Ek 3. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Ninni’ Örneği
Ek 4. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Ağıt’ Örneği
Ek 5. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Gelin Geçirme Türküsü’ (Havaley) Örneği
Ek 6. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Çöp Yırı’ Örneği
Ek 7. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Uzun Hava’ Örnekleri
Ek 8. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Dûvaz-ı İmam’ Örnekleri
Ek 9. Türkmenacı Köyü’nde Derlenen ‘Deyiş’ Örnekleri
Ek 10. Türkmenacı Köyü’nden Derlenen ‘Semah’ Örnekleri
Download

isAllowed=y;Tez Dosyası