DH. EUM. 2. Şb, 73/72
Bâb-ı Âlî
Dahiliye Nezâreti
Şifre Kalemi
Mahreci: Musul
C. 23-27 Kânûn-ı Evvel sene [1]331. Mevcud Ermeniler iki bin üç yüz nüfus râddesindedir.
28 Kânûn-ı Evvel sene [1]331
Musul Vali Vekili
Şerif
Download

Belge Görüntülerini İndirmek İçin Tıklayın.