ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/319-2118
Bursa, 26/03/2015
DENİB 4. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI DUYURUSU HK.
ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE VE
ULUDAĞ HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO.:149
Denizli İhracatçılar Birliği'nden alınan 24.03.2015 tarih ve 431 sayılı yazıda; her geçen
yıl ihracatın geliştiği ülkemizde, katma değeri daha fazla ürünlerin üretilerek ihracatının
sağlanması için farklı alanlarda çalışmaların sürdürüldüğü, bu çalışmaların bir parçası olarak,
İhracatçı Birliklerinin farklı sektörlerde tasarım yarışmaları düzenlediği, böylelikle tasarımın
önemine dikkat çekmenin hedeflendiği ve genç tasarımcılara kendilerini gösterebilmeleri için
fırsat sunulduğu belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Birliklerince, bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirileceği yarışma ile
Denizli'de niş bir sektör olarak var olan ancak bilinmeyen ev ve plaj giyimi sektörünü
güçlendirmek, Denizli'yi ev ve plaj giyimi sektörünün merkezi haline getirmek, sektöre genç,
yetenekli tasarımcıları kazandırmak, sektörde bir tasarım bilinci oluşturmak ve Denizli'de
ihraç edilebilir ürünlerin çeşitliliğini arttırarak ihracatçı firmaların rekabet gücünü arttırmak
amacının hedeflendiği ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, DENİB 4. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması'na ilişkin ayrıntılı
bilgiye www.evveplajgiyimiyarismasi.com ve www.denib.gov.tr adreslerinden ulaşılmasının
mümkün olduğu ifade edilmekte olup, yarışma için dosya teslim tarihinin 29 Mayıs 2015
olduğu belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

DENİB 4. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI DUYURUSU HK