-Eğer dinler gelmemiş olsaydı varlığı,hareketleri nereye göre yorumlayacaktık ?
-İnsanın nereye göre ne olduğunu ne ile nasıl bilecektik ?
-Tarih boyu insanlığın nazarında , insan ne olduğunu hep merak edilmiş.İnsan en çok kendini merak
etmiş.
-Göz ne olduğunu; renklerle ,şekillerle bir derece cevabını bulacak.Kulağın ne olduğu seslerle
bilinebilirdi…Acaba beka ve ebed arzularının,ruhsal derinliklerinin ne olduğunu ne ile emin olabilirdik.
-Hayvanlar arasında amca,oğul,anne,baba,teyze vs ilişkileri yokken…insanlık aleminde var olmasını
nasıl teşhis edebilecektik.
-Doğru&yanlış - hak&hukuk vs dinlerin parıltılarından alınmıştır...
-Daha bedensel hastalıklarımıza tam çözümler üretemezken,ruhsal sorunlarımıza nasıl çözümler
üretebilecektik ?
-Hem insanlığın en büyük meselesi olan ölüm ve ötesini nereye göre nasıl yorumlayacaktık ?
Download

-Eğer dinler gelmemiş olsaydı varlığı,hareketleri nereye