Yansıma Bulutsusu
Yansıma bulutsusu, bir emisyon bulutsusundan tamamen
farklıdır. Yoğun, soğuk gaz bulutu ve toz zerreciklerinden oluşur.
Yansıma bulutsuları yıldızlararası ortamda toz zerreciklerinden
yansıtılan yıldız ışığı ile görünürler. Karakteristik mavimsi ışık
üretirler.
Yansıma bulutsuları, mavi bulutsular olarak da isimlendirilirler.
Gökyüzümüzün mavi görünmesinin sebebi neyse yansıma
bulutsuları da aynı sebepten mavidirler. Yoğun buluttaki toz
zerrecikleri
ve
gaz
ışığı,
emisyon
bulutsusu
gibi
yayınlayamayacak kadar soğuk olduklarından yakınındaki
yıldızlardan ve HII bölgelerinden gelen ışığı yansıtırlar.
Bulut yakın yıldızlardan diğer renklerin bulut boyunca geçmesine
izin verirken mavi ışığı saçar. Yani mavi ışık buluttan kaçar ve
gözlerimize gelir.
Cadı Başı Bulutsusu
Pleiades
http://www.ualberta.ca/~pogosyan/teaching/ASTRO_122/lect14/lecture14.html
Karanlık bulutsuda bulunandan daha
az yoğunlukta ince zerrecikler vardır.
Zerrecik büyüklüğü~ 500nm ve etkin
olarak kısa dalgaboylarındadırlar ve
mavimsi görünürler.
NGC 1435
Gaz bulutları yakınındaki yıldızlardan ışığı yansıtıyor.
• Radyo emisyonu yok, fakat ılık tozdan HII bölgelerine göre daha
zayıf kızılötesi emisyon var.
• B1 tayf türünden daha sonraki yıldızlar tarafından ışıtılmış zayıf
bir emisyon (Lyman limitinin ötesinde)
•Kökeni:
yıldız oluşumunun artığı (NGC 1977),
tesadüfi (Pleiades),
evrimleşmiş yıldızlardan fırlatılan madde (Kırmızı dikdörtgen).
NGC 1977
Pleiades
Kırmızı Dikdörtgen
Pleiades açık kümesi üç bin civarında yıldız içerir. En parlak yedi
yıldızı “Yedi Kızkardeş” olarak isimlendirilir. Parlaktan sönüğe doğru;
Alcyone (etaTauri), Electra, Maia, Merope, Taygeta, Celaeno ve
Asterope.
Bu yıldızlara yedi kızkardeşin anne ve babası olarak Alcyone
yıldızının doğusundaki Pleione (BU Tauri = 28 Tauri) ve Atlas (27 Tauri)
yıldızları da eklenmiştir. Ancak bu iki yıldız genellikle tek bir yıldız gibi
görülür. Ancak açık bir gecede iki ayrı yıldız gibi görmek mümkündür.
Yansıma Bulutsusu,
• Işık bulutsuya girer ve mavi ışık saçılır.
• Bulutsu mavi görünür.
Cisim kızarmış görünür.
Mavi ışık saçılır.
Sadece saçılmış mavi ışık görünür.
Karanlık Bulutsu
Çok küçük (0.01 pc) çaplardan onlarca pc büyüklüğe kadar
içlerindeki toz zerreciklerinden dolayı opak olan ve yıldızdan
gelen ışığın tamamen engellenip oluşan karanlık alanlara
karanlık bulutsu denir.
Karanlık bulutsu o
kadar opaktır ki toz
zerrecikleri yıldızın
ışığını bloke eder.
Karanlık bulutsular ilk başta yıldız bulutlarındaki delikler olarak
düşünülmüş fakat daha sonra zengin yıldız alanlarının
karşısında siluet olarak görülen, maddeyi engelleyen karanlık
bulutlar olarak tanımlanmıştır. Çoğu karanlık bulutsular, ilk
olarak sistematik fotografik araştırmasını yapan E.E. Barnard
tarafından kataloglanmıştır.
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap050521.html
Samanyolu’nda Sagittarius ölgesinde karanlık bulutsular
Yılan Bulutsusu
Radyo
Mikrodalga
Kızılötesi
Daha uzun dalgaboyu
(daha kırmızı)
Yıldızlararası toz
Görünür bloke
UV
tarafından
X-ışını
Daha kısa dalgaboyu
(daha mavi)
HII bölgeleri 656 nm de görünen
ışık yayınlar. n = 3 ten n = 2 ye
geçiş tayfın kırmızı bölgesinde
gerçekleştiğinden belirgin
kırmızımsı renkte görünürler.
Karanlık bulutsular opaktırlar ve
göreceli olarak çok yoğundurlar.
T ~ 10 - 100 °K
PHYSICS 788 Winter 2006
15
PHYSICS 788 Winter 2006
16
Küçük, çok yoğun, karanlık toz kürecikleri “Bok kürecikleri” olarak
bilinirler (ilk kez onlara “Bart Bok” dikkat çektiğinden dolayı).
Bok kürecikleri;
Büyüklüğü 0.05 ten 1 pc e kadardır.
Kütlesi 0.2 den 60 M⊙ e kadardır.
Daha çok parlak HII zemini üzerinde görünürler.
Kürecikler yoğun bir moleküler buluttan proto yıldızlara yoğunlaşabilirler
IC2944 Bulutsusu’ndaki
Bok kürecikleri
Bir Bok Küreciğindeki İlkel Yıldız
(a) Cygnus takım yıldızında yer alan ve L1014 olarak isimlendirilen
küçük bir karanlık bulutsunun görünen ışıktaki görüntüsü.
(b) Kızılötesi görüntüde bulutsudaki bir ilkel yıldız görünür.
Karanlık veya Yansıma Bulutsusu:
Yıldız sürekli ışınım yayar.
Optik olarak kalın bulutsu:
- gözlemci arkadaki cismi göremez.
Çünkü ışık saçılmıştır. Sonuç;
Bir karanlık bulutsu
Toz ışığı saçar.
Optik olarak ince bulutsu:
- gözlemci saçılmış ışıkta bulutu görür.
Sonuç;
Bir yansıma bulutsusu
yansıma
karanlık
karanlık
•Toz, yıldızların ışığını saçar, absorblar ve gözlediğimiz parlaklığını ve rengini
değiştirir.
•Yıldızlararası toz bulutları Galaksimizde yeni yıldız oluşum bölgeleridir.
•Yıldız ışığındaki toz zerreciklerinin etkisine bakarak bulut özellikleri incelenir.
Galaksi düzleminde ılık tozun IRAS görüntüsü
Download

YAM_2015_05