DUYURU
Öğrencilerimizin
otomasyon
sistemi
üzerinden talep ettikleri öğrenci belgeleri
e-belge
olarak
düzenlenmeye
başladığından, bundan sonra ıslak imzalı
öğrenci
belgesi
verilmeyecektir.
Öğrencilerimizin her bir dönem için bir
adet e-belge talep etme hakları bulunmakta
olup, bu belgeye istedikleri zaman
otomasyon sisteminde kendi sayfalarından
ulaşabileceklerdir.
Öğrencilerimize duyurulur.
Dekanlık
Download

öğrenci belgesi temini