Şavnik Belediyesinin 2015 yılında yapacağı ihaleler
No.
Proje Adı
Finansman Kaynağı
Gerçekleşme
Dönemi (2015)
Tutar €
1
30 hane için Gornja Bijela su temini sisteminin inşaatı
*Karadağ Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bakanlığı 25.000 €
*Şavnik Belediyesi 5.000 €
*Şavnik vatandaşları (çalışarak) 2.000 €
*Yabancı donörler 33.000 €
2
Şavnik-Dubrovsko yolunda "Nevidio" kanyonundaki köprünün iyileştirme
çalışmaları
*Karadağ Sürdürülebilir ve Kalkınma
Bakanlığı 15.000 €
*Şavnik Belediyesi 5.000 €
*Yabancı donörler 5.000 €
25.000
2015
3
10 km uzunluğunda Ştirni do-Lola yolunun doldurulması
*Karadağ Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bakanlığı 20.000 €
*Şavnik Belediyesi 10.000 €
30.000
2015
4
*Bayındırlık Müdürlüğü 10.000 €
Bijovsko zdrijelo yeri ile Şavnik-Biyela you arasında istinat duvarının inşaatı *Şavnik Belediyesi 2.000 €
*Yabancı donörler 8.000 €
20.000
2015
5
Zuta greda yeri ile Şavnik-Dubrovsko yolu arasında istinat duvarının inşaatı
Şavnik Belediyesi
5.000
2015
6
600 m uzunluğunda Belediyenin kuzey bölgesinde kanlizasyon inşaatı
*Bayındırlık Müdürlüğü 15.000 €
*Karadağ Sürdürülebilir ve Kalkınma
Bakanlığı 10.000 €
*Şavnik Belediyesi 5.000 €
30.000
2015
7
"Zauglina" katı atık deposunun iyileştirme çalışmaları
*Mekansal Planlama
ve Çevre Koruma Bakanlığı 50.000 €
*Yabancı donörler 50.000 €
100.000
2015
8
Kışın yolların bakımı için UNIMAC 15000 aracının satın alımı
Yabancı bağışlar
40.000
2015
TOPLAM DEĞERİ (€):
65.000
2015
315.000
Download

Savnik Belediyesi - Ekonomi Bakanlığı