TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU
SPOR TOTO FEDERASYON KUPASI
YARIŞMA TALİMATI
Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2014 – 2015 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz
Pateni Spor Toto Federasyon Kupası 15 – 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacaktır.
Yarışmaya Türkiye Buz Pateni Federasyonunun geçerli artistik buz pateni lisansına sahip tüm sporcular
katılabilir. Kulüp değişikliği sebebiyle lisans değişikliği durumlarında son lisansı 3 aydan az süreli olanların
bulundukları illerdeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri Sicil Lisans Servisinden yazı almaları
zorunludur.
Yarışmaya katılacak kulüpler en geç 30.04.2015 Perşembe günü saat 17:30’a kadar, idareci ve
antrenör isimleri ile birlikte sporcularının isimlerini, yaşlarını ve kategorilerini, Ferdi sporcular için ise,
sporcuların antrenörleri sporcularının isimlerini, yaşlarını ve kategorilerini, aşağıdaki formatta
Federasyonumuza “yazılı” olarak bildirmek zorundadırlar.
Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Katılım yazılarının asılları kura çekiminde
Federasyon görevlilerine teslim edilecektir. (İsim listeleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden
tasdikli olacaktır.)
Yarışmaya katılacak idareci, antrenör ve sporcuların Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden
alacakları onaylı yazıları en geç 08.05.2015 cuma gününe kadar Federasyonumuza elden veya posta yolu
ile ulaştıracaklardır veya 0 312 2156852 no’lu faksa göndereceklerdir. Yazıların asıllarının ise yarışma
esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. Bu listede kazıntı, silinti ve/veya İl Müdürlüğü onayı dışında
ekleme yapılmayacaktır. Bu durumda olan kafile veya kişilerin harcırahları kesinlikle ödenmeyecektir.
Ayrıca listede isimleri bulunsa dahi yarışmaya fiilen katılmayan sporculara da ödeme yapılmayacaktır.
(Yarışma esnasındaki kazalar hariç.)
Adı Soyadı
Bağlı Olduğu
Kulüp Adı /
Ferdi Sporcu
Görevi
(Sporcu / İdareci /
Antrenör)
Yaşı
(Sadece
Sporcuların Yaşı
yazılacaktır)
Kategorisi
(Sadece Sporcular için
yazılacaktır.)
15.05.2015 cuma günü saat 16.00 - 18.00 saatleri arasında buz pistinde lisanslar görevli hakemlere, müzik
CD’leri kura çekimi esnasında Federasyon görevlilerine teslim edilecektir.17 yaş ve üzerindeki sporcuların
yarışmaya müracaatlarının kabul edilebilmesi için lisans ücretlerini federasyon hesabına yatırmaları
gerekmektedir.
1. Federasyonumuz ait http://www.buzpateni.org.tr temin edebileceğiniz ve doldurulması gereken boş
“Element Listesi Formu”, ve “Yarışma Müzik Forumu’nun” 15.05.2015 cuma günü saat 16.00 – 18.00
saatleri arasında mutlaka Federasyon Görevlilerine teslim edilmesi gerekmektedir.
2. Kura çekimi 15.05.2015 cuma günü saat 19.00’da Federasyonca ilan edilecek yerde yapılacaktır.
3. 2015 Türkiye Şampiyonasında veya 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Başkent Kupasında Novice, Junior ve
Senior kategorilerinde yarışmış sporcular bu yarışmada bir alt kategoride yarışamazlar. Minikler (Basic
Novice A) kategorisinde yarışacak sporcular bundan sonra Türkiye Teşvik Şampiyonası ve sezon içerisinde
Federasyon tarafından düzenlenecek herhangi bir yarışmanın Teşvik bölümünde yarışamazlar.
4. Yarışmalarda Minikler (Basic Novice A) yalnız serbest program ile kayacaklardır.
5. Yarışmalar 16.05.2015 saat 09:00’da Minik (Basic Novice A) Bayanlar Serbest Programı ile başlayacaktır.
6. İzin yazısına ihtiyaç duyan sporcu ve antrenörlerin kendileri veya kulüpleri tarafından en geç “06.05.2015
Çarşamba gününe kadar” yazılı olarak Federasyonumuza müracaat etmeleri gerekmektedir. (Öğrencilerin
okul adı, öğrenci numaraları ve sınıfları ile öğretmenlerin ise; görev yaptıkları okul ismi ile sicil
numaralarını dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.)
MALİ KONULAR:
Yarışma sonunda sadece kategorilerinde ilk üç dereceye giren bay ve bayan sporculara ve her sporcu
için 1 antrenöre kanuni yol ve ikamet yevmiyeleri ödenecektir. Derece alan sporcuların aynı kulübe bağlı olması
halinde maksimum 2 antrenöre kanuni yol ve ikamet yevmiyesi ödenecektir. Yarışmaya katılan diğer antrenör
sporcu veya idarecilere hiçbir ödeme yapılmayacaktır.
Buna göre; birden fazla sporcu ve antrenör ile yarışmaya katılacak kulüpler Federasyona verecekleri
katılım dilekçelerinde hangi sporcunun hangi antrenör eşliğinde yarışmaya katılacağını belirtmek zorundadırlar.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı listeleri zamanında vermeyen kulüpler ile
antrenör ve sporcu vizelerini yapmayan kulüplere harcırahları ödenmeyecektir.
ÖNEMLİ:
Yarışmaya katılacak hakem, teknik uzman, görevli, idareci, antrenör ve sporcuları mutlaka “Banka
Hesap Bilgi Formu” doldurmak zorundadırlar. Hesap numaraları veya IBAN bilgileri şahısların kendilerine ait
olması gerekmektedir. Bir başkasının hesap numarası veya IBAN bilgilerini veren veya kendilerine ait bilgileri
yanlış yazan kişilerin harcırahlarının yatmaması durumunda Federasyonumuz sorumlu değildir. Banka hesabı
bulunmayan sporcular için, sporcu anne veya babasının Federasyonumuza çocuklarının harcırahlarının kendi
hesaplarına yatırılabilmesi için mutlaka dilekçe yazmaları gerekmektedir. “Banka Hesap Bilgi Formu” ve veliler
için “Dilekçe Örneğini” Federasyonumuza ait http://www.buzpateni.org.tr web sayfasından temin edebilirsiniz.
KAZALARDA SORUMLULUK:
Türkiye Buz Pateni Federasyonu bedensel ya da elbise, dekor, spor malzemesi, aksesuar ve benzeri
eşyaların hasarlarından sorumlu değildir. Buz Pateni Federasyonu yarışma boyunca acil yardım servisini hazır
bulunduracaktır.
İTİRAZLAR:
İtirazlar yazılı olarak yalnızca “Başhakeme” yapılır. İtiraz dilekçesi ile birlikte 200,00.-TL
(İkiyüzTürkLirası) depozito tutanakla Federasyon Görevlisine ödenir. İtirazlar sadece teknik
(matematiksel) hesaplamalar / konular için yapılabilir. İtirazı haklı bulunanlara depozitoları geri ödenir.
İtiraz geçerli değilse alınan ücret Buz Pateni Federasyonun ilgili hesaplarına gelir kaydedilecektir.
Yarışma esnasında ve yarışma sonrasında kulüp lisansına sahip sporcular hakkında sadece kulüp
antrenörleri veya kulüp yöneticileri itiraz edebilecektir.
ANTRENMANLAR:
Yarışmaya katılacak tüm kulüp ve ferdi sporculara yarışma öncesi antrenman saati temin edilecek ve
antrenman programı Federasyonumuza ait web sayfasından duyurulacaktır.
MÜZİK SÜRELERİ:
Kısa Program Süreleri:
Kısa Program Süresi
Novice Kategorisi (Advanced Novice)
2 Dakika 30 Saniye (Maksimum)
Junior ve Senior Kategorisi
2 Dakika 50 Saniye (Maksimum)
Açıklama: Süre, yarışmacının hareket etmeye veya kaymaya başlamasından programın sonunda tam bir duruş
yapması anına kadar geçen zaman olarak hesaplanır. Zaman aşımı olduğu takdirde hiçbir hareket değerlendirilmeye
alınmaz. Yarışmacı programını; süresi içinde tamamlayamaz ise; geçilen her bir beş (5) saniyeye kadar 1,0 puan
kesinti yapılır.
Örnek: Junior ve/veya Senior ’de yarışan bir sporcunun programının süresi 2.51 ise bu sporcu için 1,0 puan kesinti
yapılır. 2.56 ise bu sporcu için 2,0 puan kesinti yapılır.
Serbest program süreleri:
Baylar
Bayanlar
Minikler (Basic NoviceA)
2 Dakika 30 saniye
2 Dakika 30 saniye
Novice Kategorisi (Advanced Novice)
3 Dakika 30 saniye
3 Dakika
Junior Kategorisi
4 Dakika
3 Dakika 30 saniye
Senior Kategorisi
4 Dakika 30 Saniye
4 Dakika
Serbest programda; tüm kategorilerde yarışma müziklerinde (±10 sn) fark olabilir. Yarışmacılar, Serbest
Programlarını süresi içinde tamamlayamazsa, aşılan veya eksik kalınan her beş (5) saniye’ ye kadar 1,0 puan
kesinti yapılır.
Örnek: Novice (Advanced Novice) kategorisi için serbest program kayış süresi 3 Dakika 20 Saniye ile 3 Dakika
40 Saniye arasıdır. Yarışmacı programını, 3 Dakika 15 Saniye’de bitirmişse 1,0 puan ceza puanı verilir.
MÜZİK KAYIT İŞLEMİ:
Sporcular yarışma müziklerini CD’lere tek parça olarak kayıt yapmak ve müzik formu eşliğinde teslim etmek
zorundadırlar. Teslim edilen yarışma müziklerinin ön yüzüne sporcunun ismi, kategorisi ve kulübü mutlaka
yazılacaktır. Çıkacak herhangi bir aksiliğe karşı yedek müziklerinin yanlarında bulunması gerekmektedir. Aksi
takdirde 3 dk’lık sürede yedek müziğini getirmeyen sporcu diskalifiye olur.
KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI:
SENIOR
1 Temmuz 2014 itibari ile 14 yaşını doldurmuş patenciler
( 1 Temmuz 2000 den önce doğan sporcular)
JUNIOR
1 Temmuz 2014 itibari ile 13 yaşını doldurmuş, 19 yaşını doldurmamış sporcular
( 1 Temmuz 2001’den önce, 1 Temmuz 1995’den sonra doğan sporcular)
NOVICE
(Advanced
Novice)
1 Temmuz 2014 itibari ile 10 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış patenciler
( 1 Temmuz 2004’den önce, 1 Temmuz 1999’den sonra doğan sporcular)
MİNİKLER
(Basic
Novice A)
1 Temmuz 2014 itibari ile 13 yaşını doldurmamış patenciler
( 1 Temmuz 2001’den sonra doğan sporcular)
KISA PROGRAM GEREKLİ ELEMANLARI
Kategorilere göre gerekli elemanlar aşağıdaki tablodadır;
Senior Baylar Kategorisi
Senior Bayanlar Kategorisi
2’li ya da 3’lü Axel Paulsen
2’li ya da 3’lü Axel Paulsen
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan bir 3’lü ya da 4’lü
Jump
(3+2) ya da (3+3) ya da (4+2) ya da (4+3) Jump
Kombinasyonu
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan bir 3’lü Jump
Flying Spin (Minimum 8 tur)
Flying Spin (Minimum 8 tur)
Tek ayak değiştirmeli Camel Spin ya da Sit Spin (Her
ayakta minimum 6 tur. Flying spin’in iniş
pozisyonundan farklı olmalı)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 6 tur)
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequences
(Adım Dizisi)
Layback ya da sideways leaning spin (Minimum 8 tur)
Junior Baylar Kategorisi
(3+2) ya da (3+3) Jump Kombinasyonu
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 6 tur)
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequences
(Adım Dizisi)
Junior Bayanlar Kategorisi
2’li ya da 3’lü Axel Paulsen
2’li Axel Paulsen
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan 2’li ya da 3’lü
Lutz Jump
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan 2’li ya da 3’lü
Lutz Jump
(3+2) ya da (3+3) Jump Kombinasyonu
(2+2) ya da (3+2) ya da (3+3) Jump Kombinasyonu
Flying Camel Spin (Minimum 8 tur)
Flying Camel Spin (Minimum 8 tur)
Tek ayak değiştirmeli Sit Spin (Her ayakta minimum 6
tur)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 6 tur)
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequence
(Adım Dizisi)
Layback ya da sideways leaning spin (Minimum 8 tur)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 6 tur)
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequences
(Adım Dizisi)
Novice (Advanced Novice) Baylar Kategorisi
Novice (Advanced Novice) Bayanlar Kategorisi
1’li ya da 2’li Axel Paulsen
1’li ya da 2’li Axel Paulsen
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan 2’li ya da 3’lü
Jump (Bir önceki jump’tan farklı)
(2+2) ya da (3+2) ya da (2+3) Jump Kombinasyonu
(İlk iki Jump’tan farklı)
Ayak değiştirmeli Camel veya Sit Spin (Minimum 6
tur) (Giriş atlamalı olmayacak.)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 5 tur). Atlamalı girişe izin
verilmektedir.
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequences
(Adım Dizisi)
Bağlayıcı adımlar ve/veya benzer serbest paten
hareketlerinden hemen sonra yapılan 2’li ya da 3’lü
Jump (Bir önceki jump’tan farklı)
(2+2) ya da (3+2) ya da (2+3) Jump Kombinasyonu
(İlk iki Jump’tan farklı)
Layback ya da sideways leaning spin (Minimum 6 tur)
Tek bir ayak değişikliğini içeren spin kombinasyonu
(Her ayakta minimum 5 tur). Atlamalı girişe izin
verilmektedir.
1 adet tüm buz yüzeyini kapsayan Step Sequences
(Adım Dizisi)
DENGELİ BİR SERBEST PROGRAM İÇİN GEREKLİ ELEMANLAR
Jumplar
Senior
Baylar
Senior
Bayanlar
Spinler
Max. 8 Jump
Max. 3 Spin
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda
2 adedi geçemez.
 (3) tur ve (4) turdan
oluşan
jumplardan
sadece 2 tanesi, ya
jump
kombinasyonunda ya da jump
dizisinde
tekrar
edilebilir, eğer yapılan
bir solo jump tekrar
solo
jump
olarak
tekrar edilir ise ikinci
tekrar edilen jump
taban
puanının
%70’ini alır.
 Biri spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur),
 Biri flying spin ya da flying girişli
spin hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)
Max. 7 Jump
Max. 3 Spin
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda 2
adedi geçemez.
 (3) tur ve (4) turdan
oluşan
jumplardan
sadece 2 tanesi, ya
jump
kombinasyonunda ya da jump
dizisinde
tekrar
edilebilir, eğer yapılan
bir solo jump tekrar
 Biri spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur),
 Biri flying spin ya da flying girişli
spin hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)
Step
Choregrofik Step
Max. 1 Choreo Seq.
Max. 1 Adım
Dizisi (Step
Sequences)
Max. 1 Adım
Dizisi (Step
Sequences)
* Sabit taban
puanlıdır, Hakemler
tarafından sadece
GOE olarak
değerlendirilecekir.
Max. 1 Choreo Seq.
* Sabit taban
puanlıdır, Hakemler
tarafından sadece
GOE olarak
değerlendirilecekir.
solo
jump
olarak
tekrar edilir ise ikinci
tekrar edilen jump
taban
puanının
%70’ini alır.
Junior
Baylar
Junior
Bayanlar
Novice
Baylar
(Advanced
Novice)
Max. 8 Jump
Max. 3 Spin
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda
2 adedi geçemez.
 (3) tur ve (4) turdan
oluşan
jumplardan
sadece 2 tanesi, ya
jump
kombinasyonunda ya da jump
dizisinde
tekrar
edilebilir, eğer yapılan
bir solo jump tekrar
solo
jump
olarak
tekrar edilir ise ikinci
tekrar edilen jump
taban
puanının
%70’ini alır.
 Biri spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur),
 Biri flying spin ya da flying girişli
spin hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)
Max. 7 Jump
Max. 3 Spin
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 Her bir Double
jump’ın sayısı (Double
Axel dahil) toplamda 2
adedi geçemez.
 (3) tur ve (4) turdan
oluşan
jumplardan
sadece 2 tanesi, ya
jump
kombinasyonunda ya da jump
dizisinde
tekrar
edilebilir, eğer yapılan
bir solo jump tekrar
solo
jump
olarak
tekrar edilir ise ikinci
tekrar edilen jump
taban
puanının
%70’ini alır.
 Biri spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur),
 Biri flying spin ya da flying girişli
spin hareketi (Minimum 6 tur)
 Biri tek pozisyonlu spin
(Minimum 6 tur)
Max. 7 Jump
Max. 2 Spin (Birbirinden Farklı)
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Jump dizisinde jump
sayısında bir sınırlama
yoktur sadece en zor
iki jump hesaplamada
Max. 1 Adım Dizisi
(Step Sequences)
Max. 1 Adım Dizisi
(Step Sequences)
 Bir spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur)
 Bir flying spin veya atlamalı girişli
spin (en az 6 tur)
Spin hareketinin maksimum
seviyesi “Level 3” olacaktır.
Max. 1 Adım Dizisi
Step hareketinin maksimum
seviyesi “Level 3” olacaktır.
dikkate alınır.
 (3) tur veya daha fazla
turdan oluşan
jumplardan sadece 2
tanesi, ya jump
kombinasyonunda ya
da jump dizisinde
tekrar edilebilir.
 Her bir Single ve
Double jump’ın sayısı
(Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.
Max. 6 Jump
Novice
Bayanlar
(Advanced
Novice)
Minik
Baylar
(Basic
NoviceA)
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Jump dizisinde jump
sayısında bir sınırlama
yoktur sadece en zor
iki jump hesaplamada
dikkate alınır.
 (3) tur veya daha fazla
turdan oluşan
jumplardan sadece 2
tanesi, ya jump
kombinasyonunda ya
da jump dizisinde
tekrar edilebilir.
 Her bir Single ve
Double jump’ın sayısı
(Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.
Max. 2 Spin (Birbirinden Farklı)
 Bir spin kombinasyonu (Toplam
minimum 10 tur)
 Bir flying spin veya atlamalı girişli
spin (en az 6 tur)
Spin hareketinin maksimum
seviyesi “Level 3” olacaktır.
Max. 1 Adım Dizisi
Step hareketinin maksimum
seviyesi “Level 3” olacaktır.
Max. 4 Jump
Max. 2 Spin (Birbirinden Farklı)
Max. 1 Adım Dizisi
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Jump dizisinde jump
sayısında bir sınırlama
yoktur sadece en zor
iki jump hesaplamada
dikkate alınır.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin verilmez
 Her bir Single ve
Double jump’ın sayısı
(Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
 Bir spin kombinasyonu (Toplam
minimum 6 tur, ayak değiştirme
opsiyonel),
 Pozisyon değişimi olmaksızın bir
spin (Toplam minimum 6 tur, ayak
değiştirme opsiyonel, atlamalı
girişe izin verilmektedir.)
Step hareketinin maksimum
seviyesi “Level 2” olacaktır.
Spin hareketinin maksimum
seviyesi “Level 2” olacaktır.
geçemez.
Minik
Bayanlar
(Basic
NoviceA)
Max. 4 Jump
Max. 2 Spin (Birbirinden Farklı)
Max. 1 Adım Dizisi
 En azından biri Axel
olmalıdır.
 En fazla 2 tane jump
kombinasyonu veya
jump dizisi olabilir.
 Jump kombinasyonu
sadece 2 jumptan
oluşabilir.
 Jump dizisinde jump
sayısında bir sınırlama
yoktur sadece en zor
iki jump hesaplamada
dikkate alınır.
 Havada 3 turdan
oluşan Üçlü (Triple)
jumplara izin verilmez
 Her bir Single ve
Double jump’ın sayısı
(Double Axel dahil)
toplamda 2 adedi
geçemez.
 Bir spin kombinasyonu (Toplam
minimum 6 tur, ayak değiştirme
opsiyonel),
 Pozisyon değişimi olmaksızın bir
spin (Toplam minimum 6 tur, ayak
değiştirme opsiyonel, atlamalı
girişe izin verilmektedir.)
Step hareketinin maksimum
seviyesi “Level 2” olacaktır.
Spin hareketinin maksimum
seviyesi “Level 2” olacaktır.
Not: Kısa ve Serbest Programlarda vokal içeren müzikler kullanılabilir.
Program Bileşenleri Puanları :
Değerlendirilecek Program
Bileşenleri Puanları
Minikler (Bay & Bayan)
Novice (Bay & Bayan)
Junior & Senior
(Bay & Bayan)






Skating Skills
Performance / Execution
Skating Skills
Transitions
Performance / Execution
Interpretation





Skating Skills
Transitions
Performance / Execution
Choreography
Interpretation
Program Faktör Puanı
Minikler (Bay & Bayan)
Serbest program : 2,5
Novice Baylar
Kısa Program : 0.9
Serbest Program : 1.8
Novice Bayanlar
Kısa Program : 0.8
Serbest Program : 1.6
Junior & Senior Baylar
Kısa Program : 1.0
Serbest Program : 2.0
Junior & Senior Bayanlar
Kısa Program : 0.8
Serbest Program : 1.6
NOT: Yarışma talimatı 2014-2015 ISU Kural ve talimatnamelerine, Novice ve Minikler kategorileri ise Novice
kategorileri için düzenlenmiş olan 1886 no’lu ISU talimatnamesine uygun olarak hazırlanmıştır.
…. Tüm Sporcularımıza Başarılar Dileriz ….
Download

Yarışma talimatı - Türkiye Buz Pateni Federasyonu