SATRANÇ TURNUVA KURALLLARI
1. KURALLAR:
TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir.
2. KATILIM:
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ VE PERSONELLERİ
Kimlik Fotokopisi ve İş Bankası TR82 0006 4000 0014 2005 9308 38 IBAN numarasına 10 TL lisans
ücreti yatırılıp Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına elden teslim edilmesi.
3. TURNUVA KATEGORİLERİ:
KARMA KATEGORİ
4. DEĞERLENDİRME:
Turnuva UKD hesaplamalarına gönderilecektir.
5. ÖZEL KONULAR:
1. Eşlendirmeler Swiss Manager programıyla yapılacak ve tüm tur programı yarışma günü ilan
edilecektir
2. FIDE Satranç Kuralları 6,6.a uyarınca geç kalma süresi 15 (ONBEŞ) dakikadır.
3. FIDE Satranç Kuralları 9,1.b uygulanacaktır.
4. Katılım sayısına göre tur sayısı ve eşlendirme sistemini başhakem değiştirebilir. Olası bu durum
Teknik Toplantıda duyurulacaktır.
5. Her tur için verilen süre 60 dakika
6. ÖDÜLLER:
İlk üç dereceye girenlere madalya ve belirlenen ödüller verilecektir.
7. EŞİTLİK BOZMA:
Derecelerin belirlenmesi amacıyla sırası ile Buchholz -1ve 2 (alttan), Sonneborn-Berger , eşitlik
bozma sistemleri kullanılacaktır.
8. İTİRAZ KURULU
İtiraz Kurulu oluşturulmayacaktır. Başhakem’ in kararı kesindir.
Download

Satranç Kuralları 2015