ARTVİN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Aile Hekimliği 2015/2. Ek yerleştirme işlemlerinde uygulanacak olan takvim ve boş
pozisyonları aşağıda yayınlanmıştır.
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI KAPSAMINDA 20/03/2015 TARİHİNDE
YAPILACAK OLAN 2015/2. EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK
TAKVİM
11/03/2015-17/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
SIRA NO
-İlanın Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı ve
Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde yayınlanması ile
hekimlerin başvuruların alınması
-Evrakların tetkiki ve dosyaların hazırlanması ile Ek Yerleştirmeye
katılacak Hekim Listesinin Artvin Halk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde
yayınlanması
Boş pozisyonlara Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda saat 10:00’da
yerleştirme işlemi toplantısı yapılacaktır.
BAĞLI OLDUĞU TSM
BİRİM NO
ÇALIŞACAĞI ASM
01
YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
08 08 001
YUSUFELİ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
02
YUSUFELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
08 08 003
YUSUFELİ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
Dr. Abdullah GÜLEÇ
Halk Sağlığı Müdürü
Download

(5) 2015-2, ek yerleştirme takvim