İş Sürekliliği Planı
1a.Eylem Planı Şube (EXAPİ)
a.) Şubelerde oluşabilecek Gendeks programı hatası hakkında
Şubelerimizde oluşabilecek Gendeks programının çalışmaması durumunda
şubelerimiz Türk Telekom veya FCT cihazları üzerinden merkezde bulunan müşteri
temsicisi üzerinden emirlerini verecektir.
1b.Eylem Planı Genel Müdürlük (EXAPİ)
a.) Genel Müdürlükte oluşabilecek Gendeks programı hatası hakkında
Genel Müdürlükteki Gendeks programı çalışmaması durumunda müşteriler
emirlerini Borsa Üye Temsilcisi üzerinden iletecektir.
Merkez Renkli Klavye:
Selva KUŞÇULAR
0216 681 34 89 - 90
BİST :
Murat Ziya GİRGİN
Nurşen AKBABA
0212 298 11 61
0212 298 11 51
b.) Bilgi İşlem Müdahalesi .
Database :
aNetwork : RAC mimari üzerinde sistemler hem networksel olarak
yedekli hem de çift makina olarak çalışmaktadır. Sistemde oluşabilecek arıza
durumunda aktif aktif olarak sistem çalışmaya devam etmektedir. Sistemlerin Storage
bağlantıları da hem fiber hemde fiber switch üzerinden yedekli olarak çalışır.
bServis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir.
Herhangi bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
cUpdate : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol
edilerek güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
dFiziksel Durum : RAC mimarisinde olan sistemler storage diskler
üzerinde RAID mimarisi ile yedekli olarak çalışmakta olup, sorun çözülemeyecek
duruma geldiğinde Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı devreye sokulur.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
BİST
aNetwork : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim
yapılır . Network erişiminde bir sorun oluşması halinde derhal müdahale edilir.
Sorunun çözülmesi süreci uzar ise derhal İş Sürekliliği Planı dahilinde hareket edilir.
bServis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir.
Herhangi bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
cUpdate : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol
edilerek güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
dFiziksel Durum : Karşılaşılacak herhangi bir problem durumunda
derhal müdahale edilir.
Genel Müdürlüğün yanı sıra Etiler İrtibat Bürosu’nda da iki adet aktif çalışan
Api bulunmaktadır. Yukarıdaki belirtilen sorunların çözülemeyecek duruma geldiğine
kanaat getirilirse, Genel Müdürlük veya Etiler lokasyonunda bulunan Api çiftlerinden
bir tanesinin BİST ile bağlantılarının kopması durumunda bağlantısı kopan Api lerin
emir iletimi diğer birimin üzerinden yönlendirilecektir. Bu geçiş süreci Bilgi İşlem
Müdürü ve Operasyon Müdürü’nün kararı
ve BİST yetkililerinin onayı ile
gerçekleştirilir
1c.Genel Sistem Arıza Durumunda
Sistemlerde oluşabilecek arıza durumunda Genel Müdürlük ve Şubelerimizde
Gendeks yapısının çalışmadığı durumlarda;
Şubelerimizin ve Genel Müdürlüğün direkt Borsa Üye Temsilcilerine bağlanmaları
gerekmektedir.
1d. Genel Santral ve Gendeks arıza durumunda
Meksa Yatırım’a ait merkezi santral sisteminde oluşabilecek bir arıza halinde BİST ile
yapılan konferans sisteminin yedek ulaşımını sağlamak amacıyla şirketimizin
kullandığı kurumiçi yazışma platformundan ( Spark) iletişim sağlanacaktır. Kullanılan
spark sisteminin logları genel müdürlük bünyesinde saklanmaktadır. Bu esnada
Telefon santralinde oluşabilecek bir sorun halinde, ilgili firmadan destek alarak
müdahale edilir. Şubeler spark programı ile merkezde Operasyon Birimine
bağlanacak, merkezden de BİST’de Borsa Üye Temsilcileri’ne ulaşılması
sağlanacaktır.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
2a.Eylem Planı Genel Müdürlük (VİOP)
a.) Genel Müdürlükte oluşabilecek VİOP programı hatası hakkında
Genel Müdürlükte VİOP programı çalışmaması durumunda emirler yetkili
temsilci vasıtasıyla İzmir VİOPAS üzerinden iletilebilecektir.
Pelin ÜSTÜN
Hakan KAYA
0232 481 10 74
0232 481 11 69
b.) Bilgi İşlem Müdahalesi .
VİOP Sistemleri :
a- Network : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim
yapılır . İnternet erişiminde bir sorun oluşması halinde derhal müdahale
edilir. Sorunun çözülmesi süreci uzar ise derhal İş Sürekliliği Planı
dahilinde hareket edilir.
b- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir.
Herhangi bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
c- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
d- Fiziksel Durum : RAID mimarisi kullanılmakla birlikte bu mimarinin
üzerinde oluşabilecek hataların tespiti halinde gerekli müdahaleler yapılır.
Müdahalelerin yetersiz görülmesi durumunda disk değişimini kadar
gidebilecek müdahaleler yapılır.
2b.Eylem Planı Şube (VİOP)
a.) Şubelerde oluşabilecek VİOP programı hatası hakkında
Şubelerimizde VİOP programı çalışmaması durumunda Merkez VİOP birimi
üzerinden emir iletilecektir.
Merkez VİOP
Merkez VİOP
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Ali Ertuğrul SAMANCI
Berna Önder
0216 681 34 68 - 69
0216 681 34 24 - 25
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
2c.Genel Sistem Arıza Durumunda
Genel Müdürlük ve Şubelerimizde VİOP yapısının çalışmadığı durumlarda;
Şubelerimizin Genel Müdürlük VİOP birimine emirlerini telefon aracılığı ile
ileteceklerdir. Genel Müdürlüğün VİOP Birimi İzmir VİOPAS üzerinden emirlerini
verecektir.
Pelin ÜSTÜN
Hakan KAYA
0232 481 10 74
0232 481 11 69
2d.Genel Santral ve VİOP arıza durumunda
Meksa Yatırım’a ait merkezi santral sisteminde oluşabilecek bir arıza halinde sistemin
yedek ulaşımını sağlamak amacıyla şirketimizin kullandığı kurumiçi yazışma
platformundan ( Spark) iletişim sağlanacaktır. Kullanılan spark sisteminin logları
genel müdürlük bünyesinde saklanmaktadır. . Bu esnada Telefon santralinde
oluşabilecek bir sorun halinde, ilgili firmadan destek alarak müdahale edilir. Şubeler
spark programı ile merkezde VİOP Birimine bağlanacak, VİOP Birimi çalışanları
çalışan bir telefon üzerinde bağlantı kurup VİOPAS Üye Temsilcisine ulaşımı
sağlayacaktır.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
3a.Eylem Planı Genel Müdürlük (KAS)
a.) Genel Müdürlükte oluşabilecek KAS programı hatası hakkında
Genel Müdürlükte KAS programının çalışmaması durumunda müşterilerimiz
kayıtlı hatlar üzerinden fiyat okunması ve emir girilmesi suretiyle işlemlerine devam
edebilecektir.
Merkez KAS
Ali TURUNÇ
0216 681 34 79
Merkez KAS
Orhan YILMAZ
0216 681 34 31
3b.Eylem Planı Şube (KAS)
a.) Şubelerde oluşabilecek KAS programı hatası hakkında
Şubelerimizde KAS programı çalışmaması durumunda Merkez KAS birimi
üzerinden emir iletilecektir.
Merkez KAS
Ali TURUNÇ
0216 681 34 79
Merkez KAS
Orhan YILMAZ
0216 681 34 31
3c.Genel Müdürlük Sistem Arıza Durumu
Genel Müdürlükte hizmet veren Ana KAS serverında arıza oluşumu
durumunda arıza müdahale edilebilir bir durumdan kaynaklanıyor ise derhal
müdahale edilir, eğer problem database kaynaklı ise backup server geçiş prosedürü
başlanacak backup server bağlantı sağlanacaktır.
Yedekten Geri Dönme Süreci
Etiler lokasyonunda bulunan postgresql sunucu hot_standby modundadir. Postgresql
de WAL(writeaheadlog) dosya transferi ve bu dosyadaki transaction larin replike
postgresql sunucularinda calistirilmasi mantigi ile veritabanlari arasindan esitlik
saglanmaktadir.
Merkez lokasyonda herhangi bir nedenle(donanim arizasi, isp sorunlari, dogal afetler
vb) hizmet sağlanamazsa, ilgili geçiş ve geri dönme kararı Bilgi İşlem Müdürü
tarafından verilir. Bilgi İşlem Müdürü bu kararı vermeden önce destek alınan firma ile
görüşüp database tutarlılığını kontrol eder daha sonra geri dönme sürecini başlatır.
Karar uygulandıktan sonra Genel Müdür Yardımcısı ve Teftiş Kurulu’na bilgi verilir.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
Etiler lokasyonundaki hot_standby modunda esitlik halinde bekleyen sunucu
asagidaki iki yontemden biri kullanilarak master moda alinir:
1) /postgresqlDizini/recovery.conf dosyasindan bulunan trigger_file path inde
tanimlanan dosya yaratilir ve standby server bu dosyanin varligini gordugu anda
failover islemlerini başlatır ve master moda geçilir.
2) pg_ctl promote komutu verilerek trigger_file degiskenine bakilmaksizin
failover islemleri baslatilir ve master moda gecilir. Failover islemleri transaction
transfer yogunluguna gore(varolan wal loglarin islenmesi) birkac dakika surebilir.
Failover islemleri tamamlandiginda artik varolan hot stand-by sunucu master sunucu
gorevini ustlenir. Etiler lokasyonunda bulunan yazilim sunucusu master sunucu hazir
oldugunda calistirilir(yazılım sunucusu normal kosullarda Etiler lokasyonunda kapali
bekler) ve dns yonlendirmesi sayesinde kullanıcılar bu sunucular aracılığı ile
işlemlerine devam edebilirler.
3d.Genel Müdürlük-Şube Bağlantılarının Kopması Durumunda :
Genel Müdürlük KAS Birimi aranarak emir iletim yetkisi olan traderımız ile
telefon üzerinden emir iletimi sağlanacaktır. Telefon ile ulaşım olmadığı takdirde KAS
birimine emirler Spark sistemi üzerinden aktarımları yapılacaktır.
Merkez KAS
Merkez KAS
Ali TURUNÇ
Orhan YILMAZ
0216 681 34 79
0216 681 34 31
Yukarıda da bahsedilen iş sürekliliği kapsamındaki müdahalelerde yazılı hale
getirilmiş olup genel iş sürekliliği planı aşağıdaki gibidir.
Sistem Odası Check Listesi Süreci
Sistem odası check list sürecinde aşağıdaki başlık halinde sayılacak sistemler
öncelikle network durumu servis durumu, güncel update durumları ve fiziksel durumu
açısından kontrol edilir.
1- Data Sağlayıcı Programlar :
a- Network : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim yapılır .
İnternet erişiminde bir sorun oluşması halinde sistemler otomatik olarak uydu
üzerinden yayın almaya devam eder.
b- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir. Herhangi
bir sorun tespiti halinde derhal data sağlayıcı firma ile irtibata geçilir.
c- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
d- Fiziksel Durum : Oluşabilecek disk yetersizliği durumunda sebebi araştırılır
gerekli görülürse disk değişimine kadar gidebilecek müdahaleler yapılır.
2- VİOP Sistemleri :
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
e- Network : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim yapılır .
İnternet erişiminde bir sorun oluşması halinde derhal müdahale edilir. Sorunun
çözülmesi süreci uzar ise derhal İş Sürekliliği Planı dahilinde hareket edilir.
f- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir. Herhangi
bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
g- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
h- Fiziksel Durum : RAID mimarisi kullanılmakla birlikte bu mimarinin üzerinde
oluşabilecek hataların tespiti halinde gerekli müdahaleler yapılır. Müdahalelerin
yetersiz görülmesi durumunda disk değişimini kadar gidebilecek müdahaleler
yapılır.
3- Database :
a- Network : RAC mimari üzerinde sistemler hem networksel olarak yedekli hem de
çift makina olarak çalışmaktadır. Sistemde oluşabilecek arıza durumunda aktif
aktif olarak sistem çalışmaya devam etmektedir. Sistemlerin Storage bağlantıları
da hem fiber hemde fiber switch üzerinden yedekli olarak çalışır.
b- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir. Herhangi
bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
c- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
d- Fiziksel Durum : RAC mimarisinde olan sistemler storage diskler üzerinde RAID
mimarisi ile yedekli olarak çalışmakta olup, sorun çözülemeyecek duruma
geldiğinde Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı devreye sokulur.
4- WEB Sunucuları :
a- Network : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim yapılır .
İnternet erişiminde bir sorun oluşması halinde derhal müdahale edilir. Sorunun
çözülmesi süreci uzar ise derhal İş Sürekliliği Planı dahilinde hareket edilir.
b- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir. Herhangi
bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
c- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
d- Fiziksel Durum : RAID mimarisi kullanılmakla birlikte bu mimarinin üzerinde
oluşabilecek hataların tespiti halinde gerekli müdahaleler yapılır. Müdahalelerin
yetersiz görülmesi durumunda disk değişimini kadar gidebilecek müdahaleler
yapılır. Gerek duyulursa yedekten geri dönülerek yeni sunucu üzerinde devam
edilir.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
5- BİST :
a- Network : Fiziksel bir sorun var ise derhal müdahale edilerek değişim yapılır .
Network erişiminde bir sorun oluşması halinde derhal müdahale edilir. Sorunun
çözülmesi süreci uzar ise derhal İş Sürekliliği Planı dahilinde hareket edilir.
b- Servis Durumu: Uygulamanın düzgün çalışıp çalışmadığı konrol edilir. Herhangi
bir sorun tespiti halinde derhal ilgili kurumlar ile irtibata geçilir.
c- Update : Sunucu ve uygulamanın verisyonunun güncelliği kontrol edilerek
güncelleme Bilgi İşlem Birimi gerekli gördüğü takdirde yapılır.
d- Fiziksel Durum : Karşılaşılacak herhangi bir problem durumunda derhal
müdahale edilir. Sorun çözülemeyecek duruma geldiğinde Acil ve Beklenmedik
Durum Eylem Planı devreye sokulur.
6- Telefon, Ses Kayıt, Alarm, Kapı Kart, Kamera, Klima, UPS Sistemleri
Telefon (Santral) : Telefon santralinde oluşabilecek bir sorun halinde, ilgili firmadan
destek alarak müdahale edilir.
Ses Kayıt Sistemleri : Sistemler gün içerisinde yetkili personeller tarafından kontrol
edilir. Oluşabilecek herhangi bir hata durumunda derhal Bilgi İşlem ve Teftiş Kurulu
durumdan haberdar edilir. Konu ile ilgili olarak ilgili firmaya durum denetlettirilerek
gerekli müdahalenin yapılması ve raporlanması sağlanır.
Kapı Kart : Yapılan kontrollerde sistemin çalışmadığı tespit edilirse, müdahale edilir.
Kamera : Yapılan kontrollerde sistemin çalışmadığı tespit edilirse, müdahale edilir.
UPS Sistemleri : UPS değerleri kontrol edilir, herhangi bir soruna rastlanırsa derhal
ilgili firma durumdan haberdar edilerek müdahalesi sağlanır.
7- MONİTOR : Network durumunda oluşabilecek herhangi bir problem için sistemlerimiz
birbirlerini kontrol eden 3 ayrı monitoring sistemiyle izlenmektedir. Oluşabilecek bir
uyarı mail ortamında bilgi işlem birimine ulaşır. Gelen uyarının türüne göre müdahale
anlık olarak yapılır.
8- Network Switch : Network durumunda oluşabilecek herhangi bir problem için
sistemlerimiz birbirlerini kontrol eden 3 ayrı monitoring sistemiyle izlenmektedir.
Oluşabilecek bir uyarı mail ortamında bilgi işlem birimine ulaşır. Gelen uyarının türüne
göre müdahale anlık olarak yapılır. Gerekli görülürse yedek switchler devreye alınır.
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
İş Sürekliliği Planı
9- Blade Sistemleri : Tüm sistem hem disk olarak hemde switch olarak yedekli altı
modülden oluşmaktadır.
10- FIX Sistemleri : Sistem hem sanal olarak yedekli hemde vpn üzerinden hizmet
vermektedir. Sanal makinalarda oluşabilecek bir hatada yedek sanal makina devreye
girer. VPN üzerindeki makinada oluşabilecek bir hatada gerekli görülürse derhal yeni
bir kurulum yapılır ve ilgili firma haberdar edilir.
11- Genel : Sistem sanal sunucular üzerinde storage disklere bağlı olarak hata
durumunda gerekli müdahale yapılır.
Ek: Chechklist Tablo Örneği :
Hazırlayan
Bilgi İşlem Birimi
Onaylayan
Yönetici
Bu doküman bir kontrollü kopyadır. Fotokopi ile çoğaltılamaz.
Download

İş Sürekliliği Planı