ТОМИСЛАВ ЂУРИЋ
Српска песмарица
Савез Срба у Румунији
Темишвар 2006
УМЕСТО УВОДА
Анђелија воду лила; Хвалила се лепе Маре мајка; Ах, мој доро; Ајде
Като, ајде злато; Снивај, снивај, злато моје; Тамбурице, кад би плакат
знале; Ти би хтела песмом да ти кажем; (Бранков) Укор; Бисенија, кћери
мила; Да је вишња ко трешња; Девојка је зелен бор садила; Дунаве,
Дунаве, тија водо ладна; Имам једну жељу; Еј, чија фрула; Девојка
соколу; Јутрос ми је ружа процветала; Која гора, Иво; Ладовина усред
винограда; Ливадица около јасење; На Морави воденица стара; Нашим
шором, јагодо; Низ поље иду сејмени; Ој, девојко Смедеревко; Осам
тамбураша с Петроварадина; Покрај пута родила јабука; Пшеничица
ситно семе; Хранила Милка славуја; Четир коња дебела: Чај, горо, лане
моје; Широк Дунав, раван Срем.
Наша златна грана изаткана. На њој (прочитати: у овој књизи) још
је много од злата јабука и још велике лепоте. Коју су изаткали векови и
наша добра, племенита душа словенска. И банаћанска, испод Мориша и
Темишвара - до изнад Дунава!
На посебан смо начин, на специјалном месту своје људске душе
чували ову и оволику љубав. Гусле, гајде (и сећање на њих), тамбура,
фрула и хармоника развијориле су грану од бора над тугом и радовањем
нашим, над темељима града, шором и сокаком, гором и ливадом, над
морем, над Моравом и над сваком реком српском.
У мало је народа толико радости певања као у нашем српском.
И све је то професор Тома Ђурић, наш чика-Тома, уденуо у красан
ћилим темишварски. Са много пажње, поштовања и љубави. Убеђени смо,
чика-Томине, и наше, према толиким виртуозима тамбурице и рапсодима
нашим. Заљубљеницима и занесењацима, какав је и сам аутор
"Песмарице...". И каквих нам је потребно, данас, можда, више него икад.
Трен и век између корица "Српске песмарице" јесу зато и
сведочанство (и сведочење!), о нама, и нада и опомена, нама. Ах, мој
доро, наша златна грана изаткана.
Славомир Гвозденовић
Где су људи добре
чуди...
(Народне песме)
НАРОДНЕ ПЕСМЕ
АЈ, БЕРЕМ ГРОЖЂЕ
Ај, берем грожђе, бирам тамњанику,
Ој, Зоро, Зорице!
} 2 пута
Ај, слађа дика, него тамњаника,
Ој, Зоро, Зорице!
} 2 пута
Ај, волим дику, дика воли мене,
Ој, Зоро, Зорице!
} 2 пута
АЈД’ ИДЕМО, РАДО
1. Ајд’ идемо, Радо, ајд’ идемо, душо,
ајд’ идемо, бела Радо, доле до Мораве. / 2 пута
2. Да видимо, Радо, да видимо, душо,
да видимо, бела Радо, како чамац плови. / 2 пута
3. Чамац плови, Радо, чамац плови, душо,
чамац плови, бела Радо, а крмар говори: / 2 пута
4. “Не удај се, Радо, не удај се душо,
не удај се, бела Радо, још си дете младо!” / 2 пута
АЈД НА РОГАЉ МОМЧЕ
1.
‘Ајд на рогаљ момче
Тамо је девојче,
Тамо је и браца Аца,
Играју се шапца-лапца, } 2 пута
Аој, жалости!
2.
Славно лето прође,
Дивна јесен дође,
Сви се редом момци жене
Моја мајка не да мене,
Аој, жалости!
3.
Моја мила мати,
Све ћу те слушати,
Само једно, једно нећу
Да ми мајка бира срећу,
Аој, жалости!
} 2 пута
} 2 пута
АЈДЕ, ДУШО, ДА АШИКУЈЕМО
1. Ајде, душо, да ашикујемо! / 2 пута
2. Како ћемо кад не умијемо? / 2 пута
3. Ја ћу тебе научити, душо! / 2 пута
4. Како ћеш ме научити, душо? / 2 пута
5. Стан’ преда ме, па намигуј на ме. / 2 пута
6. А ја ћу се насмијати на те. / 2 пута
АЈДЕ КАТО, АЈДЕ ЗЛАТО
1.
Ајде Като, ајде злато
Ајде са мном целер брати.
2.
Не могу ти господине
Нема сјајне месечине.
3.
Упалићу три фењера
Пратићу те до целера.
4.
У целеру јака суша
Ти си Като, моја душа.
АЈТЕ АМО, МОМЦИ ЦУРЕ
1.
‘Ајте амо, момци, цуре,
Да се веселимо,
Покрај свирца, тамбураша
Коло да водимо.
Рефрен:
Лепа ј’ ружа, леп и бели крин,
А најлепши зелен рузмарин,
Лепа ј’ ружа, леп и бели крин,
А најлепши, а најлепши зелен рузмарин...
2.
Јесен стиже, јесен рана,
Весеље се спрема,
Од сватовца, од сватовца
Лепше песме нема!
Рефрен:
Лепа ј’ ружа, леп и бели крин...
АЛА ВОЛЕМ ДИКУ СВОГ
Ала волем дику свог
Кад ми дође под прозор,
Па ми тепа ружо бела,
} 2 пута
Ал’ си ме занела.
Немој дико, питати,
Нана неће пристати,
Већ ме води пре јесени
Па се са мном жени.
Дика хоће, па хоће
Моју нану да пита
Да ме води пре јесени
Са мном да се жени.
} 2 пута
} 2 пута
АЈ ХВАЛИЛА СЕ ЛЕПЕ МАРЕ МАЈКА
Ај, хвалила се лепе Маре мајка
Да јој Мара зору не преспава
То дочула зелена ливада
- “Што се хвалиш лепе Маре мајко?”
Ено Маре на трави где спава
Везак јој се по ливади ваља.
АХ, МОЈ ДОРО
Ах, мој доро, ах, мој доро, добри доро,
шта је теби додијало?
Лако седло шимширово, ил’ уздица позлаћена,
ил’ камџија бисерлија?
} 2 пута
Ах, мој газдо, ах, мој газдо, добри газдо,
није мени додијало лако седло шимширово,
нит’ уздица позлаћена, нит’ камџија бисерлија.
} 2 пута
Већ је мени, већ је мени додијало,
што ти идеш у механу, мене вежеш пред механу.
Чупам траву из корења, пијем воду са камења.
То је мени додијало!
} 2 пута
АНЂЕЛИЈА, ВОДУ ЛИЛА
Анђелија, воду лила
Над водом се наднијела
Сама себи говорила:
- “Мили Боже лепа ти сам
Још да имам русе косе
Све би момке занијела!” –
Понајвише драгог мога
Драгог мога, вољенога.
АНИЦА ОВЦЕ ЧУВАЛА
1.
Аница овце чувала,
Крај њих је млада заспала,
Аница овце чувала,
Крај њих је млада заспала.
2.
Момче је гором ходило,
И лепу Ану спазило,
Момче је гором ходило,
И лепу Ану спазило.
3.
Хитро је момче пољуби,
Лепа се Ана пробуди,
Хитро је момче пољуби,
Лепа се Ана пробуди.
А ШТА ЋЕМО ЉУБАВ КРИТИ
А шта ћемо љубав крити
Кад ти мораш моја бити.
Срце више није моје,
Теби, драга, припало је.
} 2 пута
Што ме теби тако вуче,
Осећаји мене муче
Срце више није моје,
Теби, драга, припало је.
} 2 пута
Ил’ ме узми, ил’ ме уби,
Не дај да ме други љуби.
Срце више није моје,
Теби, драга, припало је.
} 2 пута
БАНАЋАНСКО КОЛО
1.
Банаћанско коло
ко га не би воло
Окреће се лако,
} 2 пута
ево, ви’ш овако
Рефрен:
На Марини сеферини,
А у Ђоке златне токе. } 2 пута
2.
Коло води Васа
ала се таласа:
Васа поред Десе,
све се коло тресе.
} 2 пута
Рефрен:
Златна грана изаткана,
Данка ткала, Станку дала.
} 2 пута
БЕОГРАДЕ, ГРАДЕ
1.
Београде, граде
Много ми те хвале
Ај, да у теби има
Много лепих цура.
2.
Међу њима понајлепша
Јелица девојка
Ој, Јело, Јело,
Јагње моје бело.
3.
Украшћу те, Јело,
Нек’ те чува стража
Ај, Јело, Јело
Јагње моје бело.
БЕРЕ ЦУРА ПЛАВ ЈОРГОВАН
1.
Бере цура плав јоргован
Брала га је целу ноћ и дан
Прије ћеш ми увенути
Него драгог закитити.
} 2 пута
2.
Кад сам драгог закитила
Друга га је заволела
Сад ми драги не долази
Већ он другу обилази.
} 2 пута
3.
Дођи, драги, жељо моја,
Знај да сам те зажељела
Дођи драги, жеља ми је
Срце моје најмилије.
} 2 пута
БИСЕНИЈА КЋЕРИ МОЈА МИЛА
1.
Бисенија кћери моја мила
Ај, где си била, где си дангубила?
2.
Мила мајко, у колу сам била
Ај, слушала сам како драги свира.
3.
Ето, мајко, где ја дане губим
Ај, слушајући оног кога љубим
Ај, маштајући да га не изгубим.
БОСНО МОЈА
1.
Босно моја, дивна, мила, дивна, гиздава!
Ај, у теби је Сарајево, шехер севдаха.
} 2 пута
2.
У теби су горе многе, горе високе!
Ај, горе многе прослављене Босне поносне.
} 2 пута
3.
Босно моја, дивна, мила, лијепа, гиздава!
Ај, у теби је Бања Лука, уздах момака.
} 2 пута
БУЛБУЛ МИ ПОЈЕ
Булбул ми поје, зора ми руди
Мог ми га драгог нема.
Ено, га, мајко, у ђул башти
Под ружицом ми стоје.
Да л’ да га будим, да л’ да га љубим
Ил’ да му песму певам.
ВАРАЈ МОМКА, ДУШО
1.
Варај момка, душо,
Варај момка, рано,
Варај момка, име моје,
Док си још девојка.
} 2 пута
2.
Варала га, душо,
Варала га, рано,
Варала га, лане моје,
Три године дана.
3.
Докле момку, душо,
Докле момку, рано,
Докле момку, име моје,
Није додијало.
4.
Зграби момче, душо,
Зграби момче, рано,
Зграби момче, лане моје,
Лепоту девојку.
5.
Одведе је, душо,
Одведе је, рано,
Одведе је, име моје,
Белом дому своме.
ВИСОКО ДРВО ХЛАД НЕМА
1.
Виско дрво хлад нема
} 2 пута
Еј, Јово, Јово, хлад нема!
} 2 пута
2.
Дубока вода брод нема
Еј, Јово, Јово, брод нема!
} 2 пута
} 2 пута
3.
Широко поље крај нема
Еј, Јово, Јово, крај нема!
} 2 пута
} 2 пута
4.
Ситно камење број нема
Еј, Јово, Јово, крај нема!
} 2 пута
} 2 пута
5.
Убава мома род нема
} 2 пута
Еј, Јово, Јово, род нема!
} 2 пута
ВИСОКО ЈЕ ДРВО БОРОВО
1.
Високо је дрво
Борово, борово,
Високо је дрво,
Хај, борово.
2.
Ту је мајкин Јово,
Болово, болово
Ту је мајкин Јово
Хај, болово.
3.
Њему често мајка
Долази, долази,
Њему често мајка,
Хај, долази.
4.
Узми зумбул цвеће,
Шарено, шарено,
Ти си моје чедо
Хај, вољено!
ВОЛЕЛО СЕ ДВОЈЕ МЛАДИХ
1.
Волело се двоје младих
У градићу маленом
Једно, другом обећали
Вечну љубав до гроба.
2.
Он је њојзи песме пев’о
Уз фрулицу малену
Она њему венце плела
Од свог цвећа, шареног.
3.
Али једне кобне ноћи,
Када цвета бели крин,
Умрла је моја драга
Умрла је љубав с њом.
4.
И опет се песма чује
Из фрулице малене,
Али лепа белопољка
Умрла је за навек...
ВОЛИМ ДИКУ
1.
Волим дику
Сојчице, девојчице
Волим дику, име моје,
И дикину нају.
2.
Ал’ не волим
Сојчице, девојчице,
Ал’ не волим, име моје,
Дикинога тају.
3.
Дикин таја
Сојчице, девојчице
Дикин таја, име моје,
Много заповеда.
4.
Пери, меси
Сојчице, девојчице
Пери, меси, име моје,
И воде донеси.
ГДЕ ТО, КАЖУ, ИМА ЛЕПИХ СЕКА?
1.
Где то, кажу, има лепих сека,
хоће бабо да жени менека!
Хајдмо, бабо, у Жабаљ, па увече на рогаљ,
ту ће бити моје луче бело.
} 2 пута
2.
Свилен сомот и шарена свила,
лепша Јела него бајна вила.
Само, Јело, пост ти твој, чуј што вели бабо мој:
да идемо, да те доведемо.
} 2 пута
3.
Мила мајко, дукате ми вежи,
а ти, бабо, како знаш натежи!
Носи жито с тавана, па продај код Аврама,
то је баћа који добро плаћа!
} 2 пута
4.
Продај, бабо, и краву и теле,
па ми купи рукавице беле,
Одмах ајдмо у Жабаљ, па довече на рогаљ,
луче бело, волем те зацело.
} 2 пута
ГДЕ ЋЕШ БИТИ ЛЕПА КЕЈО
1.
Где ћеш бити, лепа Кејо,
Да довече ти дођем?
Рефрен:
Хајд, пола’, хајд полако,
Хајд, лага’, хајд лагано.
2.
Ја ћу бити у ђул башти,
Босиљак сијати.
Рефрен
3.
Босиљак ће мирисати,
По мирису ми дођи.
Рефрен
4.
Ил’ ћу бити у вајату
Дукате низати.
Рефрен:
5.
Дукати ће звекетати
По звекету ми дођи.
Рефрен:
ГИНЕ, ВЕНЕ
Гине, вене срце у менека } 2 пута
Што ми моја, не долази дика } 2 пута
Да ми дође, да ми срце прође } 2 пута
Да знаш, дико, како срце боли } 2 пута
Срце боли, хоће да изгори. } 2 пута
ГЛЕДАМ БАЈНУ ЗОРУ
1.
Гледам бајну зору
Како дивно сја,
Без драгана свога
Сад остајем ја.
} 2 пута
2.
Ти одлазиш сада
У далеки крај
У далеке зоре,
У туђ завичај.
} 2 пута
3.
И поздрав ми шаљеш
Буди ми верна,
А када се вратим
Бићеш ми жена.
} 2 пута
ГОН’ ГОВЕДА
1.
Гон’ говеда, Маро моја,
Гон’ говеда, бор зелени,
Гон’ говеда где је шума густа!
Рефрен:
Који ће коју, ја ћу моју Боју,
Бојина мајко, ти не карај Боју,
Боји је мило, а мени је драго.
2.
Бери љеље, Маро моја,
Бери љеље, бор зелени,
Бери љеље, да се кољикамо!
Рефрен:
Који ће коју...
ГОРОМ ЈЕЗДЕ
Гором језде кићени сватови
А из горе вила проговара:
- “Куд јездите кићени сватови,
Куд јездите, куд коње марите!”
- “Ми јездимо прошеној девојци
Умрла је прошена девојка!”
ГРАДИНОМ ЦВЕЋЕ ЦВЕТАЛО
1.
Градином цвеће цветало, цветало
градином драго шетало.
Ој, цвеће моје шарено, шарено
што си ми тако снуждено?
} 2 пута
2.
Синоћ ми драги долази, долази,
коњем ми цвеће погази.
Ој, цвеће моје шарено, шарено,
буди ми опет весело!
ДАВНО ЈЕ БИЛО ТО
1.
Давно је било то,
} 2 пута
У месецу мају.
Давно је било то –
Кад руже цветају.
2.
Сећаш ли се, драгана,
Кад смо били мали
Како смо се играли
По зеленој трави?
3.
Шта је било, било је
Вратити се неће.
Давно је било то
Кад руже цветају.
ДА ЗНА ЗОРА
1.
Да зна зора, да зна зора,
како силно љубим ја,
не би зора, не би зора,
за годину сванула.
Ај, не би зора, не би зора
за годину сванула.
2.
Дању, ноћу – ноћу, дању,
рујно вино пијем ја,
а пред зору, а пред зору
пијан кући идем ја.
Ај, а пред зору, а пред зору
пијан кући идем ја.
ДА ЗНАЕШ, МОРИ МОМЕ
Да знаеш, мори, моме, да знаеш,
кол’ка је, жалба за младос’
на порта би ме, моме, чекала,
од коња би ме, моме, скинула,
на чардак би ме, моме, пењала,
у лице би ме, моме, љубила.
ДА ЈЕ ВИШЊА КО ТРЕШЊА
1.
Да је вишња ко трешња
Ја би била најлепша
Али вишња мало киси
Слатко лане где си.
} 2 пута
2.
Слатко лане, где си ти?
Волела б’те видети
Волела б’те љубит’ дико
Ал’ да не зна нико.
} 2 пута
ДВА СУ ЦВЕТА У БОСТАНУ РАСЛА
1.
Ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој!
Два су цвета у бостану расла,
зумбул плави и бијела лала.
} 2 пута
2.
Ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој,
Зумбул плави оде на пољане,
оста лала у бостану сама.
} 2 пута
3.
Ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој,
Поручује зумбул са пољана:
“Како ти је у бостану самој?”
} 2 пута
4.
Ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој, ој,
Одговара лала из бостана:
“Без тебе ми нема живовања!”
} 2 пута
ДЕВОЈКА ЈЕ ЗЕЛЕН БОР САДИЛА
Девојка је зелен бор садила
Бор садила, бору говорила
Расти, расти, мој зелени боре,
Да се пењем теби у врхове
Да ја видим све наше градове
И у њима моје мило драго.
ДЕВОЈКА ЈЕ РУЖУ БРАЛА
1.
Девојка је, девојка је ружу брала,
девојка је ружу брала, па је заспала,
па је, па је заспала.
2.
К њој долази, к њој долази младо момче,
к њој долази младо момче, буди девојче,
буди, буди девојче.
3.
Устај, устај, устај, устај, девојчице
устај, устај, девојчице, што си заспала,
што си, што си заспала?
4.
Ружа ти је, ружа ти је увенула,
ружа ти је увенула што си убрала,
што си, што си убрала.
5.
Драги ти се, драги ти се оженио,
драги ти се оженио, ког си волела,
ког си, ког си волела!
ДЕВОЈКА САМ
Девојка сам, цео свет ме жалује
Што ја не знам где мој драги станује
Где станује, коју драгу милује
Имаћу крила, дићи ћу се високо
Те ћу пасти свом драгану на крило
И рећи ћу: то је моје и мило
То је био, кој’ ме силно љубио.
ДЕВОЈКА СОКОЛУ
1.
Девојка соколу, зулум учинила
Зулум учинила, гору запалила.
2.
Горела је гора, до два, до три дана
Док је догорела соколу до гњезда.
3.
Соко гњездо гаси, крила му се пале
Соколићи пиште, а соко проклиње.
4.
Љуто куне соко, љепоту девојку:
- “Много дјевовала и то боловала!”
5.
- “Чеда не имала, нит’ руком повела
Што с’мени соколу, зулум учинила!”
ДЕВОЈЧЕ, ПЛАВОЈЧЕ
1.
Девојче, плавојче,
Тебе љуби Радојче.
Доћи ћу ти опет ја,
Нека цело село зна,
} 2 пута
Да си моја драгана!
2.
И мама, и тата,
Даће нама дуката.
А шта ће нам дукати,
Кад ћемо се волети,
Целог века ја и ти!
} 2 пута
ДЕВОЈЧИЦЕ МАЛА
1.
Девојчице, девојчице мала
Ти си моје срце отровала.
} 2 пута
2.
Нисам знала, а ни веровала
Да сам твоје срце отровала.
} 2 пута
3.
А сад знадем и у гори цвеће
Да те моје срце више неће. } 2 пута
ДИВАН ЈЕ КИЋЕНИ СРЕМ
1.
Диван је кићени Срем
Лепо је живет у њем,
Сремица здрава к’о дрен,
Сладак је пољубац њен!
Рефрен:
Срем, Срем, Срем,
Диван је кићени Срем.
Срем, Срем, Срем,
Лепо је живет у њем’!
2.
Кад Сремац пође на рад
Да копа виноград,
Понесе литру ил’ две,
Сремице пољуби ме!
Рефрен:
Срем, Срем, Срем,...
3.
Прош’о сам села и град,
Не нађох другу дотад.
Сад идем у равни Срем,
Можда је драга у њем!
Рефрен:
Срем, Срем, Срем,...
ДИВНА, ДИВНА
Дивна, Дивна, чарне очи има,
Да ме оће погледати њима.
Дивна, Дивна, медна уста има,
Да ме оће пољубити њима.
Дивна, Дивна, беле руке има,
Да ме оће загрлити њима.
ДИМИТРИЈО, СИНЕ МИТРЕ
1.
Димитријо, сине Митре, моја жива рано,
Димитријо, сине Митре, мајкино јединче.
2.
Пет година, сине, легам, неси ме питаја,
неси ме питаја, сине, од што, мајке, легнаш.
3.
Димитријо, сине Митре, мајкина будало,
зар не видиш, сине Митре, да те жена вара?
Ако мајке, ако мајке, барем је убава.
ДОБРО ЈУТРО МОЈ БЕКРИЈО
Добро јутро, мој бекријо,
а што си ми поранио?
} 2 пута
Рефрен:
Ој, арио, бре, арио бре, арио бре,
лумпуј, драги, до зоре!
} 2 пута
Ево идем из кафане,
лечио сам срцу ране,
} 2 пута
Рефрен:
Ој, арио, бре...
} 2 пута
Отвори ми прозоре
да те љубим до зоре!
} 2 пута
Рефрен:
Ој, арио, бре...
} 2 пута
ДОБРО ЈУТРО, МОЈ СВЕЧАРУ
1.
Добро јутро, мој свечару,
добро јутро вам желим,
ја вам свирам, ја вам певам
честитам вам рођендан!
2.
Сретна била ваша мајка
која вас је родила
која вас је већ одавно,
на ноге поставила!
3.
Много љета сретни били,
много љета живели
у љубави сретни били
много љета живели!
ДОЛИНОМ СЕ ШЕТАЛА
1.
Долином се шетала
Девојчица мала
Росно цвеће бирала
Плакала од јада.
2.
А шта ће ми живот тај
На овоме свету
Кад ја морам умрети
У најлепшем цвету?
3.
Весел’те се, другови,
Поред чаше вина
Овај живот не траје
Хиљаду година!
ДОНЕСИ ВИНА КРЧМАРИЦЕ
1.
Донеси вина крчмарице
Румено као твоје лице
Дај да пијем, тугу да разбијем
Срце ме боли, хоће да изгори!
} 2 пута
2.
Румено лице, две ружице
А очи црне жеравице
Дај да пијем, тугу да разбијем
Срце ме боли, хоће да изгори!
3.
Ох, Боже, Боже, што је створи
Да младе момке, мучи и мори,
} 2 пута
Цело село, за њом се занело
И сви пију, тугу да разбију!
} 2 пута
ДУДЕ, МОРИ, ДУДЕ
1.
Дуде, мори, Дуде, бело Дуде,
дома ли си, Дуде, сама ли си,
дома ли си, Дуде, сама ли си?
2.
Дома јесам, џанум, сама несам,
дома ми је џанум, стара мајка,
стара мајка, лудо, и стар татко.
3.
Не се крши, Дуде, не се ломи,
горе доле Дуде, по чаршија,
горе доле, лудо, по чаршија.
4.
Не праиме, Дуде, не чини ме,
суво дрво, Дуде, јаворово,
суво дрво, Дуде, јаворово.
ДУНАВЕ, ДУНАВЕ, ТИЈА ВОДО’ ЛАДНА
1.
Дунаве, Дунаве, тија водо’ ладна,
што стојиш, што мислиш,
што се не разливаш?
Рефрен:
Дунаве, Дунаве, тија водо’ ладна
девојчице млада!
} 2 пута
2.
Што моме драгоме пута не отвараш,
што моме драгоме
пута не отвараш?
Дунаве, Дунаве...
3.
Чекала сам, седела три године дана
чекат ћу, седет ћу
још годину дана.
Дунаве, Дунаве...
4.
Ако ми мој драги и дотле не дође,
ићи ћу, тражит ћу
докле га не нађем.
Дунаве, Дунаве...
ДУНИ ВЕТРЕ
1.
Дуни ветре, дуни ветре,
Отуд из Баната
Дико моја, отуд од Баната.
2.
Па потерај, па потерај,
Чамац низ Дунавац
Дико моја, чамац низ Дунавац.
3.
Да ја Миру, да ја Миру
Обучем у свилу,
Дико моја, обучем у свилу.
Припев: Љуби ме Јело, луче моје бело
Јелице, душо и срце.
ДУНИ МИ, ДУНИ, ЛАЂАНЕ
1.
Дуни ми, дуни, лађане,
дођи ми, дођи, драгане,
у моју башту шарену
под моју ружу румену!
2.
Ситан сам бисер просула,
дођи ми, драги, скупи га!
Ти ћеш ми бисер купити,
а ја ћу тебе љубити.
} 2 пута
} 2 пута
3.
Дуни ми, дуни, лађане,
дођи ми, дођи, драгане!
ДУЊЕРАНКА
Што се ниси очешљала, леле, дуње ранке?
Иди кући очешљај се, леле, дуње ранке.
Онда дођи, коло води, леле, дуње ранке.
Иди кући, обуци се, леле, дуње ранке.
Онда дођи, коло води, леле, дуње ранке.
Рефрен:
Дуње ранке, дуње ранке, крушке караманке.
ЂУВЕГИЈЕ ГДЕ СТЕ, ДА СТЕ
1.
Ђувегије где сте, да сте
Хтела бих да знам,
На све стране глас разнес’те,
Хоћу да с’удам!
И моја ми вели нана:
Немој кћери губит дана,
Већ гладај коме да те дам!
2.
Ђувегије мање пијте винца румена,
Треба да се ожените док је времена,
Кад примите ваше плате,
Ви до зоре бекријајте,
Док траје задњег динара!
3.
Уз’о бих те, веруј мени, хоћу и нећу,
Како бих се оженио на ту скупоћу,
Скупо жито, скупа храна,
Нек те храни твоја нана,
Ја не знам шта ћу, како ћу!
4.
Скупоћа је, то сви знамо који живимо,
Само једно још имамо врло јефтино,
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Добијамо без новаца
Девојачких пољубаца,
Па зашто да се женимо!
} 2 пута
ЕВО ОВУ РУМЕН РУЖУ
1.
Ево ову румен-ружу
из мог скромног перивоја
на дар теби, душо, шаљем,
име јој је: Љубав моја.
} 2 пута
2.
Ако ти се мирис свиди
и њезина чиста боја,
ти је прими с поштовањем
и закити њедра своја.
} 2 пута
3.
Ако ти се не допадне,
баци је на огањ живи,
нек изгори, нек се створи
у луг и у пеп’о сиви.
} 2 пута
4.
Из тог луга и пепела
насред твога перивоја
поникнут ће црна гљива
а зват ћу је: Мржња твоја.
} 2 пута
ЕВО СРЦУ МОМ РАДОСТИ
1.
Ево срцу мом радости, ево драге љубљене,
за којом сам чезно, вено, ево сад је крај мене.
} 2 пута
2.
Не плачите, очи чарне, ви сте драгу гледале,
не дрхтите, усне медне, сву ноћ сте је љубиле. } 2 пута
3.
Како можеш, мили драги, један часак без мене,
кад не може срце моје ни тренутка без тебе?
} 2 пута
ЕЈ, ЈА САМ МАЛА
1.
Еј, ја сам мала и мој дика мали
Еј, па ми тепа цуро моја лепа.
Рефрен:
Еј, свиће зора чуј, гарава моја,
Свиће зора, лумповат се мора!
} 2 пута
2.
Еј, ала сам се наљубио лица
Еј, банаћанских цура лепотица.
Рефрен:
Еј, свиће зора...
} 2 пута
3.
Еј, дико моја, ил’ јеси, ил’ ниси
Еј, ожени се да видим чији си.
Рефрен:
Еј, свиће зора...
} 2 пута
ЕЈ, КАД САМ СИНОЋ ПОШЛА ИЗ ДУЋАНА
1.
Еј, кад сам синоћ пошла из дућана,
} 2 пута
еј, сусрела ме мога дике нана.
} 2 пута
2.
Еј, ја јој реко: “Добро вече, најо!”
Еј, она мени: “Жива била, снајо!”
} 2 пута
} 2 пута
3.
“Еј, је л’ истина, да ми љубиш сина?”
“Еј, јесте, најо, љубим га одавно”.
} 2 пута
} 2 пута
ЕЈ, ЧИЈА ФРУЛА
1.
Еј, чија фрула, овим шором свира,
Еј, чија фрула, овим шором свира?
2.
Еј, то је фрула сиромашног сина,
Еј, то је фрула сиромашног сина.
3.
Еј, богатога, засвирати неће,
Еј, богатога, засвирати неће.
4.
Еј, богат плати, па га свирац прати,
Еј, богат плати, па га свирац прати.
ЕЈ, ЧУЛА ЈЕСАМ
1.
Еј, чула јесам, драги ми се жени
Ој, Зоро моја.
2.
Ај, нек се жени, мило је и мени
Ој, Зоро моја
3.
Еј, и ја ћу му у сватове доћи
Ој, Зоро моја.
4.
И лепе ћу му дарове донети
Ој, Зоро моја.
ЖЕТЕЛАЧКА ПЕСМА
Јарко сунце одскочило,
Селе, жетва је,
Хај, хај, хај
} Рефрен
Устај не спавај.
Наша моба сакупљена
Окићена ко сватови
Караће нас стара мајка.
Млади момци и девојке
Да зберемо с њиве жито!
Громовниче затвор’ небо,
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Да не падне мутна дажда;
Да нам жито не обори,
Да нам злато не угине.
ЗАСПАЛА ДЕВОЈКА
1.
Заспала девојка } 2 пута
Брегу на камену. } 2 пута
2.
Брегу на камену } 2 пута
Мајци на колену. } 2 пута
3.
Мајци на колену } 2 пута
Драгом на рамену} 2 пута
4.
Будило је момче } 2 пута
Устани девојче } 2 пута
ЗАШТО СВИЋЕШ ТАКО РАНО
1.
Зашто свићеш тако рано
Рујна зоро пуна сјаја,
Зашто будиш злато моје
Из најлепшег загрљаја.
} 2 пута
2.
Шта се, зоро, не сакријеш
И оставиш ноћ на миру
Да још мало љубим злато
Што ми лежи на мом крилу. } 2 пута
3.
Само благи поветарац
Нек разноси мирис ружа
Да ноћ пуста нека траје
Нек нам своје чари пружа.
ЗВОНИ ЗВОНЦЕ
1.
} 2 пута
Звони звонце, чобан тера овце,
Звони звонце, чобан тера овце.
2.
Ој, чобане, украшћу ти јагње,
Макар ишла с тобом на венчање!
3.
Киша пада а шта ћемо сада,
Нас двојица, једна кабаница!
4.
Кабаница од четири боје,
Загрли ме слатко лане моје!
5.
Мила нане, подај ме за дику,
Ма му кућа била у шљивику!
6.
Мила нане, подај ме за лане,
Ма му кућа била сва од сламе!
ЗЕЛЕНИ СЕ ГАЈ
1.
Зелени се гај и у гају рај.
Там’ је моје, моје миле драге завичај.
} 2 пута
2.
А шта ће ми гај и у гају рај
кад ја немам своје миле драге загрљај.
} 2 пута
3.
Прескочићу гај и у гају рај,
па ћу наћи своје миле драге загрљај.
} 2 пута
ЗЕЛЕНИ СЕ ЛИВАДА
1.
Зелени се ливада
На ливади ограда
За оградом лола оре
Виче на волове.
} 2 пута
2.
Алај’ волем, па волем
Са два вола да орем
Још да ми је цура бела
Волове да тера.
} 2 пута
3.
Устај, цуро, зора је
Да беремо ораје
Устај, цуро, зора свиће
Нахрани пилиће.
} 2 пута
ЗОРА ЗОРИ, ДАН СЕ БЕЛИ
1.
Зора, зори, дан се бели,
А ја морам одлазит.
} 2 пута
2.
Није мени што ја морам
Што ја морам одлазит.
} 2 пута
3.
Већ је мени што ја морам
Моју милу драгу оставит.
} 2 пута
4.
Свирајте ми тамбураши
Свирајте ми растанак.
} 2 пута
5.
Целом свету на весеље
Мојој милој драгој на жалост.
} 2 пута
ЗОРИЦЕ, ЗОРУЛЕ
1.
Зорице, Зоруле,
Најлепше девојче
Не могу да живим без тебе
Зоки, Зоруле!
} 2 пута
2.
Не спремај дарове
Не спремај дукате
Ти си ми богатство највеће
Зоки, Зоруле!
} 2 пута
3.
Прошла је година
Од кад си отишла
Врати се да срце не вене,
Зоки, Зоруле!
} 2 пута
ЗРАЧАК ВИРИ КРОЗ ГРАНЧИЦЕ
1.
Зрачак вири кроз гранчице
И поздравља сунца сјај.
А из луга пој славуја
Отпоздравља ноћ и дан.
Рефрен: Еј, устај Миле, слатка надо,
Рају мој!
Тебе видим у том сјају
Ах, премили свете мој!
2.
Ноћас небо расипало
На ме дивни звезда сјај
Ја те чекам да ме узмеш
У твој топли загрљај.
Рефрен: Еј, устај Миле, слатка надо,
Рају мој!
Тебе видим у том сјају,
Ах, премили данче мој!
ИГРАЈ МАЛА
1.
Играј, мала, не стиди се
Бела чипка не види се
Играј, мала, немој стати
Ја ћу тебе надиграти.
Рефрен:
Ја је питам, рекла је да хоће
Да идемо у зелено воће,
Ја је питам, а она ми вели
Сутра ћемо, мој голубе бели!
} 2 пута
2.
Играј мала, бацај ногу
Ја сам сус’то па не могу
Стан’ на место, луче моје
Да ти видим очи твоје!
} 2 пута
Рефрен:
Очи плаве, обрвице дуге
Срце моје умреће од туге
Очи плаве, дуге трепавице,
Усне бујне и румено лице!
} 2 пута
ИГРАЛЕ СЕ ДЕЛИЈЕ
1.
Играле се делије
насред земље Србије.
Ситно коло до кола
вило се до Стамбола.
} 2 пута
} 2 пута
2.
Свира фрула из дола,
фрула мога сокола.
Ситно коло до кола
вило се до Стамбола.
} 2 пута
3.
Чуло се до Станбола
царског града охола.
Игра коло до кола
не хаје за Стамбола.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
ИДЕМ КУЋИ, А ВЕЋ ЗОРА
1.
Идем кући, а већ зора
Луче гуче са прозора
Добро јутро, мој делијо
Опет си ми уранио?
} 2 пута
2.
Ево идем, слатко лане,
Лечио сам срцу ране
Још ме к’теби срце вуче
За тобом ми срце пуче.
} 2 пута
3.
За пољубац један врео
Дао би ти живот цео
А још кад би пошла за ме
Прошо би се и кафане.
} 2 пута
ИДЕМ ПУТЕМ, ПЕСМА С’ ОРИ
1.
Идем путем, песма с’ ори
Са мном Миле не говори, ој
} 2 пута
2.
Кажи, Миле, коју волиш
те ти са мном не говориш, ој
} 2 пута
3.
Волим твоју другарицу
извезла ми марамицу, ој
} 2 пута
4.
Марамица са два лица
то је Миле свађалица, ој
} 2 пута
ИМАМ ЈЕДНУ ЖЕЉУ
1.
Имам једну жељу
Да ти твоја медна уста
Бар једном пољубим,
Па да се никада
Више не пробудим!
2.
Ништа ме не боли,
Само ми се срцу рана
Позлеђује стара
} 2 пута
Јер ме ти не волиш,
Срце из недара.
} 2 пута
3.
Када будем умро,
Остаће ми једна жеља
На мом срцу пуста,
Што ти ја никада
Не пољубих уста.
} 2 пута
ИМАО САМ ЈЕДНУ РУЖУ
1.
Имао сам једну ружу
Једну ружу, мајски цвет
Носио је на грудима
Да је гледа цео свет.
2.
Али једне кобне ноћи
Дуне север, дуне југ
Однесе ми белу ружу
Остао ми само струк.
ЈАБУКА СЕ ВЕТРУ МОЛИ
1.
Јабука се ветру моли
Ој, мој драгане,
Да јој гране не поломи,
Душо и срце.
2.
Да јој гране не поломи
Ој, мој драгане,
Да јој гране не поломи,
Душо и срце.
3.
Не ломи ме, не крши ме,
Ој, мој драгане,
Ја сам теби род родила,
Душо и срце.
4.
Свака грана, сто јабука
Ој, мој драгане,
А на врху понајвише,
Душо и срце.
ЈА ЗАГРИЗОХ ШАРЕНИКУ ЈАБУКУ
1.
Ај, ја загризох шаренику јабуку.
} 2 пута
ај, и пољубих есмер ђузел дјевојку.
} 2 пута
2.
Ај, ја каква је шареника јабука
ај, још је љепша есмер ђузел дјевојка.
} 2 пута
} 2 пута
3.
Ај, јој дјевојко, слатка моја сладино.
ај, ко је теби такво име надио?
} 2 пута
} 2 пута
ЈА ИМАДОХ КОЊА ВРАНА
Ја имадох коња врана
и у граду три дућана.
} 2 пута
Рефрен:
Зумбул Јело, јагње бело
Ај, зумбул рано, одавно.
} 2 пута
Све ја дадох ове ноћи
за те твоје црне очи.
} 2 пута
Рефрен:
Зумбул Јело, јагње бело...
} 2 пута
Окрени се девојчице
да ти видим бело лице.
} 2 пута
Рефрен:
Зумбул Јело, јагње бело...
} 2 пута
ЈА САМ ЛОЛА ПРВЕ КЛАСЕ
1.
Ја сам лола прве класе
Ко је гори од мене не зна се
Ко је гори, нек’ носи победу,
Моје злато љубити не смеду.
2.
Кажи мени, чедо Јело,
Је л’ истина, да ли је за цело?
Истина је, тако ми Бога,
Тебе љубим и више никога.
3.
Мене свака цура знаде,
За пољубац купићу јој помаде.
Нек мирише лице од помаде
Ајде, цуро, да те љубим саде.
4.
А кад пођем из кафане,
На капији дочека ме лане,
Загрли ми руке око врата,
Љубисмо се три, четири сата.
5.
Кад ујутру седам сати
Еј, како ћу код жене лагати,
Рећи ћу јој да сам ноћас пио,
Она не зна коју сам љубио.
ЈА САМ ЦУРА ЂАВОЛАСТА
1.
Ја сам цура ђаволаста
љути ми се мати:
“Стално стојиш са момцима,
кад ћеш се удати?!”
Рефрен:
Ја новаца немам
чиме да те спремам,
момци неће хтети
такву ни узети”.
2.
Не љути се, мила мајко,
шта ће мени новци?
Ја сам цура ђаволаста
} 2 пута
па ме воле момци.
Рефрен:
Кад се момци жене,
трче око мене.
Хтео би ме свако,
удат ћу се лако.
} 2 пута
3.
Када селом ја прошетам,
момци ме сусрећу.
Смешкају се, дирају ме,
за мном се окрећу.
Рефрен:
“Де си пошла секо,
да л’ те чека неко?
Што си, цуро, сама,
остани са нама!”
} 2 пута
4.
Ливадама процветале
ружице румене,
момци журе ко ће први
да закити мене.
Рефрен:
Момци су ђаволи,
мене сваки воли,
забог њих немам санка
јер сам ђаволанка.
} 2 пута
ЈУТРОС МИ ЈЕ РУЖА ПРОЦВЕТАЛА
1.
Јутрос ми је ружа процветала
ружу гледам па сам заплакала.
Ружо моја, младост сам ти дала,
својом сам те сузом заливала.
2.
Кол’ко сам те пута пољубила,
} 2 пута
још пупољак мали док си била,
испијала росе с твојих грана,
место усне својега драгана.
} 2 пута
3.
Мој је драги отишо одавно
ја га чекам две године равно.
Ружу гледам, на те мислим драги,
на те усне, на твој поглед благи.
} 2 пута
ЈА УРАНИ’
1.
Ја урани’ прво јутро,
Прво јутро, првом стазом,
А на стази девојчица
Цвеће брала па заспала.
Окренем је, преврнем је,
Загрлим је, пољубим је,
Одем кући певајући.
} 2 пута
2.
Ја урани’ друго јутро,
Друго јутро, другом стазом,
А на стази удовица,
Ружу брала, па заспала.
Окренем је, преврнем је,
Загрлим је, пољубим је,
Одем кући певајући.
} 2 пута
3.
Ја урани’ треће јутро,
Треће јутро, истом стазом,
А на стази бабетина,
Чичке брала па заспала.
Окренем је, одгурнем је,
Јер у баби не уживам.
Одем кући плакајући.
} 2 пута
ЈЕДНО ЈУТРО, СЕЈА БРАТА БУДИЛА
1.
Једно јутро рано зором
сеја брата будила:
“Устај, брате, устај, рано,
драга ти се удаје!”
} 2 пута
2.
“Дај ми, сејо, један часак,
да ја снивам слатки сан,
да не видим где ми драгу,
други води пред олтар!”
} 2 пута
3.
“Да је моја мајка жива,
она би ме тешила,
али ју је већ одавно
црна земља покрила!”
} 2 пута
4.
“Црна замљо, распукни се,
мила мајко, устани,
да још љубим лице,
своје миле мајчице!”
} 2 пута
ЈЕСЕН ПРОЂЕ, ЈА СЕ НЕ ОЖЕНИ’
1.
Јесен прође, ја се не ожени’,
често мајка говорила мени:
“Сине Раде, девојака доста,
ти ми, сине, неожењен оста!”
} 2 пута
2.
“Ја имадо’ цуру крај Мораве,
занеле ме њене очи плаве.
То је, мајко, лепа цура била,
то ми, мајко, прва љубав била.
} 2 пута
3.
Волесмо се док смо били мали,
другом су је њени обећали.
Зато, мајко, неожењен оста’
ако има девојака доста.
} 2 пута
ЈЕСЕН СТИЖЕ РАНА
1.
Јесен стиже рана
Виногради зрели
Нема ко да их обиђе
Да не би увели.
} 2 пута
2.
Уранио Милорад
Да обиђе виноград
Да обиђе шљиве ранке
И младе чобанке.
} 2 пута
3.
Ситна киша пада
Цео дан и ноћ
Ја те чекам, драга моја,
Да ли ћеш ми доћ?
} 2 пута
ЈОВАНЕ, СИНЕ
1.
Јоване, сине, Јоване, мори,
Јоване, сине, Јоване, леле,
ти си ми, синко, првенац,
ти си ми, синко, првенац!
2.
Јоване, сине, Јоване, мори,
Јоване, сине, Јоване, леле,
ти си ми јагње ђурђевско,
ти си ми јагње ђурђевско!
3.
Јоване, брате, Јоване, мори,
Јоване, брате, Јоване, мори,
ти си ми цвеће пролећно,
ти си ми цвеће пролећно!
КАД БИ ОВЕ РУЖЕ МАЛЕ
1.
Кад би ове руже мале
За бол срца мога знале
Пустиле би сузу коју
Да ублаже тугу моју.
} 2 пута
2.
Ал’, не знаду, ал’, не знаду
Шта је узрок моме јаду
Само онај добро знаде
Што мом срцу бол зададе!
} 2 пута
3.
Ах, проклете руже мале,
Зар ми казат’ нисте знале,
Да мој драги другу љуби
И за њоме живот губи!
} 2 пута
КАД ЈА ИМАМ КОЊА ВРАНА
1.
Кад ја имам коња врана
Што га не јашем?
} 2 пута
2.
Кад ја имам верну љубу,
Што је не љубим?
} 2 пута
3.
Кад ја имам бритку сабљу
Што је не пашем?
} 2 пута
4.
Кад ја имам рујна вина
Што га не пијем?
} 2 пута
КАД САМ БИО МЛАЂАН ЛОВАЦ ЈА
1.
Кад сам био млађан ловац ја,
једна ме је мома волела,
а та мома беше млађана,
то бејаше моја драгана.
Љупке боје, а прекрасан стас,
за момке је то највећа сласт.
Пушка, шума и љубавни плам
и још нешто, то ја само знам.
Ах, како је ока плава,
не беше јој нигде пара,
кад погледа, прожеже ме
као пламен, као живи жар.
2.
Кад у јутро у лов пођем ја,
испрати ме моја драгана
и пољупца некол’ко ми да
тако вес’о у лов пођем ја.
А у шуми све дрхти од стра’,
није шала, јер сам ловац ја.
У шуми ми моја жеља мре,
што погледам, преда мном гине.
Зец, лисица, јаребица,
дивља патка, препелица,
дивљи голуб и грлица
и по која девојчица.
3.
Кад би људи живот мој знали
сви би редом ловци постали.
Уживање на све стране, свуд,
а што хоћеш лепше имат туд.
А из лова кад се вратим ја,
дочека ме моја драгана,
и пољубац опет мени да,
ето, како живим, ловац ја.
Хитра нога, ведро чело,
дај, девојко, лице бело!
Мени свака љубити да,
јер сам ловац, јер сам диди ја!
КАД СУ ВРАТА ШКРИПНУЛА
1.
Кад су врата шкрип, шкрипнула
У срце ме дирнула.
Ој, ти мала гарава,
Отвори ми врата.
} 2 пута
2.
Кад су врата шкљоц, шкљоцнула
У срце ме боцнула.
Ој, ти мала гарава,
Отвори ми врата.
3.
Кад су врата трес, треснула
У срце ме пекнула.
Ој, ти мала гарава,
Отвори ми врата.
} 2 пута
} 2 пута
КАД ТЕ ВИДИМ НА СОКАКУ
1.
Кад те видим на сокаку,
познајем те по кораку.
Ходи, ходи, моје луче
За тобом ми срце пуче.
} 2 пута
2.
Кад те видим на прозору,
познајем те по говору.
Ходи, ходи, моје луче,
За тобом ми срце пуче.
} 2 пута
3.
Кад те видим на балкону,
познајем те по жипону.
Ходи, ходи, моје луче,
За тобом ми срце пуче.
} 2 пута
4.
Кад те видим на улици
познајем те по сукњици.
Ходи, ходи, моје луче,
За тобом ми срце пуче.
} 2 пута
КАД ЧУЈЕМ ТАМБУРЕ
1.
Кад чујем тамбуре, тамбурице глас,
Збогом, мајко и сестрице, ја остављам вас.
} 2 пута
Рефрен: Хај, ца, винца-ца, винца румена, ха, ха,
Хај, ца, винца-ца, винца румена.
2.
Кад чујем тамбуре, скочим на буре,
па извадим литру, две, пијем до зоре.
} 2 пута
Рефрен: Хај, ца, винца-ца...
3.
Ја лего’ до зида, жена до краја дође комшија па ме отера.
} 2 пута
Рефрен: Хај, ца, винца-ца...
4.
Није прошла година, жена родила,
жена родила, исти комшија.
Рефрен: Хај, ца, винца-ца...
КАРАВИЉЕ
1.
Каравиље,
Каравиље лане моје,
Кара ли те мајка?
Еј, хај лане моје,
Кара ли те мајка?
2.
Нит’ ме кара
Нит’ ме кара лане моје,
Нит’ ми преговара.
} 2 пута
Еј, хај лане моје,
Нит’ ми преговара!
3.
Већ ме шаље,
Већ ме шаље, лане моје,
На Дунав за воду.
Еј, хај, лане моје,
На Дунав за воду.
4.
А ја не знам,
А ја не знам, лане моје,
Откуд Дунав тече.
Еј, хај, лане моје,
Откуд Дунав тече.
5.
Дунав тече,
Дунав тече, лане моје,
Са банатске стране.
Еј, хај, лане моје,
Са банатске стране!
КАФУ МИ, ДРАГА, ИСПЕЦИ
Кафу ми, драга, испеци,
баш као да је, драга душо, за тебе.
Ај, ја ћу доћи око пола ноћи
да сједнем крај тебе.
} 2 пута
Душек ми, драга, размјести,
баш као да је, драга душо, за тебе.
Ај, ја ћу доћи око пола ноћи
да легнем крај тебе.
} 2 пута
Не долази, драги, не треба,
јер ти сада другу драгу милујеш.
Ај, ти си реко да си бољу
драгу стеко од мене.
} 2 пута
КИША ПАДА
1.
Киша пада, росна трава,
Чија је ливада?
Чија је ливада?
2.
Ливада је девојачка.
Чија је девојка?
Чија је девојка?
3.
Мамина сам, татина сам,
Зар ме не познајеш?
Зар ме не познајеш?
4.
Стан’ причекај, девојчице,
Мораш моја бити,
Мораш моја бити.
5.
Нећу стати ни чекати,
Нећу твоја бити,
Нећу твоја бити.
КОЈА ГОРА, ИВО
1.
Која гора, Иво,
Која гора, Иване,
Која гора, сејо мила,
Разговора нема.
} 2 пута
2.
Романија, сејо,
Романија, сестрице,
Романија, сејо мила,
Разговора нема.
} 2 пута
3.
Прође Павле, Иво,
Прође Павле, Иване,
Прође Павле, Иво брате,
Па је разговори.
} 2 пута
4.
И повезе, Иво,
И повезе, Иване,
И повезе, Иво брате,
Коња маленога.
} 2 пута
5.
И на коњу, сејо,
И на коњу, сестрице,
И на коњу, мила сејо,
Брата рањенога.
} 2 пута
КОЛЕНИКЕ, ВРЕТЕНО
1.
Коленике, коленике, вретено,
Пошла мома на прело, изгубила вретено.
} 2 пута
} 2 пута
2.
Коленике, коленике, вретено,
Нашо драги, па не да док не пођем за њега.
} 2 пута
} 2 пута
3.
Тандрчак, тандрчак, вретено
“Не знам, мајко, шта ми би, па вретено изгуби”.
} 2 пута
} 2 пута
КОЛ’КО ИМА, ЈАНО
1.
Кол’ко има, Јано,
кол’ко има, душо,
кол’ко има, срце моје,
одавде до мора?
2.
Седамдесет, Јано,
седамдесет, душо,
седамдесет, срце моје,
и седам градова.
3.
У сваком сам, Јано,
у сваком сам, душо,
у сваком сам, срце моје,
љубио девојке.
4.
Ал’ к’о тебе, Јано,
ал’ к’о тебе, душо,
ал’ к’о тебе, срце моје,
Ја нигде не нађох!
КОЛИКА ЈЕ НОЋЦА
1.
Колика је ноћца,
Ја се по њој вијем,
Лепотиња твоја, Шано,
Не да ми да спијем.
Шано,
Изгоре ми срце моје
За тобом.
2.
Груди су ти, Шано,
Бели снег планина,
Очи су ти дивне, Шано,
Тамна месечина.
Шано,
Изгоре ми срце моје
За тобом.
КРАЈ ПОТОКА
1.
Крај потока, бистра хладна
Шума весела
Невесела, забринута,
Седи девојка.
2.
Поток тече и протиче,
Тихо жубори,
А девојка забринута
Кроз плач говори:
3.
“ – Ој, врати се, млад јуначе,
Драги млађане,
Да на твојим умрем грудма,
Грудма ватреним!”
КРЦА, КРЦА, НОВА КОЛА
1.
Крца, крца, нова кола, злато,
злато моје, јагње, јагње моје!
2.
А ко ми се у њих вози, злато,
злато моје, јагње, јагње моје?
3.
А ко им је рабаџија, злато,
злато моје, јагње, јагње моје?
4.
Миле им је рабаџија, злато,
злато моје, јагње, јагње моје!
5.
На волове подвикује, злато,
злато моје, јагње, јагње моје!
6.
А на Милку намигује, злато,
злато моје, јагње, јагње моје!
КУНЕ НАНА
1.
Куне нана
мене и драгана
Да умремо
да се не волемо.
2.
Хајде драги,
да умремо заједно
Да се више
не волемо тајно.
3.
Боље драги
да се нисмо знали
Не би боле
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
у срцу имали!
} 2 пута
ЛАДОВИНА УСРЕД ВИНОГРАДА
1.
Ладовина усред винограда
ту ми спава моја мила драга.
Зри ми, зри ми, моје бело грожђе,
у недељу драги ће да дође.
2.
Ја сам њему обећала млада
да га чекам усред винограда,
да беремо наше бело грожђе
и чекамо јесен да нам дође.
3.
Тамо смо се заволели млади,
кад су зрили наши виногради.
Наша љубав никад неће проћи,
нова, лепша јесен ће нам доћи!
ЛЕПО ТИ ЈЕ БИТИ ЧОБАНИЦА
1.
Лепо ти је бити чобаница
куд протиче река Јасеница!
Ту ја увек чувам стадо своје,
а за драгим вене срце моје.
} 2 пута
2.
Певам, плетем и чарапе шарам,
са својим се стадом разговарам:
“Стадо моје, коме ћеш остати,
моји су ме решили удати?
} 2 пута
3.
Нећу више бити чобаница,
ускоро сам млада невестица.
Збогом остај, моје родно село,
и у њему моје стадо бело!”
} 2 пута
ЛЕТИ, ЛЕТИ, ПЕСМО МОЈА МИЛА
1.
Лети, лети, песмо моја мила,
Глас твој нек се до неба извија.
Носи жељу на љубавна крила,
Да си драгом, слађа и милија.
} 2 пута
2.
Да каква је, жалосна не била,
Кад је видјех, сунце ме огрија.
Та лепша је него бајна вила,
Него алем-драги кад засија.
} 2 пута
3.
Оно око, око соколово,
Оно грло, грло лабудово.
Она уста, ах, жељица драга,
Не би лепше, ја видео блага.
} 2 пута
ЛИВАДИЦА, ОКОЛО ЈАСЕЊЕ
1.
Ливадица, около јасење,
Около јасење,
Мој се драги наљути на мене
Мој се драги наљути на мене.
2.
Мој се драги на ме наљутио
На ме наљутио
Што ми други стадо повратио
Што ми други стадо повратио.
3.
Мој драгане, немој се љутити,
Немој се љутити
Тебе волем и твоја ћу бити
Тебе волем и твоја ћу бити.
4.
Ако ми је стадо повратио
Стадо повратио
Он ме није младу пољубио
Он ме није младу пољубио.
ЛУЛО МОЈА
1.
Луло моја, сребром окована,
Пушио бих, ал’ немам дувана.
Већ недељу дана, ја немам дувана
А немам ни пара, да купим цигара.
2.
Чорба плаче, што сланине нема,
А чутура што ракије нема.
Чутуру не држим,
Сланину не пржим.
Немам шта да једем Морам да побегнем.
3.
Таман легох,
Кревет се стровали,
Комшија ми колибу запали.
Колиба се руши
И дим ме угуши;
Немам где да легнем Морам да побегнем!
МАЛО ЈА, МАЛО ТИ
1.
Ај! Мало ја, мало ти, више ја него ти
па ћемо се волети, цуро, ја и ти!
Рефрен:
Ај, уба, уба, уба, уба,
уба, убава, уба, уба, убава, цуро гарава!
Ај, нека, нека, нека, нека,
нека, нек се зна, нека, нека, нек се зна
да те волим ја.
2.
Ај! Чашу ја, чашу ти, више ја него ти,
па ћемо се волети, цуро, ја и ти.
Чашу ја, чашу ти, више ја него ти,
па ћемо се волети, цуро, ја и ти!
} 2 пута
Рефрен:
Ај, уба, уба, уба...
МАРА ИМА ЧАРНЕ ОЧИ
1.
Мара има, Мара има чарне очи
За твоје очи, Маро,
Три момка погибе,
Наше се село, Маро,
Одједном прочуло.
2.
Мара има, Мара има бело лице
За твоје лице, Маро,
Три момка погибе,
Наше се село, Маро,
Одједном прочуло.
} 2 пута
} 2 пута
3.
Мара има, Мара има русе косе
За твоје косе, Маро,
Три момка погибе,
Наше се село, Маро,
Одједном прочуло.
МОЈ БЕХАРУ
1.
Мој бехару, ко ли ми те бере
Драгог немам да те за ме бере
Туга ме мори, не знам шта збори од јада
Туга ме мори, не знам шта збори љубави.
2.
Беру ли те моје јаранице
Јаранице, моје душманице
Оне су мене драгоме моме омрзле
Сад драги љуби другарицу ми најдражу.
3.
Ах, нека га, прекасно је проводи
Нека другој у ашик походи
Ја плакат нећу, не тражим срећу за себе,
Проклета да си заувек ти, прва љубави.
МОЈ ДРАГАНЕ, ШТО МЕ ЗАБОРАВЉАШ?
1.
Мој драгане, што ме заборављаш
мој драгане, што ме заборављаш?
Ја те чекам, а ти се не јављаш.
} 2 пута
2.
Три године како жито класа
три године како жито класа,
а о теби ни трага ни гласа.
} 2 пута
3.
Мој драгане, моја грудо леда,
мој драгане, моја грудо леда,
од срца се откинути не да.
} 2 пута
МОЈ ЗУМБУЛЕ
1.
Мој зумбуле, ај, бриго моја, туго моја,
мој зумбуле што си увенуо?
} 2 пута
2.
Како не бих, ај, бриго моја, туго моја,
како не бих, кад сам у думану.
} 2 пута
3.
Мој драгане, ај, бриго моја, туго моја,
мој драгане што си се опио?
} 2 пута
4.
Опиле ме, ај, бриго моја, туго моја,
опиле ме твоје очи снене, очи снене и усне румене.
МОЈ, МИЛАНЕ
Мој, Милане, јабуко са гране,
Јабуко са гране,
- Мој, Милане!
Брала бих те, ал’ не смем од нане.
Ал’ не смем од нане.
} 2 пута
- Мој, Милане!
Мој, Милане, кад у војску пођеш,
Кад у војску пођеш,
- Мој, Милане!
Немој моју капију да прођеш,
Капију да прођеш,
- Мој, Милане!
Ногом стани, марамицом мани!
Марамицом мани,
Нека пукну сви наши душмани,
- Мој, Милане!
МОЈ ЧАРДАЧЕ
1.
Мој чардаче, еј, мој чардаче,
мој дебели ‘ладе, еј, мој чардаче!
Рефрен:
У мом селу крај шора, пева гарава
Нека је, ај, нек пева најлепша је увек цура гарава.
2.
Доста ли сам, еј, доста ли сам
ја под тобом везла, еј, доста ли сам.
Рефрен:
У мом селу крај шора...
МОЈА МАТИ ЋИЛИМ ТКА
1.
Моја мати ћилим тка,
Грана од бора
Хоће мене да уда
Пала крај мора.
2.
Немој мати ћилим ткати
Ја се нећу још удати
Грана од бора
Пала крај мора.
} 2 пута
} 2 пута
3.
А кад дође онај прави
Грана од бора
Биће добар ћилим стари
Пала крај мора.
4.
А кад дође онај трећи
Биће добар ћилим већи
Грана од бора
Пала крај мора.
МЕНЕ НАНА ПОСЛАЛА
1.
Мене нана послала
Да наберем бостана
У бостану драги био
Па ме пољубио.
} 2 пута
2.
Мене нана послала
У гори са овцама
Па ме гледа са висине
Да не стојим с киме.
} 2 пута
3.
Ја се мајко не бојим
С’ ким хоћу да стојим
Па и ти си била млада
Као и ја сада.
} 2 пута
4.
Види мајко онога
Јаше коња белога
Под копитом трава вене
Умире за мене.
} 2 пута
МИЛА МАЈКО, ШАЉИ МЕ НА ВОДУ
“Мила мајко, шаљи ме на воду,
јер ме мој драги, јер ме мој драги, јер ме мој драги
крај извора чека”.
“Хајде, кћери, ал’ се одмах врати
узалуду, узалуду, узалуду времена не траћи!”
Извору хита дјева поносита,
бледи је месец, бледи је месец
замишљено гледа.
“Ој, месече, тако ти младине,
ти обасјаваш, ти обасјаваш, ти обасјаваш,
брда и долине.
Дај ми сад реци да л’ ме драги жели,
да ли се моме, да ли се моме, да ли се моме,
доласку весели?”
“Ој, девојко, ти си пуна чара,
ал’ тебе драги, ал’ тебе драги, ал’ тебе драги
крај извора вара”.
МИЛИЦА ЈЕ ВЕЧЕРАЛА
1.
Милица је вечерала
и на сокак истрчала
да види свога драгана,
да види свога драгана!
2.
Мати виче, мати зове:
“Хајде кући, пиле моје,
вечерај, драгог не чекај,
вечерај, драгог не чекај!”
3.
Нова кола сва шарена,
Милица је испрошена
за драгана ког је волела,
за драгана ког је волела.
МИЛКИНА КУЋА НА КРАЈУ
1.
Ја прођох снужден крај дола
И стадох мало крај кола
А у колу Милка скакуће
Из ока јој љубав шапуће.
} 2 пута
2.
Милкино око плаветно
Намигну на ме паметно
Одмах моје срце осети
Да ће мене Милка волети.
} 2 пута
3.
Милка се пусти из кола
И гледа свога сокола
А соко ће Милку пратити
Док је могде гледом схватити.
} 2 пута
4.
Милкина кућа на крају
Около куће пси лају
А ја велим нека, нек лају
Они моју Милку чувају!
} 2 пута
МИЉЕНО, МИЉЕНО
1.
Миљено, Миљено,
Цвеће шарено.
} 2 пута
2.
Брала га, брала га
Сојка девојка.
} 2 пута
3.
Да кити, да кити
Своје сватове.
} 2 пута
МИСЛИ МИЛЕ ДА ЈЕ МЕНИ ЖАО
1.
Мисли Миле да је мени жао.
Неко воли црне очи, неко плаве боје,
а ја јадна не разумем, волим обадвоје.
} 2 пута
} 2 пута
2.
Што је другој љубав обећао.
Опанчићи лаке коже, тако ми се може,
тако моје очи знају тебе да варају.
3.
Није, Миле, јединог ми Бога.
Неко воли црне очи, неко плаве боје
а ја јадна не разумем, волим обадвоје.
4.
Тебе волим и више никога.
Опанчићи лаке коже, тако ми се може
тако моје очи знају тебе да варају.
МИСЛИО САМ СВАКИ ДАН
1.
Мислио сам сваки дан,
Ај, да се с тобом упознам;
Да срце и душу,
Аман, теби ја предајем, предајем,
Да срце и душу, аман, теби предајем!
2.
Мислио сам, мислио,
Ај, и у срцу жудио,
Док тебе, крај себе,
Аман, нисам видио, видио,
Док тебе, крај себе, аман, нисам видио!
3.
Скини прстен, с прста твог,
Ај, ја ћу прстен с прста мог;
Нек се зна, да су два,
Аман, срца спојена, спојена,
Нек се зна, да су два, аман, срца спојена!
НА КРАЈ СЕЛА ЈЕДНА КУЋА БЕЛА
1.
На крај села једна кућа бела
Милчице моја, моја, шећер уста твоја,
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Душо моја, ал’ те љубим ја!
} 2 пута
2.
У њој спава девојчица мала,
Милчице моја, моја, шећер уста твоја,
Душо моја, ал’ те љубим ја!
} 2 пута
3.
Цура мала мени срце дала,
Милчице моја, моја, шећер уста твоја,
Душо моја, ал’ те љубим ја!
} 2 пута
4.
Срце дала, па се покајала,
Милчице моја, моја, шећер уста твоја,
Душо моја, ал’ те волим ја!
} 2 пута
НА ЛИВАДИ ЧУВА МАРА
1.
На ливади чува Мара
стотину оваца.
} 2 пута
Сто оваца, сто оваца,
двеста јагањаца.
} 2 пута
2.
Ситна киша пада, нане,
напољу је роса.
} 2 пута
Напољу је роса, нане,
а ја сам ти боса.
} 2 пута
3.
Продај, мајко, сто оваца
за осамнаест гроша.
} 2 пута
Па ми купи опанчиће
да не идем боса.
} 2 пута
НА МОРАВИ ВОДЕНИЦА СТАРА
1.
На Морави воденица стара, воденица стара,
у њој има цура помељара.
} 2 пута
2.
Многе ноћи у њој сам ноћио,
помељаре до зоре љубио.
} 2 пута
3.
Само једну нисам пољубио,
с њоме бих се младом оженио.
} 2 пута
НАШИМ ШОРОМ, ЈАГОДО
1.
Нашим шором, Јагодо,
нашим шором, Јагодице,
нашим шором девојака нема, ој!
} 2 пута
2.
Све што ј’ било, Јагодо,
све што ј’ било, Јагодице,
све што ј’ било, све се разуздало, ој!
} 2 пута
3.
Што ј’ остало, Јагодо,
што ј’ остало, Јагодице,
што ј’ остало, на моду се дало, ој!
} 2 пута
4.
Нашим шором, Јагодо,
нашим шором, Јагодице,
нашим шором ни бар блата нема, ој!
} 2 пута
5.
Све што ј’ било, Јагодо,
све што ј’ било, Јагодице,
све су момци на штикле разнели, ој!
} 2 пута
НЕГДЕ У ДАЉИНИ
Негде у даљини, поглед ми се губи
Неког у даљини, срце моје љуби.
Пролази ми младост, ја у чежњи венем Далеко си драги(а), далеко од мене.
Ја чезнем и жудим, с тешким уздисајем
Све за твојим драги(а), топлим загрљајем.
Тебе срце жели и о теби сања Тужна ми је младост, без твог миловања.
Далеко си драги(а), далеко си мила
Судбина је наша срца раставила.
Да ли да те нежно још осећам правим
Да не гасне љубав, тебе заборавим?
НЕКАД ЦВАЛЕ БЕЛЕ РУЖЕ
1.
Некад цвале беле руже
У мом ђулистану.
А сад место белих ружа
Гледам суву грану.
} 2 пута
2.
Гледам сјајне звездице
Како дивно сјаје.
Па их питам да ми кажу
Шта о драгом знају.
} 2 пута
3.
Рекоше ми звездице
Да ми драги доћи неће.
И тад роних горке сузе
И погазих цвеће.
} 2 пута
4.
Некад овим стазицама
Шетах ја и лане моје.
А сад гледам те стазице
Како пусте стоје.
} 2 пута
НЕКА УЗДИШЕ КО МОРА
1.
Нека уздише ко мора
Сузе нек лије
Ал’ у мојим очима
Суза више није!
Рефрен:
Певај, Јело, весело,
Нек се ори глас
Песма моме животу
Једини је спас!
} 2 пута
2.
Цура шишке пустила
Очи покрила
Па је многим момцима
Памет занела.
Рефрен:
Певај, Јело, весело...
} 2 пута
3.
Љубило ме девојче
Цура гарава
На срцу ми остала
Рана велика.
Рефрен:
Певај, Јело, весело...
} 2 пута
НЕ ЛУДУЈ, ЛЕЛО
1.
Не лудуј, Лело,
Чуће те село!
Чини, не чини, по месечини,
По тихој ноћи и хладовини!
} 2 пута
} 2 пута
2.
Твоје ме око,
Лело, занело!
Та твоја уста, пламена, пуста
Твоје ме око, Лело, занело!
} 2 пута
3.
Твоја ме љубав,
Лело, занела!
Те твоје косе, памет ми носе,
Не лудуј, Лело, сунце те клело!
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
4.
Твоја ме песма,
Лело, занела!
Та твоја мати стално нас прати,
Не лудуј, Лело, сунце те клело!
5.
Прошетај, Лело,
Кроз наше село!
Прошетај, Лело, кроз наше село,
Нек види нана да имаш драгана!
НЕ ЧЕКАЈ МЕ, НИТИ САЊАЈ
1.
Не чекај ме, нити сањај
да ти дођем под пенџере,
да ти певам као прије
са осмехом плаве зоре.
2.
Кад сам теби долазио,
загледо сам драге очи.
Немам снаге да одолим
тој љубавној силној моћи.
3.
Не куни ме, моја драга,
ти са другим сретна буди,
нек те други као и ја
тихо с песмом сад пробуди!
4.
Заборави шта је било
и пољупце наше вреле,
срце воли и љубит ће
дивне косе, очи миле.
НИЗ ПОЉЕ ИДУ СЕЈМЕНИ
1.
Низ поље иду, бабо, Сејмени,
Сејменске пјесме бабо пјевају!
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
2.
Сејменске пјесме, бабо, пјевају,
И твога сина, Марка, терају!
3.
Три бијела дана, бабо, идоше,
Док твога сина, Марка, нађоше!
4.
Проклети, бабо, да су Сејмени,
Што твога сина, Марка, одводе!
НИКО ЛЕПШЕ
1.
Нико лепше у селу не живи
К’о нас двоје, ја и лане моје,
Еј, лане моје,
К’о нас двоје, ја и лане моје.
} 2 пута
2.
Ништа лепше и милије нема
Кад се момак по девојку спрема
Еј, лане моје,
Кад се момак по девојку спрема.
} 2 пута
3.
Када драга овим шором шеће
Да обиђе своје мило цвеће,
Еј, лане моје,
Да обиђе своје мило цвеће.
} 2 пута
4.
Голуб гуче, славуј одговара
То се драги с драгом разговара
Еј, лане моје,
То се драги с драгом разговара.
} 2 пута
ОВА НАША ЛИВАДА
1.
Ова наша ливада
Вреди триста дуката
} 2 пута
Рефрен:
Еј, хај, нек иде
Ланац и по ливаде
} 2 пута
2.
Девојачка кецеља
Вреди меда, шећера.
} 2 пута
Рефрен: ...
3.
Још ја нисам ни попио
А већ оде ланац и по.
} 2 пута
Рефрен: ...
4.
Овако се кућа стече
У кафани свако вече.
} 2 пута
Рефрен: ...
5.
Кад повучеш мало то
Оде ланац још и по.
} 2 пута
Рефрен: ...
ОД ДАНАС ТЕ, ДРАГА
1.
Од данас те, драга,
Више љубит нећу
} 2 пута
Нек остану пуста
Твоја медна уста.
} 2 пута
2.
У шали сам реко
Да сам другу стеко
И ако сам реко
Ја је нисам стеко.
} 2 пута
} 2 пута
ОЈ, ДЕВОЈКО МАЛА
Ој, девојко, девојчице мала
Што си моје срце отровала
Нисам знала, нисам веровала
Да сам твоје срце отровала
А сад знаде и у гори цвеће
Да те моје срце неће.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
ОЈ, ДЕВОЈКО, СМЕДЕРЕВКО
1.
Ој, девојко, Смедеревко,
} 2 пута
2.
Отвори ми Смедерево,
} 2 пута
3.
Да ти видим лице бело,
} 2 пута
4.
Лице бело и румено,
} 2 пута
5.
Да ти љубим очи смеђе,
} 2 пута
6.
Очи смеђе, гајтан веђе.
} 2 пута
ОЈ, ДЕВОЈКО, УБИЛА ТЕ ТАМА
1.
Ој, девојко, убила те тама!
Како смијеш преноћити сама!
Што не зовеш мене сиротана,
Па да видиш како бећар спава?
Бећар спава, очи не затвара!
2.
Ој, девојко, убила те туга!
Моли мајку, да ти будем слуга!
Да те свлачим и да те облачим,
Да ти чистим рухо девојачко!
ОЈ, ДОДО, ОЈ, ДОДОЛЕ
1.
Наша Дода Бога моли
Ој, Додо, ој додоле.
2.
Да удари росна киша
Ој, Додо, ој додоле.
3.
Да покисну сви орачи
Ој, Додо, ој додоле.
4.
Сви орачи и колачи
Ој, Додо, ој додоле.
5.
И по кући пословачи
Ој, Додо, ој додоле.
ОЈ, ДУНАВЕ
1.
Ој, Дунаве, Дунаве плави
Превези ме преко
Превези ме преко Срема
Моје жеље нема.
} 2 пута
2.
Лепа Мара, лепа Мара
Под Ковиљем спава
Ој, Дунаве, Дунаве плави
Превези ме преко Срема
Моје драге нема.
} 2 пута
ОЈ, ЈАВОРЕ, ЈАВОРЕ
1.
Ој, јаворе, јаворе
Ти си дрво најбоље!
Шири гране на све стране,
Не дај зори да сване!
} 2 пута
2.
Ој, јаворе, јаворе
Ти си дрво најбоље!
Под тобом сам косе плела
Свог драгана клела!
} 2 пута
3.
Ја сам цура шабачка
Сукња ми је дугачка,
Ја бих хтела да је краћа
Ал’ не даду браћа!
} 2 пута
ОЈ, ЈАВОРЕ, ЗЕЛЕН БОРЕ
1.
Ој, јаворе, зелен боре,
разви гране на све стране!
} 2 пута
2.
Суве гране покидане
тужне овце радовале.
} 2 пута
3.
Чувала их чобаница,
јаблани јој марамица.
} 2 пута
ОЈ, ЈЕЛО, ЈЕЛЕНА
1.
Ој, Јело, Јелена,
Јеси л’ скоро љубљена,
Јеси л’ скоро љубљена,
Јело, Јелена?!
} 2 пута
Рефрен:
Паргар, паргар, на паргар,
То је стара ствар!
Опет паргар на паргар,
То је стара ствар!
} 2 пута
2.
Ој, драги, драгане,
Ја те љубим од лане,
Ја те љубим од лане,
Драги, драгане!
} 2 пута
Рефрен: ...
3.
Ој, Јело, Јелице,
Ја те љубим у лице,
Ја те љубим у лице,
Јело, Јелице!
} 2 пута
Рефрен: ...
ОЈ ЛИВАДО, РОСНА ТРАВО
1.
Ој ливадо, росна траво
Јаворе, јаворе!
Ко по теби чува стадо
Злато моје?
} 2 пута
2.
Чувала га девојчица
Јаворе, јаворе!
Од седамнаест годиница
Злато моје!
} 2 пута
3.
Овце чува, песму пева
Јаворе, јаворе!
Аој, драга, што те нема,
Злато моје!
} 2 пута
4.
Што те нема ових дана
Јаворе, јаворе!
Кад ја овце чувам сама
Злато моје!
} 2 пута
ОЈ, МЕСЕЧЕ, ТИ СВЕ ЗНАШ
1.
Ој месече, ти све знаш
Ти се свуда утрпаш.
Гледао си кад ме љуби дика, ију, ју!
Она мене а ја њу.
2.
Од поноћи до зоре
Срце ми се разболе,
Кад загрли мене моја дика, ију, ју!
Она мене а ја њу.
3.
Ништа нисам радио
Без вина се опио,
Кад ме љуби моја дика, ију, ју!
Она мене а ја њу.
4.
Не треба ми вечера,
Вечераћу шећера,
Кад пољуби мене моја дика, ију, ју!
Она мене а ја њу.
5.
Од поноћи хај, хај, хај,
На земљу се спусти рај
Кад загрли мене моја дика, ију, ју!
Она мене а ја њу.
ОЈ ПЕЛИНЕ, МОРЕ, МОЈ ПЕЛИНЕ
1.
Ој пелине, море, мој пелине,
А што си ми, море, повењало?
Да л’ ти змија, море, корен гризе
Ил’ ти вода, море, корен копа?
} 2 пута
2.
“- Нит ми змија, море, корен гризе, } 2 пута
Нит ми вода, море, корен копа
Два се млада, море, заљубише,
На мене се, море, наслонише
Зато сам ти младо повењало!”
} 2 пута
ОЈ СПОМЕНЧЕ
1.
Ој споменче, плаво цвеће
Покрај воде, покрај пута цветићу!
2.
Тужно ми је јадно срце
Не за дуго, не за дуго умрећу.
3.
А кад умрем, а кад умрем
На гроб мени дођите.
4.
Од споменка, плавог цветка
Венац ми оплетите.
ОКО МОЈЕ ПЛАВО И ГАРАВО
1.
Око моје плаво и гараво
доста си ме свету излагало
Рефрен:
Ој, жица, жица, жица
дрма ми се кабаница.
2.
Лепо ти је љубити старије
ал’ је слађе пољубити млађе.
Рефрен:
Ој, жица, жица, жица...
3.
Гаравушо, кад би моја била,
моја би се жеља испунила.
Рефрен:
Ој, жица, жица, жица...
4.
Бећар нисам, а бећар ми кажу
сад ћу бити, па нека не лажу.
Рефрен:
Ој, жица, жица, жица...
5.
Свака цура воли тамбураша
а бердаша и цура и снаша.
Рефрен:
Ој, жица, жица, жица...
} 2 пута
ОСАМ ТАМБУРАША С ПЕТРОВАРАДИНА
1.
Донес’те ми рујна вина,
хоћу приче да се сетим,
баш на овом дивном месту
где угледах њене очи.
Рефрен:
Зауставите Дунав и сказаљке старе,
то је песма моја и песма моје драге.
Нек ме увек прате с песмом рујна вина,
осам тамбураша с Петроварадина.
2.
У белом ћеш са мном поћи,
водићу те на венчање.
Бацаће нам цвеће среће,
раставит нас нико неће.
Рефрен:
Зауставите Дунав...
3.
Тамбураши, свирајте ми
дивне песме од давнина.
Ја ћу љубит косе њене
и полако пити вина.
Рефрен:
Зауставите Дунав...
ОТВОРИ МИ, БЕЛО ЛЕНЧЕ
1.
Отвори ми, бело Ленче, вратанца, портица,
да ти љубим бело Ленче, усташца,
рујна румена.
2.
Не могу ти, Миле пиле,
да станем, да ти отворим
легнала ми стара мајка
на фустан, лудо, на фустан.
ПАСТИРЧЕ МЛАДО И МИЛО
1.
Пастирче младо и мило,
што си се тако снуждило?
Ил’ ти је лице увело,
ил’ ти је стадо нестало?
} 2 пута
2.
Нит’ ми је лице увело,
нит’ ми је стадо нестало.
Три дана лежим ја овде,
а стадо пасе крај воде.
} 2 пута
3.
Ја узех фрулу, па свирам
и своју драгу дозивам.
Сва гора јечи од фруле,
а моја драга не чује.
} 2 пута
ПИТА НАНА
1.
Пита нана, пита нана,
Што је сукња врана,
Што је сукња врана,
- Пита нана?
2.
Сукња врана, сукња врана,
Жали свог драгана,
Жали свог драгана,
- Сукња врана.
3.
Мој драгане, мој драгане,
Боле ли те ране,
Боле ли те ране,
- Мој драгане?
4.
Да не боле, да не боле,
Не б’ се ране звале,
Не б’ се ране звале,
- Да не боле!
ПО ГРАДИНИ МЕСЕЧИНА СИЈА
1.
По градини месечина сија мека
Ту ме драга у присенку вазда чека.
Еј, на босиљак миришу јој груди
Са срца јој уздисај се буди.
} 2 пута
2.
Жељна ме је, жељна ме је више дана
Да јој скинем, узмем пољуб са усана.
Еј, а ја болан, лежим у вајату
Па не могу да се јавим злату.
} 2 пута
ПОД КИКИНДОМ
1.
Под Кикиндом,
Под Кикиндом, зелени се трава,
Ту је Јеца,
Ту је Јеца варала Панчевца –
Јелице, лаку ноћ,
Дођи, дико, сваку ноћ!
2.
Сомбор варош,
Сомбор варош, мој дика нотарош;
Кад год прође,
Кад год прође, увек мени дође –
Јелице, лаку ноћ,
Дођи, дико, сваку ноћ!
3.
Да знаш, дико,
Да знаш, дико, куд би мого проћи,
Мого би ми,
Мого би ми сваке ноћи доћи –
Јелице, лаку ноћ,
Дођи, дико, сваку ноћ!
ПОД ПРОЗОРОМ ЦВЕТАЛА МИ ЛАЛА
Под прозором цветала ми лала,
прође драги па ме заговара:
“Драга моја, лепа ти је лала,
би ли мени један цвет убрала?”
2.
“Хоћу, драги, како не бих дала,
за тебе сам лалу неговала.
Свако јутро рано заливала
и о теби песмице певала.
3.
“Узми, драги, успут је мириши,
на ме мисли и за мном уздиши.
Чувај цветак да ти не увене,
љуби, драги, лалу место мене!”
ПОКРАЈ САВЕ КУЋА МАЛА
1.
Покрај Саве кућа мала
кућа мала жалосна.
} 2 пута
2.
За мене је ова кућа
увек била радосна.
} 2 пута
3.
Ту станује моје злато
једно мало девојче.
} 2 пута
4.
Сваког дана мене чека
на прозору увече.
} 2 пута
ПОКРАЈ ПУТА РОДИЛА ЈАБУКА
1.
Покрај пута родила јабука
родила је бисером и златом.
Сив јој соко гране поломио
гледајући у гору зелену.
2.
Гледајући у гору зелену,
где два брата лова ловијаху.
Уловили срну и кошуту,
уловили под прстен девојку.
3.
Млађи братац старијем говори:
“Хајде, брате, лова да делимо,
теби, брате, срна и кошута,
мени, брате, под прстен девојка!”
ПОНОЋ ЈЕ, ТАМА ЈЕ
1.
Поноћ је, тама је.
Турци Неду изведоше.
Поноћ је.
Не варај мене,
Не варај себе,
Не варај, дилбере.
2.
Стару мајку обесише.
Поноћ је.
Не варај мене,
Не варај себе,
Не варај, дилбере.
3.
Оба брата изведоше,
Поноћ је.
Не варај мене,
Не варај себе,
Не варај, дилбере.
ПОТОЧИЋ МАЛЕНИ
1.
Поточић малени долином жубори,
цели свет говори о нашој љубави.
2.
Нека нам говоре, нека нас клевећу,
} 2 пута
а у нашу љубав нека се не мећу.
} 2 пута
3.
Мајка ми говори нека га заборавим,
али срце моје заборавит не може.
} 2 пута
4.
С тобом ћу живети, с тобом ћу умрети,
с тобом ћу, цвете мој, у хладан лећи гроб. } 2 пута
ПОШЛА РУМЕНА
1.
Пошла Румена, нано, рано на вода } 2 пута
Оф, леле, леле, рано на вода.
} 2 пута
2.
Рано на вода, нано, по ладовина
Оф, леле, леле, по ладовина.
} 2 пута
} 2 пута
3.
По ладовина, нанао, по месечина
Оф, леле, леле, по месечина.
} 2 пута
} 2 пута
4.
Воду да вади, нано, грло да лади,
Оф, леле, леле, грло да лади.
} 2 пута
} 2 пута
5.
Воду да лије, нано, лице да мије,
Оф, леле, леле, лице да мије.
} 2 пута
} 2 пута
ПОШЛА ЦУРА ЦВЕЋЕ БРАТИ
1.
Пошла цура цвеће брати
Оће л’ мени поклон дати?
Еј, хај, цуро бре,
Цвеће најлепше!
} 2 пута
2.
Набрала је карамфила
Па га мени поклонила.
Еј, хај, цуро бре,
Цвеће из баште.
} 2 пута
3.
А ја млађан, нисам знао
С’ ким би цуру даровао.
Еј, хај, цуро бре,
Мој карамфиле.
} 2 пута
4.
А ја, јадан, без сто муке
Скидох прстен с моје руке.
Еј, хај, цуро бре,
Верно чекај ме!
} 2 пута
ПРЕД СЕНКИНОМ КУЋОМ
1.
Пред Сенкином кућом, нане, вода тече,
Пред Сенкином кућом, нане, вода тече.
Туд пролазим свако вече,
Туд пролазим свако вече.
2.
Пред Сенкином кућом, нане, воденица,
Пред Сенкином кућом, нане, воденица.
Сенка ми је суђеница,
Сенка ми је суђеница.
3.
Скрши веђе, Сенко мори, погледај ме,
Скрши веђе, Сенко мори, погледај ме.
Погледај ме, намиг’ на ме,
Погледај ме, намиг’ на ме.
ПРОЂИ, МИЛЕ, КРОЗ НАШ КРАЈ
1.
Прођи, Миле, кроз наш крај,
па да видиш шта је рај.
} 2 пута
Ај, ај, кроз наш кјрај,
па да видиш шта је рај.
} 2 пута
2.
Прођи, Миле, прошетај
и волове дотерај.
Ај, ај, прошетај
и волове потерај.
3.
Дође Миле, запева
и коло нам заигра.
Ај, ај, запева
и коло нам заигра.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
ПРОЦВЕТАЛА БЕЛА ЛАЛА
1.
Процветала бела лала
“Расти, Радо, још си мала!
2.
Расти, Радо, до пролећа,
да порастеш мало већа.
3.
Од пролећа до јесени,
од јесени ајде мени!
4.
Од јесени, ајде мени,
‘оће бабо да ме жени.”
ПУЧЕ ПУШКА
1.
Пуче пушка, пуче пушка,
море, пуче пушка, ој, леле,
Стано, из горе зелене,
из горе зелене.
2.
Те удари, те удари,
море, те удари, ој, леле.
Стано, Ранчу, буљубашу,
Ранчу буљубашу.
3.
Ранча паде, Ранча паде, море,
Ранча паде, ој, леле,
Стано, ем тијо говори,
ем тијо говори.
4.
Нос’те ме, нос’те ме,
море, нос’те ме, ој, леле,
Стано, у нова градина,
у нова градина!
ПШЕНИЧИЦЕ СИТНО СЈЕМЕ
Пшеничице, ситно сјеме,
Ах, мој драги, слатко име!
Дуго смо се ми гледали,
Још се нисмо пољубили.
Ја би’ тебе пољубила,
Кад би мајка дозволила.
ПШЕНИЦЕ СУ КЛАСАЛЕ
1.
Пшенице су класале,
Девојке се састале,
Састале се па говоре,
Која кога воле.
} 2 пута
2.
Ој, девојко шећеру,
Зови ме на вечеру.
Ја бих тебе радо звала
Ал’ ми не да нана.
} 2 пута
3.
Аој, дико, ал’ си леп,
Са куће ти пао цреп,
Са прозора пала боја,
Мангупчино моја.
} 2 пута
РАСТИ МИ, МИТО
1.
Расти ми, Мито, да порастеш
Танка висока, црна ока.
Еј, Мито, Мито – Митанче,
Цркни ми, пукни душманче.
} 2 пута
2.
Мети ми руке под пазухе
Ту ћеш наћи две јабуке
Еј, Мито, Мито – Митанче,
Цркни ми, пукни душманче.
} 2 пута
3.
Нису зреле, нит зелене
Већ су таман за грижење.
Еј, Мито, Мито – Митанче,
Цркни ми, пукни душманче.
} 2 пута
РУЖА ПРОЦВЕТАЛА
1.
Ружа процветала, драга заспала
Ја је пробудим, па је пољубим.
И она сама, да не зна нана
Ружице брала драгану свом.
} 2 пута
2.
Ти си мајски цвет, што га носи свет
На срцу носи, с’ њим се поноси.
И она сама, да не зна нана
Ружице брала драгану свом.
} 2 пута
3.
Ој, девојко, ој, прими поздрав мој
И пољупца два, што ти шаљем ја.
И она сама, да не зна нана
Ружице брала драгану свом.
} 2 пута
РУЗМАРИНЕ, МОЈ ЗЕЛЕНИ
1.
Рузмарине, мој зелени,
Мој пенџеру окићени,
Скоро ћу те оставити,
На далеко путовати.
2.
Многе стазе и богазе,
Крај извора воде хладне,
Где смо некад пролазили,
Слатке часе проводили.
3.
Узалуд ми свака жеља,
Кад је драга испрошена,
Немој, драга, туговати,
Опет ћу ти поздрав слати.
РУСЕ КОСЕ, ЦУРО, ИМАШ
1.
Русе косе, цуро, имаш, жалиш ли их ти?
Ох, русе косе, цуро, имаш, жалиш ли их ти?
Ох, да их жалим, не би ти их дала
Да их мрсиш ти.
} 2 пута
2.
Бело лице, цуро, имаш, жалиш ли га ти?
Ох, бело лице, цуро, имаш, жалиш ли га ти?
Ох, да га жалим не би ти га дала,
Да га љубиш ти.
} 2 пута
3.
Црне очи, цуро, имаш, жалиш ли их ти?
Ох, црне очи, цуро, имаш, жалиш ли их ти?
Ох, да их жалим не би ти их дала,
Да их пијеш ти.
} 2 пута
САГРАДИЋУ ШАЈКУ
1.
Саградићу шајку
Од сувога кедра
Катарку ћу од шимшира
А свилена једра.
} 2 пута
2.
Сузама ћу шајци,
Да извезем име.
Што их роним кад и када
Нико не види ме.
} 2 пута
3.
Па ћу пустит шајку
На таласе мирне,
А у њена једрила ће
Уздах да ми пирне.
} 2 пута
САДИЛА МОМА ЛОЈЗЕ
Садила мома крај мора лојзе,
Ој лојзе, лојзе сас бело гројзе.
Кад га је садила, она га је клела:
Ој лојзе, лојзе сас бело гројзе,
Кој ће ти бере то бело гројзе,
Кој ће ти пије то рујно вино
Кад си ја немам нигде никога,
Сем једног Бога и једног драгог?
Горе високо, драги далеко.
Ој, лојзе, лојзе сас бело гројзе!
СВИ ДИЛБЕРИ
1.
Сви дилбери, мог дилбера нема
Сви дилбери, еј, сама ја,
Мог дилбера нема.
Сви дилбери
Мог дилбера нема.
2.
Ил’ болује, или ашикује
Ил’ болује, еј, сама ја,
Или ашикује.
Ил’ болује
Или ашикује.
3.
Болујући, мој ће дилбер доћи
Болујући, еј, сама ја,
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Мој ће дилбер доћи!
Болујући
Мој ће дилбер доћи!
СЕДАМ ДАНА ЉУБИЛА СЕ НИСАМ
1.
Седам дана љубила се нисам
Марамица марама
Остала код драгана.
} 2 пута
2.
Еј, па се пуста осушила уста,
Марамица марама
Остала код драгана.
} 2 пута
3.
Волем име ко се зове Пера
Марамица марама
Остала код драгана.
} 2 пута
СЕДАМДЕСЕТ И ДВА ДАНА
1.
Седамдесет и два дана,
седамдесет и два дана
на мом срцу лежи рана.
} 2 пута
2.
Није рана од болести
није рана од болести
већ од туге и жалости.
} 2 пута
3.
Знаш ли шта си говорила
знаш ли шта си говорила
када си ми долазила.
} 2 пута
4.
Да ћеш мени верна бити
да ћеш мени верна бити
да ме нећеш оставити.
} 2 пута
5.
А сада ме ти остављаш
а сада ме ти остављаш
нашу љубав заборављаш.
} 2 пута
СЕОСКА САМ ЛОЛА
1.
Сеоска сам лола, то већ свако зна,
нема веће лоле него што сам ја.
Сеоска највећа, сеоска сам лола ја. } 2 пута
2.
Где се цуре љубе, ту сам први ја. } 2 пута
Сеоска највећа, сеоска сам лола ја. } 2 пута
3.
Где се жито коси, ту сам задњи ја. } 2 пута
Сеоска највећа, сеоска сам лола ја. } 2 пута
4.
Где се вино пије, ту сам први ја.
} 2 пута
Сеоска највећа, сеоска сам лола ја. } 2 пута
СЕСТРА МИ СЕ УДАЈЕ
1.
Сестра ми је поручила да се удаје,
па ме зове да јој дођем ја у сватове.
Еј, еј, она ме зове:
“Еј, еј, дођи у сватове!”
} 2 пута
2.
Ја јој брже одговорих: “Срећно ви било!”
па и ако још нијесам зета видео.
} 2 пута
“Ој, ој, срећно ви било,
ој, ој, срећно ви било!”
3.
Са зетом се, када дође, братски изгрлих,
а сестра ми уплакана паде на груди.
} 2 пута
Еј, еј, сузе радосне,
еј, еј, квасе образе.
4.
Све је прошло у весељу и како ваља,
сватове је распјеване зора затекла.
“Ој, ој, зете и сестро,
ој, ој, нек је са срећом!”
} 2 пута
СИНОЋ КАД ЈЕ ПАО МРАК
1.
Синоћ кад је пао мрак,
села цура на сокак,
а драги је покрај ње,
па јој вели: “Чуј мене!
} 2 пута
2.
Чуј ме, драга, чуј ме ти,
шта на твоме срцу спи,
ил’ је туга ил’ је јад,
ил’ је какав момак млад?”
} 2 пута
3.
“Кад ме питаш, а ти знај,
на мом срцу лежи рај,
а у рају момак спи,
а тај момак то си ти!”
} 2 пута
4.
“Кад на твоме срцу спим,
дај ми да те пољубим!”
“Мили, драги, како не,
само пази од нане!”
} 2 пута
СИНОЋ ПОЂОХ, БЕЛА РАДО
1.
Синоћ пођох, бела Радо, синоћ пођох, бела Радо,
ал те не украдох.
Не гази лозе, не бери грожђе,
не прави трага посред винограда!
2.
Везах коња, бела Радо, везах коња, Радо,
за јелову грану.
Не гази лозе, не бери грожђе,
не прави трага посред винограда!
3.
Кад ујутро, бела Радо, кад ујутро, Радо,
мог коњица нема.
Не гази лозе, не бери грожђе,
не прави трага посред винограда!
СИТНО СЕНО КОШЕНО
1.
Ситно сено кошено
Текла река кроз село,
А у реци риба плови,
Нема ко да лови.
} 2 пута
2.
Дође Миле до воде
Прошета се па оде,
А ја јадна гледам с’ брега
Пошла би за њега.
} 2 пута
3.
‘Оће Миле, па ‘оће
Да идемо у воће,
Да ми љуби лице бело
За воће зелено.
} 2 пута
СЈАЈ, МЕСЕЧЕ, ВЕЧЕРАС
1.
Сјај, месече, вечерас
Еј, као што си јесенас
Обасјај ми дики пута
Еј, да ми не залута.
Рефрен:
Имала сам дилбера
Румена ко ружа.
Он је румен, а ја бела
Еј, зато сам га волела.
2.
Од кад сам се родила,
Еј, нисам бригу водила.
А сад водим целе ноћи
Еј, за кога ћу поћи.
Рефрен:
} 2 пута
Зелен орах, висок дуд
Чуј, драгане, баш си луд
Што си реко да сам твоја
Еј, чула нана моја.
} 2 пута
С ОНЕ СТРАНЕ МОРАВЕ
1.
С оне стране Мораве
све су цуре гараве,
само има једна бела,
памет ми однела.
} 2 пута
2.
С оне стране барице
чува мала пачиће,
па све виче: рике, рике,
нема мога дике!
} 2 пута
3.
С оне стране Мораве
сади цура ораје,
па све пита: “Је ли, дико,
је ли орах нико?”
} 2 пута
СТАН’, СТАНИ, ДЕВОЈЧИЦЕ
1.
Стан’, стани, девојчице,
Стан’, стани, не зарони,
Не зарони, не потони,
Тебе нема ко да жали!
“Имам брата жалиће ме”.
Братац дође до воде,
Плака мало, па оде.
} 2 пута
2.
Стан’, стани, девојчице,
Стан’, стани, не зарони,
Не зарони, не потони,
Тебе нема ко да жали!
“Имам драгог, жалиће ме!.
Драги дође до воде,
Узе цуру па оде.
} 2 пута
СТАНАЛА РАТКА
1.
Станала Ратка млада удовица
Од седамнаест година.
2.
У црно се млада забрадила
Па је своје либе жалила.
3.
Жалила Ратка три године дана
Па не може да се нажали.
4.
Гајтан веђе, и те чарне очи,
Па не може да их прежали.
5.
Мајка на Ратке тихо говорила
Не плачи, Ратке, не тугуј.
6.
Ти си, Ратке, млада и убава
Па ћеш друго либе да земаш.
СТИЖЕ ПРЕМАЛЕЋЕ
1.
Стиже премалеће
Сади цура цвеће
Еј, шебој, зумбул, лалу и крин,
Зелен рузмарин.
} 2 пута
2.
Кад зумбули цвате,
Сакупићу свате.
Еј, носићу те своме дому ја,
Ружо румена.
} 2 пута
СУНЦЕ ЖЕЖЕ
Сунце жеже, запара је љута,
Свака биљка ћути забринута,
Цветак један стоји поред пута,
Цветак један клонуо је жедан.
На тој суши, хоће да с’ осуши,
Ал’ по небу страшан облак јури,
Цвет га моли да тако не жури:
“Стан’ облаче, мелем ћеш ми бити”.
Облак вели: “Причекај ме болан,
Пун сам леда, даље ићи морам,
Кад се вратим помоћ’ ћу ти души”,
Облак оде, цветак се осуши.
СУНЧЕВ ЗРАЧАК СОБУ ОБАСЈАО
Сунчев зрачак собу обасјао,
драги ми је на крилу заспао.
Целе ноћи љубио ме млађан,
а јутрос га сан обиђе слађан.
} 2 пута
Санак га је пусти успавао,
да будим – беше ми га жао.
Већ сам драгом косе миловала
и кроз сан му тихо шапутала:
} 2 пута
“Спавај, спавај, мој мио драганче,
а довече да ме љубиш јаче.
Љубићеш ме док зора не сване,
ништа лепше нема од љубави!”
} 2 пута
ТАНКО, ТАНКОСАВА
1.
Тан, тан, Танкосава,
танко си се опасала
и у коло ухватила,
до Милана Гружанина.
} 2 пута
2.
Лепо, лепо, Лепосава,
лепо си се очешљала
и у коло ухватила
до Милана Гружанина.
} 2 пута
3.
Мила, мила, Милосава,
мило си ме погледала
и у коло ухватила
до Милана Гружанина.
} 2 пута
ТАПА, ТУПА
1.
Тапа, тупа, тапа, тупа
На сред села добош лупа.
2.
Удаје се драга моја
Прва љубав, лепа Стоја.
3.
Тужно јече данас звона
Коло игра љубав моја.
4.
Ко да би ми хтела рећи
Слободно се другој крећи.
ТЕКЛА ВОДА
1.
Текла вода на валове,
ој, јаворе, зелен боре!
} 2 пута
2.
Кад је текла куд се дела,
ој, јаворе, зелен боре!
} 2 пута
3.
Попили је морни коњи,
ој, јаворе, зелен боре!
} 2 пута
4.
Где су били, где су морни,
ој, јаворе, зелен боре!
} 2 пута
5.
Били момку за девојку,
ој, јаворе, зелен боре!
} 2 пута
ТЕМЕРАВ
1.
Тесан, лачо, трговцев,
тесан, лачо, трговцев нејсо лачо мрсковцов,
темерав, темерав, темерав.
} 2 пута
2.
Тесан, лачо, певачи,
тесан, лачо, певачи нејсо, лачо, свирачи,
темерав, темерав, темерав.
} 2 пута
3.
Тесан, лачо, свирачи,
тесан, лачо, свирачи нејсо, лачо, певачи,
темерав, темерав, темерав.
} 2 пута
4.
Када бегеш засвира,
када бегеш засвира, ситно коло заигра,
темерав, темерав, темерав.
} 2 пута
ТИ МОМО, ТИ ДЕВОЈКО
1.
Ти момо, ти девојко
Ти мога брата љубиш
На твоја медна уста
На твоје бисер зубе.
2.
На твоје очи смеђе
На твоје гајтан веђе
На твоје вито тело
На твоје лице бело.
3.
На твоје вито тело
На твоје лице бело
Сам се је преварио
Сам се је намамио.
ТРЕПЕТИКА, ТРЕПЕТАЛА
1.
Трепетика, трепетала
Пуна бисера:
Ај, ови наши бели двори
Пуни весеља.
} 2 пута
2.
Што у двору жамор стоји
Што оно веле?
Ај, ово мајка сина жени
Па се веселе!
} 2 пута
3.
Сви се редом весељаше
Мајка понајвише.
Ај, довели јој, ђул невесту
Ђулом мирише.
} 2 пута
4.
Савила се златна жица
Од ведра неба,
Ај, савила се младожењи
Око фесића,
Ај, са фесића, ђул невести,
Око дувата!
} 2 пута
ТРИ ДЕВОЈКЕ ЗБОР ЗБОРИЛЕ
1.
Три девојке збор збориле
Шта би која најволела
Рефрен:
Лино, севдалино
Мили стој, дилбер мој
Сиви соко, црно око
Ђердуша, ђердануша, ој!
2.
Најстарија говорила:
“ – Ја бих злато најволила!”
} 2 пута
Рефрен:
Лино, севдалино ...
} 2 пута
3.
А средња је говорила:
“ – Ја бих сребро најволила!”
Рефрен:
Лино, севдалино ...
} 2 пута
4.
Најмлађа је говорила:
“ – Ја бих драгог најволила!”
Рефрен:
Лино, севдалино ...
} 2 пута
ТРИ САМ ДАНА КУКУРУЗЕ БРАЛА
1.
Три сам дана кукурузе брала
} 2 пута
Савио се рузмарин дики на шешир
Растају дан и ноћ, дико, лаку ноћ! } 2 пута
2.
Док сам дики купила дувана
} 2 пута
Савио се рузмарин дики на шешир,
Растају дан и ноћ, дико, лаку ноћ. } 2 пута
3.
Три ми дана сокак мирисао
} 2 пута
Савио се рузмарин дики на шешир,
Растају дан и ноћ, дико, лаку ноћ. } 2 пута
4.
Од дикина финога дувана
} 2 пута
Савио се рузмарин дики на шешир,
Растају дан и ноћ, дико, лаку ноћ. } 2 пута
ТУЖНО ВЕТРИ ГОРОМ ВИЈУ
1.
Тужно ветри гором вију,
горо зелена!
Виногради сузе лију,
туго голема!
2.
Имао сам једну драгу,
драгу вољену,
китио је росним цвећем,
ружом руменом.
3.
Ружа ми је увенула,
ружа румена,
драга ме је оставила,
драга вољена.
Драга ме је напустила
драга вољена.
ХИТНУО САМ УДИЦУ
1.
Хитнуо сам удицу,
Да уловим цурицу,
Цурица је мала,
Па јој не да нана,
Изаћи на улицу.
} 2 пута
2.
Сви ми кажу да сам ја
Права хуља, бекрија.
Што се боље владам,
Тиме више страдам Живот ми је већ додијо.
} 2 пута
3.
Ја затвори’ капију
Да испечем ракију,
Финанс безобразан
Претурио казан,
Просуо ми ракију.
} 2 пута
4.
По три дана пијем ја
Као права бекрија:
Седим, пијем, пушим
И шприцере рушим Живот ми се допада.
} 2 пута
ХОЋЕ ЧИЧА ДА МЕ ЖЕНИ
1.
Хоће чича да ме жени, риду, диду, ди
риду, диду, ди.
Чича хоће, стрина неће, риду, диду, ди
риду, диду, ди.
2.
А ја пођох сам да тражим, риду, диду, ди,
риду, диду, ди.
Прођох село, разбих чело, риду, диду, ди
риду, диду, ди.
3.
Прођох друго, разбих ухо, риду, диду, ди
риду, диду, ди.
Прођох треће, разбих плеће, риду, диду, ди
риду, диду, ди.
4.
У четвртом, коло игра, риду, диду, ди,
риду, диду, ди.
А у колу лепа мома, риду, диду, ди,
риду, диду, ди.
ХРАНИЛА МИЛКА СЛАВУЈА
1.
Хранила Милка славуја,
Хранила девет година.
Миле мој, Миле!
} 2 пута
2.
Кад наста лето десето,
Хтеде се Милка удати.
Миле мој, Миле!
3.
} 2 пута
Славуја хтеде продати.
Славуј се Милки молио:
Миле мој, Миле!
} 2 пута
4.
Немој ме, Милка, продати,
Ја ћу ти лепо певати.
Миле мој, Миле!
} 2 пута
5.
У зору, на твом прозору,
У зору, на твом прозору.
Миле мој, Миле!
} 2 пута
УБАВА СИ, ЈАНО
1.
Убава си, Јано,
Као чарно цвеће,
Као јарко сунце,
Сјајна месечина.
Рефрен:
Ох, Јано, Јано,
Убава си, Јано.
2.
Хајд у коло, Јано,
Коло да водимо.
Да се помиримо
Да се изљубимо.
Рефрен:
Ох, Јано, Јано,
Убава си, Јано.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
У ЂУЛ БАШТИ
1.
У ђул башти крај шимшира,
седи једна була дивна.
} 2 пута
2.
Ђуле бере и мирише,
чека драгог да уздише:
} 2 пута
3.
“Мој драгане, мој јаране,
убиле те ноћи тавне!
} 2 пута
4.
Ти ми моју душу узе,
убиле те моје сузе”.
} 2 пута
УЗМИ СТАНУ
1.
Узми Стану, мили сине,
Стана има сеферине,
Стана носи око врата
Четир низа сува злата.
} 2 пута
2.
А ја велим мојој стрини
Нису срећа сеферини,
Милија је моја Ката,
Моја Ката, без дуката.
} 2 пута
У ЛИВАДИ ПОД ЈАСЕНОМ
1.
У ливади под јасеном
Вода извире
Вода извире.
У ливади под јасеном
Хај, вода извире.
2.
Ту се шета лепа Ката
Воду захвата
Воду захвата.
Ту се шета лепа Ката
Хај, воду захвата.
3.
С брега јој се момче баца
Златном јабуком
Златном јабуком.
С брега јој се момче баца,
Хај, златном јабуком.
4.
Узми, Като, узми злато,
Моја ћеш бити
Моја ћеш бити.
Узми, Като, узми злато,
Хај, моја ћеш бити.
5.
Нећу, нећу, не треба ми
Имам драгана
Имам драгана.
Нећу, нећу, не треба ми
Хај, имам драгана.
УМОРНО ЈЕ ЗЛАТО МОЈЕ
1.
Уморно је злато моје
На мом крилу заспало је.
} 2 пута
Жито је покосио
И снопље увозио
Па се уморио
Жито је покосио
И снопље увозио
Еј, хај, па се уморио.
2.
Сунце баца зраке своје
Спржиће ми злато моје,
Мараму ћу раширити
Лице ћу му заклонити.
Жито је покосио
И снопље увозио
Па се уморио
Жито је покосио
И снопље увозио
Еј, хај, па се уморио!
У НОВОМ САДУ
1.
У Новом Саду, у Новом Саду, хеј,
У Новом Саду, хај, остадох због тебе.
Ој, Јелена, ој, Јелице
загрли ме, пољуби ме!
} 2 пута
} 2 пута
2.
У Новом Саду, у Новом Саду, хеј,
У Новом Саду, хеј, остадох крај тебе.
Ој, Јелена, ој, Јелице,
загрли ме, пољуби ме!
} 2 пута
3.
Крај тамбураша и доброг вина, хеј,
У Новом Саду, хеј, остадох крај тебе.
Ој, Јелена, ој, Јелице,
загрли ме, пољуби ме!
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
У РАНУ ЗОРУ
У рану зору, зору, зору,
Кад сване дан,
Ја идем кући
Сав накресан.
} 2 пута
Ја тебе љубим, љубим, љубим,
То добро знаш;
Ти мирно спаваш
А ја немам сна.
} 2 пута
Ти мирно спавај, спавај, спавај,
Усни санак свој,
А ја одох даље
У свој неспокој.
} 2 пута
ХАРМОНИКО МОЈА
1.
Хармонико моја, сузом наквашена,
Знаш ли да је моја драга испрошена.
} 2 пута
2.
Свирај, свирај мени, хармонико моја,
И питај је зашто је, оставила мене?
} 2 пута
3.
Како може тешко срце да заболи
Кад некога љубиш а лажно те воли.
} 2 пута
4.
Остали смо сами, хармонико моја,
Још ме само теши болна песма твоја.
} 2 пута
ЦВЕТАЛА МИ РУЖА
1.
Цветала ми ружа на пенџеру
Чекала ме драга на вечеру.
Причекај ме, драга, ја ћу ти доћ
Када сунце мине и кад падне ноћ!
} 2 пута
2.
А кад сунце зађе, када падне мрак,
Када сунчев буде угаснуо зрак,
Тада ћу ти, драга, твоме дому доћ’
Да заједно дивну проведемо ноћ.
} 2 пута
ЦРВЕН ТИ РУБАЦ, МАЛА
1.
Црвен ти рубац, мала,
црвен ти рубац, слатка моја мала,
дај да га вежем ја!
2.
Црне ти очи, мала,
црне ти очи, слатка моја мала,
дај да их гледам ја!
3.
Медна ти уста мала,
медна ти уста, слатка моја мала,
дај да их љубим ја!
4.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Русе ти косе, мала,
русе ти косе, слатка моја мала,
дај да их мрсим ја!
} 2 пута
} 2 пута
ЦРВЕН ФЕСИЋ
1.
Црвен фесић, мамо,
Црвен фесић, ој, мамице,
Црвен фесић у драгана мога,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
2.
Црне очи, мамо,
Црне очи, ој, мамице,
Црне очи у драгана мога,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
3.
Да ми ‘оће, мамо,
Да ми ‘оће, ој, мамице,
Да ми ‘оће намигнути,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
4.
Медна уста, мамо,
Медна уста, ој, мамице,
Медна уста у драгана мога,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
5.
Да ме ‘оће, мамо,
Да ме ‘оће, ој, мамице,
Да ме ‘оће, пољубити,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
6.
Дала би’ му, мамо,
Дала би’ му, ој, мамице,
Дала би’ му срце из недара,
- Ој, мамо, мамице!
} 2 пута
ЧАЈ, ГОРО, ЛАНЕ МОЈЕ
1.
Чај, горо, лане моје,
Причувај ми овце.
} 2 пута
2.
Да ја сиђем, лане моје,
Доле до ливаде.
} 2 пута
3.
Да ја видим, лане моје,
Шта девојке раде.
} 2 пута
4.
Оне раде, лане моје,
Бел босиљак саде.
} 2 пута
5.
Ветар пири, лане моје,
Босиљак ми мири.
} 2 пута
ЧЕТИР’ КОЊА ДЕБЕЛА
1.
Четир’ коња дебела
терам преко Бегеја,
да с’ наљубим, хај, бела лица
младих девојчица... шалај!
} 2 пута
2.
Детелино, ничеш ли?
Цуро моја, вичеш ли?
Не вичем те, хај, да ми дођеш,
већ да шором прођеш, шалај!
} 2 пута
3.
На Бегеју ћуприја
малена ко’ кутија
Тера лола, хај, четир’ риђе:
па не може да приђе, шалај!
} 2 пута
ЧИЗМЕ МОЈЕ ШКРИПУЋУ
1.
Чизме моје шкрипућу
За мном цуре шапућу:
“Ево мог драгана
Ког сам волела увек ја!”
} 2 пута
2.
Чизме моје на боре,
За мном цуре говоре:
“Ево мог драгана
Ког сам волела увек ја!”
} 2 пута
3.
Тробојница, тканица,
За мном виче цурица:
“Ево мог драгана
Ког сам волела увек ја!”
} 2 пута
ЧИЈА ЛИ ЈЕ ТАРАБА
1.
Чија ли је тараба, чија ли су врата,
а чије је оно луче што кроз прозор гуче?
} 2 пута
2.
Мамина је тараба, татина су врата,
а моје је оно луче што кроз прозор гуче.
} 2 пута
3.
Прескочићу тарабу, развалићу врата,
пољубићу оно луче што кроз прозор гуче.
} 2 пута
ЧИК, ЦУРО, ПОГЛЕДАЈ МЕ
1.
Чик, цуро, погледај ме
чик, ако смеш.
Чик, цуро, погледај ме,
чик, ако смеш.
2.
Ман’ се, море, мене момче,
имам момка ја.
Сваки момак, свака цура,
цело село зна.
} 2 пута
3.
Чик, цуро, пољуби ме,
чик, ако смеш.
Чик, цуро, пољуби ме,
чик, ако смеш!
4.
Ман’ се, море, мене момче,
имам момка ја.
Сваки момак, свака цура,
цело село зна.
ЧОБАН ТЕРА ОВЧИЦЕ
1.
Чобан тера овчице,
лакој, лане, дири-дири, дане,
чобан тера овчице, лагано.
2.
Преко једне речице,
лакој, лане, дири-дири, дане,
преко једне речице, лагано.
3.
Све му овце прођоше,
лакој, лане, дири-дири, дане,
све му овце прођоше, лагано.
4.
Само једна не може,
лакој, лане, дири-дири, дане,
само једна не може, никако.
5.
Да преведе овчицу,
лакој, лане, дири-дири, дане,
да преведе овчицу, лагано.
6.
Оди мени, малено,
лакој, лане, дири-дири, дане,
јагње моје шарено, убаво!
} 2 пута
ЧУВАМ ОВЦЕ КРАЈ ЗЕЛЕНЕ ЈОВЕ
1.
Чувам овце крај зелене јове, крај зелене јове,
мене мајка покрај куће зове:
2.
“Ајде, Радо, и потерај стадо, и потерај стадо
дошо Раде прстен да ти даде”.
3.
“Овце ми се кући не враћају, кући не враћају,
Радини ми дари не требају”.
4.
“Имам драгог, љубим га одавно, љубим га одавно,
за њега ћу ја да пођем, нано!”
ЧУВАМ ОВЦЕ ЛАНЕ
1.
Чувам овце, лане, лане,
чувам овце, мој драгане,
чувам овце у ливади мојој
и погледам, мили, кући твојој.
2.
Прозори су, лане, лане,
прозори су, мој драгане,
прозори су лепо уређени,
прозори су лепо уређени.
3.
А шта вреди, лане, лане,
а шта вреди, мој драгане,
а шта вреди кад смо завађени,
а шта вреди кад смо завађени.
4.
Три године, лане, лане,
три године, мој драгане,
три године ми не говоримо,
три године ми не говоримо.
5.
Дође време, лане, лане,
дође време, мој драгане,
дође време да се помиримо,
дође време да се помиримо!
ЧУЈЕШ, СЕКО
1.
Чујеш, чујеш, чујеш, Секо,
намести се лепо!
Чујеш, чујеш, чујеш, Секо,
намести се лепо!
2.
Чујеш, чујеш, чујеш, мала:
доста си варала!
Чујеш, чујеш, чујеш, мала:
доста си варала!
3.
Чујеш, чујеш, чујеш, Бато,
ала љубиш слатко!
Чујеш, чујеш, чујеш, Бато,
ала љубиш слатко!
ЏАНУМ, НА СРЕД СЕЛА
1.
Џанум, на сред села
шарена чешма
течаше, аго,
стајаше, море,
море, на та чешма,
шарена чешма,
течаше, аго, течаше.
2.
Џанум, на та чешма
две до три моме
стајаше, аго,
стајаше море,
на та чешма
две до три моме
стајаше, аго, стајаше.
3.
Џанум, дајте мени,
туј бистру воду,
да пијем, аго,
да спијем, море
дајте мени
туј бистру воду,
да пијем, аго, да спијем!
4.
Џанум, за теб’ има
шарена соба
да спијеш, аго,
да љубиш, море,
за теб’ има
шарена соба
да спијеш, аго, да љубиш!
ШАНО, ДУШО
1.
Шано, душо, Шано, мори,
отвори ми врата,
ја ти носим, џанум, Шано,
ђердан од дуката!
Рефрен:
Ој, леле, леле,
изгорех за тебе,
изгоре ми, џанум, Шано,
срце за тебе.
2.
Твоје лице бело, Шано,
снег је са планина,
твоје чело, гиди Шано,
како месечина.
Рефрен:
Ој, леле, леле...
3.
Она уста твоја, Шано,
како рујна зора,
оно око, душо моја,
нека ме изгоре.
Рефрен:
Ој, леле, леле ...
4.
Ноћ ли ходи тамна, Шано,
ја си туга вијем,
убавиња твоја, Шано,
не да ми да снијем.
Рефрен:
Ој, леле, леле ...
5.
Шано душо, Шано, мори,
отвори ми врата,
ће ти давам, џанум, Шано,
ђердан од дуката.
Рефрен:
Ој, леле, леле ...
ШЕТАЛА ЈАНА, КРАЈ ВИНОГРАДА
1.
Шетала Јана, крај винограда
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо.
} 2 пута
2.
У руци носи мараму дуња,
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо.
} 2 пута
3.
У другој носи мараму грожђа
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо.
} 2 пута
4.
Сусретоше је троје момчади,
Ој, Јано, јано, јагњешће младо.
} 2 пута
5.
Један јој вели: Моје су дуње
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо.
} 2 пута
6.
Други јој вели: Моје је грожђе,
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо.
} 2 пута
7.
А трећи вели: Моја је Јана,
Ој, Јано, Јано, јагњешће младо!
} 2 пута
ШИРОК ДУНАВ, РАВАН СРЕМ
Широк Дунав, раван Срем,
Еј, збогом, драга, ја идем.
Не реци ми, драги, збогом
Еј, већ ме води са собом.
Рефрен:
Зелен ора, висок дуд
Чуј, драгане, баш си луд
Што си рек’о да сам твоја
Еј, чула нана моја.
} 2 пута
Ти ме води равном Срему
Еј, да живим у њему
Да ти дођем Сомборе
Еј, Сомборкиње говоре.
Рефрен:
Зелен ора, висок дуд ...
ШКРИПИ ЂЕРАМ
1.
Шкрипи шерам, шкрипи ђерам,
Ко је на бунару?
Ко је на бунару?
Шкрипи ђерам,
Еј, шкрипи ђерам.
2.
На бунару, на бунару,
Кајка материна.
Кајка материна
На бунару.
Еј, на бунару.
3.
Воду вади, воду вади,
Бело лице лади.
Бело лице лади
Воду вади,
Еј, воду вади.
4.
Воду лије, воду лије,
Бело лице мије.
Бело лице мије
Воду лије,
Еј, воду лије.
ШТА БИ БИЛО С’ ЂУЗЕЛ ЂУЛА
1.
Шта би било с ђузел ђула
да му није бисер росе,
шта би драгој алтун чело,
да му није кестен косе?
2.
Шта би биле усне рујне
да им није медне сласти,
што би биле груди бујне
да им није пламен страсти?
3.
Шта би биле очи чарне
да им није алем сјаја,
шта би била љубав права
да јој није уздисаја?
4.
Шта би, драга, са мном било
да те нисам угледао,
шта би моје срце знало
да те није севдисало?
ШТА ЈЕ УЗРОК
1.
Шта је узрок, мој драгане,
па ме младу остављаш?
} 2 пута
2.
Ил’ је друга лепшег стаса,
ил’ бољега племена?
} 2 пута
3.
Ил’ што сам ти ја сирота,
тајну љубав открила?
} 2 пута
4.
Узрок ти је, моја драга,
што си срца камена.
} 2 пута
ШТО СИ, ЛЕНО, НА ГОЛЕМО
1.
Што си, Лено, на големо,
} 2 пута
барем да си од колено?
} 2 пута
2.
Татко ти је, бекрибаша,
мајка ти је, измећарка.
} 2 пута
} 2 пута
3.
Ако нисам, од колено
ал’ ја имам, алтан чело.
} 2 пута
} 2 пута
ШТО ТИ ЈЕ, СТАНО
1.
Што ти је Стано мори, што ти је
Стано, хеј, достум, Станчице
Млада, зелена.
2.
Глава ме боли Јово, глава ме
Стано, хеј, достум, Станчице
Млада, зелена.
3.
Наслони, главу на ме, наслони
Стано, хеј, достум, Станчице
Глава ће пројде!
ШТО ТО МИЧЕ КРОЗ ШИБЉИЧЕ
1.
Што то миче кроз шибљиче?
Стан’, доро, стан’, добро,
Стан’, стан’, стан’, девојко,
Душо моја, стани, не бегај! } 2 пута
2.
Ил’ је срна, ил’ кошута?
Стан’, доро, стан’, добро,
Стан’, стан’, стан’, девојко,
Душо моја, стани, не бегај!
} 2 пута
3.
Нит’ је срна, нит’ кошута,
Стан’, доро, стан’, добро,
Стан’, стан’, стан’, девојко,
Душо моја, стани, не бегај!
} 2 пута
4.
Већ девојка вара момка
Стан’, доро, стан’, добро,
Стан’, стан’, стан’, девојко,
Душо моја, стани, не бегај!
} 2 пута
ПЕСМА СЕ ОРИ
Новокомпоноване песме
ПЕСМА СЕ ОРИ
НОВОКОМПОНОВАНЕ ПЕСМЕ
А ЈА НЕЋУ, ПА НЕЋУ
Све ми мајка говорила:
Што се, сине, не жениш,
Зашто цуру не доведеш,
Стару мајку одмениш?
Рефрен:
А ја нећу, па нећу
Што да правим несрећу?!
Певам песмице,
Варам цурице.
} 2 пута
Младост, сине, брзо прође
И најлепше године.
Ајде мајку развесели
Да за тобом не брине.
Рефрен:
А ја нећу, па нећу ...
Кад прођем кроз сокаке
Лепе цуре сусрећем
Слушам шапат, слушам приче,
За њима се окрећем.
Рефрен:
А ја нећу, па нећу ...
БЕЗ ЉУБАВИ СВЕ ЈЕ ПУСТО
Речи: Милан Петровић,
Музика: Благоје Кашанин
1.
Зашто причаш да ме волиш
кад и другом исто кажеш?
Зар још твоје срце не зна
да је љубав само једна?
Рефрен:
Сад не знам шта је срећа то без љубави све је пусто.
} 2 пута
2.
Због тебе сам многе ноћи
тужан и несрећан био,
проклињао прошле дане,
када сам те заволио.
Рефрен
3.
Како да те заборавим,
кад си моја љубав била,
грлила ме тако нежно,
и у снове долазила.
Рефрен
БЕСКУЋНИК САМ, ЗАТО ПАТИМ
Бескућник сам, ето, зато патим
Немам куће, немам где да свратим.
Срећа ме је напустила
Кафана ме одгајила.
Рефрен:
Немам нигде никога
Само друга једнога
С’ њиме пијем тугу да разбијем.
Ој, судбино, ја те не бих срео
Да је мене неко заволео.
Шта је љубав, нисам знао
Јер је нисам упознао.
} 2 пута
Рефрен
Тако мени сад пролазе дани
У кафани трујем живот млади.
Тако данас, тако сутра
Увек исто, сваког јутра.
Рефрен
БОЛ БОЛУЈЕ, ЛИЈЕПА АНКА
Бол, болује, лијепа Анка Полила је водом мајка
Бистром водом са извора
Са корита Иванова.
Лијечили је сви љекари
И врачаре и травари,
Али Анка чезне, вене
Због љубави изгубљене.
Рефрен:
Не помаже вода, мајко,
Са корита Иванова
Ни љекари, ни травари.
Не помаже вода, мајко,
Са корита Иванова
Лијек су ми, стара моја,
Медна уста Иванова.
Заплакала стара мајка
Оздравити неће Анка
Увенуће зумбул плави
Умријеће од љубави.
Лијепа Анка проговара:
Ти не плачи мајко стара
У сну ми се Јова јави
Оздравићу од љубави.
ВЕЋ ОДАВНО СПРЕМАМ СВОГ МРКОВА
Речи и музика: Звонко Богдан
Већ одавно спремам свог мркова
Да се возим, касом, од милина,
Да обиђем стазе, стазе свог детињства За салашом жеља да ми мине.
Ал’ рекоше ми, пре николко дана,
Да је срушен онај салаш мали.
Нема више старог чардака и ђерма,
Ни дебелог хлада, од багрема.
Нећу више ићи на ту страну
Јер не могу сузе оку скрити.
Или морам, с тугом, окренути главу,
Ил’ плакати, или се напити.
Све је мање добрих тамбураша,
Фијакера, снаша и салаша.
Све је мање коња, коња који јуре,
А, у ствари, никуда не журе!
Нек враг носи моје снове пусте,
Девојачке дуге, косе густе;
Нек враг носи, тугом, добре тамбураше,
Фијакере, писме и салаше.
Нећу више ићи на ту страну,
Јер не могу сузе оку скрити!
Или, морам, с тугом, окренути главу,
Ил плакати, или се напити!
ГОВОРИ СЕ ДА МЕ ВАРАШ
Речи и музика: Звонко Богдан
Говори се да ме вараш
и да ћеш ме оставити...
а знаш добро да сам болан
и да нећу оздравити!
} 2 пута
Знам да више права немам
на те твоје очи црне.
Слажи, макар, да ме волиш не дај да ми душа трне!
} 2 пута
Ти ћеш опет ић’ у коло,
долазит’ ће поливачи;
пиват ће ти писме старе,
пратит’ ће вас тамбураши.
А недељом, кад се шеташ,
} 2 пута
шушкат ће на теби свила!
Сигурно ћеш заборавит’
да си некад моја била.
Не ломи ми, срце, гране,
сачекај да само стане!
} 2 пута
} 2 пута
ГОДИНЕ СУ ПРОЛАЗИЛЕ
Године су пролазиле Младост моја с њима оде.
Љубави су долазиле
Као капи бистре воде.
Рефрен:
Кад би хтела теби да се вратим
И за тебе немам пута
Шта да тражим тамо где је једном
Дивна љубав прекинута.
Године су пролазиле
Не штедећи своје дане,
Радости су одлазиле
Као снегом завејане.
Рефрен
Године су пролазиле,
Седе косе све је више.
У мени су оставиле
Једно време што се брише.
Рефрен
ГОСПОЂИЦА ВИОЛЕТА
1.
Пуна соба лепих дама,
Каваљера још и више.
Госпођица Виолета
Седи сама и уздише.
Рефрен:
Добро вече, госпођице,
Вечерас сте опет сами.
Што су тужне Ваше очи,
} 2 пута
} 2 пута
Што вам залуд теку дани?
2.
Дошао сам само због Вас Овде вечно сија све!
Заиграјмо ову игру,
Немојте ми рећи: не!
Рефрен:
Добро вече, госпођице...
} 2 пута
3.
Трећа игра, ево, прође Поред тебе, живот цео,
Много година нас дели,
Откад сам те, драга, срео.
Рефрен:
Добро вече, госпођице...
} 2 пута
ДАЈ МИ ЧАШУ РАКИЈЕ
Дај ми чашу ракије Хоћу да се напијем.
Нека редом знају сви
Да ме сад остављаш ти.
} 2 пута
Дај ми пушку да пуцам
У срце твоје неверно;
Нека редом знају сви
Да ме сад остављаш ти.
} 2 пута
Дај ми флашу ракије
Хоћу да се напијем,
Нека редом знају сви
Да ме сад остављаш ти.
} 2 пута
ДАНАС, МАЈКО, ТИ СИ ПУНА СРЕЋЕ
Данас, мајко,
Ти си пуна среће.
} 2 пута
Данас, мајко,
Жениш свога сина!
} 2 пута
Дигни чашу
И наздрави свима!
} 2 пута
Свака мајка
За свог сина живи У животу
Једну жељу има
} 2 пута
Да дочека
Да ожени сина!
} 2 пута
Данас, мајко,
Ти поносна буди,
Нек ти срце
Испуни милина!
Данас, мајко,
Жениш твога сина!
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
ДЕВОЈКА ИЗ ГРАДА
Речи: Добрица Ерић,
Музика: Обрен Пјевовић
Ја сам рођен у цвету ливада,
Чувах стада покрај реке Груже,
Ал заволех девојку из града
Са уснама ко пупољак руже.
Беле руке, а прсти ко дирке,
Причаху ми најнежније бајке.
Залуд уздах из груди пастирке!
Залуд сузе моје старе мајке.
Син сам плавих шума и ливада,
Гајим добре коње и волове.
Због лепоте девојке из града
Заборавих брда и долове!
Звао сам је улицама дугим
И венуо ко трава јесења.
Једног дана срео сам је с другим,
Загрљену у сенци кестења.
Шта сад могу, бол своју да патим,
Младост своју да тужим зацело?
Морао сам кући да се вратим,
Моме дому, у рођено село.
И сад опет мога вранца јашем,
И у крчми крчмим своја стада,
Китим свирце и разбијам чаше
И проклињем девојку из града!
ДУЊО МОЈА, ЈЕСЕН ДОЛАЗИ
Дуњо моја, јесен долази,
Моја љубав још не пролази.
Дуњо моја, багрем цветао Да те волим нисам престао!
Опрости што се сећам свега
Много више него било чега.
Да умре све на свету може Само моја љубав не може!
Дуњо моја, јесен долази
Моја љубав још не пролази
Његова си у срцу ми бура Нек вас прате хиљаду тамбура!
По земљи свело лишће пада,
Стигла јесен најтежа до сада.
Пред оком стоји магла сива Дуњо моја, ти си томе крива!
ЕЈ, ВЕСЕЛИ СЕ, КУЋНИ ДОМАЋИНЕ...
Еј, весели се, кућни домаћине!
Еј, све ти здраво и весело било!
Еј, наздравимо, кућни домаћине!
Еј, ови гости, добро су нам дошли!
Еј, нег’ смо дошло, тебе да гледамо;
Еј, но смо дошли вино да пијемо!
Еј, да пијемо, да се веселимо!
Еј, здрав си, жив си, млади домаћине;
Еј, све ти здраво и весело било!
Еј, да ти роди вино и пшеница;
Еј, и у кући, све мушка дечица.
ЕЈ, ДА МИ ЈЕ...
1.
Еј, да ми је до тврђаве старе
Кад се светла Дунавом запале,
Кад потеку поклопци од вина
Улицама Петроварадина.
Рефрен:
Ту се пева, лумпује и пије Нигде лепше, нигде веселије!
Тамбурица лечи све од бола,
Познаје се Јаникина школа!
2.
Пуно вина, пуно чаша, флаша Тако живи Војводина наша.
Земљо хлеба, вина и салаша,
Добрих људи и бесних чилаша.
Рефрен:
Ту се пева, лумпује ...
3.
Зора свиће, ал’ то нема везе!
Шором шајке, а Дунавом чезе!
И док сенке даљинама плове,
Слушам песме све до ране зоре!
Рефрен:
Ту се пева, лумпује и пије ...
ЖИВИМ ОД ДАНАС ДО СУТРА
1.
Живим од данас, до сутра.
У кафани дочекујем јутра.
Немам драге да ме чека
Крај прозора, и мека душека.
Рефрен:
Шта је живот
} 2 пута
Кад се мрети мора?
Зато пијем
Док не сване зора!
} 2 пута
2.
Мајка ме пита зашто тако
Живот тече, сасвим наопако!
Зато пијем сваке ноћи
Тебе жалим што си у самоћи.
Рефрен
3.
Кад би ми живот вечан био,
Ја бих кући рано долазио.
Ал’ је живот кратког века
Веруј, мајко, зато нема лека!
Рефрен
ЗАВЕЈАН ЈЕ ПУТ ЗА САЛАШ МОЈ
1.
Завејан је пут за салаш мој,
Прође мај и неста птица пој,
Вратити се нећу моћи,
} 2 пута
Не могу том стазом проћи.
Завејан је пут за салаш мој!
2.
Оста тамо мој најлепши сан Што најлепше о животу знам;
Подсећам се сваке ноћи,
Али назад нећу моћи.
Завејан је пут за салаш мој!
3.
Нема више ни тог лепог сна Ја потроших живот све до дна;
Вратити се нећу моћи,
Ова зима неће проћи.
Завејан је пут за салаш мој!
} 2 пута
} 2 пута
ЗАРАСЛЕ СУ СТАЗЕ МОЈЕ
Зарасле су стазе моје
И сад пусте стоје.
Беле руже нема више
Покрај стазе, да мирише.
} 2 пута
Стазама сам пролазио
Досад драгој долазио.
Од када ми се драга уда,
Не пролазим више туда.
} 2 пута
Већ се стаза не познаје
А и ружа, увела је.
Под косом сам некад стајо
Док сам драгу миловао.
} 2 пута
Стазе нема, ружа вене;
Драга није покрај мене.
Остала ми само сјена
Да се сећам успомена.
} 2 пута
ЗАШТО МИ СРЦЕ РАНИ
Речи и музика: Добривоје Иванковић
1.
И ова ноћ је препуна бола, љубави моја!
Откад те нема душа ме боли
Јер те још увек воли.
} 2 пута
Рефрен:
Зашто ми срце рани, ти росо мога јутра,
Зашто ми остави тугу,
} 2 пута
За јучер, за данас, за сутра?
2.
Кад чујеш шапат ветра у ноћи, сети се мене!
Јер то је јецај болнога срца
Које за тобом вене.
Рефрен
Сачекај зору да лице росом умијем своје!
Биће ми лакше ако ти кажем
Да су то сузе моје.
Рефрен
ЗАШТО ПЛАЧЕШ, ЈАДНО СРЦЕ
Зашто плачеш, јадно срце,
Зашто сузе лијеш?
Зар не можеш боле своје
Од драге да скријеш?
Рефрен:
Виолино, не свирај Боле не дирај!
Не сећај на дане
Срећом обасјане
Из младости ране!
Волео сам једну жену
И сад је још волим.
Ал’ она ме оставила Како да преболим?
Рефрен
Залуд наде, залуд снови,
Залуд срце пати.
Отишла је и никада,
Неће да се врати!
Рефрен
ЗАШТО СИ ТУЖНА У ОВОЈ НОЋИ
Зашто си тужна у овој ноћи,
Љубави моја?
Зашто су плачне твоје плаве очи
У овој тихој, пролетњој ноћи?
Рефрен:
Узми све што ти живот пружа
Данас си цвет
Сутра, увела ружа!
На овом свету, живот је кратак -
} 2 пута
Пролазе дани.
Вечности нема, то не заборави Такав је живот, шта да се ради?!
Рефрен
Сунце се рађа, свакога јутра Пролази живот!
И нико неће приметити сутра
Када нас више, не буде било!
Рефрен
ЗЕЛЕНЕ ОЧИ
Речи и музика: М. Божовић
1.
Волела сам очи зелене,
волела сам очи неверне.
Волела их, лудо волела,
а сада сам без њих остала.
Рефрен:
Зелене очи биле су моје,
те дивне очи ко сунца сјај.
Ни сама не знам зашто их волим,
што мојој срећи дошао је крај.
2.
Сад је срцу моме најтеже,
срце моје без њих не може.
Срце воли очи зелене,
иако су биле неверне.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Рефрен:
Зелене очи биле су моје...
3.
Љубила сам очи зелене,
љубила сам очи неверне.
Љубила их, лудо љубила,
а сада сам без њих остала.
Рефрен:
} 2 пута
Зелене очи биле су моје ...
ЗОРУ ГРЛИ ПЕСМА НЕПЕВАНА
Речи: Нада Попов
Музика: Томислав Ђурић
1.
Зору грли песма непевана,
Свирци прате пијаног дерана.
Са капије говори му нана:
- Муко моја од стотину рана!
Рефрен:
Са Мориша “Лале” натенане
Песмом ломе и срца и гране
Да се чује на све четир’ стране
Како Срби песмом лече ране.
2.
Држи, нано, те тарабе мале Моје наде у воду су пале.
Нема више оне црне мале
Сад ме прате са “Мориша Лале”
Рефрен:
Са Мориша “Лале” ...
3.
Удаје се у недељу она Оде љубав са мојега трона!
Другоме је она сада склона Већ се чују и свадбена звона!
Рефрен:
Са Мориша “Лале” ...
ИДУ ДАНИ, ИДУ НОЋИ
Иду дани, иду ноћи
прође година.
У сузама још те чека
твоја вољена.
} 2 пута
Рефрен:
Зелена је гора,
Зелена је вода,
Зелене су очи твоје
Што су некад биле моје!
} 2 пута
Пада лишће, мења боју Нема зеленог,
Па не видим, као некад
поглед ока твог.
Рефрен
Где си сада, што те нема,
Губи ти се траг.
Врати ми се, још те чекам Увек си ми драг.
Рефрен
ИЗВОР ВОДА ИЗВИРАЛА
Извор вода извирала
Полако, полако.
Ту девојче воду гази
Хај, лагано.
Девојче малено,
Пођи за мене
Да ми срце у грудима
} 2 пута
Више не вене.
Млади момци коло воде:
Играју, играју.
А у колу девојчице
Хај, гледају.
Девојче малено,
Пођи за мене
Да ми срце у грудима
Више не вене.
Ајд у коло, девојчице,
До мене, до мене.
Да пољубим усне твоје
Хај, медене.
} 2 пута
Девојче малено,
Пођи за мене
Да ми срце у грудима
Више не вене!
} 2 пута
ЈА САМ МОМАК СА СЕЛА
1.
Ја сам момак са села
Увек срца весела.
Када селом падне мрак
Јашем коња низ сокак
Не знам где ћу на конак.
} 2 пута
2.
Једна цура ме моли
Друга прозор отвори
Трећа тихо говори:
“Дођи па се одмори!”
“Дођи па се одмори!”
} 2 пута
3.
“ ’Оћу цуро, ал’ да знаш
Мораш кафу да скуваш
Да те љубим раздраган
Док не сване бели дан,
Док не сване бели дан!”
} 2 пута
ЈА САМ РОЂЕН ТАМО НА САЛАШУ
1.
Ја сам рођен тамо на салашу
У равници крај малога рита.
Љуљали ме таласи Дунава
Миловала војвођанска жита.
} 2 пута
2.
Ту се спаја Срем, Банат и Бачка
Ту се грле три срца јуначка.
Ту и дете родни салаш воли,
Ту се срце са челиком бори!
3.
Нападали на мој салаш вуци
} 2 пута
Палили га и Немци и Турци.
Убијали зору кад се јави
Мутили те, мој Дунаве плави.
} 2 пута
4.
Ал’ кренуће свадбе са салаша
Вратиће се ведре летње ноћи.
Равница ће процветати наша
Хеј, салаши, опет ћу вам доћи!
} 2 пута
ЈЕДНА ЦУРА МАЛА
Једна цура мала
Пољубац ми дала
Дала, дала
Па се покајала.
Рефрен:
Хај! Зато јадан страдам ја од жене
А још више од матере њене!
Цео живот и имање
Дадох на ашиковање,
Аман, шта да радим ја?
} 2 пута
Кад год се веселим
Мени жена вели:
Дођи ближе
Мој голубе бели!
Рефрен
Сад ми жена вели:
Иди па се сели
Док те нису
Ђаволи однели!
Рефрен
ЈЕСЕН ЈЕ ТУЖНА У МОМ КРАЈУ
Јесен је тужна у мом крају
Кад жуто лишће односи све
Јер никог нема и тебе нема
Да вратиш љубав и наше сне.
Рефрен:
Одлази, одлази, моја драга вољена
Када ти, када ти желиш сада другога.
} 2 пута
Како сам некад волео тебе
Увек са тобом и ноћ и дан
Дадох ти љубав и младост своју
А сада, тужан, остадох сам.
Рефрен
Ти другог грлиш и љубиш ноћас
К’о што си мене љубила ти
Касно је сада за праву љубав
За тебе, ми смо, једнаки сви.
Рефрен
КАД БИ ВИНО ГОВОРИЛО
1.
Вино моли да га пијем песмом у чаши,
Туга моли да је кријем, пољупци те зову наши.
Рефрен:
Кад би вино говорило, рекло би ми све
До касно је љубави, срце је што мре
Кад би вино говорило, рекло би ми све
До касно је љубави, срце је што умире.
2.
Вино моли да не чека, предуго на столу,
Тебе нема, нема лека, остајем пријатељ болу.
Рефрен:
Кад би вино говорило ...
3.
Чаша моли да је сломим, напукла од туге
Ове ноћи ја сам с тобом, јер љубави немам друге.
Рефрен:
Кад би вино говорило ...
КАД ИМАШ ДРУГА
Кад имаш друга
И кад си срећан,
Кад волиш неког
Дође трећи
А ти, останеш сам.
А онда трећи, трећи дође
И онда он, остане сам.
А некад неком,
Ти трећи будеш
И онда опет, срећан си ти.
Онда твојој срећи дође
Неко, неко, неко сасвим трећи
И ти, опет си сам.
КАДА КИША ПАДНЕ
1.
Када киша падне у јесење дане
И опусте наши шорови
Блатњавим сокаком, баш пред кућом нашом
Шапућу ми стари дудови.
Рефрен:
Окани се тамбураша
Чарде вина и бирташа!
Зашто живот свој не промениш
Питаће те једном старост
А где ти је била младост
Време ти је да се ожениш!
2.
А кад вече дође, мене све то прође
Ја у чарду морам отићи.
Тамо једна мала точи из бокала
Ту лепоту треба видети.
Рефрен:
Окани се тамбураша ...
} 2 пута
3.
А зора кад сване, идем из кафане
Дудови још стари дремају
Тамбураши тихо, да не чује нико,
Само мени песме свирају.
Рефрен:
Окани се тамбураша ...
КАДА ПАДНЕ ПРВИ СНЕГ
Када падне први снег
Ја упрегнем коња два
Два ватрена сокола
Па се санкам ноћ и дан.
Много жена сретнем ја
Свакој благи осмех дам
Познајем је, или не
Ниједној се не ругам.
Сваку жену волим ја
Била она плавуша
Смеђа ил’ гаравуша
Сваку жену волим ја.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
КИША РОСИ
Киша роси, киша роси,
Душко траву коси.
А ја, млада, а ја млада
У бостану сама.
Рефрен:
Шушка се, шушка
Да ја волим Душка.
Можда јесте, можда није Моје срце тајну крије.
Колибица, колибица,
Ето наше згоде!
Дошо Дуле, дошо Дуле
} 2 пута
Па не зна да оде.
Рефрен
У колиби, у колиби
Никог више нема.
Покисла нам, покисла нам
Постеља од сена.
Рефрен
У бостану, у бостану
Покидане вреже.
Чула нана, чула нана
Да нас љубав веже.
Рефрен
КИШО ТИХО ПАДАЈ
Кишо тихо падај
Од ноћас сам сама
Изгубих заувек
Вољеног драгана.
} 2 пута
Отишо је сасвим
Нећу га видети
Са другом је сада
Због њег’ ћу умрети.
} 2 пута
Немам јадна среће
Нисам ни имала
Волела сам њега
Живот би му дала.
} 2 пута
Зато ме помози,
Кишо тихо падај
И мојој се срећи
Сада са мном надај.
} 2 пута
КО ТЕ ИМА, ТАЈ ТЕ НЕМА
1.
Не може се ухватити сенка
Од живота што ко Дунав тече.
Јер је живот и светлост и тама
Неком јутро а некоме вече.
} 2 пута
Рефрен
Ко те има, тај те нема
Ко те нема, тај те сања
Ко те сања, тај те љуби
А ти, о том, појма немаш!
} 2 пута
2.
Неки живе близу, ал’ далеко
Као камен не могу се маћи.
И када се за руке држе стално
У мраку се не могу пронаћи.
} 2 пута
Рефрен
3.
Ал’ дотакне се линија живота
Две судбине, као једна трају
Ил’ дирну, ил’ се не додирну
Али једна за другу не знају!
} 2 пута
Рефрен:
КРЧМАРИЦЕ
Крчмарица румена к’о ружа
Најлепша је чаше када пружа.
Вита стаса као бела вила
Лепотом је крчму освојила.
Рефрен
Крчмарице, још вина наточи,
Да пијемо све до краја ноћи!
Живот тече, живот брзо пролази
После сваке ноћи, зора долази.
Твоје вино греје наше груди
И у љубав нову наду буди.
} 2 пута
Нек за љубав, свако ноћас пије
Рујно вино, срцу најмилије.
Рефрен
Пуне чаше, зору дочекају
Јер за љубав и тугу не знају.
А судбина сваком дели срећу
Крчмарице, за тобом умрећу!
Рефрен
ЉУБИЛА МЕ МАРА КРАЈ БУНАРА
Љубила ме, љубила ме
Мара крај бунара.
Љубио сам, љубио сам
Стану, на тавану.
Рефрен:
Лед, лед, сладолед
Слађа цура, него мед
Нећу сладолед!
} 2 пута
Љубио сам, љубио сам
Бранку, на уранку.
Волела ме, волела ме
Дара, из Дрвара.
Рефрен
Љубио сам, љубио сам
Мицу, удовицу.
Волела ме, волела ме
Сека из Осијека.
Рефрен
МАЂАРИЦА
1.
Еј, плови лађа и на лађи драга
И са лађом, тудом, тудом,
туд с Мађаром - тудом, тудом
Мађарица млада.
} 2 пута
} 2 пута
2.
Еј, бело лице лепе Мађарице,
И са лађом, тудом, тудом,
туд с Мађаром - тудом, тудом,
Мађарица млада.
3.
Еј, трула грађа, потопи се лађа.
Испливала, тудом, тудом,
туд с Мађаром - тудом, тудом,
Мађарица млада.
4.
Еј, Мађарице, ја ти љубим лице!
И са лађом, тудом, тудом,
туд с Мађаром - тудом, тудом,
Мађарица млада.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
МОЈ ЖИВОТЕ, ГОРАК ЛИ СИ
Мој животе, горак ли си:
ни чемер ти раван није.
Сваке ноћи горке сузе лијем,
горчина ми срце бије.
} 2 пута
Мој животе, тежак ли си:
ни камен ти раван није.
Црне слутње моје мисли муте
позлеђујућ моје ране љуте.
} 2 пута
Од мог драгог добих писмо:
не верује да сам мати.
Он ће касно то дознати,
ал ја се морам отровати.
} 2 пута
МОЈА МАЛА НЕМА МАНЕ
Текст: Георг Кубани
Препев: Б. Трифуновић и М. Јанкулов
1.
Моја мала нема мане:
Нико нема тако лепе драгане!
Уста мала, коса врана
Ситно гази као срна лагана.
Рефрен:
Нема, нема, нема она никога,
Она воли само мене једнога!
Ако ми је мајка не да,
Украшћу је, па нек пукне од једа!
} 2 пута
2.
Баш заиста нема мане:
Искаћу је сад за јесен од нане.
Кад загрли, кад пољуби,
У љубави сва се она изгуби.
Рефрен
3.
Моја мала много шара,
Ал је мене само једног љубила.
Њена љубав није шала,
Другог грли, мене љуби одиста.
Рефрен:
Нека, нека она грли другога,
Заборавит мене неће никада!
Моја мала нека шара,
Срце њено моје биће свагда!
МОЈ МЕ ЖИВОТ НОСИ
Мој ме живот носи
С крај, на крај пута
Као облак често
Некуда одлута.
Рефрен:
Ала’ волим живот
Од данас до сутра
Док музика свира
У пијана сутра!
Ала’ волим живот
Сваког дана више
И песма ми увек
Тугу зна да збрише.
} 2 пута
Срце моје лудо,
Ти не знаш за тугу.
Док ја љубим једну
Ти већ тражиш другу.
Рефрен
Опрости ми, драга,
Ако сам ти мио
За неверства моја
Што сам починио.
Рефрен
МОЈА ЈЕ ДРАГА
Моја је драга
Сваку ноћ сама
Сваку ноћ сама
У сузама.
} 2 пута
Рефрен:
Не плачи, душо,
Ја ћу ти доћи
Ја ћу ти доћи
О поноћи.
} 2 пута
Друштво ме зове
На чашу вина
На чашу вина
О, једина.
} 2 пута
Рефрен
Спреми ми јастук
И бело лице
И бело лице
Лепотице.
Рефрен
} 2 пута
МАЛЕНИМ СОКАКОМ НЕ ПРОЛАЗИМ ВИШЕ
Речи и музика: Радослав Јовановић
1.
Маленим сокаком не пролазим више
откако нас, драга, други раставише.
Моме срцу болном да би мираз теко,
ја одлазим, драга, од тебе далеко.
} 2 пута
2.
Заборави дане кад смо сретни били,
заборави, драга, кад смо се љубили.
Не сећам се више на најдраже часе,
осећаји врели нека се угасе.
} 2 пута
3.
На тренутак само прошлост кад се врати,
срца ће нам давним болом уздрхтати.
Зашто једно другом праштати не умемо,
жалит ћемо, драга, што се не узесмо.
} 2 пута
4.
Срешћемо се некад хладно, без поздрава,
кад већ скрије љубав вео заборава.
Кад време избрише осећаје нежне,
срешћемо се, драга, без бола, без чежње. } 2 пута
НА МОМ ЛИЦУ ПРАМЕН ПЛАВИ
На мом лицу прамен плави
У мом оку ноге босе
Да л’ се сећаш, друже стари,
Оне жене плаве косе?
Рефрен:
Била ми је једна топла зима
Била ми је све што срце има
Била ми је, али више није
Пријатељу стари, поздрави је!
Снег пада ове ноћи
У тугу се зима скрила
Сећа ме на плаву жену
} 2 пута
Што је некад моја била.
Рефрен
На верност се она клела
Све док њега није срела.
Топла зима, плава жена
Никада заборављена.
Рефрен
НАСМЕШИ СЕ, ПРИЈАТЕЉУ
Насмеши се, пријатељу,
Немој да тугујеш
Јер живот је овај такав
Зашто да га сузом трујеш.
Рефрен:
Певај, пријатељу,
Дигни чашу вина,
Сваки човек у животу
Своје јаде има.
} 2 пута
Знам да ти је тешко, друже,
А шта да се ради?
Знај да ниси ти једини
Кога тешки море јади.
Рефрен
И мене су напустиле
И срећа и нада.
Ал’ ја певам и лумпујем
Не дам да ме туга свлада!
Рефрен
НЕ ВРЕДИ ПЛАКАТИ
Речи и музика: Звонко Богдан
Не вреди плакати, залуд сузе лити,
ако икад плачеш, не дај да се види.
Рефрен:
Јер ниједном срцу неће лако бити
и не вреди ни због кога горке сузе лити.
} 2 пута
“Не вреди плакати” - каже песма стара,
и не вреди љубит са превише жара.
Рефрен
Сва писма твоја спалит ћу на свећу,
јер да читам лажи не могу и нећу.
Рефрен
НЕ ЗНАМ ШТА ЋУ И КАКО ЋУ
Не знам шта ћу и како ћу То је болест права:
Две девојке мене воле
Радмила и Пава.
} 2 пута
Пола срца једну љуби
Пола другу воли.
Једно срце, а њих двије
Куд ћеш? Коју волим?!
} 2 пута
Све до јуче нису знале
Радмила и Пава
Да их волим, обадвије
Да сам лола права.
} 2 пута
Ал’ су јуче тек сазнале
За тајну највећу:
У мом срцу има места
И за цуру трећу.
} 2 пута
НЕ КЛЕПЕЋИ НАНУЛАМА
Речи: И. Дедић
Музика: Х. Куртагић
1.
Не силази са чардака
И не питај где сам био
Зашто су ми очи плачне
Због чега сам сузе лио?
} 2 пута
2.
Стајао сам крај мезара
И умрлу мајку звао
Носио јој дар од срца
Али јој га нисам дао.
} 2 пута
3.
Не клепећи нанулама
Кад силазиш са чардака
Све помислим, моја драга,
Да силази стара мајка.
} 2 пута
НЕКА ВРЕМЕ ИЗБРИШЕ
1.
Збогом моја љубави
Морамо се растати
Шта је било, било је,
Само туга остаје.
Рефрен:
Нека време избрише
Моје тужно сећање!
Зашто си ме љубио
Кад ме ниси волео?
2.
Ти си мени био све
Као цвећу пролеће,
Ал’ због твоје невере
Само туга остаде.
Рефрен:
Нека време избрише...
3.
Сад не вреди плакати
Нит’ се вреди кајати.
Шта је било, било је
Само туга остаје.
Рефрен:
} 2 пута
Нека време избрише ...
ОБИШ’О САМ ПРЕЛА И СОКАКЕ
Обиш’о сам прела и сокаке
И љубио цуре свакојаке
Са њима сам проводио ноћи
И чекао кад ће зора доћи.
} 2 пута
Зора руди, а песма се чује
Чобанице за стадима журе
Ливаде се умивају росом
Косачи се надмећу откосом.
} 2 пута
У крчмама рујно вино пио Крчмарице младе сам љубио
Орила се песма целе ноћи
Чекајући кад ће зора доћи.
} 2 пута
Газио сам поток и плићаке
Прескакао плотове, прњаке
На Морави испраћао ноћи
Чекајући кад ће зора доћи!
} 2 пута
ОД ИЗВОРА ДВА ПУТИЋА
Музика и речи: Петар Танасијевић
Од извора два путића,
воде на две стране,
не знам којим пре бих стигла
до тебе, јаране.
} 2 пута
Гледам један, гледам други,
оба су ми мила
и једним сам и другим сам
с тобом пролазила.
} 2 пута
Један води кроз воћњаке
иза нашег села
ту нас твоја мајка једном
загрљене срела.
} 2 пута
Дала ми је од свег срца
цвет из баште ваше
“Узми, узми, рано моја,
ти си злато наше”.
} 2 пута
Лето прође, јесен иде,
све се мање јављаш
ружу твоју ни не гледаш,
мене заборављаш.
} 2 пута
ОДАКЛЕ СИ, СЕЛЕ
Одакле си, селе,
Девојана млада?
Из Србије, брале,
Из Крушевца града.
Рефрен:
Јелек, антерија и опанци По томе се знају Србијанци.
Ил’ ти име Анка,
Ил’ те зову Бранка,
Опанчићи кажу
Да си Србијанка.
} 2 пута
} 2 пута
} 2 пута
Рефрен
Што одело каже
Не бих веровао
Да те нисам, селе,
Сву ноћ миловао.
} 2 пута
Рефрен
ОПОМЕНА
Речи и музика: Томислав Ђурић
1.
Нема више граје и момака
Нема више мноштва девојака
Да поведу српско “Коло мало”
И “Велико”, које не зна нико!
2.
Нема више игранки и прела
Као да их судбина однела
Да се више никада не врате
} 2 пута
И занавек наша срца пате!
} 2 пута
3.
Нема више жубора и школа,
Разреди су сада пуни бола
К’о да веле: “Дођ’те децо мила,
Ту је некад ваша мајка била!”
} 2 пута
4.
Нема више граје и момака
Нема више мноштва девојака
Однела их она “Куга бела”
Нека знаде Србадија цела!
} 2 пута
ОПРОСТИ ШТО САМ ТВОЈУ ЉУБАВ КРАО
Опрости што сам твоју љубав крао,
Опрости што ти љубав нисам дао,
Јер ти си само праву љубав хтела,
Јер си ме волела.
Рефрен:
А ја сам негде рујно вино пио
А ја сам негде с’ другом срећан био
А ти, а ти, ти си ме чекала.
Била си жена која зна да воли
И када плаче и кад суза боли.
Била си жена која зна да чека
Вољеног човека.
Рефрен
На прошле дане, успомена бледи
Можда се кајем, шта то сада вреди?
Некад ме боли твоја суза врела
Јер си ме волела.
Рефрен
ОТИШЛА СИ ЈЕДНОГ ДАНА
Отишла си једног дана
И однела наше снове,
Сад се враћаш уплакана
Да ли те то прошлост зове?
Рефрен:
О, не, не, не, не, не долази
Не долази у мој сан,
Не буди ме сваке ноћи Због тебе сам несрећан.
} 2 пута
Један даје, други узе
Сунце среће свима сија.
Теби срећа, мени сузе
Зар сам кривац само ја?
Рефрен
ПО СЕЛУ СЕ ПРИЧА
По селу се прича да се женим ја
А девојке мисле да је истина
Сусрећу ме и питају да л’ је тачно то
Шта да кажем, мајко, кад их има сто?
} 2 пута
Ја се осмехујем на све лажи те
Зашто да се женим кад ме желе све!
Сусрећу ме и питају да л’ је тачно то
Шта да кажем мајко, кад их има сто?
} 2 пута
Док пролази младост живим живот свој
Девојака има, не зна им се број.
Сусрећу ме и питају да л’ је тачно то
Шта да кажем мајко, кад их има сто?
} 2 пута
ПОСЛЕДЊИ ПУТ ТИ КАЖЕМ ЗБОГОМ
Последњи пут ти кажем збогом,
Збогом љубави.
Сутра нек моје срце плаче
Умиру наши сни.
Проклета била, судбо моја,
Судбино моја зла.
О, мајко, мајко, што ме роди
} 2 пута
Кад среће немам ја?!
Крчмару стари, дај ми вина
Да се напијем.
Свирајте тихо, тамбураши,
Песму растанка.
Она се никад вратит’ неће Таква је судбина.
О, мајко, мајко, што ме роди
Кад среће немам ја?!
} 2 пута
У крчми више никога нема Зора је сванула.
Крај мене стари Циганин дрема
Не свира тамбура.
Проклета била, судбо моја,
Судбино моја зла.
О, мајко, мајко што ме роди
Кад среће немам ја?!
ПРИЧА МАЛА СВАКОГ ДАНА
Прича мала сваког дана
Због мене је грди нана
Прича мала, е па шта
Не верујем ништа ја.
Рефрен:
Зато кажем: опанчићи ситан вез
Дођи мала ал’ опрез
Дођи мала кад се смркне
Оће да се цркне.
Глуво доба, село спава
Месец земљу обасјава
Обасјава, е па шта
Не плашим се никад ја.
Рефрен
Опанчићи, ситан вез
Дођи мала, ал’ опрез
} 2 пута
Дођи мала до тарабе
Да не стојим џабе.
Хеј! младости, луда главо
Целе ноћи нисам спав’о
Нисам спав’о, е па шта
Кад те мала волим ја!
Рефрен
ПРОБИЈА СЕ КОЛОВОЂА
Пробија се коловођа
За њим лепа Мира
Развило се вито коло
Хармоника свира.
} 2 пута
Сви се момци отимају
Да до Мире дођу
Али Мира испод ока
Гледа коловођу.
} 2 пута
На њега се наљутила
Сву ноћ проплакала
А у колу, кад га види
Срце би му дала.
} 2 пута
Преплићу се опанчићи
По зеленој трави
Јер, уз звуке хармонике
Све се заборави.
} 2 пута
ПРОЂЕ ЛЕТО ТРИДЕСЕТО
Самом себи не верујем:
Тридесета мени дође!
Чини ми се тек сам рођен
Тако време брзо прође.
Рефрен:
Прође лето тридесето
Година ми жао није.
Није важно шта је било
Сад је важно како ми је.
} 2 пута
} 2 пута
Ја сам црту подвукао
Испод својих тридесет лета
Кад саберем живот цели
Оста кратка младост лепа.
} 2 пута
Рефрен:
Прође лето тридесето ...
Овај живот, драги друже,
Кратак је к’о мирис руже.
Тек што живот замирише
А младости нема више.
} 2 пута
Рефрен:
Прође лето тридесето ...
РАМО, РАМО
1.
Кад сам срео друга свог
пријатеља јединог,
најсрећнији беше дан,
јер не бејах више сам.
Рефрен:
Ај, Рамо, Рамо, Рамо друже мој,
да ли чујеш јецај мој?
2.
У тами сад живим сам
ко угашен сунчев плам,
јер ти си отишао,
бољи живот нашао.
Рефрен:
Ај, Рамо, Рамо, ...
3.
Ал’ ја ипак надам се
и зовем те: Врати се!
Врати ми се, Рамо, ти,
судбине смо исте ми!
Рефрен:
} 2 пута
Ај, Рамо, Рамо, ...
РАСТАО САМ ПОРЕД ДУНАВА
Музика и речи: Драган Токовић
Растао сам поред Дунава,
Поред добрих, старих аласа;
Ловио сам шаране, испраћао бродове
И снивао снове лепе, далеке.
} 2 пута
Рефрен
Дунаве, Дунаве,
Крај тебе ми срце моје остаде.
} 2 пута
Пловио сам белим лађама
Морима и многим рекама,
Ал’ Ђердапске клисуре
И Дунавске обале
У срцу су само моме остале.
} 2 пута
Рефрен
Када би се опет родио,
Дунавом би опет пловио;
Певао бих цурама
Што расту крај Дунава
И махао дивним, белим лађама.
Рефрен
} 2 пута
САНАК МЕ МОРИ
Санак ме мори, санак, ме мори,
Санак ме мори, глава ме боли.
} 2 пута
Туђин ме мами, туђин ме мами,
Туђин ме мами, на жуте дуње.
} 2 пута
Какве су, кћери, какве су, кћери,
Какве су, кћери, те жуте дуње?
} 2 пута
Около жуте, около жуте,
Около жуте, унутра љуте!
} 2 пута
СВАТОВИ ИДУ КРОЗ СЕЛО
1.
Сватови иду кроз село
Ој, Јело, Јело, Јелено!
Богате дарове доносе
Да тебе Јело испросе.
} 2 пута
2.
Тамбуре сада свирају,
Весели момци певају,
Комшије гласно говоре:
Весеља биће до зоре.
} 2 пута
3.
Јутро већ свиће, зора је,
А песма још не престаје.
Три дана свадба трајала,
Лепа се Јела удала!
} 2 пута
СЕЛО МОЈЕ, ЗАВИЧАЈУ МИО
Речи: Обрен Пјевовић
Село моје, завичају мио,
гледам стазе куд сам пролазио.
Гледам стазе, гледам винограде,
где осташе успомене драге.
} 2 пута
Само једна успомена ту је:
што ме љубав за драгу везује.
Први сусрет у твом винограду,
где сам тебе пољубио младу.
} 2 пута
Тугуј, драга, и судбину жали,
судбу жали што смо се растали.
Време прође и све заборав оста,
од драге ми баш ништа не оста.
} 2 пута
СИРОМАХ САМ, ДРУЖЕ
Музика и речи: Драгиша Недовић
Сиромах сам, друже, нигде никог немам,
Само једну стару, скрхану гитару.
Гитара ме сећа на минуле дане,
Она мени враћа успомене старе.
Врати ми се, врати, судбо моја клета,
Врати ми се, врати, из далека света.
СИРОМАХ САМ, АЛ’ ВОЛИМ ДА ЖИВИМ
Речи: Будимка Живковић
Музика: Предраг Живковић – Тозовац
Нисам крив, што сам жив
Кад сам сиромах.
Таквог ме је направила
Та судбина зла.
Рефрен:
Сирома сам, сирома сам,
Ал’ волим да живим;
Док последњи динар имам,
Нећу да се смирим.
Радим ја, радим ја
Целог живота.
Пара немам, среће немам Увек сирома.
Рефрен
Гледам ја, мислим ја
Знам како ваља.
А шта вреди, увек радим
Како не треба.
Рефрен
СЛИКУ ТВОЈУ ЉУБИМ
Стално гледам слику твоју.
Кад грудима ватром горе;
Твоје усне насмејане
Само што не проговоре.
Рефрен:
Слику твоју љубим,
Шапћем твоје име;
Ветар носи речи:
} 2 пута
“Не заборави ме”.
} 2 пута
Да ми није слике твоје,
Туга би ми већа била;
Ти си мене опчинила
И заувек освојила.
Рефрен:
Слику твоју љубим ...
Већ одавно ми не пишеш.
Што те нема да се јавиш?
Ој, љубави, најмилија,
Немој да ме заборавиш.
Рефрен:
Слику твоју љубим ...
СЛУЧАЈНО ЈЕДНОМ, ЊУ САМ СРЕО
Случајно једном њу сам срео Девојку као сан.
Срећа је наша трајала кратко Само, само, само један дан.
Рефрен:
Биљана, Биљана, срце си моје однела!
Биљана, љубави,
О теби маштам,
За тобом чезнем,
Без тебе умирем ја.
Још исто вече, нестале су
Чаробне очи те.
Лутам по граду,
Мира свог немам
Све је пусто,
Пусто к’о без ње.
Рефрен
Негде на југу она сад живи
Толико само знам.
Кренућу тамо
} 2 пута
С’ ластама малим
Да је нађем
Да јој живот дам.
Рефрен
СТАДЕ СЕ ЦВЕЋЕ РОСОМ КИТИТИ
1.
Стаде се цвеће росом китити,
стаде се бисер златом низати.
Стаде се сребро срмом срмити,
стадоше момци цуре просити.
} 2 пута
2.
Само ја немам јангин-драгана,
само ја немам азгин-дилбера.
Само ја тужна тугу тугујем,
само ја жалост жална жалујем.
} 2 пута
3.
Дадоше мене младу за стара,
дадоше мене старцу због пара.
Да му ја јадна кућу редујем,
да му ја седу браду милујем.
} 2 пута
ТАМБУРАШИ, ТАМБУРАШИ
Тамбураши, тамбураши,
Свирајте ми мало!
Због ње сваке ноћи лутам,
О њој певам стално.
} 2 пута
Рефрен:
Другови, тихо, тихо свирајте,
Душу ми моју младу смирите!
} 2 пута
Тамбураши, тамбураши,
Име јој је Мира.
Не свирајте песму њену
Што у срце дира.
} 2 пута
Тамбураши, тамбураши,
Њу једино волим;
Због ње моја душа пати Како да преболим?!
} 2 пута
Рефрен
ТАМБУРАШУ МОЈ
Речи и музика: Томислав Ђурић
1.
Тамбурашу мој,
Свирај песму сад
Нека жице брује
Док си чио, млад.
Рефрен:
Нек се чује, нек се зна
Да је тамбура
Живот, понос, дика,
Сваког Србина.
} 2 пута
2.
Тамбурашу мој,
Понос си нам ти
Српску песму чуваш
Нека знају сви.
Рефрен:
Нек се чује, нек се зна...
} 2 пута
3.
Ој, ти, песмо, ој,
Мајко поносна,
Што ти сина имаш,
Чедо жалосна.
Рефрен:
Да ти веру сачува,
Бол на срцу мом,
Дедовину нашу
У животу свом!
} 2 пута
ТАМБУРАШУ, ПРИЂИ МОМЕ СТОЛУ
1.
Тамбурашу, приђи моме столу,
Одсвирај ми нешто у Е молу!
Нека танке затрепере струне,
Нек запева и ко то не уме.
} 2 пута
2.
Тамбурашу, немој престајати,
Са тобом ћу ноћас запевати.
Нека сузе са песмом потеку,
Вреле сузе, које срце пеку.
} 2 пута
3.
Тамбурашу, приђи столу ближе Нек се песма све за песмом ниже,
Нек јецаји твојих танких жица
Тугу моју избришу са лица.
} 2 пута
4.
Тамбурашу, засвирај још јаче
Да заплаче и ком се не плаче!
Са сузама нек нестану боли,
Жалим оног ко не зна да воли!
} 2 пута
ТЕБИ, МАЈКО, МИСЛИ ЛЕТЕ
Речи: Никола Шкрба
Музика: Исмет Алајбеговић – Шербо
Теби, мајко, мисли лете
преко поља и долина.
Издалека прими поздрав
од јединог твога сина.
} 2 пута
У туђини ја сам сада,
судбина нас раздвојила.
Да ли ћу те икад више
ја видети, мајко мила?
} 2 пута
Заборавит никад нећу
твоје очи благе, миле.
И ручице, мајко, твоје,
које су ме отхраниле.
} 2 пута
У МАЛЕНОЈ КРЧМИ
У маленој крчми
Седим сам, за столом.
У мислима, као да сам с тобом,
Као да ме грли рука твоја Али, то је само жеља моја.
} 2 пута
Рефрен:
Ти си жена мог живота,
Нашу песму ноћас свирају.
А ја кријем своје сузе,
Ја их кријем, оне падају.
} 2 пута
У руци ми стара, пожутела слика
На којој си написала ти
Да се вечно сећам твога лика.
Да л’ се ноћас мене сећаш ти?
} 2 пута
Рефрен
У маленој крчми
Још седим за столом
Око мене срећни су сви.
Остао сам сам, са мојим болом.
Ја са болом, а са ким си ти?!
} 2 пута
Рефрен
У ОЧИМА КРИЈЕМ ТУГУ
У очима кријем тугу,
Самоћа ми душу пара.
Пијем да је заборавим,
А жеља се већа ствара.
Рефрен:
Наздравите, другови,
Са мном и са тугом.
Отишла је вољена
У загрљај другом.
С пуном чашом ја другујем,
} 2 пута
Она ми је само верна.
Чашу гледам, мислим на њу Сад је чаша разбијена.
Рефрен
Уз музику и уз песму
Да ми брже време прође.
Ал’ у зору с’ уздисајем
У прозоре гледам њене.
Рефрен
Тако дане ја проводим
И бесане своје ноћи.
Ал’ срце ми не верује
Да ми она неће доћи.
Рефрен
У СРБИЈИ ВАРОШ ВЕЛИКА
У Србији варош велика,
Кроз њу тече река Морава.
Крај ње смо се, душо, срели ми Срели смо се и заволели.
Рефрен:
Низ Мораву ветар дува,
Стари рибар тајну чува Нико за нас не мора да зна.
Руке ми ка теби лете,
Сви још мисле да си дете,
А на јесен женићу се ја.
У кафани гужва велика,
А оркестар нашу песму зна.
Кад засвира прозор отвориш,
Мада моју мајку на волиш.
Рефрен
} 2 пута
ФИЈАКЕР СТАРИ
Речи и музичка обрада: Звонко Богдан
Фијакер стари улицама лута
и собом носи заљубљени пар.
Целе ноћи снег полако пада,
а двоје младих греје срца жар.
} 2 пута
Прошла је ноћ та као ока трептај,
и зора рана оставља свој траг.
Ја напуштам најмилију драгу,
све дивне ноћи и тај Сомбор град.
} 2 пута
Само да ми се ластом створити
и још да могу небом летети.
Летео би цео дан и ноћ
само да могу својој драгој доћ.
} 2 пута
Фијакер стари сад више не лута
и не чује се оног вранца бат.
Заборавит морам своју драгу,
све дивне ноћи и тај Сомбор град.
} 2 пута
ХЕЈ, КАЖЕ ТАТА
Хеј, каже тата
Обеси се сине!
Хеј, хоћу, тата,
Цури око врата!
Рефрен:
Суво дрво, одоздо
А сирово одозго
Јој! мала рогози
Седи, па вози.
Хеј, цура мала,
А ја, мало већи;
Хеј, кад је љубим
Све морам да клечим.
Рефрен
Хеј, ја сам малу
Научио реда:
} 2 пута
Хеј, кад је љубим
Да ме не уједа.
Рефрен
Хеј, мала моја,
Да те нисам чув’о
Јој! - први ветар
Тебе би одув’о!
Рефрен
ХЕЈ САЛАШИ
Речи и музика: Звонимир Богдан
Хеј, салаши на северу Бачке,
у вама су писме буњевачке!
А тамбура тако липо свира
ко да ноте пар славуја бира.
} 2 пута
Ни сватова нигде таквих нема,
ко кад баћо кћер на удај спрема.
На снаши се били шлајер вије
ко кад зими сниг салаш покрије.
} 2 пута
Хеј, Буњевци на северу Бачке,
сачувајте писме буњевачке!
Пивајте их још пуно година,
ваша ј’ грана мала, ал’ је фина.
} 2 пута
И лумпујте, ал’ липо, полако
нек се види и нек види свако.
Па нек вранци покидају штранге,
кад се крену момци на вашанге.
} 2 пута
ЧИК, ЦУРО
Чик, цуро, погледај ме!
Чик, ако смеш?!
Рефрен:
Ман’ се, море, мене, момче,
имам момка ја.
Сваки момак, свака цура,
} 2 пута
цело село зна!
} 2 пута
Чик, цуро, загрли ме!
Чик, ако смеш?!
} 2 пута
Рефрен
Чик, цуро, пољуби ме!
Чик, ако смеш?!
} 2 пута
Рефрен
ШТА ЈЕ С’ ТОБОМ, РАДОВАНЕ
Шта је с’ тобом Радоване,
Што проводиш тужне дане;
Какви ли те јади море
Кад си пијан сваке зоре?!
Рефрен:
Како која зора сване А ти, из кафане!
А што, Радоване,
Крадеш Богу дане?!
} 2 пута
Да л’ је можда дошло време
Да те муче успомене,
Ил’ ти живот није мио
Зато што си остарио?
Рефрен
Зар под старост, Радоване,
Од кафане, до кафане?!
А некад ћеш лепе часе
Пожелети, да се врате.
Рефрен
ШУМАДИЈО, РОДНИ КРАЈУ
Речи и музика: Миодраг Тодоровић Крњевац
1.
Шумадијо, родни крају,
у теби је к’о у рају:
Дивне шуме и планине,
свуд ливаде и долине.
} 2 пута
2.
Ти негујеш лепе момке,
лепе момке и девојке,
Шумадинце, Шумадинке,
црнооке и високе.
} 2 пута
3.
У ливади и у гори
чобанска се песма ори,
Мом је срцу најмилија,
јер је пева Шумадија.
} 2 пута
ШТО СЕ НЕ МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ РЕЋИ
Староградске песме и романсе
ШТО СЕ НЕ МОЖЕ ДРУГАЧИЈЕ РЕЋИ...
СТАРОГРАДСКЕ ПЕСМЕ И РОМАНСЕ
А КАД БУДУ РУЖЕ ЦВАЛЕ
1.
А кад буду руже цвале,
ја ћу примит твоје писмо.
Из њег ћу сазнат тада
да ћеш доћи к мени ти.
Наш ће, драга, први сусрет
бити само стисак руке,
} 2 пута
док ће твоје тамне очи
рећи мени тада све.
2.
Знам да више плакат нећу,
јер ћу бити с тобом сретан.
Слушат ја ћу песме твоје,
песме које волим ја.
Дођи, дођи к мени сада,
јер те чекам жељно, драга!
Моје чежње све ће проћи,
јер ћеш бити са мном ти.
АХ, ТЕШКО ЈЕ УМРЕТИ
1.
} 2 пута
Ах, тешко је умрети
кад ништа не боли.
Још теже је љубити
што срце не воли.
2.
Ах, да су туге моје,
на њега падале;
Ил да су сузе моје
на њега капале
3.
И камен би се расп’о
на двоје, на троје!
Ал’ пусто срце моје
неће ни на двоје!
БЕЗ БОЛА, БЕЗ ТУГЕ
Без бола, без туге
Ја гледам Вас сада,
Јер срце је давно
Исцељено моје.
И мртва је сада
И последња нада,
Сад знанци смо само
Нас двоје.
Баш чудно је мени,
Посматрам Вас стално
Док Циганин свира
И струне му поје,
Јер били смо сретни
Бескрајно, безмерно,
Сад знанци смо само
Нас двоје.
Далеко је прошлост,
Зарасле су ране,
Ал’ ипак ми сузе
У очима стоје
И сећа се срце
На минуле дане;
Сад знанци смо само
Нас двоје.
БЕЗ ТЕБЕ, ДРАГА, НЕ МОГУ
Без тебе, драга, не могу
Не могу живет, морам мрет.
За тобом, драга, умрећу,
И у гроб хладан лећи ћу.
За један часак радости,
Хиљаду дана жалости.
Ти си ми цвеће мирисно,
А ја те берем радосно.
БЕЛЕ РУЖЕ, НЕЖНЕ РУЖЕ
1.
Беле руже, нежне руже
Цветале су на прозору.
Случајно сам туда прош’о Разболех се кад их спазих.
Рефрен:
Не пролазим више туда,
Цветају ли ја не питам,
Само сањам ја о њима,
Боље да их видео нисам.
Тужно данас звона звоне,
Удаје се драга моја.
Да ли ће из ока њена
Пасти која суза врела?
2.
Само једном ружа цвета,
Само једном срце воли.
Реците јој док не умрем
Нека буде само моја.
Рефрен
БЕЛИ ЈОРГОВАН
Бели јоргован, бели јоргован
Ублажи ми бол и јад.
Кога волим ја, за ким чезнем ја,
Сад другог она љуби, знам.
Тешко ми је сад заборавит све,
А у оку мом још сузе ми стоје.
} 2 пута
Бели јоргован, бели јоргован,
Ублажи ми бол и јад.
БЛЕДИ МЕСЕЦ
Бледи месец загрлио звезду Даницу,
А ја мрсим твоју златну косицу.
Само реци ми, да л’ ме љубиш ти
Да живимо ко сви срећни, пресрећни.
} 2 пута
} 2 пута
Весла ћемо оставити, не требају нам,
Ми ћемо се загрлити, чун ће пловит сам.
Он ће тада сам кући пловити,
Терат ће га хитри морски валови.
Све ће звездице с’ неба гледати
И завидет’ душо нашој љубави.
} 2 пута
БОЛУЈЕМ ЈА, БОЛУЈЕШ ТИ
1.
Болујем ја, болујеш ти,
Болујемо због љубави.
Јер никога не љубим ја,
Осим тебе, душо моја.
} 2 пута
2.
Зар не знаш ти одавно већ,
Да љубав сја међу нама?
Јер никога не љубим ја,
Осим тебе, душо моја.
} 2 пута
3.
Отвори ми тај прозор твој,
Да ти кажем анђеле мој!
Да никога не љубим ја,
Осим тебе, душо моја.
} 2 пута
4.
Отићи ћу у далек свет,
Да срцу свом пронађем лек.
Јер никога не љубим ја,
Осим тебе, душо моја.
} 2 пута
ВЕСЕЛО СРЦЕ КУДЕЉУ ПРЕДЕ
1.
Весело срце кудељу преде,
веселе очи драгога гледе.
} 2 пута
Рефрен:
Повесмо мало, чим дуже траје,
драги нам драгу видет не хаје.
И дуги дани, ноћи без санка,
а срце тужи с боли растанка.
2.
Кудеља свила, лако се кида
кад оде драги драгој са вида.
Рефрен
3.
Кудеља свила, танка је жица,
ох, горких суза, што роне с лица.
Рефрен
4.
Веселе птице по гори поје,
ала је тужно срдашце моје.
Рефрен
ВЕЧЕРЊИ ЗВОН
1.
Вечерњи звон (бим, бам, бим, бам)
кад чујем плах (бим, бам, бим, бам)
осећам тад (бим, бам, бим, бам)
пролећа дах (бим, бам, бим, бам).
2.
} 2 пута
На родни крај (бим, бам, бим, бам)
и очев дом (бим, бам, бим, бам)
сећам се ја (бим, бам, бим, бам)
тад душом свом (бим, бам, бим, бам).
3.
На драгу ме (бим, бам, бим, бам)
сећа тај глас (бим, бам, бим, бам)
на растанак (бим, бам, бим, бам)
на болни час (бим, бам, бим, бам).
4.
Тај болни час (бим, бам, бим, бам)
ми тишти груд (бим, бам, бим, бам)
тад звона чух (бим, бам, бим, бам)
с њом задњи пут (бим, бам, бим, бам).
ВИШЊЕВЕ БОЈЕ ШАЛ
Ја о прошлости не мислим више,
И не жалим свој минули сан.
Само сећања многа ми буди
Тамно вишњеве боје шал.
} 2 пута
У том шалу сам ја њега срела
Својом љубљеном звао ме тад.
Шалом лице сам сакрити хтела
Док ме нежно он љубио млад.
} 2 пута
Збогом остај, љубљена моја,
С тобом растанак тужан је, знај.
Како дивно ти сад лице краси
Тамно вишњеве боје шал.
} 2 пута
ВОЛЕЛО СЕ ДВОЈЕ МЛАДИХ
Волело се двоје младих
у градићу малоном.
Једно другом обећали
верну љубав до гроба.
} 2 пута
Он је њојзи песме пево
уз фрулицу малену,
она њему венце плела
све од цвећа шарена.
} 2 пута
Али једне кобне ноћи
дуну ветар, топли југ,
умрла је моја драга,
умрла је љубав с њом.
} 2 пута
ВОЛИМ БАШТУ КОЈА ЦВЕТА
1.
Волим башту која цвета
покрај куће твоје,
волим свилу која краси
дивно тело твоје.
2.
Волим мирис твога цвећа
и опојни њихов зов.
Желим тебе загрлити, знај то, драга,
и у двоје започети живот нов.
3.
Месечину волим која тебе обасјава
и судбину ону која те је мени дала.
Желим теби поклонити из свог врта сваки цвет
и срећом те обдарити, пољупцима обасути
које пружа овај свет.
ГЛЕДАМ БАЈНУ ЗОРУ
Гледам бајну зору како дивно сја:
без драгана свога сад остајем ја,
без драгана свога сад остајем ја!
Ти одлазиш сада у далеки крај,
у далеке зоре и туђ завичај,
у далеке зоре и туђ завичај.
И поздрав ми шаљеш: “Буди ми верна,
а када се вратим, бићеш ми жена,
а када се вратим, бићеш ми жена”.
ДА МИ СЕ ЛАСТОМ СТВОРИТИ
Ох, да ми се ластом створити,
у далеки свет одлетети!
Летела бих цели дан и ноћ,
кад би знала до мог драгог доћ.
} 2 пута
Мом драгану верна бих била
и мог драгог верно љубила.
Мом драгану верна би била,
и мог драгог верно љубила.
} 2 пута
Кад си моје усне љубио,
на другу си драгу мислио.
Е, па збогом, неверниче, вај,
покриће ме црна земља, знај!
} 2 пута
ДА СМО СЕ РАНИЈЕ СРЕЛИ
1.
Да смо се раније срели,
Било би друкчије све;
Пролећну љубав смо хтели,
Кад је већ падао снег,
Кад већ је падао, падао снег.
2.
Љубљах те жарко и страсно
И срећу мог’о би наћ’,
Тешко је рећи прекасно,
Болан је осмех кроз плач,
Горак и болан је осмех кроз плач.
3.
Другу би стварност ја хтео,
Ал’, немам радости те,
Да смо се раније срели,
Било би друкчије све,
Веруј ми, било би друкчије све!
ДИГНИ, КАЈО
Дигни, Кајо,
Дигни, Кајо, крај од шлингераја,
Крај од шлингераја!
Да ти браца,
Да ти браца чизмом не окаља,
Чизмом не окаља.
Ак’ окаља,
Ак’ окаља опраће га нана,
Опраће га нана.
ДО ВИЂЕЊА
До виђења, друже, до виђења!
У животу има много зла:
Сваки корак прати нова патња,
На овом свету среће немам ја.
До виђења! Тихо гасну свеће
Пред мој пут у мрак и вечни сан.
Читав живот чеках мало среће,
Ал’ у ноћи ипак остах сâм...
До виђења, без стиска, без речи:
Чему бол и врелих суза жар?
За нас није ништа ново мрети,
Ни сâм живот није нова ствар!
ДУНАВ ТИХО ТЕЧЕ
Ноћас, моја душа пати
Ноћас, моје срце боли.
Зато чаше нека буду пуне вина,
Свирајте ми песму нашу
Да испијем горку чашу
Да заборавим на клету љубав своју.
Рефрен:
Дунав, Дунав тихо тече,
Вратити се она неће;
Оста само жеља пуста Медна уста.
Никад, никад нећу моћи
} 2 пута
Да заборавим те очи,
Лаки корак, к’о у срне Очи црне.
Не помаже чаша вина,
Нити плачна виолина.
Лажна утеха је свима, све је лажно.
Зато Дунавом у зору
Запловићу ја ка мору
Да у плаве вале бацим тугу своју.
Рефрен
ЕВО БАНКЕ, ЦИГАНЕ МОЈ
1.
Ево банке, Цигане мој,
Цигане мој, свирај ми ти!
Ево банке, Цигане мој,
Цигане мој, свирај ми ти!
Ти ћеш мени свирати,
Ја ћу с тобом певати, хеј!
Ево банке, Цигане мој,
Цигане мој, свирај ми ти!
2.
Шампањ ћемо отворити,
Отворити и попити,
Све до зоре лумповати;
Цигане мој, свирај ми ти!
А кад дође онај час
Шампањ ће оборит нас, хеј!
Ево банке, Цигане мој,
Цигане мој, свирај ми ти!
ЖАЛИМ ТЕ, МОМЧЕ
1.
Жалим те, момче, што љубиш мене,
кад срце моје за другим вене.
Ти не знаш да те не љубим ја,
} 2 пута
лепша ми звезда код другог сја.
} 2 пута
2.
Песму ми певаш, младићу млади,
ал’ не знаш да се вараш у нади.
Ти не знаш да другог сад љубим ја,
лепша ми звезда код њега сја.
} 2 пута
ЗА ТОБОМ МОЈЕ СРЦЕ ЖУДИ
За тобом моје срце жуди
и вечно пламти чежња та.
Што друго могу да ти нудим
од срца свога и живота?
} 2 пута
Прошле су давне успомене,
не спознах с тобом срећу ја.
Ал’ ипак доћ ће та времена,
кад ћу ти рећи да сам твоја.
} 2 пута
Без тебе живот нема чари,
где тебе нема, свуд је мрак.
Стог’ не дај срцу да крвари,
већ приђи оном ко те воли.
} 2 пута
ЗАШТО, ЦИГО
1.
Стари Циган тужну песму свира,
на срцу му лежи тешки јад.
Он се сећа оних дивних дана,
дивних дана кад је био млад.
} 2 пута
2.
Зашто, Циго, тужну песму свираш,
зашто да те више мори јад?
Што се сећаш оних давних дана,
давних дана кад си био млад?
} 2 пута
3.
Певао сам многе, многе песме
и весело, дивно беше тад.
Сад на срцу оста само туга,
тешка туга, патња, бол и јад.
} 2 пута
ЗБОГОМ ОСТАЈ
1.
Збогом остај, мила драга,
Ја те морам оставити.
Судбина је свему крива,
Нашој љубави.
2.
Ал’ у срцу још те чувам
Увек, мила, драга.
Немој плакат, сузе лити,
Морало је тако бити.
3.
Када будем у туђини,
Сетићу се тебе, драга.
Колико сам те љубио,
И за тобом жудио.
4.
Нек ти каже песма ова,
Колико те волим.
Буди жена, к’о што треба,
Све ћу ти опростит, драга!
ЗЛАТАН ПРСТЕН
1.
Златан прстен носим ја на руци
то је сад све што имам од среће
и од нашег састанка у луци,
и од среће што се вратит неће.
Рефрен:
Срце плаче, срце болно пати,
Пита да ли су то само сни?
Зар мој драги неће да се врати...
О, зар без суза нема љубави?!
2.
Једне ноћи кад је јасмин цвао,
кад су певале птичице мале,
он је дош’о и прстен ми дао тог тренутка све су звезде сјале.
Рефрен:
Срце плаче ...
3.
Он је рек’о да ме више неће:
срцу тугу не може да мери...
И од свега што имам од среће,
златан прстен на руци трепери...
Рефрен:
Срце плаче ...
ЗОРО МОЈА
1.
Кад се сетим, Зоро, тебе
Мени моје срце зебе
Па ме туга обузима
Ти си, Зоро, најмилија.
} 2 пута
Рефрен:
Зорице, Зоро моја,
Мени треба љубав твоја.
Зорице, Зоро моја,
Очара ме љубав твоја!
} 2 пута
2.
Ја се млађан у гроб спремам
Јер живота више немам
Па ме туга обузима Ти си, Зоро, најмилија!
} 2 пута
Рефрен:
Зорице, Зоро моја ...
ИМА ДАНА
Има дана када не знам шта да радим
Све због тебе што ми ствараш бол.
Ја те волим тако силно, да умирем,
Ја те волим, а ти не знаш то.
} 2 пута
Ако грех је у животу љубит’ страсно,
Ја клечећи молим опроштај:
Врати мени писма, слике што ти дадох,
Врати мени, живот свој.
} 2 пута
Има ноћи, када не знам куда лутам,
Све због песме, што ми ствара бол.
Ја те волим тако силно, да умирем,
Ја те волим, а ти не знаш то.
} 2 пута
ЈА ЉУБИМ МИЛУ
Ја љубим Милу очију плавих,
што има русе косе на глави.
Ја љубим Милу и другу нећу,
Због ње ја живим, за њом умрећу.
} 2 пута
Усташца њена - ружа румена,
а недра бујна, ко саливена.
Ја љубим Милу и другу нећу,
за њом ја живим, за њом умрећу.
} 2 пута
Ти си ми, Мила, рајски анђелак,
а међу цвећем ситан ђурђевак,
Ја љубим Милу и другу нећу,
за њом ја живим, за њом умрећу.
} 2 пута
ЈА ТЕ ЉУБИМ, ДЈЕВО МИЛА
Ја те љубим, дјево мила,
више него читав свет,
више него соко гору своју,
више него лептир цвет.
} 2 пута
Ако и ти љубиш мене,
синуће нам среће час
и до гроба више нико
неће раставити нас.
ЈЕСЕЊИ САН
1.
} 2 пута
У залуд беху све наде моје,
залуд се надах
да ћеш остати.
Сада тек видим
да збиља идеш
и да се морам
с тобом растати.
} 2 пута
2.
Па иди, иди свету далеком,
мира ти желим на путу том.
А кад ти буде блистала срећа,
заборави на ме, заборави ме!
} 2 пута
3.
Јесење лишће већ опало је,
ни травке нема, пустош је свуд.
У моме срцу, у мојој души
још увек влада вечита студ!
} 2 пута
ЈОШ НЕ СВИЋЕ РУЈНА ЗОРА
Још не свиће рујна зора,
Још не трепти лист са гора,
Не чује се пој славуја
Зору да најави.
} 2 пута
Не чује се ни зефира
Нити свирка од пастира.
Тишина је свуд около Све живо почива.
} 2 пута
Нека цвијета росно цвијеће,
Нек’ се кити с њим прољеће.
Ја га нећу више брати
Јер није за мене.
} 2 пута
Ја га нећу више брати,
Јер га немам коме дати.
Којој сам га досад дав’о Земља је покрива.
Свака травка у спокоју
} 2 пута
Бар осијећа радост своју,
А од мене радост бјежи
Далеко, далеко.
} 2 пута
КАЖИ МИ КАЖИ, ПРЕСЛАТКА ДЈЕВО
1.
Кажи ми, кажи, преслатка дјево,
кажи ми, кажи тајне срца свог!
Ко у твоме срцу снива слатки сан,
кога љубиш, душо, својим срдашцем?
2.
Не смем ти рећи колико желим
да ти поклоним љубав, срећу сву.
Ја ћу бити сретан када дође дан
да ме ти љубиш, душо, својим срдашцем.
3.
Нека ти каже пребледи месец,
што ноћу кружи на прозору твом,
да за тобом жудим, немам миран сан,
док не сазнам, душо, да ме љубиш ти!
КАД МЕ ВИШЕ НЕЋЕ БИТИ
Кад ме више неће бити,
ти ћеш знати што сам теби био
да за тобом ја сам чезно,
у самоћи ја сам сузе лио.
Можда више нећу да те љубим
сваке, сваке ноћи,
успомена бићу за те, али, веруј,
твој сам само био.
Циганине, свирај, свирај
као некад нашу песму милу
да ја опет сретан будем,
јер ја сретан више бити нећу.
И нек струне виолине плачу,
ко што плаче срце моје,
Циганине, свирај, свирај,
то ће нама наше задње бити.
КАД МИ ПИШЕШ, МИЛА МАТИ
Кад ми пишеш, мила мати,
О свему ми пиши,
Пошаљи ми стручак цвета
Са нашег багрема.
Пиши, мати, да ли жале
Људи што сам мор’о ја отићи,
О свему ми пиши, мати,
Јер знај твој син још увек пати!
Пиши, мати, стоји л’ пред кућом
Орахово дрво
И која се нова песма
Пева у сокаку,
Да л’ још живи стари Циган,
Иду л’ момци у села на прела.
О свему ми пиши, мати,
Само о њој немој ми писати!
КАД СИ БИЛА МАЛА, МАРЕ
1.
Кад си била мала, Маре,
кад си била мала, Маре,
волела си море.
А сад си нарасла, Маре,
а сад си нарасла, Маре,
па волиш морнаре.
Рефрен:
Маре, Маре, слатки рају мој,
Маре, Маре, ти анђеле мој.
2.
Никад нећу заборавит,
никад нећу заборавит
родно место моје.
Нити могу заборавит,
нити могу заборавит,
драга, очи твоје!
Рефрен:
Маре, Маре ...
} 2 пута
КОЛИКО ЈЕ ШИРОМ СВЕТА
1.
Колико је широм света
што га жарко сунце сја,
нема већег сирочета,
него што сам, мајко, ја.
} 2 пута
2.
Оца немам, мајке немам,
нигде никог немам свог,
само једну неверницу,
убио је, мајко, гром.
} 2 пута
3.
Да је моја мајка жива
она би ме тешила,
ал’ је моју стару мајку
црна земља прекрила.
} 2 пута
КРАЈ ЈЕЗЕРА, ЈЕДНА КУЋА МАЛА
1.
Крај језера, једна кућа мала,
Ту је она драгог чекала.
Обећ’о је да ће доћи
И да ће јој прстен донети.
} 2 пута
2.
Зора свану, суза више нема,
А ни драгог ког је чекала.
Крај језера уплакана,
Марамица бела остала.
} 2 пута
3.
Ако некад љубиш момче младо,
Знај да ће те брзо оставит,
Јер он не зна шта је љубав,
И не може дуго веран бит’!
} 2 пута
КРЕЋЕ СЕ ЛАЂА ФРАНЦУСКА
Силно је море дубоко,
Дубоко, плаво, широко.
} 2 пута
Нигде му краја видети
Не могу мисли поднети.
} 2 пута
Креће се лађа француска,
Са Пристаништа солунска. } 2 пута
Транспорт се креће жалосни
Ратници браћа болесни.
} 2 пута
Полазим тужан, болестан
Помислим, Боже, нисам сам. } 2 пута
И моја браћа путују,
Да са мном заједно тугују.
} 2 пута
Сваки се боји, има трем,
Наић’ ће швапски сумарен.
Сви моле Светог Николу,
Његову силу на мору.
} 2 пута
} 2 пута
ЛАКШЕ, ЛАКШЕ, МОЈ КОЊИЋУ
1.
Лакше, лакше, мој коњићу, полако;
Може болест да ме свлада ненадно.
Далеко ми моја драга станује,
Неће моћи моје боли да чује.
} 2 пута
2.
У кафани седим, пијем то винце,
А суза ми сузу стиже низ лице.
Обећ’о сам да ћу јој се вратити,
Макар мор’о кафане се манути!
} 2 пута
ЛЕДЕНА ЈЕ ЗИМА БИЛА
1.
Ледена је зима била када сам те упознао,
И без ружа и без песме, ја сам те заволео.
Ти си дошла пре пролећа, а душу ми сунце обасјало,
Поред тебе леп је живот, судбина те мени послала
Буди моја драга!
2.
Летос кад је багрем цвет’о, остао сам опет сам,
Други сад те грли, љуби, сада волиш другог, знам.
Ал’ те зато не проклињем, радије ти све опраштам, мила,
Понос бацам свој под ноге, ал’ да буде као некад,
Умирем без тебе.
ЉУБИЛА САМ ЦРНО ОКО
Љубила сам црно око,
верно, жарко и дубоко.
Ал’ црно око тугу крије,
црно око верно није.
} 2 пута
Онда љубљах око плаво
мислећ’ да је оно право.
Ал’ плаво око истом знаде,
задат срцу бол и јаде.
} 2 пута
Одсад више никад нећу
ја у оку тражит срећу,
јер свако око јест вараво,
било оно црно, смеђе, плаво. } 2 пута
МАРО, МАРО, ОД БИСЕРА ГРАНО
Седи Мара на камен студенцу Своју тајну открила је зденцу.
Сузама га оросила Мара,
Судбину је своју оплакала.
} 2 пута
Маро, Маро, од бисера грано,
Маро, Маро, сунце огрејано,
Пођи за ме’ и буди ми љуба Живећемо као два голуба.
} 2 пута
Од лозице, гроздног винограда,
Лепа Маро, правићу ти хлада.
Носићу те на рукама двема,
Јер од мене бољег момка нема!
} 2 пута
МИЛОВО САМ ГАРАВЕ И ПЛАВЕ
1.
Милово сам гараве и плаве,
доста цура у животу свом,
ал’ ко тебе још ниједну тако, цуро драга,
из сокака мог.
2.
Због тебе сам тарабе прескако,
по баштенски скривао се кути
и кад јасмин, и кад дуња мири,
и кад лишће опада и жути.
3.
Теби, цуро, долазио крадом
покрај страже оца твог и мајке,
хлебом мамио лајавог Шарова не би л’ мого
твом прозору доћ.
4.
Још и данас стално на те мислим,
жељан оста’ загрљаја твог,
заборавит те не могу никад, цуро драга,
из сокака мог.
} 2 пута
МИСЛИО САМ ДА ЈЕ ЖИВОТ
Мислио сам да је живот
две, три чаше рујна вина,
врисак цура са колена
уз јецање виолина.
Рефрен:
Опрости, срећо,
опрости, моја драга,
занавак идем:
не плачи узалуд!
Провео сам многе дане,
многе ноћи нисам спаво;
улица ме одгајила,
а кафана мати била.
Рефрен:
Опрости срећо ...
Сада моја плућа гину,
зато мене тишти јад:
женама сам живот дао
и увео тако млад!
} 2 пута
Рефрен:
Adio, Mare,
adio, bella Napoli,
adio, cara mia,
сад за навек идем ја
МОЈ ЖИВОТЕ, ГОРАК ЛИ СИ
Мој животе, горак ли си:
ни чемер ти раван није.
Сваке ноћи горке сузе лијем,
горчина ми срце бије.
} 2 пута
Мој животе, тежак ли си:
ни камен ти раван није.
Црне слутње моје мисли муте
позлеђујућ моје ране љуте.
} 2 пута
Од мог драгог добих писмо:
не верује да сам мати.
Он ће касно то сазнати,
а ја се морам отровати.
} 2 пута
МОЈЕ МИЛЧЕ
1.
Сетиће се мене моје Милче,
Рефрен:
Моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче.
2.
Па за другог удати се неће,
Рефрен:
Моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче.
3.
И за другог уздисати неће
Рефрен:
Моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче, моје зумбул цвеће,
моје Милче.
НА ЛЕВОЈ СТРАНИ, КРАЈ СРЦА
На левој страни, крај срца,
лежи ми тешка раница.
Због тебе, драга љубезна,
због лица твога љубљена.
Када си ме љубила,
зашто си ме оставила?
Моје је срце медено,
због тебе, драга, ледено.
НА МАЛЕНОМ БРЕГУ
1.
На маленом брегу, усред винограда
састали се, берућ грожђе, момак и девојка.
Једно другом шапутали, вечну љубав обећали.
} 2 пута
2.
У целоме селу нико знао није,
да се они у том крају потајно састају.
Направили дивног хлада усред њеног винограда.
} 2 пута
3.
Али једног дана сазнала је мајка и затекла обадвоје
загрљени стоје, уплашени и без речи.
Шта ће мајка сада рећи?
4.
Проговара мајка:
“Кћери моја мила, ако волиш свог драгана,
нека пође с нама!
Теби драг, а мени мили, цели живот сретни били!”
НА ТЕ МИСЛИМ
На те мислим када зора свиће,
на те мислим кад се сврши дан.
На те мислим кад се свако биће
} 2 пута
} 2 пута
спрема тихи да проснива сан.
} 2 пута
На те мислим сунце кад се губи,
увек на те мислим само ја.
Тебе једну срце моје љуби,
на том свету срећа си ми сва.
} 2 пута
И до смрти мислићу на тебе,
без тебе ми пуст је живот тај.
Док у телу душа не озебе,
мом животу док наступи крај.
} 2 пута
НЕВЕРНИЦА
1.
Погледај ме, невернице,
Увело ми бледо лице
И на њему тамне боре
Види чело како боле.
} 2 пута
2.
Обе руке - суво пруће
Слушај срце умируће.
Ти си томе свему крива
Сахрани ме у гроб жива.
} 2 пута
3.
Ти си хладна, не волиш ме
Смејеш ми се, презиреш ме.
Ти за мене ни не хајеш
Другом своје срце дајеш.
} 2 пута
4.
Ја ћу у гроб рано лећи
А ти мира нећеш стећи.
Кајање ти неће дати
Жртва ће те проклињати!
НЕ ЈУРИТЕ КОЊИ
Сву ноћ ја сам лутао свуд
без наде, без маште, без сна,
и не знам баш никакав пут
} 2 пута
куд мог’о бих отићи ја.
Рефрен:
Не јурите, коњи, у кас!
Куд носите сад мене, куд?
Мој живот је прошо узалуд:
Не јурите, коњи, у кас!
Сав живот пролети као трен
и младост и љубави жар
ал’ оставља к’о бледу сен
и љубавни бол као дар.
Рефрен
НЕ МОГУ ТИ НИШТА ОСИМ ЦВЕЋА ДАТИ
Не могу ти ништа осим цвећа дати;
не знам ништа, само о теби сањати.
Не видим, не чујем, твој сам роб пост’о,
у теби сам, драга, срећу, љубав наш’о.
} 2 пута
Собица нам мала, нас двоје смо сами,
све је сиротињски, све је једноставно.
Па ипак смо сретни, љубав нам је благо,
благослов нек штити наше сиромаштво! } 2 пута
НЕЋУ ТИ ВИШЕ
1.
Нећу ти више пролазит кроз село
јер је за мене село невесело.
} 2 пута
2.
Драга ми умире, к себи ме зове:
“Слушај, драгане, ове речи моје!” } 2 пута
3.
Свак своју драгу милује и љуби,
а ја своју, јадан, рано изгуби’.
НОЋАС НИСУ СЈАЛЕ
1.
Ноћас нису сјале звездице на небу,
Неког није било у маленом селу;
Ноћас је падало лишће са багрема,
} 2 пута
Све је тако тужно јер никога нема
Из сокака мога.
2.
Отвара се прозор, час један, час други
Бледо цвеће гледам што преда мном стоји,
Склопљеним окнима један прозор гледа,
Као све је тужно јер некога нема
Из сокака мога.
НОЋ ЈЕ ТИХА, ЈЕСЕЊА
1.
Ноћ је тиха, јесења,
Сјајних боја свуд,
А ја идем и тражим
Тебе узалуд.
} 2 пута
2.
Где си, где си, где си,
Драги друже мој?
До свитања сивог,
Срешћу поглед свој.
} 2 пута
3.
Ноћ је тиха, јесења,
Умрло је све,
Са умрлим лишћем,
Ја чекам зоре лет.
} 2 пута
4.
Где си, где си, где си,
Драги друже мој?
До свитања сивог,
Срешћу поглед твој.
} 2 пута
НИЧИ, НИЧИ, КРИНЕ БЕЛИ
1.
Ничи, ничи, крине бели,
и развиј јој дивни цвет.
Ја ћу тебе тужно плести,
у зелени венца сплет.
2.
Ничи, цвете, чело главе
запуштеног гроба тог
где почива мили, драги
свети спомен срца мог.
3.
Ничи, крине, чело главе
напуштеног гроба тог
где почива мили, драги,
свети спомен жића мог.
4.
Ти си залог од љубави
и последњи драгог дар.
Ах, у теби јадна гледам
лик његовог диван част.
ОЈ, ОБЛАЦИ МУТНИ
Ој, облаци мутни, крвави,
Над вама бура спи.
По врту тужни, жалосни,
Шетасмо ја и ти.
} 2 пута
Ах, како мрачна, суморна
Бејаше тужна ноћ,
Ко љубав наша несрећна
Хоће л’ јој и крај доћ’?
} 2 пута
Па када ти, на растанку,
Пожелех лаку ноћ,
Узданух тужно, жалосно:
Ах, смрти, кад ћеш доћ’?!
} 2 пута
ОКРЕН’, ОКРЕНИ СЕ
1.
Кад сам била ја малена,
нисам знала шта је јад,
а сада ме туга мори,
сретни дани ди сте сад?
Рефрен:
Окрен’, окрени се, срдашце моје,
наслон’, наслони се на беле груди моје!
} 2 пута
2.
Црне очи заспале су
које су ме гледале,
медне усне умрле су
које су ме љубиле.
Рефрен:
Окрен’, окрени се ...
ОТКАКО СИ ТУЂА ЖЕНА
Откако си туђа жена, бледо ти је лице,
откако си туђа жена, ти изгуби срце.
Не верујем да си сретна, сто пут да ми кажеш:
лажно грлиш, лажно љубиш: не мо’ш бити сретна.
Није злато све што сија, ти то добро знадеш:
праву љубав не мо’ш купит ни да блага дадеш!
Рефрен:
Злата имаш, сребра имаш:
све што жени треба,
само за ким срце вене,
тога више нема.
ОЧИ ТВОЈЕ ЗЕЛЕНЕ
Бар једном ја бих хтео
да верујем у срећу:
што дође сутрадан
свеједно ми је сад,
јер данас живим ја,
а сутра можда нећу,
} 2 пута
јер срце давно већ
испуни тешки јад.
Не требам ништа више:
знам, прошлост се не враћа.
Прекасно сад је већ
да за њом жалим ја.
Ал успомена та
од свег је ипак јача
и стог’ у срцу мом
сад болна суза сја.
Рефрен:
Не кунем твоју љубав ја
и праштам теби патње све,
ал хоћу да уживам сад
и лудој ноћи тој!
Те очи твоје зелене,
те речи твоје варљиве
и песме твоје заносне
помуте разум мој!
} 2 пута
ПРЕД ТВОЈОМ САМ КУЋОМ
1.
Пред твојом сам, ето, кућом
За којом сам жудио
Да ти рекнем: Невернице,
Бог ти зато судио.
} 2 пута
2.
Писма сам ти дао натраг
Не требам их више, знај,
Остаје ми само туга,
Тешка туга, тешки бај.
} 2 пута
3.
И твој прстен узми натраг,
Не требам га, ево ти.
Ал’ за тобом увек ће ме,
Моје срце болети!
} 2 пута
РЕШИХ ДА СЕ ЖЕНИМ
Реших да се женим док сам јоште млад,
да узмем младу мому од рода голема.
} 2 пута
Расплети, момо, косе, дај да их мрсим ја,
са лица скидај вео што скрива ока два.
} 2 пута
Раскопчај, момо, јелек што скрива груди те,
шалваре скидај доле, по жељи скидај све.
} 2 пута
Тврду ти веру дајем, жива ми била ти,
да ником нећу рећи, шта с нама ноћас би.
} 2 пута
САМО ЈЕДНА
1.
Само једна има на свету,
моја драга, моја ружица.
Добри Бог ми много помого,
када ми је тебе дарово.
} 2 пута
2.
Љубав је ко један цветак леп,
румен као уста драгане.
Ништа слађе нисам спознао,
него што дају твоја усташца.
} 2 пута
СЕДАМ ДАНА, СЕДАМ КАПЕТАНА
1.
Седам дана, седам капетана,
Седам дана, седам капетана,
И још седам, млађих официра
И још седам, млађих официра.
2.
Ту је Каја често долазила,
Ту је Каја често долазила;
Ту је ноћце млада заљубила,
Ту је ноћце млада заљубила.
3.
Кад то чула Кајицина мајка,
Кад то чула Кајицина мајка
Па је Кају младу световала,
Па је Кају младу световала.
4.
То је Каји врло жао било,
То је Каји врло жао било
Па отишла Сави да с’ удави,
Па отишла Сави да с’ удави!
СИНОЋ КАД САМ ПРОШО
Некад си мени рекла
да љубиш само мене
и да ти срдашце вене,
јер сам ти мио и драг.
} 2 пута
Синоћ кад сам прошо
крај твојих белих двора
ја тебе видех, драга,
где с другим говориш.
} 2 пута
Њему си ружу дала
у спомен љубави
и чак си њему рекла
да за мене не мариш.
} 2 пута
Ево ти прстен враћам
који си мени дала.
На њем ти малена хвала,
љубав је престала.
} 2 пута
СИНОЋ ЈЕ ПОД ПРОЗОР МОЈ
Синоћ је под прозор мој
Прош’о момак леп и млад,
Пратиле га песме пој,
Балалајке струне глас.
Рефрен:
Балалајка, балалајка,
Балалајка малена!
Њена песма, тужна, драга
} 2 пута
Срце ми је однела.
} 2 пута
Чекала сам, чекала
Да л’ ће доћи момак тај,
Чекала сам, чекала
Све док није пао мрак.
} 2 пута
Рефрен
Ал’ дошао није он,
Нисам чула струне глас.
У срцу ја кријем свом
И осећај један драг.
} 2 пута
Рефрен
СНИВАЈ, СНИВАЈ, ЗЛАТО МОЈЕ
1.
Снивај, снивај, злато моје,
снивај, снивај слатки сан,
а кад жарко сунце сване
нек ти диван буде дан!
} 2 пута
2.
Ал’ су дивни ови дани
пуни среће, љубави.
Драга ми је све на свету,
она ми је срећа сва.
} 2 пута
3.
Кад би знала да је љубим,
прозор би отворила,
све док поноћ не откуца
драга би ме љубила!
} 2 пута
СТАНИ МАЛО, КАФАНСКИ СВИРАЧУ
1.
Стани мало, кафански свирачу,
Стани мало и не свирај више
Нек одморе твоје старе кости,
С колегама подели бакшише.
} 2 пута
2.
Ноћи су ти изгореле чело,
Свака ноћ је нову бору дала,
Ујутру ћеш с таксистима кући,
И с дамама сумњивог морала.
} 2 пута
3.
Нек заћуте ваши инструменти,
Ислужени са Солунског фронта,
Туђе сузе брисао си песмом
Сваке ноћи до позног фајронта.
} 2 пута
СТАРИ ЦИГАНИН
1.
У шуми живљаше Циганин стари
са баком својом, и то сасвим сам.
Некада песма са виолине чула се,
ал’ данас не траже њу.
Опет је дошло пролеће ново,
Цигана старог буди из сна.
Чежња у срцу је цветала опет,
и виолину је тражио он.
Бако, дај ми виолину, пролеће буди ме сад.
У град идем међ’ људе, тамо ја свират ћу.
Још једном у свом животу ја душом ја свират смем,
зато што Циган сам, само, само за свирку живим и мрем,
за песму живим и мрем.
2.
Преко пољана цветова пуних
Циганин стари кренуо је сам.
Једва се креће пут тај да пређе,
снагу му даје пролећа сјај.
Најзад је стигао, уморан, жедан,
дворац га је чекао блистав и леп.
Овде су некада слушали њега,
некада давно, кад био је млад.
Сметам ли, госпођо драга, да л’ ме се сећате још?
Звук моје виолине некада забављаше вас.
Још једном у свом животу са душом свом свират знам
зато што Циган сам, само за свирку живим и мрем,
за песму живим и мрем!
СУНЦЕ ЈАРКО
1.
Сунце јарко, јутром кад се родиш,
окупано ослађујући’ море,
кад се зраком у небеса винеш
и обасјаш драге моје дворе,
} 2 пута
2.
Сунце јарко, да л’ се драга сећа
оних дана кад је моја била?
С нама беше и љубав и срећа,
да ли јој је успомена мила?
} 2 пута
3.
Сунце јарко, јутром кад засинеш,
реци драгој да ми срце вене.
Поздрави је, кад год је погодиш,
пољуби је, сунце, место мене.
} 2 пута
ТАМБУРИЦЕ КАД БИ ПЛАКАТ’ ЗНАЛЕ
1.
Тамбурице кад би плакат’ знале,
Све би жице јадом искидале,
А још кад би за бол срца знале,
Никад више не би засвирале.
} 2 пута
2.
Широк Дунав беше у пролеће
Као срце препуно од среће.
Крај обале, крај врбе зелене
Обећо је, доћи ће до мене.
3.
Ој, Дунаве, да си тећи стао
За неверу, никад не би знао,
} 2 пута
Нит’ би сузе текле ми низ лице,
Ни тамбуре покидале жице!
} 2 пута
ТЕШКО ЈЕ ЉУБИТ ТАЈНО
Тешко је љубит тајно
Кад то не сме бити јавно,
Кад то не сме нико знати,
Само душо, ја и ти.
} 2 пута
Очи твоје, црне боје,
Занеле су срце моје,
Занеле су срце моје,
Очи твоје гараве.
} 2 пута
Ја ти љубљах усне бајне,
И то беху наше тајне,
И ту тајну свако воле
Па и душо ја и ти.
} 2 пута
ТЕШКО МИ ЈЕ ЗАБОРАВИТ’ ТЕБЕ
Тешко ми је заборавит’ тебе:
љубав, срећу – све ти дадох ја.
Зато плачем и плакаћу дотле
док у оку још суза ми сја.
} 2 пута
Како тешко ја због тебе патим
како болно испаштам свој грах!
Док у оку још навиру сузе
што због тебе проливам их сад.
} 2 пута
ТИ БИ ХТЕЛА ПЕСМОМ ДА ТИ КАЖЕМ
Ти би хтела песмом да ти кажем
Колико те срце моје воли:
Као болан зору, као цвеће росу,
Као очи своје! - Толико те
Воли срце моје!
} 2 пута
Ал’ ти нећеш никад, никад знати
Колико ми јадно срце пати,
Нећеш чути јецај, нити вапај боли
Што на срцу стоје! Ал’ ипак те
Воли срце моје!
} 2 пута
Колико те воли срце моје:
Као мајка прво чедо своје,
Као болан зору, као цвеће росу,
Као очи своје! Толико те
Воли срце моје!
} 2 пута
ТИ НЕ ЗНАШ ШТА ЈЕ ЉУБАВ
Ти не знаш шта је љубав
ти не знаш шта је јад,
ти не знаш да због тебе
умирем, венем млад.
} 2 пута
Радост и срећу хоћу
да с тобом делим ја,
јер тебе, мила моја,
бескрајно волим ја.
} 2 пута
Снови су сада стварност,
срећа је наша сва.
Једино што могу рећи:
моја си, моја сва!
} 2 пута
ТИ СИ РАЈСКИ ЦВЕТ
1.
Ти си рајски цвет,
тебе воли свет,
тебе волим ја
и више никога.
Рефрен:
И она сама, да не зна нана
ружице брала драгану свом!
2.
Анко, Анчице,
душо и срце,
тебе љубим ја,
и више никога.
Рефрен:
} 2 пута
И она сама, да не зна нана
ружице брала драгану свом!
} 2 пута
3.
Ој, девојко, ој,
прими поздрав мој,
и пољупца два,
што ти шаљем ја.
Рефрен:
И она сама, да не зна нана
ружице брала драгану свом!
} 2 пута
ТУЖНО ВЕТАР ХУЈИ
Тужно ветар хуји, бруји шумом том,
ко да мртви журно крећу гробу свом.
Ал’ на небу звезда блиста,
па се пита, суза чиста:
зашто, Боже, створи љубав на свету том?
У БАШТИЦИ СТАРОГ КАПЕЛАНА
У баштици старог капелана
Расло дрво плавог јоргована.
Ал’ је дрво већ одавно свело,
Баштовану радост је однело.
} 2 пута
Сад јоргован више не мирише
А баштован за њим не уздише.
Јорговану треба дати мира
У јоргован нико нек’ не дира.
} 2 пута
Јоргован је нежно плаво цвеће
Кад увене, процветати неће.
Као момче кад обори главу
Па не гледа гараву и плаву.
Јоргован је лепо плаво цвеће
Нема цуре која њега неће.
} 2 пута
УБЛАЖИ НЕМИР МОЈ
Ублажи немир мој
И реци све је шала;
Дај да поверујем
Да си још моја сва.
Зар морам остат’ сам,
Зар досад ниси знала
Колико ноћи због тебе плаках ја?
Ал’ узалуд је све,
Напустићеш ме хладно Ми чашу среће исписмо до дна.
Ал’ после растанка
Нек плаче срце јадно,
И нека верује
Да још си моја сва.
У МОМ СЕЛУ НАЈБЕДНИЈИ - ТО САМ ЈА
У мом селу, најбеднији, то сам ја,
Ни Даница звезда неће да ми сја.
Оца немам, мајке немам премиле,
Давно, давно у гробу су хладноме.
А кад дођем на гроб мајке премиле
Од жалости срце хоће да пукне!
Устај, оче, устај, мајко, ево мене,
Сина вашег што за вама тугује!
Устај, оче, устај, мајко, ево мене,
Син за вама дању ноћу тугује!
УМРИ, ДУШО
1.
Еј, умри, душо, и ја ћу умрети
умри, душо, и ја ћу умрети;
еј, ни тако се нећемо узети,
еј, ни тако се нећемо узети.
2.
Еј, умри, душо, и ја ћу умрети,
умри, душо, и ја ћу умрети;
еј, па ћемо се ми тамо узети,
еј, па ћемо се ми тамо узети!
У СЕЛУ БЕЈАШЕ ...
У селу бејаше, Циганка стара,
Имала прекрасну кћер;
Волела ћерку своју
Више но цео свет.
У селу живео момак млад,
Имао прекрасан двор.
Циганка, ћерки вели:
– Не иди двору том!
Циганка не слуша мајку Одлази двору том.
Прошли су срећни дани
Кад момак рече њој:
– Одлази од мене, дјево бајна,
Одлази од мене ти!
Прошли су срећни дани
Више те не волим!
Одлази Циганка јадна, сама,
Срете је Циганин млад:
Свирај ми, свирај, Циго,
Љубавни растанак!
ФИЈАКЕРИСТА
Молим вас немојте, не псујте,
Молим вас није фер,
Вечерас немојте, о само вечерас
Не псујте фијакер!
Да и воз понекад, сваки воз понекад,
Измени возни ред.
Што не би фијакер, тај стари фијакер,
Ког вози чича сед?!
Рефрен:
Ај ђи, ај ђи, ај ђихај, ђихај ђе,
Ај ђи, ај ђи, ај ђихај, ђихај ђе,
Ај ђи, ај ђи, ај ђихај, ђихај ђе,
Ај ђи, ај ђи, ај ђихај, ђихај ђе.
Зашто си старино под овим орахом
Бацио зоб и длан?
Ту је станица,
Последњи пут је ту заспао мој риђан.
ХЛАДАН ВЕТАР ПОЉЕМ ПИРИ
Хладан ветар пољем пири
и на земљу пада ноћ.
А у оку суза блиста
јер од мене мораш поћ.
Рефрен:
Ах не иди, не иди!
Остани ту,
Ти мој мили драги,
на мом срдашцу!
} 2 пута
Човек не познаје срећу
док у њему она спи.
А када је он изгуби,
тада за њом сузе лиј!
Рефрен:
Болујем, венем,
у чежњи мрем,
јер ја жарко љубим
баш ког не смем!
} 2 пута
ХОЋУ ДА ТЕ ЗАБОРАВИМ
Хоћу да те заборавим, али не знам како,
Ни мислио никад нисам да те љубим.
А сад кад већ крај је свему
Чему бол тај, сузе чему?
Хоћу да те заборавим, али не знам како.
Лаж је смех твој, лаж је радост,
Лаж је љубав нова.
Тебе нико, никад неће избрисати из снова.
А кад гледам очи твоје, никад нећу сазнат моћи
Да л’ ти љубав јоште траје
Ил’ већ свему крај је.
ХТЕО БИХ ТЕ ВИДЕТ’
Хтео бих те видет’
Још једаред, мила,
Где кроз бокор ружа
Шећеш као вила.
} 2 пута
Хтео бих да дођеш
У муслину лаком,
Уличицом тесном
Где се пурпур сунца
Бори са сумраком.
} 2 пута
Ко зна с ким се шеће
Измеђ’ белих ружа,
Коме љубав даје,
Коме усне пружа?!
} 2 пута
Знам да доћи нећеш
Ипак чекам на те.
Неверна ми љубо;
За те живим
И умирем за те!
} 2 пута
ЦИГАНКА МИ ГАТАЛА НА ТРАВИ
Циганка ми гатала на трави
} 3 пута
да ја немам среће у љубави.
Циганка ми неку траву нуди
да дам драгој, да за мном полуди.
} 3 пута
Хвала теби, Циганко на трави
јер сад имам среће у љубави.
} 3 пута
ЦИГАНКА САМ МАЛА
Циганка сам мала,
Очи моје горе;
Играм, певам, плешем
Целу ноћ до зоре!
Ја сам мала, гарава
Црна твоја Циганка
Ла, ла, лала, ла-ла, ла-ла-ла.
Кад ти очи гледам,
} 2 пута
Заборавим тугу;
Срце иште једно Разум хоће друго.
Ја сам мала, гарава,
Црна твоја Циганка.
Ла, ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла.
} 2 пута
ЦИГАНСКИ ТАБОР
1.
Наш живот цигански сав свет зачара,
К’о песма та, што певам ја.
Уз нежан смех и плач гитара,
Пун суза поглед твој ми сја.
2.
Ја се опраштам, Цигани, са вама,
У нови живот идем ја од вас.
Такав је удес досуђен нама,
Сад збогом, Цигани, задњи мој је час!
Циганску чергу напуштам сада,
Јер доста беше живота тог,
И прође све к’о златна нада;
Пролећни сан живота мог.
Ја се опраштам Цигани, са вама,
У нови живот идем ја од вас;
Такав је удес досуђен нама,
Сад збогом Цигани, задњи мој је час!
ЦРНЕ ОЧИ
Црне очи те као жераве
тако страсне су и прекрасне су.
Како љубим вас, како желим вас,
ал сам срео вас и несретан час.
Видио не бих вас, страд’о не бих ја:
живот прош’о би, без узбуђења.
Црне очи те, ви сте за ме све!
Ви сте однеле и част и срце!
ЧЕСТО БИХ ПЛАКАО ГОРКО
1.
Често бих плакао горко,
Нико не сме знати да желим
да се сит исплачем,
нико не зна зашто то.
2.
Некад сам неког волео,
ал’ са великом надом.
Она другом сада припада,
а ја остадох са јадом.
3.
Често бих плакао горко,
јер за њом патим још ја.
Желим да те видим, драга,
али нико да не зна!
4.
Јер ти сад другом припадаш,
љубави се не надаш.
Боље да се не видимо,
тајну плачућ да чувамо!
ШЕШИР МОЈ
Шешир мој, шешир мој, на чело,
У њега се загледало све село.
} 2 пута
Рефрен:
Био пијан или не,
Пијаница, бекрија, зову ме!
} 2 пута
Капут мој, капут мој, на раме,
У њега се загледале све даме!
} 2 пута
Рефрен:
Био пијан или не,
Пијаница, бекрија, зову ме!
} 2 пута
Мараме, мараме, шарене,
У мене се загледале све жене.
} 2 пута
Рефрен:
Био пијан или не,
Пијаница, бекрија, зову ме!
} 2 пута
ШТО СЕ БОРЕ МИСЛИ МОЈЕ
Што се боре мисли моје
Искуство ми ћутат вели
Беж’те сада ви обоје Нек’ ми срце говори.
} 2 пута
Први поглед ока твога
Сјајном сунцу подобан
Пленио је срце моје
Учинио робом га.
} 2 пута
Да те љубим о, једина,
Целом свету казаћу,
Сам’ од тебе, ах, премила,
Тајну ову сакрићу.
} 2 пута
ШТО ТО ШУШТИ БАГРЕМ БЕЛИ
Што то шушти багрем бели
Својим цветом увелим?
Кад га лахор тихо вине,
Сав у души затрептим,
Па се сетим срећних дана,
Сретног доба, где си сад!
Шушти, шушти багрем бели
Својим цветом увелим.
Не волиш ти мене више,
Залуд тајиш од мене.
Не варам се на твој поглед
Ни на твоје заклетве.
Лажно сјаје очи твоје
Кад ми кажеш волим те,
Ал’ баш за то ја те желим
И већим жаром љубим те!
ПЕСМА ЗБОРИ
Композиције на стихове српских песника
АКО ТЕБЕ ЉУБИТ НЕ СМЕМ
Васа Живковић
1.
Ако тебе љубит не смем,
другу љубит нећу ја,
мада красом и лепотом
к’о Даница звезда сја.
Рефрен:
Ти једина моја јеси,
ти ми туге ведриш ноћ,
мутног ока поглед бистриш,
болној души дајеш моћ.
2.
Зашто си ме очарала,
посред срца убила?
Зашто си ми мрежу плела,
кад ме ниси љубила?
Рефрен
3.
Па и ти ме изневери
невера те моја кле,
а сад гледам хладнокрвно,
где Надежда моја мре.
Рефрен
АЛА ЈЕ ЛЕП ОВАЈ СВЕТ
Јован Јовановић Змај
Ала је леп овај свет!
Онде поток, овде цвет;
Тамо Дунав злата пун,
Онде трава, онде жбун;
Тамо њива, овде сад,
Ено сунца, ево хлад.
Славуј пева, не знам гди –
Овде срце, овде ти!
БИЛА ЈЕДНОМ РУЖА ЈЕДНА
Милорад Митровић
1.
У мајке је ћерка била,
Ко дан лепа, ко цвет чедна,
Па заволе једно момче.
“Била једном ружа једна...”
2.
Ал то момче лептир беше
И њу презре срца ледна,
Другој моми руку даде, “Била једном ружа једна...”
3.
У цркву се свати крећу,
Разлеже се песма медна,
А са цркве звоно јеца:
“Била једном ружа једна...”
ДЕВОЈКА НА СТУДЕНЦУ
Бранко Радичевић
Кад сам синоћ овде била
И водице заитила,
Дође момче црна ока
На коњицу лака скока,
Поздрави ме, зборит оде:
“Дајде, селе, мало воде!”
Ове речи – слатке стреле –
Минуше ми груди беле –
Скочи’ млада, њему стиго’
Диго’ крчаг, руку диго’,
Рука дркта ... крчаг доле ...
Оде на две, на три поле.
Још од њега леже црепи,
Али ‘де је онај лепи?
Кад би сада опет дошо,
Ма и овај други прошо!
ДЕВОЈЧИЦА УРАНИЛА
Јован Грчић Миленко
1.
Девојчица уранила
Голубове храни
Око ње се начичкали
Гости одабрани.
2.
Па јој гучу: добро јутро!
Па јој шапћу: хвала!
Што но их је тако рано
На доручак звала!
3.
А њојзи је, било мило
Што им прија ‘рана,
Па их оком љупко броји,
Ал – нема гаћана!...
4.
“Де си, браца? пи, пи, пи!”
Браца не долеће;
А све јато ко да збори:
“Долетети неће!” ...
5.
Ведро чело цуре миле
Облаком се мути:
Срце мало задрхтало
И поче да слути:
6.
“Синоћке сам пушку чула
У лиснатој дољи
Што ћу, Боже, ту је можда
Изда’но у бољи!...
7.
Ко ми уби птицу моју,
Милога гаћана:
Јадовао – Бог би дао –
Сву годину дана!
8.
У пољу му не родила
Шеничица златна;
А на дому не имао
Ни крпице платна!
9.
Тако хитра изговори
И убриса лице
Јер га сузом оросише
До две љубичице.
ЕМИНА
Алекса Шантић
1.
Синоћ, кад се вратих из топла хамама,
Прођох покрај баште старога имама;
Кад тамо, у башти, у хладу јасмина,
С ибриком у руци стајаше Емина.
2.
Ја, каква је, пуста! Тако ми имана,
Стид је не би било да је код султана!
Па још шеће и плећима креће...
Ни хоџин ми запис више помоћ неће! ...
3.
Ја јој назвах селам. Ал, мога ми дина,
Не шће ни да чује лијепа Емина.
Но у сребрен ибрик захитила воде,
Па по башти ђуле заливати оде;
4.
Са грана вјетар духну, па низ плећи пусте
Расплете јој оне плетенице густе;
Замириса коса ко зумбули плави,
А мени се крену бурурет у глави.
5.
Мало не посрнух, мојега ми дина,
Ал мени не дође лијепа Емина.
Само ме је једном погледала мрко,
Нити хаје, алчак, што за њоме црко ...
ЈЕСЕН СТИЖЕ
Милорад Петровић
1.
Јесен стиже, дуњо моја,
Јесен рана!
Од јесени до јесени
Све се село већ ижени,
Дуњо моја, бежи мени,
Не варај јарана!
2.
Сваке ноћи, дуњо моја,
Сваког дана,
Бројим сате, мислим на те,
Душо моја, умрех за те,
Буди моја, благо мени,
Не варај јарана!
3.
Младост прође, дуњо моја,
Младост рана,
Ја те душо жељан оста,
Чекања је било доста,
Бежи мени, о јесени,
Не варај јарана!
КАД СЕ СЕТИМ
Јован Јовановић Змај
1.
Кад се сетим, мила душо,
Руменила лица твога,
Тад не пијем другог вина,
Него само црвенога.
2.
Ал’ када ми на ум дођу,
Дођу твоје црне очи,
Онда крчмар ништ’ не ради,
Само црно вино точи.
3.
А ја пијем, певам, плачем
Од жалости, од милина,
Па кад пођем, ја посрнем
Од љубави и – од вина.
4.
А с прозора твоја мајка
Гледа па се осмехива Не смејте се, драга госпо,
Том је ваша ћерка крива.
КОД ОВАКО ДИВНЕ НОЋИ
Јован Јовановић Змај
1.
Код овако дивне ноћи
Зар ја морам спавати
И овако дивног друштва
Да се морам растати?
2.
Бледи месец своје зраке
На све стране расуо
Сад се моје шебој-цвеће
По прозору разлеће.
3.
А ја, јадан бројим дане
И проклињем судбину
Што ме моја мила драга
Сад вечно остави.
КРОЗ ПОНОЋ ...
Ђура Јакшић
1.
Кроз поноћ нему и густо грање
Види се звезда тихо трептање,
Чује се срца силно куцање О, лакше само кроз густо грање!
2.
Ту близу поток даљину пара
Ту се на цвећу цвеће одмара,
Ту мене чека ашиковање –
О, лакше само кроз густо грање!
3.
Пашћу, умрећу, душа ми горе,
Растопиће ме до беле зоре,
Ко груду снега врело сунчање
О, лакше, лакше кроз густо грање!
ЉУБОПЕВАЦ
Васа Живковић
1.
Ти плавиш, зоро златна,
Твој сјајни блиста зрак;
Сви срећни тебе славе,
Ја љубим гроба мрак.
2.
Ти плавиш, “Ето красне”,
Чује се света клик:
Ја певац сузе лијућ
Твој рујни кунем лик.
3.
И бежим – куда? Не знам!
Усамљен тражим луг:
Покоја нигде немам,
Плач ми је верни друг.
4.
Чим влашићи затрепте
Поноћи груне час,
Моја ће пренут душа,
И харфе јекнут глас.
МИРУЈ, МИРУЈ, СРЦЕ МОЈЕ
Петар Прерадовић
1.
Ко је, срце, у те дирно
Да си тако сад немирно?
Као птица у затвору
За свјетом те жеље мору:
Ниј’ у свјету небо твоје;
Мируј, мируј, срце моје!
2.
Не ударај толи јако,
Разбит можеш прси лако:
Преслабе су, измучене,
А да пукну, без копрене
Биле би све ране твоје:
Мируј, мируј, срце моје!
3.
Ах, стисни се у свом куту
И прегори жељу љуту;
Топле су ти ове груди,
Себични су вани људи:
Сваки грије срце своје;
Мируј, мируј, срце моје!
4.
Ој, мани се свјета, мани,
У болести шта ћеш вани?
Свјет болује вјек довјека,
Ни сам за се нема лјека,
Камо л’ за бол ране твоје;
Мируј, мируј, срце моје!
5.
У свјету би богче било,
Плачућ праге облазило,
Свак би мнио да ти треба
За утјеху мрва хљеба.
Ко би позно сузе твоје?
Мируј, мируј, срце моје!
6.
Знам ја, ти би мах на врата
Полећело твога злата!
Није Милка твоја више,
Већ за другог она дише,
Други љуби злато твоје.
Мируј, мируј, срце моје!
МОЈ ДИЛБЕРЕ, ДУШО МОЈА
Милорад Петровић
1.
Мој дилбере, душо моја, што ми ти је,
да те на ме жао није, те си тужан у вечере,
мој дилбере?!
2.
Рођо мој! кад би знала шта ме боли,
још како те дилбер воли не би тако мајка твоја
рођо моја!
3.
Мој дилбере! хитај дому, купи свате,
запроси ме од мог тате. Бићу твоја, имај вере,
мој дилбере!
НА ДАН ЊЕНОГ ВЕНЧАЊА
Велимир Рајић
И срушише се лепи снови моји,
Јер главу твоју венац сад покрива,
Крај тебе други пред олтаром стоји –
Проста ти била моја љубав жива!
Честит’о сам ти. И ти рече: “Хвала!”
А да ли знадеш да се у том часу
Гранитна зграда мојих идеала
Сруши и смрви и у пепо расу?
Ал не! Не видим од тога ни сена:
По твоме лицу радост се разлива
И свршено је! Ти си сада жена –
Проста ти била моја љубав жива!
Ја нећу клети ни њега ни тебе,
Ни горку судбу што сам тебе срео;
Ја нећу клети чак ни самог себе,
Јер ја бих тиме своју љубав клео.
И нашто клетве! Нашто ружне речи?
О срећи својој човек вазда снива;
Бол, јад и патња смрт једино лечи.
Проста ти била моја љубав жива!
Па пођи с Богом! Још ти могу рећи:
Да Бог да сунце среће да ти сија!
Све што год почнеш свршила у срећи!
Са твоје среће бићу срећан и ја.
И сваког дана ја ћу да се молим
Кад звоно верне у цкрву позива...
Ја нисам знао да те тако волим.
Проста ти била моја љубав жива!
Чуј, Боже, молбу моје душе јадне:
Сва патња што си пис’о њој, к’о жени,
Нек’ мимоиђе њу, и нека падне
На онај део што је писан мени!
Услиши ову молитву, о Боже!
И душа ће ми мирно да почива;
И шапутаће вечно, док год може:
Проста ти била моја љубав жива!
И онда када дође оно доба
У ком ће земља тело да ми скрива,
Чућеш и опет са дна мога гроба:
“Проста ти била моја љубав жива!”
НОЋАС НИСУ СЈАЛЕ
Алекса Шантић
1.
Ноћас нису сјале звездице на небу,
Никог није било у маленом селу.
Ноћас је падало цвеће са багрема:
Све је тако тужно, јер некога нема
Из сокака мога.
2.
Отвара се прозор: час један, час други.
Бледо цвеће гледам што пред њима стоји
Склопљеним окнима један прозор гледа
Како све је тужно, јер некога нема
Из сокака мога.
ПОД ЈОРГОВАНОМ
Алекса Шантић
1.
- Ко ти, шћери, покида ђердане?
Ко ти просу бисер и мерџане?
2.
- Јутрос рано ја у башту, мати,
Одох прве јорговане брати,
3.
За ђердан ми запе росна грана
Па се просу испод јоргована ...
4.
- А што су ти мутне очи тако?
Ко да ниси спавала никако?
5.
- Негдје славуј пјеваше са гране
Па га слушах све до зоре ране.
6.
- Моја шћери, моја туго, јао.
А ко ти је њедра раскопчао?
7.
- Не карај ме, не љути се на ме,
Пуце, мајко, попуцале саме ...
ПОД ПРОЗОРОМ
Јован Јовановић Змај
1.
Небо је тако ведро,
Поноћ је тако тија,
Ал’ моје срце није
Жеља ми жељу вија.
} 2 пута
2.
Док једна бурно лети
Да ми те из сна буди,
Већ друга тихо љуби
Премиле твоје груди.
} 2 пута
3.
Сад нежна твоја душа
Милине дивне сања, А има л’ лепша санка,
Од топла миловања?!
} 2 пута
4.
О сиђи, драга, сиђи,
Топла те љубав чека,
Поноћ је тако тиха!
Трава је тако мека!
} 2 пута
5.
Да нас од света скрије,
Бледи ће месец заћи –
Ал’ ја ћу и у мраку
Усташца твоја наћи!
} 2 пута
РИБАРЧЕТА САН
Бранко Радичевић
Ал се небо осмехива,
Ал се река плави,
А рибарче у чун снива
Јасно ко на јави.
Он итнуо удичицу,
Рибицу је стек’о,
Метнуо на жеравицу,
Па је тако пек’о.
“Жеравицо де се труди,
Немој тако споро.”
Рибица му веће руди,
Готова је скоро.
Руди риба – јоште мало –
Сад му је печена,
Срце му се заиграло:
“Амо сад милена!
Доле ћемо јако сести,
Ал ће да се слади,
Мор’о би те рибо јести
И да није глади.”
Па је узе, па њом брже
Да примакне к усти,
Чун се љуљну, он се трже,
Оде санак пусти.
СЕЛО МОЈЕ УБАВО
Милорад Петровић
1.
Село моје убаво
Дубраве и лузи,
Познаници милени,
Пријатељи, друзи!
2.
Збогом, мајко, сестрице,
Моје бесцен благо!
Збогом моја љубави,
Збогом, чедо моје драго!
3.
Отићи ћу далеко,
Куд ми с’ мисо вине,
Да ми једном у груд’ма
Тај терет умине!
СИРОЧЕ
Ђура Јакшић
1.
Зелен – лисје гору кити
Мирис цвеће поље шара,
А у лугу сироташце
Тиху гору разговара:
2.
“И ти имаш мајке своје,
Горо чарна, горо мила,
Па те твоја добра мајка
Данас лепо опремила.
3.
Кадивели доламицу
Обукла ти од милине,
Ишарала меке груди:
Равна поља и долине.
4.
Па када је у самоћи
Твога срца жељу чула
Мирисом те душе своје
У милости задахнула.”
5.
И још дете меким гласом
Тужној гори зборит поче,
Ал’ уздахну гора чарна:
“О, сироче! ... О сироче!” ...
СРЕТАН ПАСТИР
Бранко Радичевић
Благо ми на виру
Сретноме пастиру,
Амо стазе воде,
Моме амо оде,
Па ту беле платно –
Остало им златно!
Како с која макне
У срце ме такне,
Како ме погледи
У срце увреди,
Још се смеју на ме
Да срце помаме.
Ето тако јуче
Дође једно луче,
Ао кад га зглену
Срце ми се крену,
Ова ова бела
Срце је однела.
ТАМАРА
Војислав Илић
1.
Бурни Терек шуми, тече,
И срдито игра вал,
Па пред собом земљу сече
Кроз неравни Даријал.
2.
По обали росно цвеће
Чаролијски вије сплет,
Ал’ гле: оро небу леће,Лепши тамо ниче цвет!
3.
Над обалом, небу горе,
Тамарин се диже двор,
Сваке ноћи, сваке зоре
Ту је шала, смеј и збор, 4.
Ту се свако жељом слади
Да угоди само њој,
И царица, шале ради,
Диже једном пехар свој.
5.
Бурни Терек јури брже
Бруји, тутњи Даријал –
И Тамара пехар врже
У срдити, мутни вал:
“Гле! Ко златни пехар јако,
Над ким влада моја моћ,
Нека смело пође тако
За насладе једну ноћ, Па нек љуби моје очи,
Нека грли вити стас;
Нека зора са истока
Загрљене нађе нас!”
Што у њеном беше гласу,
То подсмешљив тврди лик,
И све стаде у ужасу –
Игра, шала, смеј и клик.
Ал се диже спрам престола
Дагестански млади кан,
Око му је пуно бола
Ко јесенски, мутни дан.
Он се нагло из сна трже,
Отуривши чибук свој,
Па на срце руку врже
И овако рече њој:
“Алах знаде шта је стваро,
Његова је света моћ! –
Ја те љубим, ох Тамаро!
Буди моја једну ноћ”.
Опет жагор разви крила,
И сантура звони с њим,
И свечано са наргила
Дизао се хладни дим.
А кад сутра на висини
Милозрачни сину дан,
Хладној реци у дубини
Лежао је млади кан.
И Терек се чисто жури,
Па срдито баца вал
И са пеном даље јури
Кроз неравни Даријал...
ТИЈО НОЋИ
Јован Јовановић Змај
Тијо ноћи
Моје сунце спава;
За главом јој
Од бисера грана,
А на грани
Ко да нешто бруји
Ту су пали
Сићани славуји.
Жице преду
Од свилена гласа,
Откали јој
Дувак до појаса,
Покрили јој
И лице и груди
Да се моје
Сунце не пробуди.
УКОР
Бранко Радичевић
1.
Где си, душо, где си рано?
Где си данче мио?
Где си, сунце огрејано,
Где си досад био?
Та синоћ се теби, млада,
Баш зацело нада’!
Сунце зађе, паде тама,
А ја остах сама!
2.
Ала љубиш, моје лане,
Ала грлиш славно!
Љуби, грли, док не сване –
Та већ ниси давно!
Већ недеља дана прође
Како ми не дође! ...
Јао, злато, тако т’ Бога,
Та како си мога?!
У ТРОЈЕ
Милан Ћурчин
1.
Кад земља преста да тужи,
Те се на раној ружи
Расцвета први цвет,
А лептир полете бели
Да први куша лет, У врту смо се срели,
Где јарко сунце сја,
Пролеће, ти и ја.
2.
Лептир љубавно ружи
Шапће, и око ње кружи,
Мирисни љуби цвет.
У цветном земноме рају,
Без мисли за други свет,
У безбрижном загрљају,
Идемо друга три,
Пролеће, ја и ти.
ХМ!
Милорад Петровић
1.
У Илије чаршилије,
Под појасом сатић бије,
Ланчић цима на прсима.
Хм!
2.
У Илије чаха дрма
А по ча и плива срма,
Око паса бритва сјаје,
Прикочена за силаје.
Хм!
3.
У Илије гајтан свила,
Расула се преко крила,
И по туру, а тур, - јао! –
До црне му земље пао.
Хм!
4.
У Илије златне куке
Прикачују пачалуке,
А пунџуке, још за мало,
Цакле као огледало.
И по селу баш се чује:
“На њима се оглеђује!”
Хм!
5.
У Илије кеса пуна
Јанџик као два сомуна,
Наш је Ика наша дика,
Због јанџика! ... Због јанџика!
О ОВОЈ ПЕСМАРИЦИ
На почетку беше Реч. И, тик уз њу, или с њом заједно, родио се и
звук. Па добисмо Песму. Која се, стотинама и стотинама година,
преносила с колена на колено, коју је дед унуку и отац сину у аманет
остављао да би је и ови, опет, у анамент остављали будућим
нараштајима.
Лакше је постало памћење кад су прве песме записане. Па, иако је и
штампарство – временом – постало свакодневица, још су дуго, дуго
година руком исписане свеске (песмарице) кружиле. Могло би се
рећи да је такав “обичај” заживео до наших дана. Јер, поготово у
крајевима који су се нашли даље од Матице (у неким другим
државама), није лако било, у метежу збивања и недаћа свакојаких,
стићи до ... штампане песмарице. Знамо подоста примера људи -
певача, свирача али и једноставних љубитеља песме – који и данданас имају те ... “прописове” у којима су записивали песме. Које су
било од других чули, било “са радија скинули”.
Временом, истини на вољу, стигоше и до нас ... песмарице, али је
број примерака недовољан да би удовољио потребама. Истичемо,
такође, да је – сада већ далеке 1973. године – по Клисури сакупио и
прибележио народне песме Цветко Крстић и објавио ох у књизи “Ој
јаворе, јаворе...” При састављању ове песмарице аутор је користио
песме које је лично записао, а од велике су му користи били
зборници “Драга, сећаш ли се песама прошлих дана” Љубе
Петровића, “Најновији велики декламатор за школску омладину”,
књига 2. у преради Војислава Илића Млађег и др П. Илића, “Стих и
звук” Рада Николића, “Песма за Коштану” Ива Ценерића итд. Нисмо
у ову песмарицу укључили “Сватовце” и “Бећарце” пошто су две
књиге посебно овим жанровима ...народнога певанија објавили
Стеван Бугарски и Светозар Марков 1982. и 1983. године па је
понављање истих било излишно.
Дабоме, може нам се приговорити на избору, али – то је већ друго
питање.
Благодаримо свима који су нам свесрдно помогли при састављању
ове песмарице.
Аутор
Download

Српска песмарица