1
2
T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Doküman No
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
Revizyon No
Adı – Soyadı
Unvanı
Görev - Yetki ve
Sorumlulukları
Görev Devri
Yedek Görevi
Adı – Soyadı
Unvanı
Görev - Yetki ve
Sorumlulukları
Görev Devri
Yedek Görevi
GD.FORM.
İlk Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Öğrenci İşleri Birimi
Servet BOZKURT
Memur
Görev Tanımı’nda belirtilen görevleri yapmak, yetkileri
kullanmak ve sorumlulukları taşımak.
Murat NARLAYAN
Murat NARLAYAN
Hizmetli
Görev Tanımı’nda belirtilen görevleri yapmak, yetkileri
kullanmak ve sorumlulukları taşımak.
Servet BOZKURT
-
Download

Öğrenci İşleri Birimi