. Podaci o potrošnji svakog dozatora u svakom trenutku su vidljivi i omogućuju efikasno
angažovanje personala za čišćenje i servisa.
Odlikovanje foamSOAP-a i foamSOAP PREMIUM-a,
kao i multiROLL papira austrijskim znakom za okoliš i
EU-Ecolabel-om svedoči o dugoročnoj savesti preduzeća.
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – XIBU touch/sense.
XIBU touchTISSUEPAPER white
XIBU touchFOAM white
VxŠxD
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
323 x 170 x 170 mm
Br. Art. 4110100650
dozator za toaletni papir za 2 rolne multiROLL toaletnog
papira
automatsko punjenje 2. rolne
punjenje menja do 8 dosadašnjih rolni toaletnog papira
dostupan u sedam varijanti dekora
sa mehanizmom za kočenje, za štedljivo izdavanje papira
kontrola količine punjenja kroz prozirni poklopac
mogućnost zaključavanja
10 godina garancije
„
„
„
„
„
„
„
300 x 133 x 119 mm
mehanički dozator za sapun u peni
pokazivač preostale količine sapuna
rezervni tank
podesiva količina izdavanja
dostupan u sedam varijanti dekora
mogućnost zaključavanja
10 godina funkcionalne garancije
multiROLL toaletni papir Z4*
foamSOAP PREMIUM*
425 listića/rolna
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110801400
4-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/paket, mikrogravura
sa pečatom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir V3*
560 listića/rolna
Br. Art. 4110201450
Br. Art. 4110705403
Luksuzan, bogat penom sapun za ruke. Pomoću
inovativnog HAGLEITNER dozatora, dobijamo
kremasti penasti sapun. Zahvaljujući posebnim
sastojcima posebno je pogodan za osetljivu i
suvu kožu. Ruke ostaju čiste i meke i mirišu na
cvijet naranče. Dermatološki testirano!
Br. Art. 4110801300
3-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/karton, mikrogravura sa potvrdom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir B2*
foamSOAP*
850 listića/rolna
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110801500
2-slojni, obojen (plavo) lepljen papir, 32 rolne/karton, mikrogravura sa pečatom o kvalitetu papira.
Br. Art. 4110701503
Visoko kvalitetan sapun u peni za pranje ruku.
Idealan za osetljivu i suvu kožu. Daje svilenkasto
meku penu koja čisti i neguje ruke. Ostavlja za
sobom voćno egzotični miris. Dermatološki testirano!
multiROLL toaletni papir W2*
950 listića/rolna
Br. Art. 4110800900
2-slojni, blistavo beli, obrezan papir, 42 role/karton, sa otisnutim pečatom.
septFOAMSOAP*
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110702603
Dezinfekcijski sapun za higijensko pranje i dezinfekciju ruku u jednom potezu. Naročito prikladan
u osetljivim područjima kao što su sanitarne prostorije u dečjim obdaništima, hotelima, profesionalnim kuhinjama i u zdravstvu. Proveren prema
EN 1499, certifikovan od DGHM/VAH i ÖGHMP.
Dermatološki testirano! (** i ***)
*
12
Pogodno i za LUNA toilettPAPIER dozatore.
* Pogodno i za LUNA schaumSEIFEN dozatore.
** Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati
uputstva i informacije o proizvodu.
*** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
432 x 331 x 228 mm
Br. Art. 4110201250
mehanički dozator za ubruse
sistem za 2 rolne
automatsko prebacivanje na 2. rolnu
podesiv vremenski interval za izbacivanje papira
kontrola punjenja
izdavanje rezanog papira
dostupan u devet varijanti dekora
može se zaključati
10 godina garancije
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
219 x 135 x 92 mm
Br. Art. 4110901400
Br. Art. 4110201350
high-tech dozator za miris
individualna mogućnost podešavanja
izdavanje parfema u vremenskom intervalu i /ili sa dojavljivačem pokreta
punjenje ne sadrži aerosol
može se zaključati
napajanje energijom preko baterija ili preko naponske utičnice
dostupan u devet varijanti dekora
10 godina garancije
dopuna 8 x 300 ml
airFRESH GREEN*
multiROLL ubrusi X Premium
90 metara/rolna
HIGIJENA toaleta
XIBU senseFRESHAIR white
XIBU touchTOWEL white
Br. Art. 4110700306
Uzbuđujući miris proleća – vreme nežnog cvetanja, živahnog buđenja – zeleni ton.
Premium kvalitet, jednoslojni, beli, izrađen po
postupku AIRLAID, 5 rolni/karton, mikrogravura.
airFRESH YELLOW*
Br. Art. 4110700406
Živahni miris leta – voćni miris lagane svežine –
žuti ton.
multiROLL ubrusi X2
160 metara/rolna
airFRESH RED*
Br. Art. 4110900900
Br. Art. 4110700506
Umirujući miris jeseni – mirisna žetva, zrelo voće
– crveni ton.
2-slojni, beli, lepljen, 5 rolni/paket, za XIBU dozatore, mikrogravura sa znakom kvaliteta papira.
airFRESH BLUE*
Br. Art. 4110700606
Osvežavajući miris zime – bistra svežina, čista
voda – plavi ton.
multiROLL ubrusi XB2
145 metara/rolna
airFRESH fourSEASONS*
Br. Art. 4110901000
Br. Art. 4110700706
Sastoji se od 4 x 2 visokokvalitetnog parfema sa
mirisima proleća, leta, jeseni i zime.
2-slojni, plavi, lepljen i čvrst u dodiru s vodom, 5
rolni/karton, prikladan za XIBU dozatore, mikrogravura s znakom kvaliteta papira, ISEGA certifikat za
prehrambene proizvode.
airFRESH SPICE*
Br. Art. 4110704106
Svež, opuštajući miris vrta.
multiROLL ubrusi X1
205 metara/rolna
Br. Art. 4110901100
airFRESH FLOWER*
1-slojni, beli, 5 rolni/paket, za XIBU dozatore, mikrogravura sa znakom kvaliteta papira.
Br. Art. 4110704206
Miris pokošenog sena, opušta i odmara.
airFRESH LEAVES*
št. art. 4110704306
Začinjen, pomalo orijentalan miris, koji stvara
toplu, nežnu atmosferu.
airFRESH FIRESIDE*
Br. Art. 4110704406
Topla kombinacija narandže i cimeta – ne samo
za zimske večeri.
airFRESH WELLNESS*
Br. Art. 4110704506
Idealna mešavina 4 x 2 visokokvalitetnih parfema sa mirisima SPICE, FLOWER, LEAVES i
FIRESIDE.
*
Pogodno i za LUNA airFRESH dozatore.
13
HAGLEITNER senseMANAGEMENT.
Stanje lagera
HIGIJENA toaleta
Dokumentacija
Potvrde
Planiranje pravaca
Status dozatora
Frekvencija
korišćenja
senseMANAGEMENT
BASE
senseMANAGEMENT
SERVER
Internet
HIGIJENA toaleta – HAGLEITNER senseMANAGEMENT.
Zamislite da u svakom trenutku znate status čišćenja u
Digitalnim planovima za čišćenje savršeno možete doku-
Vašoj kući. Uživo pratite gde je upravo završeno čišćenje
mentovati dezinfekciju i dokazati u svakom trenutku. Na
i gde su potrebne dopune ili na osnovu potrošnje ciljano
osnovu podataka možete analizirati npr.
možete poručiti robu.
Način korišćenja dezinfekcije ruku i ciljano poboljšati stanje. Za sprovođenje senseMANAGEMENT-a potrebne su
Sa HAGLEITNER senseMANAGEMENT-om ove ide-
pored XIBU sense dozatora i sledeće komponente:
je postaju stvarnost. Realizovali smo inovativni digitalni
senseMANAGEMENT BASE
sistem za prostorni menadžment, pomoću kojeg možete
senseMANAGEMENT SERVER (opcionalno)
planski organizovati čišćenje, servis i stanje lagera.
U kombinaciji sa pristupnim senzorom XIBU senseCOUNTInteligentni XIBU sense dozatori pružaju sve podatke, koji
ER dobijate maksimalnu moguću transparentnost.
su potrebni za eficijentan servis. Stalno znate gde treba
Više informacija o HAGLEITNER senseMANAGEMENT-u
promeniti baterije, dopuniti sapun ili papir i ciljano na to
možete dobiti od Vašeg higijenskog savetnika.
možete reagovati. Ugrađena rezervna funkcija u dozatorima pružaju dovoljno vremena za eficijentno planiranje
Vašeg personala.
14
Svaki senseMANAGEMENT dozator označen je u katalogu
simbolom.
HIGIJENA toaleta
Dekor steel
Opcija sense
Opcija dekora
Sa XIBU senseFOAM i XIBU senseTOWEL imate najhigijeničniju
formu pranja i sušenja ruku. Senzorski dozatori sadrže inteligentnu senzorsku tehniku i očaravaju savršenim kvalitetom pene
i preciznim sečenjem papira.
XIBU dozatori prilagođavaju se svakoj okolini kao kameleon.
Birajte između tri svetla i četiri tamna dekora za savršeno opremanje Vašeg toaleta. Zavisno od dekora menjaju se zadnje dve
cifre broja artikla.
Primer:
XIBU senseFOAM white
V x Š x D 277 x 135 x 108 mm
„
„
„
„
„
„
„
Br. Art. 4110201050
XIBU senseFOAM
senzorski dozator za sapun u peni
LED-pokazivač stanja punjenja
rezervni tank
podesiva količina izdavanja
dostupan u sedam varijanti dekora
10 godina funkcionalne garancije
odgovarajuća punjenja: strana 12
steel
XIBU senseTOWEL white
V x Š x D 432 x 331 x 228 mm
„
„
„
„
„
„
Br. Art. 4110201150
senzorski dozator za ubruse
LED-pokazivač stanja punjenja
izdavanje rezanog papira
dostupan u sedam varijanti dekora
10 godina funkcionalne garancije
odgovarajuća punjenja: strana 13
white
Br. Art. 4110201050
steel
Br. Art. XXXXXXXX53
tech w
Br. Art. XXXXXXXX68
carbon
Br. Art. XXXXXXXX57
black
Br. Art. XXXXXXXX67
tech
Br. Art. XXXXXXXX59
wood
Br. Art. XXXXXXXX60
tech w
carbon
black
tech
wood
15
HIGIJENA toaleta
Opcija powerPACK
Senzorski dozatori imaju mogućnost direktnog napajanja
strujom pomoću powerPACK-a. Alternativno bi baterije mogle da obezbede snabdevanje strujom.
XIBU powerPACK ex
tissue/ppbox
Br. Art. 4111202400
foam/disinf
Br. Art. 4111202500
towel
Br. Art. 4111202600
freshair
Br. Art. 4111202800
„
„
adapter koji ide na malter
dužina kabla 150 cm
XIBU powerPACK in
tissue/ppbox
Br. Art. 4111203100
foam/disinf
Br. Art. 4111203200
towel
Br. Art. 4111203300
freshair
Br. Art. 4111203000
„
„
Dekor wood
adapter koji je namenjen ispod maltera
prigodan za ugradnju u zidnu dozu 68 (minimalna veličina)
sistemske baterije C-tip
2 kom./pakovanje
Dozator XIBU senseFRESHAIR je inovativni uređaj za osvežavanje vazduha. Stalak daje mobilnost i omogućuje fleksibilno
postavljanje.
Br. Art. 4111201200
Odgovarajuće za: XIBU senseFOAM,
XIBU senseDISINFECT, XIBU senseDISHES
sistemske baterije D-tip*
2 kom./pakovanje
Opcija mobile
XIBU senseFRESHAIR mobile bL
V x Š x D 122 x 223 x 99,5 mm
„
Br. Art. 4111201300
Odgovarajuće za: XIBU senseTOWEL,
XIBU senseFRESHAIR, XIBU sensePAPERBOX
stalak za XIBU senseFRESHAIR dozator u
svetlom dekoru
XIBU senseFRESHAIR mobile dL
V x Š x D 122 x 223 x 99,5 mm
sistemske baterije AAA-tip
4 kom./pakovanje
Br. Art. 4111202700
Odgovarajuće za: XIBU sensePAPERBOX
*
16
Pogodno i za LUNA airFRESH dozatore.
Br. Art. 4111202361
„
Br. Art. 4111202362
stalak za XIBU senseFRESHAIR dozator u
tamnom dekoru
VxŠxD
XIBU touchMULTIFOLD
700 x 340 x 237 mm
VxŠxD
bL
Br. Art. 4110201661
dL
Br. Art. 4110201662
„
„
„
„
„
„
„
„
„
pokriven otvor za ubacivanje
kompaktno kućište od čvrste plastike
sadržaj 45 litara
integrisan prostor u poklopcu za rolnu kesica za otpad
isporučiv u svetloj (bL) ili tamnoj (dL) izvedbi koji odgovara
dekorima
prigodan za zidnu motažu ili kao samostojeća kutija
„
„
„
„
397 x 302 x 138
Br. Art. 4110201550
kompaktno kućište
dozator za sve aktualne veličine i kvalitete ubrusa
jednostavno podesiv unutrašnji deo
jednostavna dopuna
štedljiv pri upotrebi
prozorčić koji pokazuje preostalu količinu ubrusa
može se zaključati
kesa XIBU 45 litara
6 x 25 kom
HIGIJENA toaleta
XIBU touchPAPERBOX
NIMM 1 slagani papirni ubrus R1*
Br. Art. 4111101000
3.000 kom./karton
Kesa za smeće sa praktičnom trakom za zatezanje, zapremnine 45 lit za XIBU sense i touchPAPERBOX.
Br. Art. 4111000100
Reciklirani, fini mekani, Z-nabor, 1-slojni, čvrst
u dodiru s vodom.
NIMM 1 slagani papirni ubrus W2*
3.000 kom./karton
Br. Art. 4111000400
Reciklirani, fini mekani, jako upijajući, Z-nabor,
1-slojni, čvrst u dodiru s vodom.
Opcija sense
bez
slagani papirni ubrus R1*
Kod XIBU sensePAPERBOX pomoću sense tehnologije, kesa
se pripija uz unutrašnji zid PAPERBOX-a i optimizuje volumen
za otpad. Time sensePAPERBOX može primiti 40% više papira.
Koristiti pomoću adaptera (powerPACK tissue/ppbox) i sistemskih baterija AAA-tipa ili sistemskih baterija AAA-tipa i
D-tipa (vidi str.16.)
slike
3.840 kom./karton
Br. Art. 4111000300
Reciklirani, fini mekani, jako upijajući, Z-nabor,
1-slojni, čvrst u dodiru s vodom.
+40%
XIBU sensePAPERBOX
VxŠxD
brightLINE
(bL)
700 x 340 x 237 mm
bL
Br. Art. 4110201761
dL
Br. Art. 4110201762
darkLINE
(dL)
*
Pogodno i za LUNA multiFOLD dozatore.
17
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – XIBU dezinfekcija.
XIBU senseDISINFECT
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
277 x 135 x 108 mm
Br. Art. 4110600250
dozator za dezinfekciju na senzor
LED-pokazivač stanja punjenja
rezervni tank
nameštanje izdavanja količine
dostupna su odobrenja za profesionalne korisnike kao što su
npr. bolnice, starački domovi, lekarske ordinacije itd.
opskrbljivanje energijom preko baterija ili preko naponske
utičnice (powerPACKs i sistemske baterije možete naći na
stranici 16)
put izdavanja sredstva bez dodira sa vazduhom
može se zaključati
10 godina garancije
septLIQUID SENSITIVE
6 x 700 ml
Br. Art. 4110705804
Pripremljen, alkoholni rastvor za higijensku dezinfekciju ruku po standardu EN 1500 i hiruršku
dezinfekciju ruku po standardu EN 12791. Ulistan
kod VAH/ÖGHMP. Deluje protiv virusa, kao i protiv izazivača gripa, hepatitisa B i protiv noro virusa.
Posebno dobro neguje kožu zahvaljujući visokom
udelu vunenog voska. Pogodan za alergije, jer
ne sadrži parfeme i boje. Dermatološki testirano!
(* i **)
XIBU disinfectWALL
VxŠxD
„
septLIQUID PLUS
6 x 750 ml
„
Br. Art. 4110704603
„
Pripremljeni, alkoholni preparat za higijensku
dezinfekciju ruku sa virucidnim dejstvom. Proveren prema EN 1500, odobren prema ÖGHMP
i DGHM/VAH. Snažno deluje i ujedno neguje
kožu. Delotvoran protiv gljivica i bakterija (uklj.
MRSA) u skladu sa DGHM/VAH/ÖGHMP. Po
DIN EN 14476 antivirusno deluje protiv norovirusa, HBV/HIV, HPV, polio-, adeno-, rotavirusa.
Dermatološki testirano! (* i **)
* Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati
uputstva i informacije o proizvodu.
** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
držač za pričvršćivanje plavi
Br. Art. 4111200800
Držač za pričvršćivanje XIBU senseDISINFECT (1 komad) na
kolica za čišćenje.
Br. Art. 4110600550
podmetač za kapanje XIBU senseDISINFECT
dozatora
za zidnu montažu
štiti Vaše podove od kapanja dezinfekcijskog
sredstva sa ruku
XIBU montažna ploča
mala
velika
18
196 x 108 x 123 mm
V x Š x D 400 x 150 x 2 mm
V x Š x D 400 x 300 x 2 mm
Br. Art. 4111203400
Br. Art. 4111203500
XIBU montažne ploče izrađene su od 2mm debelog, nehrđajuđeg čelika.
Na maloj XIBU montažnoj ploči moguća je montaža jednog
dozatora (senseFOAM ili senseDISINFECT). Na velikoj XIBU
montažnoj ploči mogu se oba dozatora postaviti jedan pored
drugog.
Odabrani XIBU dozatori mogu se na zahtev uz posebne dodatke montirati na staklo i ogledala.
HIGIJENA toaleta
XIBU disinfectFLOOR
XIBU disinfectTABLE
VxŠxD
445 x 155 x 215 mm
„
„
„
Br. Art. 4110600450
stolni stalak za XIBU senseDISINFECT dozator
s integrisanim podmetačem za kapanje
idealan za barove, bankovne šaltere, lekarske
ordinacije itd.
VxŠxD
895 x 395 x 385 mm
„
„
„
„
Br. Art. 4110600350
podni stalak za XIBU senseDISINFECT dozator
idealan za mobilno postavljanje dezinfekcijskih
dozatora
idealan za ulaze u restorane, hotele, banke,
kongresne centre itd.
koristiti samo u kombinaciji s XIBU
senseDISINFECT dozatorom i disinfectTABLE
XIBU septGEL
30 x 50 ml
Br. Art. 4120100709
Brzodelujuće alkoholno sredstvo za utrljavanje, decentnog
mirisa, za higijensku dezinfekciju ruku. Testirano prema EN
1500, certifikovano od DGHM/VAH i OGHMP.* Zbog odlične
podnošljivosti optimalan za čestu upotrebu. Široki spektar delovanja protiv svih u praksi relevantnih uzročnika bolesti. U praktičnoj 50 ml bočici, možete ga uvek i svugde imati sa sobom.
*
Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
19
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – XIBU inox.
XIBU inoxFOAM
XIBU inoxTISSUEPAPER
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
402 x 209 x 170 mm
Br. Art. 4131100466
dozator za toaletni papir od nehrđajućeg čelika za dve rolne
toaletnog papira
automatsko punjenje 2. rolne
punjenje menja do 8 dosadašnjih rolni toaletnog papira
sa mehanizmom za kočenje, za štedljivo izdavanje papira
mogućnost zaključavanja
sloj koji ne ostavlja otiske prstiju
10 godina garancije
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
416 x 170 x 115 mm
senzorski dozator za sapun penu od nehrđajućeg čelika
LED-pokazivač stanja punjenja
rezervni tank
namještanje izdavanja količine
opskrbljivanje energijom preko baterija ili preko naponske
utičnice
može se zaključati
sloj koji ne ostavlja otiske prstiju
10 godina garancije
multiROLL toaletni papir Z4*
foamSOAP PREMIUM*
425 listića/rolna
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110801400
4-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/paket, mikrogravura
sa pečatom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir V3*
560 listića/rolna
Br. Art. 4131100366
Br. Art. 4110705403
Luksuzan, bogat penom sapun za ruke. Pomoću
inovativnog HAGLEITNER dozatora, dobijamo
kremasti penasti sapun. Zahvaljujući posebnim
sastojcima posebno je pogodan za osetljivu i
suvu kožu. Ruke ostaju čiste i meke i mirišu na
cvijet naranče. Dermatološki testirano!
Br. Art. 4110801300
3-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/karton, mikrogravura sa potvrdom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir B2*
foamSOAP*
850 listića/rolna
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110801500
2-slojni, obojen (plavo) lepljen papir, 32 rolne/karton, mikrogravura sa pečatom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir W2*
950 listića/rolna
Br. Art. 4110701503
Visoko kvalitetan sapun u peni za pranje ruku.
Idealan za osetljivu i suvu kožu. Daje svilenkasto
meku penu koja čisti i neguje ruke. Ostavlja za
sobom voćno egzotični miris. Dermatološki testirano!
Br. Art. 4110800900
2-slojni, blistavo beli, obrezan papir, 42 role/karton, sa otisnutim pečatom.
septFOAMSOAP*
6 x 0,6 kg
Br. Art. 4110702603
Dezinfekcijski sapun za higijensko pranje i dezinfekciju ruku u jednom potezu. Naročito prikladan
u osetljivim područjima kao što su sanitarne prostorije u dečjim obdaništima, hotelima, profesionalnim kuhinjama i u zdravstvu. Proveren prema
EN 1499, certifikovan od DGHM/VAH i ÖGHMP.
Dermatološki testirano! (** i ***)
*
20
Pogodno i za LUNA toilettPAPIER dozatore.
* Pogodno i za LUNA schaumSEIFEN dozatore.
** Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati
uputstva i informacije o proizvodu.
*** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
587 x 352 x 235 mm
Br. Art. 4131100566
senzorski dozator za ubruse od nehrđajućeg čelika
sistem za 2 rolne
automatsko prebacivanje na 2. rolnu
LED-pokazivač stanja punjenja
izdavanje rezanog papira
napajanje energijom preko baterija ili preko naponske
utičnice
može se zaključati
sloj koji ne ostavlja otiske prstiju
10 godina garancije
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
„
416 x 170 x 115 mm
septLIQUID SENSITIVE
90 metara/rolna
6 x 700 ml
Br. Art. 4110901400
Premium kvalitet, jednoslojni, beli, izrađen po
postupku AIRLAID, 5 rolni/karton, mikrogravura.
multiROLL ubrusi X2
Br. Art. 4110900900
2-slojni, beli, lepljen, 5 rolni/paket, za XIBU dozatore, mikrogravura sa znakom kvaliteta papira.
Br. Art. 4110901000
2-slojni, plavi, lepljen i čvrst u dodiru s vodom, 5
rolni/karton, prikladan za XIBU dozatore, mikrogravura s znakom kvaliteta papira, ISEGA certifikat za
prehrambene proizvode.
multiROLL ubrusi X1
205 metara/rolna
Br. Art. 4110705804
Pripremljen, alkoholni rastvor za higijensku dezinfekciju ruku po standardu EN 1500 i hiruršku
dezinfekciju ruku po standardu EN 12791. Ulistan
kod VAH/ÖGHMP. Deluje protiv virusa, kao i protiv izazivača gripa, hepatitisa B i protiv noro virusa.
Posebno dobro neguje kožu zahvaljujući visokom
udelu vunenog voska. Pogodan za alergije, jer
ne sadrži parfeme i boje. Dermatološki testirano!
(* i **)
septLIQUID PLUS
multiROLL ubrusi XB2
145 metara/rolna
Br. Art. 4131100266
senzorski dozator za dezinfekciju od nehrđajužeg čelika
LED-pokazivač stanja punjenja
rezervni tank
namještanje izdavanja količine
opskrbljivanje energijom preko baterija ili preko naponske
utičnice
put izdavanja sredstva bez dodira sa zrakom
može se zaključati
sloj koji ne ostavlja otiske prstiju
10 godina garancije
multiROLL ubrusi X Premium
160 metara/rolna
HIGIJENA toaleta
XIBU inoxDISINFECT
XIBU inoxTOWEL
Br. Art. 4110901100
6 x 750 ml
Br. Art. 4110704603
Pripremljeni, alkoholni preparat za higijensku
dezinfekciju ruku sa virucidnim dejstvom. Proveren prema EN 1500, odobren prema ÖGHMP
i DGHM/VAH. Snažno deluje i ujedno neguje
kožu. Delotvoran protiv gljivica i bakterija (uklj.
MRSA) u skladu sa DGHM/VAH/ÖGHMP. Po
DIN EN 14476 antivirusno deluje protiv norovirusa, HBV/HIV, HPV, polio-, adeno-, rotavirusa.
Dermatološki testirano! (* i **)
1-slojni, beli, 5 rolni/paket, za XIBU dozatore, mikrogravura sa znakom kvaliteta papira.
* Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati
uputstva i informacije o proizvodu.
** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
21
HIGIJENA toaleta
Opcija exFRAME
Opcija inFRAME
Idealna mogućnost, da svaki toalet opremimo neuništivim
dozatorima od inoxa.
Bogatih oblika i perfektnog dizajna gartantujemo nezaboravan
utisak.
Ugradnja inteligentnih dozatora od inoxa u zid daje jedinstvenu
prostornu sliku. Bez obzira da li se radi o masivnim zidovima,
Ytong-u, drvenim konstrukcijama, staklu ili metalu – sa ugradnim
okvirom ove dozatore možemo integrisati u svaki zid.
Ugradnja inox inFRAME okvira od strane profesionalnog majstora, kasnije garantuje besprekornu montažu dozatora.
inox exFRAME tissuepaper
Br. Art. 4131200966
„
NXüLãWHRGQHKUÿDMXüHJþHOLND]D]LGQXPRQWDåX;,%8LQR[7,668(3$3(5GR]DWRUD
„ SRJRGQR]DVYHYUVWH]LGRYD
inox exFRAME foam/disinfect
Br. Art. 4131200666
„
NXüLãWHRGQHKUÿDMXüHJþHOLND]D]LGQXPRQWDåX
;,%8LQR[)2$0LLQR[',6,1)(&7GR]DWRUH
„ SRJRGQR]DVYHYUVWH]LGRYD
inox exFRAME towel
NXüLãWHRGQHKUÿDMXüHJþHOLND]D]LGQXPRQWDåX;,%8LQR[72:(/GR]DWRUD
„ SRJRGQR]DVYHYUVWH]LGRYD
22
Br. Art. 4131200866
„
RNYLURGSRFLQþDQRJþHOLND]D;,%8
LQR[7,668(3$3(5GR]DWRUNRMLLGHLVSRG
PDOWHUD
inox inFRAME foam/disinfect
V x Š x D 402 x 155 x 55 mm
Br. Art. 4131200566
„
RNYLURGSRFLQþDQRJþHOLND]D;,%8LQR[)2$0
LLQR[',6,1)(&7GR]DWRUHNRMLLGHLVSRG
PDOWHUD
inox inFRAME towel
Br. Art. 4131201066
„
inox inFRAME tissuepaper
V x Š x D 381 x 189 x 85 mm
V x Š x D 552 x 326 x 124 mm
„
Br. Art. 4131201166
RNYLURGSRFLQþDQRJþHOLND]D;,%8
LQR[72:(/GR]DWRUNRMLLGHLVSRGPDOWHUD
HIGIJENA toaleta
Opcija Aura
Opcija powerPACK
Pozadinsko osvetlenje siluete dozatora posebno izražava formu
inox dozatora i daje jedinstven ugođaj u toaletu. Ovo je pravi
"highlight" za individualno uređenje prostora. Pomoću RGBupravljača možemo podesiti željenu boju LED-svetleće trake.
Senzorski dozatori imaju mogućnost direktnog napajanja
strujom pomoću powerPACK-a. Alternativno bi baterije mogle da obezbede snabdevanje strujom.*
XIBU powerPACK ex
inoxAURA tissuepaper
Br. Art. 4131200766
„
„
tissue/ppbox
Br. Art. 4111202400
foam/disinf
Br. Art. 4111202500
towel
Br. Art. 4111202600
„
„
LED-svetleća traka za pozadinsko osvetlenje
XIBU inoxTISSUEPAPER dozatora
moguća upotreba samo pomoću powerPACK-a
adapter koji ide na malter
dužina kabla 150 cm
XIBU powerPACK in
inoxAURA foam/disinfect
Br. Art. 4131200466
„
„
LED-svetleća traka za pozadinsko osvetlenje
XIBU inoxFOAM i inoxDISINFECT dozatore
moguća upotreba samo pomoću powerPACK-a
tissue/ppbox
Br. Art. 4111203100
foam/disinf
Br. Art. 4111203200
towel
Br. Art. 4111203300
„
„
inoxAURA towel
adapter koji je namenjen ispod maltera
prigodan za ugradnju u zidnu dozu 68 (minimalna veličina)
Br. Art. 4131201266
„
„
LED-svetleća traka za pozadinsko osvetlenje
XIBU inoxTOWEL dozatora
moguća upotreba samo pomoću powerPACK-a
*
Odgovarajuće baterije možete naći na stranici 16.
23
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – XIBU senseTAP.
XIBU senseTAP PROFI inox
XIBU senseTAP LAB chrom
VxD
VxD
165 x 162 mm, rupe Ø 34 - 38 mm
„ „
„
„
„
„
„
„
senzorska armatura za visokofrekventne umivaonike
izrada od inoxa
odgovara higijenskim preporukama HACCP
ušteda vode i energije do 75%
max. 4 l/min. protok vode
higijensko ispiranje
sigurnosno zaustavljanje nakon ca. 1 minuta
robusna izrada od metala
„
„
„
„
„
„
„
„
265 x 223 mm, rupe Ø 34 - 38 mm
senzorska armatura specijalno za oblast medicine i velikih
kuhinja
pokretna slavina
odgovara higijenskim preporukama HACCP
ušteda vode i energije do 75%
max. 4 l/min. protok vode
higijensko ispiranje
sigurnosno zaustavljanje nakon ca. 1 minuta
robusna izrada od metala
XIBU senseTAP PROFI chrom / PROFI matt
XIBU senseTAP BISTRO chrom
VxD
VxD
„
„
„
„
„
„
„
24
190 x 165 mm, rupe Ø 34 - 38 mm
senzorska armatura za visokofrekventne umivaonike
odgovara higijenskim preporukama HACCP
ušteda vode i energije do 75%
max. 4 l/min. protok vode
higijensko ispiranje
sigurnosno zaustavljanje nakon ca. 1 minuta
robusna izrada od metala
„
„
„
„
„
„
„
„
250 x 286 mm, rupe Ø 34 - 38 mm
senzorska armatura specijalno za oblast gastronomije
pokretna slavina
odgovara higijenskim preporukama HACCP
ušteda vode i energije do 75%
max. 4 l/min. protok vode
higijensko ispiranje
sigurnosno zaustavljanje nakon ca. 1 minuta
robusna izrada od metala
VxD
„
„
„
„
„
„
„
HIGIJENA toaleta
daljinski upravljač
XIBU senseTAP SMART chrom
Br. Art. 4130200600
150 x 145 mm, rupe Ø 34 - 38 mm
„
senzorska armatura za visokofrekventne umivaonike
odgovara higijenskim preporukama HACCP
ušteda vode i energije do 75%
max. 4 l/min. protok vode
higijensko ispiranje
sigurnosno zaustavljanje nakon ca. 1 minuta
robusna izrada od metala
„
„
infracrveni daljinski upravljač za podešavanje ciklusa pranja
jasan prikaz
jednostavno korištenje
Hladno (C)
Toplo (L)
Jako
toplo (H)
SMART chrom
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130100163
4130100263
4130100363
4130100463
4130100563
4130100663
LAB chrom
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130100763
4130100863
4130100963
4130101063
4130101163
4130101263
BISTRO chrom
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130101363
4130101463
4130101563
4130101663
4130101763
4130101863
PROFI chrom
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130101963
4130102063
4130102163
4130102263
4130102363
4130102463
PROFI matt
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130102564
4130102664
4130102764
4130102864
4130102964
4130103064
PROFI inox
1-baterija
2-priključak na mrežu
Br. Art.
Br. Art.
4130103165
4130103265
4130103365
4130103465
4130103565
4130103665
25
HIGIJENA toaleta
LUNA 2.0
za svaku hotelsku sobu.
Kvalitet određuje da li se gost oseća dobro. To posebno važi za hotelske sobe. Plemenit dizajn i visoka funkcionalnost su dve velike snage LUNA 2.0. Kvalitetne
dopune kod gela za tuširanje i papira ispunjavaju sve
zahteve kvalitete. Inteligentne funkcije kao doziranje
porcije ili kočnica koja sprečava odmotavanje obezbeđuju štedljivu potrošnju.
Mogućnost postavljanja Vašeg loga na prstenu
dozatora za gel za tuširanje, jača Vaš brend.
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – LUNA 2.0.
LUNA 2.0 showerMAID
VxŠxD
230 x 78 x 100 mm
white
Br. Art. 4110400550
steel
Br. Art. 4110400553
„
„
„
„
„
„
„
lepo dizajniran dozator za gel za tuširanje
štedljiv zbog doziranja u porcijama
zbog nepropusnosti vazduha otporan na bakterije
moguće individualno brendiranje
prikladan za tuš i umivaonik
kontrola količine punjenja kroz prozirni poklopac
bezbedan od krađe
showerMAID hair&BODY fresh
24 x 210 ml
Br. Art. 4110705036
Gel za tuširanje za telo i kosu. Oživljavajući miris.
Dermatološki testirano!
showerMAID hair&BODY asia
24 x 210 ml
Br. Art. 4110705136
Gel za tuširanje za telo i kosu. Umirujuća kompozicija mirisa. Dermatološki testirano!
Opcija individualizacije
Idealna mogućnost za reklamiranje Vaše kuće. Odštampajte
logo Vašeg preduzeća na prsten showerMAID dozatora. Time
Vaš gost povezuje Vaš brend sa bogatim dizajnom i vrhunskim
kvalitetom LUNA 2.0.
showerMAID handSOAP rose
24 x 210 ml
Br. Art. 4110705636
LUNA 2.0 showerMAID holder marked
Kvalitetan tečni sapun. Decentan miris ruže i magnolije. Odabrani sastojci koži daju vlažnost. Dermatološki provereno!
white
Br. Art. 4111201850
steel
Br. Art. 4111201853
showerMAID hair&BODY lemongrass sensitive
LUNA 2.0 showerMAID holder blank
24 x 210 ml
Br. Art. 4110705336
white
Br. Art. 4111201650
Visokokvalitetni gel za tuširanje za pranje tela i
kose. Veoma blagi sastojci daju vlažnost. Jedinstven osećaj svežine. Dermatološki testirano!
steel
Br. Art. 4111201753
Zidni držač za showerMAID dozatore uključujući logo-brendiranje. Najbolja reklama za
Vaše preduzeće. Za narudžbu posetite nas na
www.hagleitner.com ili pitajte našeg higijenskog savetnika.
Zidni držač za showerMAID.
27
HIGIJENA toaleta
LUNA 2.0 multiBOX
VxŠxD
150 x 260 x 60 mm
white
Br. Art. 4110500250
steel
Br. Art. 4110500253
„
„
„
„
višenamenski dozator, namenjen za držanje: kozmetičkih
maramica, LATEX zaštitnih rukavica i jednokratnih rukavica
praktičan za korištenje
može se montirati na zid ili držati na stolu
može se zaključati
kozmetičke maramice
35 x 100 ubrusa
Br. Art. 4111100300
Kozmetičke maramice od dvoslojnog, belog,
nežno mekanog kvalitetnog materijala. Idealno
za negovane toalete i gostinjske sobe.
LATEX rukavice
25 x 50 komada
S
Br. Art. 4111100500
M
Br. Art. 4111100600
L
Br. Art. 4111100700
Rukavice za jednokratnu upotrebu od lateksa,
bez pudera, presvučene iznutra za lakše navlačenje. Hrapave za dobro držanje. Medicinski
proizvod prema EN 455. Idealne i kao rukavice
za preglede, laboratorijski rad, kao i u preradi životnih namirnica, radu u kuhinji, čišćenju, nezi
bolesnika itd.
LUNA 2.0 paperBOY
VxŠxD
polietilenske rukavice
25 x 250 komada
Br. Art. 4110400450
steel
Br. Art. 4110400453
„
Br. Art. 4111100800
„
Rukavice za jednokratnu upotrebu od istačkanog polietilena, univerzalne veličine, za jednostavne namene. Idealne za zaštitu od zaprljanja i
neugodnih mirisa pri rukovanju pogonskim gorivom i uljima, benzinske stanice, frizerske radnje,
za zaštitu proizvoda u procesu proizvodnje itd.
240 x 140 x 170 mm
white
„
„
„
„
držač papira za sobe Vaših gostiju.
prepoznatljiv HAGLEITNER-dizajn kombinovan sa poznatim
prednostima multiROLL toaletnih papira
dozator nikad nije prazan
smanjena potrošnja papira
onemogućena krađa papira
smanjen prostor lagerovanja papira
multiROLL toaletni papir Z4*
425 listića/rolna
Br. Art. 4110801400
4-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/paket, mikrogravura
sa pečatom o kvalitetu papira.
multiROLL toaletni papir V3*
držač za pričvršćivanje plavi
560 listića/rolna
Br. Art. 4111200800
3-slojni, beli, lepljen, 32 rolne/karton, mikrogravura sa potvrdom o kvalitetu papira.
Držač za pričvršćivanje LUNA 2.0 multiBOX (2 komada) na kolica za čišćenje.
*
28
Br. Art. 4110801300
Pogodno i za LUNA toilettPAPIER dozatore.
HIGIJENA toaleta
LUNA 2.0 wasteBOX S
LUNA 2.0 hygieneBEUTEL dozator white
VxŠxD
VxŠxD
260 x 220 x 240 mm
white
Br. Art. 4110400850
steel
„
„
„
„
Br. Art. 4110400853
kućište od plastike otporno na udarce
idealne veličine za postavljanje u kupatilima i hotelskim sobama
Komforno rukovanje zahvaljujući odvojenoj unutrašnjoj kanti
koja se lako vadi i papučici za otvaranje
automatsko zatvaranje poklopca čini kantu posebno higijenskom a gumice na donjem delu garantuju stabilnost
bez
slike
„
„
Br. Art. 4110400150
dozator za higijenske vrećice za hotelske sobe
komforno, jednostavno rukovanje
standard u higijeni današnjice
higijenske vrećice
vrećica za smeće S 12 l
10 x 50 kom. od 12 l
„
118 x 128 x 55 mm
Br. Art. 4120302000
65 vrećica
Br. Art. 4111100100
360 x 450 mm, bela/čvrsta
29
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – LUNA specijalni proizvodi.
LUNA hygieneAUFLAGEN dozator
LUNA wet&CLEAN dozator
VxŠxD
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
296 x 430 x 69 mm
Br. Art. 4110100250
dozator za higijenske prekrivače koji sprečavaju infekcije
prilikom dodira sa WC-daskom
ravno kućište lepo dizajniranog oblika
nepotrebno održavanje
sadrži 2 x 100 higijenskih prekrivača,
prozorčić koji pokazuje preostalu količinu prekrivača
može se zaključati
10 godina garancije
„
„
„
„
„
wet&CLEAN LOTION
Br. Art. 4110800100
6 x 0,45 kg
Mek i kvalitetan reciklirani papir za izuzetnu bezbednost i higijensku upotrebu. Automatski se
uklanja puštanjem vode.
LUNA sanoSEAT dozator
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
196 x 122 x 87 mm
Br. Art. 4110100150
wcDISINFECT
Br. Art. 4110702801
Dezinfekcijsko sredstvo za toaletnu dasku, na bazi
alkohola. Brine se za higijenski čistu i dezinfikovanu
toaletnu dasku. Deluje brzo i pouzdano. Suši se brzo
i u celosti, štedi materijal, ne ostaju materije koje bi
mogle nadražiti kožu. Dezinfekciono sredstvo koristiti
oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu. Certifikovano prema ÖGHMP i
DGHM/VAH. (* i **)
* Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati
uputstva i informacije o proizvodu.
** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
30
Br. Art. 4110703701
Losion za čišćenje, prijatnog mirisa, za vlaženje
toaletnog papira, za savršenu telesnu higijenu.
Losion poseduje svojstva čišćenja, nege, daje
svežinu zahvaljujući dejstvu kamilice. Daje prijatan osećaj čistoće. Dermatološki testirano!
LUNA kleiderHAKEN
za dezinfekciju i čišćenje WC daske u jednom potezu
hermetički zatvoren tank i dopuna
sadrži rezervni tank
pokazivač preostale količine sredstva,
može se zaključati
10 godina garancije
6 x 0,45 kg
Br. Art. 4110100550
dozator za vlaženje toaletnog papira
za redovnu ličnu higijenu, za prijatan osećaj čistoće
zaštićen od kontakta sa klicama i isušivanja, tako da uvek
dobijamo svež i vlažan papir
može se zaključati
10 godina garancije
prekrivač WC-daske
10 x 100 komada
196 x 122 x 87 mm
VxŠxD
„
„
„
„
71 x 55 x 25 mm
Br. Art. 4110500150
višenamenska kuka za kupatilo
za istovremeno odlaganje odeće i tašni
maksimalno opterećenje 50 kg
jednostavno se montira na zid i vrata
LUNA handPROTECT dozator
LUNA abrasivSEIFEN dozator
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
270 x 120 x 140 mm
Br. Art. 4110300150
posebno namenjen za industrijsku oblast i radionice
zaštićen od spoljašnjeg uticaja, ne dozvoljava isušivanje i
prodor bakterija, ne kapa, otporan na hladnoću
tri visoko kvalitetna, gusta odmašćujuća abrasivSEIFEN
stoje na raspolaganju za sve vrste zaprljanja
Izuzetno štedljiv pri upotrebi
može se zaključati
10 godina garancije
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
270 x 120 x 140 mm
Br. Art. 4110300250
dozator koji se može koristiti laktom, ne kapa
zaštićen od spoljašnjeg uticaja, ne dozvoljava isušivanje i
prodor bakterija,
podesiva količina doziranja
specijalno za industrijske radionice i industriju za preradu
životnih namirnica
štedljiv pri upotrebi
može se zaključati
10 godina garancije
abrasivCOLOR
6 x 750 ml
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – LUNA dozatori za radionice.
handPROTECT
Br. Art. 4110703205
6 x 0,75 kg
Sadrži čestice čišćenja i specijalne rastvore, prijatne za ruke, za uklanjanje zaprljanja od boja,
disperzija, lakova, lepkova, i štamparske boje.
Naročito podoban za molerske radionice, lakirnice, i u štamparijama. Miris zelene jabuke. Dermatološki testirano!
Br. Art. 4110703105
Brzo upijajući, nemasni, bezsilikonski losion za
zaštitu kože. Miris kamilice. Neutralan za kožu,
sa izvanrednim negujućim svojstvima. Ostavlja
na koži zaštitni, pozitivno delujući sloj. Pre posla
jednu dozu losiona temeljno utrljati na ruke, naročito dobro namazati jagodice. Za zaokruživanje potpune nege ruku nakon posla, odn. nakon
pranja ruku, ruke dobro namazati kremom handCREAM. Dermatološki testirano!
abrasivUNIVERSAL
6 x 750 ml
Br. Art. 4110703305
Sadrži čestice čišćenja i specijalna ulja, prijatne
za ruke, za uklanjanje zaprljanja od ulja, maziva
za automobile, kočione i grafitne prašine kao i
rđe. Prijatan miris kajsije. Dermatološki testirano!
abrasivPOWER
6 x 750 ml
Br. Art. 4110703405
Sadrži grube čestice čišćenja i supstance aktivnog pranja, za uklanjanje ekstremnih zaprljanja
od dizel i mašinskog ulja, maziva za automobile, kočione i grafitne prašine. Miris limuna. Dermatološki testirano!
LUNA handCREAM dozator
VxŠxD
„
„
„
„
196 x 122 x 87 mm
Br. Art. 4110300350
ne zauzima veliki prostor, komforno rukovanje jednom rukom
visokokvalitetna krema LUNA handCREAM u vacuumBAG
vrećicama
pokazivač preostale količine punjenja
može se zaključati, 10 godina garancije
handCREAM
6 x 0,45 kg
Br. Art. 4110702901
Visokokvalitetna krema za ruke, za negovane
i nežnomekane ruke. Upija brzo, bez ostatka.
Ublažava nadražaje, daje vlažnost i štiti prirodnu ravnotežu kože. Ostavlja svež, cvetni i snažno
umirujući miris. Dermatološki testirano!
31
HIGIJENA toaleta
HIGIJENA toaleta – Specijalni sanitarni proizvodi.
abrollVORRICHTUNG dozator
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
330 x 440 x 340 mm
MIDI dozator
Br. Art. 4120300900
univerzalni držač papira
papir je kućištem zaštićen od kvašenja
površina kućišta može se brisati i dezinfikovati
jednostavno dopunjavanje papira
lako se montira na zid, može stajati i samostalno
idealan je u kuhinjama, u industriji i zanatstvu
Visina oko 350 mm, ø 260 mm
„
„
praktičan zidni držač za papirne ubruse u rolni, napravljen
od jake plastike
poklopac napravljen od zatamljenog pleksiglasa radi lakše
kontrole trenutne količine papira
industrijski papir PREMIUM VLIES
midi rolne W1
2 rolne po 3 kg
6 rolni/paket
Br. Art. 4120500100
Platno, perforisano, oko 400 listića/rolna, veličina lista oko 320 x 400 mm beli, posebno mekani, snažno upijajući Premium papir za brisanje.
Jednostavno otkidanje papira preko perforacije.
Idealan za brisanje i čišćenje glatkih površina,
takođe i u automehaničarskim radionicama, za
brisanje, boja, ulja, masnoća itd. ISEGA certifikat
za prehrambene proizvode.
industrijski papir TOP B3
2 rolne po 3,5 kg
Br. Art. 4120300700
Br. Art. 4120200700
Snažnoupijajući papir, 350 metara/rolna, 1-slojni, čvrst u dodiru s vodom, koristiti samo u
držaču MIDI dozator. Idealan u područjima gde
postoji potreba češće, jednokratne upotrebe papira za brisanje (radionice, fitnes sale, solarijumi). Širina 230 mm.
midi rolne H1
Br. Art. 4120500200
Reciklirani papir od celuloze, 3-slojni, istačkan,
oko 550 listića/rolna, perforiran, veličina papira
oko 260 x 380 mm, plav, izuzetno upijajući papir za čišćenje, idealan u kuhinjama i području
životnih namirnica. Za brisanje zaprljanja, ulja,
masnoća sa sitnih delova, čišćenje i sušenje glatkih površina, za čišćenje mašina, alata itd. ISEGA
certifikat za prehrambene proizvode.
6 rolni/paket
Br. Art. 4120201000
Snažnoupijajući ubrusi za prehrambenu industriju i za kuhinje, 320 metara/rolna, 100% celuloza, 1-slojan beli papir, čvrst u dodiru s vodom.
Upotrebljavati samo u MIDI dozator-u. Širina
220 mm.
industrijski papir STANDARD W2
2 rolne po 4 kg
Br. Art. 4120500300
Reciklirana vlakna, 2-slojni papir, istačkan, oko
1.000 listića/rolna, perforiran, veličina listova
oko. 260 x 380 mm, beli, prijatan za okolinu,
lagano pojedinačno otkidanje zbog perforacije, idealan za brisanje u industriji i zanatstvu, za
uklanjanje zaprljanja, ulja, masnoće, za sušenje
glatkih površina, za pakovanje osetljivih delova.
32
industrijski papir KREPP R1
1 rolna od 35 kg
Br. Art. 4120500400
Reciklirani, čvrsti papir u rolnama. Za brisanje ruku kod jakih
uljanih ili masnih zaprljanja i za brisanje površina. Idealno u
industriji i zanatstvu.
Visina oko 275 mm, ø 160 mm
„
„
JUMBO dozator
Br. Art. 4120300800
praktičan zidni držač za papirne ubruse u rolni, napravljen
od jake plastike
poklopac napravljen od zatamljenog pleksiglasa radi lakše
kontrole trenutne količine papira
Dubina 113 mm, ø 370 mm
„
„
„
Br. Art. 4120301000
držač toalet papira za toalete sa posebno jakom
frekvencijom
od lakiranog čeličnog lima, otpornog na prljavštinu
sa bezbednosnim zatvaračem i prozorčićem za kontrolu
punjenja
jumboTISSUE W2
mini rolne W1
12 rolni/paket
HIGIJENA toaleta
MINI dozator
6 rolni/paket
Br. Art. 4120201100
Br. Art. 4120200800
Blistavo beli papir, 400 metara/rolna, 2-slojni,
čvrst u dodiru s vodom.
Visokoupijajući papir, 120 metera/rolna, 1-slojni,
čvrst u dodiru s vodom, koristiti samo u držaču
MINI dozator. Idealan u područjima gde postoji
potreba češće, jednokratne upotrebe papira za
brisanje (kuhinje, lekarske ordinacije, prodavnice
namirnica). Širina 210 mm.
mini rolne H1
12 rolni/paket
Br. Art. 4120200900
Viskoupijajući ubrusi za prehrambenu industriju i za kuhinje, 120 metara/rolna, 100% celuloza, 1-slojan beli papir, čvrst u dodiru s vodom. Upotrebljavati samo u MINI dozator-u.
Širina 200 mm.
korpa za papir M
VxŠxD
„
„
„
330 x 320 x 225 mm
korpa za papir L
Br. Art. 4120301300
bela žičana korpa od plastificirane žice, za zidnu montažu
ili za postavljanje na pod
vrlo otporna i jednostavno se prazni
bez
vrećica za smeće M 25 l
slike
10 x 50 kom. od 25 l
540 x 600 mm, bela/čvrsta
Br. Art. 4120301800
VxŠxD
„
„
610 x 365 x 260 mm
Br. Art. 4120301100
bela žičana korpa od plastificirane žice
vrlo otporna i jednostavno se prazni
bez
vrećica za smeće L 90 l
slike
4 x 15 kom. od 90 l
Br. Art. 4120301900
700 x 950 mm, bela/čvrsta
33
HIGIJENA toaleta
Specijalni sanitarni proizvodi.
WC garnitura
bela standardna
Br. Art. 4120301700
WC garnitura u praktičnoj, modernoj varijanti. Može se koristiti za montažu na zid ili
kao stojeća garnitura. Jednostavno vađenje tanka kod čišćenja.
WC cetka
okrugla
Br. Art. 4120300200
HIGIJENA toaleta
Klasična, bela WC cetka.
Br. Art. 4120302100
WC miris
Samostalno brine za dugotrajnu, prijatnu svežinu i sprečava neprijatno taloženje kamenca u WC šolji.
pisoar podloška
zeleno
Br. Art. 4120302200
Plastična podloška za pisoare. Sprečava začepljenje pisoara cigaretama ili slično.
Nedeljama daje prijatan miris i tako neutralizuje neugodne mirise.
HIGIJENA toaleta
Sapuni i sanitarni proizvodi.
cremeSEIFE ROSA
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4120100111
Sadržaj
20 x 0,5 kg
Br. Art. 4120100124
Sadržaj
12 x 1 kg
Br. Art. 4120100126
Tečni, gusti sapun za ruke. Peni nežno i brine se za čiste i negovane ruke. Sprečava
isušivanje kože. Daje prijatan cvetnovoćni miris prolećnog cveća.
flüssigSEIFE
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4120100211
Tečni, gusti sapun za ruke. Peni nežno i brine se za čiste i negovane ruke. Sprečava
isušivanje kože. Daje prijatan miris egzotičnog cveta breskve.
gästeSEIFE
Sadržaj
500 komada
Br. Art. 4120100600
Mali, kockasti sapun. Pakovan higijenski pojedinačno, da bi gostu ponudio lični
komfor. Idealan za hotelske sobe. Daje diskretan cvetni miris. Veličina: 52 x 33 mm.
HIGIJENA toaleta
Ubrusi i toaletni papir.
toaletni papir STANDARD R2
250 listića/rolna
64 rolni/paket
Br. Art. 4120200300
Reciklirani, fini meki, 2-slojni, perforisan, istačkan.
toaletni papir TOP W3
200 listića/rolna
60 rolni/paket
Br. Art. 4120200400
Reciklirano vlakno, 3-slojni, Struktura papira kao pčelinje saće, perforisan.
34
toaletni papir COMFORT H3
250 listića/rolna
72 rolni/paket
Br. Art. 4120201200
Visokokvalitetna celuloza, 3-slojna, snažno upijajuća, super-mekana, valovita sa
gravurom.
150 listića/rolna
72 rolni/paket
HIGIJENA toaleta
toaletni papir PREMIUM W4
Br. Art. 4120200500
Celulozno vlakno, blistavo belo, 4-slojno, istačkano, perforisano.
HIGIJENA toaleta
Dopune LUNA dozatori.
hair&BODY LAGUNA
6 x 0,45 kg
Br. Art. 4110703501
Vitalizirajući wellness gel za pranje tela i kose. Vodeni, sveži miris.
hair&BODY PACIFIC
6 x 0,45 kg
Br. Art. 4110703601
Visokokvalitetni gel za tuširanje za telo i kosu. Miris svežeg voća.
multiROLL ubrus u rolni W1
115 metara/rolna
Br. Art. 4110800700
1-slojni, beli, 12 rolni/karton, gravura sa potvrdom o kvalitetu papira.
multiROLL ubrus u rolni W2
90 metara/rolna
Br. Art. 4110901200
2-slojni, beli, lepljen, 12 rolni/paket, za LUNA dozatore, mikrogravura sa znakom kvaliteta papira.
vrećice za smeće
6 x 20 kom. od 40 l
Br. Art. 4111100900
bez
Odgovarajuće za: LUNA papierBOX.
click&CLEAN BRUSH
slike
8 x 39 komada
Br. Art. 4110800800
click&CLEAN BRUSH za jednokratnu upotrebu, sadrži u sebi deterdžent, rastvara se
u vodi kao toaletni papir i ne zapušava WC šolju.
blueWAVE FLUID
6 x 0,5 kg
Br. Art. 4110700202
blueWAVE punjenje čisti i dezinfikuje toaletnu šolju i na nepristupačnim mestima.
blue-WAVE punjenje se u malim količinama meša sa vodom pri svakom ispiranju.
Jedno punjenje u vacuumBAG dovoljno je za oko 750 ispiranja.
creamSOAP
6 x 0,9 kg
Br. Art. 4110701305
Kremasti sapun. Gusti, tečni, visokokvalitetni sapun. Daje mekanu penu i brine se za
čiste i negovane ruke. Sprečava isušivanje kože. Daje miris voćne svežine prolećnog
cveća. Dermatološki testirano!
35
LUNA dispenser
system simply state of the art.
Za sjajne rezultate.
der erste eindruck
ist entscheidend.
Dozirni sistemi ecosol PROFESSIONAL
i integral
COMPACT spajaju high-tech uređaje za doziranje i
inovativne proizvode u kompletno sistemsko rešenje.
Tehnologije budućnosti omogućavaju digitalno prepoznavanje proizvoda, dokumentovanje toka pranja
i permanentno poboljšanje rezultata. Za manuelno
pranje suđa stoji Vam na raspolaganju inteligentni dozirni uređaj XIBU senseDISHES.
integral CLEAN je prvi kompaktni deterdžent za kuhinjsku higijenu, koji je odlikovan austrijskim znakom za
okoliš i EU-Ecolabel-om. Osim toga razni ecosol i integral dozirni proizvodi ne sadrže upitne sastojke kao
NTA, EDTA i fosfate.
Kompetentni tehničari montiraju i održavaju Vaše
uređaje redovno. Oni garantuju ekonomično doziranje, programiraju prema potrebi Vaše mašine za pranje
suđa i savetuju personal oko obrade škroba na suđu.
Individualni planovi za čišćenje idezinfekciju daju sigurnost. Redovno školovanje u vezi HACCP-a kompletiraju.
Pomoću analize pranja možete odmah videti koliko
prosečno troši vaše preduzeće. Vaš higijenski savetnik
će vam rado napraviti usporedbu.
einfach innovativ
www.hagleitner.com
und
state-of the
art.
Platforma
znanja.
kuhinjska HIGIJENA
kuhinjska HIGIJENA
kuhinjska HIGIJENA
green efficiency.
Sa integral CLEAN po prvi put imamo snažan deterdžent koji je ujedno odlikovan EU-Ecolabel-om kao proizvod koji štiti okoliš. Odustajanje od sastojaka koji su štetni po zdravlje i okoliš je srž green efficiency-a. Zbog toga su
svi ovde navedeni deterdženti svesno oslobođeni od NTA, EDTA i fosfata.
Sa novim recepturama HAGLEITNER nas usmerava u budućnost profesionalne higijene u kuhinji. Spojiti eficijentno pranje suđa i ekološku odgovornost – u tome je inovacija green efficiency – za čisto suđe i čist okoliš.
kuhinjska HIGIJENA
kuhinjska HIGIJENA
Perfektan servis.
Svaka profesionalna kuhinja stalno stoji pred izazovima kako bi ispunila mnogobrojne zakonske propise. Pri tome HAGLEITNERovi kupci mogu računati
na profesionalnu podršku. Naši higijenski savetnici i tehničari kompetentno
pomažu u sledećim oblastima:
„
savetovanje prilikom izbora pravog sistema i proizvoda
„
obučavanje personala na licu mesta
„
individualni planovi za čišćenje i dezinfekciju
„
znakovi sa napomenama
„
HACCP-mape i školovanja
„
kontrolne liste
„
optimalizacija troškova čišćenja
„
instalacija, kontrola i održavanje dozirnih uređaja i pumpi
„
brz servis i dostava
„
pronalaženje rešenja za individualne zahteve
„
kontrola koncentracije deterdženta
Besplatna analiza troškova pranja.
Analiza troškova pokazuje koji su prosečni troškovi pranja. Ovaj praktični
pregled troškova pomaže nadgledanje i daje neobaveznu preporuku za najpovoljnije proizvode. Sa pravim proizvodima i preciznim doziranjem možemo
garantovati odlične i ekonomične rezultate pranja, pogodne za okolinu (slika
služi kao primer). Vaš higijenski savetnik će Vam u jednom potezu pokazati
koliko možete uštedeti prelaskom na HAGLEITNER proizvode.
Innovative Hygiene.
Analiza troškova pranja
Sistem
Compact
integral COMPACT sistem
Uređaj/mesto
Sredstvo za čišćenje
Transportni uređaj Hobart FUX/Kuhinja
integral CLEAN
Sredstvo za ispiranje
Dezinfekcija
integral BRITE N
Tvrdoća vode
Kapacitet tanka
Snaga ispiranja
Punjenje tanka/dan
Časova/dan
EUR/korpa
10°dH
135
250
2
6
xxxxxx
EUR/h
01.03.2014
38
kuhinjska HIGIJENA
integral COMPACT sistem.
integral
COMPACT
sistem
je
savršena
kombinacija
kompaktnog
deterdženta, dozirne tehnike i inovativne elektronike za profesionalne
mašine za pranje suđa. Nova generacija dozirnih uređaja je izrađena modularno, koju je moguće dograditi tečnim sistemskim komponentama.
Rezultat: sjajno čisto suđe uz znatno smanjene troškove pranja.
„
Ekonomično i štedljivo
„
Izvanredni rezultati pranja
„
Podržava proces samostalnog pranja mašine.
„
Nema ostataka u kanisterima
„
Tačno doziranje
„
Prikladne veličine kanistera
„
Jednostavno skladištenje
„
Upotreba dugoročnih sirovinskih materijala po konceptu green efficiency.
„
Nema nepotrebnog transporta vode - aktivna zaštita okoliša
kuhinjska HIGIJENA
Prednosti sistma:
Inteligentni, sigurni sistemi
Pomoću RFID-čipa multiFILL patrona postaje inteligentna. Etiketa u kombinaciji sa dozirnim uređajem garantuje pravilno korišćenje proizvoda i tačno
doziranje.
Sistem koji je maksimalno usmeren na ekonomičnost i jednostavnost, štedi
pomoću svoje ugrađene inteligencije novac i vreme.
Kompletirana jednostavnim softverom za konfiguraciju i obračun –
HAGLEITNER communication light, nastaje sveukupna kompozicija nove
dozirne tehnike, koja će Vas uveriti i omogućiti potpunu kontrolu svih zahteva
HACCP-a.
Obezbeđen kvalitet u kuhinji.
Inteligentni integral COMPACT dozatori omogućuju detaljno obuhvatanje
svih potrebnih podataka. Parametri kao temperatura pranja i ispiranja, te
provodljivost stalno se kontrolišu. Kod odstupanja od podešavanja, odmah
se aktivira akustični i optički signal. HAGLEITNERov communication light
Software nudi očitavanje podataka i stalnu online-kontrolu.
kuhinjska HIGIJENA
Manuelno pranje suđa tečno.
Revolucija u oblasti manuelnog pranja suđa: senzorski dozator za individualnim podešavanjem količine doziranja za sigurno i higijensko doziranje
deterdženta za suđe DISHES za industrijske sudopere. XIBU senseDISHES
čini pranje ekonomičnim i izračunivim. Predoziranje, pogrešno doziranje ili
otuđivanje je onemogućeno. Visok procenat negujućih supstanci kod dopuna DISHES, štite ruke uz istovremeno snažno uklanjanje prljavštine.
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
39
kuhinjska HIGIJENA
integral COMPACT sredstva za čišćenje.
integral CLEAN
Sadržaj
4 x 4 kg
Br. Art. 4220100119
Čvrsti, visokokoncentrisani deterdžent za pranje, četvrtastog oblika. Izuzetno
ekonomičan. Pogodan za tvrdoću vode do 15°dH. Za višu tvrdoću vode od 15°dH
preporučujemo integral LC.
integral CLEAN WS
Sadržaj
4 x 4 kg
Br. Art. 4220100519
kuhinjska HIGIJENA
Čvrsti, visokokoncentrisani deterdžent za pranje, četvrtastog oblika. Vrlo pogodno
za tvrdoću vode do 5°dH. Deluje veoma intenzivno i snažno. Sprečava kontinuirano
nastajanje škroba i smanjuje interval osnovnog čiščenja na minimum.
integral CLEAN CL
Sadržaj
4 x 4 kg
Br. Art. 4220100419
Visokokoncentrisano sredstvo za mehaničko pranje suđa. Vrlo pogodno za tvrdoću
vode do 10°dH. Otklanja teška zaprljanja te smanjuje potrošnju sredstva na minimum.
Pogodno za teška zaprljanja kao što su fleke od kafe i čaja. Deluje dezinficirajuće.
Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati uputstva i i formacije o proizvodu.*
integral CLEAN ALU
Sadržaj
4 x 3,8 kg
Br. Art. 4220100619
Visokokoncentrisano sredstvo za mehaničko čišćenje suđa. Posebno pogodan za otklanjanje tvrdokornih zaprljanja sa aluminijskih lonaca, tava, plehova u šporetima itd.
Sadrži posebnu zaštitu za aluminij i obojene metale. Takođe pogodan za visoke vrednosti tvrdoće vode.
kuhinjska HIGIJENA
integral COMPACT sredstvo za sjaj.
integral BRITE N
Sadržaj
2,6 kg
Br. Art. 4220200119
Neutralno, koncentrovano sredstvo za mašinsko pranje posuđa i čaša, može se koristiti pri tvrdoći vode do 15°dH.
integral BRITE S
Sadržaj
2,6 kg
Br. Art. 4220200219
Kiselo, koncentrovano sredstvo za mašinsko pranje posuđa i čaša, može se koristiti
pri tvrdoći vode višoj od 15°dH.
40
* Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
kuhinjska HIGIJENA
integral COMPACT dodatni proizvodi.
integral LC
Sadržaj
3,1 kg
Br. Art. 4220300219
Tečni koncentrat za tvrdoću vode. Otežava stvaranje tvrdoće jona i tako sprečava
nastanak kamenca. Delovi mašine su zaštićeni i produžuje se njezin vek trajanja.
Može se koristiti samo u kombinaciji sa jednim od integral CLEAN sredstava za
čišćenje.
integral FC
Sadržaj
2,5 kg
Br. Art. 4220300119
kuhinjska HIGIJENA
Snažni, tečni reduktor pene za mašine za pranje. Sprečava prekomerno stvaranje pene
i time poboljšava mehaniku mašine za pranje tj. uklanja tragove nastale od ostataka
pene. Dozvoljeno korištenje samo u kombinaciji sa jednim od integral CLEAN sredstva
za čišćenje.
kuhinjska HIGIJENA
Manuelno pranje suđa tečno.
XIBU senseDISHES
VxŠxD
„
„
„
„
„
„
„
„
277 x 135 x 108 mm
Br. Art. 4210800250
senzorski dozator za sigurno i tačno doziranje tečnosti za pranje suđa
"DISHES" u većim sudoperima
individualno podešavanje količine doziranja
elektronsko praćenje stanja dopune i baterija
ne kapa
rezervni tank
može se zaključati
napajanje pomoću baterija (sistemske baterije tip-C, stranici 16) adapter (XIBU
powerPACK foam/disinf, stranici 16)
10 godina garancija na funkcionalnost
DISHES
Sadržaj
6 x 700 ml
Br. Art. 4210800103
Koncentrovani deterdžent za manuelno pranje suđa. Idealan za uklanjanje masnih
zaprljanja i belančevina. Sadrži ekstrakte koji štite kožu. Dermatološki testirano!
41
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PROFESSIONAL sistem.
Tajna dobro opranog posuđa leži u savršenom usklađivanju mehanike, zamene vode,
vremena pranja i optimalno dozirana hemija. ecosol PROFESSIONAL sistem je prvi izbor
za tečno doziranje.
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PROFESSIONAL
mašinsko pranje posuđa.
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PLUS
Sadržaj
13 kg
Br. Art. 4210300111
Sadržaj
33 kg
Br. Art. 4210300813
Sadržaj
80 kg
Br. Art. 4210300115
Tečni deterdžent za industrijske mašine za pranje posuđa i čaša. Naročito delotvoran za uklanjanje problematičnih zaprljanja (kofein, skrob, itd.) Može se koristiti
pri tvrdoći vode do 25°dH. Pri upotrebi ecosol PLUS voda se menja vrlo retko. Za
posuđe od aluminija i obojenih metala preporučujemo ecosol ALU.
ecosol R
Sadržaj
30 kg
Br. Art. 4210300213
Tečni deterdžent za industrijske mašine za pranje posuđa. Naročito delotvoran protiv naslaga skroba i jakih prljavština. Može se koristiti pri tvrdoći vode do 10°dH. Za
posuđe od aluminija i obojenih metala preporučujemo ecosol ALU.
ecosol ALU
Sadržaj
30 kg
Br. Art. 4210300313
Tečni deterdžent za pranje lonaca u industriji i zanatstvu. Naročito pogodan za uklanjanje tvrdokornih prljavština sa lonaca, plehova, plehova u rernama, kašika za
mešanje itd. Sa specijalnom zaštitom za aluminijum i obojene metale, zato je optimalan za čišćenje pekarskih mašina u pekarama, poslastičarnicama, staračkim domovima i domovima za negu bolesnika. Može se koristiti kod visokih vrednosti tvrdoće
vode do 25°dH, bez stvaranja kamenca u mašinama.
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PROFESSIONAL
mašinsko pranje čaša.
ecosol GLASS
Sadržaj
1 kg
Br. Art. 4210500508
Sadržaj
12 kg
Br. Art. 4210500611
Tečni deterdžent za industrijske mašine za pranje čaša. Bez muke uklanja tvrdokorna
zaprljanja poput fleka od ruža za usne ili teina. Daje izvanredan sjaj svim čašama koje
se mogu mašinski prati. Štedi dekor i materijal. Može se koristiti pri tvrdoći vode do
15°dH.
42
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PROFESSIONAL sredstvo za sjaj.
ecosol NEUTRAL
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4210600108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210600111
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4210600113
Sadržaj
60 kg
Br. Art. 4210600115
Sredstvo za sjaj, za mašine za pranje posuđa i čaša. Sprečava stvaranje vodenih
mrlja i garantuje izvanredan efekat dubinskog sjaja. Ne peni. Može se koristiti pri
tvrdoći vode do15°dH. Kod viših vrednosti tvrdoće vode preporučujemo ecosol CIT.
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210600211
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4210600213
Sadržaj
60 kg
Br. Art. 4210600215
kuhinjska HIGIJENA
ecosol CIT
Sredstvo za sjaj, za mašine za pranje posuđa i čaša. Sprečava stvaranje vodenih
mrlja i garantuje izvanredan efekat dubinskog sjaja. Ne peni. Može se koristiti pri
tvrdoći vode preko 15°dH. Kod nižih vrednosti tvrdoće vode preporučujemo ecosol
NEUTRAL.
ecosol SPECIAL
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210600311
Sredstvo za sjaj, za mašine za pranje posuđa i čaša. Za vrlo visoke vrednosti tvrdoće
vode, posebno pogodan kod visokih vrednosti krečnjaka. Sprečava stvaranje vodenih mrlja i ivica od soli na posuđu. ecosol SPECIAL je štedljiv pri upotrebi i garantuje
izvanredan efekat dubinskog sjaja.
kuhinjska HIGIJENA
ecosol PROFESSIONAL dezinfekcija.
ecosol BIO DES
Sadržaj
30 kg
Br. Art. 4210700513
Visoko koncentrovano dezinfekciono sredstvo na bazi kiseonika, za industrijske
mašine za pranje posuđa. Sprečava širenje klica u vodi za pranje. Dezinfekciono
delovanje se potvrđuje naročito kod mašina sa jednim ili više tankova, koji ne postižu
termičku dezinfekciju. Zbog toga idealno za hemotermičku dezinfekciju posuđa i posuda za mešanje (pekare) od aluminijuma. Dezinfekciono sredstvo koristiti oprezno.
Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.*
kuhinjska HIGIJENA
ecosol deterdžent u prahu za pranje suđa.
ecosol PULVER
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210400230
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4210400231
Visokokoncentrovani deterdžent u prahu, za sve mašine za pranje posuđa i čaša, za
ručno doziranje. Posebno prikladan za uklanjanje tvrdokornih zaprljanja. Pogodan i
kao sredstvo za potapanje, za bazično pranje posuđa sa već postojećim mrljama (od
kafe, čaja). Može se koristiti kod tvrdoće vode do 25°dH.
43
* Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
ecosol TABS
Sadržaj
140 komada
Br. Art. 4210400332
Snažni multifazni tab u rastvarajućoj foliji za pranje suđa i čaša u kućnim mašinama
za pranje suđa. Receptura "all-in-one" pored standardnih funkcija "pranje, sjaj i
omekšavanje" daju dodatne prednosti: Sadrži aktivnu zaštitu stakla, metala i dekora
koja se brine za besprekoran sjaj čelika, pri čemu rastvara i najtvrđe naslage pomoću
posebnog sredstva, brzo isušuje plastiku, ne ostavlja kapi, brine o besprekornoj higijeni mašine i zahvaljujući aktivatoru za nisku temperaturu snažno deluje i kod temperatura ispiranja ispod 60°C.
kuhinjska HIGIJENA
kuhinjska HIGIJENA
ecosol proizvodi za održavanje.
ecosol ENTKALKER
Sadržaj
6 x 1,3 kg
Br. Art. 4210200608
Sadržaj
13 kg
Br. Art. 4210200611
Brzodelujuće, tečno sredstvo za skidanje kamenca. Uklanja bez muke čak i tvrde
i debele naslage kamenca u mašinama za posuđe i veš, kao i u aparatima za kafu.
Skidanje kamenca pomoću ecosol ENTKALKER-a znatno produžava životni vek
mašina.
ecosol TAUCHREINIGER
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210200211
Tečno, brzodelujuće sredstvo za pranje i potapanje. Namenjeno za temeljno pranje
posuđa i pribora za jelo, kao i za uklanjanje naslaga od skroba i belančevina. Posuđe
dobija, blistav izgled kao novo. Nerđajuće je. Za razliku od ostalih sredstava u prahu,
ne predstavlja opasnost udisanjem čestica praha.
ecosol STÄRKE EX
Sadržaj
15 kg
Br. Art. 4210200311
Tečno, mašinsko sredstvo za otklanjanje skroba. Pomoću ecosol STÄRKE EX sredstva,
čak i stare, zagorele naslage skroba otklanjaju se samo jednim ispiranjem u industrijskim mašinama za pranje. S obzirom da je ecosol STÄRKE EX u tečnom stanju, deluje
odmah nakon sipanja u mašinu, bez oštećenja mašina. Posuđe sa tamnim skrobnim
mrljama dobija ponovo svoj, kao nov, blistavi izgled. Način upotrebe i doziranje procemuju školovani serviseri, individualno, prema potrebama svake mašine. Za skidanje
skroba sa pribora za jelo, aluminijuma ili alkalno osetljivih materijala, preporučujemo
ecosol TAUCHREINIGER. Pogodno samo za alkalnootporne materijale. Nije za aluminijum, staklo i pribor za jelo.
ecosol REGENERIERSALZ TABS
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4210200431
Visokokvalitetna specijalna so u obliku tableta, za regeneraciju aparata za
omekšavanje. Dugotrajno osigurava funkcionisanje mašina za pranje posuđa, čaša i
aparata za kafu. Rastvara se bez ostataka.
ecosol REGENERIERSALZ
Sadržaj
7,5 kg
Br. Art. 4210200532
Visokokvalitetna specijalna so za regeneraciju aparata za omekšavanje. Dugotrajno
osigurava funkcionisanje mašina za pranje posuđa, čaša i aparata za kafu. Rastvara
se bez ostataka.
44
kuhinjska HIGIJENA
Proizvodi za čišćenje i negu.
fox ANTIBAC
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4210100108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210100111
Tečni, antibakterijski deterdžent za ručno pranje posuđa i čaša, kao i za čišćenje
kuhinjskih površina pre dezinfekcije. Sprečava širenje klica u celom području pranja,
pa se ne stvaraju neprijatni mirisi. Sadrži negujuće sastojice, te zbog toga deluje
nežno na kožu. Deterdžent koristiti oprezno. Pre korišćenja uvek pročitati uputstvo i
informacije o proizvodu.
RADIKALIN
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4210100208
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210100211
kuhinjska HIGIJENA
Visokokoncentrovano sredstvo za čišćenje, izrađeno posebno za visoke zahteve industrijskih kuhinja. Otklanja bez muke masna zaprljanja sa površina, podova, aspiratora, itd. Ne peni, pa je zbog toga pogodan za upotrebu u mašinama sa visokim
pritiskom. Ne koristiti za aluminijum!
bellaVIT
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4210100308
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210100311
Gusto, tečno sredstvo sa velikom snagom skidanja prljavštine. Posebno je pogodno
za uklanjanje zagorelih i tvrdokornih zaprljanja sa čvrstih površina. Nakon korišćenja
ostaje prijatan miris pomorandže. Prporučujemo upotrebu sa zelenim sunđerom.
STEAMER
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210100411
Tečno sredstvo za pranje parnih uređaja i konvektomata, za ručnu upotrebu. Samostalno otklanja zaprljanja i naslage. Bez mirisa, štedi materijal i prijatan je za
upotrebu zbog toga što ne nastaju otrovna isparenja. Preporučujemo upotrebu
flaša pod pritiskom.
combiCLEAN
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4210100511
Tečno sredstvo za čišćenje termičkih mašina sa automatskim programom čišćenja.
Bez muke uklanja zagorele ostatke hrane, ne oštećujući površinu posude. Unutar
posude nedozvoljava stvaranje naslaga kamenca, te se tim načinom čišćenja prema HACCP osigurava visok kvalitet hrane i zadržava vrednost posude. Za ispiranje
posude preporučujemo naše sredstvo ecosol NEUTRAL. Ne koristiti za aluminijum!
grillBLITZ
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4210100608
Snažnodelujuće sredstvo za čišćenje roštilja. Uklanja samostalno, bez snažnog struganja, naslage, zagoretine i ostatke pečenja sa gril površina, rerni i šporeta. Prijatan
za upotrebu, ne uzrokuje nadražaje disajnih organa. Ne koristiti ga za aluminijum!
niroGLANZ
Sadržaj
6 x 0,8 kg
Br. Art. 4210100708
Visokokvalitetno sredstvo za negu površina od plemenitog čelika. Ostavlja za sobom
zaštitni sloj. Površine dobijaju blistav i negovan izgled.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna pumpica za penu besplatno!
45
HIGIJENA veša
Za blistave boje.
ekonomičnih i i za prirodu pogodnih rezultata pranja.
Sa havon SYSTEM-om, HAGLEITNER-ovim kompetentnim konceptom pranja, svaki izazov pranja rešava
se „Know-how“ iskustvom i znanjem. Bez razlike da
li je ručno ili mašinsko doziranje, nega i čistoća, uz
optimalnu cenu, stoje u firmi HAGLEITNER na prvom
mestu.
havon System se deli na dva dela:
„ havon PROFESSIONAL – automatsko doziranje
tečnih sredstava
„
havon MANUAL – ručno pranje – tečnost ili prašak
Besplatna analiza troškova pranja kao sastavni deo
havon SYSTEM-a pokazuje Vam odmah koja područja
upotrebe su za Vas preporučljiva. Nastali plan pranja omogućuje uvek pravilan izbor programa, odnosno
pravilno doziranje.
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
HIGIJENA veša
Sa green efficiency i efikasnim doziranjem do čistih,
HIGIJENA veša
green efficiency.
Blistave boje i prelep miris – iza toga stoje HAGLEITNERovi sistemi higijene veša.
Sprovođenjem green efficiency koncepta, ujedno obezbjeđujemo korištenje trajnih
sastojaka. Razni proizvodi, koji se koriste kod havon PROFESSIONAL sistema, ne
sadrže NTA, EDTA i fosfate.
Međutim havon PROFFESIONAL nudi još više prednosti:
Najmodernije, inteligentne pumpe omogućuju precizno doziranje prirodno pogodnih
„ supstanci za pranje.
„ Tzv. "State-of-the-art" tehnologija obezbeđuje ugodno i besprekorno rukovanje, bez
uticaja na upravljački sistem mašine za pranje veša.
„ Kvalitetne supstance štite mašinu za pranje veša i produžuju njezin vek trajanja.
Za ručno doziranje HAGLEITNER nudi havon MANUAL u prahu i kao tečni deterdžent
koji sadrži kvalitetne i za prirodu pogodne sirovine.
HIGIJENA veša
Perfektan servis.
Wäschetipps
Richtiges Sortier
Sortieren
Türe/Bullauge offen
lassen
Maschine
sauber halten
hell & dunkel trennen
Trommelinnenseite
säubern
Türe nach dem Ausräumen offen lassen. Maschine säubern. Trommelinnenseite auf Fremdkörper untersuchen und diese sofort entfernen.
Verschmutzungsgrad
Upravo pranje veša je osetljivo područje u profesionalnoj higijeni. Ovde je potreban
Pflegesymbole
beachten
partner, koji svojom kompetencijom stoji uz Vas. Obučeni HAGLEITNER specijalisti za
Wäsche nach Farbgebung und Verschmutzungsgrad sortieren und Pflegesymbole beachten.
veš svakog dana svoj know-how sprovode kod kupca. Analiza troškova donosi jasnu
Richtiges Vorbehandeln
orbehandeln
Richtiges Waschen
Waschvorgang nicht
unterbrechen
Reißverschluss
verschließen
Wäsche nicht nass
liegen lassen
Richtige Dosierung
Dosierempfehlung
beachten
Von links waschen
sliku o ukupnim troškovima i daje preporuke za optimalan izbor proizvoda i sistema.
Individualni plan pranja pojednostavljuje radni tok u Vašoj kuhinji.
Sa HAGLEITNER setom za skidanje fleka, možete ukloniti i najtvrdokornije fleke.
Flecken rasch
behandeln
Flecken nicht eintrocknen lassen sondern umgehend behandeln.
Entfleckungsmittel vorher an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
Pflegesymbole beachten!
Waschvorgang nicht vorzeitig unterbrechen. Wäsche nach dem Waschen
sofort trocknen und nicht nass liegen lassen.
Richtiges Beladen der Maschine
Füllstand beachten
Kanisterwechsel
Befüllung nur 2/3
Dosierempfehlung beachten. Bei der Verwendung von automatischen Dosieranlagen: Füllstand der Komponenten beachten. Bei Produktwechsel auf Übereinstimmung von Etikett und Sauglanze achten.
HAGLEITNER HYGIENE ÖSTERREICH GmbH
Tel. +43 (0)5 0456 · www.hagleitner.at
Nicht hineinpressen
Wäsche muss locker in die Trommel geschlichtet werden. Bei Frotteewäsche
nur zu ca. 2/3 befüllen.
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA s.r.l.
Tel. +39 0471 052816 · www.hagleitner.it
HAGLEITNER HYGIENE DEUTSCHLAND GmbH
Tel. +49 (0)8104 629580 · www.hagleitner.de
Art.- Nr. 490030110000
HIGIJENA veša
Wartungsarbeiten
Sopstveni bukvar pranja daje vredne predloge za pravilno pranje veša. Savetovanje i
školovanje personalu daju sigurnost u korišćenju.
Innovative Hygiene.
Plan pranja za Miele 10 kg
Vrsta veša, zaprljanje, postupak pranja, temperatura
havon MANUAL
predpranje
Doziranje proizvoda / ml
Frotir beli, normalno, bez predpranja, 60-90°C
Wellnes veš, normalno, sa predpranjem, 60-90°C
havon PERFECT
xxx
Fini veš, slabo, bez predpranja, 30-60°C
Stolnjaci šareni, jako, sa predpranjem, 60-90°C
Beli veš, normalno, bez predpranja, 60-90°C
havon COLOR
xxx
tvrdoća vode: < 10° dH
Mašine za
pranje
Broj programa
glavno pranje
Doziranje proizvoda / ml
zadnji ciklus pranja
Doziranje proizvoda / ml
havon PERFECT
xxx
havon SOFT4
xxx
2
havon PERFECT
xxx
havon SOFT4
xxx
1
havon FEIN
xxx
havon COLOR
xxx
havon P6 PLUS
xxx
havon ACTIVE
xxx
havon PERFECT
xxx
5
1
2
01.03.2014
48
Innovative Hygiene.
Analiza troškova pranja
udeo %
vrsta veša
havon PROFESSIONAL
zaprljanje
postupak pranja
završna obrada
tvrdoća vode: 9° dH
temperatura
cena/kg veša
20 %
frotir beli
normalno
bez predpranja
omekšivač
60-90°C
xxx
15 %
wellness
normalno
sa predpranjem
omekšivač
60-90°C
xxx
5%
fini
slabo
bez predpranja
bez
30-60°C
xxx
30 %
stolnjaci šareni
jako
sa predpranjem
štirak
60-90°C
xxx
30 %
beli
normalno
bez predpranja
bez
60-90°C
xxx
Prosečna cena po kg veša: EUR xxx
Ukupni godišnji troškovi: EUR xxx
Korišteni proizvod:
So za fleke
deterdžent
deterdžent za šareni veš
omekšivač
štirak
deterdžent za fini veš
havon U9 PLUS
havon B1
havon SOFT4
havon K5
havon A3
havon E4
01.03.2014
HIGIJENA veša
HIGIJENA veša
havon PROFESSIONAL.
8 elemenata deterdženta.
havon PROFESSIONAL sadrži 8 elemenata deterdženta, koji se mogu kombinovati
prema potrebi. Jedan od ovih 8 elemenata mogu se koristiti i izvan havon
PROFESSIONAL sistema: pojačivač snage pranja havon V8. Ostala tečna specijalna
sredstva mogu se koristiti samo u okviru havon PROFESSIONAL sistema.
havon V8
Sadržaj
1 kg
Br. Art. 4310100108
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4310100113
Tečni, visokokoncentrovani pojačivač snage pranja. Prikladan i kao deterdžent za
predpranje u kombinaciji sa ostalim deterdžentima. Izvanredan za pranje jako prljavog kuhinjskog veša i radne odeće zaprljane mineralnim uljima. Za temperature
pranja od 30-70°C.
havon B1
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4310100813
Sadržaj
60 kg
Br. Art. 4310100815
Tečni deterdžent za šareni veš, prijatnog mirisa sastavni je deo havon SISTEMA. Idealan
za pranje i čišćenje bojenog pamuka, mešanih vlakana i finog veša pri temp. od
30°C-95°C. Napomena: Nije pogodan za vunu i svilu. havonB1 odlikuje se izvanrednom
snagom skidanja masnoće i zaprljanja, štedi boje platna zahvaljujući dodatku inhibitora
za boje. Ne sadrži sredstva za izbeljivanje kao ni optičke izbeljivače. Osetljiva platna kao
npr. veštačka vlakna peru se i neguju optimalno.
49
havon U9 PLUS
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4310100913
Sadržaj
60 kg
Br. Art. 4310100915
Tečni, koncentrovani bazični deterdžent za predpranje i pranje pri temp. od
30°C-95°C, sadrži optičke izbeljivače i enzime. Brine se za blistavo belo rublje i
može se koristiti samo u kombinaciji sa havonR2 i havonE4. havonU9 odlikuje se
izvanrednom snagom skidanja masnoće i zaprljanja sa pamuka, mešanih vlakana i
vlakana od poliestera. Stoga je optimalan za pranje kuhinjskih krpa i pranje wellness
rublja.
havon A3
Sadržaj
32 kg
Br. Art. 4310101013
Sadržaj
75 kg
Br. Art. 4310101015
Tečni alkalni pojačivač pranja. Glavna komponenta u havon PROFESSIONAL sistemu.
Vrlo efikasan kod jakih zaprljanja kao što su masna zaprljanja ili fleke od belančevina.
havon E4
Sadržaj
30 kg
Br. Art. 4310100513
Sadržaj
65 kg
Br. Art. 4310100515
HIGIJENA veša
Tečni izbeljivač na bazi kiseonika. Nezamenljiv kao element u havon PROFESSIONAL
sistemu. Deluje izvanredno protiv svih mrlja koje se mogu izbeljivati (npr. od crnog vina,
gulaša, voća i povrća) i sprečava da tkanina izbledi. Pomoćna sredstva koristiti oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.
havon K5
Sadržaj
27 kg
Br. Art. 4310101413
Sadržaj
64 kg
Br. Art. 4310101115
Tečno sredstvo za otklanjanje tvrdoće vode. Sprečava taloženje kamenca na odeći i u
mašini za pranje veša, te čuva belinu veša.
havon D10
Sadržaj
30 kg
Br. Art. 4310101313
Efikasno, tečno dezinfekcijsko sredstvo protiv bleđenja veša. Deluje pouzdano protiv
svih poznatih uzročnika bolesti, stoga posebno pogodno za staračke domove, domove
za negu i bolnice. Garantuje potpunu dezinfekciju veša, bez oštećenja vlakana. Posebno
preporučljivo za pranje krpa za mop, krpa za brisanje i odeće kuhinjskog personala.
Pomoćna sredstva koristiti oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo za upotrebu i
informacije o proizvodu. DGHM/VAH i ÖGHMP certfikovano.*
havon F12
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4310101213
Sredstvo za neutralizaciju tekstila i vode. Zakiseljavanje tekstila u zadnjem ispiranju
sprečava sivilo i žutilo veša uzrokovano ostacima deterdženta i/ili vodom koja sadrži
karbonat. Veš dobija lep osećaj mekoće, tkanine su očuvane i miris veša je poboljšan.
Sprečava s iritacija kože od ostatka deterdženta i poboljšava se podnošljivost kože.
50
* Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
HIGIJENA veša
havon MANUAL.
Komponente pranja havonMANUAL sistema.
Ovaj komponentni sistem havon MANUAL predstavlja područje ručnog doziranja tečnih deterdženata kao i onih u prahu, specijano za malo
i srednje preduzetništvo. Sistem se sastoji od raznovrsnih deterdženata havon INTEXO, havon PERFECT ili havon ULTRA, deterdženata za
šareni veš havon INTEXO COLOR i havon COLOR i deterdženta za osetljivi veš havon FEIN, kao i dodatnih komponenata. HAGLEITNER
deterdžentima za pranje kompletiraju HAGLEITNER-ov koncept pranja ručnog doziranja i brinu se za blistavu čistoću, ugodan miris i
mekoću veša.
havon INTEXO
Sadržaj
5 kg
Br. Art. 4310200510
Visokokoncentrovani tečni deterdžent za pranje i negu belog pamuka, mešovitih i
sintetičkih tkanina. Zahvaljujući posebnoj formuli, otapa se u vrlo kratkom roku, čak
i pri niskim temperaturama, te na osnovu inovativne intenseTEX tehnologije, prodire
duboko u tkaninu i istovremeno efikasno otklanja fleke, istovremeno regenerišući
tkaninu. Nestaju neugodni mirisi i sivilo.
havon INTEXO COLOR
Sadržaj
5 kg
Br. Art. 4310200610
Visokokoncentrovani tečni deterdžent za pranje i negu šarenog pamuka, mešovitih i
sintetičkih tkanina. Zahvaljujući posebnoj formuli, otapa se u vrlo kratom roku, čak i
pri niskim temperaturama, te na osnovu inovativne intenseTEX tehnologije, prodire
duboko u tkaninu i istovremeno efikasno otklanja fleke, istovremeno regenerišući
tkaninu. Posebno negujući i inovativni sastojci daju bojama blistavost i sprečavaju
prenos boja na druge tkanine.
51
HIGIJENA veša
koristi visokokvalitetne sirovine, ugodne za okolinu, koje deterdžent čine efikasnim i štedljivim, što doprinosi visokom kvalitetu pranja veša.
Pored čistoće i nege, te optimalne cene – HAGLEITNER pridaje takođe veliku pažnju ugodnom i svežem mirisu. Omekšivač i dodaci
havon PERFECT
Sadržaj
15 kg
Br. Art. 4310200100
Prašak za pranje za higijenske potrebe. Optimalan za sve temperature, tvrdoće vode
i sve materijale (osim vune i svile). Optimalno delovanje protiv bleđenja od 40°C. Veš
se kod 60°C automatski dezinfikuje. Posebno preporučljivo za pranje krpa za mop,
krpa za brisanje i odjeće kuhinjskog personala. Sa tkiva uspešno otklanja čak i teške
fleke od krvi ili belančevina. Čuva tkivo. Garantuje blistavu, negovanu i mirisnu
svežinu veša. Blede fleke i neugodni mirisi nestaju. Ulistano kod ÖGHMP, DGHM/
VAH i RKI. Deterdžent koristiti pažljivo. Prije upotrebe uvek pročitati uputstvo za
upotrebu i informacije o proizvodu.*
havon COLOR
Sadržaj
15 kg
Br. Art. 4310200200
Visoko kvalitetni deterdžent u prahu za šareni veš nepostojanih boja. Ne sadrži
čestice koje izbleđuju veš, kao ni optičke izbeljivače, stoga štedi boje i vlakna.
Uklanja tvrdokornu prljavštinu od masti i belančevina i zato je naročito pogodan za
šarene stolnjake. Održava boje svežim i lepim. Prikladan za sve vrednosti tvrdoće
vode i temperature pranja od 30-95°C.
havon FEIN
Sadržaj
6 x 1 kg**
Br. Art. 4310200408
HIGIJENA veša
Tečni, fini deterdžent za vunu i svilu. Za osetljivo vlakno i sintetički veš (npr. Goretex,
mikrofiber vlakna). Daje vešu mekoću i miris cvetne svežine. Idealan za pranje i negu
sarenog veša od 30-60°C. Štedi boje i vlakna zahvaljujući dodatku sredstva za negu.
Ne sadrži sredstva za izbeljivanje, kao ni optičke izbeljivače.
havon ULTRA
Sadržaj
18 kg
Br. Art. 4310200300
Deterdžent u prahu za profesionalne potrebe. Optimalan za sve temperature,
tvrdoće vode i sve materijale (osim vune i svile). Izbjeljivanje već od 40°C. Brine
se za blistavo belo, negovano i ugodno mirisno rublje.
HIGIJENA veša
Dodatne komponente.
havon SOFT4
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4310300111
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4310300113
Četvorostruko koncentrovani, visoko kvalitetni omekšivač. Brine se za nežno i
antistatičko rublje, skraćuje vreme sušenja u mašinama za sušenje do 10%.
Negujući sastojci olakšavaju peglanje i povećavaju otpornost kože. havonSOFT4
produžava životni vek vašeg veša i daje prijatan osećaj svojim prepoznatljivim
nežnim mirisom voća. Može se koristiti pomoću dozirnog uređaja iz havon
PROFESSIONAL sistema ili manuelno. Podešavanje dozirnog uređaja izvršiće naš
servisni tehničar.
52
* Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
** Prilikom kupovine 6 x 1 kg – dobivate besplatno pomoć za doziranje!
havon MILD
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4310300211
Visokokvalitetni omekšivač. Brine se za nežno i antistatičko rublje i skraćuje vreme
sušenja u mašinama za sušenje do 10%. Negujući sastojci olakšavaju peglanje i
povećavaju prijatan dodir sa kožom. havon MILD produžava životni vek vašeg veša
i daje prijatan osećaj svojim prepoznatljivim nežnim mirisom proleća.
havon P6 PLUS
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4310300811
Tečni štirak za veš za sve vrste tkanina, osim svile. Ojačava istrošenu tkaninu i jača
njenu elastičnost. Idealna za stolnjake i posteljinu, zavese i košulje, može se
poprskati po vešu pre peglanja. Može se upotrebljavati preko HAGLEITNER-ovog
dozatora tečnosti iz sistema havon PROFESSIONAL i ručno. Obučeni servisni
tehničari pobrinuće se za stručno podešavanje HAGLEITNER-ovog dozatora.
havon POWER
Sadržaj
1 kg
Br. Art. 4310300908
HIGIJENA veša
Specijalna tečnost za izbeljivanje na bazi aktivnog kiseonika. Već kod 30°C uklanja
tvrdokorne fleke, koje se mogu izbeljivati kao što su fleke uzrokovane crnim vinom,
curryem, voćem i povrćem i ima anti-bakterijsko i fungicidno dejstvo već od 20°C.
Idealan je za tkanine koje su sklone neugodnim mirisima, kao što su sportska odeća,
donji veš itd. Nije pogodan za svilu, poliamid tj. elastomere.
havon CHLOR TABS
Sadržaj
1 kg
Br. Art. 4310300428
Visoko koncentrovano sredstvo za izbeljivanje u obliku tableta, koje se penušajući,
samostalno rastvara i odmah deluje. Pogodno za uklanjanje problematičnih mrlja,
npr. od voća, paprike, semenskog ulja. Pomoćna sredstva koristiti oprezno. Pre
upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.
havon FS
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4310300508
Za temeljno uklanjanje svih mrlja koje sadrže masti i ulja kao npr. masne mrlje, mrlje
od sosa, šminke, mašinskog ulja kao i mrlje na ivicama kragni na košuljama. Prijatan
za upotrebu zbog svog decentnog mirisa.
havon ACTIVE
Sadržaj
5 kg
Br. Art. 4310300632
Univerzalna so u prahu, za mrlje. Već od 30°C uklanja šarene mrlje koje se mogu
izbeljivati kao npr. od kafe, crnog vina, voća itd., kao i mrlje od umaka od pečenja,
ruža za usne, voćnih namaza itd. Umrljano (požutelo) rublje postaje ponovno blistavo belo.
havon CALC
Sadržaj
6 kg
Br. Art. 4310300732
Praškasti omekšivač vode. Sprečava taloženja kamenca u mašini za veš i na vešu.
Produžava vek trajanja mašine, a veš ne bledi. Upotrebom havon CALC, pri višim
vrednostima tvrdoće vode od 16°dH, smanjuje se količina deterdženta potrebnog za
pranje.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – šest prskalica za penu besplatno!
53
HIGIJENA objekata
Prednost kroz inovacije.
Objektna HIGIJENA pretpostavlja očuvanje vrednosti
površina, efikasnost čišćenja i optimalne troškove.
Za to je potreban savršeno usklađen sistem čisćenja.
Naši koncentrati daju odgovor na sva pitanja moderne objektne higijene. Promišljeni sistem dopunjavanja, ulaganje u dozirne sisteme te stručan servis,
Sistem utemeljen na bojama nudi preglednost i
olakšava rad profesionalnog održavanja prostorija.
integral & una
HIGIJENA podova
HIGIJENA sanitarija
univerzalna HIGIJENA
dezinfekcija
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
HIGIJENA objekata
naša su ponuda svakom korisniku.
HIGIJENA objekata
HIGIJENA objekata
i.h.s. sistem.
i.h.s. sistemski ciklus je zatvoren –
bez grešaka i sve iz jedne ruke.
Tri sistema pranja potpuno usklađena jedan na drugi:
„
integral SYSTEM
havon SYSTEM
„ safetyMOP SYSTEM
„
Nude Vam u budućnosti besprekornu čistoću bez rizika infekcija pri
niskim troškovima pranja i znatnoj uštedi vremena prilikom čišćenja
podova i inventara.
integral SYSTEM garantuje da se sredstva za čišćenje i dezinfekciju
koriste u pravilnim količinama i pravilno dozirani.
havon SYSTEM garantuje da pomagala za čišćenje safetyWIPES i safety-MOP izlaze iz mašine dezinfikovani imajući moć upijanja.
Novi safetyMOP sistem, sa posebno izrađenim pomagalima i proizvodima za čišćenje, zaustavlja prenošenje klica jednokratnim postupkom
brisanja.
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
56
HIGIJENA objekata
integral dozatori.
integralno – koncentrovana higijena.
Patentirani integral dozatori sistem zbog svoje jednostavne upotrebe i inteligentne tehnike doziranja postavlja nova merila u HIGIJENI objekata. Zajedno sa sistemom dodatnog punjenja multiFILL patronama i raznolikim sredstvima za čišćenje i dezinfekciju,
predstavlja savršenu kombinaciju hemije i tehnike doziranja.
„
Optimalna isplativost:
Jedna multiFILL patrona daje 500 litara otopine za upotrebu (pogledaj napomenu
kod koncentrata).
„
Bezbedna upotreba hemije:
Zavareni umetak za doziranje sprečava direktni kontakt koncentrata sa kožom tj.
„
Aktivna zaštita okoline:
nekontrolisano curenje koncentrata iz patrone.
Optimizovani transport, skladištenje i volumen ambalaže – ne transportujemo i
skladištimo vodu čime štitimo okolinu.
„
Ekonomičnost:
Egzaktno doziranje garantuje manju potrošnju i ne dolazi do prekomernog doziranja.
integral MIX dozator
VxŠxD
520 x 288 x 242 mm
Br. Art. 4410100550
integral MIX dozator pomaže Vam da od mešavine integral koncentrata i vode
dobijete za upotrebu gotovu otopinu. Prednosti:
„
fiksni odnos mešavine
kalkulisana potrošnja
„ uvek tačno doziranje
„
HIGIJENA objekata
Usipanje otopine za čišćenje moguće je u sistemskoj flaši od 1l ili direktno u kantu,
spremnik mašine za čišćenje itd. Svejedno koliko rastvora želite napraviti, dobit ćete
uvek pravilno doziranu količinu. Svi integral koncentrati mogu se dozirati pomoću
jednog dozatora, stoga je uvek moguća zamena proizvoda između multiFILL patrona.
Protok vode od 10 lit./min. garantuje brzo i pravilno doziranje. Potreban je priključak
vode u neposrednoj blizini.
HIGIJENA objekata
koncentrati – glavni proizvodi.
integral SANITARY
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410200519
Sanitarno sredstvo za dnevno održavanje i čišćenje tipičnih zaprljanja u toaletima. Pogodno je za sve vodootporne kao i površine neosetljive na kiseline, npr. keramičke pločice,
slavine, WC, tuš-kabine, kade itd.
1 = 166 – jedna multiFILL patrona daje 166 litara pripremljenog rastvora.
integral ACTIVE
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410200219
Sredstvo za rastvaranje masnoća za HIGIJENU kuhinje i objekata. Pogodno za sve vodootporne površine (osim aluminijuma).*
* Jedna multiFILL patrona daje 500 litara gotove otopine za upotrebu.
57
integral NEUTRAL
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410200319
Sredstvo za čišćenje podova i površina za svakodnevno održavanje HIGIJENE kuhinje
i objekata. Pogodno za sve vodootporne površine.*
integral POWER
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410200419
Sredstvo za održavanje keramičkih pločica u kupatilu i delovima wellnessa. Specijalni
sastojci daju sjajnu čistoću. Čisti sve mikropropusne površine, kao npr. prirodni kamen.
Namenjen za održavanje i temeljno čišćenje. Idealna upotreba u kombinaciji sa safetyMOP POWER.*
HIGIJENA objekata
integral koncentrati – specijalni proizvodi.
integral DISINFECT
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410300219
Dezinfekcijsko sredstvo za površine, sa širokim mikrobiološkim spektrom delovanja protiv
svih poznatih klica: bakterija, gljivica, virusa. Certifikovano od ÖGHMP & DGHM/VAH. (** i
***) Pri upotrebi u dozatoru integral MIX automatski izlazi pripremljena dezinfekcijska otopina
kako bi se sprečilo pogrešno doziranje.*
integral GLASS
Sadržaj
4 x 2,5 l
Br. Art. 4410300319
HIGIJENA objekata
Sredstvo za čišćenje stakla i prozora uklanja tipična zaprljanja, kao npr. otiske prstiju,
ostatke insekata, masni sloj itd. Idealno za sve vodootporne i glatke površine kao npr.
prozore, ogledala, keramiku itd.*
HIGIJENA objekata
integral start paket.
Sa praktičnim start paketom uvedite red u kuću. Flaše su označene sa integral produktom, koje dobijate u lepom i praktičnom držaču.
integral SANITARY
1 pumpica za penu, 1 držač flaše
7 x 1 kg
Br. Art. 4410400108
7 x 1 kg
Br. Art. 4410400208
7 x 1 kg
Br. Art. 4410400308
7 x 1 kg
Br. Art. 4410400408
7 x 1 kg
Br. Art. 4410400508
integral ACTIVE
3 pumpica za prskanje, 1 držač flaše
integral NEUTRAL
1 pumpica za prskanje, 1 držač flaše
integral DISINFECT
3 pumpica za prskanje, 1 držač flaše
integral GLASS
7 pumpica za penu, 1 držač flaše
58
* Jedna multiFILL patrona daje 500 litara gotove otopine za upotrebu.
** Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
*** Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Prije upotrebe uvek pažljivo pročitati uputstva i i formacije o proizvodu.
HIGIJENA objekata
safetyMOP sistem.
Već pripremljene navlake i safetyWIPES stoje na raspolaganju za čišćenje i dezinfekciju podova i inventara samo jednim brisanjem. Ušteda vremena, ergonomičan rad
kao i ekonomičnost, dodatne su odlike novog safetyMOP sistema. safetyMOP sistem,
pored integral i havon sistema, predstavlja stalnu komponentu i i.h.s. sistema.
safetyTROLLEY
VxŠxD
1230 x 650 x 1140 mm
Br. Art. 4431100500
safetyTROLLEY su optimalno opremljena kolica za čišćenje, za safetyMOP sistem.
Sve kofe se mogu zaključati, tako da je omogućen higijenski rad. Inteligentno rešenje
za HIGIJENU objekata, pa je zato idealno za upotrebu u zdravstvu. Osim krpa, na
kolicima se mogu pripremiti i poneti brisači safetyWIPES, pripremljeni za željena
područja čišćenja, sa pripadajućim sredstvima za čišćenje.Oni se pripremaju u posudama safetyBOX SMALL (sa poklopcem na dizanje) od 4 x 4 litre, koje se uzimaju
pojedinačno, po prostorijama.
Dodatnu ergonomičnu prednost predstavljaju kolica transportTROLLEY, pomoću
kojih se napunjene kofe safetyBOX mogu jednostavno transportovati. Ukupno se
može poneti do 60 pripremljenih safetyMOPS kao i 72 mikrofiber krpe. Pomoću dve
pripadajuće safetyBOXEN-kofe, safetyMOPS-krpe mogu se jednostavno pripremiti i
uzeti za upotrebu. Uz to ima dve vreće za smeće od 90 i 30 litara.*
safetyTROLLEY TRANSPORT
VxŠxD
1200 x 650 x 350 mm
Br. Art. 4431100700
HIGIJENA objekata
safetyTROLLEY TRANSPORT služi za transport safetyBOX-a. safetyBOX se može
pričvrstiti na safetyTROLLEY ili se može upotrebljavati sam za sebe. U dve safetyBOX stanu 20 safetyMOPS. Idealno je da jedna safetyBOX bude prazna tako da se
u njoj mogu držati prljavi safetyMOPS. safetyTROLLEY je opremljen i sa držačem sa
safetySPRAY, koji se može odvojeno upotrebljavati za čišćenje podova.*
safetyTROLLEY ROOM
VxŠxD
1280 x 530 x 1570 mm
Br. Art. 4431100800
Široka kolica safetyTROLLEY za spratno snabdevanje u hotelima i smeštajnim objektima, ima četiri površine za odlaganje. Idealna su za transport veša, pića, papira
i sredstava za održavanje. Trolley je snabdeven sa kesom za prljav veš, jednim sistemom za odvajanje smeća i jednim držačem za kantu, u kojoj su već namočeni
mopovi spremni za rad.*
safetyBOX
VxŠxD
270 x 560 x 240 mm
Br. Art. 4431201300
safetyBOX od 20 litara služi da sigurno i higijenski osigura skladištenje pripremljenog safetyMOPS do trenutka upotrebe, kao i da garantuje ravnomerno natapanje
safetyMOPS, sredstvom za čišćenje. Zahvaljući hermetičkom poklopcu kutije se
mogu okretati, tako da se sredstvo za čišćenje podeli ravnomerno na safetyMOPS.
Pomoću odgovarajućeg safetyMOP poklopca možemo u potpunosti zatvoriti safetyBOX. Tako safetyBOX možemo okrenuti kako bi se tečnost ravnomerno raspodelila
na mopove u njoj. U safetyBOX kutiji ima mesta za 20 krpa safetyMOPS složenih
jedna iznad druge.
* Isporučuje se kao što je prikazano
59
safetyBOX poklopac
Br. Art. 4431203200
Hermetički poklopac za zatvaranje safetyBOX-a. Poklopac naleže na 8 mesta tako
možemo akustično kontrolisati da li poklopac pravilno postavljen. Može se koristiti
samo u kombinaciji sa safetyBOX-om.
safetyBOX SMALL blue
safetyBOX SMALL red
safetyBOX SMALL green
safetyBOX SMALL yellow
VxŠxD
+ 1 x poklopac na kipu
Br. Art. 4431201400
+ 1 x poklopac na kipu
Br. Art. 4431201500
+ 1 x poklopac na kipu
Br. Art. 4431201600
+ 1 x poklopac na kipu
Br. Art. 4431201700
200 x 255 x 165 mm
U safetyBOX SMALL-posudi sa pokretnim poklopcem, pripremaju se safetyWIPES
krpe sa rastvorom za čišćenje i upotrebljavaju se pojedinačno za svaku prostoriju.
Boje omogućavaju bolji raspored pojedinih delova za čišćenje. U svakoj posudi ima
mesta za 18 safetyWIPES-krpa (4 litre).
safetySPRAYER 40 cm
Br. Art. 4431201200
safetySPRAYER je sistem doziranja za ergonomično i ekonomično čišćenje svih podnih površina. Pogodan za čišćenje ulaza, stepeništa itd. Može se koristiti posebno
u kombinaciji sa safetyMOP sistemom. Pomoću postavljene flaše od 650 ml rastvora za čišćenje, pritiskom na dugme dozira se tamo gde se može optimalno naneti
krpom. Držač širine 40 cm poseduje kariku pomoću koje se krpa uzima ili odlaže bez
dodira i da se nemorate saginjati.
safetyMOP držač 40 cm
Br. Art. 4431202000
Preklopiva plastična drška za safetyMOP, safetyMOP POWER i safetyMOP
PARKETT. Upotrebljava se pomoću aluminijske šipke.
safetyMOP 40 cm
Br. Art. 4431201100
HIGIJENA objekata
safetyMOP krpa izrađena je od 100 % visoko kvalitetnih mikrovlakana i odlikuje se
velikom snagom upijanja. Proizvod je apsolutno bez pamuka i viskoze, pa je zato
higijenski i optimalno pogodan za dezinfekciju i čišćenje. safetyMOP se koristi univerzalno, za sve glatke podove. Na zadnjoj strani ušivena je kodna oznaka u boji, tako
da se pojedinačni proizvodi mogu razvrstati po zonama upotrebe. Proizvod odlikuju
dugotrajnost i kvalitet radne površine. Može se prati i dezinfikovati do 60°C.
safetyMOP POWER 40 cm
Br. Art. 4431201800
Za prirodni kamen kao mermer, granit, pločice. Skida i najokorelija zaprljanja sa mikropropusnih kamenih ploča. Kod posebno jakih zaprljanja ili jako nestrukturiranih
podova, četka na ivici mopa omogućava bolji učinak čišćenja nego kod dosadašnjih
tekstilnih mopova. Može se prati i dezinfikovati do 60°C. Prati bez omekšivača. Idealna upotreba u kombinaciji sa integral POWER.
safetyMOP PARKETT 40 cm
Br. Art. 4431201900
Posebno pogodno za sve vrste drvenih podova, posebno za nauljene, voskom
zaštićene ili neobrađene podove. Optimalni rezultati čišćenja površina zahvaljujući
smeđim lanenim štraftama. Čvrsta mešavina pamuka i poliestera, koju možemo prati
i dezinfikovati do 60°. Prati bez omekšivača. Idealan u kombinaciji sa integral NEUTRAL.
60
HIGIJENA objekata
una – Ugodno za okoliš. Prirodno. Aktivno.
Una proizvodi odlikovani su austrijskim zaštitnim znakom za okolinu, kao i službenom
ekološkom oznakom evropske unije. Ova odlikovanja dodeljena su samo onim proizvodima koji ispunjavaju seriju strogih kriterija, te koji su provereno pozitivni za okolinu i kod
kojih je dokazan kvalitet i podobnost za upotrebu.
una SANITARY
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4420100108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4420100111
Tečno, univerzalno sanitarno sredstvo za čišćenje WC-a, pisoara, pločica, slavina,
tuš kabina i kada. Takođe i sa teško dostupnih mesta bez muke uklanja kamenac,
zaprljanja i ostatke sapuna. Ne koristiti za mermer.
una ACTIVE
Sadržaj
6 x 1 kg**
Br. Art. 4420100208
Univerzalno sredstvo za skidanje masnoće sa radnih površina, podova, zidova, propusnih rešetaka, mikrotalasnih rerni, itd. Takođe i sa teško dostupnih mesta bez muke
uklanja masnoće, ostake belančevina i zaprljanja. Takođe je pogodan i za uklanjanje
zagorelih zaprljanja sa gril ploča, parnih kombi kipera i rerni. Ne koristiti za aluminijum.
Tu preporučujemo una ALLROUND ili una NEUTRAL.
una NEUTRAL
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4420100308
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4420100311
Univerzalni gel za kuhinju. Rastvara masnoću i zaprljanja i pogodan je za čišćenje
svih vodootpornih površina. Daje bujnu penu, pa je zato izvanredan za ručno pranje.
Visoko kvalitetne materije štite ruke od isušivanja. Pogodan je za sve vodootporne
materijale.
una FLOORSTAR
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4420100411
HIGIJENA objekata
Sredstvo za brisanje i negu vodootpornih podova (linoleuma, PVC-a, kaučuka,
keramičkih-koto podova itd.). Kod svake upotrebe popravljaju se ogrebotine. Kod
nepremazanih podova sredstvo prodire duboko u pore, tako da se zaprljanje lakše
uklanja s poda. Ne stvara nove slojeve. Poseduje izvanredna vezivna svojstva, tako
da je pogodan i za vodootporne podove. Kod laminata, antistatičkih podnih podloga
i uljanih podova preporučujemo una ALLROUND.
una ALLROUND
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4420100511
Snažni koncentrat, za čišćenje svih vodootpornih površina kao što su podovi, pločice,
prozori itd. Slabo peni, efikasno rastvara zaprljanja, tako da je naročito pogodan za
čišćenje mašinama sa visokim protiskom i mašinama za čišćenje podova. Štedi materijal, tako da je pogodan i za osetljive površine kao npr. aluminijumske površine u
kuhinjama. una ALLROUND odmašćuje, pa prilikom vlažnog čišćenja uljanih podova
treba obratiti pažnju da je osigurano konstantno uljenje poda.
una GLASS
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4420100608
Tečno sredstvo za olakšano čišćenje svih glatkih površina, kao što su npr. prozori, stakla, ogledala, pločice i armature. Uklanja otiske prstiju, kao i masna i uljasta
onečišćenja, tegarantuje sjaj bez ostavljanja crta. una GLASS na prirodan način pruža
blistavu čistoću. Štedljivo trošenje.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna prskalica za penu besplatna!
** Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna pumpica za prskanje besplatna!
61
HIGIJENA podova
Rastvori za blistavi izgled.
Tajna negovanih podova leži u upotrebi optimalnih proizvoda, pomagala, kao i u pravilnom izvođenju radnih procesa. HAGLEITNER nudi kompletnu paletu proizvoda kao i
odgovarajuću edukaciju, da bi se u potpunoj meri mogli suočiti sa svim zahtevima u
području proizvoda.
HIGIJENA podova
Osnovno sredstvo za čišćenje podova.
SKAT
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4430100108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430100111
Sredstvo za osnovno čišćenje, vodootpornih, alkalno osetljivih podova, kao što
su linoleum i gumeni podovi. Bez muke uklanja stare slojeve sredstava za zaštitu
i čišćenje. Takođe je pogodan i za temeljno čišćenje površina koje nisu zaštićene
zaštitnim filmom. Pogodan za upotrebu jer ne stvara neprijatne mirise. Za održavanje
neosetljivih, vodootpornih podova (npr. PVC-a) preporučujemo ZACK.
ZACK
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430100211
Sredstvo za osnovno čišćenje, vodootpornih, alkalno neosetljivih podova (osim linoleuma, drvenih i gumenih podova). Snažno sredstvo koje brzo i bez muke uklanja
tvrdokorne slojeve starog sredstva za zaštitu i čišćenje. Pogodan i kao intenzivno
sredstvo za nepremazane površine. Štedljiv pri upotrebi. Pre upotrebe uvek pročitati
uputstvo i informacije o proizvodu.
stoneCLEAN
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430100311
HIGIJENA podova
Osnovno sredstvo za čišćenje mikroporoznih površina, naročito obloga od finog i
prirodnog kamena. Pogodan i za održavanje alkalno osetljivih podova. Specijalni
tensidi brinu se za blistavu čistoću.
HIGIJENA podova
Zaštitni slojevi.
utilitULTRA
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430200111
Zaštitni sloj za zatvaranje pora vodootpornih podova. Stvara providan i blistavi
negujući sloj. Neosetljiv na ogrebotine, pa je idealan za ekstremno izložene površine.
Izvanredan je i za sve svetle podove, zato što zaštitni sloj ne žuti. Sprečava klizanje.
U velikoj meri se izbegavaju tragovi potpetica. Pogodan za ULTRAHIGH-SPEED Methode (UHS), ultra brzu metodu. Dugotrajni sjaj zaštitnog sloja osigurava održavanje
sa una FLOORSTAR.
tsWACHS
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430200211
Zaštitni sloj za zatvaranje pora vodootpornih podova. Stvara neklizajući, elastični,
blago blistavi, negujući sloj. Posebno pogodan za sportske dvorane, fiskulturne sale,
bolnice, staračke domove i domove za negu. Da bi se dugotrajno osigurao neklizajući
efekt, preporučujemo održavanje sa wp3.
62
hartex2000
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430200311
Zaštitni sloj za zatvaranje pora vodootpornih podova. Stvara jako blistavi negujući
sloj. Pogodan za ULTRAHIGH-SPEED Methode (UHS), ultra brzu metodu. Dugotrajni sjaj zaštitnog sloja osigurava održavanje sa una FLOORSTAR.
BASIS
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430200511
Sredstvo za zatvaranje pora, za upijajuće podove kao što su linoleum, prirodni kamen i beton. Nije pogodno za upotrebu na poliranim, lakiranim i površinama od finog
kamena.
SIVEX
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430200611
Tečni zaštitni sloj za zatvaranje pora prirodnih podova kao što su mermerni, drveni,
kameni i keramički (cotto) podovi. Stvara svilenkasto negujući sloj, koji se lako polira
ručno ili mašinski. Za održavanje preporučujemo una FLOORSTAR ili wp3.
HIGIJENA podova
Sredstvo za održavanje podova.
wp3
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430300111
HIGIJENA podova
Sredstvo za negu i brisanje svih vodootpornih podova. Idealno za podove premazane tsWACHS-voskom. Uspešno sprečava klizanje, zato je naročito pogodan za podove u sportskim dvoranama, fiskulturnim salama, bolnicama, staračkim domovima
i domovima za negu. Nakon upotrebe ostaje prijatan miris.
schmierSEIFE
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430300311
Tečno sredstvo za održavanje, na bazi sapuna. Prilikom upotrebe naročito prijatan
za okolinu, zbog toga što je izrađen isključivo na biljnoj bazi. Za ručno čišćenje svih
nepremazanih površina. Preporučuje se za uljane i podove od drveta, kamena itd.
HIGIJENA podova
Čišćenje tepiha.
carpetSPRAY
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4430400208
carpetSPRAY bez tensida, uklanja sva zaprljanja sa tepiha i garnitura za sedenje.
Suši se odmah nakon upotrebe. Uklanjanje mrlja: carpetSPRAY naprskati na mrlju i
tapkati safetyWIPE-krpom. Čišćenje velikih površina: carpetSPRAY ravnomerno naprskati i čistiti mašinom za tepihe i carpetPRO PAD-om.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – šest pumpica za prskanje besplatno!
63
carpetPRO
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430400311
Koncentrat za čišćenje tepiha, bez tensida i enzima. Pogodan za sve tepihe postojanih boja. Koncentrat se razređuje u razmeri 1:10 i štedljivo nanosi na tepih pomoću
flaše sa pritiskom ili nekog uređaja za prskanje (ne kvasiti obilno). Zatim se čisti
mašinom i carpetPRO PAD-om. Ne oštećuje originalni zaštitni sloj. Izvanredno pogodan i za čišćenje ekstrakcionom metodom.
carpetSHAMPOO
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430400411
Tečno sredstvo za tepihe i garniture za sedenje. Stvara bujnu penu. Veže zaprljanja,
vlaknima opet daje pređašni izgled i pravi ih antistatičnim. Tepih ili garniture štiti od
ponovnog prljanja. Nakon upotrebe ostaje negujući miris svežine.
HIGIJENA podova
Mašinsko čišćenje podova.
hacoGLANZ
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430500111
Tečno sjajno sredstvo za čišćenje, za sve vrste vodootpornih podova. Sa naročito
izraženom snagom uklanjanja zaprljanja (npr. u području industrije, velikih kuhinja).
Izvanredno za blistave površine i podove sa zaštitnim slojem. Daje dubinski efekat
sjaja bez ogrebotina, kao i dubinsku čistoću.
hacoAUTOMAT
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430500211
Tečno, snažno sredstvo za mašinsko čišćenje svih vrsta vodootpornih, nepremazanih podova. Daje dubinsku čistoću. Ne peni, te se stoga može koristiti za mašine za
čišćenje sa visokim pritiskom (cerade kamiona, radionice, skladišne hale, podovi u
industriji). Za ručno čišćenje preporučujemo hacoGLANZ.
hacoALCOHOL
HIGIJENA podova
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4430500311
Preporučuje se za čišćenje svih vrsta vodootpornih, premazanih i nepremazanih podova. Bez muke uklanja masna zaprljanja i brzo se suši. Ostavlja dubinski efekat sjaja
bez ogrebotina i daje savršenu čistoću.
HIGIJENA podova
Specijalna sredstva za čišćenje podova.
hacoMARMOR
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4430600108
Specijalno sredstvo za mermer i podove koje sadrže kamenac. Daje blistavi sjaj.
Ojačava površinu i štiti pod od grebanja. Ravnanjem površine znatno se olakšava
održavanje. Može se koristiti samo u kombinaciji sa mašinom za čišćenje.
mopSPRAY
Sadržaj
6 x 0,8 kg*
Br. Art. 4430600208
Sprej za čišćenje svih vrsta podova. Veže fina zaprljanja i tako olakšava sušenje
pomoću uniMOP sistema. Štedljiv pri upotrebi, ostavlja čistu površinu, bez prašine.
Za jednaku i ergonomičnu raspodelu proizvoda na površinu preporučujemo
korištenje boce pod pritiskom.
64
* Pri kupovini 6 x 1 kg – šest pumpica za prskanje besplatno!
HIGIJENA podova
Pregled upotrebe – temeljito čišćenje & premaz.
Osnovno sredstvo za čišćenje podova
PVC
Linoleum
Guma
SKAT
ZACK
stone
CLEAN
BASIS
SIVEX
ts
WACHS
utilit
ULTRA
hartex
2000
(alkalno)
(alkalno)
(alkalno)
(alkalno)
(neutralno)
(alkalno)
(alkalno)
(alkalno)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
(otporno na kiseline)**
9
9
Fini kamen i keramičke
pločice. Ne nanositi u sloju!
9
9
Prirodni i umetni kamen
(osetljivo na kiseline)*
Nije za čišćenje sanitarija
Prirodni i umetni kamen
Podni premazi
9
9
9
9
9
9
9
9
Zaštićeno drvo.
Nema osnovnog čišćenja.
Drvo sirovo ili nauljeno.
Čišćenje prskanjem (stvaranjem
magle) iznad površine!
HIGIJENA podova
Pregled upotrebe – održavanje.
PVC
Linoleum
Guma
haco
AUTOMAT
haco
GLANZ
haco
ALCOHOL
wp3
schmier
SEIFE
una
FLOORSTAR
integral
NEUTRAL
integral
POWER
(alkalno)
(neutralno)
(neutralno)
(alkalno)
(alkalno)
(neutralno)
(neutralno)
(alkalno)
9***
9
9
9
9
9
9***
9***
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
(otporno na kiseline)**
9
9
9
9
9
9
Fini kamen i keramičke
pločice. Ne nanositi u sloju!
9
9
9
9
9
9
Zaštićeno drvo.
Nema osnovnog čišćenja.
9
9
Drvo sirovo ili nauljeno.
Čišćenje prskanjem (stvaranjem
magle) iznad površine!
9
9
Prirodni i umetni kamen
(osetljivo na kiseline)*
Nije za čišćenje sanitarija
Prirodni i umetni kamen
9
9
9
9
9
9
9pogodno
* npr. mramor, terazzo ploče, aglo mramor, betonski kamen
** npr. granit, šindra, kvarcit, terakota
*** Samo za podove bez zaštitnog sloja
65
HIGIJENA podova
Sredstvo za održavanje podova
HIGIJENA podova
Profi četke professional.
higijenska četka 40 cm
Br. Art. 4430700100
Čvrsta četka napravljena od gustih poliesterskih vlakana, izuzetno efektna prilikom
čišćenja podova,uklanja prašinu i prljavštinu,može se tretirati na visokoj temperaturi.
univerzalna higijenska metla 33 cm
Br. Art. 4430700300
Ravna, univerzalna četka, sa 2 m dugim teleskopskom drškom. Zbog izuzetne gustine
vlakna, metla je idealna za čišćenje uglova u prostorijama, kao i stepenica, primenjiva i
bez drške, kao ručna četka za kuhinjske potrebe.
higijenska podna četka 28 cm
Br. Art. 4430700400
Četka sa vrlo jakim vlaknima za lagani rad koji štedi snagu.
higijenska četka za pranje 22 cm
Br. Art. 4430700500
Zaobljena četka za čišćenje velikih posuda i mehanizacije. Vlakna su jedna preko druge,
zato je optimalna za ribanje uglova.
higijenski brisač vode 61,5 cm
Br. Art. 4430700600
Brisač vode sa radnom širinom od 61,5 cm. Bela, prirodna gumica efikasno uklanja
vodu i ostatke sredstava za čišćenje, ne ostavljajući tragove gume na podu.
držač za četke
51,7 cm
Br. Art. 4430700800
Aluminijumski držač za četke sa 3 mesta. Idealan za četke sa mekanim vlaknima, tako
da je automatski omogućeno sušenje mokre četke. Uključujući set za pričvršćivanje,
za samostalnu montažu.
sistemska drška 1,45 m
Br. Art. 4430700900
HIGIJENA podova
Vrlo stabilna, eloksirana aluminijumska drška. Jednostavna i praktična za upotrebu
zbog ergonomski napravljene drške. Sistem pričvršćivanja četke sa navojem čini je
pouzdano čvrstom.
HIGIJENA podova
Profesionalne četke za održavanje domaćinstva.
profi ulična četka 40 cm
Br. Art. 4430800100
Vrlo stabilna ulična četka sa vrlo jakim vlaknima od polipropilena.
Veća prljavština uklanja se bez velikog napora.
profi ulična četka 30 cm
Br. Art. 4430800200
Univerzalna četka sa srednje jakim vlaknima od polipropilena.
Naročito pogodna za uglove i stepenice.
profi četka od konjske dlake 29 cm
profi četka od konjske dlake 40 cm
profi četka od konjske dlake 60 cm
Br. Art. 4430800300
Br. Art. 4430800400
Br. Art. 4430800500
Kombinacija plastičnog tela i čiste konjske dlake omogućava naročito lako čišćenje,
uz maksimalni vek trajanja četke.
66
profi ribaća četka 23 cm
Br. Art. 4430800600
Četka sa tvrdim vlaknima, za rad bez napora.
profi ribaći brisač 40 cm
Br. Art. 4430800700
Brisač sa vrlo jakim vlaknima za čišćenje podova pamučnom krpom ili za ribanje
naročito velikih površina.
profi ručna četka 15 cm
Br. Art. 4430800800
Ručna četka sa stabilnom plastičnom drškom i vlaknima od mešavine konjske dlake
i plastike, za uklanjanje prašine i finih zaprljanja.
profi metalna lopatica
Br. Art. 4430800900
Praktična metalna lopatica, lakirana, sa gumom.
HIGIJENA podova
uniMOP sistem.
uniMOP držač 60 cm
uniMOP držač 80 cm
uniMOP držač 110 cm
Br. Art. 4430900200
Br. Art. 4430900300
Br. Art. 4430900400
Držač uniMOP-a napravljen od nerđajućeg čelika. Radne širine od 40 do 110 cm.
Širine do 80 cm sa fleksibilnim zglobom (idealno za teško dostupne površine). Koristi
se sa aluminijumskom drškom.
uniMOP 60 cm
uniMOP 80 cm
uniMOP 110 cm
Br. Art. 4430900600
Br. Art. 4430900700
Br. Art. 4430900800
držač za voštanu krpu 55 cm
HIGIJENA podova
Mop napravljen od perivog pamuka za suvo i vlažno brisanje podova. Radnih širina
od 40 do 110 cm. Kao pomoć za suvo čišćenje preporučujemo mopSPRAY. Koristi
se sa odgovarajućim uniMOP držačem. Prati u mašini za veš do 90°C.
Br. Art. 4430900900
Držač za voštane krpe od čvrste plastike. Sa fleksibilnim zglobom i penastom
podlogom(idealan za teško dostupne površine). Koristi se sa aluminijumskom
drškom.
voštana krpa
100 komada/pakovanje
Br. Art. 4430901000
Bele, čvrste krpe (30 x 60 cm) premazane voskom. Izvanredno skupljaju prašinu i
manja zaprljanja i daju blagi blistavi efekat. Idealne za suvo održavanje.
držač mopa za stepenice 40 cm
Br. Art. 4430901100
Specijalni držač od čvrste plastike, za krpu mop za stepenice. Opremljen fleksibilnim zglobom koji se okreće. Krpa se može lako pričvrstiti pomoću samopričvrstivog
užeta. Može se koristiti sa aluminijumskom drškom.
mop za stepenice 40 cm
Br. Art. 4430901200
Mikrofiber krpa. Sa skupljačem vode i samopričvrstivom pozadinom. Za mokro brisanje stepenica ili za brisanjem prskanjem.
aluminijska drška bez navoja 1,4 m
Br. Art. 4430901300
Može se koristiti sa držačima: profiMOP, cleanPAD, wetMOP, mop za stepenice,
voštana krpa, uniMOP i safetyMOP.
67
HIGIJENA podova
mop sistem.
profiMOP držač 45 cm
Br. Art. 4431200100
Sklopivi plastični držač za profiMOP ECO i profiMOP MICRO. Može se koristiti sa
aluminijumskom drškom.
profiMOP ECO 45 cm
Br. Art. 4431200200
Krpa od perivog pamuka za vlažno i mokro brisanje vodootpornih podova. Prilikom
ceđenja profiMOP krpe u profiMOP PRESI, krpa u presi ostaje zategnuta. Prati u
mašini za veš do 90°C.
profiMOP MICRO 45 cm
Br. Art. 4431200300
Mikrofiber krpa od perivog pamuka. Za vlažno i mokro brisanje vodootpornih podova. Posebno ugrađene rese skidaju prljavštinu, a mikrofiber krpa ih zadržava u
kapilarima. Nakon upotrebe krpu jednostavno isprati. Prati u mašini za veš do 90°C.
cleanPAD držač 25 cm
Br. Art. 4431200400
Držač od čvrste plastike za cleanPAD. Opremljen prilagodljivim okretnim zglobom.
cleanPAD se može lako pričvrstiti pomoću čičak trake. Može se koristiti sa aluminijumskom drškom.
cleanPAD 25 cm
Br. Art. 4431200500
Snažna tkanina za čišćenje nedostupnih mesta (npr. ćoškova poda) u okviru temeljnog čišćenja.
wetMOP držač
Br. Art. 4431200600
Držač od plastike za wetMOP. Može se koristiti sa aluminijumskom drškom.
HIGIJENA podova
wetMOP
Br. Art. 4431200700
Krpa od perivog pamuka za mokro brisanje vodootpornih podova. Krpa se cedi lako
pomoću wetMOP prese.
HIGIJENA podova
prese za mopove.
wetMOP presa
Br. Art. 4431000200
Otporna plastična presa, namenjena za ceđenje wetMOP-a. Može se postaviti na
mopTROLLEY START, objektTROLLEY 1 i 2.
profiMOP presa
Br. Art. 4431000500
Otporna plastična presa za lagano i efikasno ceđenje, namenjena za navlaku profiMOP. Može se postaviti na mopTROLLEY START, objektTROLLEY 1 i 2.
68
HIGIJENA podova
TROLLEY sistem kolica.
mopTROLLEY START
VxŠxD
570 x 400 x 500 mm
Br. Art. 4431100100
Visoko kvalitetna kolica za čišćenje sa dve kante po 15 l za efikasnu negu podova.
Prema želji korisnika mogu se izabrati dva sistema presa. Proverena wetMOP presa
kao i profiMOP presa. 15 litarska plava kanta i 15 litarska crvena kanta mogu se naručiti
naknadno.*
objectTROLLEY 1
VxŠxD
950 x 680 x 1050 mm
Br. Art. 4431100200
Visoko kvalitetna kolica za čišćenje i efikasnu negu podova, uz mogućnost odlaganja
otpada, kao i sa korpom za odlaganje potrošenog materijala. Prema želji korisnika
mogu se izabrati dva sistema presa. Proverena wetMOP presa kao i profiMOP presa.
Volumen kanti iznosi 15 l (ispod) i 8 l (odozgo).*
objectTROLLEY 2
VxŠxD
1100 x 600 x 1050 mm
Br. Art. 4431100300
Potpuno opremljena kolica za profesionalno čišćenje podova kao i za HIGIJENU
objekata. Za odlaganje otpada i potrošenog materijala na raspolaganju je prostor i
sistem za odlaganje smeća raznih veličina. Prema želji korisnika mogu se izabrati dva
sistema presa. Proverena wetMOP presa kao i profiMOP presa. Optimalno rešenje
za sve zahteve u području HIGIJENE objekta. Volumen kanti iznosi 15 l (ispod) i 8 l
(odozgo).*
HIGIJENA podova
Pads universal.
PAD zeleni 43 cm
Br. Art. 4431300100
PAD smeđi 43 cm
HIGIJENA podova
Područje upotrebe – svakodnevno čišćenje.
Br. Art. 4431300200
Područje upotrebe – temeljno čišćenje.
PAD crveni 43 cm
Br. Art. 4431300300
Područje upotrebe – održavanje.
PAD beli 43 cm
Br. Art. 4431300400
Područje upotrebe – poliranje do blistavog sjaja.
HIGIJENA podova
Pads special.
carpetPRO PAD 43 cm
Br. Art. 4431400100
Specijalni jastučić za sustav carpetPRO, efikasno čišćenje Vaših tepiha.
čelični PAD 43 cm
Br. Art. 4431400300
Specijalni za kristalizaciju mramornih i teraco podova.
* Isporučuje se kao što je prikazano
69
HIGIJENA sanitarija
Sanitarije – svakodnevni izazov.
Područje sanitarija vredi kao tajna posetnica svake firme i to svaki dan iznova. Paleta
proizvoda obuhvata optimalno kombinovani asortiman sredstava za čišćenje, mirisnih
sredstava, mirisnih ulja, kao i specijalnih proizvoda. Tako se i Vi možete upustiti u svakodnevne izazove u području sanitarija.
HIGIJENA sanitarija
Tečna sredstva za čišćenje.
easySPRAY
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4440100108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100111
Tečno sredstvo za čišćenje kupatila i tuš kabina. Čak i sa teško dostupnih mesta bez
muke uklanja kamenac, zaprljanja i ostatke sapuna. Širi prijatan miris morske svežine
i daje, bez struganja, blistavi sjaj i čistoću. Temeljno čisti sve površine kao što su
slavine, pločice, tuš kabine i kade.
perlGLANZ
Sadržaj
6 x 1 kg**
Br. Art. 4440100208
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100211
Tečno sredstvo za čišćenje sanitarija za svakodnevno održavanje. Za WC, pisoare i
mokre čvorove. Bez muke uklanja kamenac i zaprljanja. Deluje dezinfikujuće i daje jedinstven efekat blistavog sjaja. Ostavlja površinu bez kapljica, zbog toga nije potrebno
sušenje. Kod redovne upotrebe sprečava stvaranje buđi. Za temeljito čišćenje tvrdokornih naslaga (npr. mokraćnog kamenca) preporučujemo UROPHEN. Sanitarna sredstva
koristiti oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.
UROPHEN
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4440100308
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100311
HIGIJENA sanitarija
Tečno, snažno sredstvo za čišćenje sanitarija. Za osnovno čišćenje WC-a, pisoara i
mokrih čvorova. Bez muke uklanja jaka zaprljanja i naslage (kamenca, urinarnih soli,
rđe). Uklanja dugotrajne postojane neugodne mirise. Razvija klasični elegantni cvetni miris. Za svakodnevno održavanje preporučujemo perlGLANZ ili hagodorFICHTE/
FLIEDER. Ne koristiti za slavine. Sanitarno sredstvo koristiti oprezno. Pre upotrebe
uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.
K FORTE
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4440100408
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100411
Tečni, snažni koncentrat za čišćenje. Za osnovno čišćenje WC-a, pisoara, građevinskih
mašina, površina pločica. Bez muke rastvara čak i najtvrdokornije ostatke kamenca,
urinarnih soli, rđe i mineralnih naslaga kao što su cement, beton i malter, u okviru
završnog čišćenja na građevini. Uklanja naslage algi i rđe. Sanitarno sredstvo koristiti
oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu.
hagodorFICHTE
Sadržaj
6 x 1 kg**
Br. Art. 4440100508
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100511
Tečno, mirisno snažno sredstvo za čišćenje. Uklanja bez muke sva zaprljanja (osim
algi, kamenca, urinarnih soli) u sanitarnim prostorijama i mokrim čvorovima. Naročito
pogodan za čišćenje svlačionica, sauna, zatvorenih i otvorenih bazena itd. Dugotrajno
sprečava nastajanje neprijatnih mirisa. Za uklanjanje tvrdokornih naslaga (kamenac, urinarnih soli), preporučujemo UROPHEN.
70
* Pri kupovini 6 x 1 kg – šest prskalica za penu besplatno!
** Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna prskalica za penu besplatna!
hagodorFLIEDER
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4440100608
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4440100611
Tečno, mirisno snažno sredstvo za čišćenje sanitarija i za univerzalnu higijenu. Uklanja
bez muke sva zaprljanja (osim algi, kamenca, urinarnih soli). Naročito pogodan za
čišćenje i parfimisanje svlačionica, staračkih domova, hotelskih soba, lekarskih ordinacija itd. Dugotrajno sprečava nastajanje neprijatnih mirisa. Za uklanjanje tvrdokornih
naslaga (kamenac, urinarnih soli), preporučujemo UROPHEN.
toilettenÖL CLASSIC
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4440100708
Intenzivno mirisno ulje za toalete. Sprečava delovanje neprijatnih mirisa i uklanja jake
neprijatne mirise. Daje klasičan cvetni miris i brine se za svež vazduh u prostorijama. CLASSIC toaletno ulje nerazređeno naneti u toaletu (WC četka, WC šolje). Kao
alternativu preporučujemo FRESH toaletno ulje sa mirisnom notom morske svežine.
Flašu držati zatvorenom. Da bi sačuvali kvalitet, čuvati na sobnoj temperaturi.
toilettenÖL FRESH
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4440100808
Jako, mirisno ulje za toalete. Sprečava nastajanje neprijatnih mirisa i neutrališe jake,
intenzivne neprijatne mirise. Razvija mirisnu notu morske svežine i brine se za prijatnu atmosferu u prostorijama.
X PRESS
Sadržaj
6 x 1,3 kg
Br. Art. 4440101208
HIGIJENA sanitarija
Tečno, samoaktivno sredstvo za čišćenje odvoda. Odstranjuje brzo i efikasno čak i
tvrdokorna začepljenja i naslage kose, sapuna, masnoća, ostataka povrća i hrane.
Bakterije i neprijatne mirise otklanjaju se dugotrajno, bez oštećenja odvodnih cevi.
Prijatan za upotrebu, zato što ne nastaju opasna isparenja.
HIGIJENA sanitarija
Snažna sredstva za čišćenje.
CLOSOL
Sadržaj
6 x 1,3 kg
Br. Art. 4440200322
Snažno sredstvo u prahu, za čišćenje sanitarija. Penušajući, automatski uklanja masivne naslage (kamenac, mokraćni kamenac), pre svega u WC šoljama. Dugotrajno
sprečava nastajanje neprijatnih mirisa. Razvija prijatni miris. Za uklanjanje zaprljanja,
odn. za čišćenje ostalih sanitarnih prostora preporučujemo hagodorFICHTE/FLIEDER.
whiteMARINES
Sadržaj
6 x 0,7 kg
Br. Art. 4440200233
Specijalni proizvod za čišćenje i osvežavanje pisoara, sprečava nastanak naslaga kamenca
i stvara dugotrajni, cvetni miris svežine. Kockice su izrađene na bazi bilja (kamfor), kao takve
su biorazgradive i samim tim ekološke.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna prskalica za penu besplatna!
71
univerzalna HIGIJENA
Za svaku priliku.
Za višestruku namenu profesionalnog čišćenja HAGLEITNER nudi sveobuhvatnu paletu sredstava za čišćenje i specijalnih proizvoda. Odgovarajuća pomoćna sredstva i
pomagala zaokružuju ovaj program i brinu se za čistoću u svim područjima.
univerzalna HIGIJENA
Univerzalna sredstva za čišćenje.
FOX
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4450100108
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4450100111
Sadržaj
25 kg
Br. Art. 4450100113
Tečno univerzalno sredstvo za čišćenje. Snažno odmašćuje i uklanja zaprljanja.
Proizvodi bujnu penu i idealan je za ručno pranje sudova i čaša. Takođe je pogodan i za čišćenje svih vodootpornih površina (podova, pločica, prozora itd.). Ostavlja za sobom prijatan miris limuna. Kod osetljive kože i povećanih zahteva higijene
(HACCP) preporučujemo fox ANTIBAC.
orangePOWER
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4450100708
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4450100311
univerzalna HIGIJENA
Tečno, koncentrovano snažno sredstvo za čišćenje. Za ručno čišćenje svih vodootpornih površina (podova, pločica, prozora itd.). Štedi materijal. Izvanredan je za osetljive materijale (aluminijum). Pri čišćenju ne ostavlja tragove (čak ni na tamnim, sjajnim površinama) i daje izvanredan efekt dubinskog sjaja. Prirodna ulja pomorandže
brinu se za prijatan voćni miris svežine.
allzweckPASTA
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4450100527
Univerzalna pasta za čišćenje. Svojim kremastim, blistavo belim sastavom prijatna
za upotrebu. Za ručno čišćenje svih nepresvučenih površina (podova, pločica, vrata,
nameštaja itd.) Izvanredno pogodna i kao omekšivač za potapanje zaprljanih kragni od
košulja. Miriše na svež limun.
essigREINIGER
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4450100608
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4450100611
Tečno univerzalno sredstvo za čišćenje, spremno za upotrebu, za svakodnevno
čišćenje svih površina otpornih na kiseline, kao što su pločice, tuš kabine, sudopere,
trake za posuđe kod mašina sa pokretnom trakom, itd. Pomoću prirodnog sirćeta
uklanja bez muke slojeve kamenca u sanitarnim prostorima i kuhinji. Čisti efikasno i
prijatno za okolinu, na bazi sirovina koje se obnavljaju. Neprijatni mirisi dugotrajno se
uklanjaju i širi se prijatan miris jabuke u cvatu.
72
univerzalna HIGIJENA
Specijalni proizvodi.
metallGLANZ
Sadržaj
6 x 1 kg
Br. Art. 4450200108
Tečno sredstvo za čišćenje i negu metala. Fine čestice za poliranje čiste visoko vredne metalne površine (hrom, mesing, bronzu, nikl, bakar) bez ogrebotina. Daju kao
nov, blistavi izgled. Metal se štiti dugotrajno, specijalnim negujućim slojem.
eisFRESSER
Sadržaj
22 kg
Br. Art. 4450200231
Kuglasti granulat. Za jednostavno uklanjanje leda sa stepenica, puteva, prilaznih staza, ulaza, parkirališta, helikopterskih pista i trotoara. Led topi do 8 puta brže nego
so i mnogo je prijatniji za okolinu. Sprečava ponovno leđenje odleđene površine do
minus 30°C.
möbelPOLITUR
Sadržaj
6 x 0,8 kg
Br. Art. 4450200308
Visoko kvalitetno ulje za čišćenje i negu svih lakiranih drvenih površina i vrata. Drvo se čisti
dubinski i dobija dugotrajni, zagasito svilenkasti sjaj. möbelPOLITUR sprečava ponovno
brzo prljanje, odbija prašinu i daje prijatan nežan miris. möbelPOLITUR nerazređen naneti
u vrlo tankom sloju, mekanom krpom i polirati.
deoFRESH
Sadržaj
6 x 1 kg*
Br. Art. 4450200408
univerzalna HIGIJENA
Brzodelujuće, sredstvo spremno za upotrebu, koje neutrališe neprijatne mirise. Pouzdano i dugotrajno uklanja neprijatne mirise (miris kuhinje, cigareta, znoja, smeća itd.)
iz vazduha i sa platna (zavese, ležaja, tepiha, autosedišta, odeće). deoFRESH širi
prijatan cvetni miris svežine.
sunFRESH
Sadržaj
6 x 0,5 kg
Br. Art. 4450200507
Sprej za prostorije, spreman za upotrebu. Odaje svežu notu u prostorijama. Dugotrajno se uklanja miris cigareta i hrane. Za uklanjanje neprijatnih mirisa sa platna
preporučujemo sredstvo za uklanjanje neprijatnih mirisa deoFRESH.
glasEFFEKT
Sadržaj
6 x 1 kg**
Br. Art. 4450200708
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4450200711
Tečno sredstvo za čišćenje stakla. Snagom amonijaka uklanja masna i uljana zaprljanja sa prozora, ogledala i svih staklenih površina. Stvara bogatu penu koja ostaje
na površini stakla pa je zbog toga naročito pogodan za vertikalne staklene površine.
Za sobom ostavlja zaštitni film. Štedljiv pri upotrebi.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – šest pumpica za prskanje besplatno!
** Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna prskalica za penu besplatna!
73
univerzalna HIGIJENA
hup – vlažne maramice sa sistemom.
Jednostavna upotreba – štedljiva potrošnja
Sa hup-sistemom obezbedili ste besprekorno higijensko čišćenje i dezinfekciju. Maramice stoje do upotrebe u praktičnim hup BOX-kanticama. Poklopac štiti maramice od
isušivanja i kontaminacije. Jedna rolna sastoji se od 90 velikih maramica koje jednostavno možete izvaditi iz boxa. Svakom upotrebom možete očistiti odnosno dezinfikovati
4 do 6 m².
hup DRY
VxŠ
3 x 90 komada
Br. Art. 4450301300
305 x 320 mm
Suve, čvrste maramice za brisanje, od kvalitetnog flisa, za natapanje dezinfekcijskim
sredstvima, za brzu i jednostavnu dezinfekciju i čišćenje površina.
hup DISINFECT
VxŠ
3 x 90 komada
Br. Art. 4450301400
305 x 320 mm
Vlažne, ekstra velike, čvrste dezinfekcijske maramice, odmah spremne za upotrebu, za brzu i profesionalnu dezinfekciju površina i predmeta otpornih na alkohol.
hygienicDES FORTE certifikovan od VAH/ÖGHMP, ograničeno viruzid, delotvoran
protiv norovirusa (MNV) i TBC-a, dermatološki ispitan.*
hup ALLROUND
VxŠ
3 x 90 komada
Br. Art. 4450301500
305 x 320 mm
Pripremljene za upotrebu, vlažne, ekstra velike, čvrste, višenamenske maramice za
čišćenje svih površina uključujući i drvene, te površine od akrilnog stakla. Antibakterijske, sprečavaju nastanak neugodnih mirisa i prenošenje uzročnika bolesti.
hup GLASS
VxŠ
3 x 90 komada
Br. Art. 4450301600
305 x 320 mm
univerzalna HIGIJENA
Pripremljene, vlažne, posebno velike, čvrste maramice za staklo i ogledala. Posebno
pogodne za brzo uklanjanje lakih zaprljanja, kao što su otisci prstiju na ulaznim vratima, staklenih vitrina, ogledala itd. Takođe idealno za TV aparate sa LCD ili plazma
displejima (sertifikovano od Panasonica).
hup BOX blue
hup BOX red
hup BOX green
hup BOX yellow
VxŠxD
+ 1 x poklopac sa krstastim otvorom
Br. Art. 4431202700
+ 1 x poklopac sa krstastim otvorom
Br. Art. 4431202800
+ 1 x poklopac sa krstastim otvorom
Br. Art. 4431202900
+ 1 x poklopac sa krstastim otvorom
Br. Art. 4431203000
200 x 255 x 165 mm
Kutija koja se može nadopunjavati, omogućava uzimanje pojedinačnih vlažnih
hup maramica. Poklopac moguće zatvoriti, krstasti otvor štiti vlažne maramice od
isušivanja. Pravougaoni oblik za uštedu prostora. Kompatibilan s i.h.s. i svim kolicima za čišćenje.
hup zidni držač
Br. Art. 4431203100
Hromirani držač hup BOX-a za higijensku zidnu montažu, štedi prostor. Praktično za
dezinfekciju u javnim prostorijama, budući da se hup BOX može zaključati pomoću
zidnog držača.
74
*
Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
univerzalna HIGIJENA
Krpe.
abrzavina pamučna krpa
VxŠ
10 komada
Br. Art. 4450300100
600 x 800 mm
Za efektivno čišćenje grubljih podnih obloga kao npr. keramičkih pločica, kamena i
betona. Odlikuje se snažnim efektom čišćenja zbog strukturirane površine krpe. Perivo na 60°C, sadrži 80% pamuka.
fina pamučna krpa
VxŠ
5 komada
Br. Art. 4450300200
500 x 800 mm
Univerzalna krpa za brisanje od 90 % pamuka. Idealna za održavanje podova i vodootpornih površina. Prati u mašini za veš do 40°C.
kuhinjska krpa
VxŠ
3 komada
Br. Art. 4450300300
500 x 700 mm
Kuhinjska krpa od upijajuće tekstilne mešavine (50% pamuk, 50% lan). Perive, bez
ostatka tkanine, veoma dugotrajne. Prati u mašini za veš do 90°C.
krpa za prozor VITAL
VxŠ
5 komada
Br. Art. 4450300400
400 x 400 mm
Specijalna, žuta krpa za čišćenje prozora, od upijajućih, otpornih veštakih vlakana. Bez
ogrebotina čisti sve staklene površine. Prati u mašini za veš do 90°C.
sunđerasta krpa
VxŠ
4 x 8 komada
Br. Art. 4450300500
390 x 550 mm
Upijajuće, mekane sunđeraste krpe bez ostatka tkanine, za brisanje i sušenje svih
površina. Zbog različitih boja, krpe se mogu koristiti odvojeno, prema potrebi i
području upotrebe. Prati u mašini za veš do 90°C.
safetyWIPES plava
safetyWIPES crvena
safetyWIPES žuta
safetyWIPES zelena
VxŠ
4 komada
Br. Art. 4450300800
4 komada
Br. Art. 4450300900
4 komada
Br. Art. 4450301000
4 komada
Br. Art. 4450301100
400 x 400 mm
univerzalna HIGIJENA
Mikrofiber krpa za sve namene, bez ostatka tkanine. U 4 boje, idealna za čišćenje u
različitim područjima. Boje omogućavaju bolji raspored pojedinih delova za čišćenje.
Perivo do 95°C.
univerzalna HIGIJENA
Sunđeri i pomoćna sredstva za ribanje.
truleks krpa u rolni crvena za metar dužine
truleks krpa u rolni plava za metar dužine
Br. Art. 4450400100
Br. Art. 4450400200
Upijajuća, periva truleks krpa, plava ili crvena. Idealna za ručno pranje posuda i
brisanje svih površina. Širina 1260 mm.
okrugla žica
9 komada
Br. Art. 4450400700
Okrugla žica za struganje, od tankog, nerđajućeg plemenitog čelika, jednostavna za
rukovanje. Bez muke uklanja tvrdokorna zaprljanja i zagoretine, bez ogrebotina na
površinama. 40 g.
power sunđer
VxŠxD
10 komada
Br. Art. 4450400900
140 x 59 x 29 mm
Odstranjivač prljavštine izrađen od smole melanina, a upotrebljava se kao gumica za
brisanje i tako se polako troši kod svake upotrebe. Prikladna za sve tvrde površine.
Odstranjuje fleke bez sredstva za čišćenje bez problema. Jednostavno nakvasiti vodom, lagano iscediti i obrisati fleku. Ne koristiti na lakiranim površinama.
75
sunđer univerzalni plavi
VxŠxD
10 komada
Br. Art. 4450401100
145 x 70 x 45 mm
Plavi sunđer namenjen za univerzalno čišćenje u čitavom domaćinstvu. Odštampani
piktogram dodatno grafički prikazuje područje upotrebe. Prati u mašini za veš do
60°C.
sunđer za sanitarije žuti
VxŠxD
10 komada
Br. Art. 4450401200
145 x 70 x 45 mm
Žuti sunđer namenjen isključivo za čišćenje sanitarija. Odštampani piktogram dodatno grafički prikazuje područje upotrebe. Prati u mašini za veš do 60°C.
sunđer za ispiranje zeleni
VxŠxD
10 komada
Br. Art. 4450401300
145 x 80 x 45 mm
Zeleni sunđer namenjen za upotrebu u kuhinji. Jedna strana je hrapava i ne sme se
koristiti na osetljivim površinama. Odštampani piktogram dodatno grafički prikazuje
područje upotrebe. Prati u mašini za veš do 60°C.
sunđer za toalet crveni
VxŠxD
10 komada
Br. Art. 4450401400
140 x 110 x 32 mm
Crveni sunđer namenjen isključivo za čišćenje toaleta. Odštampani piktogram dodatno grafički prikazuje područje upotrebe. Prati u mašini za veš do 60°C.
spužvaste krpe ECO
VxŠ
10 komada
Br. Art. 4450401000
180 x 200 mm
univerzalna HIGIJENA
Suve, snažno upijajuće spužvaste krpe. Mogu se prati do 95°C. Kada su suve ostaju
fleksibilne, ne lome se i dugotrajne su. Krpe možemo baciti u sklopu bio-otpada jer
su 100% biorazgradive. Izrađene su u više boja tako da ih možemo upotrebiti u svim
područima. Idealni za ručno pranje suđa i za brisanje svih glatkih površina.
univerzalna HIGIJENA
Specijalni artikli.
rešetka
po metru dužine
Br. Art. 4450500200
Periva rešetka od PE za čaše i posuđe. Širina 750 mm.
gumene rukavice
12 pari
Br. Art. 4450500300
Velika udobnost nošenja sa unutrašnjim slojem od velura. Univerzalna veličina.
kuhinjski wischPERFEKT W3
Br. Art. 4450500700
Rolna kuhinjskog papira belog, visokoupijajućeg papira 3-slojnog kvaliteta, otporan
i kad je vlažan (od 100 % izbeljene celuloze, bez hlora). 50 list/rolna, 32 rolna/paket.
vreće za smeće
4 x 10 kom. od 120 l
Br. Art. 4450500600
Vreće za smeće od plave, veoma otporne plastike. Sadržaj oko 120 litara.
76
univerzalna HIGIJENA
Čišćenje prozora.
teleskopska drška do 2,5 m
Br. Art. 4450600100
Teleskopska drška od aluminijuma, može se izvući do 2,5 m.
brisač prozora 35 cm
Br. Art. 4450600200
Čistač prozora od aluminijuma, sa držačem od plastike. Za staklene površine bez ogrebotina.
gumeni uložak 35 cm
Br. Art. 4450600300
Gumeni brisač prozora – zamenjiva guma za brisač prozora.
pamučni uložak 35 cm
Br. Art. 4450600500
Sastoji se od 100%-tne umetne tkanine koja se može prati do 60°C.
plastična kanta
VxŠxD
Br. Art. 4450600700
270 x 560 x 240 mm
Duguljasta plastična kanta sa ukupne zapremnine od 22 litre.
brisač prozora kombi 35 cm
Br. Art. 4450600800
Brisač prozora – brisač prozora, pamučni uložak držač i pamučni uložak kombinovani
u jednom setu.
univerzalna HIGIJENA
Pomagala za doziranje & pribor.
easy2MIX
VxŠxD
Br. Art. 4450702300
422 x 277 x 105 mm
držač kanistera
VxŠxD
univerzalna HIGIJENA
Stanica za čišćenje i dezinfekciju za 1 ili 2 proizvoda. Ovi proizvodi razblažuju se
vodom u željenoj koncentraciji, nanose se na površinu koju treba očistiti pomoću
pumpice i naknadno se ispiru čistom vodom. Količina protoka je 13 l/min sa pritiskom od maksimalno 3 bara. Potreban je priključak vode. Prskalica i crevo od 15
m sadržani su u isporuci.
Br. Art. 4450702400
200 x 245 x 220 mm
Držač za 10 lit kanister za pričvršćivanje na zid.
multiKEY
Br. Art. 4450701400
Univerzalni ključ koji omogućava otvaranje svih HAGLEITNER brava.
zaštitne naočare
Br. Art. 4450701500
Zaštitne naočare odgovaraju evropskim pravilima 89/686/EEC za zaštitno opremanje
personala i za zaštitu očiju po EN 166:2001.
znak "klizav pod"
Br. Art. 4450701600
Tabla za upozorenje upozorava na klizav pod.
77
pomoć pri doziranju
za 1 l
Br. Art. 4450700200
Sa navojem za litarsku flašu. Pritiskom na flašu željena količina sredstva podiže se u
posudu za doziranje te se može jednostavno sipati. Maksimalan volumen doziranja:
100 ml.
dozirna pumpica
dozirna pumpica
dozirna pumpica
za 1 l
Br. Art. 4450700300
za 5/10 l
Br. Art. 4450700400
za 25 l
Br. Art. 4450700500
Dozirna pumpica, za jednostavno rukovanje, za različita HAGLEITNER-ova pakovanja. Dozirnu pumpicu, naviti i željenu količinu sredstva istisnuti iz posude pritiskanjem.
Količina doziranja: 4ml kod dozirne pumpe za 1 lit, 30 ml kod dozirne pumpe od 5/10
lit i 25 lit.
pumpica za prskanje bela
prskalica za penu plava
Br. Art. 4450702100
Br. Art. 4450702200
Dodatak namenjen 1-litarskim sistemskim flašama. Svaki od ovih proizvoda za
prskanje ili penu pogodan je za sve proizvode za čiščenje.
slavina za pretakanje
slavina za pretakanje
za 5/10 l
Br. Art. 4450700700
za 25 l
Br. Art. 4450700800
Slavina za pretakanje, za jednostavno rukovanje, za čisto presipanje sredstava za
čišćenje bez gubitka, iz kanistera od 5, 10 ili 25 litara.
čašica za merenje
Br. Art. 4450700900
Plastična čašica za merenje. Za tačno doziranje do 175 ml.
držač za flaše
Br. Art. 4450701050
Držač za tri HAGLEITNER-ove litarske flaše. Idealan za opremanje kuhinja proizvodima za čišćenje i dezinfekciju. Za uštedu vremena i urednost kod kuhinjske HIGIJENE, prema HACCP.
flaša pod pritiskom
Br. Art. 4450702500
univerzalna HIGIJENA
Za eficijentnu i laku raspodelu sredstava za čišćenje i dezinfekciju na površinama
ili zidovima. Jačina mlaza može se podesiti okretanjem dizne. Maksimalna količina
punjenja 1,3 litre.
produžetak za flašu pod pritiskom
Br. Art. 4450701200
Produžni štap – služi za produženje flaše pod pritiskom, za čišćenje teško dostupnih mesta. Mlaznica stvara gustu penu koja ostaje na vertikalnim površinama i tako
pojačava delovanje sredstava za čišćenje.
sistemska flaša
1l
Br. Art. 4450700100
Osnovu dozirnog sistema čini prozirna sistemska flaša od plastike ugodne za okolinu,
sa navijenim čepom i univerzalna etiketa. Za punjenje proizvoda iz većih posuda.
univerzalna etiketa
170 x 125 mm
Br. Art. 4450702000
Ova inovativna dupla nalepnica koristi se za pravilno obeležavanje gotovih tečnosti ili
tečnosti prelivenih iz većih posuda. Natpis na nalepnici je zaštićen prozirnim filmom
od odlepljivanja ili razmazivanja. Korisnik odmah vidi sadržaj flaše.
78
HIGIJENA objekata
Dezinfekcija – pravilno urađena.
Sredstva za površinsku dezinfekciju – delovati preventivno.
Prenos i razmnožavanje bakterija, odn. izazivača bolesti predstavlja veliki rizik za
prerađivače životnih namirnica. HAGLEITNER ima prave proizvode za dezinfekciju, kao
i znanje da bi se potrebne mere dugotrajno sprovele u delo.
Greške prilikom upotrebe u ovim osetljivim područjima odražavaju se posebno snažno.
Donosimo detaljan pregled najvažnijih tačaka na koje trebate obratiti pažnju pri dezinfekciji.
„
Površine za dezinfekciju uvek očistiti pre dezinfekcije.
Ostatke od čišćenja temeljito isprati vodom.
„ Ostaviti da se u potpunosti osuši.
„ Desinfekcijska sredstva pravilno dozirati.
„ Obratiti pažnju na vreme delovanja.
„ Isprati i ostaviti da se osuši.
„
Dezinfekcijska sredstva koristiti oprezno. Pre upotrebe uvek pročitati uputstvo i informacije o proizvodu. Svi sljedeći proizvodi su certifikovani prema DGHM/VAH/ÖGHMP.
Pregled dezinfekcijskih proizvoda naći ćete na strani 80-81.
hygienicDES FORTE
Sadržaj
6 x 0,9 kg*
Br. Art. 4460100808
Pripremljena, alkoholna brza dezinfekcija za sve površine otporne na alkohol. Za brzu
dezinfdekciju u toku radnog procesa. Naneti nerazblaženo, po čitavoj površini i naknadno razdeliti pomoću jednokratne krpe i ostaviti da se isuši. Ne ostavlja ostatke, tako
da ne treba ispirati vodom. Delotvorno protiv norovirusa u toku jednog minuta. Za brzu
dezinfekciju sa natopljenim maramicama preporučujemo hup DISINFECT.
hygienicPERFECT
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4460100211
Sredstvo za dezinfekciju površina sa efektom čišćenja. Idealno za područja medicinske ustanove koje posećuju deca, područja wellnessa, kuhinje i industrije životnih
namirnica (HACCP). U području životnih namirnica temeljito isprati vodom.
Sadržaj
6 x 1 kg**
Dezinfekcija
hygienicPLUS
Br. Art. 4460100308
Brzodelujuće, dezinfekciono sredstvo spremno za upotrebu. Čisti i dezinfikuje sve
površine. Specijalno namenjeno za ležaljke (solarijume, saune, parna kupatila, klupe za
masažu, uredaja za fitnes). Daje prijatan sunčani miris Kariba. Provereno na podnošljivost
akril stakla od vodećih proizvodača solarijumskih uredaja.
hygienic3000
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4460100411
Tečno, visokokoncentrovano sredstvo za dezinfekciju površina. Idealno za područja
medicine, ustanove koje posećuju deca, područja wellnessa, bazene i saune. Provereno od strane vodećih proizvodača sauna. Deluje negujuće na drvo.
hygienicVIRUZID
Sadržaj
10 kg
Br. Art. 4460100511
Antivirusno, dezinfekcijsko sredstvo za površine sa efektom čišćenja. Certifikovano
od RKI. Delovanje testirano i potvrđeno između ostalog protiv Norovirusa, Influence
A, Virusa H1N1, Clostridum difficile i tuberkuloze. Idealan u kombinaciji sa hup DRY,
kako bi se sprečilo prenošenje klica.
* Pri kupovini 6 x 1 kg – jedna pumpica za prskanje besplatna!
** Pri kupovini 6 x 1 kg – šest pumpica za prskanje besplatno!
79
Pravilna dezinfekcija.
Dezinfekcija je odlučujući faktor profesionalne higijene pogona. HAGLEITNER nudi dezinfekcijske proizvode za moderni higijenski menedžment
u svim osnovnim područjima, praonicama, kuhinjama, vešerajima.
Navedene tabele daju pregled naših proizvoda, njihovo polje upotrebe, delovanje i sastav. Za detaljne informacije se možete javiti nadležnom
higijenskom savetniku.
Upotreba
Dezinfekcija ruku
sept
LIQUID SENSITIVE
sept
LIQUID PLUS
sept
GEL
sept
FOAMSOAP
9
9
9
9
Dezinfekcija
posuđa
Kuhinja
ecosol
BIO DES
9
9
9
9
9
9
9
9
Dezinfekcija veša
Bakterije
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Tuberkuloza
MRSA
Klice
Gljivice
Influenca virusi
Ograničeno antivirusno
Dezinfekcija
Antivirusno
Norovirusi
Alkohol
9
9
9
(1 min)
9
amonijaka
9
9
(15 sek)
9
RKI
80
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0,7 g/l
3 g/l
25 ml/kg
suvi veš
9
9
9
9
1,3 g/l
Doziranje
određeno § 18 ltSG
9
9
9
Razdvajač hlora
Vreme reakcije
9
9
sredstva
(ÖGHMP/VAH/DGHM)
9
9
9
Oksidirajuća
upotrebu
havon
PERFECT
9
Spojevi
Spremno za
havon
D10
9
Pranje ruku/kože
Sanitarni čvor
integral
CLEAN CL
30 sek.
30 sek.
30 sek.
30 sek.
15 min.
9
Pravilna dezinfekcija.
Dezinfekcija
površine
Pranje površine
Inventar
Velike površine
hygienic
PERFECT
hygienic
3000
hygienic
PLUS
hygienic
DES FORTE
hygienic
VIRUZID
integral
DISINFECT
hup
DISINFECT
wc
DISINFECT
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Male površine/
brza dezinfekcija
9
Obloženi podovi
Površine osetljive na kiseline
(mramorne
površine)
9
9
Solariji
Dečije igračke
Sanitarni čvor
Kuhinja
Bakterije
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
(1 min)
(6 % - 30 min)
9
Spojevi amonijaka
9
9
2%
2%
15 min.
15 min.
9
9
9
9
9
9
(1 min)
9
9
9
9
9
9
9
(1 % - 15 min)
9
9
Spremno za
upotrebu
određeno § 18 ltSG
9
9
Aldehidi
RKI
9
9
Alkoholi
(ÖGHMP/VAH/DGHM)
9
9
Norovirusi
Vreme reakcije
9
9
Antivirusi
Razređivanje
9
9
Influenca virusi
Alkylamini
9
9
9
Klice
Gljivice
9
9
9
9
9
9
Tuberkuloza
MRSA
9
9
9
9
9
Dezinfekcija
Upotreba
9
9
9
9
9
15 min.
60 sek.
60 sek.
2%
60 sek.
60 sek.
15 min.
9
81
Salvete
Za svaku priliku.
Prava salveta je kruna svake proslave. HAGLEITNER
isporučuje idealnu salvetu za svaku priliku.
Odaberite nešto iz visokokvalitetnog standardnog
asortimana različitih boja ili se odlučite za, samo za
Salvete
vas izrađenu salvetu.
www.hagleitner.com
Platforma znanja.
Salvete
Za svaku priliku.
Salveta je "mali sluga" prilikom svakog obroka. Mi u HAGLEITNER-u raspolažemo
mnogobrojnim vrstama salveta, zbog čega u tom području možemo ispuniti najrazličitije
zahteve. U priloženom katalogu vrste salveta označene su brojevima i slovima. Ove
skraćenice znače sledeće:
33 = Format 33 x 33 cm
2 = Broj slojeva
33 W 2 1/8
Boju salveta
(W = bijelo/F = u boji)
1/8 = Nabor
Salvete
Standardno pakovanje, štampane.
Happy kids 33 W3 1/4
600 komada/karton
Br. Art. 4810100800
Welcome 33 W2 1/8
3.000 komada/karton
Br. Art. 4810100600
Nice day 33 W2 1/8
3.000 komada/karton
Br. Art. 4810100700
Salvete
Standardno pakovanje, bele.
dispo salvete
9.000 komada/karton
Br. Art. 4810200100
24 W2 1/4
2.400 komada/karton
Br. Art. 4810201200
33 W1 1/4
5.000 komada/karton
Br. Art. 4810200300
33 W2 1/4
2.500 komada/karton
Br. Art. 4810200400
33 W3 1/4
2.000 komada/karton
Br. Art. 4810200500
40 W2 1/4
2.000 komada/karton
Br. Art. 4810200600
40 W3 1/4
1.500 komada/karton
Br. Art. 4810200700
40 W3 1/8
1.500 komada/karton
Br. Art. 4810200800
33 W2 1/8
2.500 komada/karton
Br. Art. 4810200900
Salvete
24 x 31 W1
salvete standard bele
84
Salvete
Standardno pakovanje, u boji.
salvete standard boja šampanjca
33 F3 1/4
2.000 komada/karton
Br. Art. 4810300100
40 F3 1/4
1.500 komada/karton
Br. Art. 4810300200
33 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810300500
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810300600
33 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810300900
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301000
33 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301100
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301200
33 F3 1/4
2.000 komada/karton
Br. Art. 4810301300
40 F3 1/4
1.500 komada/karton
Br. Art. 4810301400
salvete standard terakot
salvete standard bordo
salvete standard crvena
salvete standard žuta
salvete standard tamno plava
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301500
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301600
33 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301700
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810301800
33 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810302100
40 F3 1/4
1.000 komada/karton
Br. Art. 4810302200
Salvete
33 F3 1/4
salvete standard zelena
salvete standard kivi
85
Salvete
Standardno pakovanje, platno (vlies).
HAGLEITNER-ove "vlies"-salvete izrađene od jedinstvenog materijala, u patentiranom
procesu od mekanog vlakna. Izvana su posebno dekorativne, zahvaljujući svom tekstilnom karakteru, unutrašnja strana je posebno nežna i ugodna za usta. Prave se specijalnim Airlaid-postupkom bez vode, te su zato prilikom izrade naročito ugodne za
okolinu. Površinska gramatura od 55 g/m2 je znatno veća nego kod ostalih alternativa
od "vlies"-a. HAGLEITNER-ove Airlaid salvete mogu se dobiti u više lepih boja i dizajna, za ukrašavanje svakog stola – bez nabora, sa izgledom platnene salvete.
salvete od platna, bele
41 W1 1/4
60 komada/pakovanje
Br. Art. 4810400100
salvete od platna, boja šampanjaca
Salvete
41 W1 1/4
60 komada/pakovanje
Br. Art. 4810400200
salvete od platna, tamno plave
41 W1 1/4
60 komada/pakovanje
Br. Art. 4810400500
60 komada/pakovanje
Br. Art. 4810400400
salvete od platna, bordo
41 W1 1/4
86
Salvete
štampane.
Vaše individualne salvete za uspešan nastup!
Ponudite svojim gostima nešto stvarno posebno i ostanite im u lepom sećanju. Salveta
nudi savršenu površinu za Vašu reklamu.
Bez obzira da li se radi o logotipu, slici ili sloganu – mi ćemo Vam pomoći da dizajn
prilagodite svojoj salveti. Možete birati između različitih kvaliteta, boja i veličina!
Minimalna narudžba od 30.000 komada.
U 5 jednostavnih koraka do
individualne salvete.
nIzbor veličine, kvaliteta i oblika salvete.
oIzbor osnovne boje salvete.
Definicija sadržaja (npr. motivi, logo firme, reklame) i pozicije željene štampe kao i
p
određivanje štampe u jednoj ili više boja. Kod bijelih salveta moguće je štampanje u
5 boja, kod obojenih salveta moguće izabrati maksimalno 3 boje.
Prosleđivanje već postojećih motiva (npr. logo firme) u digitalnom obliku Vašem
q
Prema želji možete dobiti odštampani primerak ili u obliku PDF-datoteke.
r
Salvete
higijenskom savetniku.
Kontrolu i potvrdu Vaše nove salvete možete obaviti mejlom na
[email protected] ili na faks +43 (0) 5 0456 7777.
Isporuka novoizrađenih salveta sledi u roku od 6-8 sedmica od potvrde narudžbe.
Dodatna narudžba: Već imate individualne salvete? Onda nam samo pošaljite Vašu novu
narudžbu. Nakon prijema Vaše narudžbe, odmah ćemo Vas kontaktirati, kako bi proverili
postojeće podatke od prethodne narudžbe.
87
Salvete odštampane bele
kom/karton
jednobojna štampa
višebojna štampa
24 W2 1/4
4.000*
Br. Art. 4820103700
Br. Art. 4820102300
33 W1 1/4
5.000**
Br. Art. 4820103900
Br. Art. 4820102500
33 W1 1/8
5.000**
Br. Art. 4820104000
Br. Art. 4820102400
33 W2 1/4
3.000
Br. Art. 4820104100
Br. Art. 4820102600
33 W2 1/8
3.000
Br. Art. 4820104200
Br. Art. 4820102700
33 W3 1/4
2.000
Br. Art. 4820103800
Br. Art. 4820102800
33 W3 1/8
2.000
Br. Art. 4820104300
Br. Art. 4820102900
40 W2 1/4
2.000
Br. Art. 4820103600
Br. Art. 4820103000
40 W2 1/8
2.000
Br. Art. 4820103500
Br. Art. 4820103100
40 W3 1/4
1.500
Br. Art. 4820103400
Br. Art. 4820103300
40 W3 1/8
1.500
Br. Art. 4820104400
Br. Art. 4820103200
Salvete odštampane kolor
kom/karton
jednobojna štampa
višebojna štampa
šampanjaca, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212800
Br. Art. 4820200600
šampanjaca, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820212200
Br. Art. 4820211500
žuta, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212500
Br. Art. 4820200800
žuta, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820211900
Br. Art. 4820211200
bordo, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212300
Br. Art. 4820200500
bordo, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820211700
Br. Art. 4820211600
crvena, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212400
Br. Art. 4820200700
crvena, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820211800
Br. Art. 4820211100
tamno plava, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212700
Br. Art. 4820211000
tamno plava, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820212100
Br. Art. 4820211400
zelena, 33 F3 1/4
2.000
Br. Art. 4820212600
Br. Art. 4820200900
zelena, 40 F3 1/4
1.500
Br. Art. 4820212000
Br. Art. 4820211300
Generalna minimalna količina narudžbe 30.000 komada
* Minimalna količina narudžbe 52.000 komada
** Minimalna količina narudžbe 40.000 komada
Salvete
Salvete
Boje i motivi štampe.
88
Prva grupa grafičkih znakova objašnjava
kako se proizvod koristi:
Ručna upotreba
Mašinska upotreba
Ručna/mašinska upotreba
Druga grupa objašnjava
gde se proizvod koristi:
Lična HIGIJENA
Uređenje KUHINJE
Ručno pranje
Mašinsko pranje
HIGIJENA veša
HIGIJENA podova
HIGIJENA sanitarija
Univerzalna HIGIJENA
Dezinfekcija
Treća grupa daje informaciju
o pH-vrednosti proizvoda:
kisela
alkalna
Piktogrami
neutralna
Innovative Hygiene.
1
n HAGLEITNER HYGIENE SRBIJA d.o.o.
11271 Surčin, Vojvođanska br. 387
Tel.: +381 11 4142770, Fax: +381 11 2261303
E-Mail: [email protected]
Katalog proizvoda je važeći za poslovnu godinu 2014/15 i menja sve dosadašnje kataloge proizvoda.
Zadržavamo pravo gramatičkih i štamparskih grešaka. Štampano na 100 % bezhlornom papiru.
www.hagleitner.com
Download

Preuzmi dokument (PDF | 10 MB)