KONAK BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÜNLÜK ÇALIŞMA RAPORU
Rapor Tarihi
20 / 03 / 2015
Hesna CIKCIK
Park ve Bahçeler Müdürü
İLETİŞİM
Tel:0232 445 43 90
Fax:0232 445 30 68
Mail:[email protected]
PARK BAKIM EKİBİ
1.Bölge
Hüseyin GÜNEġ
64 Adet Park
Park ve yeĢil alanların temizliği
Hakimevleri eğimli yeĢil alan toprak tesviye çalıĢması
Güzelyalı (Fuat Göztepe) Parkı kütüklerin arasını mıcırla kaplama çalıĢması
28 KiĢi
2.Bölge
Biray TEMEL
43 Adet Park
Sevgi yolları, park ve yeĢil alanların temizliği
Ġsmail Sivri Parkı düzenleme çalıĢması
Türkan Saylan kültür Merkezi önü mevsimlik çiçek dikimi
19 KiĢi
3.Bölge
Yüksel YILDIRIM
80 Adet Park
Genel Park temizliği
Birlik Parkı kosa ve temizlik çalıĢması
Gıda ÇarĢısı 1145 Sokak YeĢil Alan kosa ve temizlik çalıĢması
Gıda ÇarĢısı Buca DolmuĢları Son Durak Alan kosa ve temizlik çalıĢması
Süleyman ÖzçalıĢkan Parkı toprak dağıtma, çalı ve mevsimlik dikimi
26 KiĢi
TAMİR BAKIM VE ONARIM EKİBİ
Seydi EĞER
YaĢar Aksoy Parkı korkuluk tamiratı
Ġsmail Sivri Parkı taĢların sabitlenmesi
14 kiĢi
KADİFEKALE FİDANLIĞI EKİBİ
Ruhan KAÇMAZ
Saksı ve tavalarda ot temizliği,düzenleme ve budama iĢleri
Bölgelere dikim için bitki nakliyesi
6 KiĢi
BUDAMA EKİBİ
Özgür D.ÇIRPAN
Artun DOĞAN
1.BOM
Tamirde
2.BOM
Barbaros Hayrettin ĠÖO
Levent Mahallesi 3490 sokak
Levent Mahallesi 3493 sokak
Fettah Cami bahçesi
Mirali Mahallesi 1057 sokak
Saygı Mahallesi Samsun Caddesi
YER EKĠBĠ
ReĢat Kınacıgil Parkı
Amerikan Koleji Alt Bölüm
Göztepe Mahallesi 100/1 sokak yeĢil alanlar
Çankaya Mahallesi 150 sokak yeĢil alan
BAŞŞOFÖRLÜK
Selahattin YILDIZ ÇalıĢma yapılan sokaklardaki artıkların toplanması.
7 KiĢi
4 KiĢi
ARAZÖZ (35 VK 139)
Pazaryerlerinin yıkama ve temizliğinde.
ARAZÖZ (35 UC 119)
ġebeke suyu bağlantısı olmayan park ve yeĢil alanların periyodik aralıklarla sulanması
BOM (35 CMH 27)
BOM (35 P 3184 )
Budama ekibi emrinde görevli.
Budama ekibi emrinde görevli.
Download

1.Bölge Hüseyin GÜNEġ 64 Adet Park 28 KiĢi 2