Kapacitní posouzení neřízené průsečné křižovatky podle TP 188
Protokol 2a
Název křižovatky
I/67 ul. Bohumínská x MK ul. O. Foltýna
Posuzovaný stav
Výhledový stav roku 2030
50
Rychlost jízdy v 85% na hlavní komunikaci
DZ na vjezdu C
DZ na vjezdu D
C
D
Požadovaný stupeň UKD na hlavní
Požadovaný stupeň UKD na vedlejší
Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]
Paprsek
křižovatky
D
Geometrické podmínky
Dopravní Počet pruhů Délka pruhu Samostatný
proud
pruh
A
hlavní
Bohumínská
A
C
vedlejší
O. Foltýna
B
hlavní
B
Bohumínská
D
vedlejší
C
průmyslová zóna
A
C
B
D
Dopravní
proud
Osobní
vozidla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[voz/h]
4
7
472
17
15
3
62
50
439
37
37
3
7
<30
<=45
Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]
Číslování dopravních proudů
Zpracoval: Ostravské komunikace, a.s.
Paprsek
křižovatky
km/h
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dopravní zatížení
Nákladní
Nákladní
Motocykly
vozidla
soupravy
[voz/h]
5
6
66
0
1
0
7
3
63
6
6
0
6
[voz/h]
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[voz/h]
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(0/1/2)
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
ln [m]
2
54
(ano/ne)
3
ne
6
ne
72
ano
0
ano
4160PDt3782158v1.
2UKD_H!
Cyklisti
Vozidel
celkem
Zohledněná
skladba
[voz/h]
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[voz/h]
9
13
538
17
16
3
69
53
502
43
43
3
13
[pvoz/h]
10
16
571
17
17
3
73
55
534
46
46
3
16
EDIP_Ka_VERZE_1.2
Dopravní
proud
Základní kapacita pruhu podřazených proudů
Intenzita dopravního proudu
Příslušný nadřazený proud
In [pvoz/h]
IH [voz/h] (skutečných vozidel)
Základní kapacita
Gn [pvoz/h]
1
7
11
16
55
12
545
555
13
859
852
6
73
546
632
12
16
502
748
5
3
1158
235
11
3
1123
264
4
10
17
46
1130
1186
231
230
Křižovatka:I/67 ul. Bohumínská x MK ul. O. Foltýna
Stav:Výhledový stav roku 2030
Kapacitní posouzení neřízené průsečné křižovatky podle TP 188
EDIP_Ka_VERZE_1.2
Dopravní
proud
1
7
6
12
Dopravní
proud
5
11
Dopravní
proud
14
859
852
632
748
15
0.02
0.06
0.12
0.02
A
C
B
D
Dopravní
proud
4160PDt3782158v1.2UKD_H!
Pravděpodobnost nevzdutí proudu
p0,n, p0,n*,p0,n**[-]
17
0.98
0.94
0.88
0.98
16
0<=54
1<=72
px [-]
18
0.92
Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně
Kapacita
Stupeň vytížení
Pravděpodobnost nevzdutí proudu
Cn [pvoz/h]
av [-]
p [-]
p [-]
0,n
19
216
242
20
0.01
0.01
z,n
21
0.99
0.99
Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně
Kapacita
Cn [pvoz/h]
22
0.91
0.91
Stupeň vytížení
av [-]
23
206
184
4
10
Paprsek
křižovatky
Protokol 2b
Kapacita pruhu podřazených proudů 2.stupně
Délka fronty N95%
Kapacita
Stupeň vytížení
Cn [pvoz/h]
av [-]
[m]
24
0.08
0.25
Kapacita společného pruhu smíšených proudů
Délka místa na
Dopravní
Stupeň vytížení
proud
av [-]
zastavení ln [m]
1
2+3, 2, 3
4
5
6
7
8+9, 8, 9
10
11
12
Rezerva kapacity
Rez [pvoz/h]
25
0.08
0.01
0.12
0.25
0.01
-
Intenzita proudu
∑Ij [pvoz/h]
Kapacita
Cn [pvoz/h]
26
-
27
28
-
-
6
93
613
-
-
49
187
-
0
Posouzení úrovně kvality dopravy
Délka fronty
Střední doba zdržení
N95% [m]
tw [s]
29
30
843
0
797
1
559
2
732
0
213
0
239
0
189
2
138
6
520
3
10+11+12,10+11,11+12,10+12
138
6
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci
1
7
6
12
5
11
4
10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+(8+9), 7+8, 7+9
4+5+6, 4+5, 5+6, 4+6
Úroveň kvality dopravy
UKD [-]
31
4
5
6
5
17
15
19
26
7
26
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci
32
A
A
A
A
B
B
B
C
A
C
A
C
Zpracoval: Ostravské komunikace, a.s.
Závěry:
Poznámka: V případě, že dopravní proud má nedostatečnou kapacitu a nelze u něho vyčíslit střední dobu
zdržení nebo délku fronty, bude střední doba zdržení nebo délka fronty nabývat hodnoty 9999.
Křižovatka:I/67 ul. Bohumínská x MK ul. O. Foltýna
Stav:Výhledový stav roku 2030
Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188
Název křižovatky
Na Karolině x Žofinská
Posuzovaný stav
stav 2011 objízdná trasa
Protokol 1a
50
Rychlost jízdy v 85% na hlavní komunikaci
km/h
DZ na vjezdu C
C
D
Požadovaný stupeň UKD na hlavní
Požadovaný stupeň UKD na vedlejší
Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]
Číslování dopravních proudů
Paprsek
křižovatky
Zpracoval: Ostravské komunikace, a.s.
Geometrické podmínky
Dopravní Počet pruhů Délka pruhu Samostatný
proud
pruh
(0/1/2)
1
A
hlavní
Na Karolině
C
vedlejší
A
Žofinská
B
hlavní
B
Na Karolině
D
C
Paprsek
křižovatky
A
C
B
D
Dopravní
proud
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Osobní
vozidla
<30
<=45
Nejvyšší přípustná střední doba zdržení [s]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dopravní zatížení
Nákladní
Nákladní
Motocykly
vozidla
soupravy
ln [m]
2
(ano/ne)
3
1
0
0
ne
0
1
0
1
0
1000PDt6892312v1.
2UKD_H!
Cyklisti
Vozidel
celkem
Zohledněná
skladba
[voz/h]
4
[voz/h]
5
[voz/h]
6
[voz/h]
7
[voz/h]
8
[voz/h]
9
[pvoz/h]
10
256
58
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
256
58
81
81
9
451
565
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
451
565
9
451
565
EDIP_Ka_VERZE_1.2
Zpracoval: Ostravské komunikace, a.s.
Dopravní
proud
Základní kapacita pruhu podřazených proudů
Intenzita dopravního proudu
Příslušný nadřazený proud
In [pvoz/h]
IH [voz/h] (skutečných vozidel)
11
1
7
6
Základní kapacita
Gn [pvoz/h]
12
13
451
314
1052
9
285
905
81
1301
199
12
5
11
4
10
Křižovatka:Na Karolině x Žofinská
Stav:stav 2011 objízdná trasa
Kapacitní posouzení neřízené stykové křižovatky podle TP 188
EDIP_Ka_VERZE_1.2
Dopravní
proud
1
7
6
12
Dopravní
proud
4
Protokol 1b
Kapacita pruhu podřazených proudů 2.stupně
Délka fronty N95%
Kapacita
Stupeň vytížení
Cn [pvoz/h]
av [-]
[m]
1000PDt6892312v1.2UKD_H!
Pravděpodobnost nevzdutí proudu
14
15
16
p0,n, p0,n*,p0,n**[-]
17
1052
905
0.43
0.01
-
0.26
Kapacita pruhu podřazených proudů 3.stupně
Kapacita
Stupeň vytížení
Pravděpodobnost nevzdutí proudu
C4 [pvoz/h]
av [-]
p [-]
p [-]
0,n
19
51
20
1.59
z,n
21
Kapacita pruhu podřazených proudů 4.stupně
Kapacita
Cn [pvoz/h]
Dopravní
proud
22
Stupeň vytížení
av [-]
23
Paprsek
křižovatky
24
Kapacita společného pruhu smíšených proudů
Délka místa na
Dopravní
Stupeň vytížení
proud
av [-]
zastavení ln [m]
25
A
C
B
D
Dopravní
proud
1
7
6
12
5
11
4
10
1+(2+3), 1+2, 1+3
7+8
4+6
px [-]
18
1
2+3, 2, 3
4
5
6
7
8
10
11
12
Rezerva kapacity
Rez [pvoz/h]
Intenzita proudu
∑Ij [pvoz/h]
Kapacita
Cn [pvoz/h]
26
27
28
0
90
56
1016
1368
1.59
0.01
0.43
0.56
0
Posouzení úrovně kvality dopravy
Délka fronty
Střední doba zdržení
N95% [m]
tw [s]
Úroveň kvality dopravy
UKD [-]
29
30
31
32
601
896
13
0
6
4
A
A
-30
125
431
F
352
-34
13
137
10
409
A
F
10+11+12,10+11,11+12,10+12
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na hlavní komunikaci
Stanovená úroveň kvality dopravy křižovatky na vedlejší komunikaci
A
F
Zpracoval: Ostravské komunikace, a.s.
Závěry:
Z
Poznámka: V případě, že dopravní proud má nedostatečnou kapacitu a nelze u něho vyčíslit střední dobu
zdržení nebo délku fronty, bude střední doba zdržení nebo délka fronty nabývat hodnoty 9999.
Křižovatka:Na Karolině x Žofinská
Stav:stav 2011 objízdná trasa
Download

EDIP-Ka - Ostravské komunikace, as