1) Aşağıdaki şekillerden hangisi farklıdır?
2) Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
3) Aşağıdakiler belirli bir kurala göre sıralanmıştır.Sıralamaya uymayan şık hangisidir?
4) Aşağıdakilerden hangisi farklıdır?
5) Sıralamayı bozan şekil hangisidir?
6) Aşağıdakilerden hangisi farklıdır ?
7) Belirli bir kurala göre devam ettiğine göre sıradaki şekil hangi şekildir ?
BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU - www.bilsemsinavi.com MEHMET DUR 05418179851
8) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir?
9) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir?
10) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir
11) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir?
12) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir?
13) Hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Keçi
b) Koyun
c) Eşek
d) İnek
BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU - www.bilsemsinavi.com MEHMET DUR 05418179851
14) Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a) Kalem-Kalemlik
b) Kül-Küllük
c) Göz-Gözlük
d) Kaşık-Kaşıklık
15) Boşluğu dolduracak şekil hangisidir?
16) Soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir?
17)
18) ÇANTA Kelimesinin şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir
a) 78124
b) 82734 c) 82652 d)87712
19) Aşağıdakilerden hangisi ANIT sözcüğünün eş anlamlısıdır.
a)Söz b)Mantık c)Abide d)Heykel
BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU - www.bilsemsinavi.com MEHMET DUR 05418179851
20)
Yandaki şekil kaç küçük küpten oluşmuştur ?
a)15
b)16
c)17
d)18
e)26
21) Aşağıdakilerden hangisi DURU sözcüğünün eş anlamlısıdır.
a)Su b)Şeffaf c)Berrak d)Fasıl
22) Aşağıdakilerden hangisi KONTROL sözcüğünün eş anlamlısıdır.
a)Denetim b)Bakış c)Gözetleme d)İzleme
23) Demir ile Pas arasındaki ilişki aşağıdaki şıklardan hangisinde vardır.
a)Kuş-Kanat
24)
b)Pasta-Reçel c) Yatak-Yastık d)Peynir-Küf
399939 sayısının okunuşu hangisidir.
a) Üç bin dokuz yüz otuz dokuz
b) Üç yüz bin dokuz yüz otuz dokuz
c) Üç yüz doksan dokuz bin dokuz otuz dokuz
d) Üç yüz doksan dokuz bin dokuz yüz otuz dokuz
25) Hangi şekil diğerlerinden farklıdır?
Test bitti……….
BİLSEM SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU - www.bilsemsinavi.com MEHMET DUR 05418179851
Download

dosyayı indir