ECHE Alma Deneyimleri
ECHE (YÜKSEKÖĞRETIM ERASMUS
BEYANNAMESI) BAŞVURUSU
BILGILENDIRME TOPLANTıSı
13 NISAN 2015
GÜLECE ŞENEL
TED ÜNİVERSİTESİ
Erasmus+ Programı
 Sorun Analizi- İhtiyaç Analizi- Amaç ve Hedef
Belirleme- Faaliyet Belirleme- Gerçekleştirme
 AB’nin 2014-2020 dönemi için kalkınma planında
(Horizon 2020) belirtilen eğitim, öğretim ve
gençlikle ilgili hedeflere ulaşılması için tasarlanmış
program.
 KA1, KA2, KA3- eylemler
ECHE Nedir?
 Bir yükseköğretim kurumu, Bireylerin Hareketliliği
ve/veya Yenilikçi ve İyi Uygulamaların Değişimi için
İşbirliği hibelerine başvurmak için ECHE sahibi
olmak zorunda.
 ECHE, bir yükseköğretim kurumunun Erasmus+
Programı’na katılmak için başvururken ve bu
programı uygularken uymak zorunda olduğu temel
ilkeleri ve minimum gereklilikleri belirler.
 ECHE ile bir yükseköğretim kurumu Erasmus+
Programı’na katılmak, benim “modernleşme ve
uluslararasılaşma” stratejimin bir parçası demiş olur.
ECHE Nedir?
 ECHE başvurusunun kabul edilmesi için kriterler:
ECHE’nin temel ilkelerine uyum
2. Başvurunun kalitesi
1.
a.
b.
c.
sorulara verilen yanıtların açık ve tam olması
yükseköğretim kurumu tarafından planlanan hareketlilik ve
işbirliklerinin ECHE ilkeleriyle uyumu,
EPS’nin açıklığı ve kurumun profili ve önceliklerinin
planladığı hareketlilik ve işbirliklerine uyumu.
 ECHE, hiyerarşik olarak anayasadan üstte
uluslararası anlaşma gibi
Başvuru Formu- Part A
 https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-




site/files/erasmus-charter-application-form-forconsultation_en.pdf
PART A: Başvuran kurum ile ilgili bilgiler
Legal Status: Public Entity (Vakıf Üniversiteleri de)
Legal Representative: Rektör/ Mütevelli Heyeti
Başkanı
Coordinator: Erasmus Kurum Koordinatörü
Başvuru Formu- Part B
 Part B: İstatistikler
Burada verilecek rakamlar Part C ve Part D’de
vaddedilenlerin gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceğini gösterir.
 Başvuranın profili ve kapasitesi
 Dürüst doldurmak gerekli.
Başvuru Formu- Part C
 Part C: Genel Bilgiler
Burayı doldurmadan önce bir uluslararasılaşma strateji
olsun.
 Uluslararasılaşma Stratejisi
Üniversitenin SWOT analizi yapılarak hazırlanan Stratejik
Planı’ndaki uluslarasılaşma ile ilgili hedefleri tutturmaya
yöneliktir.
Uluslarasılaşma ile ilgili SWOT analizi, sorun, ihtiyaç ve
paydaş analizi gerektirir.
Uluslarasılaşma hedefleri belirlenirken “Be SMART:
Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebound”
Uluslararasılaşma Stratejisi
 “Modernleşme ve uluslararasılaşma stratejisi, öğrenci ve
personel hareketliliği ile uluslararası programlara
katılımın yükseköğretim kurumunun programlarının ve
öğrenci deneyimlerinin kalitesine katkıda bulunduğunu
kabul eder.”
 Uluslararasılaşma stratejisi yazılırken görev alacak
birimler ve süreçler de ortaya çıkar.
 Süreçlerin yazılması ve kimin neden sorumlu olduğunun
belirlenmesi çok önemli: River- Rival
 Rektörlük, Dekanlıklar, Erasmus Komisyonu, Erasmus
Bölüm Koordinatörleri, Uluslararası Ofis, Bölüm ve
Fakülte Sekreterlikleri, Öğrenci İşleri, Mali İşler,
Kurumsal İletişim
Başvuru Formu- Part C
 Onay vererek uluslararası sorumluluğu almış
oluyorsunuz.
 Verilen tüm yanıtlar EPS ile uyumlu olmalı
 Before Mobility: anlaşma yapma, seçim komisyonu,
esasları, course catalog, LA hazırlama ve imzalama, dil
desteği, oryantasyon (gelen öğrenciler için), vize ve
sigorta, gelen öğrenciler için konaklama (ESN?/ Buddy
system/ yurtlar?)
 During Mobility: gelen öğrenci ile mevcut öğrenciler
arasında eşitlik, gelenlerin oryantasyonu (İngilizce bilen
personel, Buddy/ ESN., Türkçe dersleri- TÖMER)
Başvuru Formu- Part C
 After Mobility: derslerin tanınması (Bölüm/ FYK
kararı/ süreçten kimler sorumlu), gelen öğrencilerin
transkriptlerinin yollanması (Uluslararası Ofis,
Öğrenci İşleri), giden öğrencilerin dönüşteki
problemleri (psikolojik destek, ESN, bilgi ve deneyim
paylaşımı etkinlikleri), personel hareketliliğinin
tanınması (atama, performans kriteri?)
 Diğer projeler: tüm ortakların katılımıyla
geliştirilmiş olmalı, tüm ortaklar yararlanmalı, kalite
önemli
Başvuru Formu- Part C
 Öğrenci ve personel hareketlilik ve uluslararası
etkinliklere katılmaları için nasıl destekleniyor?
 Yaygınlaştırma: Okul içi toplantılar, AGK öncesi
sunumlar, İdari personel toplantıları öncesi
sunumlar, derslerde/ topluluk toplantılarında
sunumlar, okul çapında sergiler vs.
 EPS ve ECHE webe konulmalı!
Başvuru Formu- Part D
 Part D: Erasmus Policy Statement (Uluslararasılaşma








Stratejisi)
Be SMART
Üniversitenin stratejik planıyla uyumlu
Üniversitenin profili ve kapasitesi ile uyumlu
Az çoktur
Ortakları seçerken ülke, bölüm vs. gibi kısıtlamalar
Hareketlilik ve işbirliğinde kalite
Hedefler: Neyi değiştirmek istiyorsunuz? Bunu nasıl
ölçeceksiniz?
Joint Degrees: YÖK’ü unutmayın!
Başvuru Formu- Part D
 Uluslararası Projeler: KA2 ve KA3 için Proje Ofisi var mı?
Erasmus Ofisi mi sorumlu? Personel var mı? Mali İşler- KDV
Muafiyeti vs.
 Bölümler, bölümlerin özel sektörle işbirliği?
 Beklenen Etki: size ne katkısı olacak?
 Modernleşme Ajandası’nın 5 ilkesine referans verin:
1. Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu mezunları ve araştırmacıları
sağlamak için erişim düzeylerini artırmak (attainment level)
2. Yükseköğretimin kalitesini ve ilgisini artırmak
3. Hareketlilik ve sınır ötesi işbirliği ile kaliteyi artırmak
4. Mükemmeliyet ve bölgesel kalkınma için yükseköğretim,
araştırma ve özel sektörü birleştirmek
5. Yönetim ve fon olanaklarını geliştirmek
Nelere dikkat etmeli?
 Gerçekçi, dürüst, katılımcı olun.
 Son dakikaya bırakmayın.
 Kurumsal e-posta (Inbox arşivleme)
 Erasmus+ Programı’nın tüm eylemleri için:
“Adil, transparan, tutarlı ve belgelendirilen süreçler”
“ Eşit yaklaşım”
“ Dezavantajlı gruplara özel destek”
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eaceasite/files/applicant-guidelines-eacea-eche-102015.pdf
Bizim Başvurumuz
 ..\Downloads\erasmus application 2014-2020.doc
eacea form.pdf
TEŞEKKÜRLER!
Gülece Şenel
TED Üniversitesi
Uluslararası Programlar Ofisi Yöneticisi
E-mail: [email protected]
[email protected]
Tel: 0312-585 01 31
Download

ECHE sahibi bir kurumun başvuru sürecine ait tecrübeleri