KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ARŞ. GÖR. ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
KTO Karatay Üniversitesi, Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuruda bulunan adayları dosyaları, Yüksek Öğretim Kurulu’nun “Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”ine göre incelenmiştir. Değerlendirme sonucunda aşağıda adları ve puanları yazılmış olan adaylar, Üniversitemiz tarafından yapılacak olan sınava katılacaktır.
Sınavla ilgili bilgiler aşağıdadır.
No
Adayın Adı
Adayın Soyadı
ALES Puanı
ALES Puanı
(60%)
Yabancı Dil
Puanı
Yabancı Dil
Puanı (40%)
Toplam Puan
Durum
1
SEMİH
TOKAK
81.14
48.68
67.50
27.00
75.68
Sınava Çağrılması
2
ESİN GÜLNAZ
CANLI
76.60
45.96
65.00
26.00
71.96
Sınava Çağrılması
3
NUR
OKUR
74.47
44.68
65.00
26.00
70.68
Sınava Çağrılması
4
ZEYNEP
ERDEM AYNUR
78.62
47.17
55.00
22.00
69.17
Sınava Çağrılması
5
HAFİZE DİLŞAD
AÇIKALIN
75.65
45.39
56.25
22.50
67.89
Sınava Çağrılması
6
GÖRKEM
ŞENER
79.66
47.80
50.00
20.00
67.80
Sınava Çağrılması
7
MERYEM NUR
ZEYDANLI
76.58
45.95
52.50
21.00
66.95
Sınava Çağrılması
8
ORHAN
YAVUZ
70.21
42.13
60.00
24.00
66.13
Sınava Çağrılması
9
ELİF
DÜNDAR
70.05
42.03
60.00
24.00
66.03
Sınava Çağrılması
GÜR
73.91
44.35
53.75
21.50
65.85
Sınava Çağrılması
10 NURCAN
Sınav Yeri: KTO Karatay Üniversitesi / Tıp Fakültesi Katı
Sınav Tarihi: 10.03.2015
Saati: 14.00
Download

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ön değerlendirme sonuçları için