RIMAGE 2410 DICOM pacient CD-OUT
PROFESIONALNA I TRAJNA
ŠTAMPA
RECITE ZBOGOM RTG
SLIKAMA I RUČNO
ISPISANIM CD-OVIMA.
RIMAGE 2410 DICOM CD-OUT
sistem je nov poboljšan proizvod iz porodice
Rimage, koji efikasno rešava problem automatskoga
štampanja RTG slika i nalaza pacientima u odlasku iz
zdravstvenih ustanova.
RIMAGE DICOM CD-OUT sistem nudi
rešenje ključ u ruke za zdravstvene ustanove za
izdavanje nalaza i slika pacientima iz modaliteta
(MR, PET/CT, MRA in CTA), radnih stanica ili PACS
na CD, DVD ili Blue Ray medije. Samim tim se
značajno smanje troškovi produkcije slikovnoga
materijala u poređenju sa tradicionalnim filmovima.
Na medij može se dodati bilo koji DICOM pregledač
za jednostavan pregled slika.
Sistem RIMAGE DICOM CD-OUT
koristi robot za automatizacijo proizvodnje CD/DVD
medija. Na samim CD-ovima su prikazani podaci o
pacijentu i orgarizaciji, koja je sprovela pretrage.
Pored ključnih podataka na medij može se nacrtati
logo ustanove i skica same pretrage.
JEDNOSTAVAN, INTUITIVAN
KORISNIČKI INTERFEJS
Perennity DICOM programska oprema je nameštena
na Rimage sistem – sve funkcionalnosti mogu se
pregledati i upravljati preko ekrana na dodir (ako
postoji) i preko korisničkog interfejsa sa bilo kojeg
web pretraživača u mreži (PC, iPod, Android).
Rimage nudi izbor različitih tehnologija štampe.
Različite opcije omogućavaju visok kapacitet, jeftinu
termalnu štampu, dinamičan kvalitet štampe i inkjet
za manje zahtevne
aplikacije. Sa svakom
od opcija, korisnik
može prilagoditi medij
svojim potrebama sa
jasnom, kvalitetnom,
brzom i poudanom
štampom medija.
Garancija
U sistem RIMAGE 2410 DICOM CD-OUT ugrađen
je moderan štampač, koji radi na termo-retransfer
tehnologiji štampe (ista tehnologija se koristi za
štampu kreditnih kartica), koja najbolje štiti CD/
DVD medij od spoljnih uticaja. Medij oštampan sa
termo-retransfer tehologijom neće izbledeti ili se
ogrebati,uništiti u kontaktu sa vodom ili razmazati
u dodiru sa vlažnim pstima. Rimage za svoje CD-R
medije garantuje životni vek 100 godina i 50
godina na DVD medije. Tako će se podaci i slike
sa CD/DVD medija moći čitati daleko u budućnosti.
Bezbedno arhiviranje
Perennity DICOM programska oprema se ponaša
kao “Store and Query/Retrieve SCP” i pri tom
omogućava rešenje za arhiviranje DICOM slika.
Programska oprema izvuče i arhivira sve ključne
metapodatke i tako se mogu DVD ili Blue-Ray
mediji, proizvedeni sa Rimage sistemom, koristiti za
dugoručno arhiviranje u off-line arhivi.
Kako RADI:
RIMAGE DICOM CD-OUT SISTEM
SE JEDNOSTAVNO STOPI SA
POSTOJEĆIM NAČINOM RADA.
1. Na DICOM radnoj stanici ili PACS sistemu se
stvorene slike pošalju na DICOM server.
2. Slike se sortiraju po pretragama pacijenata i
sačuvaju se za naknadni prisrup. Perennity Dicom
programska oprema izuče i arhivira sve ključne
metapodatke za arhiviranje.
3. Podaci se automatski snime i oštampaju na
medije sa Rimage DICOM CD–OUT sistemom:
- Različite pretrage koje pripadaju različitim
pacijentima, mogu se kombinovati na jednom
mediju i samim tim se očuva anonimnost
pacijenata.
- Izveštaji i rezultati mogu se dobiti iz RIS-a i
dodaju na medije.
- Na medije se automatski može dodati DICOM
pregledač slika.
- Na medije se oštampaju jasni i tačni podaci o
pacijentu i ustanovi, koja je izdala medij.
4. Mediji mogu se podeliti pacijentima ili dodati
u off-line arhivu.
5. Sa Perennity DICOM programskom
opremom, medicinsko osoblje može lako i
jednostavno da potraži slike pacijenata sa bilo
koje DICOM povezane radne stanice.
6.
uključenje u rad. Promena izdavanja slikovnog
gradiva temeljno smanjuje operativne troškove, a
istovremeno omogućava da lekar uradi dijagnostiku
brže, i pacijent samim tim dobije bolju negu.
100% DICOM Compliant
- Sačuva, traži ili nađe podatke o pretrgama
pacijenata.
- Traži i nađe podatke o pacijentima i pre
tragama direktno iz PACS-a.
- Stvori potpuno kompatibilne DICOM/IHE PDI
medije pacijenata.
- Stvori i doda DICOM strukturirane izveštaje
na medij.
- Doda izveštaje ili rezultate sa RIS na medij.
- Nađe slike iz PACS-a.
Opcije
RIMAGE DICOM CD–OUT opcije štampe:
- ProducerTM 6200N, 7200N i 8200N sa
PrismPlus!TM termičkim štampačem,
- ProfessionalTM 2410N sa Everest 400 termalretransfer štampačem,
- Rimage 2010i sa 480i inkjet štampačem.
- Perennity DICOM Level 1, 2, ili 3 (HL7) pro
gramska oprema.
- Avtomatizovano i intuitivno upravljanje sa
mišem ili na dodir preko svih uređaja, koji
podržavaju WEB interfejs (PC, iPod, Android).
- HTML, C-Find, baze, UNC.
- Perennity DICOM automatizovano čitanje
CD/DVD/BD medija.
- DICOM automatska enkripcija.
Pretrage i slike se u nekontrolisanom stanju
automatski zapišu na CD/DVD.
MAKSIMALNA BRZINA –
MINIMALNI TROŠKOVI:
Rimage DICOM Media System omogućava najveću
brzinu zapisivanja medija u industriji, i istovremeno
nudi sve funkcionalnosti za malo para. Sistem sve u
jednom je spreman, da se odma uključi u postojeće
DICOM sisteme i medicinskom osobjju omogoći
automatizovan zapis i štampu medija sa svim
podacima pacijenta.
NISKI OPERATIVNI TROŠKOVI
Jako intuitivan korinički interfejs, obogaćen sa
odličnim hardverom za zapis i štampu medija,
omogoćava medicinskim ustanovama Jednostavno
www.e-disti.com
Za više informacije kontaktirajte nas na
063 200 844 ili [email protected]
Download

RIMAGE 2410 DICOM pacient CD-OUT - e