T.C.
A$KALEKAYMAKAMLIeI
IIceMiⅢEgitimM髄d穐rl晦組
Sayl:29254301/480.01/2651319
10/03/2015
Konu:TEOGSlnaVl
MUDURLUKLERINE
AiKALE
29−30・04i2015 tarihlerinde yap−iacak olan Temel Egitimden Orta6gretime Ge91S
SlnaVlnagirecekolan6grencilerine−OkulnzerindekifbtografIarmlngunCellenmesi,fbtogran
OImayan6grencilerinacilenfbtogranarlnlntaranaraksistemeatllmaslgerekmektedir.Konu
ileiigili gereklihassaslyetIn g6Sterilmesi,OhJSaCak problemlerden okulmndurlerinin
SOrumluolacagIhususunda;
BilgilerinizlVegereglniricaederim.
SerhatERDEM
MndnrV.
DAGITiM:
OrfaokulMiidurlnkIerine
YeniMah HukOmetKonaglKat3ASkaie
EIcktronlkAg wwwmebgoVtr
e−pOSta adsoyad@mcbgovtr
A)lrln仙bllgllqnMusaDELiBAiIVllKJ
Ici(0312)XXXXX XX
l−aks(0312)XXXXXXX
BuevrakguvenlieieklronikimZaiielmZaianmlStir http//eYraksorgumebgoVtradreslndene2dc−Od75−3a3f−be22−aa79kodu−letey−tedliebiiir
Download

TEOG Sınavı - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü