KONAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU
Rapor Tarihi
21 / 03 / 2015
Hesna CIKCIK
Park ve Bahçeler Müdürü
İLETİŞİM
Tel:0232 445 43 90
Fax:0232 445 30 68
Mail:[email protected]
PARK BAKIM EKİBİ
1.Bölge
Hüseyin GÜNEġ
64 Adet Park
2.Bölge
Biray TEMEL
43 Adet Park
3.Bölge
Yüksel YILDIRIM
80 Adet Park
Park ve yeĢil alanların temizliği
349 Sokak Parkı önü çapalama temizlik ve dikim çalıĢması
Ġnönü Caddesi No:26 arkası temizlik çalıĢması
28 KiĢi
Park ve yeĢil alanların temizliği
19 KiĢi
Genel Park temizliği
Gıda ÇarĢısı YeĢil Alan kosa ve temizlik çalıĢması
Gıda ÇarĢısı 1202/1 sokak yeĢil alan kosa ve temizlik çalıĢması
Mehmet Zengin Gürol Tarhan Parkı kosa ve temizlik çalıĢması
Süleyman ÖzçalıĢkan Parkı kosa ve temizlik çalıĢması
26 KiĢi
TAMİR BAKIM VE ONARIM EKİBİ
Seydi EĞER
Mehtap Parkı spor aleti tamiratı. Kaynak Parkı bank tamirat ve montajı. Nihat Paykoç
Parkı oyun seti tamiratı.
14 kiĢi
KADİFEKALE FİDANLIĞI EKİBİ
Ruhan KAÇMAZ
Saksı ve tavalarda ot temizliği,düzenleme ve budama iĢleri
Bölgelere dikim için bitki nakliyesi
6 KiĢi
BUDAMA EKİBİ
Özgür D.ÇIRPAN
Artun DOĞAN
1.BOM
Tamirde
2.BOM
Motor Bakımı
YER EKĠBĠ
Kaynak Parkı
BAŞŞOFÖRLÜK
Selahattin YILDIZ ÇalıĢma yapılan sokaklardaki artıkların toplanması.
7 KiĢi
4 KiĢi
ARAZÖZ (35 VK 139)
Pazaryerlerinin yıkama ve temizliğinde.
ARAZÖZ (35 UC 119)
ġebeke suyu bağlantısı olmayan park ve yeĢil alanların periyodik aralıklarla sulanması
BOM (35 CMH 27)
BOM (35 P 3184 )
Bakımda
Tamirde
Download

1.Bölge Hüseyin GÜNEġ 64 Adet Park 28 KiĢi 2