T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi Dekanlığı
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
Doküman No
GD.FORM.
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
İÇ HİZMETLER BİRİMİ
1
2
Adı – Soyadı
Unvanı
Görev - Yetki ve
Sorumlulukları
Görev Devri
Yedek Görevi
Adı – Soyadı
Unvanı
Görev - Yetki ve
Sorumlulukları
Görev Devri
Yedek Görevi
Feti AYDIN
Hizmetli
Görev Tanımında belirtilen görevleri yapmak, yetkileri
kullanmak ve sorumlulukları taşımak.
Sezgin GÖK
Aşçı
Görev Tanımında belirtilen görevleri yapmak, yetkileri
kullanmak ve sorumlulukları taşımak.
Şoför
Download

İç Hizmetler Birimi - Amasya Üniversitesi