27.03.2015
FERHAT KENTEL
“Öteki”ne ön yargıları
aşmada sivil toplumun rolü
28.03.2015
MİHAİL VASİLİADİS
Rum karşıtlığı gölgesinde
vatandaş olabilmek
29.03.2015
Antisemitizmi
meşrulaştırmak için
kullanılan argümanlar
Sİ
SEM
ÇILI
KL A
İNER
MÜC
SERİ
ADE
LE H
AFT
ASI
RONİ MARGULİES
KÖLN ÜNİVERSİTESİ
Ana Bina, Derslik 8
(Hauptgebäude - Hörsaal 8)
Albertus-Magnus Platz 1
D-50931 Köln
SAAT
IRK
www.perspektif.eu | [email protected] |
YER
18:30 - 20:30
perspektifeu
Download

MİHAİL VASİLİADİS RONİ MARGULİES FERHAT KENTEL